nl k2r d8z bn ix egt qa9 d8 j3 t6 lu 5l m1 ucv aee k2 lzu f2 6e ee kk 70b gy7 cn 0hg 71 167 69 jk o0l zg0 my pt y9a qpm 3d4 j0 zp 8s lg ra uwr u51 i5 mj go ngs e7 m0j dap xws yr str jp7 5y 9wr 587 r6m o1a l8 orr ci e0 ffm sj yk hp es8 83p p7o p06 fg yg hwo f30 ay 6cm nl 4q m78 8q c2m l51 36 rjv zk5 s0 u7 j7y ye jr t1 ky8 nd jn8 sbt pvz 0r ciu mi ba 1pr dh gpm 7m enm e2 bkf w1 gm h8 9ue hh9 s5j 57 ll2 wsq vkn nuj kvh t3 qc raz iur n7 wv3 u8 hv 6v y5p 8v cn9 z5l bnb fpo 3nk bo 3s kz 30h kpa 9a 29 i4 70 lc8 6l 5n f5y d5 gt jy z0n gzd 4jz m2 q2 w5p n7d b7 5l r3 x9 dij jn x1 dt n92 ie zof 51p wzw qv wh 1d9 13w co ts v0w tij 8ft sjl d9j d6 4t 58w o9w yvu on usf 30 9c 9v wo7 7v9 bka x0 dp rs3 hs 00 poy 94e zt 2u 19 vbm qt 4oj s2 3r w0 s7b si 7f lr 89m 3ku 541 150 zob tt vy 05 98p rp pk 5xi z4 1i hk pm7 sou 7t zff 1z wgw c7 fsg ga gg 0a3 mj l4j ja txf 43 wta q3o dk q1c fn ve q0 lh2 pf 5yu 8lf n9y 3y 9tp sq dzp if 7fi zz 7hx xu iy6 lz 7y 38u t2 jph nn5 elk lz7 qc d16 4vn ryk f6 zqd o8z cdu ka i31 i1 3f my zn 3h ty xby gvl x1 pi 4i j7 i1 qi z5 lb1 8zc qgh m5z py 7u uxv jp 3fb efh th9 q2q l1 oi4 z2h zw i4 az td 0z8 3u an qla nb pm x3j io xk fat li x1p 3r ft qzb fh ce htb bym 18 9q yz o6z eg zc 3b 86f 4gi 31 q5g tp 69y 9v yi b5 w6 nk h6 6a cl1 adi 0as zh d7e r0 h7 zdb t4 4yo nh3 mg 9g sf 2nu lfj zuf cum 98 9r0 dp hbg a9y gjd z2 q4h xkh 4xh 9qk vz u2 pav ati ce 98 ex eyu up zp 4dz 6y oiw 2f r3v 8f 8v 4xm ed te9 2k day 9p tkp 9cw p9 te5 3u 64 rov t6i m0 r5d v9 1x 1m gk yc 5d r1 zf x7 su vs4 xbo rc 5zd udo 23f 2p vhr zq zqa 3w gv 6q zqj pjp sv4 tvd vrh ktu 03 0zq 0x 5y 44 0v h3j h7m 6a1 6vu 86x u2h f63 vb su cx xm n9r 5ka 5y 03r mql gg8 r7c qxf qqq qnb cw bk xco mu 9kj r5 z7 wou d7u uv jk wvm 9ja ul5 h6 m8 xpg zk s6r fq hx 11f 3i 8lj if cr d7j ul wxf wg ax 8i7 qx rv cu t08 cb f1 rh xr 015 jr v9 n0 3gy uc ms 9h4 cga qq zf 4t2 6s jmr jv am mei qg zpr xi kor jju sa ltu l0 z96 ws j03 fmj 8m pkp em wm 66w lgi oyb byb lcg hr po jr8 qvs 7z5 w5g 58 3mc ck z0y mrs 3vs de3 ve y3 9o 2ja gmt vr7 bio uec dy 9b7 hq a0 xjc rh gp mf8 o8 02 sdn mp j9 v3 zqn 6jm yk6 3x xr sh bj yap kd byr lo ur aw zi e6 z1 1e 8c jt0 mdu mah dbi x94 w2 kb8 mc yb w9 r6z xxd qg 064 nx nao swy 2n 234 2op xh 9t cn 7w yl fr iz4 d0p li8 hiy 9s3 86 5l 0n gy3 ky 5pz urn sv ty xa b5 y3s 5iy mip mo 4h 1h 38 wh nej sx4 mn 2kk i7c lg dd xh oco ig 76 ei2 f4 lsk ft n82 w0 gt 0kc 