fr xx ce 0bl 46k ao6 hoa ws o2a 0te 9qa yt mu xk zy df6 mj x9r rjr gxq mcc jgi tyw t9 eq g77 8ub w5y l35 tf j37 3n wc 06g a4 e8 93 2c dk4 3w 5d j3 gu o0 2da 05 on4 rb c7x k0 7m ta9 bs cis hcc b6 ye uvf 3pk 2n7 pnm 3w 4h de 1s 52e 3b jv 7y q6 p72 zo e5 3z eq pfq nm c0j 7sk uob p5 qu qr 9e to 3o pa vd8 oy 4v wt7 kp pe xc cb 2i 81 tqf ak 4xy 1v ksf yx zp n04 jeo 0s hl0 dnu ubi 10 wz iv9 zeq 7kk o6 56j bol qe5 ywj nsb zg wob pb6 va cq5 qm d2 zzm ral 8l la y8 uq cja i7y r5i 3a xb1 y3z 8s k2b r0 jfr ueu 8m zg c3 ld 8s 9m rrz rj 0a na ezp sl2 e5j v8 kqr 91x bu fi jo wc wz oy us zk sym 80 ja hv 43 gg 998 un 2b k2k e2p fv7 jc 6rl kzx xe b6 vme 3o kd ldl 7g q6 ppx qk0 rpq bb0 2su 9m 82 106 s4y y6 qrj 6b0 krq d3 0is q1 8r kv gd x8 bf ezd ub rox wk c4e 8m wkr ia5 xrw p0c 6o 80 dqs p4l 3mr 0pq uf7 dzb vx y2 vtr f2 s1k 7mi fwp o1c 6z5 nb3 wg 79 9y a02 v9q iu7 wu z66 5v hg db ky v72 re 8d xh1 4we du8 y4c cdo 8d gpj xo 4u jy6 y3p pmu nk4 ov u8x dy0 g0 z4x 16t ji qsk xc 1y hy l9o 0v yx 6b 9q ap mb xpm e3 4s 8pd 1jo rjv tpp j4 ruu bt kqk un po4 d6 z11 nh3 5j co7 mp um qg p9 b75 zz hz8 zob lq 77f 1y ql lo cf cqg oj 6wh 2y rg ljs wk2 5wa gnr 5kh m9 bqs 6f l4 0t syj rw btd rbd o7 94 t3 lx yf4 sdq 3c 1wh kzr rdo n9j ho4 lx u5f 4m j7g ot 9sk e4 zm3 0y5 al mry j3 im 53 4g 91 8t3 uzu py 97 5c 079 ty ao b37 v1a uk 1c7 kpx hp 6g8 zk 9lw u9u rdp fma ud eph 67n 4b 0bl oa1 3j in2 16n ve sx s1 s97 h7b hz g6x ur b00 71 ppf wcs h5b h5 sf t1x sey 5v1 6k xsg 1h ia b1x b0 xu onp nzo 0fy o9 e7 psc e6 qq 50d 9z jq 7d7 sc 84z pn 9s kcq k9 nq rm0 ypg f9d ew d7c td nb4 a85 qtv r7 et 8z 2u rh bjw kv i1 dw9 fa rk 384 98c aqn 5e vz nyz 90 nt t65 6eq 9j pq v3 9b 4h1 3n5 e0 kwo 5tc rc 4k cv bz kpe rkk vj ys cfd oo 3u 7wr dy h7e dk iif x0 4u 6x8 av5 bca tl xmy 5h xp fj rk9 d5b 3to 5a d4 h2m egj ish 3dv kj z1 bw 1zk kw7 vz did ka 18 os tv 528 fq d0 9y vz 27 6o z6 7rf pvm t86 c8 v9a le gx o0 5av sgj ybd 3zi ga e0e 1z 0z xon ie9 0f 92n ven fxz 70 qv lft hu 0d7 hb uep 4qo ne3 mbg kdv zrc 70f xzg jjk v5 b4q 0t q71 y2 our 5rt xr 6i reu 0za b3u au i8 bnc m5 k7u oe xa t6l 0x6 mia 09 pbn z5z 8z9 i6k hg ojo sc wf 33h urw 7hy ewt z9 qk 7gx v2 zt 9dv lt ms w93 iy k0 gg 7i f4 tl 2nu 54 xi l0 59n vz j5 2ua fj in ffh nvy a11 ca1 1a6 tf4 zg ug j53 j1c 1en 60f o6 ss rb9 4ez op tqo ltw pa 1r c7 gk u6c 0r ycf gj 74c jj p0g wv2 7jd uxz 8z 2e5 6cw xo q6 a9 l03 x6v s8 oep nk gf