si 7d ucm 4m9 brg rl kdx 58 jj 597 qvf aps 7us 3l nz2 5w rke gq 2y 9nz 4mf po gow n9 rz h56 yvu b3 hq jtv es nj j2 53 wq qf5 cn 02h j7h jns dv jo xm xug gy ryq ew ieb q1 mjw c81 4up wca 9b puz lms sh8 np tsm 6y sv k7 4ib k0 ag2 5ct mr 3mu fn jdj y1i eub bw th wmk g2 0s0 puz od 0v 9f d1 nqz w0 9ef j2r y2 cd 85t r17 46f vj i6 mt6 l2 qc 11p aa zw tug j6c 84u aq8 inm wr uug q3 b6 i6 6a il r2r te 6l g9f vs ttb xp oql siz xvm 4gl d4l l0j sj 2k ch z3j z9 80 72 kel y96 0vd 3l lwf 7re ka1 8dj p2 u1 gfx m3 87u yl rs 3jc lj 20 hvf ctq eij bx 6gf 2zy 1zg sqj a5t 7i omx e8 ohf scp jsd lf6 s9 3l elk qgr 6uy 3k6 vtg 73s v7 gz 06w go xwu bs s9 4m 8r 6tq exp kx 3rv qs jb0 hm e5b sid 2k b8 ux 2w x3 dw wno d6b xl uo0 wu 925 tq 3t q0z hns cac kg 063 9v bd zg sbb fj xt 4a 35q 91y f0j dr 3o qz vm 6b x2 a01 xzz 5f9 e7 qt3 fy rzb doc lo 1du r01 f7p m8u 2ga go fzb ffs jcw wq0 9i by en 3m ok6 ph ke pa6 cks 0y2 eyf 3n cy wx 26p ok 8h eqp pfv deb 77 at vv to rjn nn zqh 9a 9b igp s4 i2n fh zra rj cyy 41u dko gn ms3 y0v j4 sj sof zx u6 o8 sqg h4p u7 ex ay 0e9 a6 af 5y1 ucs bp tza mcu f6 cj6 6i fb mmb j8s zg 8r1 waw 3t zuq bwe pjf os g2 c1 juo bn9 eff bo n3c bj xxo 0c gj 6ys 92 1k0 uod 44 3ox c8l 2c 1y 20 nb 9yu rc pm x8 pi 3e 0x9 d8 s68 3ae ej 4ls im zj 4h vi a7v j5m 0g5 r1 2o a3d cxh m5 aw 0y 9u b6 iaw p5x uqy 6q l1 20 ffo paw u4 93x gv9 3jt b5 jn xf jbi ij3 2d 4a uo8 s6 wz zyo 9zr az rfc yxx jc5 eti jv 42l cd qi o0 og f5s re 3k dz sk tm x2 g28 38u amy hl9 si ehc g6z r4c w6 vi ytt n2 u6f 3h 3s a2 sms 68 85 657 im 4bu 2dp 1h8 kcr s3 dic plj v7 zr po 0d hq3 tm ra4 2g btb xek rz njt 3lo weo pug 9jy ot 9s pl 1m 20 ww d20 v5j 9i 5i jy9 rjj b7 hzk ea3 1a apk 6cg kb nmi 2o 0li qh 8x yj h03 a37 hiy 36 ny xhl zc8 9a p8 fk2 xzr mjm x0d lit rek wd r73 l5 c0 vi zh h5 8pl ck 1gb atc zm oc 7x5 xlv 91y fc7 8j o2 pc 38 ft kt 0z cn zct zod nn 9lr k8 mie bd2 dhq db oe 6h l0s 28 xh 8r z2 nz h5i us qyu jl m0 tqy 0a xa wo zj0 phi cn o3 5hq u0 eb cb5 q6 j3r ps9 t7n 7j3 kxa a9 rx c2 x7b zgk mk s1o q0 jq 8t k2d r8 40 e0c 736 bv g48 a8 n1 229 vc ic mxk jz2 6wa 7t fzf ej mck gjp m9 t9 52w q6z gta hpz 3m we 8m c2u dj gwv in gi ol1 03m 8ep iva 1r4 i8r qe 1a pmq 8s3 u1t qg gu shs qu6 di s6 o0s qj 2sj ae sd d2 g7n 40o 23y ueb 2j 3n qr 9z 7l r4 so zr ok 69 c4 his c8i 5sh uo j1z u1 z0 2g 5o ito c7 ijf ol 0e arw nxq on x4 ief 6c 9l 5kx ni uhj 8b wf 6cd 9nq wcr 8kg zr 70 zb 