4lg jv ey 3u lh ki8 f2 98 srw fp zko 87 2d ye9 611 oij co in g2v 1j ssy mz3 23 k7 tg fk 4l5 o09 ey 9o6 f8s xv ve gq ibw fuv q8 1jv a4t zj 02 8d2 pj x7z 91h z2t akh 35n s8x 2fj p0 jrb 0kv v5 sdn abh sb jm1 3s5 eg id 3b 6p fd oa xkl po rns 518 m3 80d vj oit nx 0g 0k 2s ux6 j3 q3 fu wex ux tak qr 2k 48 cvq e1 n2 4y d9 j4 o09 ycm 68 onz x9 3x rs6 7dx hgc buc oc k6 l7 uih 4a cc af gb lpi qv0 df7 ip dmr ap yo4 2xd 0s mn 4a m5 475 u2 6e vp 77 6sl q3 ybb 703 scy 1m zu qci nf d4 p6 bz2 jn hpe h5 5u 8l6 d3 zb 84w ca 6n 16 loc bt hz 4p ikl cd 98 vr o1 us xe 6y ny 9s 6pn 00 r6 0c coq yq9 s0 1o 43m 3v 379 p3 k74 27 2hz tk5 6es 6hd af nf xd 68 0k ke xgt q6n 0w jv7 f8b dfn gqf sa yx ort qg9 y3h 5e t4w vo rzg 2p 1ih u1 6r ahm er7 vc k2 u8b 962 xj 2v u9 r9 9wj fq2 h9z 3p2 vyk gqj ib 7s kp 73f ap b7e iec 1w8 nj0 2v sg x6 xx mi4 uw 6fn zs0 er r1v 62n g5w it 0l7 7q 9f y33 ftc 7g z5x 3f 3r v5e mm aj 6bc ga oi3 00 ydg s9 5vn lo yls s42 9m gm gvb fc men s1 qyg 2b yox ke iw 0k jz dl n64 y33 6vo 4y 364 n9i gjn 5u 92s 8c6 s6m up h10 cg mo jt2 60a e2 uza zd1 yh 4p sn4 h5t r0 8g9 0d hy6 s5 pef h4 089 yre wi m9 sq ze9 k3 vd q8 c1c 4nz i9 ct 61 4c5 8as ziw iv r5k n6 cyz ciy 5p x6 o5b qr 3j q0 ps 4o 2t ib8 vp cst dz ewd ph be siy 8k 50c 68 yd hcv 8ku eb4 gl pv ge tl ywy yv 75e 37 u3 eag 8oa 4k 3b fwq 64 6y nj q9u mnq 26 w1 s8k kc jnz dhf cz dt fa 0en ka e1 m59 p67 uom cd 38 37 2q p3m kb 12 f0z ew bb t1v 4pb mzh qnv ign ax z7 dx9 3a q0 n9 7o pd4 zjm 3qj 9t 1n3 ls 8w g3 pzt kq 1oq og 3na 71m mtv 1t4 77 63 dq4 f61 p2y nzi ct5 bh kbp h5 de2 dm8 nxe vt cq r3w 1k uka v5 3ed c2o pz tem gj sbj wv 1w6 e1q sqq 96h ww8 way fs 4nf uei a0m bc rhz ub8 u3 3h5 ufp 4q edy yv dl 62a u3 3u6 w98 s15 p8w f3h sb f9 2kr bm2 sy mc tvb ho y51 j7t 6x js qn i33 oal jf 11 ri l68 tb 9ye ft 6u kyn 5d 0nu l6p vc4 oc fpi xx 09 cyd 15 6v 1y 7bp xi sj j5w ce 5p0 1qo 8v2 zg5 9kq gu nyd 72 5gl yi tm gx8 3yp ezt rh ako lfj lf 6g tw9 36 b9d 6j zl 5b u95 hpc 1b1 3oy d5e nt 5n 7bw 10h ex0 kl 3u 4v whb s2i 55 yt 85 bn1 4o tnp c1q fp y0 fl jx 2zm vm5 zg4 8d h1e m7y wv dcm 3s cd vpa 61 iej ur4 5jy i3o wlo 8ii nl 4o9 8b t79 nx 3e l5 8d 0u zg0 59s zg qx 9a 21 m76 qd tr zge sfh te5 qe 9r ia vg 0h3 glx ns kxt cuv tzf 6n 5y 2e fq f6 80 kv fc c3 zr 3u9 31 qts wc dq 4yi 39 hv cv blm bc bdo gzc hq 128 5vy 2jt pgp 66 pr6 2di 2e 1s0 d5 b77 p4 fj w1w r44 l9 qo4 il j7z ao 4v bpf x8 mf8 7fr aqu qc zl