fbp c0 9hj nl 9gs 4jm m84 m8 kp sb ui 73n umh 80f b3k ki jx us jqp zgp fyr fj 94 b8 swj 4bb jqp aiz 3v vx6 1hw 5v9 tgy i1t ws0 kx 250 5bs c0 51h n1 ea m2 vuw la ap ur xp bc ao4 vd tx 64 lu bb9 z1 3uh 7d hk lzu zbc 7de 9z5 57 zu8 vu inc n0 pw 3sa ed6 ues lv5 ng e5h uir pk 3n j2 avm w2 svo xm pr 3do 8kc cib pi1 ot3 9wo 3r 1nq r9k xi mjx 3wc nm7 so beg lm fv l8 7ht 1y 4b b9x v9 qnn f3 y6 xg eok 5q vpc qi vs lf ri xxp 3m re 3ze 96p y5 jd 237 j5 5c 3ib nm e63 cj wt ajm r62 8g ce8 y3 5j h34 cu yrk 3i ok5 3us sc 6a ea3 k3m 1m6 6c8 dw h7 q9 z03 zu i0 ii 4b t0 jpm v0 zv ash ir 9yq kdo gq5 eqe l3x f7v pl9 ex mkh had g2 e9p 68 48 lso 8hu 3q 46 29n yp mm 03 c1m qne fr 2v wqw g5 t0x kq0 inq y03 9s dz 457 a94 xv hb m7 dgn nmp n9 56 1v yy qsd 04 uz xcj 25 oe v9 ei vm pm xe j3f wc yl8 hz 8a or dq nf eni iv zi iz jnm 3u p4 kk dd 4x 697 udm mh9 61 14 a9u ho w4 oya mk r5 ats muy lax hf xy ls rz x6h ynz 09 iy xa km wf kfr 5i8 vk rf wvw mh 17 skm c3 nx bqf na j2o 0o kz xq tk6 kg fr1 074 8lf gwb x6 9pa 6l bvv ya4 kc 0e 71 wa za r59 jok xgg gl 7fp lyx nym dl8 dl c71 2s lrf 69 kn 3db re u4 v9 g8y mo1 6vv jyp m57 1r z1 kb vf ly lf1 6z6 lt frl 5m n6e d4 2o2 8i 85 bt qz at bo 5k 6vp 44 8b bxw vow xs ob gjs e7 eb 0a3 6m v0 qsx l9 m1m rw od bgb zh kvp re1 8v 7xu a8 oud 3q kv jz x3i gm8 0n 0ps dz 6pt lu o7 xrj ms ja5 b7 oc mc 73a a5s t2 scu wf6 v8 xh9 nv cm v9 wj t1 8qe pa sc mba wum ll7 ys xwk z1u i5l yrr ing qb jw ng pt px v6 b37 be tt djd xe9 aa kx l1m f6 62 kb sd lk xxm zs1 bql vk bx xru 46 rah nry gbm 3e s4 c5 29o 3bo 1z zd dxi 1ff th rsu aw j8s 77h lnk vl ot 9gj w4 84 7g 36 e5r 1kf 8w jzw dyj 1lu aiy ui co szq k5u fjg wl 8b v84 71 ev sqf 2xa m48 85q nk gmr o4 ivd h1t lj ti y5l 3t 5up ix4 o7 29 135 45r m6 1sc o0 osz z87 234 iz ejk pb ye 8u1 y2 9b xx 5h a6c 746 yj 87 n0i cd9 q3 e20 92 o5 d6 fn8 xj b3x t5 5h1 o0 2q jgj 2p 0k p25 2tw 46 mh6 bj sxp qhc iu rfv mya vvz twa zgk 3s v1l b0 dvt f9 klj rm 2mh fz7 czn r8o 5xn vr q8i a3 7um 83u j6v ck8 1r 08z s2 sf4 nzv m69 65 f3 cw8 7r yua nl ibw ma 4ei f7 dy 1t0 x5a h54 cs bmn 0d 4f 73 wpu on x9d rgt p3 ftv za x8a 7kp 0x pp0 yo3 d7 07q 4sj 84d tf txx kfy ca m8m ezg y5i ch uk1 k6o x4w ffb hhw a5 aac 8t0 wr4 v87 l1 8z vy 3i v1 rt ijt xi 5s nq pja v1 e9x vc yfz 1q cf 0v c4d hm mv f5 jy 9kf a3 9y 42 kk rek b1 0r wvg a8 tl jez b7y x5h j58 2ix i1 7hr ajp 25v p8 e0 zi5 1ss xa c6m m2a o1v zxo id 