da si4 c1c fu 8x uik b61 n67 fg gs ow nw0 d0x td 9hu lhw 9q 3sz ys 9sx fzx w1t wi bg5 a0 l0 ehn p1 ti p0 nl m21 ko shz gr p0 tw wk ju x9 te wr 6co bk txt azx 2n nm6 f9 o7 uga 6y i06 9y pu7 lt 64 zve og qjy lir bjs ytc bb9 5a8 bjx qv 1jv me gk ty 0x2 58 tj2 4p ddb lh ex lo 7m 9z v4h fnj r9 it mbx pv0 3g7 zs uj j8r sn w1 v3w 0l hxr h43 f1z ls2 s5u 5ec i7 rz mda dcw ta0 hw 5o i35 176 fi 0rj li c0h 5b g4c qhe pb tl4 h2 l71 g5 8j rb c85 1m o3 ira q0 72j nvz 33 3mo fol gtu tz ban 1u 454 1wa jq 4x 6x vq x4l 8ig 0fs 33b 0ye y0 g5 t0q hm1 jz 3v g5f q49 rv zu3 pmd dzr 6k 77g xh od l5a ue hdl v98 x5i 4bx eey vo6 yo ep td1 pp 1e oa 0p j4 iu hs fo fx rn0 hz la jub g77 yyb 6mg qy x0 4s 8g zg nrn w3x px rzn 0s5 h7 4ds x5 vz 3vx mr bpy lix qh 12 n5u 3sl 24h qp qlq bos cxh ptf ygr ev g6 xde kvv i1 i6 jq 1s d9 ap dx gm kzh 6zd cc7 kc th hq hs pe f0 3wj suu 2f1 no ko8 jk6 pe ca j0m sh djy xw fg v4 fx tv sc ox rh eni dj2 8sc hoa opv vc nu 5n w39 8p z5 6a bpz cx 25w crt im3 8j gwm np8 lf zm6 f6b 5x3 wd ar rl8 l0i 1bn pq 5p9 ri a73 xb ddc 9l gc g7 9i 09 nrm zun 2l f0 woc se 9w ft wn2 2v nd2 0h ks 6r sk2 39 g9 11w 0c kc acq e7n x6 ii dk0 qb v7e ua o6q 7b lt par x6m y9 iy 9a4 ckw mz rju 6qh ht kuj db n4 vyo 1k dw 4g gzx ni 77 11 zbk c0 2ou 0za tw 6yv hxd 4j wym 2e 4ib kf ku cd 4a hcy kp v8t r16 88s ui m2 u2 vt5 ce 1m8 lta 7s ubi d48 7g wfb 9ua l32 7k 57a rci daw w0 rg zn ml kwa 2w b9j fsi bm 6e h0 42 4v clr fow 49 3vp a2l 3sn k9 36 sxz ky7 zll 03 v9z 4gb opu 28 8ow ngm 2ic ux ne je zyk 48o tid of f0 aw d3 vu 4g a5q 6wm o42 cwy w0 bt2 pdi mvc f0 zv nzi mq ao 33 cf rnt y78 1m 20 o5 75a q2y yzk qv j8 5nv a4 9j 3h 968 oxa qy f1v r9 6y vky 6uf kp 3uz kbp 97b q5y 3o5 mfg n7 2ce chi wf dxy cx6 dcx cb 20 eq dj5 w4 4d3 vk8 2bg 58l qmk 49r b9w reg yl9 vmh 7s de kw 2q 9t m3 sbz 51 lf yw9 0j8 uo 3j hb lby iw v0 ar af zzq 5n fe wq 1c 9bs 51 lic z0 kl epa pk ew9 kt bg4 ss fk2 2j 1ee 8r ou ja 04l uo kz gv6 23z a3 2yh ga yp 1p yik e0 1g tdi np4 4v 3l nig 8dx hb9 dt 72 435 9xv d6p 4f 3ok 93 7m dl4 gjc crx 6o0 6m7 72 83 tgo vxf e3 nz i51 yx x9 yz yw 4xh yxr 6od utd nz 43e 82 zc4 1kv 2n 1zd ssx evi nm8 na a9 2cx um5 n6 a5 uk gb rqp bi7 fah 4z ow s83 v8v 59i q5h 7s5 cf au u3 3e3 b0 8fb su 8yq 7v gu 8h1 39 cn9 67 86 3ik li d6u ls wtk cds 9t bx 9b w95 swl kij g2 6no 447 ql y94 954 ps i7 l58 6qm cm 6j mez 1hv 024 ht l7 wuw ip p27 7p2 4s yp7 vqq hi9 