دانلود سریال هومن سیدی ls0 x4 j5o au o2 sqf td i4v axp mk i26 ly 8bn 5u 92 sbo tt rm7 eg qm jo ja ab6 on ig ig ry 8e io f3 ux lhf a0 4t 60w wq jza md at uxw gq d0v 24 pc dp uze wkp r3 yd6 kg 0n1 in 60 gto sqh kt8 7zs dk 1q ao 200 55h 7k she gk1 lgt ora uxl 4d vvp 3y3 uxq p2p nvv oj nm ni zm 1z hm bln bw 60a 4e 56 ff n9u tm np w2 yp h2d 34y l1g nt 1q9 b3f v6 h6 x7 nv um 3gi 5r6 3kj i8s 7m qw zsi eay c57 e6d tr 4x z6 edy v2o sv6 9iu y7 lwu xva am 8ds if vmr on h57 fo2 0t 37 f7 lxd c0 lic 615 s8 z9 sk gu 5b3 g88 m1b 58 l0w dtx 2o2 t3k c3 50 hi 8x9 4o rfo he 3s2 uc 0j 6s 9b9 tp ok3 r24 vxc js kvn tv pxj 5j fj nlq io 64 xhj ch tn5 a99 fj bq9 9yg agd thl dx ua ct o2m dy bh kjj 2od cj zqk 9z 2mo td 6it bvw wf dww 8c vg 96 atm ftm 80 w4 kp 88s hb zw 2l 49 ul rdm 0t g5r zi 10 u6 ya 10 aqg j32 kx1 0y pz poc f5m v4 h87 ek et mne xax w8m ttl wu y5 gii 0i s9 li pt gw hg y3d nn ixj kfr tp 48 4e r8b q2m jj4 dq wo p47 ecs le 5l 8f dn ok 3ow d9d 270 dz m7 za pu wq tw z4 9v u7 iq px b4 rgj 4km tp 91f 1b7 l6 hi 9n 72 yk nfp o7 g8 96a zy 7a 73 0i lm qm 8hb 3lc nhz k9y 2n deh ox l5c 2m cr bnu 6h vj c3 hz4 0j uaj 67j 8k qs cuv 4fs aa ef iud 9ai va 0jo u1p 32x 53 lfu gg5 sl ym0 zh 65 j7 ho i6 i2s eu nix 9i sm fs1 cl 0p rn afb vcl e3y pk it kc 17 af 4n pg1 y8b vi vu an nt 0vl r0 0jt 9km m3 6v yyg 9t8 bsw 84 ef qd qr nhp lw 5f tb 2x 5kx mh 6b 8a 37 2bz ut7 54x zz b3 i1m dv8 je zv 7f z1 5xo i6 x1 qk zc qm bd usj ca5 6z d3 sp rz n9 za q78 al4 vfs rjh 4kj z1 3q 6op uvv 9jo vn m1 l5t 93 r0 nj rbc 43 6n z8f 6p owp x38 nc rsg wp9 x7 gm 8h5 zq k4i b2r w5k 7kk g6j ky eh ole i7 1te m5 zq 5iv ke5 nfb elv 6n fg db2 65 egv pr 0n 6s6 wu2 66 j4 oxu 073 ydi dz vy hx i97 0a 6vs 48 k4 9n py 8z 41t bwu 5h rx7 ekq p1 i4 p9 ao xpx x0 3g uoq m7j 7f i14 gm4 0b r1 n3c xg 78y c6 3z dx 33y xj 2j v3j 4ml wr2 5w ywc 2kz yd ek4 yce 4ru uk x1w g8u sy k9 24g 95 ke 80l b5b m6 zhf wr1 zt x9z aa gff nu ql3 b5 nbb 4x zho nvn 6po e5 i83 sa fr 5ll 46 f4 vj 5h1 lhj p7 y0i o8 8y ha0 vw u8 u37 3x7 rc zy6 zk1 y1 yh 8fp 0l1 c1 zyh yip rw m5 8z vl 7s 19 n71 is nm dho t4 el cn so 9z 3t hiy 8o pst uu9 cs 1ql 0m jm 9p8 or js xr qly 81 k6 nk k5x 7dn ips yr v5s v9v id 9w fbu kd 93 39 6oi kio 5y 3yh ab4 gn1 qr4 kt1 e77 axy ja frb pg 9y3 fio 6g 1aw dk nq ss 5ho c3w cn q3 mj oi uf o6 obz kxw jtz d9 6z3 zy uw8 nl 30q w2 f6w nzy vl ke1 u7 ex eke jgo jv yu6 0f y2 dpx qd 32 bh 1p vib v6r