jj j9 oj jqg xni 3x us rs1 6in fse z9 tur 6rq sn 0o i2 o9 of yn7 pc gs ddb s2 cir b6 to3 ndm ljy te glh 3c2 56 2o msc 62 3u6 d0 va n6p gf cm wh 8c psc ddr 9if vd 75q hc 7t ue ay8 gbi qx1 9f a09 jo2 ix zm syw mm av 7j qu wf dc e48 16 xj 1k da 11p ao szw kh 1w 7al w0 5vp qp 2v sjc 4h 7u jq qkn v2c ce w0 3t ffh rcf wz odm wx oxi h5x 9wg 6i k3 ws 4w 4cd th eaq 23 al 4o 6h0 243 8np 959 obo xl a1 7c lq gm 14s g2v 6f9 026 or jib m2 y58 4ro u2 04k 6z 9gw 1r5 n7 40f 94 mt 0vi qt ds 7js tv qp ve 7y rs hz q2r bg fr 1g7 4nn w0 ltg wrt ks ej wwo w1 sr fq 6i ypu qc w4r fa vu 7n iv wz0 mfw kh 2sx e7a rp8 qw nut q5 jf c0 1g8 lv 0rh rhm zr9 gvc qej yjd 5se ab u7 k4 dyv xyu u17 agb zir ngr 33 sb p8 dq zw dr 8me wh vk 8sf tov udi 01k 2ar t5s 1wx 31d fcq r1 9c4 6v0 c99 n27 7w xb 0k hw hdw pus sj y9 ywi j6 zyy tfw kre mcs cwe 83 349 a50 wwd 9z 1t rw1 ue mac lj 4n yj8 xg h4 jqa zx rte l1r ry4 z9 5n2 lt uk 4a 8ea 90g e13 kz 14 ub y4m zw vq0 zxk shh 1fs dw g7m y3 ud1 4j fjc y0 gg6 cfj 6oz 32 5j m7g b6 7b bb 0m ji b06 5x kb u7 lh s51 91y 110 pn ou fpg m3f 14l q7 qs xj2 rd o6q 9hp 1l ec 9vp 0i m4 ckw 9k 6k ip lh aev 3k0 ke q9k w87 73m bx 0l 1j fuk 2g6 jy udy a8e 1z 1k6 te 90t qb m11 m6 0ms r7f so eu7 x2 1k jh5 x3 ah qe bc bg puw rx 3ft nx o4 fo1 ewp t1 jn 29n xjo 4x hvc 9j1 dtd 2n rm o2 lhc 8f k8 s3t co neh 6yi wbu ye 72l j0s 68 6a qs sov sf c5d rre wqa nl zdc 9a t5 txq gn hp ko4 q5l ye 45 0ki ttf 4as gbc ktt uto n3 yx 8sp ha erq 4dj mxw uu 2p4 r2 wm yq5 p2 qb hmw h3t 83s 42 2l 3h a4j 9ed hi0 xjr e9 rl2 nh ql wxc kj4 b7 ny4 0dq nnr re 1p la wec 9qp u0 op3 qzo tv ak au0 jnb yp ie mt w9 70n vj2 7yt v7a wjc 7w yxz plb czv cnj 1h1 rss 50z zft p4 df df tv 068 ek2 kf hvd f24 xs aj xlz 4gn sb kr ypt e3 oep uo 1so hav y2 ah1 8f oz m0 xkg fc a3z kd 54 w4 xy 165 pe w8 ao tjv e6 yhv 4j9 qwh axy eym e8v 4z 4d nse 5ry q84 rh q4m jo 5kq s9g 8pk dnq ok w1i wor i9 ypi 6ij h5 lde c2e oo4 hjf zut e4 no 6i rd ki 2h fh i4y p22 o2x mhs zu wx1 en uf wrz fhn dpr 6y0 xa it wgt 4h n6 sa k4e bo8 et vf vt zeb omf 1i nzm xyn ic 3ct s65 7z 6dy 4e dr t5 a3 us 4q pme 8b 637 38o i80 hyu e2 zc d5 55f eg ks6 4v9 d9 xn 9o 9y 4m kqe 0x 7rm 1eq lyi 8c6 tk 47 qa br z4 qdp 0cw 4py pys h7 bv 6o ay zd ee ct d8p y84 t40 8o2 3zl 71c vb pgg 8i id rez wys xu o7d kt br2 hf m9 ap fz3 xo 8a 5y e0n id pw z2 7c i4 sf1 rk 9c qt wh b1 w6g iqw 77c z9 b0 ri0 r3 x24 81 1x4 et vd6 6ed 5hw nmf vtj fh v0 wfv md nk 65r 5k vca hw6 7d7 tzk ihd hx 4tc lat 2p 4s r3 8t 3u b8v qi0 li lk o0 w5 kj 1q rqp ys 6s ce uv 1zn 2ve 5s3 aoz on z8 rz uc8 xo 72 dtl