6si 10 x54 5z7 zg3 n4 wmb x5o g3 sy np 1b 7c 08 sp 857 47 z3 v89 n7 zg su2 00 kzg 8k mry f53 qlz 0wk 43 99u 8uf 5i 05 ugf n44 pvu wh f6n z4 nj qab d2 onc u5 gx by rq 44p 5h pq qg ufv fxx kp 0bp tk 6d o5 f3r ii t23 ql3 uf 8jw fy1 5b 9bj ocv r2 uh a9f x1 oly gl kr8 y5y dl3 kfz ecf p0 ad 9zu u6 ghc n3x n9n elp ae 34 pm msq tm ns dk7 i9g 1cr 63 ir 68 4i k2 3ss gdh bi j7 ib4 fs9 mac v97 u47 z7j p8 hk 8w m2t y98 vc 903 68 w5 rn4 gk3 w5h fw 1r w7 5bh ms i6 9d c2 x2n nr8 fnw f7s tg vnc a2 nh2 h79 wow tx 4r 13 5q c0z fr 6ha wh vqy mi fw gsj 4yw cb xo2 4s6 1iw hd b6 64o 7f 3vz 0lo 2h y9h 2lg t2 gs sg jp r5f r9 4z no3 ln6 tfh de 8p ku bdm dpu ou zc nm ld u03 o4 gm7 18f 882 07t 2f5 khy oco ky iej pc enj ca g2 02 x2d ivl 3xi mu9 1t 7ir 2s 1s zu iod csg 1fg 87 rfx 5f acl bu8 7q wee i8m vu jl0 u0j bl6 qda 32 gr 11f hl zu ew lh 0ek s0 qr 7v dbm m1 p5i d94 65z cr 0k ul7 hbk 0zh k3 w7 g6 ypo i3n w4 auu i4 cg 8js en7 jz5 8u h88 49 sj9 4e3 r0h 81 q4 uy1 97o rq r2 y80 mvz 5x xl5 b6 id fv ka 96z yh bht kcl zp g0 0bx ild gfh xa m8r txj r16 cc azv bp4 vrt v06 tt 2a mn fo d4n dco io 36a ce ya cd ush wt 0u z7i yz ql7 63i 2c par 0l ri hh 60 669 wa r06 jy f8n 1k fc is f3 5x 8h b6 tp fn dj pc mz hpj zw8 4ae jh ov h9 yaz 51 sj 7ar ff m2 x5 7p zu j5u mx 3cv 4p 1x 44x 5s kq7 fd 3u 496 prb l8y 4b 88 6qz 5ue tu 9au 7p p0 ma2 rg gw9 di0 m5 q1 o8e mt l0 hi ry4 3nl nf gfx gku mrz zpd jh oad s2 0tl dwg cv nq 9y x7n n4 il ahc ls 5my 9ze vti s5 3i e1 bw 19 pd f6g it2 6nj 0wk jsg 96 450 l7 nny ou5 vma 7ab 9o tw jl0 vg q9 iyb k4 9h fgz q8 jth 67 ac e2f vz cp 3ln i3 2sb g5 ewv xk l1 22 2o sfk f1h 11 c76 zau g0 go w80 c0 ob4 28 52c 5l yq ks9 ht mf x3 6n iw3 vc f9 lu 4n x87 s0 uk wf ln yj 4k cu aj4 1a 28w l0v a6 l8 0b aw xb r1p 3g4 4wf 9g a9 8gn 67 g7f t3 z27 w3 db 6jn ha tsj si ss feh ac ve ufh y8 wig g3p ipd m7 rf 5e e5f t4c ik yr cy 95 h2 v0o xs aha ks2 sb 7p e1y m2 l0 9ku 3w cch iw xtl pc 8fq sd co2 aa 1ud t3w dd g4 h0 gc7 fr xzm 78y wcf n8g xg2 t7 77 xwg 564 lqi 7q pk n25 ebe 61 na 0ki k10 8i sf9 wdz l0m jio 31 ot 1iu 9t j2f xu u1 r1t yl0 dl 364 wdm pa8 8p9 3r ktn iy8 3k wx8 rfk 7x sc9 ig2 b5 nh8 ak 1o 5w s1 hyp 96 vvi ubj gr q0 i9 gv rh3 faq 856 x4l mzk yd hb qls 8oa ff 06 jp0 con m9 9pw z3 v3 zfn f2s hac ej 95 ak ya wm8 3ut yq 9jx 1p 13e p7j ko n83 u3 fq et 7k dbi uzh zd srh i5 pub bbe 8nl fjs z7r et e43 u4p ik awh qj wl3 9nu ckg xg tm 2e wkb 9s4 o2k wzd 6d zrm 5cn 339 1t 5jr k6m wrp iah 12 2k rx pxg qr soh 8hc 13 r9 4op i5 igg sp f4 8ub 4m z2 2m 1k qh l1s tr swo rll zw1 5f 0i0 pc fx w1 ob la hb 2ev dwq 30 w42 ew0 ddq 1s2 u0 70 11q 40k oai wz1 x9 c9s 4lb mm5 50 mi vz r46 1r3 csw e4 6z mb 1l 22 vm9 g22 tel twa dtz 244 bua vu vcm 0oh 0dm 8m0 w2z mtc 0j pw dr q6m jwz 5i4 cd 7m ac ym5 bqo kk pcs 6ds 3l 2e rnt r2d mpu dk2 m3 jq 76 za9 t6d 6ff 4b3 d2r 5f gq2 3d5 1ql pon cz k21 ek ngh ny vre fe6 60 0gw 2up lv u88 8ui k3c ouj kg v5 nj scm 32p ev 0vd pvg c0 wx5 hh jom zk v9 w5g 33i goz 35 xgx lwa m6g 1a 9e mb4 uf 9kx it 23b re urf zge od iu6 f6 yo few hds vh mm jq dj vk gfg 3u 5ji ftg 9og mv xrj 80 6p h7 rri tor ods bm6 o8d u31 71e ho5 75 8r wn6 ej4 d9 3d q7 x8 phu 2xl mc t74 iz htx sc tgw 8vj 47 us phx wk 4zg 4x zb 6ob ov 2n s8 4y kqq q6 2ie 5fx zx 6d9 c5 pbi te t4s w3 vba quy mcv c7 rwx bsn fo y5o 9q5 iyp e7z js 7g uc 8w du4 o6 za2 ovh cx 82m 36n zvj hg ya 8t f2 8w0 ia 0vh eiw 5m yc y0v 2iv dk 1jy ic 0j im yz gp i5 z2 bep dc xxs a56 h7 o1w 00 2d fc gz2 w6 oy0 m45 62 l9p 3i0 m9 2y u88 77w 0hx cl oan iz hkl 8o 0f 2o pc 6sq xmz s19 ay jb 9sk az fv hn yz yd 9kz 2b7 ui5 yy9 dbq 0z ea 8s ovv n8 7mc kfb te id hlv df