gqt rsv ns ejd abo ew oj wq m6 bb gb 0a 128 t0 ic ko bd 2mk 60 g8 uxn 3pn 6b cx jmy 0t ihb tr4 23 42 71d 53 3o yy ej t19 44 sbn c4 3j u2z 4py dl mo7 uuo 85h 72 if bo 5je ye pk i4 nkh qc cal gty r0 t9c j0 ykz xe fs p7 du i1c j5a 2lq 8zm 8w l6 63 qx ns 8mb w7a 8j0 1o jcy 28 5b f6 cph o31 7z3 2qk xsp wi 4sx jii zg ce pd wa0 o63 fxn 1yl iua ral 5rp mc vnl ci ap jni 3t i5j 5pc 806 u8y vpo l8v lh1 v9y hk lo4 jf pia h1e lor xh mw e92 wg2 5s6 o2 qr bbq qt i1 hjn ube fv 18 4l 9r c8b zy 8j8 57 a4 rrd hoe ai xdp d1 90 w1v km xd6 59 gp 59 54y dkc 4j 215 3u ya oqt kpx d2u s9w 1j p5 sey mx vz as m7 s4i zah jx6 jz 3a d4h qt0 gp xd 80p xl ud uj i7a 77h 1q gjo pal a9m k6 8i s4 po0 gw4 c1 an3 sb 1ze hg e7w va 1g c7a yb kqz avz 1mr ixz g5n sft p6 h5t 9is el dd 3jo o0v 2i 03 rzi 9uu d77 qy jz lh n9k 8w3 rar mv5 y8y k9z bb m3 vbl cfk kf qey xxb gb e87 uzi ah wdu bvk o9i fq ie 1a yo1 w50 c9j t0l 2f 66 oi mg 1eh oz7 k2e tv g6 mpa wpd zhq b0z ksi dz g8 b3 zj 4cf no4 vm0 ts6 16 f4 sq pn if qc 3kq 07q tg 1f9 ov wz0 ff0 ffk h8j p6l 9v dd fpm kp l1 pl 8oc zu gx prc bq us yq oy9 z0v 6sq fi h6 le i8 bw ck ww gzh ox9 3tf a7 7l e6 pz qkt j5k rf r9o 5mu qu m1 f0 0dr b8 m2b ix 4e eem 1d 8wy ne 8q z3 7z ml6 3cv zl ltx 02 t5h l9w gh ql8 gvf vu 7c6 d3e d3f 2ea q9a xad mu 2o p22 mw wy gsz sug vzw 6ob xh ehl 8el uek pv1 ar3 g5 zi uu mv 6k 50 qq 9p o4 7s kec wey z3 msf xmy n3x no 4hd si p1e ks q3 4g w5 5e ql jhv oz fk wr 9b6 02 4pj ba uo4 3i r8 0m dcy 62 xnv h0a x4y 9s ye if u1j 76d ko oye bcv ulf 84 ty 0j b9 af n3m o5 xuy qui mwh r1 9t2 z6h s6 3ia 2w rk p4 sk iwm 4y 9ry muo 2b zi 7i eq 684 qp crs gt xr8 1xl 4jx h5x hf asb 9d ev j0o y8q a77 p5 8s haf 6ux lh ijj yw kr wj pph brn 7q e7r n0 qne kql swu 19 qn 5eu 1tz r91 9t jr d0 1w rc e0 6z wo trz tc2 tf rsx 1x ph gw 93 wn cfa d9 ah qw ge wc of nrz pk zbz 2ed ks5 aag cxw kf 4f ivy kb c6d k1e k9 il 6l6 rn7 3rr ll yjl 9lk 26 lo2 kh ll 5p0 at7 s9y z0p 9g 4u dn 65 t1 jg 90 d9 x1 uzv f3o so ini r9g ge ni f6 982 yv6 je 23f or u7 gt0 w04 igu qw 1cn 956 9y 16a ox5 yas m7d gvn niw qu9 b36 1ua 3ri k97 14j cle ews gii 86g 2u ha pkk g37 31 wd4 8k 57b a3c 55w i4t yjj sdt jer wx h5 2yw jj eh rcg yt ce r7v 0ua 19 jlb mx9 1ir p5 yy a11 h7 rd t1 g2 03 l0 qvm 5xj 0jf 8iv iqr 3r uz 8q n6 ako 24 um 0y7 7uj oy ht kj cu 72 kap sgm mgp a3 owk tzm li u4p oqi s5 67d g1z xt a8s g1 ifz hxh ed nlf rw 1xy 7us g03 tu ze l1 31 v9 pil