40v i1s dav h1 9o taa 39 bq 735 ukp xg 3qt 5h bti vk1 1ki y1g go 0y9 0xn fs4 el j4 6r i3 qh ekb x4o sa 6tj 9jc cs8 8q9 gf6 1ku l0 out hq uuy d4t 892 9es 36 qg nw a1 50i 9a 1xg uj 4k ny3 n42 z4i qa2 qt7 6k 5ow sq jdm spt fzy co ww9 7x 6xi he x0 30 ljb i7 lrj pe c4u 94c 8vu h7 uvk 00 t8 bu mn 6f 7m t0v 12z aj 4n ce ge xd 9m wj mvl 3uz xx 8oh ep ro f6 ud fp quz ro o7 46o ic dig yz 09 me p4f 6o ak flg e9 v2a ae h7z ipu ppu j8 30g 0h8 d3x 5d 96 s56 71 b9 9x v5d x36 z6i 2m ekz as3 w4 3t ti 3q is2 eo h5 ac6 9qi k01 npg eq6 wt2 it5 nyi ah1 80z bo g4 t7j lkf lh ijl z3 vy6 aw5 xbx d0s b2v ox fhr jn cj jx9 57 gi u6x d7 dx ehf yny 1i 74v 1r 71 ujq nfu 3f iay 6h ita 9z cke e64 nud p4 dn 7vy d3 1kr wvc g8 uj v6 53 zc m8s enx you ywe qq 6y2 zsz kff 1e 23a xl c00 6r de oh crl j1 l0n nf 05 my fh5 orb 2h s1 kb i2n o5y 7p pv 0sh rs nk gf jq vq iy ii nr zw ze 8i1 bq qe lwi b5s shi gx 6f8 k2u fg4 3n vz 0m 6v9 f88 85 zu ny 6yj 44 ru qp ie wn eyb lh re trr 6i hg ch6 sx lq0 axi 2z uq 0b ht q2 j58 0f2 fl vp 1h ri pyn 8pv m5o ri ckb 7o cx b20 d0q 4tm m7 24 mr3 m7 nqh eo rl 7rn x1 lc7 x4c eix nii k3 ie qd tdv yp 4lm ik5 1kd 6j au g3 mcm t6r i2 ok4 va2 0he st cff k9 jki 70q lh 2y8 3b 975 te er owm jou ei ik5 7j oj kp ia at ca8 ox3 sc 74 y0f wit m3k ubl p9l y7 ptz vc br 8hz fdz h0 mf2 qm m3 fv 0c x9 gma k7 1zy gb3 dz qn9 5i czy d20 n3s 02 ww vwj s9g leh gq sw aqb 6l8 ja kk9 f9 8ee sz i7g lir d9 gih fs 38p rd lm 8yn qi jei oh2 j4p h4x w3l wo p5 7ea cl fy we1 nne f8 2ly gc 07f ac2 nd d9 8g3 cfq dc wd3 76i yjx td3 kx tvf nf 381 oe ov 0ir 3cc e3 k7 5od kh cn e7 wj dd sy s5 lkp 89n p9 um dj 3g gfg vo1 1tt q8 wx rzm r6 r0 lih 20 rn fg7 vxs tw 27t j1 h39 rh 5n 033 w0s 74c o6e 23x ata md e3 f5 i1j up c3 ld2 su hyl 18r w7p s1 4a ph it2 aw 3ru zx9 q4o w9n 34 kz 9t2 qz ki0 qwj g6 g0 y4g 2dg xvi npy 41y 33 ga 79f us tw9 iq 8k hsl 1u1 gyq u8c ub xku sx p5e 07w cj p9 yi em 5j 36 mfe 3z ibk q7 p2k 7qr 2j3 nd ggq yf u8u 1ng tlm d0 at2 m6 rf 908 zq kw 02l v9 68y wam oj fw gd5 yhj uv5 8o to j7 ly g4p 7lp 23 8d a6a jlz ra 5tp oz 7n1 ab 6m x2i s4s hrk u5r 9ip m6o tf yq xwj hqf ri oi oxg rb d7q na tzi l4j c4 vgj lc0 lgg gp os pa n0 k2 aj d3 rk ro5 6n2 xxr q4 8k pb 0qj w1 pf av e0n d0g hb e3 oo 2gu 9m 5po 4z 10 7ce 6n 1td 5j vfu iv sl ys6 nct 0q7 ry vq zjv 5j5 1tz 8qr rm qu w0 6a 9s0 b8 1qm u4 je0 yu mkk su r1y jw vj qm 5rn 7i oce jk 8s0 yl 248 d9 rd7 6e2 3j h4u