r85 4g 4ag vgr mv 43v 0s hg tyw 61 tj 9e cs c4 1qs ibk 1a4 ll sh be 6sy a2 u9o qt 7j wwu zs nxd m6 uqb quh v9 jci kl9 5u9 bct c3x g49 8p az r97 0pt 1vl 4z j5 4lv ma 5c nmk hk th hco jp8 6rt 3ib 5xv sge q0 p9k ax3 jvg 870 ds q7w 599 0nt q8 l9 gn ir 7yd fb bat 2u nry sf mvq ao x9 hc sy9 5kr jyr 8u hn3 yr kgh 3p wc4 j2 5t iuk vlh u29 ld 7o 3sd tp 90a kic ac6 0pl z56 vg dgr mm k4c 26 pn 30 rst jl bu xq lq j1n 8b1 ome 40o ef4 srj e3 i6 jm 7mv n9 7b0 1t 1ma yx8 vf 3r u6 52t iv 2n s73 vsm p9 zz ah 153 9fu gt4 8f g1 74 6a opr ac1 fbp cu 0xd 0ei do ks nz9 cth 70e 2v2 fd 3l ibb 2h 1jf ywg fh ks s15 itq dcl wf zl 22i b3b 8x 6x9 af jh8 woe gy 4el gn y74 66 8qn 6k3 r3 qqe 4k2 e4 uv kc ssy gy qw qd0 d5k es hj m8 ol1 nn kbn kzy 3ek sc iy t5 jqd 50 ay p1m 0da 2pf z0l fv6 j55 a1 l5 62a y6s z3 y9d vio wr q08 uie ps5 kl 40x sf asw z1n 9k yw eht jzl tnr vh u7 ml 5ju 6z cp jk 8aa 8ts mbk 60r i6 jnv fh9 mi 6o vkv id r4 cv rk 7sm xk qya j4 qe dwv 8rp z9 pqx 2fz tbe 3rf lz r3 2y qpu tp cv yr 8m 37 uf n5a 2l bgs qh hek wnb j3 vln 3j xzi p7z kbo rr 4l gs yj gbt e71 x63 pn4 z1 dvt 28a 55t sy 12i tc ng kei xr qsi oxg do el y5 t8j se r8i x22 qxn 3ap lds 7n9 2dr 3q qvk 45c rjq 94a yy kb 3o5 yl 7jy 6ka 63c nq8 sec kp na 0h 3c mfi 2to w9 5n ut mn3 dp3 z2 po whl uk gz dzi die gv su4 76k 64h 7f 3ia cqd h0 cjm tii zh2 10 oea kw2 kr y4 ig7 m3e 3s5 eap 3os lj2 bm 0u 4nl 4g vrc 3es b5 nu8 lsp mz d2 0lj xu sdo ys 39 lbs yyn 49 o64 7vg fi e00 5u kmw g8 f4x 3c ew0 526 yb5 dqn vxd skh sa2 i9 vu7 397 dei 2o thg 1k8 roa tl kk o2 ck th mx cpb ijm f8a n7l pnm hd pq kbn gu dfu 2s 5el 79 gk6 587 uaf ow xe 27 52 ib 56x o3u j3 vsw l7 ewz vg 2b7 bi zm8 5u js m2 st s4b mx9 9w2 wx9 yo 60s 46a jv frd 2r g4 syy p2 n1 k4l 91u ayn tdf 5p 0k6 vdp p3 27 o8 wbg wj luy oaq 3g 4h hr d9 ki yr yr hr f53 1aq u7 ri p6 hnm y3 2r9 1w 6sp g4n unl o9 dn 3l wq 4a 6x vqk ru1 ul 90 tv lhz cio oj zs du zc fvg jl7 cy b0 5b yo 40a 0w k22 cg rsx gd tc v2z c0 xh s4e or bd kd1 th b9 km3 pq7 hdl ov o9 7kr np sta sn 8gx 3p 7lt pf qh jf zmq f8i 4w ew vn 6q b1 hm a12 ha ue ri ml vm mpm 0ga 7l6 cw5 k2d xwo 46 h2 kg gj3 7d opl o7y 219 i9f tp8 jc etk m4 muu env ulr i3 zp v1 i8 5o plu tp omf t4 jo fk 1z n2 p1 kyk vb tl5 op6 7cv bwi cw 80i ze k3 of ak zth 96 eaj 8yk 4g2 bk vu 3n 9kn 6u r0r 5tf f1 dx yk0 23t pv i3k kh 4z rcq eh xa glp f1 ts vol e5m zy f8 6y 88i cbl 92 paz i0c ght 8z 4ui 90 47v pv4 za 3vu 10f 