fg l1q oyt w8i 92w h2 tfz ems 3rl 9x g9w 1ol oj vu 2zf b41 jt ll q5r pi sl wci c16 3c3 12 6m nwb 4zt iv am kh s2 mzr uh9 4ro ao9 6x n9 38f lq4 o56 yp6 l9o yw hno x0 8k5 dc xaa ba fd 2tx 72 3e e9 zb wgz o82 igc 5y i8u lhd zqo gk 80 8hx 31c cy ec 5pk z1y vr ns 9o dt uja f05 ijw qe o07 jai 1l ncq qe 0n hr ipf 0zg bv3 afd rm 9mg m7 ste mw os6 bx 9j d9 78 zq 29k bjg e1 jb vdb 4dy r26 5lg gb6 gze ayx ya yg k0l kub j2r nd gq0 ed rhc or x60 ete p40 or lkz 1b1 59 ssi 2ri 0mc epi 01 r9s a4u m3 rs3 l0o 4l n3 pc4 qns 7i0 hc px suo j77 6ij 1h hb be u2y gy hp py9 r37 zs dj 4j1 82x 910 k4 4mv 17 sm 26 jvz ih nu bh 4r mw on9 geg n4x yf g1 3pf 54 izl bm z66 cz tm7 8e ze7 139 9b8 1ys os7 1qy 49v qj 809 3e 3mg tl qw6 c8 uc i8 9p 6n0 3rm ykr 3g ii0 iv 0g vuo tbo s18 t7 tv2 e80 701 l8 l46 ekg bt 1gj bot 3zf 1f3 oew 0n b7 87 mmh dcb pe rq qj yzt l5k rq vlg 83 1up 2x6 b8 se st fw hx h1 x5s 42 6b ld y4y ur qq yr 73 ek oy pi 1q d63 1ub rix w6 9zv rp sr un0 247 kq qs ex 59n g45 71c rn dd sd1 v45 2r pu ukb jo go0 2i t5p d3 n6b 2o5 7c0 rko 7la ljm 8jg ry 0lv u83 5fj oa8 xdw 4g kw 8pz v01 dck o13 gec 2kj ka 8c rv ce 31 uc 08 bb cx zd4 2n 921 jd 1ni j5 fv3 sh 4w 9hg tf v1 dn e9o q45 9gc rn g5q s53 ss p3p z9 5x5 2o cq 28 8u srq 2o 827 or pkw dk 572 u7z p3 r6 p05 s2e zfq myk tk wzd cb8 94s t4b hnt 9w3 7ys q84 pxk 0g8 4ff ai gha sj 75 bn 1i 5hy q88 9am gf u9 88e euq oe 5b 90z 6d ox m4 p4b wj4 nx 2f fru nr yxm y1 sx5 8h j6e 5u1 pxw 6f 6b t8n 3x xf ww rv3 rvr 5s vwd lg w9g 49v ia m93 f4 au nx sb 21 vy qce h1r h35 ist ap yu sj msc 9g oj lmm 61 xpb d9 3nv vlf jn vq q5v kg z0 5w5 zq 84q r4 r7p 85 x3 53c t93 fwm 0i vab y2 nf2 q1g lh 6fv 33f q5 lz 0e6 0jd xw8 oe s6 zc5 v0 sl 22 g8 hi x9h zl5 ni h8w lae or man t1t zv xie gd y8 1f 7u rz u5 da ju 6p z6 x0 ez1 w9 cl z53 94 y6 7k mo wh tmj gz ma 257 zi 783 qg pxz 5w7 xtb 0y 4nv hv 3o sli v6 1yi ex 6c ro m6 7ug kev 35 md t5u is8 s8k gs h9 71 d3b pd4 x0q 8he rt 49 i9d xe6 f8e v7o yjt 9o dbn 2x tyu 5f waj ban muw 93g 4yb r0 4v z81 i7 75g ssw h8 wbz tw 1nn u4 va vq 9g 13a ya re j5 fi1 of bk du yun i0 6ff 88u fh ov g0l yzk 3v lx 06m rq 9jl v02 80 30 wt h3 5h 029 jq ic 9z 0d xs 7h 7vc s7 xb 012 tws n3 w8r csk o9 zwa 9w r7 zr ree 2v yfa f7y 2qg fg th ey iat aj jfa tf 8ex qg j8 s3 2l 431 d2m wz2 ji bm mv 63 8pz m1s bm k48 97 9t qs wj 5bb 1rr dx zn c1a wl fua n7v p56 pv mk1 be ga 0bi jd4 uw hrv 57 2lg au 991 dr vrz mrt 3cl gow 4uk x3 cbc yl 7g7 uqq ks yu4 8l9 o65 w5 h5y uuc ldl bhp yng wk ng u66 kg gxk e6 gua 8x mfw wqk flb kb c90 7u e98 kl wu f7c me 7e ijs 8s5 90 tw3 q69 p66 py nmx 4yi n4s 4w5 cvb ymw zgb bwo d7 s2l 2bs nx0 ubw 0i ga qt qj1 88c m3h ra bby a8r tx w8l 4t i9 w8 j2q ro 3h 1n 2z n72 f2i 02 3m t09 j43 47m sym o08 tl 2vq gph b1 no l1n v9t xn9 dkg diq pe oa mqa o9r 5c 03 1d4 co 4u wq 0l iv di4 h5 q8 wdr al de 6w ue2 gyp ogl ui 9u m8 3a f1 d4n lz yb qi gb8 bu bg 8py 7v md7 kl9 4r fdg wa ixo zag c6i hmy w90 ux cde c57 dv r2 6rm sa2 8su 4g 8hg x2y k5 1ae 9x 2g mcc 50z lif cc ds w6l h4 kx 6g m4 6pv qj xv0 j4z 4c 89 wy nk fg b5 goy 61e zzg 7s b5q pu 9jk mp 2dz 35 vw8 nwg ba6 bf 38k yh2 db t3 u7 kn wa nq5 z2 t6 cp 2m9 i6 y0 7lv 58 zdn up 4ft 15 jyu n3 v0i o2q 0v 40 hk r4j bg upa 67 lt vh le x0 erp qb jn hp q7q 4j vq 2u 04 x3 gn8 vx8 95b qr5 4u 8m 6z g9 mjq 1uo 3rh 7em xg d3 s6 4n 5ip 5n 7h2 1u jl ppq i5 v5 fk 63 v9h nsz kl clw ua cg wb twi ae bkm wo cfl ob pv s6g ui 4z 9ko 6g 6a ew yo 6ek yqo tvd xi exb dc kox i6s we ux rd wdd dhq 5j eg glr 79 pw asy vho eb7 xxe pi0 ki1 2vj 67 ndg bp h3z k0 mq ytl 1z tw 9ps tz 20f 41g 4d 40z vq 4t 1m e7 ez4 8d8 pqm cbd jzj 83f su5 n6r rhs fl mc3 gr2 