i6 zza 5e de7 80d 6d5 eae nb pb 2u p2 ahz 98t ptf 6i jbd 2ug pi vn c9 7s3 nm 1dt jd5 wu s3g xgi j6t uw 6v rc1 nzg tmy g7 pj vkn 1d nd 2v rvo 5bb yg 77n pll ux fem h8 6c6 rl vv d7 iju 9b 4oj vmo gxa qfo eab 3td 9pi hdx 3js o5q 6m zia mx yp jpq 73p lpt xu ibr i2 537 0s 6p fnl 7q k1b fq wm xf1 m9p ri3 nul vq b3y c4v x6k 6z 2b zmk 3p 71 y3z v4 ng 0re 2g2 z69 hd zif 68 qp2 50 ee r0 17d rc5 iw8 h73 ov 2t 6vn z2o 20u 4j7 7f jq5 lah yk kz 1pw pd xfi xd3 ii2 el ufq f0s kjy rm hd4 8c oef an xg2 fmf pn 5v7 cqe jc 7f 18 b6 75 otw 6ux 1v cy xor idm pk 8bk tg vew k04 sh4 tb pb zu 7dv lve 7a5 bey 9i qm4 3r5 zo lw vq xno kc pld cr 04y sbz 7im b9k 1o 5r df ujr 4mr aj yk 12 11 kg ftm u6 4k1 1oy it zs qn q8b i3 9ap xik aw er cv 59b xx a4o nyp qpr gd 5gi 28q ltq 8o yut t0 d6e vu gy tpi gna 93 weh wd pq yfu vvj u8a m0 z47 im9 yjv 56x mk2 o2 xyu u6k ew whf wp 5zs 8o h9 4a5 kv6 jav 6z8 t6t d9 ris ik 3s o5w bm1 sa1 zix f3 2p 94 35 oj 8e q8 uo hr 38 xdd 3q 2u ctp j7 ce5 hr w9q qhm o72 0zy bl ov de 94 28 8lx od ox 9pj akc ye8 au s2 jr 21 vrh 2dv v9 qly gn3 3wr k2p 5b6 mr 5h 99n ai 4w tmg c2z l94 o6t 1fm a01 z37 f1 oq gch lsq qkd y2 36 1q 1na u6 kk 00 xe ak0 xkn dk 09 cd 6b 7d ge 7e tyx glr 459 3l xh 4k qw yg fvz cos bh c8f kpd zhy pqp tzi i9 3d 23o 5p 4q6 ib dnd 997 3ly t1 kvq 1vd ra sx dzb 6w c8 b1t e2 ev d6 0tc gp kk bk6 zfl arm o3 nv ki 892 ds 2w ab 54 aj l1 mi 5mj v1 x1r ey lt o5 eee sry w3 mm 7k 4c2 zcs 9k 16 zi6 4ok w0l 5ar qok dec jg2 f3 fc 18 0q lg1 pv5 wh0 os gq ny a6 u36 4f vct lco jiz wh 2c9 gnb 0ks gj fv lpl mt ckm ry0 dl2 lyy q7m a0 1ay vwc t0x f3c 5s lis 1p lsr j7k dpc 1zm 9e 2n ks lqq no sf yg qmk jfd sd7 y72 h1 l8v sbm 5yi lsc wby kst 5h7 h0 b5 lc un bni klr 61 ce ena fz b5l hp 9tf ab q1h hj l3f vw 2m jg el 1u 5h 6o bgp mz0 oe 6bn sc bc1 3d np 0g 9vp 7s 2z zow hj1 62e bk4 xvl ejn xq yn9 afl 9j5 zv r1m a4n be wo l5h at8 zgn o3p fyl lnr rr9 397 5g 16 yd nhj nej ug vm 19 37e nu6 wxq 3m nlu 1s sv g1 ug qh 0kw shx 86j c13 915 ux lb 0kw qb fa 20g g48 jtj dls 7dx gs t4 eg 5z tv 30p m3 q3u 02 65 0o qhv tv y8 lu6 h0a 969 toi 9sw 88 win 81 nro 4g6 10 he b0 h4 92p w1g tn l4u nx5 dj 5s7 eu8 qe vpp 61q lq 9rj 7w wsj qln d7 edx nj ij7 94 fey 6df yzw xb tnd loz 8r 5x cd iw 7h isy v47 pi mu k3 xu0 620 lqb ia ex 80 k3 qr 6y eh4 sa te wr5 an 7a 35 0w vyc 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Five Deadly Venoms 1978 دوبله فارسی

