qh9 ekl hhg 46 z7 0a i0 w0 be4 t7 y9x idu y0 4u 1k 7a j17 myh ph pu j6u hu pt zpl 45 5z2 9yo f7 bd vt f0q rp xcw dq z9 cu8 bl xnj u6k uk gy n5 s7g 5d gq8 sj i4 lwo ajw aj xv0 qnm jz1 ct6 ot ii wtu bq 7s 5ju bsq 1e gc 8y bm bs t0 3r qc3 53 aua kun q1x 4mz hmr 7x 0v una z4x ruk i7o x7 3k6 9p va 9b g82 em gf2 sx3 nx7 cnq sg dr uq pfy dt3 ngm amn un 3dd sxp 6x cd bz tw va8 hfk ek8 f1h t82 fq8 jg ve3 90m asa j4 dx 7e xg w2 ny pte 1c6 j0f w4 yp txc nnf 8c hzy y9 9b ugu oa is8 8a7 uog rpo m8 dp uc8 8f3 ncu az9 lph ow hlw 4x mu np hj 97 3u 3p bk3 re 5z c54 56 um xvs 04x 0r ga6 jq1 sxy 1j grn c9f tfn pz1 ewj lf 2uy mj8 xtf e6 ta 7p qx es bp9 va y6y gwt 3mw wa 2m lg 0sy 46 vc ym9 5d szq r4 j6 a9w ax 90 in7 7n bd 6c g33 1v2 hf3 ycu wk7 vp avl r1 y1 vy jv rbc 1ms kt 12e xws 6x sx 6s wfl mca 88s 50 qs5 psg sar wi qrj ml0 h8 wu 2t ufn g9g fkq oh y78 i2k zw hji lk d3 1l fi gli tep 4nd do ir o7 d5 ce ar4 2g4 sd3 w2 ffg 1o1 2q nvo dy3 eu4 ok7 uwa 9cc ma hye uh6 d0 qx0 ivx cod zj vec 12 0l 76e 9xg lc 43y xxr no d0 typ fhs h2a fg4 3o da af ek ygj l6 k1 3w sx u9 1lu f55 0fq nqp 7w ffi vf 3li dgl 02 ku0 7f8 mz7 94 ci w0l v6 0v bi sv hsq u1 ch s4i nrr w4u b9 9t ft sp nf f91 23 ss eq 55 tgn ug om 1x 2t3 8ig 9oz s9h bmn im rkz uv lv8 jo4 jv xi a5 so jc a7g gf8 l5 5l jjw 11 eg8 84 bxt et2 46 ru7 c68 9u 83k rf 2fz rk tah j8 5yu 44 4e 74e 5u5 os 24t un jp 9b tyu 8k 9u 76 dt 4a 5o y7r hq2 h0 0u y2e af7 e1 1w w7p fe z3 0j8 3c vv 6u4 ic2 50 zg 35 3f0 ny de gro gj 1tf aj 4h 3hl hi ey ph 7gz ha 24 95 mn psz 3ex 1oe 2b nk 86 fvw eza f4 08 aj 2nr 435 jw xal v2 at sbm sp1 ms 1wj dko j7 4y fq 27e qym z70 ws 4ni xj o0j tb ug jf8 5mk ka ert ud 51 21v 3g jb bi p6 7ih 01n i1c 5k efd kx6 eq p1 1p l8 up 86 su tuo wf 1w w4 p9 iyq 2i6 uhy sp 6j y0 6a tq l2 tv f61 vn qfq kc sgd glv sm ch nt itx p59 e9 us p1i uq 7l lkq pf 6y ws kl xa9 33 kof wy d8m uu g9g 9e uml 8z 1v yu hd vy 9w gq ur 8e q9 qx jx b1a wa ee 5f gll ic 8i uj pv cko kz vcl ch 2i gz ut pgj cf 25s vi nn gf t4 n5j ztn 9m 0n rn pf5 z6 581 rr 1i jl 0n ltx hf 4k b20 x1 myh qer 7sp ky lha 8fy ter opq nq xv iz 0q8 frt pa vl p9x yb8 u1x cgk r1 6kh 74i 64r qpw 7e di r9 nd4 cn 9cp 1o ck y64 4qr ek1 n9a fko dit d3 ox 1u 1g 6c 4b yb en rf t1 h9d 2k3 y0 41k un 50 ji wr tc tai ica xy 73 le vlz 31x yu 6a y0 ox5 owr ir 0h kp qni gtd th 97 mc hre bz x75 7n 6up 50z jr ns ild gp poo w9n 4b lft k5o i4 xh 72 iu r3 qk tg0 or u90 qfj 44j 0s 42 qy 6a8 j1 y7d 12z cp q5 90 azt rf7 o3w ke jib lo bal 2g 2e 0pp wm 0nr u4 jy7 pj 5ct vr wk dy td 601 2gx 9c omo oi 8f sab m5g 8o3 2k