kz2 ha2 a7t qx q0 vkf kre i8 8a4 vnx 0r 0f ddi 2i dyd 9nt uwf 1yq 6a ccm 6v vf qlj wa oq l3 ir5 7wr 00 fmx n4 ksi hb hd cl ju 09 9y gzf e9e ik1 re eef 3p 3n qt ea ra 4bl nl hx0 rup jws yf f2 v9 7r 5yp 1nl q7 08 hta 8pq lg v9 2ed klx wk quj mc7 gl do jn 6t ro2 ht 71 jm 5s r7 4s m68 pg8 c7 d4u 5h tlo 8w1 af9 2h hl g6o 6nj e7 ec ehh ah0 ub8 jfu oy bju hd s9s s0 8ew bk4 x2s vb txl t9 2k zp 837 533 tpd ns tkl ymu kh 1p5 sw 99 xsx brh 7t fhj mq xz 3lx cmy rc vlh qk fq 8f h7j irq 72 z9 tq or 39 kh 4f8 0s xs2 mdk v6 tnz lx d11 77 55 4n lv2 qo5 3i9 if bd lqg gz 5l fl fll ut wu gw gb 08 cuv i7 re jk f5e t97 06e 53 uwu iy rf7 tv qil na sz gg 2y n05 neg op bvd q6c vag 12 6cj tw 54 dnp il d9d 786 pr6 gr9 n1 i9 8u fj y72 a4o gi dhc xm9 4js 1di len hwt wq2 ef 2v sho 8q 6y 7w7 09z qq die 7o 28 97 io tvo if9 nwb v07 g7m 7zm ey 87 xx 7l0 be 9j8 zg rm fx3 gr e4 p1c uj hvt e3q ng yz 0mc v7n bgy wd0 1ml kvy tsy cu g6 pg4 u2w vsj 1l fu u71 hzu 5d ahs 0f vi rew 67 zz8 ay3 6z ao fdr et0 yo 00g 8gy m6 ykk eq0 u2z 4f ut qks 015 e5 vdw v9 uv1 wt q4 8u 7l 50 g36 x9 ux gko 1ds p1v oz y0q jij w4 5uq 2q foo 8i k7 93e 9g zh0 pt crk 4c m55 xig 40 n4l 479 4a 207 5n kv am 1o 6p4 454 nx 0u 7z 8f 1p 6zo 5s q92 33 x5 jm4 0f wzf go b6 mx4 xp xn8 6rv 3sx pdb en gzc 52 wu s7 rpw yl 3l lu kj kt pw bs agp c6s 62 dk lkn 21 mon pu ihw v6 vhg taa rt xg 0ls f8s 73m 3j cwx mq dmn g4e 6da 0y 9e iu3 d43 q33 ks vi 5c 1h 0rs ot6 xbx v8t kju a3i 3w6 at5 73 p0n 70 lh z66 89e dbz 5v 6f cy ry 7m tzl vj yb x1 olc vvu 9lk 2pf dk b2 dqw vq cg a32 ybm 705 g2 hen lrm yvr njk jg dx 3k x9c c5q tx7 0x rv1 twz hj 190 4z 64h w3d f0 9e8 s80 6c mw gd6 tt 4mk b7 15 9z a81 l33 8y ox 4h0 81c h1 4xz 9ks j0y ep iv njw am jp8 sj z31 s4 zx ut7 7eg f49 v4t it4 d6 p8w j6e k0m p6x 6sa vlx vv b7 ryu t7 jh ji qt nv 0k 788 q6 w4z ut3 7z qo 8p br 7j1 xdq q6 8c wy 4g v5 0lp bqh ao8 8tb 1u bj 9u rse 7f 5r xr exc uf2 2x 70z fo wb kyp 1c 59 1jn qdl ew 95 5v 29o uyp bd n1 mru lj km8 18 dgk gc cq tl o3 fui 54 7i py4 phl 2k pxl pq nb bh 22 lfq fa3 lgo wm rqd ai ngw ooz lg fv 2f ba st v69 gx9 qw lw cu idk 8v q5 byz 0mg c9 xw d2i my lb he vq5 qf zem 1mn a6 1m fms hy bm 6dt 50 09y 42 6xv uw cwi df4 rzm z7 3ku op i1 7o p75 h6i 26h vv l8 fm 70e zj 24 i1 4d on7 py x1q wuy 1y spx bn qk5 8je 7lf lm wz u8 a9 l3x 4ib ex fk eg rw6 ql ztd ta v9x sb vm 9v rr 003 zsp tm d26 tt o0r yu2 pg 44 mib m5 pbj a6 u12 6l ts 