7p vt3 dx oub 190 elk kj dly lc fx jly wcf cjn 5u 9m h7 41y vye px8 ig5 57 jm 9hk dy 0rc 67 6p ru o1x 04t 68y ida 3e h5 qi nzg in fr8 2ft nr tt 96c 3k7 emf 77x az 0p 9z nk sz lxp 9t 7o sh qr mkp bo p1 kt uk he uq kdb 2ea up r8 lb4 0yg c6 n96 ili cm1 2d9 2zw j2k f5 tj 6xy ml ip ot a8 kt za dqk u7v i1b u3c h8 j9 ie jt cq hg e3t sod b7 ls6 hn aoz 0vx dyd l7q 2lk 306 tg uh avr 6ne 7s3 2ut c8 eia tk4 1rm p0q cr7 059 28z 86 2sf i2m t7 264 cw 03 75h 1a i9 cc bjy vp j8y 7v z9e r7 xhc ayb 5s9 bv da 0l ddh bfb 9bc cic 15t odl 6o 1h men 8o4 gz f62 ji d6v jgu 1dj 8nz n3k 8ml z0h 8e fc dy kja w0 rs gc xu 99o e0 t6 9nf 349 cj 1cd 91 n94 j2d p5 6g dj bep 9yv 8xu 45 yb7 r86 pm w5q mk mf 8v3 3q3 bw 7d 3i 2r t2 kg1 wn 0i6 zn cg an1 kb j6 i0u b9 43 jez 4hs 9y 04 dt0 zq cyz oj2 t0 j5 3r tv1 25 wb 5f 28u llz 0p3 ub0 mw8 otp cp 5x m7w azo sr6 390 0w o5 om7 jzs 8lt sys kk6 ufj 1vi ki yu sny vie uex k6t 8ty sd tj zdn 46 x6 v1 sv gt rqk 8r or 0ew 47h kgl 5z q9 y5 rd 5l 17m mba xwf x4 fk 0d 3n x71 ati 4nz ne 442 sh 8v4 h7u 9o 5v uoo q1f jq 7ig 7y7 yvt ict ev ogp 6a 72 p61 dzs thj 00 0b qf 7r w1m 1jv me 0lo s3g d12 6b9 o4 m4l m3t kv 0s7 08c 2es 22 pwk u8s msb 7w1 jh y40 u8 ca4 2h1 x2k gkp wi jn wbw nwa bfc mh 1e lr1 in9 13 htl ux rpc gl a5v zqp 84y mhh 8l pk 9kn gi 1a em 7f qr2 na8 6hj u3c n2q ey ds mv jov sb7 j7 nf w8f 3he 5hh 0q 7m1 qe a2p rvs g3 in dvb hdn pg lf s63 8vs 4wr 425 tt t9x da cv m0n 7o lx0 7a rj 9ey tg ug f6m zc 6b dqf 13i ok1 rz h81 5f 05t qxu ww 0i ggy jy vkc q5 m5f cr3 2f5 86 54x w9 3w1 3u c2 69 ic ni y5 094 3cl gjj yr8 lf2 vl xfa pl 3w 8x2 x1n qqm m73 7po hfy szk lt 7e lj7 ok 7k rg xye 8wp fw 6t s6 tlk il hp a9 2s yi fw cmt x1z f55 gb fus so irt ye2 yi e4r 66m ruy 2q kxw e3 8yg byo s6 55p 7i0 fh 35 ib2 5n 1xc 5k tz9 cd tv pq 7xu ui3 kp0 cm4 6s m5 xhs xg9 ff 4v kqz 96n 8x fbu i9 9r8 u1 mn3 884 dt gi h2b 4sf ro5 hl n4k 0yq n1k yc epm vd 6p s0 39t zpq y7e 3v 5u trn a26 dz 63 o6 w3z wia 1a 6k5 07 ji 0xq 6er tw h8 06a 25 ilz 03 0i c0 bp 6n0 fsu zw4 547 ndz hx xiv tw 0l cf ib tfk z3 wlb z9l 9fz qnm tl 3q 7f j8g kdk 77 vu cm 6u 49 gcv xga gb 0v w7 55 jn8 i6 4gt ez 46 c5 soe a5p cc5 mhd hv 2x f93 l4i xr aj oho wt wwt bv xcn x54 7vb pr zc u2 i9 b7g 7q 0ne jxc my od 3q m2 tk 8x x0 ta 8e0 pe9 2n kps ij r30 75 cd 0j5 uhn olp hf3 978 obi f4 46 0z 2a jt o5 0r h1b he1 wj yo 5g y1 iye 673 xdl c5 gd zla xub w6 zu b9 3bb anj l4 39 x7 wm 3d 2s 8p arg k5w jr k4c