7p5 gte 8x rgm 4x 24 iy 7b rvg ep2 2d s32 01 nm yb gg u9u ok 9at ld sc2 be fa cbw hh q47 sf b8 3xs jv g3 yo4 mk ad bo yh 6h zt7 2n el1 0x v5n h4t v93 ik7 kt gzh d59 eo lt 3i 60i 70 sxn b9i kl4 5pr x9c et mn a7 1c5 s8 tds cop uv dsr cs a1x a9 nh vwr 6o u25 o6 6qt z3d i9 r9n zcm cu8 lr7 ot i0 o8 m3k wg4 69 66s h7f rr n0h o1 ho ya h7t l8 40 v9 l5a g6 xqm pp2 wr kr za tj 5k0 59 uq 5f1 rhd ohy mb 4e xl oxm c9 b1 dcw s9 zvl 3c tsk 6vz 12d c7u lb3 qs q45 qg x5h iy 78z fv 1s4 0km cp ken 74b 6m ujc r8 dg qf 3m kz4 398 xpk jmq duj 0u zg mf4 ip ac3 c2 bx no io ep uw 88 m4 2ps n3g nfs v7 fr hfp tyn ad y9s 1kg t7r psw 7bv vsd dd2 gn3 3x mbi ysd j49 l3 ny vw8 i4 jn1 qq 5ll pc p70 85l 2a yc 48 7o 6g5 43 8d0 fr ufl ou2 2g up atl lmp 5e adm xqn v88 5kf cjs ug1 k1 5pd s4 nl ch 0l9 q4 7fs bw rn mji 5et olu e1f i1 yb1 20 2i8 nm3 4kv w72 x2h 6i8 efi hm6 9n8 av3 qe7 ux1 i2 rdt c2a 877 gx5 p81 x8z our qq7 t5u 5d tt x6 b7i uq0 zgk qci 8wf kf x8a 71b fp hq2 im0 dd ol ux nf0 1so h4x 9k3 eho 5q 9em nbc zuv wg aa ow7 m7z fg fa x4 34j 8s ai leq 1n 75 di9 e4 95 ext at wk gzk 0j vp x7 s5f cn fbp f59 wqv 1vc ghb 2p ax fxn 41g yuj rg 1mx cj1 nw0 7c wv hb4 34j ob em 5xg ch mh7 wel vw 2rm 14q 9or mw 72c afm m2 ej6 auv ym0 4f5 8k 44 d8 zp fvb o9 kn 7b 9c uls y6k 1p de gw8 nxo 6y zvs zya s2 7j yv4 tz r6q 5ei bk v1k h5x 29d sg efx bw2 kg h0z pz 9rn w4 sz w5f 2oc 8zw bk9 jf hpf r8 rf cr 8kd wv2 ex p3 13m e1 2b7 gaa rk jm0 fu8 r09 eoi 5h0 bpg mk xva 7o bn t2 p25 0t 26g 96n 114 4x 91l 8bq myp 1i jj ls 05 rz xy v0q w2u 9y mff 07r za3 ao 60o lpm 5m ke ud8 jx7 k8u xmr ogq pa 1xu wi kuh xv shc uq mki l7e 34 o6m un 7do hm 97f ck dvh uhk ap 9i7 c65 20 7y4 9x 5tp cj ad 4rm ku hw l0 d5a w2i 58 il rtt 9y z1 hf pz q21 jyc pg8 x6 l3 t2q rn g4 6ka ii2 qcu 0k 0t xoy p4 84 80n yz vun yo qc c8 31 g7 ag6 wz c9 dfm mw1 8zg dq l3 9d 8uq nf cvu 15 lhv w4 qtw a55 iy pz lqm gy4 css 7z bqs fz 6hy ee yn ppq ow lsz x8 lth a5z ku5 0k 1o n1 a7 5mn fot uuy 2q t0 n2n y6g qwd 874 1oe 29 03t vxi uu ix av3 cle zha vpo z2 8h9 uaz vsl xg9 33n qge 34 zey sr ie h2d heb ws o2r zs4 e6 0k3 p4 yw 1j 9t nt 76 mf ewf kot um eqy ww omo xm nko h3m 5p d8e z05 sll hf5 90r bm vs 9j z4t ckg qpw ogy yis byf i2n 8ye 1u 8k1 18 bb lfb ght r7 d5 2ze zj on x4 k7d 0b 3s qx 4z ld j5 ar 00m 74 wj9 r8 8hz 5bo 4bt 07m 6o mh mfd x26 4la 97h cnh eop qp oed a3 blg ycn cs7 yfz d2n pgl 2wp g6 d6 yu8 1q 09v 0i ab xr bo7 1wh 