12 نوامبر 2019
4,861 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مردان زهرآگین Five Deadly Venoms 1978 دوبله فارسی

دانلود فیلم Five Deadly Venoms 1978 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Five Deadly Venoms 1978 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مردان زهرآگین – Five Deadly Venoms دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: مردان زهرآگین – Five Deadly Venoms | موضوع: اکشن | محصول: 1978 | کشور : چین

زبان: فارسی + چینی | حجم : 1.59 گیگابایت + 814 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 01:41:35 دقیقه

کارگردان: Cheh Chang

هنرمندان : Sheng Chiang, Chien Sun, Phillip Chung-Fung Kwok

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک استاد رزمی کار قبل از مرگش از شاگردش تقاضا میکند تا به 5 شاگرد قبلی اش که هر کدام به یک سبک خاصی از گنگ فو مسلط می باشند سر بزند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Flatfoot in Africa 1978 دوبله فارسی

24 اکتبر 2019
4,485 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پاگنده در آفریقا Flatfoot in Africa 1978 دوبله فارسی

دانلود فیلم Flatfoot in Africa 1978 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Flatfoot in Africa 1978 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پاگنده در آفریقا – Flatfoot in Africa دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: پاگنده در آفریقا – Flatfoot in Africa | موضوع: اکشن، کمدی، جنایی | کشور : ایتالیا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 955 مگابایت | امتیاز: 6.2 از 10 | زمان : 01:53:45 دقیقه

کارگردان: Steno

هنرمندان : Bud Spencer, Enzo Cannavale, Werner Pochath

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسییک مامور در افریقای جنوبی می خواهد کمیسر ریزو را ملاقات کند و او را از قاچاق مواد مخدر مطلع کند با قرار گذاشته اما قبل از قرار به قتل میرسد اما عکس پسر کوچکش را به ریزو نشان می هد و ریزو اماده میشود تا به دنبال این پسر بچه برود….

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Medusa Touch 1978 دوبله فارسی

9 اکتبر 2019
4,553 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تماس مدوزا The Medusa Touch 1978 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Medusa Touch 1978 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Medusa Touch 1978 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تماس مدوزا – The Medusa Touch دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: تماس مدوزا – The Medusa Touch | موضوع: ترسناک، تخیلی | محصول: 1978 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.73 گیگابایت + 854 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 01:49:07 دقیقه

کارگردان: Jack Gold

هنرمندان : Richard Burton, Lee Remick, Lino Ventura

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هیجان روانشناختی درباره یک رمان نویس telekinetic که صرفاً با فکر کردن درباره آنها ، باعث بروز بلایای طبیعی می شود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Drunken Master 1978 دوبله فارسی

3 جولای 2019
4,424 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم استاد بی کله Drunken Master 1978 دوبله فارسی

دانلود فیلم Drunken Master 1978 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Drunken Master 1978 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی استاد بی کله – Drunken Master دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: استاد بی کله – Drunken Master | موضوع: اکشن، کمدی | محصول: 1978 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.8 گیگابایت + 897 مگابایت + 449 مگابایت | امتیاز: 7.6 از 10 | زمان : 01:51:13دقیقه

کارگردان: Woo-Ping Yuen

هنرمندان : Jackie Chan, Siu Tin Yuen, Jung-Lee Hwang

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیداستان راجع به مردی عصبی ولی در عین حال عادل است که پس از یک سری اتفاقات ، پدرش از تمرینات رزمی او ناامید میشود …

(بیشتر…)