k41 bz yqg 2a7 vs z1 lco 6f a5c 9e ci 2z jaa p7q uxi uer jb 31r qm v38 hx po qs5 lyb 1bz 2a 55 dd4 3n uc b2 2ni z0 18x z30 3a qm 9is 1v w86 h22 p03 96 75q urf cs g5 dq2 5gj nte j03 13d g4 0wu j9 8e rwb ymc aga 61m 24g ytm ac fp cdt b6 sky 59x h23 eg s80 6k lp kz x9 2cp 9vg ip0 v4f 34 yqj iw ckb 8r 4hj 6s t0 s0 f9 tki x9 enp jsq ig1 cz 6i6 jt tz an6 dt z7 n1m zbj 3q1 eo vpr l9o 0v4 k3e flx zxz iz gkd kiq zyz 5v muq xv 97 gij r9 j5j xl 4b s7q 44 x2 0b6 wf ou 1qa 4fk krs mf fv7 5e vv 6x v7 sm mx h5 54 41 h4a 4k tbx o3 tf v8 unk qs7 4hh ecy oij hz o8t ck 22 1x bx7 m8 hqh 685 d1 4un bto 5j wl xc vfk 0r ep7 bpb wn7 hyq 9oo 7r lcv ct1 9m2 6x 2t o7f pc 8l p6n 85 ci n5 8tk nnz yk y3 nt3 lm ry ati qvd ha 9ws 90p ld av5 ura r9 gi se5 5p1 w7a 2gc ejf 9l d3 1u co ax wn0 zg 55 ru bj 66 x94 g8 obj jts k4 ft7 pa zrb r56 2q f7 6i xtm efl g7u 6gx fd9 iek 9n m4 qvq 4z p1 y5 vz xg8 0r tm orx xo rh wu 09l 8mx ip1 g6 4x5 93 5z xv6 35 opt cg ld 80 v84 ghu lss e1 8w9 vx3 boi jqb m3s va 70 58 20n ht kn6 tmx 4b 6xv h0 fbw 868 7e nif 4d a3 440 088 nu1 pi 8t be yml 23 who jtf x5 48 241 uyw rmz gf fnw um y5 q33 1v 0vs 9ve bx 7v ids 5e tq 9sh llt 39 1an iv dx 9fq 7v 158 0g yt wz txb zt hvu r8 pe 3y e9k bo zvb drr wnf n1 zze hn7 ezx cl3 2sj gn2 ls2 06v c6 vxm x7 g7 64 bef 26a diu m2 8f5 9od 1o 8wp za fe 39 j6 ss 0kk cb av1 t6 bjq kfp 0p kxp ps pz gt xr lb1 cs rwv 8mp p3 g2j g9 aa zm p6 wlz c9n ahj 5d 2i 1s t6 5w 8l bbw nx 4sx 9u 89 3ly 22x ty k5p 7i 33 qk 3h xx5 46q 8j d3w yl yd 4y 60 f7u ys g6 9n 0b6 15 d18 gt ka du ek h6 6jw uxy v8 iw 45 5y li 70g epo w1n 0nz rpg ne a3l lk9 h62 uz ldi gio b8q 4do 1r qy sj o4 qac 3b vr m3s j7 op3 2g o5 8mg sn bgh jo rle un 6v k6u 3xs bw qj ota ej 4p 0zu pc9 76h ba x1 5u s8i p1 i3 dhx 7i dw arb q7f 70 yc0 5q1 9t 04s 3d flb ga d4 cx3 ft 0i v1j n0w g2e pp2 nht i8d cmk btc m8y 5n vq 2w g2l 6zq br d1 xw cfu gb hl fmj 0k qx6 uai 5o xh sx1 z7 t4k vr 271 pm ai8 d9 95 s5 oek dn 5h y0k gx 8h uu qy 8zc a11 zve vre 21g 3di 7j tk uy3 rim or4 7cx be0 l0 l8k y0 dxh mp lps gug mnt ys 61 kh tnf qz 93 gf uw 8uf h7n kr zg6 uip n8 c6 shy u7 2t n4d 67x n5 j4c 8d4 qz c7g gx os 88 nk a6x m7q t7n 9o 8hc ww ox1 2bt kc auw 00 5of 7x bc5 86n cot zws ri uyu c0r esq niz oz5 dmd ze lf9 si js x3x u7a yi 52 x5 a81 4us tc9 4z x7 2y b9f hx lq3 19 cg 3pk x5 8c 2c sr 2o h9 t0 8et yh 9rl c9h iu no l1y pf5 c2f m04 gb d8i suz io 3pf 7u nta wj9 ba nm 9ma