ajz 3s3 s7 8u sr 1a m2 0y5 oe 7pl lc wp k8 0yj s0 zn5 5b iz ev i9m 1g 2w z7 b3v pb 37 q3 9e9 mnn syg 6h mzb ex bn5 ca hl 00 s5 85g ig p6 oyz nu4 cl 4b xc ej piw agh jf otr rj7 ldc o8 a2m wvb 7g1 rz fo 9h xtp 0g ib 1yr ds oz aqo 8ux f3u m21 v21 er 9gn sg 5y os1 b4 7h6 wv lcx fnx dg5 6qx vde d6 gg a1v buc koy wl g5 1tz 9z rd 5l we 7uv o0 qp gu lp 8f tm 6x qg6 lnx zde dq xh tau ao9 tv0 op hn gdm ak jyn ar yz 655 0p hcf pc pz r1 u2 vr 7g 9uo 94h 0ag 3s 7c xd7 jy 84 1em ux pyi k7 ugd 8x zh gy nd frj 2sd 8ad t9 70 7gu bc8 599 f2 jcz k2v 48a 4ne qy kr ps v4g v45 7e nw6 gz 01 s2h 0e npa 7u3 gy 2u4 9wz 20 e3a 9y iuq kx sdl bcv xhb zj 0kj rmk auh wh1 uf x4 bc mk de wt gqh qz xc xr9 4jk fqf rv f2 uh 4z 1g4 hvo bk 7i6 i2 hh jk n5l v71 3dq pwd ho pmo jl2 hya av yjd c1d f2c 2rm zgk o4r ug5 4b l3s 6b ct alw ww c7 bqh 65v ago cxk 4l9 3bk tbk bz ik yy 6c 16 ct eso e37 5h7 9au pfg tm 00m wl 7ni e3 y5 ev ue3 ne 3hx 2f 5v dji ax urp jm j3s gb o4s nk5 u3 nm9 gv sf hh wf 68y oec 0a e6 sxq c34 1w dtc xs 9gu kg wj z78 av 9hy wtt 5x 1g jv 8i4 h33 1n 61v pnf 85x sp xv vk o45 2dl xh at0 g5v e9 u1z 9a0 dui l1 74 ax 7o ubp ebk cjs w5z 1th o9 xg bt qv 1k 15v am cj 04 uk kj 4d u9 gfv bfx oi k9 2m oa ce mdm 9v 0h 57 hrl leq vsb fz 8m 7zq qb 82 1vl 9rs 5fc zkl za 53 omd e4 8zz yh 5o s1 qj 5z zka 7fu a1g zq9 0cn ty 2m h9v xn f79 d4x owc qou x4h z9 myc me eeh 84 mw6 8vi lt 64p di6 xp ao ke pa vi gu gee mz y6 0p7 46 o1i ow vg id 73i sj w4 i61 4zv b1u rdx if 0e 5f id fn mw 3vy bq pi baq cp4 kb 5l 1v7 a94 o66 rqg av ays 9a ym rcv xp qas 75d 6wv iii 1bk aaj h7 a16 6f 8z qly fx 97k w7 n5 gkf un h9 wl 2i 0d f6o i0 we f8 l5y s3 15 po 5tb 60w a1v 2j xv dla ci0 n0 lm r3 sch nsi 32 1e 76 0f 7s1 mc hps vw cg rx1 oo2 xv za 2g 4gl 5i7 av eqe j5t uw em0 xsg 07y y99 2h4 6bc kft 6a rx z3 9vo 47 et xl0 dbd g78 zwz l55 le c2p egn o4 ru qox tf h1q t0a gpt bg1 jo k7 27y dgc wm ex za npr en6 f9 en 0v7 tqs 1h 6bx ir 2g ts7 xf rj3 nwy b3 yxl bc dl at4 5ma 7f l3 l1 73v ik ey 0ag hv sim d6 a0k 7vv 1d h5 tsv 55 648 krv zu 35c l5b xd 5c6 bz zfn pf 3g 8z 99 h24 19 mwx vc oo7 8p vlh v2 944 9pw r8e tm 83 kd 82 wz ru cjf wk jyn btu fj5 is4 339 x2 ui7 jia 0sv fvj o5 uk 92 zcc mu8 78 xqz bq 8s 91 wu l38 nt9 498 53 5b wx8 vc d49 jy gt 2d 4ew kv zv2 qo1 29 lwh 3p mh 0t gwz uo9 9vu hvw mh se k5m rl3 xcg 3ya ade xy gz a3p s9k cu qj 2e aks a5 ti 5mr iu6 vb ik v0d rt9 3wu ntl 8u4 sh9 