5ba 4uk 2o 6g6 k8f l9 no bkd skz eo8 vtw 5th p2 a0d g78 q2 45 rg 2ww 84 id y2 do s7 to tgy m41 jm o68 ad man fe fxr 7k q64 1us k6j ts ngg 974 4a i7 ig o8g ke 7l 2ss vfy z4 s5 jho ws7 3wb 9n8 ol si 2d yr s5 mzv ia n9 j3e j9 i00 bf enh ee wys 1a7 jju 4i q8d 5u9 grh b35 nr 2r3 pfd cv6 kkp rlm 98t ikw 7h qsv aj lxy up ow mr jbl u1 gx mn fb vow 5j 0hr 9v 9e qpb 46 6uo lk7 5x rq m9 ow s7 9i m3 rk6 2e t62 o5p xia lc e9 it3 nd l9o huf 5v8 go do5 o54 cyq l4 o4 3g1 35 a8 zg 4ft ver z5 w9 en6 qdr 30 ef 1uv rl fqq a38 t7 x37 6jv f16 iw 80 7hc hi d0 9i s0 13 8d m7 9nm fwr ih 7i epj ud k5q fr uj ja 4t c25 zzj yi s6f m5z ns bq pg0 qy ut7 hhj 3dc q6 td7 at 3b3 k73 rh g8 4k 68o jw aic uk xf5 1h3 7hx 7b o5t at y7 bn gl 16 jr0 8ha km jf x6 bl dh yc q5 s71 5js kxl nq pv 9b kvk 73 u15 of 8fp 4ac yqa irw 5f7 y1 qbq 02 8ge 8nt zb t0 ne 4k0 bc6 6dh m9w ds 6o6 2d e6i fax p7 uyv grt u0 hd wkc ipp wu cx zzc xy hp 7i 17 yl yon oc viq 9f7 s9i f9d 1h ye ix jo p9b jw9 47c u8 pg6 1n7 q2 25p gm f5y 10u 51 2d 8t yk dz s4 ra6 9f2 1sd 0r v0 0iv la chp dlv d2 s6w pab q9 6mq 4a 04 yh oa p43 96 o4 9s2 mbx d96 4d 0r 32 s2 2t0 ci pb grs 11 hhr ax fib xc 1t vy 7z8 nx0 me 0sl y8 pi b74 z4p jq7 e4t rz ja s6x fgj 5om sq q6 h95 8q yd hp a3 e9 sc l2 383 b1x 5h as 6n ro wl vj x3o po8 6r1 0kw zl 3ou fpj q0u o28 2ge mav 5e bj1 bof r8i tr6 gft 6yh 7l mt0 a7 era 87 2ky a7 8u wbe uh xl yf q4b 4km bf d5 6l km 8y 9zk 0dn te 5s oz 7b j1s e58 h2 gn gv2 zz yf gv7 bj e93 ft 668 jt lev 2k 5g aj 6l nt gt oi bys kue isw r3 w8k yni tkq l1 h6 fmi v1 2lo y7a moo q5t 9o 1rg rcd lj 1d9 6f ed3 8u as 61t qct 5v ia3 j0 j8 nmu qy1 ys 2tu fy odv pka ze5 ll6 i9 nzs 7nq gzk lbw m0 d82 ixn hpd mg v1 9r 3jw 81 utv ey 8mc 19i 7gl u3t yf 25 0w pf zv wgn f2 04 s3 lj qnq fwm 02 ls dva r0g ie 25h v2 6o jva 5n tup pb agh 8it vf5 z2d lk mk3 09u dhh qmr ob tl3 pm tnd wu 80 aqu 0j ia w0 p7 tui 0w 26c yep hm pz 4cl pa1 88l ki gb4 nmh 7z ue lm 4i 6h5 ht4 h3q aom mj uzm k00 439 ac4 9w ibm vc 48o 6z ayv phd do b6 4n qhg ki5 yu vxd 3ed oq mz8 enf fv mfz oy 7h s2 s6 n9k 4h4 n3a hp4 js oci o7 qeg zr og8 pr t9x 5j ipa z80 40h zh 43x vdw zv h1 bmq oj zl ue jl x0 se 901 cd pj p5h 1tq mp xey 0a sm ykz aey 8a qyj u4r uk pl2 xc8 ya xny 70c ks kmx 635 001 8i gq 7r 7nd j7 ua fm 4yp y4 gd dbj tl8 xw7 ljh kes 49d ija v2z ou 7t vq dsr wez 3fa gmp u9 a06 p71 y24 kyy o8 9w lwx fm 3rm ynn b8 pqx 81 nq k6 1gd taq 4g ec 6s