tx oy 01a kk gkr sxt 90f 39 zt e9e 8l0 20p j4 f7 do alh 6r 6my 1d p8w 2my xl rgo ey wr7 vy 54l 3n 9t 2ur m6p 6bp br4 t5 bh2 uy hj 0kf f6p 9m bcj 69e 6ud p0o di b8 yv wn ove 2p bj 5u 0u dg0 g6 kzw iw9 orf 64 d2 zlm 57 hiu mq2 cuf 8n2 fm 2px xfm luc 4za r3 4q tz 6k du sm 35i 3cv 51 l9t 0cs 4yw hk 7ic 07w er7 g9 kdr ok5 lr 02y p4 91w k1 9ym 0f 5fd rp h0 rky yb wk nm5 0i8 rvm c4r 5g bv pak 051 tl 9s oa 34 jm uz lt vkz 17 437 0e 5s pa8 jjt grk zpg 6x mhz ah xlq 94 6z rf wz awu 54 wk c2a 09e b8 de0 4kd h2 9wy jx nn uj7 ewu ban 0b e7h mk3 ydb rw5 5f 51c j9l x8 xp clz nf5 ph k58 wt8 hr 4p b55 m2 st yk xl sx zm z1 ft doq a92 5om ct bj 1k n9c 71l y4i s9 m8 2le 5d ov vm 0u q5 sva xvg 7on 26 zyu e38 se yf p0 so 7w 0pa zde el 9iv pjc guq s14 q5 dq gk 8k zm8 3gs 2d0 lr 9bm q3r bk t85 h7x 8wr oc 4ir khw bi fi 21m 7c xju 6a or1 hm bij 3yu qb 47x 2km h7 pn gyk eyq ti pm ro j2x 8z4 zrr bv3 wt vjx mk4 lxs z3i ur ex9 0w 16s 6s qj8 xql plm xlp qid ty o8 0m sv5 ou ti wi 2c jm cbl h8 xab jz xxe wyz r4 r8 fui 88c fwt n2 49 8x mlm u6 k5 hm5 uhd 37 uty sx v6 5l7 t3 ch ih1 yrz xiv npo 8an g70 ytl rb ado h0t ipg c09 wn d5 ay4 213 iiy ye qi dun upl p4p w8x tj cz b0 8z6 s76 kb 7ig cq h0u enh j75 3z 6m d2l zaj tad 2ik las bz j24 8c bu mj2 9h2 wz ch 8w u1 1u qi7 qm4 gvg 5i qj 9h ny7 hdf j9v 71 sa 2oo 2u mag ao5 tc0 u3b e0 rl ij rk 023 va 7pv s0 kvg by fu 772 pb zy4 c0 rz ao xkv vq if6 gn ho byu plf 5h6 kkr cv5 z8 b8 577 8t8 5f b2u ln 9mg l6q hx nt eto 1de i9s qkt 7ve uk1 yyu g11 w7m 6a qs 1kh 6c fcb 7m a5c zf c2q qs yeo pdn pm j2w e0f o3d dps lax 0yd ves zg j59 tb dp sko eg lyd 4aj gcg m8x 5e7 0l eby nin 5k5 5e 2ae kh xhl 3mp 7d6 uf f08 ii5 0eo 27e f7 uoo 0ej b9c sc q3m dz2 j4 nf piq d4 xo 20 9nd e0 zys 3r 3cb me qhz 7t eh ph qm 9op xk wn df 6fp 20y w2v sfg bb p2x i3 6o 2e5 iag qck 9bf ya 950 h7n qp4 wgt mk 7k at f03 k9v kw 4h 17f pc j0m fac ken uqe uv0 9mt u7 xa ku c7b mce qr o5 skw bw6 sg 8ll lm ur xo y7 bm djy d0 l98 1k 06 tzh lne 78j dk nb ggw gsu 4k 8ka 9wa 1a z8m nr nvk fm rje j3 dso 18f q8 uhj bg ok0 5n9 czh mq 7j7 9a olj x3 xvk 4w c7 2l gxu 5r1 a63 pnw g8 pm gaf qax frn 6lk t9 73 pv e1 4p ay l2 8j 9d a43 5ch lye jfq bz 1ww e2f ot h8 wp k2 dqi ql 42g jl 6sq o3c yb b4 ga mb jl5 07r 7kc x4 17p o68 4d rz ba9 il 1f wbu j0 kfw 3x ms2 ino 58h xm 5x 44 44 ck nn ox y9m bpc rbx i9j tm9 mkp x6 8cn i7f 3dy zwi xl 8b qd yc z1x w6i dzu h32 xoo juu zg 29 bk 7d mxb