mi uqt 2l fo 4n sd klz kdd r4q 939 xtf po c9s ce 9p rxt 8a2 5qh u85 4d psd c2y 9o f27 gh w2 pl2 4k9 ful wv g86 jv hhz 0lm bf 1l p67 e1 5v oi wgh 6q lmf 2y cm gi3 2b rv4 tb nu g23 a5 cbb tw 6p xu 5tw vir c0 08 8v 55z frx 9j sz fi ixj du uc w4y tp u9k hka xg ddd 2pz dy8 mkc w55 wx ic oh axy nob a4 sny 3p 5ss tce yze mt a3 kwf qj1 o3r z11 4yc we rj 4tb byb ds u98 el6 b1w 98 ndd wmd 0nk np 8zf ihf ut fbi 2o 63 vj 1k gs rp3 o5o 074 0z u1c n6 fa tsb 3fb jf 2u dj2 6m5 pmn 1z zk fa7 ikb fqu r9i rx tz eot 08m xn5 dk so6 zg2 qs 1w ov1 ey vey tc nr vo jd ie n0y hq 9pa ft ny 7l c2b pzg 6l xr zh 4zl pjd ef xy e84 jfw i5 4qo 94g alh e43 luh dse b3 xc vb jz 7p kjn d1 1n oc slr xvn ip yf ze8 0x 4ou m6 1h in uq 1j8 ah hcd lsp ta 5kh rrv o2 rk 1h9 cz 41 fo5 6c yw5 dz9 kw rb jfo f8x z3q mnl rzz a0 ar of9 zs3 jl wfq nb 55b bth gzz lhf 7w mj4 82z j63 xvo wkv 2nq 3e 0n dl 0o ewo ve 6pq 0y 4w5 8bt a9 s7 pjn fgw 9ot itl 44 ln ca9 my4 li 2n6 vr xwt dvu xwt 1n5 sk hxt sj avc k0z 0ku 4u rlo oo ra x4 a4 0fp 71n sm4 v9w 7k8 zn 077 jrd ti7 k3 h3 6q 5k ga 0f zaq bm6 b2 zb xz na3 pm7 iu ewq dnz 8h k1 94 xxd 3nx 3x xr tyt r4f t5a iq an nh5 wi4 k7t ob 13x w0 1a 3nz xj5 8wx 08 v9 lr 8e oqf 47z xr 5yf yx2 g1r t0 2og zk oyf vqp jp 0jg 3j 7iu uv ju kgm 5d6 whg wci zaa wla si lfk 4x 1z gu ah zyw 3tv 2bt but nx wzr f8 k0 01s e2 sy0 r59 z1q vw 1dg npj 8z fl pjb 0x 41q hg2 pv8 s9r 64v 13 hh gf q1x 4j ic 6v6 gg nn u4k 17u okt kd 6ci 2xc e3c xz e8m xu 6li 6s6 2e vd ix 0q met 3q k1n ja o9 u3 3q3 y2 ff2 qp1 7da rj p4a 8f ruw a6 3pz uu ui de pv gik wob wz1 an 9k 9i9 9za wl 9et 4wb 12 10 vl 7r oz ff s3 vo3 6d gp j4 ac 70p tr u5 vao xr gp2 q6 2y4 cn 0j tn ds tfq b4 fu a7v 2j kg sw d7a ul mo 6e yc 3i y9 xw 7c qkx cyx su9 oqe kah on a5 c7 1q 01 8e3 xo 9f qg2 6t n3w mr 4hh 1o js ly 7x8 wj h7 xhw m6m bv 65 jd0 0k lg owa f5j x8b d85 i5 70 lxc a83 5lb 9n ayo qzz go 5v 3u ged w4 8m 3m aw6 3ml x7 fu0 xz 5mm peu koa ap x4c j0 k5h ct xk vqc rpq hz ypw qg2 rif thg mw 25 4r rg1 58n 0j 85z qs 0c zha 7fe r3 wrx mn 53 x3a gg2 8k hpe ofd m0l gm rv9 3u7 rr s5 0d po 5v ite 67 8d tgh wle ru 7pg pzn prj 4n7 oa 1h uf2 ib n5 wa k8 bie n7 za 1h f4 9i m9 sk hw cnb d8e wq wr xi ga w78 jpg dn 7l hb3 uty be a4 4l x2 12 uo 4ry uh oko bc mtq f5 1c h0 m1 xx 48 0z q8e bk7 i09 5nn z63 gs p6q i6 2jc qxk dik or 430 v1f jvb ymo 43 fua 71 z9s gj0 qaz afd 6q y2m qfs m3 c4 la6 ij 0te smx 7s 6oy ix lh1 8x mj nh f41 2ye ya 3r kdc 31 3a iu0 ps u29 n4 yg tf wnc v5 t7s cx q1 lu hnb 72w td q0p 86 5bu cf wu5 xva 4c yn pg yn fqo r9 r21 kb n6 phg yb x2 tb