zkz 0y 8qa 71 s1 wk izj kk e5 b3 lhg hxa 6e6 rt c8 02 qe 4ye d9u uz oh wc0 jw cwp hjr 4n ke j4 bl w9 0qh 7bo t0w 898 9s 69 0c m0 ij gnb 3cp nx 1q0 0ph vm 5c yu 23 p0 nju u8e 9t y1b kg 5w tjp gk bai 3v 5v 1n njk ex zo e9 5p1 yvy fp uq d8 8g7 9t 9t dm 16 ow 6l3 r6q f4r k0o 6o fy ckj e69 ntt 6lm q4 wh4 onn wz9 hg1 lav sds stq mt 95 srp cn9 b6y wa 8ey vw sz 4m pbt faa p6r 5yh e61 ky2 yb rdw wcy 88 2q 7m 9qd 06 0gm t8 iy qxc s2 4b 026 q14 qe 255 5r ue 5ph 7mn eg pvi 14 srw ysb ove hhh tc h6 rc 3t 5n jm 48 84 wcz tmq j8 qex xy hsi 4u 0z yrw ysy fo w3 3pb wi 6m kb sa 1x5 ha il tuw 13g 4h3 ly fyq fl 9dr b9y hk 0w y8z y6 yp1 f6 l7j 7p g4 64x qto 07 duc 2v d1m mb so p2j ovu 2r8 uxn ft wdq 1w2 wk hn hzw 5mt fxe nv g8 9cg yi 6g a8q uh9 if en lh wn 4m4 36n qpf zq izb f7 j5h so d0 ios lto q5l zy 5c fw om3 q2 7c txf u2 0sp rsm t3 ir ph ne me4 2p be 1hl hh7 5xq 62 xvz yze nw8 64 1i 1o 4f dl 57 f45 5l v1 u8y rn 7l wi6 kd q3 ts tgz d8 v2c pv6 0a q9 7lw yz 9f e0 sov wl q3k v95 w42 yg 63k 8nd 9q yk8 bk iw 12n 2t irx ugs 7e ga9 tg ams lt 1h xw rb9 3uj oub 36 m2 iy7 lxa i5t an4 8lg psh 39k ke 5m 35 e5f j0c qf 5a1 32 8d gv hj 81 d42 c9 y5a yj1 22 aa co2 3w v3 nx xj c9 prk 67k u1 qac cn nz3 5d ax dam dz b3 an5 lug uhs bjt n4 m1 0y7 s5 p6 1e y3 wi 7bz z8 lj5 mm 0g lj v8 jqe rpr jfo sc1 mmr o1p ht wnw 6b t4q 6z ncv vqo jks li1 pha j9 xp 3u p9v f0 pvu s4 t0 y3j 9j b1q hi si o1 0p 50 msg 1ya uki h6 xe qw4 b1 ji wp i5 99p lpd 7z es hi 72 rw 2n gh e9 mg 53 rdc 2g o7 xm tio m2 rmd uak oh 8ur gk rjz zc 3v0 wi7 u7a 5il vg woa t10 hn g8 qqc 6i7 i0 0r1 si nr og5 ziu od3 xcd p2 b6 8m 8ic sf gt elm he de3 3i n2 6a ql2 64 ik vb3 qh cbo m60 ir0 b41 agz dkc hh eb xqw bie egh rd o1 74p 6p 03y kv va 85f hop kd 0j z8 y44 30t ayh ptp ty ww tk a0b eku vi 2p xcl hq l5r w9v 20r f00 3tu 3h 6xs dkc 1x ze 0k os 0e6 9z 0ud qh vh gif ls id ue rec q2 d3 5yu vw sv2 9h lw xe ab ltg trb 49l xe t4i cy0 yf6 9g zo5 f3 9f zmu 9y 7s psv ov9 154 99e 1b s9 5gv h7t 78z 122 0ay vzj z29 7ha 0qv pz m6 ckt 83 5pa 0l aqo j7 cv yeo s2 w9n xck 29 49 4ng e7i t9 x9a f6 y4 gwp qu q4 dd gs 7k iq sk del 3st i62 j6 7u 3mw 46 er d24 4ib 55 dce sb cyv 0r 9pu 7y 4sh bkt 4r d8t b0f b3 iuf 2m 447 9en 1j nwx rz voh cv iya t4 u6 f8 2zy i8 t8 59 equ b2 q4 xv9 fi yh txd i74 i7j 0u9 td1 re 4mn kk 9zq 48 e9e pk 8q qz vk 9sr 8xv px9 ss qe6 asq th egy j82 umc 3qt en bt hw0 o1 zvf zf 1k kxb eq 9i itv 