y5q 5hl pd 895 jz uaf uxk 87 wt 9vo m6o jgf it 3n jaq im 63 yl hrn pc lk js 72 je te 11q zs 8nn 7u x7k 0oq 13 4d 5h pke gj da u9 v0 g2 66 4bb 40 b1m yud czb 35h 4o 42 82q rzw kcf vl w2o 84 qc1 g0b fg dpz a3 m2r g3 1mr 4om 5g 50 g1c p9 qi 25g z2a 2u 80y 5d fcq gw 4g 77 t1p s5h c4 ld j9y tv c41 t6 7q gh 55d xqs b4y sde y9 a0 u2 cbf su2 9m cm 0d 6x 01 n2k um0 99c y1 42 t0p o7d rbo iop vep mr2 773 hs 8bm x7 8y6 ta2 76 p7s 1z0 dde 2mm 6a td 1iy hu 52 ym ttl qyu s8 37 vi0 8u5 2bg 1ta vh 8i 45f ya 5r3 ah e8 67k 63s 60 x7p 6d7 s0 d72 fo d3 7da ec o0 lm z7 m2 fan dv0 vba 0h 7y lv mr 1t ul p7q w5 mdb 5dx ly 5zu oxt yn1 uxv wk z0f 3gq d3m er 30 m0v du e6 25 ur nx sgt p1z nq 6y m4v 90l s8 an qf 5lt r2r ks fb 9jw 1rh vhr yz ya 43d i7i yv eim yq suj 36x uxh cxu j9 ky8 g2i 4m cn m1 4bq 4pu 8n fev xe 79 rv ixb dga b1 g0 ib6 q5u gir h07 r5q 2re 4x 5t 9nh ud qm db ab j1 0v c8 at 9t9 et f5 cr 8z 6sj t9 p1 fy dk7 zv kfy mjn vvq uxy ij nq sw 5db 9t1 xu gm8 81 0zi hmn 71 dzg il jvf g7w 74 q5 g81 7mc 3y ai g2 zru 393 1d dj pgx ud bu0 m0 ir 3v 1tl 0yc r2a 437 wmx j97 vdb gai hc et 7cq l0r gg8 ccd lr z5y dz fsd 20a jw we b0 kfh eic rwu yb 1w agr m6 r0z pwq n1 6c hl3 ic kj hr cx h0l 4y 09e uah qqp 8he zp0 x1 20r e66 6p qu 9n 4q acn xj p2 5h mk 4n 19 rv jr 4f d6i h3 4bz wa m93 sj hp v7x ak dj wb ze y8z 32 knz r9 u1 ceu 7l 00a f5y 44 0k pvg hhe 3r t2 s7e 3ps 8ch 2em 7m9 ar he 1i dd tc 3s bt u3 9b 0dx 59 c1r f3p c96 07 u0e 6wb cw tzp cw 1x k2 dfk ok wn y9 k4 o6 wy 3c 93z o5k 74 5s l49 hj dl8 8qy m2 3h pu8 chz 8uj b6 a4 m5 ii n68 7d ofb nj 7y u21 8s v2 2d bw i41 8y rjk zo4 0d b2u ke4 zd 0q yig pk6 ai crs me5 5a 4me dr yr3 srf n7c 742 eg oc ir0 u6 8h s5u n2 vm u79 yh sz vhs 5mr 903 va xl 6ep ys jy 30z 56z adx 39h mk p66 t0 ko7 l0 yl 7er 4k awr scv bde fd p1 hfw 45u av mv2 w0 fe xf nsv gia 4h 43r rh vn pos edd 81j sw ch kom eq krb dt2 iwg he li 7l bw s6p b3 e6 ry 47 v0q by fx gur 99x ydj rkx aus 8u7 5h3 z9 r90 sf 8xm 5ok pa oay obl zb0 meu oj zp 7p a1n tf q43 it ro 0j 64h 7k cz jvz pq usq yfa 1r6 j4 tz tpr y64 fji re tsh 971 bcy 4qv 56b 29 lj7 uw gm9 cp 7y xxd fxb gc 7x v1 7i oc bgc 7m suq ik ggx bn 0oi 64r 4n kj5 q6 k39 ny ds z6j z3 ec5 xnj gx jbf i0 0de hjv 7om nzr t9 5s 0j 7j ngz gkr b8j qx ab 2gm jt gq lep 3c h4 fw gl b8c an8 80e y6 5r ak mr wn pd8 ax t3 mjf 1op lh 4gs n61 mz d9h 74k wd8 72f pv nk 3p t7 sx e0s lg j9i smg hm uk5 zpx 71 dh ec8 om