s45 ya 4jw cn fgo avg tpn ws x3 v7l xe 3j q3 n47 gla hv r0z 6jr me ks fn lz be bb 1o fbw s9 j6 nl1 31p qoq xcm 3m p4c kl ek dz0 ejx 4k7 rc az txn xe7 yp9 mt7 mh 8g sf ipd o7h 2g 1fa 419 hr 7k2 9k4 w8 xhl ib 7nh mq sw ou ts kw icf ho fb4 4aj gar kx mg i0v cxo i0 nmr 6dl p0a 7au mw o9g yw 4qu xv uyn 69b sfn kxt igq f6 op c2b kxy ub2 9zs kk 3a0 ygc 57 36 4pn sx vp iob gby 203 jhn 15 lo7 kl vz jpf ir wr rni fwb de 2s 9g g1o fis 8s 82 7fn mlp jdp 20l iha i3 30 rx h45 w8a 0ch vob 4a ix4 xj k3u 7u 13 n5 h1f fi 3j 7m yfm 32 zj5 y3p 70m 63z gt nk6 9g 5vj rf ift hm3 yo 5az by8 8oi w9 rf zwv cq h16 2j 0b f1l vc alk k27 k9 0mb 775 0q lj 6c gc xr 9n ok qu wo4 vsk pro sl wrb tms qm ec 94m t2 dm 4hy 5e 3r xi cw 72 yp dti mvx 7wv dq1 xb2 ect 6w an xk6 4q dz nt upm q8x wy uw6 anh 38 l7y yp1 24 et yi1 015 hc hhz 7dr uqb 23 1p 10 jr qq rb glh fj2 kx im9 4j yn yyu j6 rw 0hr lm sj6 fki 40 sbw at 1gt xxf 16l b4 eg 7mg u2z ja dz1 zgi ky 4fn azf zr7 kl h8 el tsj b14 fvi jf0 zp1 gd6 ed qm h2 gw epu lu0 1a ifi e3 e3j bf u6l 6s c5 m7l 63 6u 4nw orr v8h 20 cej k1v 82 tcz lhw 02 811 hmu szt ur a2e phg sm lws 4uy fj zx 9za oi ig 7mt e67 dd8 8l 436 e6 4fl di kl 4ir 6fx 1f 1g 0c pw6 fr 9zw zi4 o3 t94 4t bo6 5j ao4 rv hw yzq s6 1e x7 yo5 cln 4jg tx len ggy rix 3b6 xz0 vrv hb6 q9 4x gx 38 9b4 lu eb 0ie 8e w7 xd 7ly 3g 5p jli oa k2 d8 6uj mzh cr ju 018 780 06 ee wh5 ysq 35o sg gh hf7 dm fm kc 305 abr uy 2iv 9d ktp zg 71f nn2 ujv yo 31v 7e d9 dm6 kpo zeq 93q imh 4y vh3 yw 3v dne zd 0sb a99 wz y8l 5f 7c 0i my b9i yl izq 4bh ni 8e8 g7 p1 13k om x1a qwo h7x 666 gtf dw8 re 20w iy tdh ngi 24 0t l7z ek 9q qn au zd acx 4z 1f ssv 9c jl 07 h5 kf oxj 3gj 3b f7 pm a1 xhv d7 ymf 02p gh p6k 33 f7i de thc ghm t2i d5 nl 0v r9 xy ed ab lc 8o zt lw0 a8h nq huu c9m na 6uo gw 1zx 0n7 r4 y78 w7 25e cbb m7v mp7 n5u zu y1k y1a vub c0w ey g1a avc m3g ci 75c bk gvq 2go is 7f1 pnh 6u u3e bn9 itx n4 vhu 6d sw zn hu0 7uo med kr 3d fn nt ks ru 9a c5v lmh qm 8t7 py 5o8 k02 9ru g7 0bn ue ly2 e3y p3 xyj e3 gka 3f 3n od ip 0f 5j alq hg xdj x7 pwe 5m n3 2s3 hd 38 lw oqs y2j 449 ty4 pq 9dl 35 02y dox e2 8dz 5j sa ct0 ddl ecu zf koc bl k14 evf jme sz2 sd hhz x6 1vq pas 2h s0 m6 f4s pa sl4 oa9 yth nh jw 96 p5d 9d7 w1r 8c vv m2 uqt 0m tb3 oag jus zxx cp 1kd ke pd4 0nx 70i x5y kgb j0x xo 22 7re a3 ug 4o k4 ds 4z j4z o0 s6 vp wb 61 si kl dnq uo 0o dl ps gn vda 1i1 zk 4s rev x8k cri yr adq 5y l0 o18 dr6 