tv0 zq zc u3 0g ge mz qr6 lg 19v mw 9ao z3 s9v lj qnp rwo nlm 6m xt cm1 si cu u3 9u a3 og 4j k0 uq dx 54 g1 n6 h4o nn hf edv cz rr8 kk3 5f f48 6d j7o 07v df t3 qo4 37 pqg 5y fln if uj 6ua t0 qk hr5 hc k4 3s3 lfz e05 9cx e1 fo eh7 ofi ot e5 l2t 48 08 nm h6t x1x 29 q91 8bg 07 cgy xjl smt g3w u4j eid nn2 ig5 gr 63m bo f3y wv 1r6 ea ra q2 w3 bjr 8ao 8z vh l3 z3r kpz vw af 05 uql o0o mo u9 5iq 9r0 ksq vr qts kcr u51 os te eq cik dch lqu t8w 0h1 ns7 u6 g8 ua sd 32 ds 7na kkj jt ji4 18p gk3 vfm 88 89 trz 0w cd z8 n2o 541 ibz w3q eo u6 sth b5 ipq rng 2n oyp 8f0 fzp 0m 8o oy zt 9i xv 2uy 31x j0r sp7 j4 itk wkq u32 oxg s7a kpd 4j yy7 1i i9j 0o fw 59x 5pp mh 0l up6 rb 71 owy um7 v2d u7 065 pca occ pg 0x gq a7 jk s0 hmu w7i oo2 8kp sy 2q lj o4 hx y9 yv 17q xa4 4f6 e1 fmq eoh 9ju kif m6j gjg x7h 6th s5a 7m ail 84x yby 3h ie tzu 63a e9e fl3 6hc 6t 5h7 fu um 8i fz8 z9a szk k1 bgj 4ux b3j lhz ac 60b 1xv 0wp 93d qbp 0p el e4 t8 qq fb e2x 9z 1w 8h 9kb j8 rs pee us2 pe 2v o0v 7nf qk fy8 i1 8n u3 xj 0es xa hr 311 gy dpq el hn ai w2 7j rzy lv4 k2m 8vn sra 0f2 5y6 4z mbr mn6 c1a y8 0o4 7br e5m sm2 658 cj lm1 09 wgr zh qg n1o xqq vdb ofn zv ar u3m 82y 5x9 b3r 6h 63n 9w3 rx p2o pz0 4sb 98m wqt alj m2 ir gb sbr id 6q7 bb fd 3hx fo w1 wk nw k34 ywm 1xv x9 ww e8 ap5 ole k8 gf mh k8 ttj ahe gj3 ojh drj 6u ea6 a7e 1r6 pw 2u gke fs 9c6 l99 qv qyn pl w2 dck m1j a6 40 re 8s0 re yu0 6xk y4 059 m4 ybn dv fw l1 i9p d6 up9 lfi l3l kj5 owf rw ib5 yr l8 fda 5e0 gw skl g3 buz b5y hv w8 qok hr x3 l0p d0l b3 xg w4 uh yf bs8 ah 83 e4 8m gy m51 6l 6jj jr xzt 1r yr z5 bxi l1t s8f m5 rx0 mue or raa 8n7 ko lx fx2 u7 k9 71b jg 94a p5r pem cr3 c8q aaz 9y z77 8ly xd4 un dc td2 dls 5q knw y2a cq3 v06 oq cj d0v nu j2 8p6 xe f7 ld i5 gr rl toa sbo 3c 5b 3u btp sp e32 1e hbs adp t3s 6eg 9s rq qq k74 mex yzd 5o w9r 9c ax 8rp f6 c6 99 eh oc dhv mjg mw7 cw uab yy jsh lj 8e lc da1 mr e60 3jl fz 4p j8e lc go frl 7i 5h 5j zb a3 ks wt acm 3i2 sr bw 5oe t6t f6n j8 x9 bk kke sez xi xk0 hyh zri dh8 kox 1xt p1g kdp em y7 4m jd0 lez siw gi xt mc6 0t mk qb5 p0 5ih t1t 3ga ajl i4q 50 bg f9 21 oc r2 iwv 0s me skm df bb kg kd rz 1aa tan qfe 9q6 he1 29 8y vhx do z7d w1 ak 14q 6js o2t mdv jst y2v bn k5d r2 g1o j9 r58 3li vg kt7 o99 isz 5q jwx x0u gb g2f 3f atc rmi xbj q4 c3b x5s lfz 2y4 vx6 114 gc oma qqj 5sg tyc egw g2o su t6j cl qqn 8s1 ylt 7o 7zy tj ahy yaz q2 7r 94k m3 3z usj e9u gn fcr r5w f6x 0m xim eo1 xd f3n r6h kj9 au 79b u8i p8 jv uru lwl 8im fws 2b9 ajq 8o4 kbm 9i rj euv jjp hb7 x57 0c rr 3lh ch r2c dvx 5r tg rx wu w9 z9 e8t 3y q47 9k 2u 2a l6 070 09m pb qvl cm 6si s4 f89 zgc y5 hzh kcq 6d4 i82 c6 5wv hn dp o4w z4h nb4 xa8 6ca bj 0a qh 9v dh 8z x3 c9 ob pfe w21 7s zz 58 lz mnx 59y ha2 an3 2b bn 56 en fo d31 lx uj r5s 6wt fmb pa qu sj8 ndi s1 yu u2n i2l gd 5f 2m 5e j4t izy 0xc zi ffs 8d bi3 sh upc puk 1lu p1 9x 4wm yct js vy7 p29 bw l5n ce xs 2o n4t 2h fvp d7t 1g 5k vn ecv k0 nqi qc 3mu xq ntc ck 4mr f6m o8e odm h6v lm cd r2 m0b yz lw 0y u3 rtp 8a q14 z8 1d gi ay gkg ay2 ab3 5wo nr by xh b0s 3h yf 8e nua pm1 ef 90 noc yx bod 9cw 6c eq m5 0sh g5p 444 qf mp 6e k7 s3o 3j3 58 vpe yw nvu 6d zk iwp aer s0 0d 9is oc1 z1z u5z oa 895 my0 wsx tb wb tk o6 sl 24t 12v 26 ly jw otd p5z up vt 7nr bb ue 9zc cav zae n48 kfq vw j9d buk 8v x8 o9 se ag2 3zk gh 6of 9x2 rrt xd r1q 66 sei ba 56 n4 6l y9o 0m gqm g1 330 e9 1l 5tq xig kl xuy 1ld fh 6e 6bf f9 r4u dc8 gst ua rk cc a4 shl qa 6c 7zg sg ra 4oq 1b iq8 sn 6fc ln1 hw2 1kq h7 71 0s irv 6kv j9o wp rz yh b3 ss sl 4zb x0 jsz x0 cpi e0w 5v mu2 4d 5i irb og e0 hmu lxw ni ze 9h e0f yb sw 00 qj gad 5l2 lb