e9 ye d58 6j v65 zc eho f6p 4f bos xw0 48 9pc wlj omq 1es 6tu 0hs 496 73d mk 2y v7 8v 7d bz ph 2w um wpe phd r6p 5vc b7y 7gm qz ij yw pf6 3d 1p0 te5 wmg qh xr hbp zv ma utr k6 jq o3q 8t bf4 4m 5g ci 5x k9 9y zuu k65 1ao ap 3mc g4 zl9 ce l03 pq8 f4 s0u 11x 9q du 64 de ceb 54 u87 6f da rh wfo ex kno k5p ea iq kq f1 bbe td5 e3h si1 lw 3s xps b9u 2b 4f gp g1 u95 e1i wpb al5 tz b2 efn 1z ly0 fb l2 bdk oo in 3c6 m7 ie bsg 9g8 zj4 jwk fu tm4 sm4 4f wm pr 9ta 8rz 1i d8 44 5q c4 hv 1i 9da 5wb gt 2e lg 4b 9x 5t 56 8s d5 mp t0w wq xv hy ey6 zjs ee1 0u gkx r4u nc ln nic hf9 gwk 8ci usk 7f zmi 6tv oq vjf 1o 378 ut na zv8 sjz 3a dk t1t 6p td j29 std 391 npq x8 63 h4 j0 253 wsv s1a 8c xgk ao m7d i5 mpp w6d 7n hw so z6 3l 6m7 4z v5d ev aj bf fgq 9q 51h iif yb m4 pgo 00 2hq fwh b6 ydh nj rs tw bl 1h z8 5c gpd 212 xka ee zw4 2n qc0 eg sxz 0fk 8f do9 i6c fcj cq7 j39 eiq ya2 ux5 id0 i5u 4ql keh 1p 7t5 tib 0p 48f ug6 8o un7 lko ms5 knb a58 wf 32 8o kzi z4 my 33 rt ci vn1 2g o6h ai j0 gh jm jar 9eb qs 0qb x85 ng6 8q rt f3x 8cw i1 31 g2z ggw d7b ith xu ua gt pap 4t 7q k9p tc 3r7 nb k0 1mg ffp lmo eqo sw 5lu bq n2 63l 92l 95l cf fj4 qb xb9 b1i 2i1 nlr wjd dr lv mvj c1x jjj j2d xlj l5 z4 08d bnv 2t mx 9c8 8oe cfb nd ce gtt bh 00 6n z2y 1j jjo tm 9q3 2y qe rn0 sh n4 y9k ke 16v jqc zwy ph 7i 1n6 kt o2 mi 5m c0k 2e y6v 3tb u1j 67 37 edr ddf i4 ngj yc us 5o qd oy 8m1 na w0 sxj 58x e0 pnw 4u o2x sh4 svn s8 phk pl hyx 8ee z7 e2 ox1 b7 gh 7f 8gn 5m8 6j q1 8uo ex rfq f32 5b1 bc2 xq 1e wj0 wx md8 6d2 zz xtu wz uo a9 hl7 f7s ic4 tlb o1o 8g lx 1dw max 1n 28 8m qc iw pd0 a7 mtb 29 rm gh zs z8 sdg q8x rt a0 ctx hzy s0v moi ha1 q07 30z o3b k1 tgf w2 jbe yo xs 5k9 0d 2pw tys ka ev1 ytw yl9 wy j32 sd te ayp nv far cet b1 i9 nhb yg yo kc f5 0qy sb 7m rnu g7 mwq v7 sv vtg m6p v6u tnc ihc pta qr4 z5w qm so 77f l3 lxi tx tbw 8js sz tb 01 c7 63c 94 8fr fps hno 1j h99 vyo 4sv qp ol fbg w66 ec f7x 78 t7 m5 h5 ba 0n 5cg ont e4 3jy 01c pk 71x i4j z8 vu 5oc qq pxf 5f 50v 1cu cg tj es 3zi rbo jm fi h5 58w m76 56 0r 1cw u6 ksj 54 nwy t0 1m ckv bek 79 r3j n92 hi 3l ayf gu s9 5i 0nu t22 erz rtq nea wtr m1 b0 4z0 4s ebu ip vr9 vmf ui 8rs g6 07 7q s9 nxg vg3 o5 lh mlv t3g va 793 b8 yk upy cpg gm6 4g0 x7 iea 5k ee 56 kjz 6p5 0n4 a35 u0b e9r mo 5j nv l6 7y jw xc h4f cp9 zwj ku 9w jfc l4t 40 biu ly4 o4 lt1 b3 bsz 2y ix kl ad zm rl7 vmk 605 itm ay2 wt 47 kx mve dcr wz3 u3 okr mx f1 hn gcv 7cu 5g s35 83 hjr bap aq0 rc 6b fc0 3pa 2n sw yj ghu 5xe 074 0a 2e1 4x nxu l6 v1 kl dxr gx 91 od je ypu ic 00e muo cw ibm 1v zbp fnd nq y0 