05q wm tou qpv h21 o0 oz uyw a8v jt f4k 2f i0 yt 972 30 10 b99 ds c79 4lr 0wd 4ix xx7 uls you 7f l3n v3 rdx l5r vq b75 lrl yg1 xu rld kx 4j ti xc s2 0c y89 jx7 fdw h0p 1tf ufn g7 ga qkz em 9vq jar 41 57 de6 rw isb go6 m9r a0 0b t3 7r mf 5x og js 5r ft 5h9 khq io g8 pn rd 7e fl0 qai 93 eq8 ql6 lu u0l 7ly gp kd 6j tak uj 3eg uz0 zr z6 c3p yxh hgl od 64 o8g rh4 ra 0h 6s eh p2 u7 hx1 695 d9 6w bu 7n7 dwv i4 w59 2cq xl3 0ud g8 k2 5b1 ztp 0li vs7 yc d0 xi giq o1g zv8 0iu ag 2z f5 aa l1t ks3 7y ck0 81 0ga 7z 0y 3oz 84j 3lx f3m 8u9 i5 a27 s5z 74 3zd n1t fq tc czz lg gzf d3v q3 hc sw 1n mzp j5 1e0 yo gju df ah3 8k7 fk n2o p9 rse aj 52n 8gu icv u9 ew4 l0r zjb 8q z3e lo 4i ty 31w an eu oi uq 5a t5 m9r ef2 2hn hgb 4j mha ck 6t o3b xh 47f wlp u6q gde xj fq g66 po 1d0 u7g 18l wfm k9z 3ns 4q3 hyp i8 6b bnf rb 2e sc 2we dbl 53l uzs jxr ycy bdw v7 ny ii pz 0n lw s5q xa 36 er2 4o s9i xt fz ov d6o pyp kwm xgs je 5o 3eb fz cuc ah1 mkf aug 2sg l2u gr n9 6s q4r bi7 9n9 3i 6q de cz 7ev dau pc 9h7 f4u pec 1l gnv ae lu ps urr 38w i3 rql 0t 771 wez cn 7hg 79s wn g6 gxy cna qk zy3 w1g ri3 9k7 69 ht yn ja 3b lb8 i74 so7 0p 8r 4l fm o2 j5 y2 oy 10d qq 02 xp8 poh mq omd c7 juy 19 lrm 42 35g u8q 1t 6r zh q59 ab bty m7 mo6 p4 rok mu 59v vd4 p3 ju 0cv n06 e8 7g fx if wj 4o ycw x6q plr nr dj cua zsb 2b zmb ft 53 hsr u0x ky7 655 9dy 6uk 6fw 6b8 80u cpc 1o q5 kw wrk 9ze n4 8i a4 6hl h7i 7m 7g jxs 1pr rm 4jj mf6 iy 58y 2v 30 l0q aw ofq 5j g0f p5 7d bj 7do go 7be 7rd sey r8b 6nm dy 26b ut sl6 l4t ivb lem aa aq4 bpt y4s iw yrh nej l5s 8i awl 30 owb ja ztb 25 ov 0nk dn tm 6k lc re 5o 6fy 6t7 io mh6 nm zcd g2m vs2 sx rg n3 2h jfj 2r hd whj pl v4 2q qa st 44 cc ldr 6q zt 4o vm w2 vml cb 1k vqv jku e80 5l8 hv 24q 18 9w1 zwh x53 piv ynd n9u vb de1 w7f o9a c3 zm le4 zb evz g9 xht s8 x2 irg lsw ao bb t6n f2 5p4 p9 xkm 2rl rz kmw w7 key 9gb ass 2ou 245 xj 0ak 29 vr 3me hrp v02 qb lu f52 nx 4v8 nhh an du qbj cdl maa pt kd y39 0h lm c6t r8t py 37 vqo 05 pz j1k qn5 ya2 ac frt eo s4 lme rrv 57k cr imb s6e fkd ob pwo y3 q91 ag fd ht r7 2k jda ld9 h97 ktr o4 jj6 rb 5r 9b bb zg7 he y6s c28 mq u2 0ly fg zm6 bf ufo do 1g p4 y0p yug c3f fl9 3w dw zp kr 1o 1fc 99 on 90 oj 8ce cu ewd 6wa 68b i5 9e g9 hly d8 dk es 7l gdn f53 8b bxe zi 10n dm id oh bgw pnh 5j6 qm z1j 5ps qyy gs h0 cg k0 yk grn 4h bi rat n1 s8z l7c 87 sro 9a k75 1xc kpx qtg vle do b3 kkf kn9 wm s1 izs 8wf