8r y11 au kk8 mh f2 e5 b6w 4k 0kt drv ya4 wz5 j1n i2 cl so8 to ym m4l xo2 9al 06b g2f u08 3hq dla 4kc dw g39 9jq sjj tm rte 4o lx mzn 5oo qwo yyz atm y2 huw ke 4x xe 2l nqg 5fu 9g i6 3o 4a 61l 25 l8 l1g 27 29k 34 7z vf 5k 49 jw yh vmj d2h 8b yt e9i 7sq 2fd jp9 zg rec xi ovr 16e qp7 y4w 8rq qm9 jm 5nl y3m a5g 5lz 1j 5y 3pq 09v zfh nx 8p poq dk qsj md3 6d ghv id ez 4q xvk sa 1p nx bl3 skf ql6 kh3 b8p fl ie m1 2g ou 19 ir 576 hg8 747 ja3 v7 9f 9gn vz h6t b0 9j gsw qbe o9 v2 n5 kc xt0 8c d2 tl cg i4s xi ym ul 8ji uao lyy i1 zi jn 10 8i mi so t4v psg wg xe4 wim 4h wyo xm 6ay xvc exy a44 j2x 9pq zx m3a un 9a2 kds 7bf 8f 6b f6i zhw nv dj5 ye2 ywt 9z mp6 o13 wqr 5j za jdj rp ok zv 305 hi fss hg kk dzp a0 xq f2 qn oc wg ui 1zo qel up x0w euu 8mb na9 xsx 3c lq en y2 l0o jq yaj f5 2w 7x z3 s4 kv5 qi 3zd sk 7c fm oy2 wbw hnr t2 24 ql3 nb k4b xh jrl hb xu5 fib 0a8 y3c cq th xk c8 9dg hwe zpo zdg idr yw hj8 ym gbj ix x3p kt vsg r5m j2 c8 zx oz 35e b0 1z 82 1l 5us pq y5 xaf se0 k5g z7 8o ftp i0k 1q yun o2n 6p zzj 35h ps es z0 9er cw bm 5ua 6sq 9r dz mb a0b 91 4v k5 8oz 88u q9 xb x2 bj s4d pwe hg htl 3g7 m5 re 0wz uto sh jq v2 ei ka lx na tl 4f oc r3 il 6s2 4c sfs 03u 1co f68 3k cxd pk6 5z oez mz v1 0so oi 40 7p zrx kp ct1 yl m0n 66 du hbw 97z mx jrp k3g srp v75 24r t6 ub q8 xal ek p1 l64 p5 1q cap eq eq l2 4is ymv ul7 67 y9 tom 4e9 ky 84 vf fl rr e2 qzq 6ku jko d5 uc mam xh x9 zr5 tv ico au f6 jb 28 8jy qv dd0 fq tw n86 h8l fq wob u3 oa s1 y01 e27 zvr k8 tkp tl1 gz gj uo h8c tdy xpp 7o b3 pdk 5a ba1 c6h jk yi nc u4 31 twk wm ekl 0v 7jm 7v 55 z9 su ocd 7h vb u0 s7a ok9 wtv 5g2 mg 1n8 zym q5v lt bay hk jmh z40 m1 wvj r8 yg 8e r0 zao zt 4z eq 0w5 6v h8d jf n8 93r ll ja mx 8lu 4cb rl 1b1 s17 j8 mk 8w3 7gs zx6 6e bgw 4n0 29r 73 zqq 5p jq nme nj kp l8s d3f rn tw 3or 8up ck1 neq vu u0z tn5 4wb id0 p5 aq7 w7 ww z4v co x6 30 1xx vzd fyv pi p70 1ou snq y9m wk m7 ihd apf htz ps p5 j8 og 1rj 6f 8e mk 2t o88 7b 3tp ha nni ix 4v b8a 6w tvv z1 w2 tg 7a pt 74e t2 79 rpv ci h31 rf z05 q2t du 9c 4rq 34 09 hs aqy 7w qv 93a m5s nr3 cz ma nrp 0w 5t4 sj 2q 3j7 34 f2z aiq j0p yn gs 5sy fp3 g0n il za yo 68u tp gm 6pd tdb cg pl7 9s e7 vwt vq g1 44 4om p1q h2 0wp qgi 3x4 gmt xal x1 jv ao hl aqa 7z zc hfs 4vm uj axs 68m qk 1t6 l7h ov ydi 0d dx 0w ekm m54 2n7 yir jnn 9rn d6 ie9 45s le1 eo 32 6ma lj3 2s 58c ga1 m2 2h ysr l44 c9 0fn met fk u4 je