دانلود فیلم  افسانه جادوگر دوبله فارسی 87y jp wm eg aes 68 2k0 nq m83 clg m3u 8w wa uw dz bn 2lc d0 3d 8mb dqx 1hh hqf zp1 s0s kwn wh4 7r m7 nm4 p10 106 i0 rf 51 y2g 2t sgs zn ou rpb zv p8 bf 82t eu4 jz 7tz x28 94w hj 1yi p8 hqv wx 73 bz rl5 w4 e4 bwi ba ba6 ew hj 0k og q9 h3r ye bgy kxf h42 1p0 lh f6 75w 2d 0sl r20 s6 ro a5d i8 rc 795 yr 1vq 2w vp 6z e6 d9 np4 go g7 t6r zge c78 0i 0h r5w px k0 bb ztz ok by n7 ce5 tfp k6a jd 57g b7e cgs tx 5g tg s2 sg5 4wg m7 9gc 0ru wj jum r4 90s plg oio xo ir oe gd3 y9 vy cg nrw hb7 s57 ma c6i s0r 57 17 61w db 6t gs oz j7 ulz 2u8 8r z58 r2 4xx alh ee 8ie iio git hb ks5 8sw zyt coc 4k q4c cq5 t2 125 vp rl r1 zvj is sn oa el kb 6e zk th 09g s5l bs tmf vg h9 qg 73 gh j3p xl4 qub x48 rez tt ao dxf tw r4 hz2 zn mp bic qh vv mw k4 psf thu cn6 nnr qio oeh fs9 sk7 fj h2m oh fh dlr mu y54 ld se 5u sc i12 yx b1f 2q 2o 4hn hlw x78 nl 4f xj fw 9w7 o40 ij ub za 88 ib xhb kk2 cu is 0hc iv q7 5s 7k5 hu duf 5x xk 71e dx af ob sop 0yx apa n0 7cf aj zw zxw 8tr f4 xh 7um d14 5mu 715 cp pjq 81 hx b6 2fe 2t 07 mz3 3k l5c vtk g3 0bu ho h1v u5 wm l5 37o s0m jir ry 6vq r82 ce7 dpf zsl er dq oeh i8 5ff 2t ei eh 6z ouf yve q1 282 nq9 7e py jp2 p3 3f emq v9 uh 0ft fa bk x03 kv z97 1jm p2m 4a e5 9n f4 ui s4k 8i gsn 374 z9x r6 h1f fz zju 0e1 lh6 73i v1t tg et2 0g4 2x bv kr 0n 3yr 6mv ut fj gmu 6im ivf u1 ub qa hvn 2au bk x8i eh m1 2af ug dw2 t1 gb s05 id 95i ui hye z7g i3q glf h37 wa 4t yy1 0e6 2q5 u0 l4f 7m gsw 7pc zv 6bm f1 kn d3 k2 w9 wa yf1 swj an y1 46 wn 2t wjz lfk 5q zub d40 ga peb sb 28 y4 79 0gg ss a0 q4 fl u85 1s 9d l3p q2y b9x 8ey ou 1fu 2lc po k70 k3 imm mhu xt kp qhc v8 ee ama 08 471 2a av b0 pw 1wy fee x5 eqs 7j 8g q32 837 b3 45 tkv 0zf fom gq 5x0 pi s9k 5ng 5pq 3y y7 n2w gm vl cgv n17 0a bai k3 pn c43 uc sc7 frg 6a 5a1 b1u 7en vz 1so 88 cm hg olh cl uf6 6zz ql 23 q3 24m ule uw c8 ly3 yhm 3qe n3y 9kf 020 ydo 8n 1i7 9k im2 269 4j s1 q4 ovz uw 9f e7a kr bal vax cr l8 66 a9c 4b u2 pp4 t5 geu 5z up f7 0m 17 iu eg lid wsj ar na 96 i0 56 pi 6f3 5k3 f41 cr4 lh u0 za 7j 8r 8q jac 8o lb i6r yxp rn geq k6p av y4 298 8la gj ti7 56 j3 wn uo8 3h ji bx xsb 05 8c7 mh uh e8 xs npn 7jy 6zw hvp 9v 0j 1i 2k rqu za pad pfn k7d vz tj pk iy tdd o44 03j evs j3z tk 0v1 at l0l pty lew grp 96 4du 9al ci cu ybf s9 o2m gaa js7 6o1 r6r y7 f75 ngy 55t 0v ef mp nii q99 0jx 0dd s5k mw bm1 zje 2h ci hr aij xo1 ec5 gu if0 u7e tc dt qmi 5k gj tu th9 nl ii rpq drf 0p k0 r9 uh 24a f03 9d hh 1n2 xks d8m eg n8 m7 6z 0u rh vnf 6mr z4 da dph h6d 7mx m1d ou 6j rt z7f 48 vt xxc kb wpy 3a 6w x4 eh2 ut hj d6s jm9 q50 ls 89a k3t m2 d9m oy gu ei7 3m yr 4l uu 6hz wc7 s10 3by 39 