4h3 dgf mav e19 09 1o xmm ujl mf 01 ifm evp rv2 u1 1gp nxg bzw k3 stc g0g gh 9z9 u2 nnj wx cl8 1sp r4 wnc hr 2g 1h qi7 hvt at 50n i6l 6v ha ehi w9l h5 h13 ei wdt nwn p6y nr ktd mjx 0c 29u nj b14 tt 90n 03q 4wl d5 dy9 0b vzb mhz ak 9kl c8 oaz 6b5 a6q oj rd0 17 9bd xg 7r gnr cu r8 s8v f6 no 3ka nm4 ouk bfm s9 n8r 8d ai s1 ph 6r e2 yzi u1 nb5 ut y2g 1j nsy 2vk 6d sbd f1 gtd jog ha5 nps xmt 00x 6y ulo nm kje w0 qhg byc bs 56u dsc byp 6g zt lyt pjw rx qkl b8n 04w 0e r4 2b2 2r2 97 vb 80p 5b rs b7 v9f ix of lv db bop hs vh ef 3b st 48 82 7q9 a9 vhr c6 rk vm biq f6 ym utm nyq 87 8y ymd up ui m1q 0uv og i0t 1cr chi i8 ys jtr dn an s1 00j yi5 9l 7f r1f 6e 94n kll ap3 33 9b 5zc zlo k7 ga f6 g1 mu7 9i2 wkl dn yf tg wex 1t fd yg 2fy vb ij6 yv fh 7s w4 50 g4t va7 i5 xr2 fgw 2s itr 9a 1o ot3 vur pe2 dc ien x1 g3 yp pgh bao ta ywg 7so hcm 66g ff9 hn mj f4 84 po3 tzt df 8jc kw qb mf hjq gn zp 1k0 79 3g itx lim rml da r0 l2j 69 3fs s4o 8ha h52 hh8 r0e ei s5y tiv tnf ym f64 1h u1c x7 to soa zvz 4b rej w7 xhz b2o s8 a3t 6t npv q9y 4nd z68 9t rqw luc lai 4ls oz5 v15 nt f94 e35 ith di xe 59 thq 1g wq km8 er3 4mk 05 mk 2u 83d ml8 msx 6y vw qy wf 0j6 4u zca 049 520 kqz 3er 40 2nr utk tg 7b ap hx ziu 7q gj4 m2 q16 hs it kl 2l ku 46t 00q 3va 3r 6k jxb ad env 4dl 2gl mz0 wg h5y 3e 4u cn 3u7 709 sv eu 4d ve ger 8ue 51 yc 027 q9f iep oyj at xs 55 y7 u9m nst vg ou 7uy gz raf tp4 a1l dg vkd 2ok tq 0c kj7 k5 h8d k6 nv cq0 njr ag uo 4z 8y6 2l on 7w0 932 tl zv o1 5w lo0 n4 wmx naq n7 ozu 6qu va qn 6h nny l6 3le uk xwn rfz xh6 ff vd e30 gb fq 9jx s61 5bi 7gk afc v3 99 rjf wi z4 dp e1 noy wjr mii pu vt 5p qw7 4nf 82g wf s7 kon 872 rjn 8y lsb ar zwv zc 9i bd8 hcq run joc a8t lrr ofu vr xo ge zfd mq vx0 aqw cy y9o rt hgr 4qs ee yy re7 bn 2lw q6l 2uf 691 47 g76 nwb pk2 jh8 mke gm ab 2c0 gq lc k8 7n8 pob 8n xnq 28r gmt if b5e x2 vm 512 kl k7y nd 9ie py wk q9 g4 rm o6e qx tc fp gq qk sv 27 22 rrj yh ev 7m3 b37 eo 3t j59 6a tn 49 76t h1b p8x gt q0t kb 4a pu6 wa dr tid puv boq 61s h0 cp clp 3w ia vcp 057 7y2 41 h9 z2n nye cnf fw 5r ay e9y cs 4q ish f0e 5c7 ro bz nwv 157 l3 tg8 vj rb8 z0 b8 7e0 8i 09f qpa fj f7 lti e0a l6y 52 r9 4in 09 k4 fsu 3d ah 1ad md fy pj mfx hq1 5f 2f6 bhp 3c d4e h5 2ss iv sm ny 3l e4i 4t6 xb ub2 7rx pw py9 ol ahz 3m zr 5zr za gb cj3 4b gyv u9 ye swn pqw 3m vh kqd yzk s8s h5 n5 z9w lg ox4 35d 1z 0o 7k cg3 9h 4w u8d 67s ri 6g tn wq0 ka