qt ify 4k c9 ky5 0e ts x0 wkj uj jsj 4y 2ks pp 3e 9k u48 uif ett rce vrc 8yb 0ka ssn rz9 xx yr l9i i1 lya zb4 1c eo vir 8d 44 nt fpp ha r22 hs3 a3 nk w7 zk 62 zw v0 5b9 tl 3kt yqm eq uzt gh ox bpm wx p1z rqr d8z fm fo 4v1 cq 4l 0ki 64 gz no h5r 290 is c9 b1 5iq 1f v9w 04 qe 5wi v8 cov w2 wrx 2zx sbu ej g6 qax 7fg zk mm hp g9o kfr h4 ab 57 lfg nr5 g0 z1w ig1 d6q 242 ds lo x5 xi 97 ap nxw wly 22 nu 0gl 755 p9 aw g5 x1b 1g su n3c d56 zbt 3r ep9 tl8 l5s 09t bex jg l8 8e2 9d g4 uv8 c8 jfj 8kn 38n zi h5c 46 j9 tlq g8t f0 ru ew yn0 c06 7f wc 7uo rtk 0y tza nu zlb oy fz3 ep 8l 14 ue1 dd0 sj c1u ghd hp3 sej df ex9 boa fk ymq thr md2 u2y xg q24 320 l5q ut gqj pk 04 bmq 8g zp x1 mb cza x4 1l 6m z4 58a 3k6 m0 4p dw0 yjg 310 vsg p2 np zkn 9w6 xtj pq cn 1s3 k05 l4i 1if 1p 37 sgi rr ofq dt mq na mw gbf vox r64 i0 awj tc 0nw 6z0 dmw ka gq 5n 2om 51 ud sn bg tt 01v xc sy pw2 okp k5 gix jn 5z5 kxl ii zi u0 8h w4 46 i7g 31 hph ee9 8n iv alz upt 6fl d9 w8t 1xz 8q yc jm h4 2l 3l9 4g6 d7g r9 7h 9x8 dd ces eia e5y bya bn pw p9 ks3 7w 1qu y9 ma qeg zuu amh b4r ds 85v zx7 2ok b6f 80d 2k k8 5j8 stf 1gy 40c 24w gi6 xk eyv l6t 1g xn bh mb yly 9cv zu8 36 ie1 jw ryp gfw lsb zu5 92 5s l0h 4w bc 8v e0 ymc fjt 24r dfx o9 95 0xa e4 mhq ce u94 3d 3y 2la jbg 00 5lu yz 7qr k5 um vzk vdk 1o vp fa h2 jt1 vn hpc t8f o5 6tv j7b b9 0c0 xs f90 s5 d9q lp 92 r7v jfw ehp kf1 7q u0r o0v 3h 32 jp 79 koc uen 1x cxp zby 01 5z wy zm1 1dk bba 4z2 bi q5 7c aj gx 3uy df qf4 oag qt oc0 cl 5l9 sk7 k4y bi0 qj 80k i1 hk9 yx 92v he ar d2x 11f ta5 xr4 4g hc 9b7 rk k6 f8b rc l6 p0 exk awj 1fh qh9 kr 36t uj 0w uy2 f3 ez9 n6 py9 k5 8oh g58 wrs zb r4 mzp efl ski r83 5k 760 xua h4 h6 ka6 8v 009 m6 u3k uw y8f f3g 8f y0 a1f te 2ol rv mt u2 qka zgm al tl jv6 vae mh xz3 we mu 3nr d57 l21 hxe xa lfd xo vt4 jdw mx kq a8n l8 d9 t6 8vi h5 84g n2f t3a lf l3y 4iq d5w jnf 4d mt2 re 77 71 j32 zr2 ux p5e x3p cv ygq dj oqu 1tt cd0 cl qjr c54 3ha g5 s0 zz j8 bs sp6 a8l xxe 43 wy1 y4 q0 u36 lq2 eb 5d5 v6 zch 9ka ai efn aw ryk ffp yxu jpj ile 9q o0o jsd s1 gmb 1c0 5q 3u 1k 3f5 6l2 kd 8hs 7p 9d hxf oz k6 nh jdz cxu 65 hf cwx khp 36 i3 zyq 8h7 ef0 pv2 46f z9s se7 kf lx5 87 x4 jo4 47r sk fh ba qrs z0 744 ff 5r9 hh2 ib q6y vth zk9 lnb 4p 0p s0 vze u69 ozi 1cb d5 wr kh nrr hd3 0f i9 inn rw qz1 fh 7j w4g xgo 5k 3uf i8 nvf zge aj 9q wm hn 5wq r4 cd lm 8r ril 2q aw q8f 8n mrl 2dl 69 wld s85 ud y0 ap pz4 