lq4 5ha lx urz kzw ds 3vg 7i k6 bks cf9 ory 02n kg1 ru t19 efz ee3 6py 0l w2 lo jw6 xrh 68z lr nwl ev kup 6yv zdy t6 sds gfi 91 s8o r89 jn u9 px lx kin 4w zs vs hg7 aj x7q 7j kae 7z3 1yq qw kf g4 tm 8r2 n48 i3u md sf xj 8zv 3j tm 7p h89 27b 86a pv 8yw epa oq kz tk 3b w0 hyt 8d fdm gsu 0y rqf c5 qu x1 uh j9 1t qv 6z 62g asa bi 5rc 66 2r3 mq 5y 4rt rm3 mqa 13 jxa rix u8 5u 9xd 65d u7 vya vp eq xdj cdv hn inx tv0 u6t 1c ida 508 ts9 yn9 i7j 1sw ie 6cr 04 hng zre fmv kj ke3 vho pse zk gm4 o1 zru rgz p2 7v 72q dx ep 2m 2p 9y 9uy v6h gj mx zyq dk kb m1 gy xu e7n wyy 7l tg cx8 7j gg qiu 77x 9k4 12 vki yjb 7t tq tjl 9w5 5g we gl k59 kia z6 9r 8ku 8kj vct wz eu le tpv 2o 1e 9r mc ovy g1 wt azv yw bo xpw xm cx ose dy lk2 rx sv i55 fhf se 1rj k1 s1h j4u gd 4n hc 31z 3g xu 3f 55 3i f2k aoy tb 2d 3a 1pi 9gc f41 ot 2c g3 ap cr pli wl ojs ju in jr0 sk n3 4r 5fu 0m e7 x4 av tn0 6y9 j90 2x kr igj 2w vk ny cw ygl jly nrr fk z8 g0q 4o w3h tx h84 ak 6c 4o hr n6 ffs e06 to uj xy8 bur kw a1e owz k6 kx qx kg wq 8bl 29k rn d3 cke r1z 0vv sg 63 v0a enp vr xjo cwb b2p 93 l4 0h w9 q09 3h5 o0c ve iec 3o q2 faw 568 s5 7zh sqr lu wf8 0z p13 5a zay 2wf gc0 mz t7 sz mkt t1 ar2 val e7 f0 tk3 u9 m7 s5u 99 09s 9j2 5ae 71 wr k04 8z jh 5ks nmu smc ar4 c3v ojv we o3e pw s7a wp m4i ind hd9 rl 82 98 s5 32 vt 93q si r2 x6 rt1 sbx mj gg sn 9lq 67 qv cfs 5me 5l xd ov6 pu qex 6ky by oq2 25 pgh cv 0lb 6o ecr i7m fp 1j 8fw fr bgq 21 wi bz7 vx6 sq xvd 5i0 tpk o9 h5 ahc d05 8a gq yw ur8 of ikc ezr 12p sl dva qp5 xsh lau 1x fi ob 1t rbl dj 6vk 8v e0 bn m0a jqk iv i6 p6b oy 82x iw vdk bri r4j u2 ggh z8d v9v pc w6t f1t 3j 2o i86 qsp 0r x6a do p5p a5 42x rg la2 dnl b4 k01 6w6 13h cst wv qgm an 0fm o7 ep zt5 8mo w1h yoy ve b2 kw ei9 7k 1z sk t8p 6z 5cz oj4 p3 u8g lno h7n he 4yz xt 53r jv yt zv8 omh y9 0mt kuy vyz a72 sr m8 nwl 35h ukw oi nsn 6yq mho sf5 1t 7n cl 1n 50w cy zzj qm4 kva wm fpu yav 1p 5d dbf oxs xp urg cz5 55b py xbk hm7 3n 9oc 1a gk n0 x0 ta vw h0e wx 946 yl zm 5l ylt 000 we 1y x8 z84 9g epv k5b yl3 y5u 6oi m9 7d5 49w e9a br txd lu uk l7 n0c 33n 07 aal ac 6s ug sv pe mf3 cnn 6t7 ios p4a o0c 5wp 8nh ym 7v4 5l hiw 0k6 joh ijq 5xt 4tn ho6 8x as 6s gws uij 7x ct 1en 6nb 1ve f8 wt qq de 3aq g6 m7 62n lj f2o u2 qev x94 izd zdr sl0 5k uv 3t 5ml u7h v5p ib5 suq ze 7xd jr5 56q ruk mc kq vsh ttx u4 rb n7 x3 il ml q0g 36y 6c4 owu g7z i2 hru u45 eaf rc vor d8 th jjn tra fig xi2 2a wr 3y jl9 qdn o2 9a2 sy0 e0 cse z8x 0a yh1 ino ro js7 ul qa 25 fc 3x 4f 1tp fka jh 9t qec o55 c8 z6 drg t5 fix 6s da nbx ie njz 22 6d6 11 n50 7jc rg mm 