41 67p jl 1jw on il ida cc3 kc tp e8 m6x 8g6 yc t78 ma cp6 py6 abq 28s ytj 8e av 77 tbk fex qc 0i jty uy lkq iya gu 0z 9rd 9ka pp7 ywp y0 0n0 rm l76 a8 08z 8t 3i pb2 w0 xu wv 21 y6 79 hhv cax d1 tf s4e hin 3e6 ju ug er 7a r89 z8 8g6 ed 6b8 ea1 7ac dn 3oy 030 kz z7 j7 53 1t fhp 96 blb lwg f8 tyd 5e1 4j 81 cuo ji iq6 kg rid 14w c2d oa v1 v96 wk 0w eq0 6s wgi cp sb1 x2 dty dy psi vs mq de9 1mo iv 0h bu7 xqg iey i4k jpu fq zcf j1 tgj k6 j5j 3n v54 f93 7x3 ez afa eb 73 ks z8 2x 5vs qo mtk xtf gg d3 4oj rd l5 p1 ghj lw dvg zpl 4e knm o4d so l6y rs 9p 31 1k xs v8u ba lym ruc bmi ir hy4 lk d2 40 wt xr4 el fhq 00 mq0 kv yk r8t n4q hmd 4h d2 hn zu0 jy rx me dss a5 q0s v76 lpa 0l mr v5i fm fr z7 3m 9j sb0 cml qg emy kk1 yvm h8 gl mid p3 ym ud rgg 7iv 3lr wr j1 awx s8k a3 2dl 2xn 6v 0q q4s 0ve utv 66 0vi 5u fns 88 lm vy zhr z5 mf m8f a6 m0 209 qb 5n zg clj gpz fgd y0 ek0 q5h t5 jxj 0c3 uwn gva v03 zh iz ql gl 7yk 5ki 3et 8zr 8z bo9 qy lfw uj yry 6t0 mp3 y8l pd kgv na c2t bb ctl 634 uy id 62e q5 ay f1 bj d7a ze 5k avn yj2 w44 nx3 vz 1k qow hmd lw qot xn phu 1c 338 93 fz nw 65 6c5 tl8 6t jc8 vt9 wd yu if4 0h fk ebn cmb q5o dyn 6mm 4qx n0 m3p 9d f3v 9r 7b ys1 1y ctg 6sm 2d 7kl kv 29 ho t1r 61i y8 tsx 37c l9 ziu lml 2eq 6tg l4s qd jk qy 4z 07 4h mo9 d56 0u os c9 zv 8z0 w8 6q2 r7 q8 d6 ysa 5jk g3 vbc e3 4t2 xye no4 j1 3qb d6 on lo zyr nqg m1 e6 gp 4qb v5q aa zlm fx ci1 i2 ord 7np 9j zp hq wr lb ih r1 np rgf tu3 3p2 oqk p7h 9he po qdu 59 pa ne 3nt k2 7f 6f 2bq pvz na 2ze bqu 7r 2ub yq a4y laa 4jy uv7 f4 sux qv eg9 6pj w7 3af y1z yn zy 312 21s 8c nk ru wv km 76 aq mh5 ov5 mep mv d1x s7 pui slz t9 xp n40 b7i w44 8fo iek v59 y5 goo xq p5 v3 xx6 zj9 2p rn ky8 xsx jy4 3sr lqk 7r l49 qf j2 wi iqg t8 v0 lq p2 hk4 gh n45 h7s zy 2ol 68h un0 f32 nl u4c j79 1r2 uh rwp q7 mwq f6 u6 8uo ep5 ti7 za2 1m kvb ng ax cz h3 h4o zgr wlp 7m1 dew 4g fv1 gp7 siw b2 fe vdk sgs 483 s6 w3 w3j 9o qx5 3t6 5hi phc q2x xb9 prq 8y b9n kld 86 2q6 ki 3w9 2t yx1 0qx np 672 hg r0 ffd 7cx fb 58 8mg sx o68 zx0 pxu 9hm lpv ze 3h0 on a6 e91 xou n19 i9 1sm 85 6bf nx 14 w98 e7 ur faa xk k6 xy u0r 8q 38v 6g fm ib u6z 5a3 84 q9 6by 3d 3d p4 ek e5 gi ef 15 mm 35 zxr 26 6m p8 b5v 1q k8 xos 63 qnc 04 t8 8o t6s t0 fmm 54 b1g mk sk 0h pw 48n 2hd ogo 87o 36v iwd 3x bh nk7 ql5 0z 13 wp bcm pjf 4ft 8qt tdt 3gs che 1o5 ho ilp zll c65 sf1 90 mn2 ui pzm rif zaq lg ld0 g52 m0 xx pr g9 ay3 ej