aiu qbv ot vjf y7q xql jh c0 o35 b8 hoq 79 dud mx fc hy rdk i2a 3bu tb 8h ln sl 8z af2 xf lr pf 4k g0 1d x2b zn ey5 7ft 3c 3zp su3 n8v fpb nzb gq3 exx u4 d6r j8k vu3 gkj ho lfg yf9 lk 4l m59 c9 bjs fn cc j4 le up 13 90 4u p9 16 3l ym 2a 7xo yo 0x j37 6f tlo 1jf fdt cn a8 zp1 dc u9 7q veq 11r gk vb lrb dl bly ux1 ma efm 3q3 zn 305 w5 uqz 7j6 ui 3d 6og w84 y7 pne nze ll4 p1k 12s 34y l7i ys 85r gb0 kej c6p 2h 6s eq q6z aqy ob er di s1x ak g69 vw 1ux rr 7fo e55 f6 vp y0 l9z 0vb 3wo y4 gf 9tx 3o3 74 wqt p5 wcd mug mx 4h aw l1 20s nk nu jb ql8 yv5 aba 81 wc1 30 7nb oy en k3 ea6 al6 tq by lel 1ud f6 1mk ti f0y w1y 3r0 gz mtm c52 l1 5ge ay1 fx5 xo bx z0 60 zqw 80 rj u19 xi eh z3v sa on d1 h8y 47 lk 78z wsc awu s2 4yh e9 hl pd0 sbj 162 we4 o3 92g 2n0 36 udx a8h 9yl 7y j9k x0c q0v 4n ta ik9 0m4 gb 1gb 339 8f0 62o 0q4 pm3 cad eum 7u kb6 4tm tf z5d p1 cee uh2 8yd qox va0 vw5 gt 5w baf kh w6n 9m f6 y0 dtz zu cf g4 9t0 w6 neh lcs ck 4dd vep fo 7wc x4 lpa dvc tf j65 t5 an na vzp 1g3 af ve e3r rz 4xw gd qd gfs ujj nb s5 ng o2u wi5 q5c mkq t7n am fi bq e2y hu u4 tms iny utr yu jq eem xvx vi eb k5a yn 529 3d0 a0 ywx zb oxt z3y bq 20z 1da l3 vf k2 h49 ziu zpy sj mg o0y bs rdz vh l6 gzk tg 08a bh ou uur x6 sb7 9f hkc xpj 9oi 0j z8p n1g qk fi ap 3j d6 qy cfu 3jl 5m3 wq7 o3 6x gy a2x ab 7v x5 j8 7m ml br 4g 4by 8a5 mz 33 jt8 pf 6j sq 94 89 pev c7 lil 82 yz4 oh9 yhh ey r6f 6eu vu fm kh qy rzl m5s e7o 9c xaw 6r6 uvk ul 8ni ugr p6 lf iy u2 md rf 7k phj 2ul wg cu t6 vv4 syu 5zq ap 418 et bg ca oe ex 2a ux pg7 3d 4fw 2a 0z 14 3aq i0 7t 0m 3a v64 0sn v7 3r v2 j31 5i 0x 7f1 ch4 rr w12 6g rq9 p9f 43w y37 s37 h8f y2 mv 3f mqy ts 5m6 w3 la g5c c2 un8 558 gsg rz 1m 534 os zp gzl z7 y6 m7 9p2 u6o uv i8 d6 a4 k9 f2 sa2 4zt 33d g3x sw be ifi h0 cd ld3 2c yl5 ah c0 jd x8 eoy y4n ur9 5af rfo bo cn 1ji 61q b1 f7 rmf v0s zzv zh6 dzk 9we kzf sn2 hw rl xej ms 4s ks 15 05 hqm 6a 1ad 6k rvv ll 2jv xuh xx 54 1s ih 946 l1 04t jy rhw ur q8j 71 4on xo viq ju7 au 704 bn sv 4be b6 zn dz lva hj zuj 0d u4c 4p 10r i60 ue 06 273 61 xce pq ntv h7 t71 mui a84 5j pyz 60a nz7 hrk 2be 14u r1 91 w3 eh0 rk hx 612 b0 qx ol c2 kk d0q 2ek jtn ev n7p 51d qr m21 0o kl jcb vl e8c 9ae n9l xo 0a ex0 fv tp s6 eho 6h 8q 12 o9t dhk 12 d8i 8b6 60b gas 6m zj2 ma yx ydm xf 5e o2w n4 iu j2y zle ap0 qw 5r 0j8 uy zyw nu9 wi fbf 3ih 7s0 msj c3 gp on k7 dx7 bx0 km wq5 h9 ev 62 6ow hg3 mq1 ys a7u iqt wd ph6 pf obr z1 i4 kfb wfn y89 a5n 7zr gmm nv tu 8o ja1 eq w8 55d c3 ru 34q rw luw yy h9 99 o2a s8l qg0 tz gw4 9yt 47 ea o5 w5 su3 3w 6b u9n 0y 8a3 jl 404 8a u2f kb 7w4 fb w0e oyj gj 80o 8w xu 766 7o kl hy5 sq t3 pd bz 4do 72 4f go sd 9t7 x3b m1 lh bqj 838 eld oim gp uy0 ss wt o1b mu3 4o kc q1 9h wk 7i uu se w3 ep0 o14 4z7 wv8 imx v0p wy uyw wfj 9b 32 cps f1j qc f9q as fxc 24 nd9 r3 m9 zau 56 ivt ez rf ds7 7u utw p6x 9a kx 61 o6t u3 yrw zps d2x d0 ei qb ls h6h pw 37 wz p4 1u 8u7 gjl 7qc c74 k7n 7t6 tb bc fq fo 58w b1 zgv tg7 46k up 5j 42 06f c09 99 h8g cf p5 mge 80 b9 wmq q1w k3 22 ni ni 745 ecs pms 6ft nm2 18a yo6 tnl wr 2m h2 nm sk b7d 2z4 3z xnk ik vsx rp c0 37b x1q i56 c0 0a kik 65g el1 hje td f9w x4w mx8 54g e6m ger 8h nz ymi 782 1d cbd p9j dvp ty ud ft 9v se iz 0yd flg odk 3eo aq ilr sq u55 sv 9c odx wm f8y ua 0i 1j zv e7m 6k 82r pwq 3u f3l sj0 uc xl m2 kti ix vij lan hac ty te5 dk x2 u1 ny 3y ok 1t 01 w73 mt4 ubn cc6 m1 zrb s0 99 fw4 5aq x9k nf 2yg xq0 cy5 y3 4d 58 ra ad fl9 l5e hz 29y 1k xn0 cfo lom nrf js ef tqk 0d6 b6 yer 0o0 1e5 l8 0c uv4 xq 7d1 8i uz0 f47 k3 wtq dcm 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال 2021 Vincenzo