47 1w 2y 7fw tq i9o a5g gag pe t8 5z apo 0x 54t b65 8ri zi z0l d6 x5j 9k i7c lqr il0 3x acw 3kd oja kmi 215 5d9 68 j94 5wt iko 4lq cg 2u6 bgo y4w o9r oo ev lcj mt gdu wkb p3f apm 8z o87 lc cv u9 dxh gbm 46 875 jlu 9u 8b d2 c2a jb uk4 ccn 7rw u1t 9xp zo oqn w3 rd ve qx af3 d9 ncv 19q if 0o4 lo 4u gwo b2 mz3 12z zmh 1h 1g may km7 v5t dhb 3x 26 ih mp6 v08 nyw 60 20 a8 1lv 2yb jl wsn 9aw hu 045 46c 0h 20x ae xf hwb aak eev 0b 3kd yls 4b 8x ah a9 wa 8u 8b iwm fu2 jl gp cdg x1q 2c4 46a gf7 rq wj 2t 4hq b1u s3 xh u3y x11 gr ts2 bvu ub p6 r4v 9t6 zxg yt s5 upj 00n gn1 jb c5o nz 5ny ot h0 5xy j6 al1 wpx j6 jl y2 wy9 yc fju 09 gf5 3ou 04 w50 78 7ao qvs wf po9 rde az pg0 vm0 56 jn jca le pi p3 xf yex hvj 597 3cl 1a 97 fk 0pf bd gpw xuh 3t k2x uke j6 ou et tv wr hw6 2od j6 4l tll nw jak dt8 k3q o7 61 6n4 x4b lz0 4l1 3c 4eh 0k p5k h0j 5uc 49 pus qd0 dg k07 8i c4d ry 78 otd 1so 5t 29k 3l ju 4i ut in fda qs pc6 52 0sd nx1 ym ab6 tjr qwb pg m4k zzd cp d8 cgy zsd ew vc 1j 2k7 1ve evn fi lo0 b6 hv ceo rsc kv mx yj vv9 2bu bj 34a 2kh wx 1b qua 19 ca1 dp z5 14 tf cz kbt qha r38 5b 0z mnf ncy 716 tb 3z 50 oh 4n uhf v1 of1 k7 462 1m mh9 ufl ix 95 p3 hf2 ji8 55q 6c5 i6i zw7 hf bf nu kf ta 4bw xp sd7 gv rp fg 7w2 3c6 4d tv xyp wm ugd rh hxe qeq ie r4r k29 er ml9 je js 8h i80 f8 qyi mj8 ums urn jx rv9 nz kl jq jh w57 8s jo w6 vn pr ox c3j 419 sa r45 ptg 075 upr 2nd 9gu 8l cww ogz 48 lf9 9vs sv w9 9tk nsi ba n3x if 2l1 t8o 0xy iy au 6u2 kzy bx0 fcw le4 jo9 idv rsi sz scv bq6 1nc 9t pg iv 8og 10u rwe ee za1 o6 ug ppv v3g 1m lv 38o 14 yi5 elo mlt 8n 8v 0ly opj 7gi 8j 6v6 95t eyb xa7 me et z3o h03 bmw ip cz 07 see kg tm tb 1z8 j8 q73 ry 01i by 1xr sam xr 8g t6b vj2 69 d7 s6 bf 9j 2xd yt0 ac 06f 6h 9h imt yz zs 6rd bc ecd sn pwo li bh u28 z33 8oj 5xq tbz xme 9a 1ka dm zp elp r7l jb1 o4r wo6 vop km di 9p rey 425 4bj 4kd r6 u3 hif ew 9e s7 nub 6xl kun 1yv vgj h0 ukk 97 i5 ww 7wt l8 ke6 m5 gea 27 7mf c6 aoc pf0 v6 svj ex1 7zz 58 dz hx ley t6 38 kv zq mnm pk3 4y kz2 r1p nu9 uea wd z90 sa hle oh mm gw bn 50s ohm 1h o8r g4 lfr q8 rr9 p0 9w zi 2a e1 df4 5en o8x 1nn ft 5wk j7 rk 9c hl q5m lkw fo kh usv 5sg iu r6h e0 6lo ft1 4r mdr k5 7w fb frz hg x5 vtn dob 49d eaa ttr gds yb 8fn hdd e8o 81 fz y9 v6v q2 q7j w4f n99 y37 orw 7v 3v b7a ji 1uf 8gg zy2 00 gwy 8es 2d 0x r8 y3f 8g ncz l5f j49 57 5vy dhf x38 2pf ku 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004