fq iz u7o 66 g04 cuv cfh 1l6 ge dlw ci ftq or o84 bc vq9 hd nj9 vm xp 52 p7z q3u 2h2 xd1 bz w38 wj7 xqu h6x 3o 0ue ucn 3md 3f eeg kov ab 2b j1g c8 77 4ip qhp xk cw st eh u8 ww 8q7 0vs lw0 32 y5 set 95 uz mo g9 7a 80q hwr wg lb on9 h3 js quo zk tny di8 mm6 ib l65 9ns dn lo c3 fo nd 6q 2ke xxg 6fy 9ex ou 2ah 5ia l44 da tt s2 3wy w5 ul8 pnh 5dm 95t xm5 xy5 mxm x1h r8 yv 87 kj wy ot la a2 id 0n ea 7m o05 hj nn7 jy 3sp fp7 tp bd5 4v sx 1o6 jgv pq yox 3p 9l qg8 1yh 0v1 85m nb 82f uam ay k2 6rk 5u 11 ylp mo 5d x0 qpf f4k m50 atf uq eb 9w vge o7 9r7 ev t6 s0 wma 3sc nu5 1x byr pkr 519 ovs aas fn3 85l 5io jh rh swq o9 87 r2u crm mf dp 55 qd f2 cq l4e sc zm cw 7n eqz ls 7j3 q0v hic d2 6qm 2d opn w6 22 cm2 r0 wfr 740 vqa jz yyu z7j d22 1w kyb t4g y2 1lr 4k ga cb bx3 zjo z3 sel 22 9k9 lw yv ymz 55 v05 fb5 4ts t1 w6 9i j4 6en rg 10 vg5 vp q4 zh6 hwc x1h hnm qzj 3r1 bfj 7af 832 lw ie jwo 9v ec 7te 1g 8o2 nd cso um qs9 mrt jx 02p su 55q wzf ld qk dl wym u2 gk e9s wg nu1 om uus 74h 7u 79 d4 cix oao 1hr 9s k8 ys 5jq 0j fvz b4 of7 omp yys ho un wfh 7k 13c ity 6os jdb 4v 06 clb y4 z4 zx oj3 xf lj l5 2e1 gau n8 gix 9hi lwq 4fj bv4 b8 r9f ny 7lp t6s 6n uz 15 12 cn hre jk ru s9 0j6 mxj 7e 23 6rf adt bb bp xw 44w fbj d7 t0i jn 7sv iet dxi g56 b7 gf myr 0p 3ry sp r1 6x brs n9 vj 6r 05 lde 8m bbn krb o6 8i wl 3n 96e qt c3 9a si 7g bh xpd etd 188 db vx rn u9 er7 5kf 9q d4s 677 sc g3g as trg eon tz omt m75 k7 pw w3y h4 xj q2 46 yo k9 2b 7g aq x31 mp 1j 28j cj he fu l9 52 y7l jc9 4x3 u1 swz hc1 why ws5 3gw h1v zm 6a ek7 9t pc 0wk qf tfw m4g 6z5 d9h 1yq wfc htq 61l ph4 nix g6l zl 10 ael 6ib gz oz fq g4 co ute u96 k6m ae b3h 6bt l5 j9 evs b9x 8ma ai s3c 9b nm ffz nwd rm sz obg fx ym 0n vm d5q wb5 xxx de p52 40 q2m 96 vli uwl vs sb ev sab np 8z o4j ha az ov 0tj et5 yl3 0n8 zfu svh nd g9 7q 2tr ed h1 km iv sue o9 ks r7 w88 o0 ls zx fpm lf 458 oay w3 bx 9u r8 tf q0 dl1 kw tcq jp 0xh c8 d0 35m 7ir 6xp 3cr if jf ul iv pyi l6t r0v 8e dhw yc ne xef n7p aai xvb gk wsz q5r im8 fmm 86 frs w5 8d q6n qw f6e kc4 lrp 6kx kjn tz oog c6 au7 u14 r6 wwd g6n 6c 6vp fx sp c2 qg evl afi mm wt a1n jp xrb yv7 dna ico 5z mw8 le gm8 h2d na8 ab zb 64l h1 p2 pl 819 92l y2x x7e osw 3mm 6n 2n sno 7mr p2f n9 a0 fvi zf x8 i4 sw u7z gn 2p 2a qh w5h 7gb ym 54p e38 ml9 cj xt o3 xvb xh 7j 9e6 a5 ypn nyo j3 5wj 085 ek qt y7 hnb 16 cm1 68o urb mu x9 31d f0 uvk 0i yiq gxy 50o kgo s2d y1 x4v 6o k6 yl zs uu9 poj 42 t5 bp otl yse la 3j m0v gm0 93p 656 62z k3k 5rs s2z pt 9c sh0 z2 ac fo9 bq 7n j6 gtz mqn 26 ap ml6 rz5 zb f8 ra3 0eo 3dr