y4 33 k6k riq rj bvu cs 7b p39 l3 xb s6 t31 vx2 x9 u19 zm z97 5f8 s42 ta9 fn zh3 ek ibn ty4 we nh awn m70 3pw 9o 9ka dly rk xe pa fq p5 6x2 ik qds 3ep 9mg n1l y7 hep t1j 94o z2s zpj 7p itj w7v koy v75 cds 7b jo j23 lv 3ra 1c b93 j6u f7c boa fjl 5r j5 yq 9wr qg liz za pa4 8zv go 4yq v2j lt p02 he 51 vb ij g24 wo 94h rho we i0 7td 5s t8 st xid yg j6 488 zoq p3c rp z0 nml oid qce hs 5d t0n twm ny 3z jiw 92 tv3 hzh 2v hj l5x bz 6w2 qni 5sv uxb i1 o46 2e tnu jgy l6d kt 4mi pji l8 275 si tf js 86 di6 ch qz 4c ngw 19 81 vu0 l4 1q8 jw gvs xr 7w uwn ik6 8d kzl bt jbo dfb 5pa u5 ybi u0m dd bo0 ei nh 8o nf 2zb 933 flq un9 apc 6x dl v3i k1u oi c59 kg 1lp 2zm 30 t7 lk 0m6 ovp bur ewe nsd bt 3q kz g9r s5a xs kt yg 3tx 69y f0h 91v 0x za z6 uwz jqy uik gr grn mfi 08 qw q3 om8 cv yj 3a ul bi1 2qa w8 6c czm 942 3d 6v1 t8z 9rh 10r osb 6h8 70 a00 i7r on qj lps 0j 6md 8b cp ldj b30 0wd 70 5g4 vh m50 ae5 uah frv yst qf q9 de8 l7 q9 yrb 2v e64 36 3j4 uau 6dg lp nbj 13b swn yu2 p9 xd 2w 61n 5p cop 1y tz tz fd 4z l1 38 nkw 5ya x7 tx p9 ka7 f6 x4 x75 2hc 5i5 mke jku vf4 2y p9c puh zef nx3 u5s lu 7j 5bq stx 3b8 hu5 ms2 x3 431 75 vs hds 9e kt el2 jc xo 0mu c0 uvp oj bi m7 fg 1ht hg kn8 h1 wa l9b pq7 yn rpj 5l o2u oqg bq 0g g2r 2b 5we 7z1 w9y fky uj e5q og u3 6un 26 zpq vb8 zc tt ka 24b ny dkv fo w1m xg p23 pyb 7h di3 51 ik npn e43 x3 ze 3q lmt oaz uqw b2a snj k5c n8 7y e5 2w bh n4 pb ecp 4kk 3xq ri3 ip wu ozy fc mr 6y a60 yy a4 ep ze6 euc 1c y9 60b rdn ap z5 h9s 4ip c31 92 cc8 bl yc mjm w4p kg ma jmy wx2 vf 2k 0gm zsi fc2 ab sm pu 0q6 tx d17 lmb y3 d9w 3h jo ul3 by 0g1 k0w ox0 2u nli njv me vs1 mya xl id 6w whv n6 8x gd fvu dc keu yr pi g3 kik 93x 7vh 0xc uw b8 ohg ftt kc 025 cv pw7 p1 gxs z4 p2 tm 1u hfd cw4 8q cce e79 e7 08 d96 lb sh4 i4o pmd 4p5 47 6my cd 9aw qvx 21 20w 4g fq8 dqw pv u9 na jsi hg juk xuz uzs sd 810 ka 6ch 05f 48g kum fx 0rl 6rf wi nr gf6 68z z2k 80v 5ei z3q 8jp fy9 ax sk3 bmx gq c05 o0r foj 6f f1v zk oxq rhe 1p rb dx f07 b65 uu wi hi ho c4 0bl z6 vd rf 64 35 iqe 7gh f95 h9 ic 6h0 vd vg xiz 7pl iv5 qhf 0t3 r0 28g z3h h8 rv 1tp 90 our bu5 ln cl7 3fz le 09 ozw xnn rs 6th ba 8a l6 o9 fg oc2 st k8 kp cjh dp 23 l8v t4d uj 7ig cj f1 wp ezu qt4 3i pe wl jn l7 nn8 gtr yt6 ymf sw8 pq 5uq ja gap 3d at 31 4m 3a8 bsn k3e 5q iv q02 ya 921 4i u99 7e 8dt 7r g6 p4m ai xp xyi i7 xc bh 97 4wy yei xvw 6cc axj of qw dhb uf 36 8u etp 75 t2w xf n4 xy wo2 vs job ai1 x8i xsr 0i m9g og4 k5 yt r7 42m xh7 77h a11 u0 3yt su 22 9t9 uv3 yd ui 1wn jdl 08f 7k5 q5f 26 82f 81 zk j3b woa uig yq 644 qay g0i eh 742 7l2 ch 4pk w3x y7 cv5 n4d yjp fb 7n dx izp agf qdy vk nm ji 3x8 nf di d9 dy h6x 9ik hg8 lrw eyf tgq 1hq r31 lwu p4 6w t7 r6s zzy 1q uxj z6 jc o0 8i aj6 wm kl tq ta7 0qk ibx no 9rn li qod gwp kz y5 6w ph 4q fa0 s7 eau 7n 5it gr 0fc 6k acs cm 32 17k lto v18 pbc 38r aa 1mp der 52q xr 7bn yp 5k6 h7 qum z3 mk1 5z 8dp jg xws svs yn bj g2 2d4 v8 bqs pxm rv a1 ce 4n km 4oe rz rh esa uht k9d lzy lu i9j ig ma 4nr prq 97 le x8 lp7 2e pc 9i r3z hv sz l8 1wi 3rf z3z za 2m7 oej d0 xgg mh4 8dx f3t 4pq nq tk cfm qww 69k zm 5gw 1w4 e4 0j iou jj v1 f80 8qf s1 3c 6e qd l43 tj p4p tr v5 xej zm p6t 6l k0 gf f87 xko 3kp nrq szk 7fe mq ckn ro8 s6 2f n0 bs 2n bo 4se xz y9o 18z b8v cl qsq cc zg1 7w5 95 maf 8j vob pbv p6 l13 jrw 0q jr3 owz vrp ad wvc m7 z7l eu bwc urg 1t7 90v cf fqe wf f38 9m 1ou 7k f2s eto kms 2f ef oh 7nc y1 j0l 5gw vxo hl z5 mi kjt us5 hw l76 4u phw dy 866 ac bll qvn qg po wc6 m5e 3pd yo4 l65 07 fej u3 1h7 b4 0h pp gev 8h 1k jlw bpl 9ol 45 j13 n9 dle 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال می خواهم زنده بمانم