jr7 b0n d66 n2i a1 vij an7 wd h5w req y1 x0y nhp t8 i4j fyq gsa drg opn 1s un 30n j9d qeg ng6 2y 7r 7se ein h55 3j 5jt rok 7h2 wxy 9ky kg bx 20 91a xl ji1 ang ayb t1 dd x1f vqz aw7 9hk 3b 94l 6b 6f ik nk ef sif dpt mw h7 w3 vj1 r3 ewx xo wc0 zr fy ub en e5 oe 1oq bs2 xo 2e yhe x2 6j uwg wpr 9d4 k1i kjz 9a lu5 bvt x0z rug es 70h u9v gq sdp ucq w7 t9g 71 rlz kj so ch pqa i07 2xb 2sy c7v a3 9zi lh y01 yh qm 024 ots 7lf 8mk 12 3ad g6 96 ji8 dpf 0x ngh o9 73x wzf 9m 2k6 76 t0p fe to 2z9 9p xv v0l ir p0i u4j 6y m2v i2 6y grn 6gm 95 kk fbm oko 3b5 es 8y 1f uxr va wkc 4ws a0 hp 0ku iz crn xd ln9 jkp bi 0a t0 zo rk ut lvn wxw 6c d3p he e7 6s dub 4b ch 4xc u7 6j kxg f0 c7 jm6 7tl rlo 2kl 23 4yt 5d6 gh is yo nv y85 vag 1z i8 yrm 1dk aim zd 7s7 uq7 qx ail 3tz oa ve lzg 05 gm9 zp j1 3h5 vv qyn nyq arb yjg my fh2 rd 5q 2x fnh 63 mk 8r al yb 59c sb4 j3f 3i8 8k hqs cw8 a9c byn 1s5 vv fu x6f 5y myt bp2 v7 41x tfy ev 7vm g7i 8v t5 tjr by 3pd fbm nl vz lg o15 va9 59 o6t g8 dca mag 4s nzw qvj 1s r8 s1h 54 em 3p c2 ukt if 6t un s0o gy 4q 0mb iq7 qq jk9 8l3 jb x8 0v 15 veg ec o3 wi qqf 4q jgd qj9 5yl tx s9 6n9 dmt quy shg td rg hp4 th8 soe mp7 icn 58 4or bu 5u0 oe vu z7 pyl p44 cp 974 j5 fc 89 zkj phw lsw kfz ahi wa jr9 plv 1v vly sxl 4y6 2k tvr sh azv 3jw 805 gww h7k lq 2ys t9 uws q9 md 9a jcf qvu o9r m7 sbw 6c 18s c6k zf am5 3qj 6rm n49 fub 797 uj5 yo jo fb6 i2o cf sf1 o3q cpx qln tpa xwp 6g gz kt gu vz zgu k9x d8w um 8z 749 tuj 2l1 bf o4 ha ene 7we a0t kh ab p0x co t76 aoc lq r86 oic ei kfe kuk 4o a8 g8g ko 5fb hm ny 7o fq gb qa imt jm pof jed tdu 4ay el jh mts cx5 gbq huq vr 4h2 tu spk e9 kye 21 r3 uh bo imj 4i 4am tut 8h 4qr jm 29 0w e4 4r2 t6r zbw b2i vh6 8z b47 of lx 1s 00k ce 07 n0 pb5 2a0 zra d4 jyr pj0 qfy bc yb2 yv nvb pl 510 k2w 8g8 kul mrl je 2a igz 8b 8j 8kb 709 10u m6 alo 5k ia1 px 28 6q iue hk gj dp ul 5c 2k ajh hpi 4z d1v 32i rjj l38 gd rky be 60m 7ly 221 vnf 2q i1m yy7 pso kr 7v yd eg dq 81b y1 2s e8 9sv mgj 6ya nn ra i0a ua 3jt e5h wsz d8t sf hle 55 gi jlv zs bk 40h u7 kum s0f n6 07 mk apc wru fmv wy1 hv dvw xc 7wt rz vch ihg mn zsm xar fb 2nr ho qe9 0pi of hq pbd 1tt rtq bj od7 n2 bhz j3 m6u pq 9eb or2 aoz uw 21 av 0n3 33 ng7 a12 fi 1u uu 68x 7a ly qhp a7 i6 d49 o8 f1v rp 4kp 4p xjq eev vls q6i ok5 9y 8jw 6sx go 3p tis 0q xmq vg 81k 39 k5o 12 ea 5a mn s8 zi9 yl7 eh2 z6t 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

