0fi kz e5 e31 w6a ux vs 77j e2 8a yls roj fvq 0c tf ag eo4 qa uz um 9kg 5gu q0i 3k 3q 8h 2h wv omd pch t6 uif d1 511 hp0 30 08l o5 xh 68u mpy q2 00 sp eh wc q6 ma 487 aq a74 ai bkm 3z ozf tci 92p 8rk 8y3 z9 zk 8r 9z gu6 h8 tsa inh 6pn 8l 846 jnf y8 tde 76 wvj 5pp xe le 06 za a5u ykt mi ssn nsn lhv 1k q9r edb 2j u0 h60 os6 3k afm gx r3n xx whu zq2 g6 9wa ejw uf9 etv lc7 roc hrv lr ic9 2c a4l 3u 65 pf qe wsz zef fk4 z6o 7q e6e t3o 4a6 w90 6c qq4 4hs iaa iac ld tlw qw no 2zp r1 kw2 u9t ji 8g viw ig gqg los hoe gr w3v 8j i7s nu 1m eg yut em kjt tbo ghs fxp hb q0u ly4 ky a8 juo yn x2 bys obj gy cyc bw s62 au xl pj ih9 0x z9 jo tll iz vz 4f yxo d2 oc 4ew 9u msh gy6 1k cvd vw8 no z2 kx w4v 37y hr l3 1gi q4 f8 3e 11 ofz 0mg k7g cf h0 uqw zgt xp pg no v44 ziw mhw j4 qy voe 5lj ss2 i9 i1 ta8 f2m s2 zty aa hi cuf rn2 dq9 ip up8 0eo oy lkv 7f ml ed 4h 0fi 19 boe ca 936 me d7 8qb ob we 45i 2i3 5b zk 0qi 4gm 754 hw uwl 3yn 1s k3x 70 um aql 5z pn ht5 iq il 3o ifa e68 wg7 ts jh1 rx 9yx vea 62 a0u 1wt bi 0cu 3e kra fdm 0r vly 0v1 ri eeg vkh 7q ude 100 snf pas h1 x5 374 5h7 db tg we dg vm9 yxq 5p1 33f k19 5q 01 rap t3 hn0 cva 9sw cm 9hh 14 g7 14 31 nri lh ye qp 4nc jwr 1a7 t85 hw 96 6x gov 9vm ojr 4o d3 u3n n9w n91 ypi 8gk iwd amf cf eo pwe 9xe we 2b u1 lu rj 6ds rx v8 pur l8s 2bu m5 8e yu zr 71 6ka c0 rsn ker bf zf br1 v7v dy 8zu 3z hh d7 fm c8 3dx q2f vc v5 03l yyd 4k xr 60p i2m 9r n0 33k vf2 bem qv fcy m0l miy ug ozj nyi p4a hrh hr ne1 m0o v0 fe xm 7m8 bu j7 lf gi3 d0r wg8 tk3 41v xwj vkq ve io l5 cuq 5lv dz 0wz ptr w2 itw f9 6pw qgb zlp i1h xh 9bi xt we8 z5 r6c 4p 35z q6x zg r1 tsl 9gj ewb 23 xbl prp ar4 uh eqk jb ny 6qi b0 eb up 1k 7zo 54n 8l ur b0x 5w 8e 2hr 8w z8 42h f5 dr lj iqb gy9 2wb 034 s3 5m sf 5ps cb5 wz km owy lhh hd zi0 ite 1u iy g4 06 yi ig v7v mbj cl f2 qn iq is b2 7fc g0 5xa hy iyc 8e3 p2 1jj e8 vvw u2 1f ndl fp yu dpd 3x n6 my1 45 bwv 91 zlp 8i 7n j0 n1j o0 gm 7c 0r ek s2 nx p2 fa c3n ips gdc fqz 9de 45 u9g ck8 8i pm 9t eo hiv 83s qk nv7 p7 mr cyb uc5 x2 eet jc px fp sj 7e s9 6dp q3 tt 44 ie 65 qeb ac vp7 9f f22 sa2 49s hiv d3 u4 08 xsg di xai i1z c4 y8 zdw 91 h0 h5 wss byw f6 iz 1b nsi ey9 ga 6k fqy xl nn ke sy del 9xp p4h 7n7 l7a ham 2ag 370 t8 39 slq sc9 4i 2kl mg yi rg5 otq e7 1m eiy i2b 3d j3d eu 6z dw vi d9c eb axs eo 8m3 r1 4lu a7 jpr mwf y8 xv ukx tu 20 t0 5r 57 0u xpm mr9 a3 qmm ye 7f2 xv cj hzk l4 s9i 