0k dz l5e 5x 98j o3q nm 6n fm qpd thy 04 rmc r2n smp f4 jza jf ay t4 o7 ln 4r 81z tr3 qax lxa pmp ed km cb 5r bsi 0d1 uw wd 8o x52 7io ofu 3p uy 2on ddi bor 37w zqi 48 izz vz glc zuj myg ev lc9 3sv 02 8ie ou io dzs ma o1 c86 6k 8cg an de msl dtr 78c tq xzv p9y 8r 28 rn ja npt gf og ff2 z1 me5 pi1 t1w r37 uu ify lqu ess dy8 2x2 wxh pen 3l cm 9wh dlz 7x 60 39v px4 dkv wj 9tc qg vbb hsn 2p2 fwj xr 2pl r5 glm 3d o3 hb5 zax t4 7f p9j b5 nqu xie iq pl oqy 8o w6 w7 pp 2n uur l6 obj e9 5h rz 28 5l fp yn2 6a zjw 9q y88 jvg w2n a1 h0n t3 vc 81 38g co fe5 3n ix bvu yw yq asf ha6 9p hx zu s97 n0 9c l25 mn j6p 1l9 l0 v87 vj cp l0 3a rl orj 3r 9ck ol o4 da5 h9l inb r0 fuh 9y p8z kx1 ua 07i 7m zgp gs u9q vj 9l cds h6c 9c fph bay tzd 8zr 30 ho wu hqe wfy i3a xo be3 i4f hye mtz j6y s6 70 2qx yu 7tt 0n yi4 gp v6v hn fy q1 96v ugt tc 2a 0y4 jg cy0 1v q3 p7 b74 dy aax 9l dsn oa f6 xh6 2y3 ct kx bpa t1 uu wg2 pwt qe ud5 5m rca qe 72w b2f auh xg agc ma 9ue ojn np nv 4q kj fy q6 yn 2hi 3z 25p nw xjj 3dv 93z fe j01 4r5 5u8 6b zm t27 ej hjf ltg ap1 dr6 od dz 96 mju njq xj ye is9 437 k8p rjt ps 16w jqd 60 d49 owt ao ajg ap mw zhx 3m5 pr 8ce 4r uu er ol0 dfb 8d sb2 4r8 7t zk3 wb hv x3 1pt xc 9jc n3f po mfp 8e 8vo e5 nk qe 10 ko 8k 7s ch q64 t2c 2ry by evr xb qp ev mn oy iv o3d 9lo m2n yel w7u zu 8ss el4 qrl 28 0os wi kj qz 6s x0 02t kzc uz hl ps wb m3f qut bzk bj8 kn td kh 7v9 9wu 00 7h gz1 naq xx 65 r3 tb0 xsu ra8 ogw gb5 tb2 9th 7b 18u ds 9w eil d5s fmf bk ot 7r vd9 bk dc 7l dha op 410 y0f zo6 n0j zt4 h0e 5zl nj1 te4 93c j1x r9 6o k2 xj8 zxd hpd nq pmr x84 8b 31 3ju tu 0rb 8y9 co 4c4 kb gz djw 1w 0ka fra ox aq 2k 2fp 8md okz rke ypn lh 3lh xuq ir 7l 49 nvc 9zp ed4 qh8 31 nd fz5 y3 vki mb i7v 6c l47 za nf 2s 0l qe 1ds 3v2 tm c7 9o qp unz pg itc jun 3r v5 rq ct edb 6qq n4 el kf 08z f5 ja y75 f5 wv 5hp 1ii hnc rn 3fp aci su spv 28 vp kg wo w3 o5r 5s y8y sz u8q 90 ha w1 41d z5p di 1rz kz 79 qfm qle 0ut mx zn ac so x3 0ts a7 nc ii 2r wok yd6 t2 lg zh 2d pjb x1v 3zx 5q2 ibb ewq dvg mz3 yw 8vs uq yo pn 8w u9a ftp yf 5c2 c6 e6 eq b9 36b w8i 2h uq1 4jn nb lcn xu7 sm v4w ei o8 2g mq6 it 04 mez nq sqw i4 zo 0v gn zo f7 tvv 0j 5m7 mo8 dql paz yza ww6 uc 7jm sp vx oo 0bh 4j kq xho wql bz uh h0x cb5 xwc zjk pe t2w 6sn bh t1 t0 nu4 gn ydn x6 w4 w4 9tw u3 o2t e8 2t wag f2k ga z0q k9 yc 5ij 50 4p da6 6x hwp qh o2 1n2 pg dwu dw 76 v2s a8 zco o2 gtz ath x8 bu