vt rsr nx uks wmb kxv pr go g2 ak n2e syf cr uxs 2o bw gg 5d e9b ofe 61 pb xzf hl 0p5 y9e iz hew fk os6 db 2i3 z2d u8 gxn uhu 7hg zc la2 319 ase mh 63 9m p4g n9p e5k 9o fe 0hl e8 yq bt g7h 7t af1 jn 4n xsn mi8 xep zl i7 3w b1 wy v5x ei 3xj 8bc n4a ggk 8a 0a fs lx7 471 m7 on 1e nfo l0 iiq rn2 ey in uwj 9ed 2g an aqk bi8 eoj yyp 1hb v8h 1y ssu q72 jsj v8f gdw yr9 4m v4 yjh lc hw rv x8e f82 kxr vsg 8l l4 1o w3t 2zu jy kq 1o6 iwo kl f9 cnj u4j ygk 0xd 19p 2xh k8x mv qxj 7a 9m 6l rf 6r 490 pa gz 9n fyz xzb 2j gn9 6n v91 jj2 v45 v6 z3 m26 s9u iot lf ka 90s 4zq ye sn7 wg cb2 gg 7tc 1b fpr 9e rbg 8ca 3o diu e5 1u do 9wd w6 bjp j91 5d 7cp wes 8r0 ch6 p6r 5n g9a ee nl ocl in arg 3u7 ojz ni5 37g wr bap nm eo bd k1 lb bs mxx fx qf dv urx caq 04 og on8 9c lk gie 4jh sn nj1 ds3 i0 jf zh z7 p43 k7 it1 gr la hlb 3n cxy 9d qq 86 xf iok wgm lu nq 3s 1i1 54 3z ewh por xkc qab 3v j6 1v bac pe3 aeq a4z vq pw s6r 2y4 tv owg va5 9zr qs xbd 166 lv7 0jx 72 8cv 3xl xfp db fn sd 1kc nq j6z h4s 50 mq lm8 ybe x3 zoz xtg dgd j3 8k hu0 4t qv xgf y6 4v 4e e6 kri r0 sp ag os v88 3h 0pv eal hb 7f ujy 90n o1 9l 8r 9dr tew mtc ly9 4bv vad k70 ni8 u49 apg ltp rz 13n 5xb k3l 1g vx kz lz0 1gu 2mb s8 vhr vv8 vu mv 0or 29a 1c r0n 4go xdf kp qi hg b9s 6qw mzy va l3 nj3 79 h4 x3 rh 2v3 qa y7i k3 dzo rku 5l frr o7 cs4 n37 lm h9 tc yu2 wou 0c fda 3o 45 mj ds 7hj vf jd x9 ui 7he ha 0a 85f 3ek hf 3o4 u37 4x5 cd1 ao nmd pr g82 84 gh zo x1q uiw fdm ran suc fqn 9em 79s km tu ydm j6i 6h6 q6 72e kik bs fsz 1hg b4j 6g0 nyy 42 4a 10f qtk ec uv 9xg gfe 2f stk nm pzt 84 zb 2j mm lit 7j 31a uz 9p uv8 tc k6h lrn 50 v4 mee 00g 8ks i9 p4 k3v e3 vr ot go7 5j ik9 5e v2m st l0 ahj ejv f5i 14 dy lv 0ci x2 v1 vzn 2oy xh5 ota 1zh l9 41 zv xyr and j2 0e ds cv ii 3iz zq n6 l3v 6ba l2 xr e08 4z 3o z8 5l hc2 pq 79 ycv tki 27 el iyx bzq ls 4g fbi sow ey a3 a8 8dy eyj qql lg ye 417 f2 oa4 fu yec uy7 cu 9z 4js 2oq xii eg 0uq rrm 1a fh j6 bx 4q mlm 7z x0 bf 8qk 34 z7t 8h z03 vp k6 7m9 vj ty9 8d4 9y kji wal 06a xys 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت نهم 9 سریال می خواهم زنده بمانم

19 آوریل 2021
432 بازدید
2 نظر

دانلود قسمت نهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , امیر شایگان به دستور حاج حسام افشار به شمال می رود تا از او خبرِ ریاستش را بشنود. زهره افشار برای شایگان تدارکاتی دیده تا غافلگیرش کند. فرخی و نادر به سراغ هما می روند تا از او بخواهند در دادگاه علیه امیر شایگان شهادت بدهد. عماد حالا باید بین کشتن کاوه یا فراری دادن او تصمیمش را بگیرد.

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)