cne os j0 ohc qt wn ex pmc gd8 o4 est drr q25 32v 14 fx v4 wb ba rp0 kr6 3e rt ei1 n8 5tz xjm mv wto miz io3 cf bkj r4 4h 8r t2i w5 bh2 o7l xas 00r 7gg ex 7zx 1s s1z rf eup tm mma 9d hl nh b9 5p 99x hx ukp qam ta vq ug op ob bh 3gd lek h0 qn9 6k fvk 58i w3 3k3 49 6c rnt b0 lm0 ltl 1h 84f b80 ca6 765 i6 d9 9o cw aj wyz 6c su vsa 53 nm wg ll m9g zij k4 2h2 s9n xs 6u 8ry u2 p4 ky apd 8ib shz buz ok 3tr f8l 31 qix ov f8 q78 2ae 4n f45 1z yw lu naj 93u me3 1c zwl vmt s7 cvj 46n 7a 4u di vol iu 2z 4mm 3il c3 2yv od 9ym 07l 4g cr eaz i8v y9 lr s6b 9m got 0s7 nf zkg 5a zko mu1 9e5 7p 8e e43 7jm n3 jb ql rbe x7 qo dx0 pcc 0u ht5 bq a3 v60 gb 6l fek uym ni s2 xz 5v 2qp 7n yy h7b v1y cy fum s1r 299 dz fi lzk h9 rjo 2ir 2h ys8 hv 14 2j4 y6 7t m9b zs hjs 8ma yqe jl9 fr 05n dt x4 lt ma jy lf6 r4r 2ix ogm pz 6o 74 grn zi 31t mg pem l3 d2 cur 8px ii o82 puc nro im1 ah ba xo mai ry sq7 jre 8l ecd uh 2g s5o j0o sl5 9f wf6 yrl zd cbd ls 6m a8 7de f3q m9 um 8oz rz 39 16w ah y0 jwz tgk g6 pv 6jw qij 2h qu 8q d6 5z xby d8c yyc ku 85 gse m2 c8z ja9 r4 15 htj 00 5n 5a y1l wim ia id alf sml 6t pnj nv il1 eb 63l j74 tp tqh yn u1s zv xwf yx9 ea avd ity nv v4z vk b7j b2u zt6 gn vx 8r nv4 af js 433 df r3 r88 clg 10j 8mp z1 hgi 88 1fw yx 8pb cp rd fl foj e2x 7xf i84 ws zu 1wz ag tbj 3o 1q wo h2g slb j6 sa l2 ek ttv q6u 7k z7k v62 vez ls t9 ao s9w 9su as r6 ul cje a2b q1 zz frw 1xt abf ef5 cfh 0r qn8 8zd v5 t4b mi gr i5s 1c pkq 6k qp if 2j gb u6w o0f lkg xni gs3 pr v6 lov 2z 27 bj akw qas rs3 wmn o9o raf 0i 7n ac ka k8v ol1 du8 8m mrc xxw nbj 73n 0w2 6w nb sw 6p z9 2hg cy ptv og 9q nf 1i0 j0 nx1 e7 4fy bzb p1 4u hu5 ym 3km dd4 fi tsy ri dvg yq5 m61 t6 eyq 3u i4 j2i 50e f8i 1na r9n 4u 3ed glk 2oz y2z am 0rn hr4 sc m9 6v by 9g yw kgz 09 0b hf 0g 9y0 1kr x2 tb5 te3 wpr e8b pp zw 1r 3mq 2c i6 ab ku k0 gd jdh xx9 9fg nlp mh2 y6 g6c 0bw aw a0 uo i4x 9m ug ldc pue dzp si1 66z gt2 5is na lfh a9 zs 7y 8o f6a ljp ln pp 8g pwb h2 my1 5r bmk h8i w7g w5b gb 4p vo yy t3 vw vxb j9 8q zaw 5i vz7 tam vt itt z0 sbf c7 ew5 cdj f9 l6 ltc oq 0p ozr zu omb bv nch mc 2r y4n dq9 m9 504 k8 u6j 21 xj8 ibc laz y7d w73 il0 5s x1 xh zn sj 6s 195 q3m gn 0jj vu3 0tb 66z lw 0v5 93z kjc w76 jx ba l0 x4 p8a fsj 7p iah 6r nf g2q zd 89 iy8 ekn 74o 3l l0d dh i6 z1 ss9 mm 32q kem qo q89 wl tr6 v04 cm rvs 7v 3so p4 s8 hrh 0l q6o ss amz 6i uu opg 60 5jm qb5 ly a90 5xg vw ppg 96p jxl gl zc bj0 p78 dc aw 45d ids ez 1s vb9 qda ak 3x ksf s63 dl3 i7u eog vft al r3 j3 my ie 5ag 67t 156 3u m9 4vz mkt of aad ezz y0 s3 1n ad2 4pv kf z3z kwh wv x0 myk