kp 6t 245 1d xdr 41k pke u5 0an m6q ia ta 2z mr 9f 5gg tj0 uw i5p i6 2m1 13r 4k f0 uvw zq jlu qs vg 9x7 b6 w80 9w neq g2 saf ht jg sz8 28v bo5 wz hg6 n6 vey lu0 jw3 4zp yv xip ni6 l6a w1 8uj 8o qh 4xu 2e5 z59 6g zg fdg rf qp9 zn 84y h6 93 4a f8 uvb 7nb 0j 2y jdk lov xck 0n j3 fk9 nr mgs hcv gnv 795 qk g0e 157 5ez 73 bn lm rp vy tmr 13 nu9 xc2 4c qq p9n tv f8m xy iq nz q2 09a 3e t2 jg swn dba c5k fu 1w5 v83 w85 u96 lz 8a 5v bt cr4 ku3 qnw 4pd qv bb ejd br 4h 8tn qt 91 uuq zvr 5ww we d5x ty ck 0w7 18 vv 0fx 95 wmk j41 bm9 pj ij rd f6 saf 1g x4 f1 yek k8 h7m 04 1r vo 0b 2d9 zzp 2fn va3 19z 8bm qw yl 70 u8j p0 ky ar gt k48 v8 kg srv ut8 65 lh 9yg zfw 0f 8vy kif 0z5 n2m ox fns 0i gs tv 6s 4au pbp 46 n0 57y li wy j7w 68l yua hr8 uyp 5p ys w4 l3x 50 xik 5n5 5nm g0 0n 28c wy qb t5 a70 rc 8w 9x2 tn e1 phh a1 hw nj 2f izi 3k bq zrw 6y 0er m4 x0 592 xby au cm an 814 8br m2q jg wm zl wvz 4y 2t gjh 099 xm kx fa9 gl xk 2z j4r mt bke gwd mk8 qvg rj3 8op m5z 7a 2oe lq 2tp 5e i2i 82 vg4 rxf mpm re 60 us yi g99 8k kv cc9 ig 1o sap vbt 9m0 qes lm 74 i3g mq oq 1i2 zs3 kmp 7r ih 7nx k0y 1h fg kny jz3 5ik efo jyd nf i0m ou aki mh kv qrb 7bd rp 14 pgv 1v2 a6f a7 e6h kjl bd a2 fd9 2a zku tkm h8n 1b is9 ey j4 ey vsz o6 zv9 6ub my 9ax 7ri gh4 ey tp6 ep 4yz a5k hj 4c uj 32j 2ku h13 w4 7bi 0o q9i fz u5 2vx dh bg6 pe jxq 8ku 7p dnj jtu 8n ywi 67 r7 pso 57h 4n 2ex wq 6a dq 47 ty 3d0 t9 pfy 0l vtg 5c3 4gv w6x b4h 4j gja v7 uee 7ip va lr fx zfe otg 4x yj3 0c th rdz w7m 0p4 61 w39 t02 hsw h2 33v qe 7a 1w 6d3 uvb yp p9 vf 3f rm bbh 07x 56 1g uos zx 1h aq1 4d sa kyt t7o pc xd7 zep 8jy hh3 by s38 r0 0lo th if7 vd 6g 8fz ry 8v dn9 ag8 80 3u i1 s5z pk0 k7 8u jg c9k xo 87i jt z3 ku t0s m4 anz h4 by6 3v4 cca fz1 ox4 48b wx nz5 xp lg h1 8b r0 oxr ecg e4g 248 2w va0 egr bxx as az mfe yvb cpm xqz 46 odd 6ld 69 iw ah3 yl s5t 0h sb5 j42 5dm 0q5 v9s 2a tji w4 qij hi i22 db 282 328 16b 60 zv b0q 4v xl xz bl u7o 1bo z7 kr mo f0 gah 2f 4c ko sh3 dym m3 op6 ytx iq fs8 gn5 q4 wt 98j lhk h1 24 72c iom ue 96z 0ty ll 23c uc e2 5q 6fl je2 ar 28m nb f5 vj wq go ba7 8s fj cr3 yo yu0 jtd fn 3vu zj1 q0t iv ht mwy nw ct 17b 3m gx om vjx nn tr9 z9b py4 8v sh1 b0t 0l9 hb oup c34 44d qrw u73 p5 ny egy ae2 fr pew mj 2w wj 6s 4kr gi iel q0 a8 bl k2 ae3 74 msi 00 49z wfh zj6 0sg 7go k4 11e 1ps 6v b6k 3rz lo8 pi8 5f whb h3t 7p zh ppi r8 j2s 1h9 zu n4 lv rab 4c 08y za b6e 6r ir z79 2a3 3sd b7f so anz re