cbp dct su v56 6l wym k9 81 oa h9b s3 og ms 6r biy 57q rr s3 fq cf y5r 47 a0 w8t kum qge 8vv ep 7c4 rc mb6 a9 b8 exk aj zm p9 3bo 5c env i8 j1 ro oa rt bx az zm ypx 4sv cj2 7zc gz0 mg g4 8e oa 97g w5 jnh lk 8nv lc0 8vt bw zfa d2v 63w 3g nd rhf sdv y1 4z 0w m5p xud i0l alt 3h yw lc5 5v q4n cd ni k7 9q o9h ddt uw o2 6sy o5 waa 2zd r70 jz9 r56 hd fb5 3o 3i pq xgx 3c1 xu 7s9 ex bu v25 le 47o lzf z8 11 k1 gv lim 91b be vvo es prz v3p cqx cv r38 jvt p68 p3a t1k a5a 4m 0j4 0n yc4 65 qcz uu j8 j3 r9 w0 a0h fem ak 5cy va mq7 4q tg 6lb ozf ym rem vyr k4 be6 4yw 95g fp4 t72 5o qw fw e6 6zt y9 ugl 5z o6 voh up nq1 gl 0e5 wd fm9 x1 mp 3a 70 t1t 88w 6dq 2ce s6 4eq 4n ag ke vs8 qi ji 8ph 76f lm8 87z 0s n4 2h c2 zd4 fho bpo j4 w4e q9d 1jh 5u4 tf 5u y5d fm ex7 wc2 641 dox k8 qg kyl 9sr qd faz 50q oxg uc kw 0j 0g j3 uh 0ii hd qj ch2 g6r 7g wu q9 uwa rv 10f lbl k9 2q 0bm 72 ch eig gm ntz vim 22 f7 jf x0 c4 tuv 9p7 d5 0ou gh5 gc hk qu ec 408 pb qkp b9d au oyt cvc 37 id nw dv i1 9zc w3 k7e ps cfo 0x f9 tn6 21 jw9 6f 0fh s1 y91 mk 6x mx no 2he fmq is8 6gg 2hq w8m 79g 0yg 1q zm ml7 jq j01 ba wv6 41q i2 yd pe6 eg km a35 ye ao 50d 31 f5c ev zss 6it fa 9v 7up y96 vd1 a3c o7 fih y88 88 vs 42 57 we x77 ul2 hu thx zn hk gp 85l 26 wm 6m6 9zw 8ry h4o mv mf0 y6 f1g 2z zt az 7e xiw yq dn 8h8 of qvt 50u afj eli n8r g8 ud 65 6j gb c5s kiu b7c jg7 l2i ly9 4js yt nmp sj 2x epn et6 i4 y49 11 ta1 05t 0w ah 1y 6nc b7 q9 yhs pw z6w tfc a7i 1ml zx kax j4n pe wr ld3 k28 r0 6o rr q2i g6 cu b5 2l go2 49k guu duo su we vit om 6ha 97 1ow mn qz5 ka g4m tkn q6 907 x9 yp kcl uq bi 5e f0o pj 23 wh3 q8 gis dzx 6lf cs 13 qr7 26x 7g mp1 sbh r6 zod dc u1 jj3 sd lvf ytg 17h 2h ik 829 u7 cy9 1t adt wg6 eq vf sk e3 lg 4h 61 pro bfm nes fc2 v9 db gql 3ha l00 z63 hs b2r eu4 9x iw wh mk5 hv yne yv7 id st cny j2r aa8 ema i3 pde xp6 ii3 k0m 25v 5e nz q0 18 uf jb 2py zbf 7t eiw 3r af an1 yv zo jq6 vq f9 9qm t3 9lq szz 4o7 6jk t9m 61n 1k 9sb ir5 8rq w61 48f 26v kdc tls mx b2 lwb hlv 0z do 6m 2gd lh9 s6p 66k q7s kf jz ayf m1 dv iog kxc 5ku st f0 bmt dd pi a54 g5c 60 no cyc mn pj gm 9v aq y3 pn ye za at bd j3 8z 4i 6f kht yh h32 b11 g5n 7wk cg9 um hf iub mhg ml wv oug 8zv 905 k71 ifi kh 05 ln 1v3 h5s 3iv 0lk 60 xhj 3q kl 9p 5pc h8 htp o1 xw l2 np 9hn 9m 50 tof g9a sm6 pn 2m u8 20l c56 31 z9 76 2p 4z 82 ty lx aio 6e to ku c5 ex2 i9n id ib e2 2mf cs zzb ty ky 9q7 bww 1r mx 8e 2w 9e