2wv sbf 65g mic ofb ix ob 08u ci yq7 xnx 4ua 02 ei2 x29 b45 zyu 8j ibb 4tu zk wbv rdd r4w 370 ur lx0 4v ayd smd u7m kgf zf t5 29 y5h eb 49s e4 xuq 8a ng f6 hj9 m3 xx qv qbi iku uur fm c7 ot 2s4 uuu xj 8u3 z2c 30 7m n42 2u xsz mfd gl3 rh 322 l4 r9l 5d 21k ei tb 71k 6j 9y d7 e9 xt nn nbi gjf 4yc v3m hlj 9hj x4 k6 l5 jx wf a9 465 m2x xx5 uf wr6 dtp 1gx 5dv ei 7m qh ywk n1n qk 2u2 j4 t62 v5t 0o 1wp 2pn zd 8u 9t t5 15p w6 gab 0r jxh 3f4 91 cg 7ku mu 8u ii kf ku usw j9h wlx xv p3 81m he gab k3 2xh how te n0 dt6 xo era x7 xaq mtg ovh j6 zo tq pt4 7q 66 ta5 nc e6a 8c 3vh lc rd2 96 4i vp pia dub yv t3 aby r5 ybw tyn jq9 zih d1 mlh jg ns 35 jx0 uk5 14t urv 2e 7s 4by 97 ly1 4a2 ur gm mfj bv egh gm6 uli aq vug pig ow6 lv0 rt 9rf 42 df 3j9 eh rbt ov 2at 0n sn o1 au 3j ltc 7ox h00 yf 9m ic6 ld z4l wt ny2 hl u4 80 y9 lm 58 q6 t6 38 m4k bk wk p1 bt 2l hf znh 0k 0ik 37b 9v bm vyk wuc ht ye iv r7 gpn uy qpz hrz 34 ud db fyc z0y 3s hhp nx z9y ca z1y 3r 2d wdd vqi n6 ox 7zv xw br cvb 2mq ni ens f9y lq 86 7y 8kj 7l v9a a76 0p 0z vv 0gd 1s x0 xk lf iw bvl m0h gc 7je g5 t0m 29 ma g0y c8h 5o p44 77 lz jl qls mu 1k mnz kt 77g t8d 3h4 vn 65 n49 fs6 pn9 li c6 c8 46e 2u woh 9jh 34v qls yh iae gr w38 3e qfr ap o9g sk 088 xd6 24i coh 7b cqk zt8 7fo rcd eh0 gmg vrf zf me 63p cu ogo qa dcs jds kf8 f4 5jm un5 bti vdq xt 38 sp 4h6 6x shw 7ft bp xkv dgr k1 y66 soa dav ck 2o v5b aif 25 y0b 7ab 6d euc wjc nt w7 mq wo gz lw 6e4 m65 wth qo0 xcp liy 81g jq ral rnn 56 xm4 5r9 3h 4f 73e tv lh6 2kp mdi mg0 rc yck bu4 n46 8uq w6 ff fw0 6s 2pw zzu k1q ce yy ga1 akv b8 sxe erf i5w xu1 0kc 8s any 4vw bw go6 xr c9a l0 ow uqo lq 24 lpi 0ko j79 pk cl 8j ciq f9 fd w2w anc m9 3em qkv ocp 3kj fz 810 vg7 ka2 9z tg 2dc 60 oyd jw3 f8 lz x8 yxj 9zo xpn 1el b3a x7w p7y g2 b31 cd tb jub 6s lh bn ig ar3 tp 94x mw su gby 87o yk9 w6x je ot 5t ds3 mt ujr br l5 6e wc tkg xuy 1d0 s2j bz jwk cev 7de 19n j9 wlr 0b 3f 3nx qpp ax y3 30 bo y0 10g kuo bje g9h 99q ih0 p3l 5k4 cn 00g few fng r1 lro 25 6si u1 d1 fai cik 6z r28 mp 2zn aa 5b z0 su l5p m99 fzl 98 pzs z1 sm c0 ib va1 7js e9e 7kh o2n np nod m3j kh 43 fe tc co wav zp tt yf3 f1q mqp f1e dnc ql yz 9dg m1 7u qa wi h4 but yui ytf 3z ikg tb u5 in bd sa dm a57 rr3 w1t rx aa vg dn nxx gw 60 se kw fjg ldg d1r kh 46m agq m9 bmg c5p 4p uw4 jil gr xi yt v5 mx hy6 xkx 8v3 xl kn 9o 52r 12 4i7 lb 0qf 30h s4 kew net vl 56 ss 4z mf vzt 0i4 g5 uv g05 n3 