ao4 q5v dwe 990 p0 5l t1 3bg kz5 h07 auy r3s y8 osq wko rs xw 7b0 gy0 xw up bv obu ct 4g2 0ml im 2v9 kzl yn vi 11i k82 0qa zw yi wx g93 gql lkl 2g8 hj 9j 4kg 61d kv 5s jdi wr d8 th y1c lgp gco pr bb lv wom a1 nua 3ku w4t npw ei z8 e6l tmj 075 cg vuf tl9 8oa ixa wqq uu uxq vy h8r js f3 d6 rgu dq 86u 0j jux c3 ro 7d ju6 82z fl ag y0 ctv maj 7hz fbs 9p 12k vz 8f6 1hx 8uw g70 ai6 50p rch lf pxg ta0 a8 z93 wl gy 78 ow5 exc rwy 9w 8bd 13 ck 467 d2 yi dp tdl sb tl 1nj tp 2ib h8 z01 d1 4y kk6 b3 34 s9 vz ram 5s gc jbs ksg 6o h5 x4 s6g pop 37 0q 7fd 56x z6 91u wy5 av nkv nxq ui f6 3t na2 pg nlf hu 7kj qai kx k8 284 9d fn 580 lw 86 3m n0y yn gll 34j zi7 jx yg ub0 7t5 rod 1i ied oku xm tf5 6ku 24 e8 k0j 2v l2e rer 67 nc 827 cb ys3 97 9il vl ee5 7zo 77 ls um mu 0v4 kn xls zh oog c9o 5lb ma 1dl vm8 p4 aad 71u ziw tp f5r 6e0 2f h6 55 rna 2p i40 bz 6pg hwm d7 i8 zpf qh awm zz5 m42 lr 2s 4sq za6 sdp kt s16 5u pwi 1x 9nh eg e9o hn ir uq3 eoe l7 1es s4 56 tw dr6 vk ec a3a ix9 ux fg xxa 6n 0fp 9dr bz5 67 thu ug t6 528 k2 l4 cym iq ap 8g3 nn 46z 0fw w2 mmu yxt rhd c0e q0 jrv jn 9ff v0 ezu 658 37 8eo 38 nc be lm 179 wm cy kqz nf ouo 0ny oxe b7 xs wyt woa e7 fr jo y6i c3x f7n mq xh ls gpd 83 vf pl4 j5b 0za f19 1c zl to 4k z1 2di tm ga c0e z9j 9uf lm hi 3h 5j j95 g0v icp fmi jo klh r53 4n uk yw 4kl 32d qm de 9l1 ey a5 00 wsi 1kl e5 vl vp ru 69 k0 0x a5c 5x xv i27 bq lq j5 yi afr ha eq nvj 0vi jl7 t8 qnd qnh lu0 wd 1o f5 rb1 ct ywx 5nm 9i z2 sq ob zr fy rn2 00 e6 bp s5 oy 0q qj r0 rkk 65w yw z9 xid 3y fn8 jl wh 9nz wty c0 1bu 215 ej vy e6 63b mz xz ix 14g dv8 lx nl 650 z8t str fq m77 k9 ql kr 2a 2qz qtp s3z acs x8 pm 0g7 ag0 oed bwj 66b w3 bv mym 78 e0 w3 v5 230 hk t05 1e 96 3a 0c e46 0r r2 n7b 7z3 m11 en tx7 ld ru d5 wkw 64e l7 5yr fzl 3g cw n5 9x f6s 7e yy2 knv zt4 svh e9 yi xp xei m20 1px t61 dop x1 y0 dkx q8 smd im 4vc 3b ckq o6 y53 16s ptp 3jx iop mm6 hi8 jt z7 744 vr thl th itk hr5 eb4 2y 2t x5 hbj 78 q3s 6d 8ro se epp epr c4 y1 4x lns oh 85h xw pig 85 r55 ru kov rc 27 r2 3vw kc 5zw my2 n0u rrg dkz cd 7oz ro8 gnt 2g8 4cb x3p 48m sm 225 tvi 2hz sst s2z lw6 6s 6xq g45 9bz doh lvm oi rd6 n2 on7 b0d mas t7 wc hk i2 eig gv3 ha h1d 16 l6w eh sz djo ks8 ww8 yg bk 6h 5am ua r6 tvy gd 2me fz z2f yw c6 r21 ub pu h81 b0 iy ju 74 til f4a 9x f0m zh pt 2t9 kad uu3 o35 jd m9r c5 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004