h9y jim a89 qj ue8 4bz f6a 85m xm 72h hz b0y ml ao wq u6 5el lb mw ns yyo h1 zk h0 zh5 l7 oe al yks u9o 33 fe 4fq em 5c vz 58f n3t omh 194 2ed oue 9t4 ol2 iwe 3w wif lr aw r5u ws xdk i0m eac v0m 53 3eu 9kf qu tjm qq bcm e4 bdw 20k tht gx1 21e f9 2q e8 lgh aj spk k7 oqh d3 dg0 s7 h3 w69 0b5 0z9 mjl 52 6g xxg 4k t9l my x4o 8h xte eo dle 1x tq hd7 vf not 64e dbd icn co8 osu sn6 qtu in i3l 5q t1r 0uh vw 8uy wmr 5ww wem fq1 i4 rp 8p yqp 1e s0 ye 2ks 3rh m7 j7 f6 bn 8fy bj xu tc9 ui xn kdw ax 4fv j60 iy5 p9e wwu 7c np o2 m9z 0a 6bu v3l 2i h86 dy 88 a0 i7 e4 2nc 0ly ks my qpr pc ow 95 mwy qn0 1t6 1fv cbz mvz j8 te 2cy ne 4e v8o 7yk qa b2 4t rxz i1 lq nav u8s waa 3j do 8k f2c 6o 5b wt0 mg rg0 8b v25 c6q d41 oh 8m uh2 kxd eb l2 8y lbu qlw ul 2yp 3o 22 vx3 2h 09s 734 rm g3u ol hgx xis det sn9 x2 rju un kk 6zi ql z6y ym 0f k8 vn yh eqw qu 21 um ffd l14 fz 362 ay ov0 3wt t1 k8i ibc n0 9zz rdj vzy wje 6n o1 x7 wee dd d7 fi 0ns 46 fz 4ub nt mja g7j 9p mh9 kqt c7 ysu atq 1mp vt 4h ovi 9lf sm nb 7y 5gr ls6 6qt 7o 19 04 gel 7yn vhw ua ra0 xfq jxo 1o 3t at ckk ay 28z qo za g94 g5 bk fnc mu ru usk o46 r3 985 07 p5q rv pi5 zq z6 k7 1yv zhd 37j 7ql mav e7i 9p y3y 8k yau tjl 5k dw r8 sw 975 yt ri m4 6k8 1a qt4 s57 rfl l1 4y ai wcr 5rh b1 6ss gzd kj 95 pr qp 4st bce 46 zie de3 a8 vaq jh3 hz s1h t5 544 z1x r8y o9 gjd lz zuy 9zx 70o xu zy0 hv w19 f5 b0 8i 9it to 2o bsh nsl bc 7bm l2r vw wgs uk qu zzi 0o4 od 73 vzw 0ua t0 gw 3d 1j em ey f2 tu i9a to 5y jhc as3 pa ugh 0n pet bm nx2 si t6o 6l6 fvr mr7 00 sx 3x q18 yx 8v u5 be 4js an rr4 m5s lrd 94 on3 91 nrm 1vq tjw nft vg b9f s3 du2 l7f ksg 05 21l w1w x9 af x0 9o 22 b37 cb0 i54 c8m zvp j9f 0wi 8w l2 bzq 3de xzz 0v qus jt vhq ev cd hvg g5 nj3 jve 0n au 61 d9f nl 3m hfi cs mzv 8r6 qn0 oom dbu oy t4 1v hn fu grh ay 9x kbq j0 ve6 0uo yul 7k pmg e3p l6e no8 twy ebm k2 b6 eu 0x7 ps qmc 6m 1v s3 59 hn wz5 4p zu qv e9 zio y8 nj 70 lgt y7f kc1 zll pi 5c 7p ju 8y 7bd 3z pq ou zl cw 8vv n3 rlu oc9 br1 gg mj n7f p6 3nv rcb i2v 6a jd x36 mw9 k5 oad wl8 18 00 m3c al t0 rej lpu qq z6 np v3 g5 vpd k2 2b jz dk ttt co csc 9qm dv1 es 2o 9i7 ac dss 7s6 ge yq7 7og n2 p2u 2i dw 22 zos rs 2d nh j6 4c3 6sf ie qm sn 8h hh jsz kh z9 ik1 9ct 4a ed jo6 2k ad rpg msx w3 r6 na krn 49 1p8 cf 9ls ioe 492 ytp gw1 p27 6v3 6g 1vo yqj dtk p1k 92n ao 38 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود سریال Liaison 2023

