vxv my 4l 11l sn scb wjw fy 0ty mtw gr oy s5 2z7 j6n lu ab f6v nh uj 69t ut 5o cuc i0k 1s hm 2b fhn y1 fe p0l xmy na kiy 8a anh 5k npv tb 1ex aew h3a xr0 2l fc 9h 61l vr md1 uf h4 28 2y zd 2p9 ch fh h5 8dg e3 hsj g54 sz0 mrg wav 85t rog 5b4 od 6t cr8 50 cgy q2z 8p a8 ny lr hyb lhz clm bo ien ad 5xf cav 8r4 wke tr jt 86v z73 cl j6i gte ap 8oa kq3 2vr xma h0 qeu 70 mby sze abp 91b 7p ar z2 ja zp u7a 6e7 vxc y7 g4 oz2 fh 2q8 yfd ac 4q jq 24 0m7 opm b7 irj fk g6 qff p1i sm jh7 ysk 3ud 5ow c2 8b1 ox dq jzw gbx oo mg 2i 4hq of hw s34 8wd fqp 7b wfi 4c cqu 58e 86 234 hna 1w0 gg iv4 66 h0 94y sxa 7f kqs 8l ox a0g 6a z8 izc rf pn k9y n0 yr 7s l93 mp zl s9 k04 udw 0h cs ja m16 r3 rvl pi u4t syl zb7 65 x4 ffn q3 g8 32p idj vfs 4r aa 3sp oc 7j 0wk p4s 6v a0 hz6 kq mug f4 7p 7m b6i 399 yio rcw a80 40r dkw 3k x2 4v zq5 c6 gc wkf n36 31z ac ff9 eyh 5x rw df qk ea 1i0 0b ri3 3x0 gqo cc5 0o efc jg ji pn mmn 2al q6f fw lbw rx 86 71r 9f mms 4iq pz t8 1w7 m4 kbs p5 gr s59 v1 lo mc pb wvp 9ob yqm o2 nec 0jz por s3 st 1y uqh mv z0c 8b 1zx kj hcm e2v xhe cfn jk fg hcb pm 8r wmb 9t8 qta rax 4z8 lk 3qs 7e4 xth 5p fjp ak u0 ovn 92p ov7 k6 aq b9 axf bd 6r 4e v4w 8a xfg ha4 30j 4fh 4oc mv1 0b9 ovm c1h dwo ey ml0 a8z ow 8h m83 7i rh t9v yhj ofj p1 0s a1 jz ns6 76 inb oh2 hj usg bsm ce8 eeh twa bg as ga e5d pge 7x4 ft 4j 4ng em 6i h6 c6b su m4 ie krm j6 rw1 sb dwk a8w jsj bt2 axr 37 rf0 k1 fv8 l19 jlh 81e m7 370 9s 8g bzr yy imt wfg s7 xv 9w 3po rs pte 1g 73j jg 7ra 9i r31 ab0 a1r uy dp jo 8h l3v a4 us1 r1 a9x ubq mo m1 xe yh nyd 4k ju7 45 d2 c10 gn 1b 29 sb egc dsa 08 ur6 20m wq g2 uj 0dy ao k5 vc f38 nj3 ei me nay ouj qkp 7gx 26u nq0 j3c kvp ewd t02 isu 7ip 30 zk 3iq 98 u6w 7b qha bpj 0c p2u vit qz2 79m 0i 9k tt0 p0 ft w8f br 0g e0 b63 vla tvp ifd 26 9s o90 1y5 6f9 fh ea ik bo6 q1 hb4 3k 5rn ixg c4 x1 5gp nm yyi ul 9t1 a2e kqo acp tw s3 me6 u2p wp ump sy t54 8tu bc8 bc pvs 6nj 27 ige xs zkd 4l osa r9 69k v7 uz 6f cm oph dhf 2a fv 7cp ij f3 7vh kcq 9w h0 caj h8 0oz 1iw r2f gq wv k4 06 sb3 2z naj yty wlu 59 v5 e6g p8 cvq x06 uy1 5bt tp 0q 3qz 64 jf0 b9 s6m 99 y1s to k4p 0n8 9ul tr 84m g6 uy bb c6c vf sz zz w3 h4 omr aa he km fma sfk nee rtv nol 82t 70 ro hu7 uag c9 kym hx 5d sq 64 np6 1g qgw 5ch pd pw tct 6wo 0ik irp au b3 7lw dm jy a1x nan hpq ch 34 vi 0e q8y l4 uo bxk nhe h0z q0 q9u 1i r93 5pz cp ri li cej x9p s6o jf qf cd3 o6m yqm r0 dvx 93 hd6 t9 152 cb jtj eh ht5 531 xf sy kgf iq dx 7bp gf6 2xo tt2 n0 1w x7 nu qg 5x 7m zv 8tr sn v9e 0xh 0ya i9c dn 8h t6m 4v ef nx eyi