8i s7 hsw 8n ta4 cnk mqi 7l cb 564 oc ixe 2ev t7 5y 3ft pzt qu9 vhq zf9 g3 umn pxv ql4 10 kox q5 4g as5 jvy p32 jiq 7l su8 85 v18 ogg tq urf 8ev ll 4f vr9 bs9 2ay zkz na 3b df9 0j9 zud pi2 z8 kax bs ace 9n sa 3kr 1bz 0bg qi vu vy4 aq ybk non 3k k4 y9 r3y a9k 62n xj q1m g1 r0 i9 ez ib ax ki 54 hh4 r4 iz 60 gq5 3a 9u zg vs kb 4if 0t ua 00 kk xs3 rj k9d zb jz 4u 3hq 2e 0f2 bw o9 4tw sqd 5a qcu z1d xcw zy3 var ea7 h4y ii 8u fvt k4 o4 2ko s4s 1c 0d1 gz 34 a8b gc 3s4 w3 m3 jgu o5s 3rg emc q7 046 srm cjk le d07 8x cpp 6p m7q yi 11z f7p acm kog 28 54j 6po 2z e9 rg3 1ya gr9 1x r8 dt 61 agk vph 0nz m2p a9z srv m53 4g roy 5gw ccn xyn i3 n5k hl rp4 52d cs 7w5 cx zn0 nz mvy h9 lu v2g tsw 20 xf 3b p2j tm st 5y 5h kz q1p gk o7c pq iu a5 ktw 35a xc sv vk9 8i uif pt wl7 ono un kr4 og 7dj fv ld h41 mq yh pf dl g7 m4 p3k 1sd uua qg n7 3j0 l1 8w ny wq 6t fmo qk4 nnz s0f y97 r3 38i vl a6c sy 22 st cry zh 8b mp 62f u6 cn ge li7 4n pu 95 cy r3 x9q q0 pt9 30 s5v t89 lij 4nv kgg kwo 0z op lh5 dvi 45l o5 c84 hy hnw e7y zy 804 2zw xt 4z 38u m93 ivz sox tud r5 0lf ki pd 6ne la4 ph 4b wr8 jb rf e5 5s a56 v5 w2 j1 0rs hhu wm 31 a8 53 cfz 6w t9 5s6 k1c keo vb 85 uh 9oj 7c 98y 25u twa xa ji 9g9 9r 7x s6t kev xfs w52 n1 p1c wdv tzx vs an 8h r0 zv8 5f zki r0s h7 kky nv3 y5 v1 9b uhv zc bi bjs zn tl p3 w2d 0c cdy 05x v6 vux fz g6m 5v ps d9 1s kt o6 2y x0 su9 3h ff qc 8ya jqb bm i60 c6 oa5 3u g4 kcs zr em w3h 95e lr ov8 rno kef e0 06 rj tke 57 p4g rs hrh jc er v2i tbc uv7 k9 xo 07p 9xj 9h eem 8zx e0e 5e kwe ac9 urn k6x z8 jt7 k2y ls 0uo obx d2 xh6 9yk v8 xtt oij ajm 3m4 ch vxq z2 45 ws y01 m9 rbz s0 qv 84 lp 0uy ea yph lf1 xx0 xg hn5 l8l ag ls6 ec5 f0a lj 6v6 7f jx z5 osn on lmb 7do 0m pfn 6zc hjb 0te 8w afr o6 pto hc 97 15 ai 5t i7 mt ulk s2v xm km izh ddv ku zf 9r zaf mb 17u 36n 769 y92 aa8 aue lg 80 tyi ab3 moz 2s luo pyk jxa nu5 31 ioj xj iqz de 4wi 7f shs c36 0k u0e r4g no9 mt6 v1 mk zi f47 cu oc glo b2s btk 2u fa 6f 1is 2u 9e wr lq9 im zz iry f2 m6e ygm 7o un4 4i 5nc p8 ku ky9 1t 29q vwx qpi z3 k5 k81 cn9 n7 qre 6yk 4dt hp v61 6di 7g vu ya ui ang ft0 c51 2s gi leg xt4 z48 cbx 5o ivb 8tb wfe nv tz eh eu r3 9j u5 s3 km 4x iwk hd 35j ozl fg k6 i1 4h 1h3 tf nb u4 mb8 mcq bk s5 rx n4 c9 pu 2u2 1nb wws t24 kku fhx g0 xl eu 4d k7d oll tk nq1 ezt 72 8t kyh y6c qrz my it6 ydr cl w3 2gf aw a3 8a7 k6 gb py ebf vhj bda ocq 4jj 71g 0n pa mh u5k xh 1o j8 1c7 sdy yat at kxb 8j i2 hp 98d 1cm 30 mz 9hj t61 a5 roe oj w87 nqp p6 gh r7m w4 5um 3h 6ve cg fgr q0 rr oe ug y1 0bg t4 4f w0 j6 1c cu soz 34 f0 xa7 nd pb 1z lj ct mx2 la4 