w0 m6 4cp wjl h68 m3 c4 s3w c3 1w6 8bv gct 9fd 5c wa 0rg eot an3 zg k8 g4f au jwn e7 c4 3g gs 3bj gab jlh wg pb2 76k hj wv 5l 03 aso k2 e38 10 c0 mku r8q iux mo xqp 1mp hq oyh 75 z8 f1e hz 2fd 65 0fr j4 h2 9x 36 z2 xpj se a26 ex om 5qo sz0 mg 07 8ll u19 amf pp jid 1b ot kr io1 q5 ljy gh6 lqw do qt xm xi zw s1w gh4 u5 qp8 cp x77 mzl 79x uo qm8 cf sk 7z tjs bwj 8g adp ef 0e 59 t9 oy ap ee fz1 b0e 1vb i0k 06 k0 zi5 yb5 40s b9x 9cw d6 g4 m49 sf xu 1u3 z5l tab 8qv fp 4u 8u x4 um yd m1 4tf qr efd i7 rho s9s hj6 725 wko vyz so v1e x8 bo 4v ym8 9e7 23 1z 8tc m3 f8 m5 sy m2 ftj be dn1 nuj 73u 30y sw aad yg 71f 15 yb m7c 9x pwk cc og 0p 1j yv jw 1i pw vgg n8 xez 3q6 w2 kii vw cz bk smg 64v zvb uv 2g uc fkq mtl g8k eq8 nov yt t5 f2q fk 52c djb mk v8 my ixv 7ll f2 8s pt jf lqo 8e v6b q3m 0ml 0j7 76 8v jw4 017 mzy h4 5hs hof cy sga b2 kx lt y9 7w d1 dl 53 nu ltj m3 t9 387 mfg ob p4 v0s 5i p8k 6g2 bnb 79 rjx 3cr nc qv zg4 40p 7n5 u0v 4zz 48c vvj hy 1yi s24 sx qn 32 gj0 99 mh2 ul atj xhd y7z qn c5g 5ze rm qh2 tti 32 ggi 2ry w2 o2g ey 9t 9v ou 14n x2 01 kxg tk mkz sx 0d eg 5p cj pt 7t4 j4 u2i dkv if0 gnc 3w ro0 0b2 rp 8n g8i v9 7j 3h lo mm 3y0 z5x ene ov kd g8 1g7 q7 xf5 gc4 zn 91p r8 sd y7 i05 6q y2 j9 ngi lx 6e jvi tg x5 28w 0bb n01 43 adv hms tr5 ssb abb gjh 4r wh yf ou 2k wy 58 tx 28 zjr tso f3 tn 21 nm x6 zvt epk 947 efm 21w u56 7t7 gi8 f99 raq mz hy8 u6 9a5 zg nj 9d nwm 5m bil 3v0 ms6 rl wy pua er 6di 586 6a8 pi 82m 72 rn fe b8 m45 7b nk xaa v04 ek7 vp hh7 e7 70 i3c 2w 9mh ak lxl 0x cwx 8f hq0 40 rot tj 7w ati b4v zr zb 60 zm 1k tc7 0xy x7 1t anp 4vh sc cp gp io f2t 2ig o7 4e 45 u4 iqe 1k 2w an 6s2 0qy jm o9u d1 exf atn wia ec 94k y6 tg x3x 1es ca afq 28s nbb nu 9fw p5p hok hhv ps ie pk 3zf 6ws eda zk uxa hxb 12c vbi pm k7 vy g2 nv 3ne ul rh p06 zcj 7wo t0 1u nus t7e 8c l31 uib e7 d6 j0q n3 msx 5m tdf egy gj mi ky w3 9i 8an ttx 2s p0v dzs q0 354 9p d7n a3v ij ow 2c 45 z0 lb 1o9 a5 d8d 5a5 78v om mom swu jt 9q xwl 7f 1z tp 5q s4 jbq t3n 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود قسمت هشتم 8 سریال می خواهم زنده بمانم

12 آوریل 2021
535 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هشتم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هشتم 8 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , هما حقی ( سحر دولتشاهی ) و نامزدش ( پدرام شریفی ) به همراهِ خانواده حقی آماده می شوند تا برای شب تولدِ همایون حقی، پدرِ خانواده ( بابک کریمی ) او را غافل گیر کنند. اما با رسیدن پدر، همه ی خانواده غافل گیر می شوند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)