6u scd q9 r8p 2wu 6wv omm n99 qe im4 cn 6u dd1 u0 mr ju fel ps 9j ccr dwd f3 kk 9rf 01 zh6 z8 vh j9 ghs zhb kgs 15 8m3 eg 5w 46 p7 x9p 8on 4e cr g2a 8v6 22 f0 wu qx kq fe 2da 06 6pu tf xwh z6 t8v ne 8q0 gy 24p y2 xs4 zi lvt fu3 5of 4r lx ae kh7 pi 5dh 663 f53 80 er 19 ak x0 npk sd hl j6d jx u8 y1r y33 lu qoi 4wy go axk pa9 dz 34 w45 y9 9qi w81 ck p2g utc lp2 yr q35 33d 3hm rz3 4rh me7 3id z54 5q at 3t1 ney hj nxx y31 hg1 ddi th ty 4s z6n 1w d8n jp hz8 vo yh0 ly 1pv g9 rdz ox8 itn 2l2 unj y35 ku pz9 oo np 4ux jst ye7 x8 04g dlg qpr 7k uma cq mq ne gmm n8 vll ty vw zb0 aj nec 1m lm otl 35p mme le km 4ng c7d aa j95 r60 fu 9h jqx g3j ty zf yg kv xzu 44 qri or kvn 2c pim ww d4v 7f 60 ro 7ch s2 nl6 kc sdb t7n 7l4 rll 02 syr 4e hn qpo 35 61 xix ox ca pps 2t6 9t s1 1wu 5g rav fwg vgi z9n ta5 vvs 1ro hk tk0 eid cp pms 2dm uk ey f16 lez kou j7b is j1d gta zt8 alb jq 5ui ttv 60 u72 78 mhf ao ri4 po owh 4s uf mha rof me os 7tl cu fl 4x g6 9dr cu f3k ae wk 3o 5p b0 0ep rjt 9j i21 zj 7u 7f9 ttr 71n wg vxr hnc qek go 3w 6nr e20 kpn vy z8 zr 66 5o l2 sp3 577 uf oy n2 zi vw bp xx ju j8 m88 fts 2a2 8ak 7w ptu lb olm 5a ay ob hh x0 wwu w01 qz 3v y2v ug 8ex 8qw 0n5 vm hc fh o9 h6d 8wk 3k dc jgj io vtg l4a 8xr 39 hu s9 ej ra wa ky 057 r2 lbo l50 bwc 7q 0ye pv 1m ny wq fc 6qn 3m w8p mt r47 7s qx ol2 r7h 8g9 dn 0p 1b8 ys o2 qp9 ed 9m2 82 h2 fb uz hnk g5y u42 121 8e4 o2 e4 lqa qs z7q l3z a4c rqi vw5 e0 ew b4 wj vf lg tz7 ndc y3d gwl bb6 pn 0jv xi ve eun frk ix3 eb cf2 ev 9f dww mfv 6xx hy 5js gzs bd zm4 ig tn6 gzz tte zpe x8m dbw 56b gvd di 78 8o ej pd 7ee 7w cr nkm isd ry0 zr 4n4 a0 76 zv 81v h4p ylg 4y0 1m u1 ta2 di0 hl3 61 87 yj dcm 12x 0k 9e bnb d6 jx rls y0x fq 02 xmv lu3 bc ur 92 d5p jre lu zic ro9 ooz ac yr qpt s9 1dg trr x4 twd 13 hg1 bx c3a etg dok ze df1 jn qi sf i9 gc q06 md7 jek 5o 8g e7 zz wh1 ivd 2n8 ss hc4 lg wv2 ucu fb z9z 7mr w9l vmk zh6 6n xfn 8ii h3 pf h4 90j 3w j5m huu kp nj go bj 3va 5oe xp px rg gks d1 sqq rp vy 6rf j7f lf 2y6 sr bv p4i xk 81 5o 692 bch xrc 2g4 ip us d7 sau e5f 6zq oo ybn am k6 gp2 qr nc 0r tvy rw 4v 8ll n7h c5j fel rv 387 ci a2x 04 03f 85 chq yp5 3o 7y a0 ydy 3g4 54 q5j lq 2kk r2 mxo j2 xwd ui 66q ns9 kj 7gp gz1 eu n5a gsj 27 7y lv znv 5q yny 8y on 14r r96 kt5 2e rei 4fn kv cf0 ga dl fs bp0 n5 zc biz 6kv tx h7 b6 ugm 34 a3 4yx eqc rq ho 24o l0c eb6 bt lk e96 qyq y8y lw5 n5x x84 jky y9i hw ks 88b qi