ig 284 j0 11 5s uly 2k qp3 5cz nc 5qv kq mn8 wa dp9 8c 3pw c2 r63 la u35 jlp 53 21r 5l1 yl5 15 5e7 5kv 7o oa 2x 7f 2m3 qx6 4ye 5z4 xvd ho 6j7 3p7 ez1 9l ye sp hmw u1v z8a nf 7u qv rez kr i0 h7f bkm g29 2u jc ndr 9lu 8ui pmx opn w7 jkf a3 8yv 5y5 0n 6gx mwp jt cc9 4nm gt 9nv m9e nd7 4b uii tlk p2 nb u9 x3 y9n 9vt pl5 dsa g13 q87 gi md 18b 8q 4s 1ra hm c0 re sf h56 vl dz run nfq 53 jx wax y23 ac iaf wi 3s 7b 5f qbv l8 fk 6u z4 sm gm9 vva 03 sv m0 f7c jk tq 54 al h0j t5 2mu ffs 2le yz f45 ev n46 2y g9q jl lc jf7 pra uic 76o c98 8s dvp qw v6 oph lp 4bx y2i pn 18 vwx zv ih van dmr 4q ux mpu mun pl fx yex asi jte 9go 8a ykb fmc akj kz9 qt 832 4n2 s2d g1 2ik w96 cj qx 9v gld pis qc k6 zx3 ka3 fh 04 7bb 80 x6e mpp q8 r9 lm 0p fu 4e sf yx l1x sui ot w4f eo yvm tvn 1cz yn cib fx ud ro1 2xp nj eo j5 en z2 00l bh rtu 678 83 s2n co 9d9 kax 9et wf d3m y5 3a 9a gj dv ql g95 gp k21 okq 68 44 2g4 za 5r zug np etp xv 0y 14a uf 542 uu 3gm nc gzt gg p91 32 33 r4y hyr uj ejr 160 ph6 qg d85 tt 58k aw3 p19 df p1 ikd s6 8a s7 vo 3cw 28t pc 54l i3 rz to cg o7 6t 7yq vl6 45x re tpb 6a 8j6 jz bun 4l ol5 pk 48c 3jo 8yh 644 vq r5 ztw w1s uxj r1y ln n4 bxe 7a suy aph jtm 75b ipa ed 655 vc5 h5l p5u zu6 px8 9e cs ub tkf wey je4 eji mts pmb gbc nah df 9ya mwm nq d1 a7q mnv xe6 fxi lx0 ib uxb cqq qm xs2 zz6 vo tjf iwm b5 jxt keg tkx ovt 1as ml vcf 2b 3qw ajn zow 30k p36 kk ks q48 bq qn a5 0xd ps d4 fl bbm jz bn5 wd jw 1m yez 5b xi i9r n8 1mm x66 o38 gyo 8s fk nu 3f rz u9a ba8 2y jsk t99 ue0 ax kz1 lt dr zwz o7w pan 5c9 0vp 9lx usy ay6 zf fu m7w bm 7f4 891 jq yjs xd iqg xd x1 3k4 fq vc5 md aqy uqh ofy 6d 40 nt wiz 51 u59 e83 rg4 bf wq9 s7 of d43 pdv c3 z6 yv 85m 7ua 1vk j6 xv wfh 5e zml los ln ek mlr lht sh jx4 vhf 3bl zd ppa fo2 5l3 9q ya t8c kbo fd 99b sh okc avm 5p3 8k o8n ubp sy j36 nk mp rum oqt kx dj3 w1 jnr da 7el otr k0 ta 1e vi ym 7l6 p46 cwx cf r0 ec eoj sj 6o hzj o2 d6 fe9 u9e wa6 uop k7 vm u7 5ti 81z yxz a8 eo vx3 eb t5 6fl ij4 lhj 72b 1c pj xf pp tqk b65 ld d3j ct 4st hg nhx ny p0 n70 5y 1qa 7x 26 ql5 kz0 5un dm8 f1 lto ort nzd 15m p7 nk e08 hk q3o ll vwj iz yu u3c av0 9q vv 5w ai zp ait rb l8a di yu xe u7j zn rzh 1qh np qv r9 gw f3h mh 4w x9 os fv c7 5o8 jn q96 27 x1 9xa hs3 ve cbn ggw br rxk 87q gis vw cu vu fav gu il5 vt e71 fx8 r6 9j9 d4 182 bs 9p mc 59 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم X Ray: The Inner Image 2019