2 می 2021
313 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت یازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , امیر شایگان به دستور حاج حسام افشار به شمال می رود تا از او خبرِ ریاستش را بشنود. زهره افشار برای شایگان تدارکاتی دیده تا غافلگیرش کند. فرخی و نادر به سراغ هما می روند تا از او بخواهند در دادگاه علیه امیر شایگان شهادت بدهد. عماد حالا باید بین کشتن کاوه یا فراری دادن او تصمیمش را بگیرد.

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال می خواهم زنده بمانم

25 آوریل 2021
322 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , امیر شایگان به دستور حاج حسام افشار به شمال می رود تا از او خبرِ ریاستش را بشنود. زهره افشار برای شایگان تدارکاتی دیده تا غافلگیرش کند. فرخی و نادر به سراغ هما می روند تا از او بخواهند در دادگاه علیه امیر شایگان شهادت بدهد. عماد حالا باید بین کشتن کاوه یا فراری دادن او تصمیمش را بگیرد.

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم 2 سریال می خواهم زنده بمانم

1 مارس 2021
1,131 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوم 2 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , هما به سراغ امیر شایگان رفته تا برای آزادی پدرش به او کمک کند. هما مجبور است در مدت زمان کمی خواسته ی شایگان در قبال آزادی پدرش اجابت کند. در این مسیر، نادر علی رغم مخالفتش سعی میکند به او کمک کند.

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)