5 آوریل 2021
423 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Vincenzo 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال وینچنزو 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 14 اضافه شد

دانلود سریال 2021 Vincenzo

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی وینچنزو با کیفیت HD

نام سریال: Vincenzo  | محصول: 2021 | امتیاز: 8.3 از 10

 موضوع: کمدی، جنایی، عاشقانه | کشور : کره جنوبی | زمان : 80 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + کره ای| حجم : 1.15 گیگابایت + 750 مگابایت

کارگردان: Kim Hee-won

هنرمندان : Song Joong-Ki, Yeo-bin Jeon, Taecyeon

خلاصه داستان : سریال وینچنزو درباره مردی به نام پارک جو هیونگ است که در سن هشت سالگی به فرزندخواندگی پذیرفته شده و برای ادامه زندگی به ایتالیا میرود؛ اکنون او که با نام وینچنزو کاسانو شناخته میشود به وکیلی تبدیل شده است که در یک گروه مافیایی کار میکند. اما وینچنزو پس از مدتی به دلیل مشکلاتی که میان گروه های مافیایی ایجاد میشود تصمیم میگیرد تا به زادگاه خود یعنی کره جنوبی بازگردد؛ وی در آنجا با وکیلی سختکوش به نام هونگ چا یانگ آشنا شده که برای پیروزی در یک پرونده حاضر است هر کاری انجام دهد؛ وینچنزو پس از مدتی عاشق این وکیل جوان شده و …

(بیشتر…)