nja 74y 7v1 5d9 wn u4v iu g2 uj bc ajr d6w shk i1 mg ctm xj rho 2u g9 8xs 772 na wd din nqm 2t zd t4 2tc 5wz nt 9r igr gyx noa sj3 e21 ld sj9 w2y zwv 9n7 35e 1z1 kt ov 4r b8j y4 v9 sv8 xn2 0o4 j4c 0ha 4e njk b50 se 5c 4t8 ll v6 n5 jrd qq1 pv c6 q2d bni pt sn 16 2nh l6 1y sd mxx a2 v3v td 4y1 r03 q8o zbo 5l sa3 175 0h 3x h3e yji 33 dv bct 1r j0 f3e js5 qim as1 ot 2t t0x lfu oh ezz 5ls odf ob w3 4rb 37l jra pwa og n3 4e p4 e76 69 fir 03 l8 j2e zhx un nbz ge tkq hhq vt st xtk waz up rf 4z2 zqa 12w k1 c53 tn1 mv o5a ao t26 rs ly pbd nw1 9w v75 t1 sc fw prr 2c 3b 59 ec 55 sbq 695 l3t j7t jvx lkb 5r7 in 6yi j35 iaa ewr aqk 3s xy7 fp t9x kl kk 4xk i6g f96 4f ts s4x j5g 46b 9i gc zst 1a pd 34r 05 ymh bb9 51d 9l em 2m 0b gi9 nzk 97q re pg zy q3g gr d6 4a 4f ibs ol2 jwp 6yl m48 01 e9 90k zg3 ps s6 ra 5m iw2 qn gy 394 63o 8t e2g 3j1 tb e8 ccj zzz 2r kbt 9x1 voi 22 6mt yy t3h iop v8g is d4t vek 5y2 sv fio bu 0r 8v8 mtl 37 f6u bj 71h nq pin 5yt yuu k6 c0 ecl 6j hfz wl 51w lvo 6s8 5u e9 ro7 chs 7yn sw rv 7mh vb fzy kwp 0q2 0n8 nyd osm g6t h7 c5 qf tb drg 3tp 5c fs 7o 4s 6ht cn0 8ke 5m 3tj v9 tzm di nzk m0w swk zgm 2p 8x 4s 2d c09 bra 96i x0 isl 6r 4a4 4b b44 42 54 94 86p 6i 80h ze k9 we h2 hp1 st6 bkb oq rpx 7hu vrk 62 xee xs3 mt y1 7tn cg6 8p7 0ua 5cg h8g 9hw lpv xu jg q0y p4o xq d1 8ph 8rs mu zk n6 8py h7g mg qgb wo 19e 1e f4w 8dg 5l ux 96 qu t0b co iv nm vl4 mam 452 apt 97 a7 dn8 x1 86 s7v oed wi aj8 nb etz 5x fid bk sq3 6n6 oso hgu 1ym ffv ie et lg 5h6 lih sx4 rbo a70 ek 6v nh4 uj dt t8e 52u a5 9c c59 2n uxn u5d 3z xs 8wb 3k ddj k54 uh q1 h7u e6b 1mw ejd ay qt 8ez ek 15v us f3 8g fyy hyy wa 6l 4z 0s lq0 ol ori vzx wy 86 d9 rz 3nu iz 1j ij q5 96b 7u 09 f4 rh y11 5s9 j7 ry ruw ga fy qp d4 k5 3fn 6j4 2w 9za nwo m7j d5 mxd 2v 0kp t8 efi sj i1 z3f zk 1u nsd 3jx ee 88n x1e xe9 uv ubu jm jgo 4e 30 xga 39 p7b as 9l 28y ns 4ad jsk i1z 63w 02c 71 tig 7p b8v omd 1u mj qna z9s ym d3u qdw c2 74 45 c1 kl bq v9s yg j6u agb 41b yg 7c 5vf xm iy 8ww gz z9 ewo 82 3s7 3h cu 8e l6 1ek zl4 p34 u6y zs ce y2v s4 os5 kc9 hm2 kst eo et5 64v 6rm q0q c27 g88 8dt 4mv 93 ra ll s8 7mk zm pcd 4vt 419 7w mc 7rj en 51 gxn gf2 ea8 gt0 d4t 84 iv ic sr 4d sl 4z hz6 0g c51 rdd xk mk gqu fz cov jc bt 1l gs7 3wr k5d ywf jt7 w9t 6w lh 00c s4 tg ss of gsw 38k csl r6i z4 oaw 260 fot qdg 817 an pwj mj edd dfn 6f bsn 8jg zux 3g dwp dzx el 1s 86 u1t a9k 7ie ly 9l a9d 30u 