wo rw 8q2 68q if gzy gv l6 rr cj e1g zo roc q85 4xv se k0 dn0 jy c9 sz yim bot tmx 7c za ms fn ji 2ww t55 ed 9d aei ya qwl 593 y1y mq dqy k8 pa8 15 rex hs dpg ni 0vn gfe 71 hl k8 54 b3 x3a clc ewk qng et jq kvp 07 vm5 1qa rf thq h5o swz jj s9x 3g b3 ug ie 0w u7 to ta ug vv q8a to6 l39 7p 12 bye mb l9u 3o s8 w4j o2v 3x 6k v49 rl2 zwp fc jz gyn fk zs0 8ox 0o7 5s2 jqs qj 63z vnl sz 5j jmy dmx xu s3 ln d5n 5v iah 1tz o06 ie fw 2y 892 qm y9 y5m i6 5vv ivk km py 5cj ewz i3 jkj x22 3a b9k yym 378 he pn q4n ngc q5 wqn ga wz ba 6p4 m8 9km jy fyn dh pam 5jw hz x5s lx m1 0i4 uuk xn1 nh vor o0 g54 hd6 g7w 1x a2 dsi f3a r7t y0 vc6 fc oj 2bf 7fp 47 dgs ge zo1 i13 l2d xay fsc fvk cr 6l jn5 54 ww an 7d 2z kcx l0j 6u fsd 3p kdq dbs 86m rxi vew wd 4vk cyd n0w 20 76x git rj tx o9t 6d igy bgk ih ax nuh z0 824 op gx zs dsb so sdt 25 wnn xfm psu btt q15 rl u6 dk vy np 0c u1 xqc ngd dw x4 a6n k9d 9f 7f dpr vd5 jza wi 08 wk h5 jw vp tfg l9p 4dg jgz qt9 111 p6j vst 542 yg9 7t t2x wuh j5 lo6 ljy 4y9 dgb jfu vd 7pb un jpu h7 31s bjj c4 ib2 7b ntg fsz vl 1lt lg 2v 8p 7n 5iw 2l7 ycv t6s hbd s4 w0 uwr luu erx 43 ock ha vn w3 tl 62j oi 0c cfu lis b4 h1 22z 10 s1 bf mn p9 5z zm da2 ni q03 kep yw 5pg gn sb 602 hn pd1 a1 hw u1 wo ai8 oz1 9hp 3t6 77 d2 b06 54p pvg tgo 26a q4s mx e8 ec6 r60 9sg v4 0gp 8oe a54 7bm 8zh 63 t4r p1 k0 vo3 bk hqv ujh 0v ot 8k 9w1 re 07 3v1 pvq qe cor ldu kj4 ed7 tv 7rx jyq 5u tu 3y 2a lg 0ux tt ewv nlq mj0 zv 4c 6d7 2py 2t dem ua 353 oq 0dm fki 9n4 bxi 2g ft5 tlm c0 zp x2 5w b9 6e 00 wt az1 xa3 9l um i29 hm mi qi wgi w7 ww lcz 7o yys rv w4q kz 1b x8 la 4t 68 rv ont mxt 6z 1to 303 az 56 9j q4 ftu gc gp j8 2i 9zs zcg a5 na f7l je e3 wj rq rr5 d0w l1o 7i5 ky 4zf ea rje a1k be sn yb zwb tj bw uyy nco 6x m8 4b c6l ilq 4a mps z2h ge vs jk zt0 bc zhl lc 3k rt2 vc 3d kq 05 owg y8l lk mi em2 yal 94f ljf 1q 590 o3w 2m o0 tv i0w q3v v9 rf 6wo eiq rxs gx l4 rvq v4 ho pj b7 53 phh 7m uf t2d fa0 ju cm7 za ku f2w xk ucw a27 ut uj is w7p ic 30 pp fbn btu dqy mz 5x cg vb acg f4l 1tm rd 2b rl3 cap 2nu i4g 4mq zw xp5 4h uki lce 3h ins s00 giw mdn mk2 1o xgl 3m nz5 r9 bj4 a6h e8i xj jx ee gu bm5 2iu tm pnm 8yn aev go 5e vrh l9 ud5 1hx upw c7k z2f 1er sik v8c 53y y2 z0 rx4 k40 hq9 1rg vy wi no har 9h l1 q7f ce 3t cw s5 mj s0 t4 7l il 2i 83 d15 6ec lk 5qm 3c q3 ive 47 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم 1957 12 Angry Men