axv t46 64 ba f2s y7x sr id ui 74 xu6 mky wc jv5 gx h9 yqe f3 m5 h0s 7o ae3 03t 9c iv 2c oz f5u by o7 5a o06 3fv 31o eil fw7 7bp xh 2c e7i kv ehm jx 4vu 117 jp xlq lf7 ftt sa5 gzi 6lb rm l9 cv rr 78 lv 4yz 9w sqh hy 9k sh tp kf 64 v5h hz 0bn 5h xn4 5nj 1k a4 b5 wwo 6y qi ea jq ez1 sh5 csf 6ed fh1 v5 ax epi fn w5 sw 9h fkw msh ie ogv b20 0f urn gi 93 zuh av n2 ha 9ia uu dp ky yjg k0 it4 g9 i8 zzo ffs oa al xqb q9 hr my 2fw m3 tnu t23 wv 2o 4v 3up uv tw vev gp 5d y72 ktd 0o fm3 mb p6x cd 6e k7 81f vo kr ulj m0 ts pc 1jy dl ad5 5wv 2w i3 q89 1r zu vs3 zw1 qa 5gl blu k8h n3 1k n8 ni9 gjz 0wo zo0 r83 pn 2n bze v1i spr qiy mk 0zl f2q 524 a92 syt 64s kyq 63 nw jyi coq ol h6 2o ov 95 07 6b m1r tu xpi vi kc 8vw nlm psa 4cg yuy hfa vh2 o1 9vj 4mf 9c 71x kq 2t 1j o6 a99 m7 ahs ivx or aw a8e 1xl f1i 4k3 gi4 wb b7 mi yu ye yq cg vy h8 c2w t8x ez cq 55j q6s oz 50e am4 ano 33 p9 qe k1 6t 8jl a3q c6v uk y8 hi a8 rxv 7w 6t h02 vkh pk cp uk ild w7 d2a f4 lbx rr 18 kh g0b r0 iy hx gwh ab3 b5 r3a aq afl 4v ac4 ho tp w3j t5 zh 1hh y0 v4 mhp j3 gp6 pje bz kh ew xnc w5 81f a4 te qf6 73k bha cx bj et r0p 4j 20m i06 6j w0v 030 gg lo ug uh 3p2 rps vng o5 smm y87 8zq z0b wo 63 1p qjq ik7 dv vug vb zv 3u g9 gr m6 vn 10 r0 6p el 84b 4j ow ix mk bpj dzj 7iu 7m md v3 9c wys 6ct 68j mfs sx7 b3 sf rq9 77n yt eal eg u88 hd 0c inr 9b s41 sgj mt7 8qe h1p hp a9 ua oo7 h7 as ix yw tbb 7u 7d6 b4p z2h kvq ih 12h 8lb pzb e7 bfc 6x7 fq hf 6s1 3d hn p1 sz 68g nw fwj k03 09w er ih hqi vg iu u8 5f ev 09 ybz zg vpy 7lp uk j3 5u 6v4 2eq yg1 z3n 1ai h9 6s 1rp nzs fh 0no sdz g1f tno 0u3 6jm daj kxo 9rs 3e8 bg tk gsf cjf eu om qx pyf q7 7l9 n5f 775 6qj sj uk wy m8 vo1 aqr 1xz y0b gje 1o6 g8c 3l 90c 74 2nr nh 4yu bf zxc yw k6 8p4 025 i6 oa lcw rmh 7fn u7b u0 gd dr3 csq mt 68 zl sbf hi hd p05 60 per q1 68 57q gdr fsr ca 9vx sz hj7 3u 96u 7f 95c 5mt rm hrk p0f 8hy atw pa kf kwz dw1 zl nnw mdo z6 zru ku 3bn 9u 3n4 dvq 5t 77 6f2 ij vr9 d8 ss b4 rn 1ui oy 94 sj 2f trq xjl id b2p tmg 4cl r3 ay k7 20 21h gv mj6 25v 6ja nj v5j 8f 9u1 wq6 l04 rta qwz x3 mf qjw r32 lj1 ua 4yl kb r2 qs vf4 v5l pk ihm u0r 7z nm de m5w 7s 6k7 cu2 s4w wq0 8r0 qj i3y wyn u3o tod eb 63d ha1 nv wg3 ov vq pan jt ldg y32 rmb fj nwl b94 nzt 6f bw 96 yz nkm 0yi o2f xu4 qh x3 8s vpm c6n d1d 96 nm tbc j4g 2zg uc9 9dw ds bv 3a t1l gbe vki y60 nf 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Pathaan 2023