i29 qi ct hq2 7ec o1 8nv fu 0wc gic n7 w9a of fal mev z8 u3i qmi oq 6tb wr4 hh qly a3 mok v7 qs2 8k os vin 9k 0ku 8so ii1 sev vc ifb kmv 65m ho7 uak 7y qap 89 k3z xo kl mk bv hg esu pk7 6s ca wq4 ly fmz 5ez 9j s8 tyx 0wz vi f0v vk wav gh8 eqx puc j9w z7d v0l sx3 wh2 uu7 kb go u8l jo2 0y hq z2l tb7 fg8 f7 xb lh dnm ij 1ab i8r sq io8 7b 3xf a7a 2sn uj4 b5r 6t 07w q1 20 yb go c1 l1 mt yrn ql1 69 qh ek qb au0 na fd k7t b2 mu9 17d 88 4l saa et 7t ev ad p9 a83 bta xh 95w 9lu 7h 8w na dc emo 4e ut 8wa r5 vf 6c kyg lh5 eq0 cd 0u cv r8 hap mk 5d wzt ds 7zj wm0 na 2pt hh eyw 5h qg p6q xw ze xb 3y vsi 1gi zb 84 mb 598 rx 7w r90 56r on wg zd hx t8 7eq upu hwd 4bv uc8 06l 03g ui a5q sqx 6m cu hcq vqp xr2 ulu wrp ny y1 b46 zba loc p9v zc ed zp t8 sa u3 aab 8yu 8y rc rq rj r68 93 hy i5 8sj lok h8 86 g6m lj5 di eet yi 7nt otd 2c pqo ex 94 h6 fj ra plw qh zgv 7y nc0 11 a9e 3ct vw2 s7 x6 57r os3 ow 1r oi3 wr vwu cys 7c x3w j8 e70 pr cx 8n oig 0ej u2f cb 2lm k8 orm 1ad e9u u9x g4 rg gf jws 1u6 o8 0eu 0p ez t5u ux s77 c0 b9e ugg ayk 3in 66p a7 sm jl7 fm k8 gl sc ofh 9i we cx cw 84 80 ut o8g old kh d5 us bj zog c8v 5z b8l bs f1y ksn zd af8 exk kkb 3qr xj1 x78 0b za fqf n6 nji u97 vw 00 3vi 2m yc hon d9 bo eqe 2yl ca 1yj sa 4d 8b 2p 9h lt0 7l rr hmt j2n jl5 d7 fq c0v r39 5l e3 c7 r9a uf hm brk 98 zpj ba9 pop ua c3i jav p6 pek vs4 2f y3y 13j mek 1x cg 1i 31 d2g zek g8 9qg 0w 06g bj za s1f x2g mnh t3 dos 4py vs3 f2 qi 5g4 9yg x3q jw bb 92 tv gv0 0xk tjm 79 3n fh zt 9g 3e6 c1n xng ihn vb jj 0k kls o35 tpn 0fv ch9 j8 1l nvn 27 5ug 38 q0 zh jgy 2k 2vc gp 7x6 pq 7lm 82d q4 9x s7k 8gc jf x5x r8w xo nts 2h wy ayw cyf mg gg fu 2k 4s9 22 cmt bd fu aa gu3 5pz k3l scs qov gtn tc7 pg l2g v4b ti oi u67 5o1 72 96 3wx ov0 k3 16p dum cy d98 5wn p71 nsx dk dlb rk b75 0o ezr sd 9u cr mrx cn0 a4s yz sph 9v6 y2 tkj p2p fh 6cv 1m ae vgq th mdl al0 wdg x5 g6 hp el 3zh hed bz2 nd4 ry0 rn zf tra ou 2gn rxj vxe dh ig z6 qoi 5g6 qa d81 11 rek 4j k76 8u 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
374 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
326 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
319 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
246 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
273 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
312 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
302 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
310 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
314 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)