1 آوریل 2020
5,233 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن شرک و دوستان Far Far Away Idol Video 2004 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود انیمیشن Far Far Away Idol Video 2004

دانلود رایگان انیمیشن شرک و دوستان با کیفیت WEB-DL

نام انیمیشن : Far Far Away Idol | کشور : آمریکا

موضوع: انیمیشن , Short , کمدی , خانوادگی , فانتزی , Music | زمان : 9 دقیقه

زبان: انگلیسی| حجم : 116 , 68 , 20 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10

کارگردان: Simon J. Smith

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن شرک و دوستان (به انگلیسی: Far Far Away Idol) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی سایمون جی اسمیت (به انگلیسی: Simon J Smith) ساخته شده و در سال 2004 عرضه شده است. خلاصه داستان: شرک، فیونا، گربه چکمه پوش، خر شرک به همراه دیگران در یک مسابقه خوانندگی با هم رقابت می‌کنند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,956 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک برای همیشه 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek Forever After 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک برای همیشه – Shrek Forever After با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک برای همیشه – Shrek Forever After  | محصول: 2010 | امتیاز: 6.3 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , عاشقانه | زمان : 93 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 785 , 277 , 86 , 86 مگابایت + 1.54 , 1.49 گیگابایت

کارگردان:Mike Mitchell

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Eddie Murphy

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک برای همیشه شرک برای همیشه (به انگلیسی: Shrek Forever After) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مایک میشل (به انگلیسی: Mike Mitchell) ساخته شده و در سال 2010 عرضه شده است. خلاصه داستان: غول سبز سرزمین “خیلی دور” حالا دیگر به میانسالی پا گذاشته است. وی به همراه همسرش “فیونا”، و بچه‌هایشان زندگی بسیار خوب و شادی را سپری می‌کنند. همه چیز به خوبی و خوشی پیش می‌رود اما ناگهان با ورود یک موجود پلید، همه چیز بهم می‌ریزد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,938 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک در جشن هالووین TV Short 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Scared Shrekless TV Short 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک در جشن هالووین – Scared Shrekless با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک در جشن هالووین – Scared Shrekless  | محصول: TV Short 2010 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: انیمیشن , کوتاه , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , ترسناک | زمان : 26 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 349 , 173 , 62 مگابایت

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Antonio Banderas

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک در جشن هالووین شرک در جشن هالووین (به انگلیسی: Scared Shrekless) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک (به انگلیسی: Gary Trousdale) و ؟؟؟ (به انگلیسی: Raman Hui) ساخته شده و در سال 2010 عرضه شده است. خلاصه داستان: “شرک” به جشن هالووینی دعوت می‌شود که در آن مسابقه‌ای در جریان است. مسابقه از این قرار است که افراد باید با تعریف داستان‌های ترسناک یکدیگر را بترسانند. ولی پس از مدت کوتاهی شرک و دوستانش متوجه می‌شوند که مجبورند شب را در قلعه جن‌زده “لرد فارکواد” بمانند و تا زمانی که برنده مسابقه تعیین نشده است، کسی نمی‌تواند از قلعه خارج شود …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,160 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن سومین شرک 2007 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek the Third 2007 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن سومین شرک – Shrek the Third با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : سومین شرک – Shrek the Third  | محصول: 2007 | امتیاز: 6.0 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی | زمان : 93 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 994 , 270 , 84 , 84 , 86 مگابایت + 1.51 , 1.47 گیگابایت /p>
کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Cameron Diaz,Eddie Murphy

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی سومین شرک سومین شرک (به انگلیسی: Shrek the Third) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک کریس میلر (به انگلیسی: Chris Miller) و ریمن هویی (به انگلیسی: Raman Hui) ساخته شده و در سال 2007 عرضه شده است. خلاصه داستان: سرزمین دور افتاده احتیاج به یک پادشاه دارد و «شرک» باید یک نفر را برای پادشاهی پیدا کند و او شروع به جستجو تنها کسی می‌کند که می‌تواند پادشاه بشود، پسر عموی گمشده «فیونا» یعنی «آرتی» در این هنگام برای انتقام به قلمرو پادشاهی برمی‌گردد و …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,294 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک ۲ 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek 2 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک ۲ – Shrek 2 با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک ۲ – Shrek 2  | محصول: 2004 | امتیاز: 7.2 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی , عاشقانه | زمان : 93 دقیقه دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 785 , 85 مگابایت + 1.74 گیگابایت

کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک ۲ شرک ۲ (به انگلیسی: Shrek 2) کارتون محصول سال ۲۰۰۴ شرکت آمریکایی دریم‌ورکس است.این کارتون قسمت دوم از سری کارتون‌های شرک است و نوزدهمین فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان به شمار می‌رود. همچنین پرفروش‌ترین انیمیشن جهان بعد از داستان اسباب‌بازی ۳ و شیر شاه نیز می‌باشد. داستان شرک ۲ دقیقا از پایان اولین قسمت این مجموعه (شرک ۱) شروع می‌شود، شرک و فیونا تصمیم می‌گیرند که به ماه عسل بروند و فیلم ما را به سرزمین فارفاراوی (یعنی سرزمین بسیار بسیار دور) می‌برد. شرک و فیونا به فارفاراوی می‌روند تا خبر خوشحال کننده‌ی ازدواج شان را به پدر و مادر فیونا که شاه و ملکه‌ی آن سرزمین بودند بدهند. اما وقتی همه می‌فهمند که فیونا با یک دیو ازدواج کرده است بسیار ناراحت می‌شوند. در این میان پرنس چارمنیگ که قرار بود طلسم فیونا را بشکند بیش از همه ناراحت می‌شود. درنتیجه گربه چکمه پوش را استخدام می‌کنند تا شرک را از بین ببرد ولی… قابل ذکر است که این انیمیشن موفق به کسب افتخار نامزدی جشنواره اسکار سال ۲۰۰۵ برای بهترین فیلم پویانمایی شده است.

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

1 آوریل 2020
4,948 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

دانلود انیمیشن شرک 1 2001 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BR-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek 2001 دوبله فارسی

دانلود رایگان انیمیشن شرک 1 – Shrek با کیفیت BR-Rip

نام انیمیشن : شرک 1 – Shrek  | محصول: 2001 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: انیمیشن , ماجراجویی , کمدی , خانوادگی , فانتزی | زمان : 90 دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی

کشور : آمریکا | حجم : 997 , 261 مگابایت + 1.55 , 1.49 گیگابایت /p>
کارگردان:

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن دوبله فارسی شرک 1 شرک (به انگلیسی: Shrek) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که به کارگردانی مشترک اندرو آدامسون (به انگلیسی: Andrew Adamson) و ویکی جنسون (به انگلیسی: Vicky Jenson) ساخته شده و در سال 2001 عرضه شده است. خلاصه داستان: یک غول سبز به نام «شرک» برای پس گرفتن باتلاقش، با یک الاغ مزاحم به سفری می‌رود تا یک پرنسس را به لردی که در انتظار پادشاه شدن است، برگرداند …

(بیشتر…)

دانلود انیمیشن Shrek’s Thrilling Tales Video 2012

1 آوریل 2020
5,124 بازدید
بدون نظر

دانلود انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک Shrek’s Thrilling Tales Video 2012 با لینک مستقیم

دانلود انیمیشن Shrek’s Thrilling Tales Video 2012 با کیفیت عالی و سرعت بالا

لینک دانلود با کیفیت DVD-Rip اضافه شد

دانلود انیمیشن Shrek's Thrilling Tales Video 2012

دانلود رایگان انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک با کیفیت DVD-Rip

نام انیمیشن : Shrek’s Thrilling Tales | کشور : آمریکا

موضوع: انیمیشن , Short , کمدی , خانوادگی , فانتزی , ترسناک , علمی تخیلی | زمان : 31 دقیقه

زبان: انگلیسی| حجم : 310 , 88 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10

هنرمندان : Mike Myers,Eddie Murphy,Cameron Diaz

خلاصه داستان : انیمیشن داستان‌های هیجان‌انگیز شرک (به انگلیسی: Shrek’s Thrilling Tales) نام پویانمایی محصول کشور آمریکا می‌باشد که در سال 2012 عرضه شده است. خلاصه داستان: این انیمیشن شامل سه اپیزود متفاوت، “خوک گریه رو”، “روح ارباب فارکوآد” از مجموعه “شرک” و “شب زندگی هویج‌ها” از مجموعه “هیولاها علیه بیگانگان” است …

(بیشتر…)