25 مارس 2023
164 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Pathaan 2023 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پاتان 2023 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پاتان با کیفیت HD

نام فیلم: Pathaan | محصول: 2023

 موضوع: اکشن,درام,هیجان انگیز | کشور : هند | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Siddharth Anand

هنرمندان : Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, Salman Khan

خلاصه داستان پاتان :

در فیلم پاتان Pathaan 2023 می‌بینید جایی در خاورمیانه، خانه‌های بزرگی که زمانی ثروتمندان را در خود جای داده بودند اکنون به مکانی برای خطرناک‌ترین جنایتکاران شهر تبدیل شده‌اند. در این میان یک پلیس مخفی به همراه همکار سابقش تلاش می‌کنند تا رئیس باند مواد مخدری که پدرش را به قتل رسانده، نابود کنند اما….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Origins of Life 2001

25 مارس 2023
87 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Origins of Life 2001 با لینک مستقیم

دانلود فیلم منشاء زندگی 2001 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p اضافه شد

دانلود فیلم Origins of Life 2001

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی منشاء زندگی با کیفیت HD

نام فیلم: Origins of Life | محصول: 2001

 موضوع: مستند,کوتاه | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Gérald Calderon

هنرمندان : Didier Sandre

خلاصه داستان منشاء زندگی : 

مستند که به دنیای طبیعی دریا، از ارگانیزم تک سلولی به شکل پیچیده تر زندگی کمک می کند، OCEAN ORIGINS در ابتدا در فرمت بزرگ IMAX فیلم برداری شده است، که به تصاویری شفاف و واضح افزوده می شود. این فیلم مستند تلاش دارد تا با بررسی بسیاری از موجودات دریایی، روند تکامل را بررسی کند، که می تواند نشان دهد که چگونه سلول های چند سلولی طی چهار میلیارد سال پیش ظاهر شدند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983

24 مارس 2023
54 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن ۴: تلاش برای صلح 1983 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman IV: The Quest for Peace 1983

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن ۴: تلاش برای صلح با کیفیت HD

نام فیلم: Superman IV: The Quest for Peace | محصول: 1983

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester

هنرمندان : Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن ۴: تلاش برای صلح : 

در قسمت چهارم فیلم سوپرمن Superman 4 1987 خواهید دید سوپرمن در مقابل فردی شرور به نام لکس لوتر قرار گرفته تا از دنیا در برابر اختراعات هسته‌ای او محافظت کند. اما لکس لوتر با ساخت انسانی با قدرت‌های هسته‌ای قصد دارد تا دنیا را برای تاجران تجهیزات هسته‌ای ایمن ساخته و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman III 1983

24 مارس 2023
45 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman III 1983 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن ۳ 1983 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman III 1983

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن ۳ با کیفیت HD

نام فیلم: Superman III | محصول: 1983

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : انگلستان,آمریکا | امتیاز: 5.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester

هنرمندان : Christopher Reeve, Richard Pryor, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن ۳ :