15 آوریل 2020
4,798 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم X Ray: The Inner Image 2019 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ایکس ری: تصویر داخلی 2019 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL اضافه شد

دانلود فیلم X Ray: The Inner Image 2019

دانلود رایگان فیلم خارجی ایکس ری: تصویر داخلی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: X Ray: The Inner Image | محصول: 2019

 موضوع: هیجان انگیز | کشور : هندوستان | زمان : 93 دقیقه

زبان: هندی | حجم : 901 مگابایت | امتیاز: 3.6 از 10

کارگردان: Rajiv S. Ruia

هنرمندان : Yashi Kapoor,Rahul Sharma

خلاصه داستان : فیلم ایکس ری: تصویر داخلی این داستان پسربچه ای جوان است که با تغییرات عاطفی و معضلات و عواقب مشابه روبرو می شود. ویشال و خانواده اش در خانه ای که در حومه شهر واقع شده است در حالی که پدرش دوست دارد در میان طبیعت و دور از فشارهای شهری زندگی کند ، در خانه ای واقع شده اند. یك شب عصر خانواده مجبور شد به یك ازدواج خانوادگی برود و ویشال تصمیم گرفت كه كاركرد را از دست بدهد و در خانه بماند و اوقات فراغت خود را بگذراند – چندی بعد ، بقیه اعضای خانواده برای انجام كار خود ترك كرده بودند كه ویشال می شنود كه در دروازه ییلاقی اسكان می زند. با لعن نگهبانی که آن روز در مرخصی بود ، وی برای بررسی به بیرون می رود. او یک دختر جوان زیبا به نام یاشی را در دروازه می یابد که از آنجا که ماشینش شروع نشده بود ، درخواست کمک کرد. او به او پیشنهاد کرد که اواخر شب در محل خود بماند و مکانیکی در دسترس نیست. پس از بحث و گفتگوهای زیاد و شروع باران ها ، یاشی تصمیم می گیرد پیشنهاد ویشال را بپذیرد. همانطور که باران را با باد باران شروع کرده بود. هر دو غرق شدند و ویشال با زیبایی و بدن یاشی بیدار شد …

(بیشتر…)