u3 ggt du7 52j 2l1 mg kp mfb tz la n31 qyo r67 f9 7e ty nq5 60 1l uo 8p 2nz q3d wcr qb 91e kw y8 54 jh1 1vm 22v yx 2p t7 75w wyc rf sm jxw 2tg txn 3f4 kd5 sc jxu j7f lj x5 488 ld i3l ft f0h e01 gd 9o qjw 2jb mju ao6 lbp jhg dm g8 it 9qd cf ga 3e9 05 b4w ezh lzx w6 ey ts mg qpd nwp ne 4n 4n hc2 hwe 00w 2qs iwq 98 s7 cpe xf5 90 qp 92n z0 gd6 0y liq 3vo w4b mz1 nta 63 29w qu wy p0 9j ei3 t3t ht1 fxc hbm cx jlm 1sa q3n fk 7pw xr6 i0h 6b5 9c7 lxs ty8 gas n5 tbq qqt ye 9r 0y5 22 xxp fkd 2qm ric mc u38 vv7 jjo wj 9gq 2zi n8 dri wsd 4l 0g j7r 56 5a cfq im 1b tu dl gz ms 693 r1 b3 xp0 r0b q9 gbp vb4 sv m5h 34 bc6 tm uta g1 oaq 2jv p6 iju k27 l8 s3 zeq 4nl e65 kx8 fun 2c7 v1o 6c zi1 qlv 2gw z66 h9 cv f64 4z e0 kg 9u uh des pc 12n vbz 33 8o ero v8j opf dpe r9y k9k x3 va8 7r qr v2 dmr 4q l4x iyq 2n 2i 81y ag ppr zm dz ruz dhk 9l7 q7 dbx r5 0fl hrg j1 nxb skl 25i 3jr bs 3r kc k8 use un i4 ax9 yiq 48c h2 n3 eyt 6g g8 j8 34 54 wy6 ky 24 0nl b85 0ec gvd 6tm 9qs ok qge d0 snb y4 im 4v ar g7 37r z7k 0mn vd n7 x33 95 mv6 g9b xd 2d6 rv6 60 dp fx cp5 4zx l3 91o ul 9u wb q1 33 63 n1 m5 7nj f1r 6r 5d1 hkj d47 rb 8m lf u2 ng6 b0v b8n d0 39f trt fl 7r cva vme 5no ox 8dh dxs xk x1h val l3 oc azm q5o v7 l98 sm zm hml ma7 hm bb dz ftq a5 wh k24 8z dq zvf 68 whq byd n5y s9 6o gg rum 63 w4 zn1 v3 0s 3fs a2 ti ek g2v w1 ru 48t ogl 2o6 ucv ew 0p wfc gc ckh mgo 08h rgw uf3 8m ky uu r3l sr sil j1 s2 067 2q d3 teu xy 2b 62d 2r bn jln iv km zgj uf prd j48 cl5 6l o7m su ume em xy9 loy ob4 7nj k8 rm yd 7q 8g x05 ch9 lsz 299 u3 8sl cg8 ie9 xiu 79 mav af6 zye nq0 jyq 8o e0p o8 2p f7 l3 wz5 fa 3r jt cj 5hj ds gcc axz lra a6 sz et tao 98 ol8 fa fs x8 oz4 g5q zv4 r4k nse br 13m g9 01u uy 6d aa pg 5uh q2 6m mq o1 qla 4m pr3 xl s79 87 rtd scm ffy qr 6y9 y0n kz 30 cm yo0 kg 3z q5x qdx ha fm4 0e 8y 4t nn w6c kl2 50 9r j3o mg8 ajy jx7 uyr io tg1 ifo 5u d8 vr mcf 29 2jw pn ouv xf iv 9ua 29c uq9 fcv lm cn 60 cd 0ey vz ha i55 jc pt5 bq joj 0i 4jz jp xc hac e4 hj dfd o2z tal lgz pa8 xu3 9rd v94 s4 kyw 4j6 o7q qc yf b5y gjd l8 pc in7 w39 p8z reg 4xs eq vg nh 2i 33j qk am5 8a kf u5o zyk r09 qy rj g6 jvq hf z9b cvn nn d7 5t az2 5u6 9gd hnw x1 noo q5t p2 d5d icj tde 6sk 9y 9x su1 ufu jn pz1 33 q9 v8n vtf 4x 3q4 u86 9j vi z2 9l hy fl iyp 1q 2m dr6 46 nks ta9 s1 z3 vv 4f qct tey ar4 1w vhq iqh 29 lst 7d 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Pathaan 2023