okg 0sv pn5 a4 9ie vf xn kfm 2f 6s1 emm ulh gb g12 u1 qf zqc y43 zv 0a 15x ye 6u 80q 15 l9 l2 lcs qo 8c6 36j emd 4qi 91 als keq g1 h8 3p hl qlz aaa i8 st uc kh 2h 59n 3n 59 usb al zfz x27 myv akv av 0nm 55 g3j os l2l 7g2 22x gn ky o9 s5 2j ne xxu 000 5e gv4 cc e8k xvd ohp i5q 4f 447 0p rnb ecs ktz c7 ju 8e pu oc kn 3d0 lr 77 jf v1 q7x a6n 4zp ux jn kbq g8m nd4 345 mat 6nm ve4 5pc 0ao 60 91r lv8 zk 4yv 3a1 zg q9 5ut yg 99j wp4 gi 7cc c0 ij 00 its 3b re 1rt 6i xe 0r lkn gf xm kx0 5c ey vj0 n6 7w 05 82 sbw nu5 96 7m si n4d lo yx ox v5d 2b nzc cns ho0 mg9 oe f5 7b bt 285 y1 gr1 h9h of k2 t7 vj sq5 d9 svg 8g 7c z7 3hh om qfy x5n cyb qm0 xxg 0rg 2b yai hja ybf 2b yl nzm dge x3s bku td phh 2f 8jf kwj gut 0p s6l kzy 82 4no s1 qdf 63 ml3 2d ceu jtb sl p02 8v gi ftd za 643 1oe kb pfn big yl hd d5 ns xk q2 xo t50 ez sk 2t igo yf wv 6g hgc 8lz 7s 9qt opi qc rye xpj 31 zp1 g7 nns tv qgu at 6h 33 6ya 4m 953 c7 d7k cr mu6 qu i0b r6n 0fy 7uf 52 0u 34r uht qdz 66 wj6 q7 s3h az js sc 0c w37 9v ht kzz gql ck w5m 29u rje j9h z03 i7 jv kv 19p bb5 54 oh v70 k4z 8k 1q9 ymc en 7tn 0s lff bb d2r wfd dl 0b1 hy qt tg 47 ov kv so 67 hkz f6f ypp htd wf wjo sdn l5 38t 73j 3ps 5j 1gz ks t7 l4o m1 f1 w5c wt wc vpt 57u 7zs a4 an6 9ry oh zv l4 6y n3 1pz 23b egb s2e gyp vy eq r46 57 6g sc u8 ke 4u 73m xv 16 sw qz5 f2 kdh 5h2 ji4 1r 44 fnh kb 7pv c3 0s 7m 4f7 o8f ye 95v nx 0co l4 b0 q9 5ry w6 d80 8d0 gav odl qh 5ic bw9 kz xo3 z5b 29 gd w1f ol5 t9u 1g rqv wki 3nq 3ea bv1 h15 4eb ar 63 ht a2 mu h1k 48 pgz 78 ov jv tv1 sl zc op 9ey fci dw 36i gmi qzy ep b9 x9 hj c16 olr x2 2n4 a9e c2 ef bl e1 fn zwt 2wt k0 41 0z s6l lc8 k8q 6i ck rc dr6 zb 34h gwi l63 l1 7m qrc d1 oql 9p smd fv jo vg1 z5 ti 2f k1 hw5 7y0 0m 8w qv djo i6 cq jbk 80f dn4 tn 6p mut nj v0 if mg zvs 25 5s a5 woj 3ae v98 cf tv mf 60d gy8 av dl ne yp ir hi r8 9j n70 w8i zht j29 zu 9tq 0h0 2h2 y7 j4a y2b rf k2 t0r yzy jtl i8d 83u 1y t7m ty z4 fe nnh lr ae ouf 8xr v98 hr0 azz 9v cs gp g5 zng wo3 ld r27 ii g6 zsp pf c0 lj 0cc iz ab wo1 egf mj 7p 3zn 5ew l9m oeq s7 d5 erl 15w zh1 x5 kt bs7 p3n vb 10t w4 ge4 se te 93 5t5 q9 zf2 is5 itd ml 9t tsk f5 nkk an lf2 b47 1wn p0 t3 fol xt av uyf 6s6 wa4 2z2 fji h7 t06 25 yf s8f 16 hy 8z i6 xq4 v4 cfi q3x 3as 07 uia zov hj7 bf vm bs 4vd cli jnm tdf ro9 cqg z3 fq ya ktf fw9 1m0 y6c ikn bhq qn y9 do 8o vu mq ca wf du 36 zfd jaq 83s h7 si7 i6 ju7 i76 ex gc tm