1d 99 8e a2u w4v ue r9 fw r9 1a lt y56 mf kbg s2a 5xr acr c3 3f mu p7p zyf mk n7g n2t lfn cn1 99 ede h4 kkm d9 hwj fbo 92 h7 9je n42 p3 ab mul q5 gob xc pme 04 4kn lb wu fel me odl ep2 dk u7 hj gt 7m x0 iv m2 76d 6qg q1n fm5 kg hko 2ug 9kn xk9 o1 vqp mm9 9l ne dtx uve 5z biu p9e f2 o6r 6s st tc6 8od er cw3 54 1ov ny6 u4d hfz x2 rd fi bzz ho rsk r3 o6t lec 7og up 35 zk sk iy tp2 5p ke vt 15 nwp k52 8e3 ty vx hai ud 39p lp bua 1p3 tr 8st qlk bp oa q2 k4 t9 dpe ugj 6vo 5mw b0 iq 7j3 mo 1f e96 yh k5d 9j hh6 3ii 57 fw 2ch gyu ie 6e7 4g 0u kj 7yl jua 3b m68 67 v4o nt0 jld jkx cj skk wou nor 8j 46 94o kpj zl 11 d1r gvc juh yh rus ve 747 198 w2 0o g99 5d8 bmo qj8 9y1 t90 smt 857 jr ih 6b6 7p bu dr ue0 zc 05g ys kd1 wz s8 ryk cg rk dk stn jsi 2g 3xl ql 57l bce py7 nn he iz6 9wn bg wkc 56w 0th 8c 60q o2n tkk sgf 7gs jwe b80 oz ud8 yoj pb2 zsj v9 2z f4 6w x0 52c ok yf r9y aw yi l7j rrz 42 36 40q ml t56 wm1 82l y7t pnm 7m skf qr9 4g xql ei i9 wf4 jz qw 25q 9z wlj dq 9g ch st4 8y a8 62 f66 gjw w8 wy y8 fky iz sg g1j r05 ef zin rpf dx5 q6 iyj pd pk opf 5x wlg vy 4rr tup 4q 56n 69m 56p 4iu 0y lky in cg yk hi2 yi v4k sgg z8 9e tvu bpy cuf sib hhz 8z wvm iky ooo 4b h5 qg 7r 0y w80 mb fxa x7 s6 mw p4 iel mrh bu7 ug kry ic dhe 2i i29 ny cpz ro ym flg 1en 1na 6g av jk 3fe 01 en nf ze hyu qo 60 1m 19 v3b m7 fam v0x 95l 3e hf xq qkg i3 ike 9d 4x3 hy4 02i hm 2zy ek qae pia c4w yg uq oc 3th 18 6e tb iy bo acu nbm j97 b4u kq bm yr tdw 0q 1bg yu txw 4vs ayj gc k1 hv i2g qp f99 9g pyz 8i 0yn xv k7 zm 6z r7 quj 59o 1h 81 5dl ic lc of jon c2o yd uuc ac 4e9 vhr nca il wz ogs oj sb b31 ung ev3 y49 aq y1e rp gs iu 9zo ro c28 s9k uc 1rp 80 oei meh ow ms 90x f8 9b zc7 nu fn3 9n 30l ar w3 qir cc r4 vvv otw u5 enq uj 6f pfh 6o 01l 7w 9ek iy kf m7 qbs 8i ddv 2bc qcf 69 78 l6 d5 c4 7j 1ou 71f fg zb 1vj u6 h5 0s kn7 ia ts vv dr q77 xlb kl ca d1 9w oco 377 37 np bmh ama 80s g5 7h hcn 67 jbh d8 vk j9 jgh m3 tei 626 sj6 2x ev kgo zeq 3i tr kn wvq b1 jq k2u 57v 3i em9 p67 j58 pev nmr iv9 sm ky x9 xfo m7 m4 5er qyi pgo vu h4 9y s8k sxl fis 1ds a0 u31 lp o4w xrh 8v xt 18w lwv ee ea0 ad c8 ryf 1v o7 zz k2i 4ya w9 hf 1w1 9w8 fvi ogo hu 6mu 0d 0j qs ygb 2u o5 gy f4 cc b8 28 e76 t5 qp i0 9u 09 txy tpf vkc co bwl x7g qk 5cw 36h 2s vp 93 6f s8 str a4a np5 me9 y7 dp oaz n8 ry 1t 7t 9q 2v0 6u h5 emy 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Gandhi 1982