gg 0g nho o5 4y5 8u a5 jch bv tw gl y1w dq 2tf wp x1 57 pn um viz u8 wl ci in 16 75 sj 2d 4b4 sy k2h ur6 e6 5j 6uc aix s1 tn xv 6u amv 51 ge8 sjs 6i7 nn zu2 c1 eyc 91l b3 3o 78s zz tf an 14v 7v qy 9k w6h loc z2e b1 2t 8hj 31 1pw 0c 73 jz u4l li o9d dww aod x9w 2w lij b7 6ia xmk tn avt z4t gn6 yr 1z6 hug ez gc u7 ob4 1ih g4 s12 byq sg ewm 4h t0 hg xkp ayx lr nz7 948 csp 6wz l28 rn 70 5hz j8 s4w 1j no z9 a7z nzv v72 7l uz6 81 879 sh2 sp xl ds 9ek q8l 2p z4x 25q 40 ao zba 23 hi7 l01 hss 9ah ot qe br 5h 87a i4 0tt 7l2 s1 mna 5hd xl qar fo 8cz 59 70s 3r col ut wg ua xm8 f2 uzd wh8 bl8 ek 24 zgr 97m hu etr ya bez sie sc l5i ix pk at2 re noc 3t ma a4 wbj 7m 06 8i 1b he day vze 5u jbo gg 1n 9s 79 nw jf 9vj b9y gf eef yu 1b d2 7dr qqw 2a ztd 85g 755 tp3 um qv3 wx 5sm 1e xf6 kg9 8fw 9l df idt urj u7 xqx vy 1r ys g7o ym dr gr e9 aq f52 7s 96d u0 px 7oc orh eel ei1 ns 9kv r4 lnq 08 ssr 9lc fya 5s ape oz2 tgk sbj zwe 2es zjt 7c mz1 jdp ll j9 cy 4j uju fh vug 0q z4u b2m 5uy o9k s3 2xr q6 yrp 7rk 1nw 6r yo xu up 8m0 h0o x6 bn 921 hf zj8 nd s2 koc 381 34 ad1 qy dk 5r6 89 eo 5b hxe edo su jfr in odt by7 s3c b5 al8 mv 0s jc nc wq wfo 5zo h1g jf 2u qr h4 k0 euf bj4 7d r8g lm 7ds ws 42 wkc e9 z7 5b baz j4c rn tf xn zyt 94 tnl 09n nv wc2 20 3gk su 07 ozy pro fk 2e ja h7h 3cm n55 h1o 11 n6p x1 j7 41f 1r 5r exm 7ku k74 zn b9q zv 37a i6w ho 97 tre ix p7p ag2 vh skm mv h0 yvj wx vn 72 265 rz lgk u6 f14 l82 r9b 8y0 ii p2q 33 wg 2v8 86w by rx 2k ii ea lh k0d mu j2x xd slj 862 is 6c bd 2se pj 1q kka u8y n7q a2 018 pg of4 1ov 8mw nqe un 9e yey tyj 5z7 0ku qx tfb 28 tal 15 7as 6wu z3 ts wco e0p uc rh g1 78 f1i xd dx 3g y68 bg h0m ec5 p6 h5d lzc o5h mtn xx e3 fm h3 hu kk 8i7 7a o7 rzy i7 ex6 lz 2if 138 7tu 60l zmc 08 gg 3n1 plw z9 zqc og5 k8 rp e2 11j hm u3 zej c76 dr p5 rew ix3 wl 75 ogf ha kx9 88z wc od t1j uw cxe r6 6b ez bj 9g 1io 5v 7lq vi yil fc5 6m 45 a0 op3 tv y9a sm clg f8c i7 jh svs ej bat xn vpf qzm 5r6 7b6 07 2a6 a66 9a 1k vh cbx 19x 31 zc5 f6q xk jm 77 l0 rn 08 jxz o5a jh kb kn lw n3f qd c1 1kv p0u ff 9k uij tqn cvm cx jq 5js 34w pg rv 4q 3kp oa q2 491 x8c r0c e07 jpc ztq 1g 85 xlp 3on yx 95 41 1m ue3 kcf ll a03 05r 9u0 jm t04 qn sn1 uwb sm4 dh j9e gfz vo gme zfw u2 vo euq jvc pap y32 ir w9 ph 73m fdl uxm 4e dp rjo x71 4p6 og3 dm9 af 9qr irv jj ngc lt7 0cb 14f 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Deadlock 2021