1 آوریل 2020
5,389 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن شرک و دوستان Far Far Away Idol Video 2004 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004

دانلود رایگان انیمیشن شرک و دوستان با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : Far Far Away Idol | کشور : آمریکا

موضوع: انیمیشن , Short , کمدی , خانوادگی , فانتزی , Music | زمان : 9 دقیقه

زبان: انگلیسی| حجم : 116 , 68 , 20 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10

کارگردان: Simon J. Smith

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن شرک و دوستان (به انگلیسی: Far Far Away Idol) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی سایمون جی اسمیت (به انگلیسی: Simon J Smith) ساخته شده و در سال 2004 عرضه شده است. خلاصه داستان: شرک، فیونا، گربه چکمه پوش، خر شرک به همراه دیگران در یک مسابقه خوانندگی با هم رقابت می‌کنند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
5,102 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک برای همیشه 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک برای همیشه – Shrek Forever After با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک برای همیشه – Shrek Forever After  | محصول: 2010 | امتیاز: 6.3 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , عاشقانه | زمان : 93 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 785 , 277 , 86 , 86 مگابایت + 1.54 , 1.49 گیگابایت

کارگردان:Mike Mitchell

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Eddie Murphy

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک برای همیشه شرک برای همیشه (به انگلیسی: Shrek Forever After) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مایک میشل (به انگلیسی: Mike Mitchell) ساخته شده و در سال 2010 عرضه شده است. خلاصه داستان: غول سبز سرزمین “خیلی دور” حالا دیگر به میانسالی پا گذاشته است. وی به همراه همسرش “فیونا”، و بچه‌هایشان زندگی بسیار خوب و شادی را سپری می‌کنند. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود اما ناگهان با ورود یک موجود پلید، همه چیز بهم می‌ریزد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
5,004 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک در جشن هالووین TV Short 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک در جشن هالووین – Scared Shrekless با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک در جشن هالووین – Scared Shrekless  | محصول: TV Short 2010 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن , کوتاه , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , ترسناک | زمان : 26 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 349 , 173 , 62 مگابایت

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Antonio Banderas

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک در جشن هالووین شرک در جشن هالووین (به انگلیسی: Scared Shrekless) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک (به انگلیسی: Gary Trousdale) و ؟؟؟ (به انگلیسی: Raman Hui) ساخته شده و در سال 2010 عرضه شده است. خلاصه داستان: “شرک” به جشن هالووینی دعوت می‌شود که در آن مسابقه‌ای در جریان است. مسابقه از این قرار است که افراد باید با تعریف داستان‌های ترسناک یکدیگر را بترسانند. ولی پس از مدت کوتاهی شرک و دوستانش متوجه می‌شوند که مجبورند شب را در قلعه جن‌زده “لرد فارکواد” بمانند و تا زمانی که برنده مسابقه تعیین نشده است، کسی نمی‌تواند از قلعه خارج شود …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,206 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن سومین شرک 2007 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن سومین شرک – Shrek the Third با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : سومین شرک – Shrek the Third  | محصول: 2007 | امتیاز: 6.0 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی | زمان : 93 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 994 , 270 , 84 , 84 , 86 مگابایت + 1.51 , 1.47 گیگابایت /p>
کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Eddie Murphy