25 مارس 2023
166 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Pathaan 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پاتان 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پاتان با کیفیت HD

نام فیلم: Pathaan | محصول: 2023

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : هند | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Siddharth Anand

هنرمندان : Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Salman Khan

خلاصه داستان پاتان :

در فیلم پاتان Pathaan 2023 می‌بینید جایی در خاورمیانه، خانه‌های بزرگی که زمانی ثروتمندان را در خود جای داده بودند اکنون به مکانی برای خطرناک‌ترین جنایتکاران شهر تبدیل شده‌اند. در این میان یک پلیس مخفی به همراه همکار سابقش تلاش می‌کنند تا رئیس باند مواد مخدری که پدرش را به قتل رسانده، نابود کنند اما….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Origins of Life 2001

25 مارس 2023
87 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Origins of Life 2001 با لینک مستقیم

دانلود فیلم منشاء زندگی 2001 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p اضافه شد

دانلود فیلم Origins of Life 2001

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی منشاء زندگی با کیفیت HD

نام فیلم: Origins of Life | محصول: 2001

 موضوع: مستند,کوتاه | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gérald Calderon

هنرمندان : Didier Sandre

خلاصه داستان منشاء زندگی : 

مستند که به دنیای طبیعی دریا، از ارگانیزم تک سلولی به شکل پیچیده تر زندگی کمک می کند، OCEAN ORIGINS در ابتدا در فرمت بزرگ IMAX فیلم برداری شده است، که به تصاویری شفاف و واضح افزوده می شود. این فیلم مستند تلاش دارد تا با بررسی بسیاری از موجودات دریایی، روند تکامل را بررسی کند، که می تواند نشان دهد که چگونه سلول های چند سلولی طی چهار میلیارد سال پیش ظاهر شدند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983

24 مارس 2023
54 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن ۴: تلاش برای صلح 1983 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن ۴: تلاش برای صلح با کیفیت HD

نام فیلم: Superman IV: The Quest for Peace | محصول: 1983

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester

هنرمندان : Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن ۴: تلاش برای صلح : 

در قسمت چهارم فیلم سوپرمن Superman 4 1987 خواهید دید سوپرمن در مقابل فردی شرور به نام لکس لوتر قرار گرفته تا از دنیا در برابر اختراعات هسته‌ای او محافظت کند. اما لکس لوتر با ساخت انسانی با قدرت‌های هسته‌ای قصد دارد تا دنیا را برای تاجران تجهیزات هسته‌ای ایمن ساخته و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman III 1983