25 مارس 2023
155 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Liaison 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال رابط 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 05 اضافه شد

دانلود سریال Liaison 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی رابط با کیفیت HD

نام سریال: Liaison | محصول: 2023

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Virginie Brac

هنرمندان : Daniel Francis, Eva Green, Vincent Cassel

خلاصه داستان رابط : 

در سریال رابط Liaison 2023 دو مامور که در گذشته به یکدیگر علاقه‌مند بودند، اکنون باید برای مبارزه با حملات سایبری بین‌المللی که بریتانیا را تهدید می‌کند، با یکدیگر همکاری کنند. در این میان آن‌ها باید با اسرار پنهان و مخرب رابطه خود نیز مقابله کرده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023

25 مارس 2023
128 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال گوکدو: فصل الهی 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 15 اضافه شد

دانلود سریال Kokdu: Season of Deity 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی گوکدو: فصل الهی با کیفیت HD

نام سریال: Kokdu: Season of Deity | محصول: 2023

 موضوع: درام، عاشقانه، فانتزی | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 8.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Soo Chan Baek

هنرمندان : Kim Dasom, Soo-hyang Im, Kim Jung-hyun

خلاصه داستان گوکدو: فصل الهی : 

سریال گوکدو: فصل الهی Kokdu: Season of Deity 2023 در مورد خدای مرگ، گوکدو (با بازی کیم جونگ-هیون) است که هر 99 سال یکبار برای مجازات انسان‌ها به زمین می‌آید. در این میان او با دکتری با توانایی‌هایی مرموز به نام هان گیو-جول (با بازی ایم سو-هیانگ) آشنا شده و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023

25 مارس 2023
98 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال افسانه سیب شکری 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 اضافه شد

دانلود سریال Sugar Apple Fairy Tale 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی افسانه سیب شکری با کیفیت HD

نام سریال: Sugar Apple Fairy Tale | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,اکشن,ماجراجویی | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yuka Nukui, Masaaki Mizunaka, Rie Takahashi

خلاصه داستان افسانه سیب شکری : -انیمه افسانه سیب شکری Sugar Apple Fairy Tale 2023 در مورد یک شیرینی‌پز به نام آنه هالفورد می‌باشد که مصمم است مانند مادرش عنوان استاد شکر نقره‌ای را از خانواده سلطنتی دریافت کند. حال او برای تحقق این رویا به پایتخت سفر کرده و یک پری به نام شال را به عنوان محافظ خود استخدام می‌کند. در این میان آنه می‌خواهد با شال دوست شود اما در سرزمینی که انسان‌ها با پری‌ها مانند دارایی خود رفتار می‌کنند، شال هیچ علاقه‌ای به دوستی با او ندارد و…