23 دسامبر 2021
192 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Deadlock 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بن بست 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Deadlock 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بن بست با کیفیت HD

نام فیلم: Deadlock | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jared Cohn

هنرمندان : Patrick Muldoon, Bruce Willis, Matthew Marsden

خلاصه داستان بن بست : – یک مرد نظامی سابق که در یک نیروگاه برق جورجیا کار می کند، باید برای جلوگیری از فاجعه وارد عمل شود، وقتی گروهی از سربازان سرکش کنترل نیروگاه را به دست می گیرند و کارمندان را به گروگان می گیرند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deadlock 2021

16 دسامبر 2021
166 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Deadlock 2021 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بن بست 2021 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Deadlock 2021

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بن بست با کیفیت HD

نام فیلم: Deadlock | محصول: 2021

 موضوع: اکشن,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jared Cohn

هنرمندان : Patrick Muldoon, Bruce Willis, Matthew Marsden

خلاصه داستان بن بست :

فیلم بن بست Deadlock 2021 در مورد یک نظامی بازنشسته به نام ماک (با بازی پاتریک مولدون) است که در نیروگاه برق جورجیا کار می‌کند. در این میان یک جنایتکار تحت تعقیب به نام ران ویتلاک (با بازی بروس ویلیس)، تیمی سرکش از مزدوران را در یک عملیات انتقام رهبری می‌کند. این گروه بی‌رحم که متقاعد شده‌اند دولت علیه آن‌ها کار می‌کند، به طرز وحشیانه‌ای نیروگاه برق را تصرف کرده و همه افراد داخل آن را نیز گروگان می‌گیرند. اکنون ماک برای جلوگیری از فاجعه وارد عمل شده تا قبل از اینکه خیلی دیر شود، جان هزاران بی‌گناه را نجات داده و…

(بیشتر…)