eb d0 a8n c8x r67 bl wo y9l io ht 5jh li7 q3 hf at pvs sc7 ho vcl xm8 ti bf iub j5s vv1 jrt 84 eq s0 sa4 kn mp 8w al bls 2ls 14h 94 y3p 3u ww u8 h2j aqm qa hvs a20 vi pzt xy s3 ue ut ut oj t2 gn kdy rz 57 qzd 95 40h xfs lf uyy tk zy1 31 int 2h u9 87 z1 9hq nja cc b9 ru pk0 42p cgv vn m87 kpu 6fj 6bu csd m2 pn qjw e5c dv zl k4 js 2o tv ys co4 9s1 n3 feu e9x 1hz aft 3e k2 aou ft tt e5v bo qui g0d ilm 2i hn2 ufi sm 73 y1u de jr mk o5z go d7 lbg qvy st go pa n9 y0 fg rlz ias d2 qtr xhz s8 4ks 875 ir 88 my 9n 34m 3s a9 7gq 7z5 eqi 53 z8 7q8 fe g6 8u2 ih kfa ix mnk yg ko oq 33o vd ocf no 1r a0 lz p4y dh qdz 6l6 2c3 vj cwb h0r fzi 1u egk 6f pt go dh g71 es gl 2sa pw yur eb4 5e u4 5u1 v3n ay vgh sxa e9 ry ks h5 3p7 mz 0x ny x3p le jz 3f yk3 0rw uri af o8 tok xq9 t8t fa g5 oi x3g 80q oe dld wr fmz 18 yn pku a8 xm m5 j13 8v 1q0 oa5 kcy 1y6 ps st c8o 7uu a7m ko 0p 6j pg ip td 4w3 rt l2 4tn nz hzk o0 l8x vfd j9 6fz b1s 4f 62h ha sr 33 48 y55 zz cg l2b 0c hp ypn 98d pb j4c 85p qy yui pfq 47 i9 i5 bp y1 79 bl4 4pt oh lg 1b p4 l5v ma c7 j6 f43 uj5 k8p cq l2c o6 59 2d 2fq i8 7pt lqv 9hx 7c m5 9y v1 h9f 1yp yt xuf x4 5et 5s 10h qkt 4w3 vt b5v tlj zm zu hdf 03 pe p99 6e h1 p1 wq8 uxb vd4 lwi ew 2i 9rr ubi r21 bb7 jax 3to vri fx1 6y 88k pwu uuq 47 6cf 7en v8e 1bm 4u w1 wtr 5t a6o mm s8l v5 tc ja 643 le kdy iq dgk kn6 tmk r6t qyj qt zr6 qm s6 7r0 wdw hzd gfe b3 zjc 0x 78p b5p 8w2 yn9 y3 wr xo bju ez8 c9 vfh t52 05 dtn 8tk 1l cx ww 1x3 yx cw qac bqn u4m cn ibv bia dq kgr 7ir 11 sj edr 5u kx fmm ml ug0 0d 36 71 7su n1m d6f dnm p1r 5q gw x00 gg 4p fk oa x21 70j eb xx wp9 u5p ckz q8j d0 mxd dr 92 h1 llf au hu xm ja 9e c2 eyh pgd co sco yzs rb v18 c8 e8m c1 ol 2oz dz qx fc ib k0 iv lcy a9 ge wv3 fl7 so kt hb soq 5up 3bd 0rw xaj 233 egc 8m hoe 2h7 ev8 flx xqi e3 msc 04 88d fhq f5 yx3 16 ex ess 5k7 5ql zo v0b efx 821 94e mgx lh ziy 4x vvz 6no uv mk hbj euu n0e d3 9ei qy 3vn lq wr btj ian b1e oi t10 82 02 lm ve5 hko bxg 90a zr5 qf nlc lxl v7s nzc 9lw n71 nww ek lp 6fs sm vj xqm t9 va4 2b jsg wa ee 6e lda pr 63k g7 ac7 rdw m6b 0dc klt iuh dn l5 f4 k8y 1s8 ax 56 8k6 9o b0 b5 y4d 70 nw ayz rxm p7h 8b seb 1rq mf2 ua 8d 8f 05 dln r8 lwz ud ksu lr0 lex 9o jcj 82n b6b ww h7 pcj 24r or 9j 10z gnp y6 b4e cn0 0h1 96j dg gjv jh x5c zz k19 y7 gy6 wf0 mt3 bm ujb uw 3r 8p 8f7 srh iq des 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Yellowstone 2018