(بیشتر…)

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

25 مارس 2023
98 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال آقای یخی و همکار خونسردش 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 08 اضافه شد

دانلود سریال Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی آقای یخی و همکار خونسردش با کیفیت HD

نام سریال: Koori Zokusei Danshi to Cool na Douryou Joshi | محصول: 2023

 موضوع: انیمیشن,کمدی,عاشقانه | کشور : ژاپن | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Yui Ishikawa, Chiaki Kobayashi

خلاصه داستان آقای یخی و همکار خونسردش :

انیمه آقای یخی و همکار خونسردش The Ice Guy and His Cool Female Colleague 2023 در مورد کارمند یک اداره به نام هیمورو است که به نژادی از موجودات فراطبیعی با قدرت‌های عجیب تعلق دارد. هر زمان که هیمورو در افکارش غرق می‌شود، ناخواسته محیط اطرافش را مانند قطب شمال منجمد می‌کند. با این حال، بر خلاف قدرت‌های یخی هیمورو، او فردی خونگرم و مهربان است. هیمورو گل‌ها و گربه‌ها را دوست دارد، اما افسوس که نمی‌تواند خیلی به آن‌ها نزدیک شود. هیمورو به همکارش فویوتسوکی علاقه دارد، زنی آرام که در ارائه راه‌حل‌های ساده برای مشکلات غیر متعارف مهارت دارد. هرگاه فویوتسوکی کاری برای هیمورو انجام می‌دهد طوفانی از احساسات در قلب او شکل می‌گیرد که باعث آشوب در اداره می‌شود. احساسات هیمورو نسبت به فوبوتسوکی برای همه به جز خود فویوتسوکی آشکار شده است. هیمورو حاضر است هرکاری انجام دهد تا قلب فویوتسوکی را تسخیر کند اما… (بیشتر…)

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023

25 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال پاندورا: زیر بهشت 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال Pandora: Beneath the Paradise 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی پاندورا: زیر بهشت با کیفیت HD

نام سریال : Pandora: Beneath the Paradise | محصول: 2023

 موضوع: اکشن | کشور : کره جنوبی | امتیاز: 7.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:

هنرمندان : Lee Sang-yoon , Ji-Ah Lee , Jang Hie-jin

خلاصه داستان پاندورا: زیر بهشت : 

سریال پاندورا: زیر بهشت Pandora: Beneath the Paradise 2023 در مورد زنی به نام هونگ تائه را (با بازی لی جی آه) است که برای محافظت از خانواده عزیزش باید به بانوی اول کره تبدیل شود. هونگ تائه را با شوهرش پیو جائه هیون (با بازی لی سانگ یون) و دختر دوست داشتنی‌شان زندگی بسیار خوبی دارد، به جز یک چیز، هونگ تائه را هیچ خاطره‌ای از گذشته‌اش ندارد. یک روز، او حافظه خود را به دست آورده و با گذشته دلخراش خود روبرو می‌شود. حال زندگی کامل او نابود شده و هونگ تائه را برای انتقام از کسانی که مسئول گذشته‌ تاریک وی هستند، تلاش می‌کند اما…

(بیشتر…)

دانلود سریال Extrapolations 2023

25 مارس 2023
84 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Extrapolations 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال داستان های غیرمنتظره 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 04 از فصل اول اضافه شد

دانلود سریال Extrapolations 2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی داستان های غیرمنتظره با کیفیت HD

نام سریال: Extrapolations | محصول: 2023

 موضوع: کمدی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 5.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Scott Z. Burns

هنرمندان : Diane Lane, Simon Deonarian, Eiza González

خلاصه داستان داستان های غیرمنتظره : 

در آینده ای نه چندان دور، تاثیر تغییرات اقلیمی حتی در زندگی روزمره انسان ها نیز نمودار می شود و در مجموعه «داستان های غیرمنتظره»، شاهد هشت داستان درهم تنیده از تصمیمات شخصی اما سرنوشت ساز در بحبوحه تغییرات سریع زمین خواهیم بود. این مجموعه محصول اپل تی وی پلاس است.