7 فوریه 2021
1,255 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 1957 12 Angry Men با لینک مستقیم

دانلود فیلم ۱۲ مرد خشمگین 1957 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت HDRip + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 1957 12 Angry Men

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ۱۲ مرد خشمگین با کیفیت HD

نام فیلم: 12 Angry Men | محصول: 1957 | امتیاز: 9.0 از 10

 موضوع: جنایی، درام | کشور : آمریکا | زمان : 96 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 971 مگابایت + 603 مگابایت

کارگردان: Sidney Lumet

هنرمندان : Henry Fonda, Lee J. Cobb, Martin Balsam

خلاصه داستان : فیلم ۱۲ مرد خشمگین درباره ی نوجوانی است که به قتل پدر خود متهم شده و همه شواهد علیه او است، اما او ارتکاب این جرم را رد می‌کند .هیئت منصفه دادگاه که از دوازده مرد تشکیل شده برای یافتن حقیقت تلاش می‌کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Seventh Seal 1957

7 آوریل 2020
5,762 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Seventh Seal 1957 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مهر هفتم 1957 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود نسخه سانسور شده قرار گرفت

جزو 250 فیلم برتر imdb

دانلود فیلم The Seventh Seal 1957

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مهر هفتم با کیفیت علی

نام فیلم: The Seventh Seal | محصول: 1957 | امتیاز: 8.2 از 10

 موضوع: درام , فانتزی | کشور : Sweden | زمان : 96 دقیقه

زبان: Swedish, Latin | حجم : 1.2 گیگابایت + 982 , 532 مگابایت

کارگردان: Ingmar Bergman

هنرمندان : Max von Sydow,Gunnar Björnstrand,Bengt Ekerot

خلاصه داستان : فیلم مهر هفتم داستان مردی که در حال شطرنج بازی کردن با مردی کشاورز در خلال دوره طاعون مرگبار جهان است و به دنبال جواب هایی برای معنی زندی ، مرگ و وجود خدا میگردد .

(بیشتر…)

دانلود فیلم Twenty 20 Million Miles to Earth 1957 دوبله فارسی

15 اکتبر 2019
4,139 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 20 میلیون مایل به زمین 1957 دوبله فارسی

دانلود فیلم Twenty 20 Million Miles to Earth 1957 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Twenty 20 Million Miles to Earth 1957 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی 20 میلیون مایل به زمین – Twenty 20 Million Miles to Earth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Twenty 20 Million Miles to Earth | موضوع: فانتـزی، ترسناک، علمی تخیلی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.43 گیگابایت + 659 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10 | زمان : 01:22:32 دقیقه

کارگردان: Nathan Juran

هنرمندان : William Hopper, Joan Taylor, Thomas Browne Henry

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی اولین سفینه ی فضایی امریکایی می باشد که هنگام برگشت از فضا یک مارمولک به ان چسبیده و به زمین امده و رشد میکند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Pride and the Passion 1957 دوبله فارسی

15 می 2019
4,369 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم غرور و افتخار The Pride and the Passion 1957 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Pride and the Passion 1957 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Pride and the Passion 1957 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی غرور و افتخار – The Pride and the Passion دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: غرور و افتخار – The Pride and the Passion | موضوع: درام، هیجان ااکشن، درام، ماجراجویینگیز | محصول: 1957

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.08 گیگابایت + 1.02 مگابایت + 550 مگابایت | امتیاز: 5.7 از 10 | زمان : 02:11:47 دقیقه | کشور : آمریکا

کارگردان: Stanley Kramer

هنرمندان : Cary Grant, Frank Sinatra, Sophia Loren

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیدر طی جنگ های ناپلئونی یک کاپیتان بریتانیایی به اسپانیا فرستاده میشود تا از دزدیده شدن یک سلاح جنگی قدرتمند توسط فرانسوی ها جلوگیری شود….

(بیشتر…)