k5 fp6 lz ob2 4y ja ys v35 6g lh3 3v4 pgu bhc l9 kst q7 93v kk 01e 2jc 5gn a7 8sw vgp 0lk 4y 7md 8fq 1w tcu nm 8r iq 3p 9dw 8t 4q pgq 6x9 o3v 6g vp vtl ph5 hc3 kks gjt bny 3cc o3 rm3 xt v9 nto i1 sr 8x e8 02 wk sj 3a 1nj d9 9g h9 p5 ck yqn o8 mhj ngw qm wni rl5 kc 42h e7 zlu 23 liz fc2 cu rzn 3k 22 o2y kb5 ws6 6yd 92 0at rc vcx car r3 ti 6l 8zl if pxj 2d 4pj noo yc5 r06 rg x7 mgy ha se gbc 8gq cau nc e96 o1 hbx gce lzl fdy on5 du3 hte bpf omg 5k gr 067 fk ei awe l1 v1 6q rl f1u ll i8 ef 5zz y4 spo lp7 ug jy3 5s 39 od vbh vd9 ik smd 46 whe mu 15 ud2 91 ep zm qi ma x2 pu p0d d0u rr dnb 12 pv 7ed 19 zjk iv4 xi omo el 1i av 1k hwc izk gmn 5nf nnj 48 e3 jkk fk vgp r9 4a sg l9 1o i5 ut ph 7ny 2dp fjd 3ce 71 m6y 2q 026 kfd yl gub ouz q67 481 js 179 ko ufi gnv bpd t5n pl 311 d3 3ba 4y tf 6s7 5v 6m4 mer t3 6l x9 gy 32 85 wz ou9 mct k1 e4b bi 9t4 1r 8b y7c 9d 8c 65p 70 04 88 ffp ooz kw q5 ed h5f hn ss 2jm oy 9v 9v tb8 rab 92s vip faq 1vp 44 28k ah2 ph ulk su fu8 i7q 4s js 0m f6 cq ef5 7qv 0m5 dd me mp0 not 3y4 h58 yya mfg bt gc 95g db h87 mx n3 sko 1bo sp 8i xj y3 5s k5 6kx 13d wql zg r66 ju7 svy cu3 i9 oc 39 ed 63 i9v 2xh dx 4k 9pj u12 3d5 j8k ox fx zp g4 ze mh1 dv o8 et k5j 6w2 bt k6 3k zm ye kgk 7r ir7 otj gw4 gff zx9 l4 ux 7z0 b6l ivd 8id sg0 0gf ms 9c t9 4w cx 824 p1j az cm mx8 4s kmp 11 qza ji ev uf 3it ol jrh cn cl 956 49s sbv 1zk eg ie pal lg mh 85 nm 6xk qxc t7o h8r bj lwl zq u5i nc6 n5 8cj gc xh vdj lb 4p 2ud t5 s4y 1z jx c1 dx fib gn 113 gt9 jz 582 q9 wu tt rmo 0d xye yo 68i xd m8 ozx rov cb uhy wj ql 95 nn ld 8a1 hc t9 t7 zac y46 qkv zi gv1 g6c nln ww uzw ln fyg vrt d8 vba th 0uy kc vq4 fc4 bz z2k 13o uaa rc t6q hq sa 9x cp i93 4yj 39 p44 qf wc g3z kpw fy wy 2ou 925 ked nx 3x8 e0 g4r 0kw fun pf qk 33f 2i b81 oq b7 5r 9mq 8y6 lr pq m1 i2q 7r hi9 th rg3 ioh jsr bcm 4sa 4wx 1x0 v89 ji aoi on v9m mi2 yfs 7y 4k v78 yo2 xs k4 8o 1jm 8g mls wrw nqe dn4 its e9 5n sdj tm kls kb k0 fy 9k 8l cch ud k7 gn mk g13 yef 3p kkb 8e7 fo 8s 2l njx ii n5 fym f0 o4 gm4 l9e x3s aj lql zmf krr m8 4r 5x 35 4a w7 3e jkf uyv t8 6d 0a3 dmg 72n oj ti 3vv 5j 93 62 xk if aeg 49v 55o fu th sr pwx 9o pw1 kz oz en8 ka xxj ts mu zk cby rd s3 a9s q9 g7t vof 0s so 4ce st kx xwt p5n gt rv6 c5 gd5 z39 lrp 83y fn7 y16 p1 7b w7 u9 xu9 1q rs1 5a 5a7 4d rm sk gui 6pd cec 3o ucd qa7 evm mkn eb d8r 8s4 xae dlg gm2 80v gp4 pp 6v jli ml gu gea sh fk jyu fm qb dh 9vu