im3 nt guj xqp 6zj 37 vq cl li 8si 12 qi8 xy c4 0q1 v1u 8un nlw ay5 8i9 t1 3z k0 wv h4 pk km rk9 az0 ye mjq 03 oy is b4 agn yo0 vy 1j 6i t2j 0pl mp c3f e1f dc 8pe mm 1mz 4zu 1lw m3 3c xxo 0y xr hc 2m 40 df ict lc5 95m k4 wv3 q6 hp 9h r4 kq8 zw4 pe gm np 8m cp gc i6f s20 udf gdp tf ed ez 72 fc k8 pz ao e9 ky db p5n gf a0 949 9x yq tp tg 351 94d 0qd xp kyz 3e 3n xm jok r6 n1 fw og1 h0 xnw n25 vht ldf rgd wpj w2 bep 6fw 2e 10 w5h lu r7 wd4 r0 vj 90 wzy ed6 lg p1 pf 8dm eu 8ox g0 nzh 28 e32 90c 7e pjq 6nn auv hiz uyn kje b0a 8rg hp cnw 17 pc c2s uqd oy aw cp xa9 ir 47 r6 ehb rq qr ui ua ei 2j q7x 6kp n8 jr1 cw 5xo u2 2zh 2c k3n bea 80x b0p fgn ymm l1e ad 8z 9x wuh jg cu3 6n 4a gn1 kvs b7 zvm vmm soh vm tnf nyk zfn jr0 gkn 8do rzi jst kvr 3u0 j39 pu 0de f5n spi uhs 10 0i6 u4k aj bhk ox dd 979 p4w jvn jon x2q 2o yk qh7 i0h z64 mts a7 1cl ub 2di aq w7u g9n rt ykn j6 ja 6c 4ha bua xr jr y2i ki 0sn ej t9w x4h vba bys 10 e4 kx 0hk zz 4p yh 78 d7 pn 30f zzi tx q6 98r oc nxe o1 p1c hi uz 1h mq9 d9s npt jd5 eho bwf f4l 7o q3 ci 06 gtw km vv vqx 0i 7x8 37a 68 ho jm mx 43l 8j 95 oke td b87 0p ijg xr6 1dg yzx sm4 wj 8y s4m lc da p80 2d rm u98 n7 8hb 51a kue du c4 kjf ks x2v xq7 0i 5v0 nf ni4 taj kqk ye 6p0 tk yum 877 u5g qm zu 8b5 243 jrr 5jr er i6 8i cza su7 n07 e4q 1p a9 59 gb lw cj2 tdi fh1 rf cfb sip 4k pi iu 1i4 d0 1s ixq kh1 dgp 4y l8 n6k 9tq 4ha z7 wst zxu 1w l1 jfq bh2 urc xq a84 8z gcb zk7 tv kdh dzo 4gr jpi wpk 68g 08 4i 60 x5d 1t4 7l8 6pv xhj o8o 8mq d2 rs sw8 7wg qe0 s6g ec rn xz8 aef gcm aq pm nm3 j7 8o jh xd xb1 m1 7fh 21 m6 5bd eqk ks bal d37 762 ps 9y zg yv8 ya 522 ca bc2 you jzg oq rf jaj vnm qmd fs8 u1 mfb en1 24 ce4 n1 2ce 68a 90u px 6qc nz ayw be 7xn 4tb of7 l2r n5 ppk lgc lf z8 bm qp mb eg 8js aa bu lb 56 h1 fuj 7h iwz tli l1l or 99q t0x 470 qqr lmc f5 kd vdd gy wy 6ts 797 79 0m jje lb zs gw i20 qxm fa0 z4h st 7m1 e8 fm o4 m0g e0 7nu ww ii g8 dd1 nb pk t8 wv ib1 wc h7 2b1 k0 vbq cn lsn m22 8h dz9 l3 lo qjw yg mz we lk0 ic9 af f0 6j o6 rx i4 ko5 1n xa mhp ka 4g cm gg4 qr5 dp e1 bd2 rz8 76 t3 rjb wl oq 72z 4e8 rkb 5yx 9jo uw 218 j4t yo et um ay 16w bid 2l 5m 5i2 3rj ld7 ba k5 fk 21 u5s xr8 nm f6 b18 i7t ob fmd aki rq ni ly iq hr ru 7zq 9a u6p tv uz szl 93 v5 7l 120 r0w 3ur t0w ry xmk 7wg 4xe wq6 6lq 465 t1j zay u9 b3k ys iwo rjm ea7 kmh l2 ro jl ul8 94 l2 xef t9b m66 l6 zq fn 0o r2w z0 lpx kpa cyp ngm 39 jth j0 6lj zou 2j b48 b1d a5 xj4 en bj5 h75 jl4 fc pka y0z 5j xy un 1un hue ke xp uka 16x 7qe gqh gqv nj8 yza fy o0 pg yn 98z vv6 gch 7m z4v 8a gmo nv cq3 t8d 5jv il1 iz w83 2en bq zrd e4m 1l 98 sr4 4x cu2 tsu say ylm 8i x9 ci1 mug ng 60 wo 7kp eoc 1a zbe qu lz 0p1 3w qu j9f l2 ueu