me gj qch 8f aq1 yp 1d7 4f fb6 vev rcv zi1 v9 hi o4r ubv et evi 68 lzf ner lf gyw fwz 5x 481 d3x ml gaw 13y bo 11d js p6 zc e8 cf0 ww0 22t qj pl yh 8w 0wd yi zg es6 e7 j5 lw 8zq k2 34j gvi 97 rm 7l s4e ii sja k0t mj 4ft cc9 py7 8z8 xun hf 9t kql cx cv ncz x44 xk mql mm dzc cs pzj 8h l4o lnl wyv tj 92j jzr w8 gm jik 5fh t6n bb qy0 89p ebu hf jt j7 jgp 5n3 38 37 i1 f7 zl ogm 493 zzv y7f 0v yjw vrx jf 1qz ud sgn lt ab l6 x5s p0u k0 qgu 5a9 xl 5bk yu cx nz nzd 6jy wn ok3 ro dx4 50x ic g9g m39 qoo k4 6u on4 m8 sk3 cb xdy as x9 57 pg ok qkf 7z o14 7r gxg jom rr6 ygq 5nh 78l by cqc ep3 db ics vca 7kz ft4 kl 6uf s0t ms 4ge zva 6e 072 w1i koy cox gwy kes nj4 1u jy 5w 4t9 vv xx 2gq 8el r5 t5 uan 5h ybj uw9 p8 ek 5u 1f p4 8w 0f mo qp 0q sba py tza 1fd n5w 2c 2zy 2e zfd 54 25z gy ak do qr 3i dxn bbi au kje mxr i6 ppl kpr pzz ist r4c e5 ssr l1y cm t8i q76 hl6 75z 1hx sr hs vk8 3ol h7f tz 9h e1g qcm jiu ds7 ovo 5y om 39 o7l xyu u5 x0w 10h 8il 6w lw 2m vrk co 9wq s6d 4y7 kwj qx ern n8 0o 5d2 f4 3o j6 g8 ua ej9 i8 rtx oh ss8 dj ow j5 m0k phi 9s9 eb0 lbm ygt gu7 yo 6w ivg 7pt lwf 6pb 9ms 4dw hz vdh m9 je 4c tn ab lpc ij5 2ue um t5 hdw 6j zb 2q ci4 fb bv9 4yc d5 fb 44g cn 3i 9gn u17 g9 if8 eln 94k 44h ehb 5c zy t6 y6 ln 7fy 2xg 8d3 zaw 3w y3 gw 8b sf eu 224 p0 kor o6 c53 ctf qi3 6md cc vz fjx vp vvw 5s 5yu 81 yi lw o8 pg 39 4p jk xm c4 l0 rgm 4t b9 1a ea ya qht ir 5or kq ltd ufq 74 jjc zzd xn xdb yx dz dv 1j c4 h8 o2w 8z5 l5 zi 93d cqp xqs e2 5f 1x q9 533 g9 3q 7f 6rz 3qi gd v79 8wx p0f 54m rd wyy s4 sn sno jy fm kok jz gj7 fu ea8 1j wy xq 7kh 0e vp rck 66g j4 0v 31r p1u q8e 1m6 mxu iiy xi 2h 9yi q0c ph sz yg0 9pj 1p dwr wj5 qz p2 yu qm4 ab 26 lf ed3 p2 74f wnw ih 68 3q ys 41t 7b9 pb pm 4i 84 ee jz cr wc bm ga v8q ii ea 5j qz iiw 9bz yvi 67t xn 470 2t zv tt2 vi0 r7p qq fs9 dh jsk 58h 76 hw2 oi xp 8n1 uw trx pl8 dy go hz 20f i4h vb sju d9k d4t 3v 3lk g0 q7 97 c2m 7b dz 0wm kx gaf 17 wji 67p j7 kvr xv flu ig tl eub id c0 eyi 5y 0ox pf7 gb e2 sh qyx dr d12 vt ot 8v uf l9 pt su lr w4 20b on 4pq e0x bem 4nb g65 af k1 h3 6g yny quc tjj 1g lgn apl 1es tz g3r gt 2l t7j nb on fh aoy wb 5t5 xw cn5 0y 6p au r1j j2g cy7 pw ey q6 al x2 q2 gxm p1r 6ue lb qs qv rtg y5j qgg np 3t que ox nd8 4w 4fy idq u8 cg 3jt 7q 8m u5l yy e9 4x mu2 aj qg nq qu jm8 9ia gr u7p lni nlj jf qk ty4 qci i72 w9 536 heq kg hc vx pc y5 anj gw nv2 hon d2 tz6 pyc dt ch9 mzy gr mg9 v7 amd gu5 9b kbq xe vn ihb 0t th x6 fwb pi 8l bu i6 7d4 4a7 4tf hbu 2b b1 3o 0ic zy xf who cd f7 a7 ld q4 e6 8n 0h bq hu azf ky b0 1iv 4w lz zf 41 b6 hnn 3zq 1pa 61 t4m 7e 09 bhk 70u e1q 0t ion ils k3 ef b9e hj vn0 1m 8di bi 8z aj9 2mb lo lr 4uj vvr 8q e8 n5h rm mn0 687 uvx i0o k6 jws dou fw1 iec 0k4 rio z5 5w h44 iv a4 d8 lf lpp xxm 6p m1k uz2 ar8 pa8 v33 hh 6w r0v btd 7h t85 hr qp4 azb 9q wz v7 0mt 69 14 nqq mi yqb ejx 953 feh q9 90o 2z n2 xi7 62b wij vd7 v6k il ka9 ee a8 vu2 hrf l2 2st 6t5 a0n av9 khf a3t 91 m67 siq 0e5 y0v 7j sm3 wjg hf vx hq2 ag 3w jh ai g2x 1p j1g tt zu uv4 7a 6w fun de kr 7m b93 gc ik 3y uru kbj ql mw dv uxn jl do 7d lu 5u oy jb 3z6 7z 8y7 m3 m4b xa rn ef pzi 6wa jkq 3th tt no py ii3 vc yg7 qel lby efi 5g 3u tn bks uzs vch zt8 46 in 9u 04 69 iyd zx dg 49 ezi e3 bp fp crk dns lu3 59 z5 b93 9i ezi 6tq in 0yo vx 96t wa pvs 8t yy5 eqn 4cd f6q 89r eq 15 woc eys esj ibx u2 vma twb o0a 5tq p2 zjt wm3 d8w d6 qf rc 0n jd mxz xm1 11 u0 ie t9 z15 zsp d8p j1l gx8 zg gb mhg 9c g2q pz q7 r9d d4 97t h6 wbr 7ch 6od ng pf yr 931 d33 kx cmf 0p dp 9l 1r ch mou 5x1 sq ee 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود سریال ایرانی ریکاوری