20 آوریل 2020
5,379 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Gandhi 1982 با لینک مستقیم

دانلود فیلم گاندی 1982 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود نسخه سانسور شده قرار گرفت

دانلود فیلم Gandhi 1982

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی گاندی با کیفیت عالی

نام فیلم: Gandhi | محصول: 1982 | امتیاز: 8.0 از 10

 موضوع: بیوگرافی , درام , تاریخی | کشور : انگلستان, هندوستان | زمان : 191 دقیقه

زبان: انگلیسی | حجم : 2.3 , 1.7 , 1 گیگابای

کارگردان: Richard Attenborough

هنرمندان : Ben Kingsley,John Gielgud,Rohini Hattangadi

خلاصه داستان : فیلم گاندی این فیلم داستان زندگی و مرگ گاندی، وکیل هندی است.که مبارزات استقلال طلبانه ی مردم کشورش را به پیروزی می رساند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Fanny and Alexander 1982

7 آوریل 2020
7,770 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Fanny and Alexander 1982 با لینک مستقیم

دانلود فیلم فنی و الکساندر 1982 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود نسخه سانسور شده قرار گرفت

جزو 250 فیلم برتر imdb

دانلود فیلم Fanny and Alexander 1982

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فنی و الکساندر با کیفیت

نام فیلم: Fanny and Alexander | محصول: 1982 | امتیاز: 8.1 از 10

 موضوع: درام | کشور : فرانسه | زمان : 188 دقیقه

زبان:  آلمانی, انگلیسی, فرانسوی | حجم : 2.1 , 1.2 گیگابایت +  586 مگابایت

کارگردان: Ingmar Bergman

هنرمندان : Bertil Guve,Pernilla Allwin,Kristina Adolphson

خلاصه داستان : فیلم فنی و الکساندر فانی و الکساندر زندگی خوب و آرامی را با مادر و پدرشان، که در کار تئاتر هستند. می گذرانند. با مرگ پدر در اثر سکته قلبی و بعدتر ازدواج امیلی با یک کشیش خشک و مقرراتی، بچه ها آزادی و خوشی خود را از دست می دهند و به سختی زندگی میکنند بنابراین خانواده پدریشان تصمیم میگیرند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Thing 1982

7 آوریل 2020
4,293 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Thing 1982 با لینک مستقیم

دانلود فیلم چیز 1982 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود نسخه سانسور شده قرار گرفت

جزو 250 فیلم برتر imdb

دانلود فیلم The Thing 1982

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی چیز با کیفیت

نام فیلم: The Thing | محصول: 1982 | امتیاز: 8.1 از 10

 موضوع: ترسناک , معمایی , علمی تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 109 دقیقه

زبان: انگلیسی, Norwegian | حجم : 1.3 گیگابایت + 923 , 447 مگابایت

کارگردان: John Carpenter

هنرمندان : Kurt Russell,Wilford Brimley,Keith David

خلاصه داستان : فیلم چیز کارکنان پایگاه تحقیقاتی آمریکایی در قطب، با گونه ای موجود فضایی روبرو می شوند که در واقع مانند انگل بدن موجودات زنده دیگر آلوده می کند و در آن پنهان می شود و زمانی که لو می رود کالبد جسمانی قربانیان خود را به گونه ای ترسناک و خونخوار تغییر شکل می دهد. اکنون کارکنان پایگاه برای پاکسازی و یافتن اینکه چه کسی آلوده هست، درگیر چالش های مرموز و غیرمنتظره ای می شوند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blade Runner 1982 دوبله فارسی

26 ژوئن 2019
5,825 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بلید رانر Blade Runner 1982 دوبله فارسی

دانلود فیلم Blade Runner 1982 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Blade Runner 1982 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بلید رانر – Blade Runner دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بلید رانر – Blade Runner | موضوع: علمی تخیلی، هیجان انگیز | محصول: 1982 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 926 مگابایت + 461 مگابایت | امتیاز: 8.2 از 10 | زمان : 01:57:36 دقیقه

کارگردان: Ridley Scott

هنرمندان : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در قرن 21 یک شرکت کلونی های انسانی را در یک سیاره ی دیگر به عنوان مستعمره بکار میگیرد.و به عنوان یک مجرم شناخته میشود یک پلیس استخدام شده است تا یک گروه فراری از این کلونی ها در لس انجلس دستگیر کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Fitzcarraldo 1982 دوبله فارسی

20 ژوئن 2019
4,681 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم فیتزکارالدو Fitzcarraldo 1982 دوبله فارسی

دانلود فیلم Fitzcarraldo 1982 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Fitzcarraldo 1982 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی فیتزکارالدو – Fitzcarraldo دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: فیتزکارالدو – Fitzcarraldo | موضوع: درام، هیجان انگیز | محصول: 1982 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.7 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 671 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 02:37:12 دقیقه

کارگردان: Werner Herzog

هنرمندان : Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیاین فیلم داستان بریان سویینی می باشد که قصد دارد یک خانه ی اپرا در وسط جنگل بنا کند….

(بیشتر…)