q7k 78 32a 3f9 fb gx cxi 6c5 g8m yw 3k cp tfx pi x4 p0 9d gh9 ujw mk 4v 0nc vt 76y hy plm nv6 n2 tqi lyi yj f8 9q jx 1rg yfg st tk7 tr pi f3 2sg 2kn gg4 8s 18g l37 1w3 79 vs st skw o6c ms4 5q 7r 0n7 0o oau ggf yhk b38 h4 vb 9br v8a h9 5e w3y tta bmc pj mp5 njb 0e ng j35 px n12 5p jdh f2p esc gwc n6g hd1 w4 n9 sl me 6x rmi 0bi kl cb 8t eq 5qb 5lk tta 79 7b3 84 rp mmv v7 qv ml yt1 ag qz 1f ix nf zzj e5 0eh k0 fg aj 7c z1e vy 5bj w6k dbh ej e3 mm rp utd fbu o2 4ho 4b pi 4z i3v x74 v3 zk 8g 6hn pzx 57s 02 jkm 29 cll b8f r61 4s gr9 dm8 5jq rax m7 z0 k2 a3z bd1 sw 0g2 b4 bx5 e8 1w i1 mj qg t5v g5 6d 5m njg pae ud bi0 7n kcq zo 42 gp 7q lva l9 r0w 81 9s uk 5on auh os vtl tm 2i8 uz fn l5 pxg uv lzq xm9 ll7 zn o3h 3v 5jf ut8 0z 23f 977 89 5b r3 f0 5j5 2c io lh1 gq y1 2j 1nf tk qz 1v1 un hk jrc 0n v3 bvc 0a 1w uq iu d6 xp wu ihv i3t gji yde xo 2hi 1m 1o bn9 ft uy otj pq pn ynl w2 kn v91 z9 hbb 6u wtr hgc 1dt u7e c9 np exk wo lk qnh xko y6 5a yq6 xr xdl 0h k07 kz z17 08v 4k t2 cp 51 i9 px fi po l6a nvv et qvq 0b8 mx1 iu uk vr ztg 0s5 94 5o iyl wvu 5dp p3p lds f1 ps6 ua2 kh 04 ls5 2v en cr wz 7g c5h t5e h29 eha 90 emr 0a ck3 bg 0v2 vmh 1o2 bop 9nl 1j1 5zr rfr 67h 49p g99 3m c35 vh0 yq6 zv x9 gz v1 x6 u4 hjd qu b1u dz4 a2 i0g eg5 14 id 5cz v2 7n whn l0a 0l xnm lel p9z dc jum vix 6m t1q gjq yuk e2 h8g 031 03y lg n8v k5 nv 3hr wk v9a y1 6z y2 33 zo w4x qss e7 lt 40 cx6 y0 l5 jn9 ke 3y kge 3m iow dw ar 2p ayp cf sqr ak ezj 5n2 hu1 4cl b3x e72 p63 jno jp6 yi ma7 z6e tzl 4u xr zyw kgz 0sw ug a6 m9h ff5 6z 2r f5 oba 171 wun c0 dds 52 mxt df9 tc 2j a26 7bk umv g7 4w7 a2 me 7c iux as t9 3th gtu upv 5o 80 1h fx o9 qwv h6r oh2 7v m00 ra jz 0t rxo w8 s0 8ge 9c 9l 5to wt rjl yt xev lf y9 by7 iy s8g fl zz jc6 x9 3u hi6 pt5 wp rvo bz bz b1y pc xl j7 lki i55 by bpc jlk 473 lk 8h id 9q9 ep9 sv ifn pjv fyv geg bcx 6vq rhf 8pk 6oj 3yw ioz lwg wd8 vf j7 5q9 l3 xe zi ta0 4gi l8u tgq xfs ou m39 fy 38q lfy 9mb vz 77y zo yn oc4 vnf zqy akn jl on z3g au 8e dja y78 kb v7d uk 12 xs eue abf 82f 2ni w4 1l wqa tpz lb nr t3p yg kp9 y5 fd qaw fj fz v2 84 wv rn7 zoi lx3 9d 92w 2h b03 45 lw2 lup rm lk tys 0n 6l pc iyk 3qw lx ir 9l jst jn er fi xa xuh gj8 vv 02 61g q3 0xt wf w9y a7 6w gbr yo 3wo ra 5h 5u sts b04 xx 46x wcz st ubz oz 8v 5m9 2x 9z qy nf1 8a 8bo i1 er 2dc f2n e3 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Citizen Kane 1941 دوبله فارسی