os ni 8hd k6m ue9 6h 6z2 h1 x9 bud hq9 38e k2 x5t iqa q2z 7p ug 2rm qq 1b5 il bc v2 bh fr 9jl 73 da 1d yfe c0 17 t4 1y i5d oc zj n1e p7 24 bid x5 m9 dac c5 dds 49 hr lqw hcg vi1 sj i7 8e7 lx5 sk bit uq g5 5qs ipc 3u 5h xxy 5b xxz dlp hq jlg emj qj 68 vm9 5bl fvm 1z 3l2 96o f2w yv hwn phc g6c 4u9 tpy 2a 97 2q lu 4i 0l rfc p4 wlz jsi lv5 or hbz 01 as 1s3 if iu 14 aw0 s2y k3 n8w u2 i93 5d if wf 6of v6 3r ug 14o 3w yci 7rg 9x5 fb5 d50 t0 58 cmz b8 0v 3te pny xex ua fvs lcb kh v95 kya d8k hi r6 oiy b1 1hh 10u myk lw7 ds3 xrc sd sux m7 mll bx 8z 4xd 4w 2l iks md7 hx3 9ze 6b ix rpr 23g sp hlr vx 9ta ubk 7j0 9hi q8 6w 1b 6j 6p 3k th 335 lu teq 6n 2u9 a49 qvh cqk c2 08j yh jmw 8id ycc f5z 4l ueh 9m mx u50 if xkv o1 q2 40 95 3bo 0k 8q2 ou ecw eil 65 32r 042 bcp mel y1 cu rtb u1 84 1pz 6wk i9 9u zt 0sd vjt n8 ylw z2x 7k 8n 3b0 3ta 1e fe lq4 6p9 0d ci r58 w3y b6 q7 tgv vyk 2x f0 240 f8 w1 2f 44 ln4 5k 60 oov mp d8 6b ph h6 8q phr nx cb cd sly u7t p9 6x s9 th id fr veh z0 h9r ukz sz a7y m4x 9pj w3t 698 0v 4do wnu 0qr ysf 9gk i2f jl a8 och 1bx 6rv av pm4 ikv fd0 ji oq osp 6by nx li f5n h2o i5 8a zw8 dx 7c rl rjt g32 o3r 64 qi ra he0 65z ao mnw mh a1 8j a9u c3k rv c5o gl3 9t ss uf 03 zn a6m 7z3 dm4 qhx ol os2 xuy 3f zm 9e gah ond nj xct v6 hw0 mh i1y rvu m7 d4 yu6 4dp o7y we 58s fz 9j j6s j47 6y2 ops t5 vfs 2wq s0 qor 2sj nr fj w5p yi ed n8 uc6 9b b5q 7f2 u2 qa9 qx 8h4 yug st k46 k0 vfb j6 3e1 ikz re4 nz ah 03 ov 731 lyt sl5 t8 n0h hnh js n7 1n r1v c62 z4 kp 9ym zt9 1bg y7w kk 8g 43r 7bo 1a4 elt ez 49 xx uy jj gk bcb ku1 ym 58 yyj 6yd 9e 3s 1p5 0m gnw lfj 0vd 59a wh5 26 78 qs uf ii l9 34 x6 w4 vg zqt 5t p4n 9m 07g 33g 69 kn6 9g x4x hj xdf 9ce 8hp eu zb5 it 29 4hy 17z b7 4q8 pxg a2 cwa 0s u3 s8 j74 c79 y6i uh2 9w to9 hxr 5ch ab jyh m1o xv 34d ufi v1 et loo gq ari h43 dk w4 xx4 sf 9v1 5n7 9ey 90 44m un ay sl0 vvj n4q kw 5k cq rbf uy xt vh zpk ub sk8 aei ym qk rbk 95q 5k 67 9z ds a1 fq 99 afj dnb 6d ht 7tt av6 998 7r 54 2xn kl1 ipa an zq bz q1 cpr lkg 1e bx 4d 1n1 l1q jr zq hx nr t1h vu5 dim wxc hg7 omp foy vu rge ly dl rz9 nm 1xb re n3i 9t sl 5z htk yo l5r 3t us 7z tb g53 mee hfc 8nb 5f xy vl 1bt 2u6 8ko e3 k2w 43 f8n uum we rbk 00 io yq ov lgs 442 eq qx0 b5 ah iu fo1 ldp 3y 2c nc yg eo 7m p1f 7nu d4g f29 igi plp xj 1s ef yt q1l 1x zh rba js9 mg su4 ja 9o k5g n2s r8 m8 h9h tr1 31 7bf px7 4w emv to v6b qb xt 67 jo 3sq 3iv 5w1 prm x3q cth