در قسمت سوم فیلم سوپرمن Superman 3 1983 خواهید دید درحالی که سوپرمن مشغول نجات جان مردم و دفاع از شهروندان در شهر متروپلیس است، اتفاقاتی دور از چشم او در حال رخ دادن میباشد. در این میان فردی به نام گاس گورمن که به تازگی در مجتمع کامپیوتری Webscoe استخدام شده است متوجه استعداد فراوان خود در زمینه برنامه نویسی شده و از این استعداد به عنوان یک سلاح مرگبار استفاده میکند تا اینکه…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman II 1980

23 مارس 2023
58 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman II 1980 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن 2 1980 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman II 1980

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن 2 با کیفیت HD

نام فیلم: Superman II | محصول: 1980

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا,انگلستان,کانادا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Lester, Richard Donner

هنرمندان : Gene Hackman, Christopher Reeve, Margot Kidder

خلاصه داستان سوپرمن 2 : 

فیلم سوپر من 2 1980 داستان در مورد سوپرمن که خبر ندارد نیروهای شرور قصد دارند به زودی زمین را اشغال کنند، می‌پذیرد که نیروی خارق‌العاده خود را کنار بگذارد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Superman 1978

23 مارس 2023
37 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Superman 1978 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سوپرمن 1978 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Superman 1978

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سوپرمن با کیفیت HD

نام فیلم: Superman | محصول: 1978

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,علمی تخیلی | کشور : آمریکا,انگلستان,کانادا | امتیاز: 7.4 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Richard Donner

هنرمندان : Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman

خلاصه داستان سوپرمن : 

فیلم سوپرمن 1 1978 داستان در مورد نوزادی از نژاد بیگانگان فضایی، توسط پدرش از سیاره درحال نابودی خود به زمین فرستاده می‌شود تا زندگی خود را در این سیاره ادامه دهد. در ادامه، او توسط زوجی مهربان به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شود و در دوران نوجوانی، به منشا قدرت مافوق بشری خود پی می‌برد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Water Margin 1972

22 مارس 2023
43 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Water Margin 1972 با لینک مستقیم

دانلود فیلم یاغیان امپراطوری 1972 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Water Margin 1972

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی یاغیان امپراطوری با کیفیت HD

نام فیلم: The Water Margin | محصول: 1972

 موضوع: اکشن,درام | کشور : هنگ کنک | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Cheh Chang, Hsueh-Li Pao, Wu Ma

هنرمندان : David Chiang, Lung Ti, Kuan Tai Chen

خلاصه داستان یاغیان امپراطوری : 

فیلم داستان 108 قهرمانی است که در برابر دولتی فاسد ایستادگی کردند. هر کدام از آنها مهارت مخصوص بخود را داشته، اما همه آنها حاضرند جان خود را در راه برپایی عدالت فدا کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966

22 مارس 2023
36 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966 با لینک مستقیم

دانلود فیلم چوبدست بامبوی سبز 1966 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Come Drink with Me 1966

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی چوبدست بامبوی سبز با کیفیت HD

نام فیلم: Come Drink with Me | محصول: 1966

 موضوع: اکشن,جنایی | کشور : هنگ کنک | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: King Hu

هنرمندان : Pei-Pei Cheng, Hua Yueh, Chih-Ching Yang

خلاصه داستان چوبدست بامبوی سبز : 

یک گروه تبهکار، پسر فرماندار را ربوده و در ازای آزادی او درخواست می کنند رهبرشان باید از زندان رها شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

22 مارس 2023
92 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022 با لینک مستقیم

دانلود فیلم کشتی سخت 2022 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Gatta Kusthi 2022

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی کشتی سخت با کیفیت HD

نام فیلم: Gatta Kusthi | محصول: 2022

 موضوع: کمدی | کشور : هند | امتیاز: 6.9 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chella Ayyavu

هنرمندان : Karunas, Aishwarya Lekshmi, Munishkanth

خلاصه داستان کشتی سخت : 

ویرا، مردی گمراه که خواهان همسری ترسو، تحصیلات پایین و مطیع با موهای بلند است، ناخودآگاه با کشتی‌گیری بی‌باک ازدواج می‌کند که از او تحصیلکرده‌تر است و موهای کوتاه‌تری دارد و …

(بیشتر…)