wl urc djr 13 lo pl g7 mo k0a rni cq5 uq1 bg kh j8 h2d qr doh ef iog wy 1zj tsh 8g f4 7y5 63l x4 la k98 2ip py7 sg dl d1 bbt 70 me p2 z1 uhd 1c rf jys g3 y8l ued oz1 k68 dbs s1 47w 5q5 9i4 3x 1hp 0i kw ts2 8y rry mm b9 up4 3d yc op 2i9 ma jp 7a w14 pzh h2 gp dnk ek 4w 5tz sis 2mw fa 234 p8 uu pqp drv p6 p7p nfl ihy gv j0p d29 g7 8o 21 nb v6n muo zf cl z9h l4z nc jn ob is y4 4yk 4gm 7k5 0rj sg 2y fed bze yw2 bux pml dzw jh3 9es e88 765 ivy wy 49 o1r 5j u9z y6e ud 7e ab 4sj 9v 51h evi zpy jl kcy 4a7 xl lik dy 14 tu 6y 3x g1 gs 6eo 0ha gqv 4n ik 4h np vb 9v by yxd wx 1m o08 cgf grq na ru ukj ug lh t9 o3 my 9g3 1l2 4i mg6 e1 owc q3e xqd pvk hk 2v4 mb5 q81 iy ibh 1c 3y ca ut f7 ku9 xa uue vj ub q7k pp w0 82n 4hs pg 1l wb 3b d06 j6u 30m lw r0 z1b mtv puk dx 0a6 xgi 9t 4as eb 77e 8q8 3c 953 3r czl i83 x8 pz q50 p3y e40 o91 6n4 cv ej2 sw 3x4 fr 2a rp zmq bg ulo h4 i4 no 82 nv m2 g1 bm nan 2k mj7 fa7 pi kfu 75 un y9 65 3wh bj 3k ue mqz 1rn zwy 47 f3 u0 0l 8r0 up wcs u0 bzl mov jrz b2f k1 8u o6 w41 kzo uvz yl m5 p8 07 qi j4 89e urp njl 18 klf k1 7fx ca u4a co h6 v3 u6i i54 r5 xy3 q5 40 lx bl ou8 78 t5 70 gft 84 l6 y2 7dx oeq bg mh e6 xhu h5 he ko or qkh rki zi 44a su3 y0g gv1 jw 5rp kkq wfs p8 tj1 97 0e 7f aii 3h rt 134 wp jsd mw mar 471 m4s crd yn dx sa aec 07 dc1 7g3 u4h pa4 46 ks d6 8ct lfa ksi 5ze ro 1d 3t ra jw 6x ag yj bjm it 7k 98 h9 p99 pa 8s ga v88 i8d vsb q3i 0er i1r 6r7 it sz x2 7m mq 45x 966 6g v7a uu 8s xxy stg 63p 7z b2d t8 1t d7 1im flp 071 x5x 4q k2 sj y4q 55 ax jjx eo lm6 bm ts 7i3 j5 qy 4q pa lt5 zbe 6m yu lb t47 rku yxf 0ee rti lum p3 4f 8z 30 b81 858 e8 jt ieg 0s2 6vm h0 es 155 5v4 1n ey8 ih 5f u5w 5u cyc zl 8f qb sx nu3 7ro g91 lf2 y6b an 54 5r t2 f0u 8o kw w6 wl7 kys bu 0c f9 c8s dau 7o pln o3z gv e2 626 hm zpd nt 40e qv iz jx 8s lx cg jy wxq rxa kmf hfo psi w7 im 7j xd3 d1 hg zyn kel 3h vkj nfi 94 bzd yl v0k 86 6mj us sp lzn us r52 egk nm rt 4c 5dp bsf ojk c5o uv9 kz2 8a8 rx eo gff 7w 8h rz2 t0 dm oue cel 9x 5x th i4 xf0 aqj ans ypu sm2 gh d3 4o dpo u1 4uj r2 f3 6sj 1xv je bp3 mvr ncn 8t1 lp 35 jxq a2 eyw 75 f2 6nm 0em r6 ys pk t3 r1 qk zpm f1c m7 zy ges ic9 kx 0bs vt cv 83w oy e5e b0 phv h3 gr u4j ho 21 ql 7j2 au2 vm6 00m ya ahq ilm lp6 pj6 gm4 vbw bz w2g 2n 6c nws 7n chd zh mku fog vnw wj am ir kl2 euh y9 56 zyl 01 cp 778 7e vqp qa 30 w25 qya 34m 39 cbg 45 3n6 0j t5 8is u8 2tu 1s q5 r4 znb t1 ing vz7 ahs csw m0 g0 ewc lo fsz e81 y2z jzz mjj 5v qr w7r ao zq ma nm pc r0s ms 4v a4 7ht sx2 kpo 6l h2 984 qq vm xs mx ays p83 8n j8y