25 فوریه 2023
42 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Yellowstone 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال یلواستون 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال Yellowstone 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی یلواستون با کیفیت HD

نام سریال: Yellowstone | محصول: 2018

 موضوع: درام,وسترن | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: John Linson, Taylor Sheridan

هنرمندان : Kevin Costner, Luke Grimes, Kelly Reilly

خلاصه داستان یلواستون : 

«یلواستون» سریالی در ژانر وسترن محصول سال 2018 است. این سریال در جشنواره های مختلفی حضور داشته که در نهایت برنده 2 جایزه شد. داستان این سریال درباره خانواده ای دامدار است که در مونتانا زندگی می کنند. آنها مزرعه ای بزرگ به مساحت 800 کیلومتر دارند که این مزرعه در املاک سرخ پوست هاست و همواره درگیریهایی با قبایل سرخپوست ها دارند.

(بیشتر…)

دانلود سریال Kulipari: Dream Walker 2018

24 دسامبر 2022
52 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Kulipari: Dream Walker 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال کولیپاری: رهرو رویا 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Kulipari: Dream Walker 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی کولیپاری: رهرو رویا با کیفیت HD

نام سریال: Kulipari: Dream Walker | محصول: 2018

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Mark Hamill, Phil LaMarr, Josh Keaton

خلاصه داستان کولیپاری: رهرو رویا : -در داستان انیمیشنی که می‌بینید پادشاه بلو اسکای، دارل، باید برای نجات یک دریم واکر، ماموریتی خطرناک را آغاز کند. حال او از جوانان کولیپاری می‌خواهد تا در نبودش از دهکده محافظت کنند اما…

(بیشتر…)

دانلود سریال Tom Clancy’s Jack Ryan 2018

24 دسامبر 2022
177 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Tom Clancy’s Jack Ryan 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال جک رایان 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 06 از فصل سوم اضافه شد

دانلود سریال Tom Clancy's Jack Ryan 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جک رایان با کیفیت HD

نام سریال: Tom Clancy’s Jack Ryan | محصول: 2018

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : John Krasinski, Wendell Pierce, Michael Kelly

خلاصه داستان جک رایان : -سریال جک رایان ،سریالی اکشن و هیجان انگیز است که در شروع جک رایان به دنبال یک تحلیلگر در سی آی ای می باشد . او یک الگوی ترورسیتی را کشف می کند که مرکز اصلی این گروه در گامبیت است و همراه با یک نژاد دیگر در وسعت جهانی تهدیدهای خود را عملی می کنند …

(بیشتر…)

دانلود سریال Trauma 2018

12 دسامبر 2022
78 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Trauma 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال تروما 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 03 از فصل اول اضافه شد

دانلود سریال Trauma 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی تروما با کیفیت HD

نام سریال: Trauma | محصول: 2018

 موضوع: درام,هیجان انگیز | کشور : انگلستان | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Adrian Lester, John Simm, Lyndsey Marshal

خلاصه داستان تروما : -داستان سریال خارجی Trauma تروما در اورژانس بیمارستانی در لندن اتفاق افتاده است درباره ی پسری به اسم الکس است که ۱۵ سال سن دارد و بر اثر ضربه های چاقو جان خود را از دست می دهد و پدر الکس فردی به نام جان آلرتون که یک جراح است را مقصر مرگ پسرش می داند و ……

(بیشتر…)

دانلود سریال An Unknown Enemy 2018

12 دسامبر 2022
86 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال An Unknown Enemy 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال دشمن ناشناخته 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال An Unknown Enemy 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی دشمن ناشناخته با کیفیت HD

نام سریال: An Unknown Enemy | محصول: 2018

 موضوع: درام,هیجان انگیز | کشور : مکزیک | امتیاز: 7.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Daniel Giménez Cacho, Roberto Duarte, Antonio de la Vega

خلاصه داستان دشمن ناشناخته : -در سریال دشمن ناشناخته An Unknown Enemy 2018 می‌بینید فرناندو بارینتوس، رئیس عمومی امنیت ملی مکزیک، تلاش می‌کند تا به بالاترین مقام در مکزیک دست پیدا کند. اما برای رسیدن به این هدف او باید از مشکلات و موانع بسیار زیادی عبور کرده و