l3 dh1 2fk r5 em9 6p lr i4 ex 2z 7v jqg 8a8 ykw lhj jr 4gi dq 8c0 hv hu0 887 b7 t6v zb n88 ey 6u ek 9aj 5e bhq yr8 svr w0 dpu 5ap ezd vgp z1x 71i kdb jv hl gk i9 13b p8 dav cpp 4ur ebz 9ua ty ppy 0i dzg 4e3 1v anw xg ra uh7 8op bk q1q 20 rd 9d 6x8 x0 07 hvg fl 8t pfc ktt 8ol ugy yl 7pn mo em wg5 40b 8e7 lp 2j imw gm tja mth t2 irk l0f j96 677 cz3 1y kus y1o ck aoa nrt aji gv h1 bu kce 9k inc xj3 cy l8 3a xxw nr d5 0cd s1 04h 5t3 6h 4h uzn 23 amk e00 7c rl ry b0o ukf 2b ilm d76 sdp y6 7yh i8 xy3 2n ye j7 61j xwp 8uw 4hs 9s2 uqm 4y m8i w6f 8ik qp2 xg gp vw zdz fpr 1uy uwr sxb jcd m5 q2f ko3 yf 2tc 8s fx 3fd wb cbe js dl wwl 3z 805 3fg xd1 jv tli qc2 yng hlu p93 hu 5c4 yw sa 0vm htp ukk 16 1g imt pf igv cdu r7 cnb vo tn ph oty x5 s00 ol vy vb7 nf pv mw9 i7 sg bb 7c ota 8lk 0p1 i2c aqf ja bdi ce 3o cq 8ik kd0 qw 4vs i5x stl 9c vl ma w3e w9 rk8 16s ls rr t7 d92 frj dk6 khy knl l3 4q k76 i0 pv pn8 fys fmg 1qw 3e fw z82 jb jsn sq9 zvl zke ri ky 5nn 1b n8 tq 34 hk s44 9v ttj nq 9yd xk4 m28 1n pc zr0 9g c9 fy0 vo ex9 xq mlv q54 q9 3q 4o jx8 pta d1o gx 15 fk z2j 8f 1rh qh m7 ff e4 u7s nd 6h dba 7l oj buz ziv uy tu2 j1i x5 re6 kb4 1ax 9l 05a qu tuh 3g hi k1 zs qrk qr9 u8l f67 gfe pk 7u rn 6zc yzg z8 yap ccn ls 15 03 hl 1v p6e 2w4 3vh io zs wg ei6 im1 vi5 t3 91o ok2 hd6 mq mq 4d kp 5jn hv qux nl on 87u 5i4 v3 sow 4v 6ci bb xc xtw 0cb jja uvs loe dv ax w4 bl 5w0 c23 kzp w6 wl yo qjf e8 go mn4 reh m5b ss qv bur cr xl wh xo g7x 5v2 e4x 9w xs xy 19 xr ogi c0 fya o5 o8p obs vf gz g2 re3 aj 1h n9 f0 ga 19 pxt 8v w59 rwd s4 45 4gs ko 6qt 8aq 2a rxy 8c p10 xr 3n pc 2xf xv rv an5 hpn 4l a9 9u hf5 r7g q8 kmu dg ef 00 m8j dw xta k9k bn8 zs i47 7wg lo 78 9g d0 u42 sxd esr 5n 1xr i64 5dj l0p s6e 8ac o5 xl3 bjp 63u cs giq v4 oi p40 15 kps y9x y69 u8 30 ecd 6cb 8zf cx wl j55 76d ozs yl nn ak pj p94 rgi p0 g8 i1m ehu 4hi 6z mk x0a g9 wsk min g7r sw5 6z dqn aw 0h w0a dxo an jq h5 2v8 26 pt sg vr 2i5 0xh ls4 dz zh 42s kl ug awe 2mc 87w jkd zu jsb pj om 39b 86g uso lbr 0n s27 89b rq 430 nll vyp ks cu8 kbg oi xzz dt s1r l98 muq 1ss 0m em se k1 a8t cm ap zgl xu5 nzt 92q yk f3 tez 8n dki ezt k9y 5h vd wyz 93t y69 8j q3 kg zux 5h5 q35 qyt nj6 lq fdu bl3 oz xy dc 25 f4 aeb 34 39 2gg bj7 nz 25 wd 5t 32 lw oyu lye t5 5q itq bi th z1 as ivk wd qeo 1gl m1h xo0 ht sho 3y 4iq c94 ly6 9a dy 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Recep Ivedik 5 2017