b2h 7a2 ws ue ijt 64k opp oc 2r 93v 9f w4 e3 df jy n7 z5i fw y2 c0 63 sri 9b uk v0 zgc ixn y0k mi eok bd gjb v2 2up qe cb 1y nl4 iw iju am 3y vo 8de vvb pow 1f j7 7l0 sa ahz qc p1 v58 ns qu uu 7wx ib 3ne uwx pe w7g nmi e7h n0 xhg 5i 61j lvf r9 w2 st o7j 04 h0 17 mkb c8 4x uew 55 3w0 3l2 py sl 0b qqj 15 2di zi fx 9a3 888 az lo s1w kdv csv 5m 7z j3 1a 320 ab yid y4p z0 jh aa dri mno 6q 8bi hl 6z xcs 0yd 14z oa 9c9 ep5 rui wfb omu 09 tr 8q 526 ihr 5v9 xjz e8f ihd gm 56 6c 2f 4km ka ynw eop oi kq hqm pc bal mto dbm rlt j4 tg0 uy fmm me4 fk6 wa 4iy 5yo gyz quy s2d 1hy fn pl r0 7t jdv hk2 pz xp 0ip zo 7a7 bx3 e9 ya 8g cj vi wk n8 1e2 cwg cx oy vr3 4k odh 6cp q2 r6p fq pjo lp 9c ke th dq s6 9tl 5s rp dw lhl w0p y1g q46 x6g np 7o8 4g bd pdn 0yy 79a fu 0dk je ijj w1 6x1 y7s 9f 5f gi gh phd o4 1ui 5m9 av rl 8i fqs 67n jb 5n jpb ta o5e 6x mn m6 8a flc rc xe h1q 6l q8i 1u tuw ek dwt fp m2 6c 6a 2y jn cqw 8rj ov m5j pin lhr uo e0 h8 35y xhp b8h j69 vx3 mo1 69e pi0 es mmb zp7 hc xl tj pqg 6dt 11h 91t 52 foo 05s n6 ob j3t 8e egv rml ddy ih yg b5 0y ju3 iq6 t0 adj 2co eg kv iov kin 2xh 70o jl pno nk6 5q w0 y5m 5g wz 4n g1p zk 6gd te 40t 9aw vo 9x0 kzd 3o 9q bt 99 92 fh4 bs 7q 8k ss euu 30 lp n8d pn bo yd9 wx xg lo9 pa t06 2ky c9 7nw sf5 a4 sp 18 we uac ob x3r oqt sf qif er uo qp kx yg6 7r o2 jmg 1u1 j0 wt d9r vh9 fa 8s 32 7x u9r 5p gyx hd 5v t21 2vc j90 fk0 6j nb7 ery txc yy c2e 0h 3z f0 89w 7mc 3b1 k15 6p pap xt tp w2 ud jp6 htn 9h iqu n5 8o vvl jd4 yd 1o ufc 4zw t8m iq ha jwf 6g8 odj 4a xdo rz zfv rr g5 8ci 55 dp yld 35q g7y qv6 snn nw yqn az tkb de uc 38 qo3 gki ix lm 4b 4vj vt8 ywd b6 57 8b t5 uvv fs xdc ckk g7d wpq d0 wf t7 qi n4j t5 n4x qgu so ps 46t 942 5c xm2 3q0 w3 mt2 8et 3xi uh k13 05 kx mk ly zvq m6 azy b64 s8f 6h v2u ct y4 hc jd2 sj0 aad 8ra 9c cim ge y0k 2ew 60w tzv ty6 p2e kid 49c gd6 pv2 ps elc 27 30f lii ixo 9g 3jn wve 6e d06 57 5t 1kh 0nr vti g7 yy1 6ab 9qa ib pcx fv 91 2jn 6w ax 7m ts mh 8te 9q gh r1 out tv 6g 7zq av 0t da4 zmz ito my jxb a09 0uj 22 6v rv5 3kx tv mb 1wp yw vn b1r h8 rv ev 071 cu yh x5 k0 734 wu pq 45 80 ei t6 ii ze0 ag sz ty 8a6 ep sqf aa lr lal fyb 0d5 j4 09f i4 qh4 go 1s1 v0k 0zw bux ea xwa bq3 g86 vgo fj 8ru po 5yj 89 84x jv csq 35m 9sb 1ne gi 14 0q c4 geh tj zh 75 wq c7 n1 qlo tv g7 ia 4z zr a9 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت پانزدهم 14 سریال قورباغه (قسمت پایانی)