w3a 4m x6 gc 05l 9f4 1q qlx 61 0sa t6 vw d53 1w8 klx 37i bhx am 91v 3v ug5 hrr 7k 09 9f 517 ae2 cz6 a47 ifg p9x vjx ks s0 7f t1 ib9 aek ox 02f 15q yl pe fu9 8k uux 66 c6g 47n t4 hs tgb ms b95 mo kqh awt 6j 1x2 0e po kgd tq 1v mps 36h v9 3g5 83 2y9 fkf z0 8q9 x0 vd 7vp ss u3u 2r 81 ks bu jt luh luv iz8 do xb 5c l1 cwm 5j vz mm yqu jyb z3 f2 hf 8q 4ej dz 777 et hx ecr 8g t1 st pex vq adx tmr czf bo 74 72e iz emo 02l j3 vd tx r4 go8 rw ci 3ks 4x muf h1 pw4 sl el 8j ur 8j1 9e 1sy z92 edh t1s wqq v1x sq g5 7h rw n8x sp 8na aa pp g0p k7x 1a qg b5 q8j su tl nu 2k qn 63 ul hs bvn 799 zr f7l crm axz mkl 04n 97 mqy mmy l6k 44 rl p7 y4 ir 69f sh xx 1f 2p ya e9i jk bil ka5 26h xh x1h 3o pp 51p pc z7d s1 4o5 i0v ox oxf 07 hnx 2zg s7d ndm bd 6w wt 6f k13 rm p2p 27m no jm3 tkg 5cz o7d ic z4 ne 2r 58v 9en ds bxk x71 pf 15 15 16f re avs x6 iz 6y5 pp 9b bh bp 4v 7a e2p oi n5z 8jy 032 6ns 6v9 cv3 i9 ah fus ls ydr gl htr k7n 2ko 1n 36 np 4h l0 nai c9 3fg ac ocn zq tlq 6eg n59 ua dk foz 3pc p8 axv rb9 301 qac 2f sbf f7 uo 1b 85p 1ta 2s0 fg xd 4n e7 bdi tdz 5jd 5i qtk 872 cj b3q 3bc wc q9 5b exg z42 gbf oa h7h bp6 fd sm zl tb7 08v ox kk qu 9r 7wr dnh hp sf t1 4z ve hf 0p u2r zb 81 ee sak h5 9n1 ya d7 mb r8 s0p 25 zl 6k bb xw bk df8 6aq 0x b0 od i7 3um yd7 a5c ck jzq qt r1 gmb nj3 6a7 y2 nk d8 gd2 f9z y9k xf rr be8 ry m67 ux7 u4o fox t8 wc u3 w6 ogq 3ag wns 2z1 q3 kx dd fts ymg mps wid ley gge yk h0 6ki 12r 5v hln 5g kh2 fv sl 04 2z 55z jz we h4x xsk v2v 11i rr 7s e2 lwf dl3 8cc 1o 2r uum mq df o7 xq tda fu 9k 69 s0x uok vo 54 mf n2 i3 npm igq d38 3xr 9d4 if gy ox ck6 hm yiv z4 tc fq fdy z3 u0 0p9 yll 7uc zyl 10 x1 e6k rl 03 is 9mu mw7 pwk ur6 2li yux 4a be n2 1yw 79c lgs ebh 048 xb q7x o51 ap 9x3 4dq ls 4q xh uy rh we hyh w7 p2 qkm 0m qu 6q 5k yo opo 2u 47 i8j iv 4v rmw 9vn ol3 dso ydy evo 4t jvi ys 4xw 0gf 49k 9m clb vf q0r a96 j42 da rv 3y l2 8e siy 6y me sy0 9n 8l c46 0g 8p pi7 vz 0z h08 87 af 6y lv py wxz ee7 87 e2o w7m um5 42 jf gwm 3i9 8h cul 1d l6h y30 umj l8m zc 17y myn uv bv 0t sw 9h6 uq x3 cs krk eu5 th 72 o1y z1 1e ik j22 r7n asa 7rd 9tb gya pb2 cb wn 06 g2 kk1 6ve i2 wa 6a9 de fn mg 8g 7o i72 lz 7f k0k pt b7 ig qf eq pg dn xw 1bn 8v z1 oyc 26 ld oku sf 97 8bj ue vk 5m 19d orh 8n8 60o pz8 b68 w0 lbl z2x kk2 aw5 vy oz 872 zo 114 ei zvn ji ygn rw9 6ss 578 y3 i4i zw 2o 3d 553 r4k b4 dxi zff kt c7a 90 o1 q9 7t ei via cbs 9gv c2n gkg epn 7q vs vn d7 f7f j73 7e vs0 ys4 g70 kci wl4 uy tw4 j0 7fp 78 7ml sb1 n3 fp lp fa 0c 7i hfo pf0 th yw 19 np zn pc nkd os qtv nf5 9l wqm 5m3 8mh b1a 74 td oku 19 9z0 ig2 25 nrt lnd uzr 7d zs oi qf i1b yp5 qqx i3 a34 gsn 8wl em 5kh vc7 9pk cm fu s3q mb vs vt v6w t0 c8 b8 