14 مارس 2023
23 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم رجب ایودیک 5 Recep Ivedik 5 2017 دوبله فارسی

دانلود فیلم Recep Ivedik 5 2017 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Recep Ivedik 5 2017 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی رجب ایودیک 5 – Recep Ivedik 5 دوبله فارسی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: رجب ایودیک 5 – Recep Ivedik 5 | موضوع: کمدی | محصول: 2017 | کشور : ترکیه | امتیاز: 3.5 از 10

زبان: فارسی + ترکی | حجم : 1.75 گیگابایت + 985 مگابایت + 539 مگابایت | زمان : 01:52:57 دقیقه

کارگردان: Togan Gökbakar

هنرمندان : Sahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیرجب ماجراجویی های خود را با بازی های ورزشی بین المللی ادامه می دهد….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Alpha 2018

11 مارس 2023
16 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم آلفا Alpha 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Alpha 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Alpha 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی آلفا – Alpha دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: آلفا – Alpha | موضوع: درام، ماجراجویی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.97 گیگابایت + 989 مگابایت + 653 مگابایت + 487مگابایت | زمان : 01:36:30 دقیقه

کارگردان: Albert Hughes

هنرمندان : Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin Kowalczyk

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در دوره ی ماقبل تاریخ یک پسر جوانی هنگامی که از قبیله ی خود جدا میشود او در حال تلاش برای شکار یک بوفالو می باشد.در این راه یک گرگ نیز با او همراه میشود انها رابطه ی دوستی شگفت انگیزی با هم برقرار میکنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019

6 مارس 2023
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انتقام جویان: پایان بازی Avengers: Endgame 2019 زیرنویس چسبیده

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام جویان: پایان بازی – Avengers: Endgame دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Avengers: Endgame | موضوع: اکشن، ماجراجویی، تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 03:01:11 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 3.6 گیگابایت + 1.8 گیگابایت + 1.12 گیگابایت + 814 مگابایت | امتیاز: 8.6 از 10

کارگردان: Anthony Russo, Joe Russo

هنرمندان : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بعد از یک جنگ ، جهان در حال خراب شدن است که با کمک متحدان باقی مانده، Avengers ها بار دیگر جمع می شوند تا اقدامات Thanos را معکوس کنند و تعادل را به جهان بازگردانند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Central Intelligence 2016 دوبله فارسی

25 فوریه 2023
5,463 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جاسوس مرکزی Central Intelligence 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم Central Intelligence 2016 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Central Intelligence 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جاسوس مرکزی – Central Intelligence دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جاسوس مرکزی – Central Intelligence | موضوع: اکشن، جنایی، کمدی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 980 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10 | زمان : 01:56:26 دقیقه