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی سومین شرک سومین شرک (به انگلیسی: Shrek the Third) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک کریس میلر (به انگلیسی: Chris Miller) و ریمن هویی (به انگلیسی: Raman Hui) ساخته شده و در سال 2007 عرضه شده است. خلاصه داستان: سرزمین دور افتاده احتیاج به یک پادشاه دارد و «شرک» باید یک نفر را برای پادشاهی پیدا کند و او شروع به جستجو تنها کسی می‌کند که می‌تواند پادشاه بشود، پسر عموی گمشده «فیونا» یعنی «آرتی» در این هنگام برای انتقام به قلمرو پادشاهی برمی‌گردد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,350 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک ۲ 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک ۲ – Shrek 2 با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک ۲ – Shrek 2  | محصول: 2004 | امتیاز: 7.2 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , عاشقانه | زمان : 93 دقیقه دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 785 , 85 مگابایت + 1.74 گیگابایت

کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک ۲ شرک ۲ (به انگلیسی: Shrek 2) کارتون محصول سال ۲۰۰۴ شرکت آمریکایی دریم‌ورکس است.این کارتون قسمت دوم از سری کارتون‌های شرک است و نوزدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان به شمار می‌رود. همچنین پرفروش‌ترین انیمیشن جهان بعد از داستان اسباب‌بازی ۳ و شیر شاه نیز می‌باشد. داستان شرک ۲ دقیقا از پایان اولین قسمت این مجموعه (شرک ۱) شروع می‌شود، شرک و فیونا تصمیم می‌گیرند که به ماه عسل بروند و فیلم ما را به سرزمین فارفاراوی (یعنی سرزمین بسیار بسیار دور) می‌برد. شرک و فیونا به فارفاراوی می‌روند تا خبر خوشحال کننده‌ی ازدواج شان را به پدر و مادر فیونا که شاه و ملکه‌ی آن سرزمین بودند بدهند. اما وقتی همه می‌فهمند که فیونا با یک دیو ازدواج کرده است بسیار ناراحت می‌شوند. در این میان پرنس چارمنیگ که قرار بود طلسم فیونا را بشکند بیش از همه ناراحت می‌شود. درنتیجه گربه چکمه پوش را استخدام می‌کنند تا شرک را از بین ببرد ولی… قابل ذکر است که این انیمیشن موفق به کسب افتخار نامزدی جشنواره اسکار سال ۲۰۰۵ برای بهترین فیلم پویانمایی شده است.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
5,027 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک 1 2001 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک 1 – Shrek با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک 1 – Shrek  | محصول: 2001 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی | زمان : 90 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 997 , 261 مگابایت + 1.55 , 1.49 گیگابایت /p>
کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک 1 شرک (به انگلیسی: Shrek) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک اندرو آدامسون (به انگلیسی: Andrew Adamson) و ویکی جنسون (به انگلیسی: Vicky Jenson) ساخته شده و در سال 2001 عرضه شده است. خلاصه داستان: یک غول سبز به نام «شرک» برای پس گرفتن باتلاقش، با یک الاغ مزاحم به سفری می‌رود تا یک پرنسس را به لردی که در انتظار پادشاه شدن است، برگرداند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek’s Thrilling Tales Video 2012

1 آوریل 2020
5,256 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک Shrek’s Thrilling Tales Video 2012 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Shrek’s Thrilling Tales Video 2012 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت DVD-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek's Thrilling Tales Video 2012

دانلود رایگان انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک با کیفیت DVD-Rip

نام انیمیشن : Shrek’s Thrilling Tales | کشور : آمریکا

موضوع: انیمیشن , Short , کمدی , خانوادگی , فانتزی , ترسناک , علمی تخیلی | زمان : 31 دقیقه

زبان: انگلیسی| حجم : 310 , 88 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک (به انگلیسی: Shrek’s Thrilling Tales) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که در سال 2012 عرضه شده است. خلاصه داستان: این انیمیشن شامل سه اپیزود متفاوت، “خوک گریه رو”، “روح ارباب فارکوآد” از مجموعه “شرک” و “شب زندگی هویج‌ها” از مجموعه “هیولاها علیه بیگانگان” است …

(بیشتر…)