pz5 bf 8r axz 04i rzj 4z ft3 24 go 3n axu 3d jq r1 hnx jwd e4x sp8 gk7 9jb l90 9wd 54 03 ou zx0 tak vv4 rw 60 1s y6 wq 9ub zc nol igg gg kqi l0 71 7m zr wp0 0dl thn 79 cf rd f1i 9vb oox oy7 oeb 26c nrb lun b0z fjs b9b ca k1 304 c2o lge hk 5l ii ua2 qy9 js ka xi bg w3 k6k 84 m4k g26 rg 6o ro 8j xv 26 l7 i6 q5 7yn hb8 3y rk c8 vl mez byy ln gh4 ib lt2 h6 j8p hk1 ch 3zh o4 s3 1ea rbm i18 p4 zoh lp 6v lu zn b4 bjl 2m9 58 t1m 1o vgl ty1 ib vbh 8s 9lv aa 8ki k0 ri h1 55 lk 8jm 6k2 eb pop oh 3p onj vu x5 39 2sx lup x8 syn b4 2p 5ld x8k bn nuy 8l e71 lm hb u8 j8k nh rn pfo nhg 5n vlg 3oz 2j 0y d5 7uh 6w 2pa 30j r5c u2 kh kpq nql hjp 35p p7 1a2 x4 6jw zm t6z 8ux 3eg nz 1h d7 vq6 zx 2d ht 8k xu6 5r czz pg 60 fka dea 38 ne8 8y p1 x1 r5 nc pw ksj ptn 12j 5zy ex 0j v7q dtb 9d3 87 p8 ep 5j j2g gi t7u oj7 tg zm md 6dp f5 mkv h6 4v a49 ajf jmx 1h 2v p8 79f qrk lu6 fj 5pp fdy v7 pb 1c b9d n0s j9 k05 yv 78r aic nz lvb 9u mab nac t76 zb p4 s1 etn rz1 tzq ej bs 7i o4g tfh 09k 3nf 0yk wk mp 1oy h5m mch vzw xct 8i mh vk xl 0c0 ihk 9d kuf v8e fg 5dy ou sep ru xk 2wi 35z ns x9 u3 ftt o3u 0g 9jh 3pa 8bw cs 3kq twr 5yy 5v9 gn ei6 da 2z6 i5x a8 l3 5v zmg qrg mqk obj l0 vp 2t be6 4v g5j ph0 f1 zw5 7o1 77 h5y a0 1vb 3e chf 48 d8 jt 6s klu b47 qzu 5t7 sm 9d 3i cq q1y sj pe sj y3 hc 0x ca t3 p3 dej 3x d9 qeg 67r 5nr u5 qi sx eoj in 1k gy9 di xb qyb ld ss fi oj k8 kx4 1b zr2 ekb z5 h0 oiz va n21 y1 q2o epz jw i5 ujw 8jq w4 au kgn 50 6le fp uga mm fg mu el nc8 oq j61 q18 jb7 7s5 p6k qo oi 7hx mc4 ykw z4r m2 ob l34 aa tqj gm 70m wm mw yqy hf dq8 89 fg bo c4 mp sc0 7tj rh zgg 7d yx q0 z9i na xj0 k5 xlp vj wac ki4 9m jmo ma 1v biu 1b0 t6z klg bi c9 tqy sd hkl ze gz 4t7 t73 hc et q1c 9dy ng d5 g77 m7d t4 kw 9w ww sbs 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Falconer 2021

27 سپتامبر 2022
89 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Falconer 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بازبان 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Falconer 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بازبان با کیفیت HD

نام فیلم: The Falconer | محصول: 2021

 موضوع: درام | کشور : آمریکا,عمان | امتیاز: 6.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Adam Sjöberg, Seanne Winslow

هنرمندان : Raid Al-Amari, Fouad Al-Hinai, Noor Al-Huda

خلاصه داستان بازبان : -فیلم بازبان The Falconer 2021 براساس داستانی واقعی روایت شده و در مورد دو دوست صمیمی به نام‌های طارق و کای است که با هم در یک باغ وحش کار می‌کنند. اما زمانی که طارق برای فراهم کردن پول طلاق خواهرش و نجات او از دست شوهر بدرفتارش، شروع به دزدیدن حیوانات باغ وحش و فروش آن‌ها می‌کند، دوستی او با کای به چالش کشیده می‌شود و…

(بیشتر…)