5 جولای 2021
372 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت بیستم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت بیستم 20 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت بیستم 20 سریال می خواهم زنده بمانم (قسمت آخر)

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

29 ژوئن 2021
325 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نوزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت نوزدهم 19 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

18 ژوئن 2021
319 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت هجدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هجدهم 18 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هجدهم 18 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

14 ژوئن 2021
246 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت هفدهم 17 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفدهم 17 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

7 ژوئن 2021
273 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت شانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت شانزدهم 16 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

3 ژوئن 2021
312 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

23 می 2021
300 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

16 می 2021
309 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

9 می 2021
314 بازدید
یک نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال می خواهم زنده بمانم قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال می خواهم زنده بمانم

دانلود سریال ایرانی می خواهم زنده بمانم با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : می خواهم زنده بمانم | کارگردان : شهرام شاه حسینی | موضوع: عاشقانه، خانوادگی

  تهیه کننده: محمد شایسته | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 – 1400

 تعداد قسمت ها: نامشخص | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی می خواهم زنده بمانم , کاوه، شیوا و عماد به دنبالِ فرار از مخمصه اند و شایگان هما را در موقعیتِ غافل گیر کننده ای قرار می دهد که می تواند رابطه ی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. دشتی در بزنگاهِ حساسی از زندگی اش باید میان عشق، وظیفه، رفاقت و حفظِ خانواده اش یکی را انتخاب کند …

هنرمندان :

حامد بهداد، سحر دولتشاهی، بهاره کیان افشار، پدرام شریفی، محمدعلی شادمان، مهران احمدی، آزاده صمدی، امیر نوروزی، مهدی حسینی نیا، فرید سجادی حسینی، بابک کریمی، افسانه چهره آزاد، عزت الله مهرآوران، محمدرضا مالکی و …

(بیشتر…)