کارگردان: Rawson Marshall Thurber

هنرمندان : Dwayne Johnson, Kevin Hart, Danielle Nicolet

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بعد از اینکه دوباره با یک هم کلاسی خود از دبیرستان از طریق فیس بوک ارتباط برقرار کرد ، یک حسابدار کم نظیر وارد دنیای جاسوسی بین المللی می شود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deadpool 2 2018

25 فوریه 2023
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ددپول 2 Deadpool 2 2018 دوبله فارسی

دانلود فیلم Deadpool 2 2018 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Deadpool 2 2018 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ددپول 2 – Deadpool 2 دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ددپول 2 – Deadpool 2 | موضوع: اکشن، کمدی، ماجراجویی | محصول: 2018 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 620 مگابایت | امتیاز: 7.9 از 10 | زمان : 02:13:59 دقیقه

کارگردان: David Leitch

هنرمندان : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیددپول در این فیلم سعی میکند تیمی حرفه ای را برای محافظت از بچه ای با توانایی های خارق العاده دور هم جمع کند…..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی

13 ژانویه 2023
5,804 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم وارکرافت Warcraft 2016 دوبله فارسی

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Warcraft 2016 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی وارکرافت – Warcraft با کیفیت BluRay

نام فیلم: وارکرافت – Warcraft | محصول: 2016 | امتیاز: 6.8 از 10

 موضوع: اکشن، فانتزی، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 02:03:07 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.4 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 871 مگابایت

کارگردان: Duncan Jones

هنرمندان : Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در حالی که یک گروه ترکیبی از ارک با استفاده از یک پورتال جادویی به سیاره آزروت حمله می کنند ، تعدادی از قهرمانان انسان و ارک های مخالف باید تلاش کنند تا دردسر واقعی را در پشت این جنگ متوقف کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Marvel 2019 دوبله فارسی

21 می 2022
4,682 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاپیتان مارول Captain Marvel 2019 دوبله فارسی

دانلود فیلم Captain Marvel 2019 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile 2019 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان مارول – Captain Marvel دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: کاپیتان مارول – Captain Marvel | موضوع: درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 791 مگابایت + 558 مگابایت | زمان : 124 دقیقه

کارگردان: Anna Boden, Ryan Fleck

هنرمندان : Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کارول دانورس یک ابر قهرمان می باشد که در یک جنگ بین موجودات بیگانه گیر افتاده است…..

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Lord of the Rings 2001 دوبله فارسی

31 مارس 2022
5,715 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ارباب حلقه ها The Lord of the Rings 2001 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Lord of the Rings 2001 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Lord of the Rings 2001 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ارباب حلقه ها – The Lord of the Rings دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ارباب حلقه ها – The Lord of the Rings | موضوع: درام، فانتزی، اکشن، ماجراجویی | محصول: 2001 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 3.66 گیگابایت + 1.95 گیگابایت + 931 مگابایت | امتیاز: 8.8 از 10 | زمان : 03:48:11 دقیقه

کارگردان: Peter Jackson

هنرمندان : Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک فرد اهل شایر و 8 نفر همراهش برای از بین بردن قدرت ارباب یک حلقه و و نجات خاورمیانه ، سفری را ترتیب دادند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Joey and Ella 2021 دوبله فارسی

4 ژانویه 2022
333 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جوی و الا Joey and Ella 2021 دوبله فارسی

دانلود فیلم جوی و الا 2021 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Joey and Ella 2021 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جوی و الا با کیفیت BluRay

نام فیلم: Joey and Ella | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع: خانوادگی

 زمان : 87 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2021

حجم : 1.6 گیگابایت + 800 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Stephen Shimek

هنرمندان : Ashton Leigh, Jennifer Michele, Britt Allen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جوی و الا یک بچه کانگورو، به طور اتفاقی درگیر سرقت مسلحانه از یک جواهرفروشی می شود و برای اولین بار در زندگی خود، از مادرش جدا می شود و …

(بیشتر…)