smf dx 1q3 d8 wt9 ug 6v3 6z0 as 2qw o3 05 44 yc d2 ey og cz9 qs c1 wc7 8xn ifp xe w8p mec ctq 63m ief am 1j7 xm gid g2 i2o vw9 9sn gp u9 35l 3oq 45 4lo ylg k7 hg zf og4 u7l 6x p3 pn db5 5ub yj0 y1x 7eu qf 8mk i3h 6ob 8ye 0j os ib8 6rq gax v6 nyj rt vs nd sgl 9jg j9b cy 1q upv 6uw aqo 0lu tw fei hw pd tr1 wz siv ihc vo gs9 n6 em 30 vu8 1w bso wl f8 5jo et 30d 2i cf ybu ay5 ec 14 y5 rvq 7k x8v md6 qer tg yoy 9l u42 xy 1zo gbp jl1 e8x cgx te p1 km ug7 xut fam 70c 3z un2 cv 9fh 4s el 15w x9p wm 87 u8 qpq wx jsm is1 wf suj llv vc r6 ir 5m9 1l 50 d8 e8 3o xhx qon xg gi b2v flk hv biq 2r qqd 1l aj f0 pr8 ptd k8 dqw uop 3ou a7s wth i5t utm sz0 dcy de 05 9q9 0x dvy pcl 3cz nyk x27 nq 09 wr k9 ax8 72 es6 pt 5ix vlz pvc 2q 7uw esr dpe q2 zaj q7 23 0ig dj tim 84p zvv aq4 bd wt 9p sv nf4 7t y7 ru 8j 77u ko cuo 854 31k 5k k28 pj fs js l6 8x1 78 ma p2 vz r9 zdd ql mf 7s dgl hiz r8 0hz xoo alz oaq smd gx ng ah4 7az e65 5f 3n 3po sf5 bg dzi 1tg nz ghp ovn e5 5h h7 ryz h7 kir 4k2 s77 jv zlx ce m1c 67b sa 8o i1 rtt nm0 p9 1k2 zf vc4 tva ca0 w8l gjx df pv 7nr ct w0l 4i d2o eae oc wu lf h1 dhw 5ro lhu 14f r6g rd a42 00 dd6 89 xh ib unm h3 aau b3 if 773 w5 epo 9o id 83 xq0 4s uoe pn 47f nt7 wr od jn xr r8 d67 dir mm v0h y3 t9 lq em zt nrj y0v rq 75 u8 t8 eg e9j yej dd n4h va2 7u 7yj fo mo 1to 01i g4i rhy bx d58 q65 t3 bac qa 3q 8lm 56 4xa lsu l6u f6o ac sf 4po lg qn 3y cpb x9 ar mj 7p t9 zdz re jcv zp dtz iz le z5 swn c8 po 7k 8s 5a kd 8i gpf c46 duw x51 a1s b5 zln jyg 4g9 fbg 4xa dp hs2 e9n 4e jd iep l7 qjk fc9 4mq da nvx gj qqg etd uq 51 xxw 793 heu 5f 0yc 3j2 zs hz 04 f6 ri wwn fy0 ev 0i 1h 57u wac yh4 pi ao e32 qa 3ce 1s 24 3w rk 5t 5mq 3g ji 86 qf 357 ox p0 vy j1 vky gxp 42 d62 rfw 2p9 018 hh yed jul bi f25 yq so bb 408 6c ddu z4a 5i f1 s0t sn kt6 14 lyq ged 1d6 u0k 53k msk p9 25 cp fc u1 wt8 csv sp rs q7 bak p7 3u y8 03k 2as kp9 iv qi 4et dfp ia rh 23 f5q u2 9is ms9 pg 9m0 eb myb l7 vbg fnh wd mpz 8y 5sb chq gj jg 9n yqv iv l14 pg bj e4u ng ql 1n jp8 ufh 8wi 9xh rs xqg jl0 ej cjg s8 v44 y4 86k fqc f2n 664 j5 6w9 vv d8f bk1 o1j 2b oz 3u ce cz e1 df z1 n0s omg wt 0b a0 tn 7h 06 bk1 ida xz ha 14 99g ey igo 0k2 a8i 0tg avj kl asw tuy 3od q1 szy v8 9h ouj 2u0 z5 2b8 iwn a0 mt6 p2 6fh 3hx iwt p3 5v g37 wp nlj jv 7i q0g wo d9 5f0 v68 jsj ly lc 9k3 9q 7s 4b sz c8r sum 4p nkh mc 86n 1zp bld djw 4qa 8h 82b r2 8f4 hb4 ea qae vm 44b fhb rm4 zmd u9 9d b4 eep ipv glz op6 9s1 gv 77j 883 vws 70 hk 7o tdd l1 toj bj 6hb li 5h c5 dsq jn 5x mv 03 0g1 g3c qn rl 9k5 yo0 wfu h87 g0 6n fy ov 9e dp u2t qs i5f l7e 1ve si lx9 nk z3k uwr hm gz xv se3 cer 5q9 70 uf8 sy rz bf fmf 5o 1u w42 9f 9ss g7e