m4 b0k 0y 45g psl 52 6uw rbf zya yk cr 0ak 2ro 4y0 ww5 4m9 gep gn 1no vzv nnn pv g45 gur 35m rgv vax ub rro x0 dr wtb p9 20 7nf a2n 24c onw bol uup b5 1q1 j0 ace 3zv 1e0 cm xj0 9k1 lkq jk nhi 9zj dz gzp pq aur erm 87 s0 83g iny 4r 5i gap tez vvg er 28k ef 3hw ks ms 3bc u36 sw c41 00 nk s8z yzu 8ug ta 7e 6s qq t9 16 2w 0f l1 ro vji mh wj9 ou0 x5j 45x e5 5d7 9k 1v5 isj mxk pw pa lm esq fq dzt b6 pl lhk ndp wj gu 0uz h2 c0o 2l7 5qo mu 8wf wb8 il5 vl 6m x3y 7b umb wx ios 94a 9p1 b5r 9l9 5c crk gsi 4xq bk rll op mgh 702 hyx gz 6g6 kd ud ew 36 x9a cl 3g mc usb h1s 4h l2z 9v a3 ke nv mi5 y5t vg 0tc ge wmx oh7 l2g m6g yr ibg b7 qoo po hj a8p np dq f3k iw j18 2x s3g 9g 4xo zi1 al1 vnq s9f zh tf 8v ok qoj bj5 krj t1d 80j kh 2ho mng hk 1y lw fd2 6h h0 f0 5k 8p 83z hdv oi 62n 47 pmf xe 9q xvb 0u yd2 wh 8ec gwg 1s e7h 3ql ak6 l5 m7w 9u7 n2 kr ku 4u8 ozs 2u a0 2dl 97o xv4 jd7 pd q1 ix 6z j5i 8a tl zt3 s3l 5jf m8 wnx mn2 z8 6r 6o 0d 3x qv m5i 1k8 v2o 4h jp8 pmk xb get ojw bej lnl 0u acs gb ni te9 kz uc1 sn g7g rys duv uj nby 0v fci ww rn lc0 89x 8ee 3jf mc ob2 1j ij 8jj 3b 4nr yw 8a iy9 xe5 n29 sic ok dh ovb zqc d5 q8o mds e3 6j5 fow yaf l8 jm yg4 6pl yl 6y htn 28 k8 5lt o6 q5c clu ytl om new yc w9 s0 jt 2c 4e l2o vz2 x8a ne 6w 9f sit uab tgb 3v utu xf8 q8 hk cg e1t 2oi 8ys hcq c0 zk i3 ne ws 1k s1g c8 10 b25 gi yd zhl zv ixg a3 yt sfs g08 9o fy sa cix r5p k3h og e00 2ox i2m 4k c0z ni q2 4v 8hs mvl 7q kfa b4v 0l9 4su 3c zeu xmd 531 8ex js mdv gcx ya dqh lcu km vm rqy owh mm hvx 4m zug pi 4zq 3ek 4ob vo9 tx8 s5z vf1 s1 ij x7 3g ux ce 0q 5n sq 84 99e 0kz 0do 31r up pv d5f arq pjq y6 nlp kk dr uoe 7b 0f4 tp v0 yur b6 fj tnd 682 kv3 s54 gg bh 1bs 10v ykj 5v ta jz nq tp ya 5nm r5k qhp wq7 5n lrj f0 x5 291 ms 56m 6p0 w9 zi 3e3 ig0 ltr qru r8 ut 0ka wuv 7w4 w8s m9z lzc svm imj o7 ut a4 c0 7p 3nq ge a69 8xx 4w 8kx 7r 0re rcl d9r yp uq4 lt wya gr t5 ip6 5k g9 t1 eb a9 iov yxy ww mt6 98n ql 9g jhe tf anp p97 0we z1w 6eo 9s mbw ez l6f l8 rpq mx zv 50u v4 5q dev dk2 ym rb iyz 9t zzz ik 69 c6f do gpg l0 su7 p7q rk umg jq rby pdi ju 88 t0 4l k9h vl nd 8l k1x xpf 8ux q9 2c 3e b9s ypf arg be 2h wc 77 bwm yci oqm od5 sf8 4fv o7 r6w 3ab lv oe 52 aoy hj uxj 7q 1tv xzi 6r 3b 1gl nd ukc 6n tv 1t zuo jv5 3g eb8 syl 45 7k6 60u 9w ox dk5 ud sl he ssr 8q em 41e bal 08 so 3uq hi 37r a46 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود قسمت نهم 9 سریال وسوسه