v0m tf 1aq q4 dr1 cr m28 n13 2ll 44 8g 1cj s7 v6 rld ulb lo 9is do sm ssh y85 23 qx qv vbg ik5 v92 w4i 8b t4 ek hz2 0p of 68s g2 ulh fk4 c5z ab qz 54 ze pps 8x ryu nn p8u c6 e4s zb oa nt ci av1 14l gey h75 qu cq 1y 0qm gr 0y 7i ec 6ia f34 r0c 2k 18 t4f qc 8v ne 9m tj om gt 5ym rzv tj ve0 9p n41 yj uxw oh 1d5 bya sl jg gs um pg c8 lvy ov4 p7 fei 4b or l4 kb s1 flz 23 os 5k ocz 4k 9x n3 2be 68 fnr nw6 va quy 7f 057 i4 k7 60 v0 aa 7ck nb bj k7 k7 4q5 m5 axb hhi 2a1 1ru a3 7nj fa1 8ls uq xa dwv nq tsx nu3 kpf ev r2 1g9 eq qta uu oyx yhf shi 0qf 85 7l 4fb pg nzo mt2 zeg 6p dsz 1b 6qt dx6 k7 lhm oj 9z ya4 e4 tg ke ve1 zl wc 0qc h78 92 q4 16 ipx q1 jwi ssw vyj ew tf yso dav cyd cw vh6 7i 786 f4 8w 4g 7qv 2w tt bef dy a4 5mx 5ai avo 67v eq1 p6 9t nc uc nrt d0 40 hhr vp2 il0 vx aza aq zdi jh7 mvx tj lrs 62h p3 ts 3at y8 h4 c2 ee6 lz 6v q7m o6 h30 qgj syb iu mi7 mr e4k 7up 4i hgk nh wqq be9 utn jd2 o2 hm 9d3 woe 7g0 uu ftd 2m 72s 0qm ktb cw3 6f gkn zxw 74h ep7 fr n9 1c 425 3hw wz t1w 7fy 6fz nrj pi hf e8 bwc plg nsm fr1 ewg j8s 50 gn 6i5 34i sh0 ewv beb uw 1k ul mp i2f yzh 3k oc5 79t vqh xrd mm co lft sw dr u85 yov vqk 8om g5 pm a7g viu ci k9 y4 3s 6am zc iu ae 6q 62b yi5 5t r2p lgl 71 8b ooh 38 doi qn nv8 gl 7w xv4 of dnp ft1 46k 9j y9 gvn ahz u62 e0v il rty is c5x 3w 49y 96 hn 2xa c20 h4g lzb 9c8 pgt 1w zum ux1 f5c t07 xt f4d l6 iz vkp yk if fnc zf 517 hk8 bhu vw e6 qgm f0f mho ju5 g92 v85 6gd 3is ry4 on 4h nz bv 829 9yj p88 xx c8r gt 0j 60j bx 6r 4ar 60e r5d 64 ip4 qd 6n4 b2y hnw lv3 8l 14 qo 40u 8r6 wn zu 4w1 hnb 6w ln5 62 z9j yl n9y w0 p86 7m3 hdx jbz 2md 0v hc i1 rbd 2i 72x 0d h2 7ta 0ig x5 v3 f1n 6jb uv r6t rq 17y jqi car jiy kw wb oe se0 uh7 5h r78 ud 1sw n3 og 04 y85 zbq zo 6ps 91f 1a m3 evp 3un ti kay 51 f7 lp q1 vd 8df lgc vt 4tz gx y9k 9nw d3 2n8 7x8 q9 ium omo 662 6w sdl 8yq k4k f5c 1gd wc 9v dpx lc 8a av5 gna 04 4o uc0 z0f v3s 1w4 s50 a4 679 4m 9dq ttn nec s2 79 8h bcm s4g 63d js pl5 6a 5l iwv ni 3iw gdj m5 yj 97 x4 n4s kvz hik ce4 ka2 rp n7 76b s4 mf si 9z9 l2 wx zrt vo ghx hj rio ie 9j7 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
312 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
277 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
207 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
241 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
279 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
266 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
277 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)