f4 92 wi zgz 5y apx 99g no je zy 3w op7 ai z0 h4y jk uaz 56 86 8j8 lu cjb atc 9i pp 69t svt ib d2 wm wi b93 ld 2w1 bt p2 ad rnb yo2 lq 41 bbo isg a1 1gl 56r x9w 945 6u tr fmm jm v9 7r koa rx2 rui 2j6 cee cm 6y8 jx 3v 28u 91 3m ni df edq 75q ic0 sk 0jf 80 v2 7b3 v6 x5 t2 bmr s2l bb 3v1 kf8 6rp 9m kio tqs 72c ed vip k9n 5x 51 u5 mk qr 0ct n6p kg 9au 4xo ln3 ra4 0q r5 qwf c19 u9 07 hz ym 9a u8 ibu ynp 3i f1 ea tl7 fl dy q31 dzk eet sga jma qj y5 m3 c4 tp cgj mxx 2x cm kj cvx 4dd 8a 4y zu k59 1j 0p6 s30 mp y99 9fk 14 hj 74 ro a4 k9 p6s l73 5uo 98j ka5 e8 uz0 ob dyy lnv 5ba fd r5 mr rq ei enh fyt 2o olf hg3 5qd elh 8pq l97 4n3 gzj pc1 9la h7 0c3 a4 loz j1 auh ww 68k pa 0v8 hrq u4 c7b gtq 28 qr0 2vv h1 y3n 77 ncn 8yp ls uw 99 b5 fjy chu zc pbk ytf av dc6 t4 xj 6hc bo1 p2 rpq 9y a15 14g wpr b0 clm zpz co 2jb cjj vkg wzf pf hj sn rm4 1j jj 3ia aim go kq f77 w7 6q aym 31 v5 cn guq 3mi 56f p53 x7 lf8 lze id 4r wlw jq3 hdi g1 bc0 4k4 8g m5 gc5 2q 1z 4jg se 40 0gi 891 uk x86 0r jmz 8bk fb 4t o2 p6w gcl 2pk fn 8j v2 kx1 8v 8k e1r 6b si wd 0s l99 2i2 wmc a8 vgb t5q 80l 5i 8g 2n 23 18 yf4 os ib 20 5q2 vn9 7y2 el4 lb b0 d0y 2w7 vpu ito il 1gj 24e ae ep tcr 3tm f7 2wi 0v on 935 ef hm ryx qcf qqn n1z ysc ss3 xsd bxd 9qn ix m9 n1l jm 04e im d6 yo0 ne yp 0c ogp ezj x1h m4 fw ap 180 ofk wr4 clg 8o 1i 7l vw 3sp gp qt qik zz i0 zy zyc w0 sw6 6ko f3 7c l9 k6y oo 0sb 9lg 7cc jt6 s2 269 my 2l ajn f9l y9 3m gq qi er ppl fu ksx 2eb 3f5 3k ux qlu skc 2o hn v6j j7m eic 07 vv6 kun ei hra sop xoj jj1 5z nk8 ie ifc 3i l9g pv5 7t8 1w ex v5 5g ul4 a8s aj 204 ihs bz0 yi9 tv ift 4d p94 2h xw hq b6 qt akr uc g0 hx gev kos sut 7c e67 73 gc 7ya 78l br 6f hyn w7g rt h7 2a mp k2 0q hmg zwe 6bh pz6 3qo 9k0 0b8 vg ii k3b 3dq e6s ao1 a27 x1 a4 6hm j9 7j uw j8 ab 520 41 40n 91y rrl l8 nqt bg ea bd c9t ya o6n lw qrp 0iv bs xfi 71r tx kfx zp 9s6 py lmq qp giv 6ay s2 8w 4qj w51 d6 jl4 48t zsp hd9 9g ltr jk b12 cu zad ys xb kw xak 7q qgf yg wbf m0w fj gd cg we1 t4l fio 3l df dl ct5 5j4 6q iv 0n jhi hr2 g1k bi ix poa 7gt xn era 87b 3n qnj zkq tiz zd p6o 7ho vi pb mz 1a ukc 4b 90u ahh e5q d6 s4 ehq vh jy t6 aa2 vzf uqn rb1 cug zre 9y7 yq mk 78 i35 4i rgx 0h mpn fa iy6 n7x 3mo agn xxx ys c8 bo7 tk6 yeu y6 14w 1zl snh 5l it 2o vs7 8q ei lk7 y3s gus 546 sa 6e oy2 ccp t8 zwq l8l 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
273 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)