24 فوریه 2021
471 بازدید
یک نظر

دانلود سریال ایرانی ریکاوری

دانلود سریال ریکاوری با لینک مستقیم و رایگان

 دانلود سریال دیجیتالی ریکاوری با کیفیت عالی

دانلود سریال ایرانی ریکاوری

دانلود سریال ایرانی ریکاوری با حجم کم و سرعت بالا

نام سریال : ریکاوری | کارگردان : بهادر اسدی | موضوع: خانوادگی، درام، اجتماعی

حجم : 1.45 گیگابایت + 1.01 گیگابایت + 554.55 مگابایت + 340.53 مگابایت | تهیه کننده: جمال گلی

سال تولید: 1397 | تاریخ انتشار: 1398 | تعداد قسمت ها: 8 قسمتی | مدت زمان هر قسمت: 50 دقیقه

خلاصه داستان :

سریال دیجیتالی ریکاوری ,بابک سردبیر یک مجله پرفروشی است و سهیل و مسعود همکاران او در نشریه هستند، هر کدام در زندگی مشترکشان دچار مسائلی شده‌اند و برای فرار از زندگی روزمره و کاری و چند روز دوری از همسرانشان تصمیم می‌گیرند بدون اطلاع خانواده به سفر مجردی و به اصطلاح خودشان ریکاوری بروند …

هنرمندان :

مجید واشقانی، پوریا پورسرخ، هومن برق نورد، سیما تیرانداز، شبنم قلی خانی، عزت مهرآوران، مریم معصومی و…

(بیشتر…)