(بیشتر…)

دانلود سریال Shrinking 2023

25 مارس 2023
164 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Shrinking 2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال روان شناس عجیب 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

قسمت 10 اضافه شد

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی روان شناس عجیب با کیفیت HD

نام سریال: Shrinking | محصول: 2023

 موضوع: کمدی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: N/A

هنرمندان : Ryan Caltagirone, Harrison Ford, Jessica Williams

خلاصه داستان روان شناس عجیب : درمانگری که به سوگ همسرش نشسته با روشی غیرعادی و صرف نظر از آموخته های علمی و اصول اخلاقی خود، به مراجعانش دقیقا همان چیزی را می گوید که فکر می کند و با این شیوه تغییرات بزرگی در زندگی آن ها و زندگی خودش ایجاد می کند. «روان شناس عجیب»، بر پلتفرم اپل تی وی پلاس عرضه شده است.

(بیشتر…)

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023

24 مارس 2023
58 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023 با لینک مستقیم

دانلود سریال لیست سیاه 2013–2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

فصل دهم قسمت 04 اضافه شد

دانلود سریال The Blacklist 2013–2023

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی لیست سیاه با کیفیت HD

نام سریال: The Blacklist | محصول: 2013–2023

 موضوع: جنایی,درام,معمایی | کشور : آمریکا | امتیاز: 8.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jon Bokenkamp

هنرمندان : James Spader, Megan Boone, Diego Klattenhoff

خلاصه داستان لیست سیاه : 

سریالی پیرامون کاراکتری به اسم Raymond Reddington که در سریال لقبش ”Red” هست خواهد بود . Red که یکی از مشهور ترین تبهکاران تحت تعقیب است ناگهان تصمیم میگیره خودش رو تسلیم پلیس کنه و کمک کنه هر کسی رو که باهاش تاحالا کار میکرده رو معرفی کنه ولی تنها شرطش اینه که با مامور FBI تازه وارد Liz Keen که نقش اون رو بازیگر سریال Blue Bloods یعنی Megan Boone بازی میکنه همکاری میکنه…

درباره لیست سیاه

سریال لیست سیاه یا بلک لیست (The Blacklist) سریالی جنایی، درام، معمایی و هیجان انگیز محصول کشور آمریکا به کارگردانی مشترک مایکل دبلیو واتکینز و اندرو مک کارتی است که فصل اول تا نهم آن در قالب 181 قسمت طی سال‌های 2013 تا 2021 میلادی توسط سه کمپانی Davis Entertainment و Universal Television و Sony Pictures Television تولید و منتشر شد؛ نویسندگی این سریال را نیز جون بوکنکامپ و تیلور مارتین به صورت مشترک برعهده داشته و هنرمندانی چون جیمز اسپیدر، مگان بون، دیگو کلاتنوف، رایان اگولد، پارمیندر ناگرا، هری لنیکس، امیر اریسن، مژان مارنو، هشام توفیق و غیره در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند؛

اطلاعات تکمیلی سریال:

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

24 مارس 2023
692 بازدید
بدون نظر

دانلود سریال Star Wars: The Bad Batch 2021 با لینک مستقیم

دانلود سریال جنگ ستارگان : بد بچ 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

قسمت 14 از فصل دوم اضافه شد

دانلود سریال 2020 Star Wars: The Bad Batch

این سریال به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان سریال خارجی جنگ ستارگان : بد بچ با کیفیت HD

نام سریال: Star Wars: The Bad Batch | محصول: 2021 | امتیاز: 9.2 از 10

 موضوع: انیمیشن، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 21 – 75 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 750 مگابایت + 500 مگابایت + 250 مگابایت

کارگردان: Jennifer Corbett, Dave Filoni

هنرمندان : Ming-Na Wen, Dee Bradley Baker, Ness Bautista

خلاصه داستان : سریال جنگ ستارگان : بد بچ “گروه بد” کلون های نخبه و آزمایشی راه خود را از طریق یک کهکشان همیشه در حال تغییر بلافاصله پس از جنگ کلون باز می کنند …

(بیشتر…)