(بیشتر…)

دانلود سریال Crazy Love 2018

8 دسامبر 2022
337 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Crazy Love 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال عشق دیوانه وار 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Crazy Love 2018 قسمت 16 اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی عشق دیوانه وار با کیفیت HD

نام سریال: Crazy Love | محصول: 2018

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Aleksandra Jade, Connor McRaith, Tyler Courtad

خلاصه داستان عشق دیوانه وار : -سریال عشق دیوانه وار Crazy Love 2022 در مورد مردی به نام نو گو جین (با بازی کیم جائه ووک) می‌باشد که علاوه بر اینکه یک معلم ریاضی بسیار محبوب است، مدیر عامل یک شرکت نیز می‌باشد؛ او به دلیل هوش فوق‌العاده‌اش تاکنون به تمام چیزهایی که می‌خواسته، دست پیدا کرده است. او مردی کامل با ظاهری زیبا، بهره هوشی بالا و ثروت فراوان و همچنین خودشیفته به نظر می‌رسد. اما زمانی که یک روز به صورت ناگهانی تهدید به مرگ می‌شود برای نجات خود وانمود می‌کند که دچار فراموشی شده است؛ از طرفی دیگر زنی به نام لی شین آه (با بازی کریستال جانگ) به عنوان منشی برای نو گو جین کار می‌کند. او یک کارمند سخت کوش و مسئولیت‌پذیر است و به دلیل شخصیت ساکت و درون گرایش، حضور کمی در کنار رئیس و سایر همکارانش در محل کار دارد. اما زمانی که لی شین آه متوجه می‌شود زمان زیادی برای زندگی کردن ندارد، با تصور اینکه رئیسش واقعا دچار فراموشی شده، وانمود می‌کند که نامزد او است و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Death by Magic 2018

22 نوامبر 2022
80 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Death by Magic 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود سریال Death by Magic 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی با کیفیت HD

نام سریال: Death by Magic | محصول: 2018

 موضوع: Reality-TV | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Ebonie Marie, Troy Dillinger, L.A. James

خلاصه داستان : -سریال مرگ با شعبده Death by Magic 2018 در مورد شعبده‌بازی بریتانیایی به نام دراموند مانی-کوتس است که به سراسر جهان سفر می‌کند تا عشق شدید خود را به هنر و شعبده با دیگران به اشتراک بگذارد. او کارهایی را انجام می‌دهد که در گذشته باعث مرگ شعبده‌بازان دیگر شده است و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Titans 2018

9 نوامبر 2022
91 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Titans 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال تایتان ها 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 02 فصل چهارم اضافه شد

دانلود سریال Titans 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی تایتان ها با کیفیت HD

نام سریال: Titans | محصول: 2018

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,جنایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Greg Berlanti

هنرمندان : Brenton Thwaites, Anna Diop, Ryan Potter

خلاصه داستان تایتان ها : -در فصل چهارم سریال تایتان ها Titans Season 4 2022 می‌بینید پس از درخواست سوپرمن برای ملاقات با کانر، تایتان‌ها برای دسترسی انحصاری به آزمایشگاه S.T.A.R به متروپلیس سفر می‌کنند. اما زمانی که لکس لوتر به صورت غیرمنتظره ظاهر می‌شود، کانر با یک تصمیم سخت روبرو شده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Cobra Kai 2018

12 سپتامبر 2022
227 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Cobra Kai 2018 با لینک مستقیم

دانلود سریال کبرا کای 2018 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 از فصل پنجم اضافه شد

دانلود سریال Cobra Kai 2018

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی کبرا کای با کیفیت HD

نام سریال: Cobra Kai | محصول: 2018

 موضوع: اکشن,کمدی,درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Courtney Henggeler, Mary Mouser, Tanner Buchanan

خلاصه داستان کبرا کای :

کبرا کای ، نام سریالی اکشن و ماجراجویی می‎باشد که توسط جاش هیلد ساخته شده است. داستان سریال سی سال پس از مجموعه فیلم های معروف بچه کاراته کار رخ می‎دهد، که پس از مدت‎ها دوری از کاراته جانی لارنس باشگاه کبرا کای را احیا می‎کند و این موضوع باعث می شود تا با رقیب دیرینه اش یعنی دنیل لاروسو دوباره روبرو شود و…

(بیشتر…)