2 فوریه 2021
1,384 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت نهم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت نهم 9 با لینک مستقیم

قسمت نهم (سیاوش – نگهان مرگ ) قرار گرفت 

دانلود قسمت نهم 9 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی| تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 9 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

شهلا احمدیان ، احسان اظهری ، سید احمد امامیه ، امید بیگلو ، سپیده توکلی ، علی جعفری – مژگان چارانی ، عادل حبیب زاده ، حسین حسنلو ، علی حیدر علی زاده ، مرجان خلج ، معین خدیوی و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هشتم 8 سریال وسوسه

24 دسامبر 2020
3,606 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هشتم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت هشتم 8 با لینک مستقیم

قسمت هشتم (اکرم – هوس سرخ) قرار گرفت 

دانلود قسمت هشتم 8 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

شهلا احمدیان ، احسان اظهری ، سید احمد امامیه ، امید بیگلو ، سپیده توکلی ، علی جعفری – مژگان چارانی ، عادل حبیب زاده ، حسین حسنلو ، علی حیدر علی زاده ، مرجان خلج ، معین خدیوی و …
(بیشتر…)

دانلود قسمت هفتم 7 سریال وسوسه

27 نوامبر 2020
4,504 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت هفتم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت هفتم 7 با لینک مستقیم

قسمت هفتم (الیاس – صورت زخمی) قرار گرفت 

دانلود قسمت هفتم 7 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

9 نوامبر 2020
4,461 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت ششم 6 با لینک مستقیم

قسمت ششم (اردشیر – مخمصه) قرار گرفت

دانلود قسمت ششم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

4 نوامبر 2020
4,231 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت پنجم 5 با لینک مستقیم

قسمت پنجم (ایوب – گوشبر) قرار گرفت

دانلود قسمت پنجم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.5 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 565 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 5399 | تاریخ انتشار: 5399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

1 نوامبر 2020
3,960 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت چهارم 4 با لینک مستقیم

قسمت چهارم (نسترن – شب اسیدی) قرار گرفت

دانلود قسمت چهارم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت سوم 3 سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
3,875 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت سوم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت سوم 3 با لینک مستقیم

قسمت سوم (کوروش – قتل خواهرانه) قرار گرفت

دانلود قسمت سوم 3 سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 3.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
4,470 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت دوم 2 با لینک مستقیم

قسمت دوم (تیمور – گناهکاران) قرار گرفت

دانلود قسمت دوم سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.2 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 265 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 2399 | تاریخ انتشار: 2399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

حامد بهداد، بیژن امکانیان، سعید راد، کوروش تهامی، مهراوه شریفی نیا، ساره بیات، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، لیلا زارع، یکتا ناصر، بهرام افشاری و…

(بیشتر…)

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

27 اکتبر 2020
4,973 بازدید
بدون نظر

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

دانلود سریال وسوسه قسمت اول 1 با لینک مستقیم

قسمت اول (شبنم – لانه روباه) قرار گرفت

دانلود قسمت اول سریال وسوسه

دانلود سریال ایرانی وسوسه با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : وسوسه | کارگردان : آزاد ناظریان  | موضوع: خانوادگی , اجتماعی

حجم : 2.1 گیگابایت + 680 گیگابایت + 369 گیگابایت + 165 مگابایت + 99 مگابایت | تهیه کننده: محمد ناظریان

سال تولید: 1399 | تاریخ انتشار: 1399 | تعداد قسمت ها: 30 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 45 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی وسوسه , این سریال یک تریلر اجتماعی با ساختار نمایشی و قصه های مستقل میباشد که بر اساس داستان های کاملا واقعی به رشته تحریر در آمده است.

هنرمندان :

آزاد ناظریان، سیداحمد امامیه، سپیده توکلی، سیاوش کردنژاد , ساسان نجفی نژاد به هنرمندی پرداخته‌اند

(بیشتر…)