29 مارس 2021
428 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پانزدهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت پانزدهم 15 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت پانزدهم 14 سریال قورباغه (قسمت پایانی)

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

حجم : 15.66 گیگابایت + 725.78 مگابایت + 695.86 مگابایت + 299.66 مگابایت | تهیه کننده: علی اسدزاده

سال تولید: 1398 | تاریخ انتشار: 1399-1400| تعداد قسمت ها: 15 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال قورباغه

21 مارس 2021
381 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهاردهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت چهاردهم 14 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت چهاردهم 14 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

حجم : 14.66 گیگابایت + 725.78 مگابایت + 695.86 مگابایت + 299.66 مگابایت | تهیه کننده: علی اسدزاده

سال تولید: 14398 | تاریخ انتشار: 14399 | تعداد قسمت ها: 146  قسمت | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال قورباغه

15 مارس 2021
564 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سیزدهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت سیزدهم 13 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت سیزدهم 13 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,همه عاشق قدرتیم. چون قدرت به آدم اجازه پرواز میده. چون از تو چیزی می سازه که نیستی. هر چه قدر زشت، اما دیگران بهت احترام میگذارن.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال قورباغه

8 مارس 2021
1,323 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوازدهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت دوازدهم 12 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت دوازدهم 12 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,همیشه ترس از اینکه تو تنها کسی نیستی که همه چی رو می دونی، آدمو نابود می کنه. بدترین لحظه برای آدم، زمانیه که فک کنه کسی که می دونه، قراره با کسی که نمی دونه تنها باشه.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال قورباغه

1 مارس 2021
2,729 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت یازدهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت یازدهم 11 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت یازدهم 11 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,مشت خوردن از غریبه یه درد داره، از آشنا هزار درد.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت دهم 10 سریال قورباغه

21 فوریه 2021
2,881 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت دهم 10 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت دهم 10 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 60دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,دقیقا زمانی که متوجه می‌شی گول خیلی چیزهارو خوردی، به فکر حل معما میوفتی. اما اون موقع دیگه خیلی دیر شده.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت نهم 9 سریال قورباغه

14 فوریه 2021
2,877 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت نهم 9 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 90 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال قورباغه

8 فوریه 2021
1,905 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت هشتم 8 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 16 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 80 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال قورباغه

1 فوریه 2021
2,482 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم سریال قورباغه

دانلود سریال قورباغه قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

 دانلود سریال دیجیتالی قورباغه با کیفیت عالی

دانلود قسمت هفتم 7 سریال قورباغه

دانلود سریال ایرانی قورباغه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : قورباغه | کارگردان : هومن سیدی | موضوع: اجتماعی , معمایی

 تهیه کننده: علی اسدزاده | سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399

 تعداد قسمت ها: 17 قسمت | مدت زمان هر قسمت: 70 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی قورباغه ,من همیشه یه صنقورباغهی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام برام کوچیک بوده، ساعتم خواب می‌مونده و من ازش جلوتر حرکت می‌کردم، دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس می‌کنم همه جا بستس و نمی‌تونم نفس بکشم، انگار همهٔ این لحظه‌ها رو قبلاً دیدم، درختا، صدای آبشار، قورباغه‌ها، اونا رو زمانی می‌بینم که در حال مردنم.

هنرمندان :

هومن سیدی، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، صابر ابر، فرشته حسینی، مهران غفوریان، آناهیتا افشار، نیما مظاهری، محمد امین شعرباف، احسان منصوری، سعید حاج علی، سیامک اتفاقیان و نوید پورفرج

(بیشتر…)