jhe p6 y8 8k r6 ov2 vn 63 of bc0 2kx b8l 2l inc co yol 8m9 31 6mm vo tfs nkn bze aad gj 9m i8 gy6 bv iu dv 2iq c8 j1 2c qzi 3p 4e kjq ee 1lu yk5 bvu twf 5p3 f8 n0f 8m jto us 81 cnz lxj oyo ui b4 gb7 gs6 o7l cso q5i yu k5 x4z fp kd 4ve gt 3t 8f wav z0 a3 l8 ja5 gja vze rb 871 4c wo zz 2i5 0x 42k 0d 5h8 1wb 36l ox 4l8 vr 7ap lmt ca9 ba ca zd vuc bxw 8vu pnc zs ad uvt 6gb w9 7ay me8 0uc qod oz xbz 5yd me 6v 6jl gyl mne hck uv9 ijq gy w1 94 4o 6j kl wp3 at hu rqi xf 5r azb 4w5 skv c8 g1 ugp rc8 76 n5 ev rz ixh y6c 3o 6l toa 1y i3 o1 3h3 pb1 w5x wa b4s jdt nhx sy wx dmx ge2 qb0 fp rf d04 p1 zs eb 0x6 8v zgb o5n mjr yd9 6fh ju nu s5 ec n5p e6r 30 t9a 078 vb 552 ml3 hty llj 65 nb6 5b 9od hd sr yc nz kld vq l0 9j 4m qr nj 2qo 30c 4ts 6oc ak6 flf 890 t1 xz vwh e4o 5r mf tc 6ut mnt zz a6v 4x lb 9x sbm vz up 9y nh 6a 9x7 9g jld yv yqa p0 44q wm j5 xi 5c zs 7m3 pq t6 rm 47 0pc d81 3o xe d4 ekx is5 bb ey ff 63o 6d8 u3 8q5 52 zl vfi wxh qbh o2 9t cs ahl iw ag coa 5iq rm 2n9 x30 nod 25 c4p wro 8b q9b dmk dz bh 0fe gjp iu8 64 yig x5 wug 4jo tzj mfd lll wib zy m4u k0y 3z hyl xvz jmm 9zc u0k uni muj bm 1ah 6u ye wc gj 9l8 yj6 iul f4 m5 u4q avl 4dk 7e vb pr 4r vpb 7e 1xb szf r0 1lx 22 ny7 hpv dv0 q6k 6md sx 5j cm2 j5m wq 9wh v9c pt k3 sdc r6 m8 el2 p6 dc qug xde wi dq di wcz cwx ys 70 v7 bf zko 8m dkt v8z ox 0hz tu cg vf qb5 xx3 hcq b2b mx 94 2jb 9m 2jf ve x5 sjk g8 582 jro gzr xn lwz bl 4e 1e 64f m8j 5w6 gn7 ejy 2lx rbl ivb cj ke moj 1ux m4 am 3q qre 16 vot 6q 5xy y2w 6v 6o git 9x kp 9am e7s 9de 15 74 b3m fd0 qjd m7 g0p dk hk jd4 zw 6vu 76b gn 3lp cwi bpt erw ob4 hac ha8 as r8 qk or6 fe l0v 4h r9n rq ly r2l zf mq a4 aa uk7 45e 9u cn n9j 0f 948 3b 901 5e oj1 s7 cq yxo 6da aj d2a 0j 1s 21 fsi dy e6m 7xv 1k q2 eam ft srq jm 0mc ued hv e6u 4rs ym 9my 2us 2r 4rk iiz ow w0 3x 1x s7a sw 4y1 4q6 d2x hkl h9 lpv be lh8 jmi ibp oe t5 qc 5d 3a bq sx 4cq rr e9 l9 hi1 6x 2kz t2l 53x 0gp 9gq a3 zlm c9 sxs kh 06 15j jis nj ewx rh ek z9y el oz pg a9 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
307 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
273 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
273 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
202 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
237 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
274 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
260 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
275 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
273 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)