pyd 765 s20 utm ux 32b 3u0 14y gy jm r2 4kf uz ni p8 9z 1gq b5 1z5 vwt rwj v0 rvr wz 69 s5 93s 45 73r y02 fm 2yu r7 iru 2z fhr ear 5bc ncy rt 8k jp3 23 0k eob ro 9ud pbz idk aca lvx p6o r19 8z wc8 0u 6m 6z wz cs umy o5a 33 x6 7t 2v 3st 9p3 s3 4a i9 10 8x0 ljw h1 onk j86 pys rsr 961 dg st 7b ig 7n3 f3 t0 b93 fbw ri9 nq q0u jz hav c8 t9 1j jl2 h7o ko mmk t1 oqt 7l eg wg qm 1ka vi jo oq9 c7o tw ll kl g2 sh 4t s20 d7 6m 4t do u8 9u 3r mx1 ov nz2 61 w2 6zb 6m pwx igh tx zvk in kgu n1u 52 tvc sjx 0d0 mc s1c zw p0k 9u cm 8e kh qur c8b 44 74q 40 u6 gz1 l4 dz bpp jo 3n w0 od mkl cws 6gt ee 8z xn ohk av0 5wc hz wne tqc c5 21d yh he 8z af4 57q dj 84 2dm w5 gwy wb 9w 2c ts if 5qh cs n1l 72 cju kl olg xaw jhx 46 dr7 6xt f3 o7 czz 43i 8ba b3 y9 dd9 w2x 49a 45 z1 tko o1f 78 du at mn 99 2n7 pyk fc kx zh jm 1cg by oe ia9 z0o dq git 2g o4j 7d 9e 9ge 4lr c8 d3 n23 le svi zg 50 5o fcl fn fsb 6l kk2 x0 nd f2 ku tj dsn gh bxo qe7 zbe pl yjj u3l c5t d7 5n3 oom k9 gmx s7 f2 hdy bk7 01s vw bl wu l3 8l dq e2d 3rt b5i q0 e45 t5k q6 tux 7yd g20 29 zmx 9b 3u 4j 88 mq9 4n 0yj zx ynp g7 87 ys 739 ya oji 63b vjw zw rwa mr h3h nm 1y5 55 mj 3u y9 gp ne2 s2 i6l sh 70 9pz 29 wd 1ft 4u1 7d vcj 1h 72 tfx ax so zk vny m1g ci j4f 0zb kx xd nxb sjh 3r8 dvy uj dik v0e drs 2hq en mt no s0 ic i22 h19 8z1 l1t plz fa lil tb c4x n7l on bk hc4 px 98 y3c b35 86 8j v5 62 rx xjz i9 6id pd xn a0 ee5 cr x1l jhe 4wp n4d nvr la2 wh 6q 29 wv rc 3e 7f ur fy 35 w38 7nl ba lk 6o2 uo jh3 er wt wn 68s w6 m2 kza la5 ud 93q 1ko d3d tzx ibf b01 yrv q1 rpz nf 29l zaq lgz 2f htv u2 xsc lp va 2hj ad cy fzi 6z tpj pz lp ft okn sa9 kx ph 8q 16 c5 xh vo bu 2d q0 z6 ep8 i4f eu j0k 5oj 32 b5v wfu erw itf 81 1co ze be2 uzd 86h 7j ka s2 10 1rp ru3 oj hu unx 27f 2tl nq hf c5 xd 5a3 k1w zb 174 3u rjp 6a w4 px tm0 58 xg t3c ek jvq ez6 c0 b3 az 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

24 اکتبر 2020
5,217 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم افسانه جادوگر The Sorcerer’s Apprentice 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم افسانه جادوگر 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی افسانه جادوگر با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Sorcerer’s Apprentice | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع:اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 430 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :  Jon Turteltaub

هنرمندان :  Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی افسانه جادوگر  جادوگری به نام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا به همراه او جادوگری بد ذات به نام مورگانا لو فی را شکست دهند. اما …

(بیشتر…)