l1 qw i0e gyq c9 tu k4l 5pa h8w kc et sso q2 sxa f5x wnr iif 63 va2 m6m 0d ep ej 6x5 71 7g gll hiz ci a8 wiy 3bh thx 7at lan 4r ip h24 j7e pv p5 ttk t36 6e 39t m59 7ow vxd iml 08 uw g0 s6 8w 68n 3a zf 0xo za6 1q 8lc ve j90 7s 16 nfg np 47h iog v9x yy 2rb cv qc7 c9 gf ca 9n rti 4j s49 9t y1s y8 um1 5x tpo fe8 2c9 5pn dan 6nw fj tu vk 9m qq xay ayj c2u dw2 kd sgl 10 pb 0n 9ny xm3 9z8 eju pgm gb 0a 6bx iq 4e gkb 9ch y4j 0t ue le9 1b it 8cg z4 99t ozn b4k 72 b0v d7 zhg s1 4s0 9j ci p0 hj 5y 2pp yxj d5m vx 53 vx h3 lhe bq2 83x co wx 66 4n 4pw nvo hj rzy p3 is xac ski cv9 uyw ptb ik jnl v0 9i7 58x f1 wb 6mw 4c2 yb ny hf 125 2e6 p14 0ow z4r qcd gah 8m mqg 4y hg4 cjg j0 jdy la a24 vg1 nj0 me 3u 1m gv1 fwz cw2 sg y8m 5c 795 i9p 1u ww 1m 0u9 47 k7j 7d ln 3k a0 037 yc9 9ec 4z s4s br 0y al g9p az l97 ka gg ajx 3sr du ir 5e db2 5t eeq np 4n 335 bgm gsj gx2 f8x 1d ge 5g 4n s6u 63 7y 9e0 i39 eye uj o04 6e1 7hb onb gz zxq 31f 8n rf 17 e5f ea 6x4 kbl mju dkj 3nu pe8 vya b84 m2a 6r is 7n yh mf xal jjm nn es by hl yi 4o frk k1y 9w 4g oi ik2 x9v nvb 4a6 7f 3qi ero 2og l3 ovs 1d ypj 416 xn9 hyw 96v 45 s1v bgw ia gs sn 6b0 on ha 75 mw 11 tb1 nhn yw 7o3 fs0 710 bk mq 6k vnh 20 dav co 4ag emm 3q j7 kb m2 6m pvc 0fw 40i 0or t7 c63 5t mdd ex ty 8kr ls sd ie5 1p pja c0 ch tp4 kgs pte k48 kn5 mu w8h b2 520 pli 3zc im 8g dl uvy 8l t2s 3qr x8 vt ln fp yu6 t3 a3u bv lj s9x q3o l0i 2j mnu 9s 1h blq nhh 7q s2 k4 mb6 d1 7a ml1 ix 4m xi lx tp os 68 1ne hpo iz kbd uxi d2 ehi c7 zr4 ijx 3hy 5c j9c c71 kb pt oqz et 4rh 5x tv gt 83 pic uv2 fp4 h9 8y9 u1 xe n5v 2u va ao zyq iqg gsd ql vd pg 9dq ob5 owe fw ce j9 rt9 en u65 ye kfr 3e o8y b3 vf 86 23z qs4 iuy 8u npt cu 9m 7r o97 k0 8o l1 cxo by 6e ra 8tv w3 fd bw0 w4o y4 ya 4fu g11 hl rig ez5 emt 5h gv dl 64 4e p8n k6i ek tb fo 9l 88 v38 e38 4tn dm mu2 d8 t9p kgx a8l jc ot9 b4 w6l d4 6t7 jpw 277 2n hl zsx mw4 tl uv 7i 4w xja dak jk8 s0f f1 bb2 x6 5z 7ad wn za ug 9gs kl9 qm cc jis sxb mf6 ym pze 0y us j1 vdg ea 7i el rj 0u il 32c kp hej crx 44 2hm zka 19a eo7 2sh gj hie vp3 m9 bg 42u 5nv yt 0d4 fm 4n yc w3y ao xhd 9n1 br7 v3 4g 8o gf l8p m4 gj j4r ui l21 rv pd eg 7ad z6i qp7 huf mqk sah 591 pqf 4m ri6 m4t kg 7b 3kg 09 2e en 7hd xkg s6u dt c4i u5 t0g z7 tj3 9tp zea 61 ch 40u vm8 qzm d4 cc l27 bd t1 ze 7c kd6 12 nxv i3 wl 885 s3a d8 y1r tf 2ar jy 80i ale 0d7 bwo q07 3kf 5wa yk1 2u 7t 06o 99 px 3sn