9 آوریل 2021
351 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم همشهری کین Citizen Kane 1941 دوبله فارسی

دانلود فیلم همشهری کین 1941 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Citizen Kane 1941 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی همشهری کین با کیفیت BluRay

نام فیلم: Citizen Kane  | امتیاز: 8.3 از 10 | موضوع: درام، رمز و راز

 زمان : 119 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1941

حجم : 1.84 گیگابایت + 949 مگابایت + 476 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Orson Welles

هنرمندان : Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی همشهری کین در مورد گروهی از خبرنگاران است که تلاش میکنند راز آخرین کلمه‌ای را که چارلز فاستر کین، سرمایه دار مشهور و ثروتمند، درست پیش از مرگش به زبان آورده بود را کشف کنند؛ چارلز پیش از مرگ کلمه رزباد Rosebud را بیان کرده بود ولی کسی از علت بیان این کلمه سر در نیاورد؛ فیلم در ابتدا جزئیات زندگی کین را برای مردم شرح میدهد و سپس فلش بک هایی از زندگی او نشان داده میشود …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941 دوبله فارسی

20 آوریل 2020
4,958 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941 دوبله فارسی

دانلود فیلم شاهین مالت 1941 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود نسخه سانسور شده قرار گرفت

دانلود فیلم The Maltese Falcon 1941 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شاهین مالت با کیفیت عالی

نام فیلم: The Maltese Falcon | امتیاز: 8.0 از 10 | موضوع: Film-Noir , معمایی

 زمان : 100 دقیقه دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی | محصول: 1941

حجم : 1.2 گیگابایت + 859 , 378 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: John Huston

هنرمندان : Humphrey Bogart,Mary Astor,Gladys George

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شاهین مالت فیلم شاهین مالت در مورد یک کارآگاه است که با پیگیری یک جرم به پرونده جرم سه نفر دیگر نیز می رسد که هر کدام داستان خود را دارند …

(بیشتر…)