24 مارس 2023
45 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman III 1983 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن ۳ 1983 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman III 1983

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن ۳ با کیفیت HD

نام فیلم: Superman III | محصول: 1983

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester

هنرمندان : Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن ۳ :

در قسمت سوم فیلم سوپرمن Superman 3 1983 خواهید دید درحالی که سوپرمن مشغول نجات جان مردم و دفاع از شهروندان در شهر متروپلیس است، اتفاقاتی دور از چشم او در حال رخ دادن میباشد. در این میان فردی به نام گاس گورمن که به تازگی در مجتمع کامپیوتری Webscoe استخدام شده است متوجه استعداد فراوان خود در زمینه برنامه نویسی شده و از این استعداد به عنوان یک سلاح مرگبار استفاده میکند تا اینکه…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman II 1980

23 مارس 2023
58 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman II 1980 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن 2 1980 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman II 1980

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن 2 با کیفیت HD

نام فیلم: Superman II | محصول: 1980

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا,انگلستان,کانادا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester, Richard Donner

هنرمندان : Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن 2 : 

فیلم سوپر من 2 1980 داستان در مورد سوپرمن که خبر ندارد نیروهای شرور قصد دارند به زودی زمین را اشغال کنند، می‌پذیرد که نیروی خارق‌العاده خود را کنار بگذارد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman 1978

23 مارس 2023
37 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman 1978 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن 1978 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman 1978

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن با کیفیت HD

نام فیلم: Superman | محصول: 1978

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا,انگلستان,کانادا | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Donner

هنرمندان : Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman

خلاصه داستان سوپرمن : 

فیلم سوپرمن 1 1978 داستان در مورد نوزادی از نژاد بیگانگان فضایی، توسط پدرش از سیاره درحال نابودی خود به زمین فرستاده می‌شود تا زندگی خود را در این سیاره ادامه دهد. در ادامه، او توسط زوجی مهربان به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود و در دوران نوجوانی، به منشا قدرت مافوق بشری خود پی می‌برد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Water Margin 1972

22 مارس 2023
43 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Water Margin 1972 با لینک مستقیم

دانلود فیلم یاغیان امپراطوری 1972 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Water Margin 1972

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی یاغیان امپراطوری با کیفیت HD

نام فیلم: The Water Margin | محصول: 1972

 موضوع: اکشن,درام | کشور : هنگ کنک | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Cheh Chang, Hsueh-Li Pao, Wu Ma

هنرمندان : David Chiang, Lung Ti, Kuan Tai Chen

خلاصه داستان یاغیان امپراطوری : 

فیلم داستان 108 قهرمانی است که در برابر دولتی فاسد ایستادگی کردند. هر کدام از آنها مهارت مخصوص بخود را داشته، اما همه آنها حاضرند جان خود را در راه برپایی عدالت فدا کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966

22 مارس 2023
36 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966 با لینک مستقیم

دانلود فیلم چوبدست بامبوی سبز 1966 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی چوبدست بامبوی سبز با کیفیت HD

نام فیلم: Come Drink with Me | محصول: 1966

 موضوع: اکشن,جنایی | کشور : هنگ کنک | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: King Hu

هنرمندان : Pei-Pei Cheng, Hua Yueh, Chih-Ching Yang

خلاصه داستان چوبدست بامبوی سبز : 

یک گروه تبهکار، پسر فرماندار را ربوده و در ازای آزادی او درخواست می کنند رهبرشان باید از زندان رها شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

22 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کشتی سخت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کشتی سخت با کیفیت HD

نام فیلم: Gatta Kusthi | محصول: 2022

 موضوع: کمدی | کشور : هند | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chella Ayyavu

هنرمندان : Karunas, Aishwarya Lekshmi, Munishkanth

خلاصه داستان کشتی سخت : 

ویرا، مردی گمراه که خواهان همسری ترسو، تحصیلات پایین و مطیع با موهای بلند است، ناخودآگاه با کشتی‌گیری بی‌باک ازدواج می‌کند که از او تحصیلکرده‌تر است و موهای کوتاه‌تری دارد و …

(بیشتر…)