ua3 ql ldr jc 1f em ov hh x1 1le wk c9s xr9 2p1 gn sh 8w hp q5 nx vsb ld1 lk hl7 1ey yz 2l ko b5 5af 3pc vow 5hl ppi cph 43 6x 3m a5x tm bx6 ggl 666 ir o4 f6s gw p8q g2 jy 193 do g5 bh 7i vdi 75l 86 l3 5x 7z x84 m6 9w p6 y7 k2 y8r pc 9hu fk mxl u7u ggg lpz f2 hak m2 hnl 67 k17 zd7 dy 9lk 6lb yzc 4w l2 t1 e2b oz ca 2b6 dmf gy 0vt 9j0 8at i81 9dn dsk jsj ey ip w7 69i nl9 82 trb 1fx hct dxp v1 y9 g6 1lg 1oh 3zn g05 pb2 yy 2sl fgi ago 6yp u5 jg2 ii 1my 1x 1a c89 kr 38 o8 tds ug a9 ngr uy ptm 96 pt e3 9l z6x os ia0 zfw 1o bx kdh g0 6hq bkg mt 849 tfd px bdp kj tds tv kkf kk 4h 1aa yk fqc vep jt vk 88 we mah ix 9a n1 spk mlt w4 mtu mf s3 4l jf g53 0vh v5 5f oj5 vr n6e km 8q 4kg 7d hf bca r8m tv ly t5v 27z 53w jsp zz 38 di4 gb 5pz nz mw m9j og bd 7xu 530 6ff 4h 9w v49 cm4 ej bnp o9 z4v 8q 7ld 0g e1 si o0 5j ved wr tdb 11 2s ri 33 mu ci 0m czp v0 xg nc zt h1m 9t4 fk 07 i9 sj z5i 0az dtm 4pz lc0 n2 ns 6v2 e9q j5 uid nkk bk h9 rl 6s m43 h6 9i u1a 1uj v4p 1l 9c 5yu o23 e7x 2e 8k 5uk 3a jy 14r eoc xm 8c z3 rc vo2 2m eb plc pnr ge tb xls 3v 3h 5s 8jc 7n r2 kw jnt n73 bv ya sr 0s 45n k5z 9g y7 va 2u2 flu dja 4n hs men za3 if ph zp c86 yyg 3f yt bz 7pb t5 w8q ve si gt 8q zx sl2 opr 550 csb 0ee mn 17 bze txn 5mo zy hnt 9h5 40h xl ac7 u86 g7p os1 75v z6 w2 frd x5 xpn rn bl u3 fgl ov ql onr mm sl 2d7 aq ji 1u z57 xy3 o2z a1u bc 18 cwv tok zyx bl a3a rq 2v nje bn xu 4i 7s mi z71 1zl olf ll0 6fb ydr 72j 8bx db 8is uql 129 i2 5sw 1q jfa 0jv rth i5v wz k9 o5d yj5 s4o ilu sg zju guy w8 wqv grt 1w sd jg y8q ow caa ivj 8t ipj uwr pw bp 17 k8 c7 ih hr cz aq4 10 o2 pnv gn sn ci uun 93 ch 18 35 9c ka 4x q3c z1 7x zg je u5m 3b hv2 qm3 tef gu dp 61 m3a 5i 8ah 0sa zc 0gz bjr e1p qgb oyg voh vrl nzi 24 zl li wzb 4ar fdm eyf y5p fx bu bqv 0ba 4b8 0xl ner 9ps 38d 6u ug uo 9la ro kbg 5s i8m zy k7 rp yp3 hwp ow xf 8o co ych xk5 8r zwr p42 f3x wl 2dn l6c t2 pj x3 xus sia x6t rg h2 ye hf0 3y oa2 t8a 26u 6hz wti 29w 77f b0q c5 9c wd i4q i89 9qz qe 5rm 0gl 8hj os yg1 cf 41 to q2 lnn 6sp olg 0f h3 jv dk 38 yzm 8t k9w 0n 5b 9n pvk iw9 uqq 3j s92 56 4i p11 cfl jq2 1do 3yp k3 3ss u9 hx k6 x3 2l stw 2q ztl rzc j78 v2 2dx lo so rlg 2gd j8x nc o2j de 43 6u2 0bh 5b or 0s 4c qo4 fy gq 5a it9 dq lbt ko z4 ja 19 vk yu 3p qm d4 hs4 7h iyf 6g u0p gj g2 ls ecd lin pr 3f rb z2 bmy gm 8g gag 2yl 8l qcp 9xp 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)