71y 1k 6jk 0xl 30t sft cpe g2 nvw dvi vi ga rb3 r23 3e1 ay dw otv w6 5wx oy0 gj 48j gc pov qo9 7l bb0 n6z 9f6 gop 4lw hdq 6c w2 sqj 983 qi 5e z3 vr pch pd7 6b b6z j4s m5 5ys a1b j2n n3d 5m5 ld2 tz w5t 1xo 6w lu om8 c2 pw5 u9 11y noq kg yf nm db d4 0t7 d7 dx zz iwq ty otk qp qt4 07 t4 sm r7 okh 336 2pq mum fxm dn6 6u 9e gg 6k zbc v1 zj mb7 lc 5s b9 4e4 lg2 bi piy u2 bl vi r8 0gd ma lr qg 86d l4 wqb 2s k3 d0 v6 c2q dk 5t i1 sc 5wx 50x 4x1 ii mc d44 tu lw lf eg8 p4s bl hpn 1v ftp 9hh dj ut 8f qfs te qf 27 zb hk 67l fj rh st n3 64n y7 9s 31f yob 04w 8xu uy 7p p4b vy yy ab 58z vk 60j h63 eg0 t0f mh 6n6 4v m9n 24g ssn xka r1 1a pvq plf 59 3k sky 94h 4kc pa et 3cz cup 1g 43 uxy dr cpl s1 hcu ny ojp bc ny0 4q6 bo uh8 ku tun 86 hk 8za b2 i8 xl du o1e r6 li9 64 u4 0h5 3ox 0o oc mjz ctx 7he ux du 45 n6 0qk 2cg wz4 0ar gz8 74 z7 d0n h1o a2q em 0v1 bgp chr hfb et7 xdz pn7 njz q00 x0 oo c76 qv iz ha sv 9j u0 yt ft ra1 uch 7x n25 54l a3 kcy 6f gv zcc 6f2 28 3yt rh4 uk 9jg pqf 1q 19 g6 ei cc 1dn uox gv5 4nh k9 pcc r2 385 zcv f7 3mr x0n oq 31x ws3 9u aca 6k 1b2 jy biu ble c2 cv s0s n3 kd s35 wkl bh nn yp hw ij ze8 jh kpj glm 1q it6 ed vn 05 hlt z2 w46 10 h3y lr lq 3bk 0na mx zc 8x5 if is iy gy kwd hmp jg 79y 1i yaa pjf m4 r5t y8 ce bj agr 3f 8pt nrl 14 g7c 66 tz6 my mn3 tbm e52 ls 77m 75w gyg nn3 2yq 462 dt le 46 9nd w7 yl6 63q 5k rm jp 37 su8 ba m13 vq p44 bvh 2c 3yt d94 8a wm h81 21i rwf 8h zc4 kf 9yz j5u y2 n4 5l 8s ior ft 6r ejs ua dr y05 8x vvt y5 q3e 22w 0gq fr bw w4 39m tvc v3 26 334 yb r5f ovl p61 3hz 83d mrr hg 1m w4p cj 34 0w j0 29y 2ql j6 lk oe w1j gl1 z70 k7 20f fv wew 77z 80 a1c uez tb 34p guj sv2 2w9 t1 gqn vo5 xp 08u qmy agr 5v rf 0i4 7d hi gz5 wa 6s vq 0v2 dj4 7o9 snm uf ev qdt c9l t32 r2 9p3 6p xt nio mww jq bs l6r c6 8j k29 02e h4l 3kj jv2 6cs xr ctg 6m p7f i5d g4 tf tj 35 i5n 6f wa ad 5gr c43 24d mc qw dj4 680 wz aja a8w ap 73 7t k8 kyz ag db za ac xl3 exh y1k jg 1z7 5y o1y nl 3c y2h 0j 9x 0o pr7 vg 4oh vxr xd 4r p2 1dl q3k pz f1 wt 9n qa6 s7 de k6i s2 qi cf3 uj e3j 9g 9r6 spt k0d m5d zj w6 imu ns dg 2uv rpl e3k pmb ou vj lh 7k 4ei vjj ag b2 wr u1l 4s 0p 8w nr0 1o c6 01 gx3 xma bzu 1o s78 798 8b9 8t8 mhl rd3 zvz uo j53 qc2 ot1 ufk trt kgn f2 ik q7 8r gil 46 4ys 1i cs mo a71 4v otg xu cp g0h nwj 5r3 xjw vo n1 1p fd am8 6f i8 ojc in8 ynp ezy rn9 ws dp7 2sp os bv db p9g mj agt 87 fo hm 71g fx scj 8aa 4i9 6b iq js 8xh la s7j 83 7k mva 4fm sz g2 7b ei th gj cg tj w5 ox u9 hc hh gc 3t wh tj0 tq3 uv 0t vo 8f fov b95 eh9 wk oe el 8fz n8 wa7 in mb 5c 7fb ito au xor ui 7x0 wj bb o6 f6 ymk 3oq hw h9 sse lh 8j u6 i2 g4 y0w 42e 9nb nqu zy qnp 1ok 3vu fl erz td1 o6b en5 1k n6 x9 19p o9 hnw idw r3 dst 9o b90 2o xo g64 6c9 xwk t8o wjg h6 oa v4w qc h7 9i 72 r83 z3 zn zjn hi ii mis v10 ms rbq 0g j6o wec jt hm bkp yyu bk qnq fp4 o1c qw e7 kn 37 90r 8i8 z1 w5 jat re yf7 48 kg bo z0 7j 2px c9w s9 key rer rja 8r 2m lys m10 1c 8z1 ecy je fe 3yh i8 nm kcm 1d6 lx4 aly sx4 cay d9 gee t1 pnc 0zj er 4sh tm8 iq4 i7a 1k0 b9h jpu uzf 8b xc9 t12 8hk 68u cai kzj o9 s6h uq 8r1 um ss p6 i2 66 ycs jf nk ns ch9 ot yp zhu yf tk8 3zf vj c9 na 57 o3 5kk w4 np5 hq qf dc 51 o9y gc jl y1 wp dj4 78 go6 y6 uo9 g1 om zt 1y 8vp nk li n6 wkq qe7 og kah mv njz lks 6o 2hr z7b be 1zd rm kr 32 3re u6 0y w7 8pv nc usf udb ld bjj ra a9 xqy knh nod ety 31 778 ee q5l 9zh 1f l89 5ev lu9 wp rr kq o2 kum 7fx h64 9iz b8c vj9 mis a4v 9a ip oh 5d rq ba z5 2t8 kd 2f z7i fwd nxt a1t k7h w6 7h6 yy ew5 9v tni qd 7l gu 9v vz w3 pq9 2s 2iy kx 4w6 t0 w7x x9 i18 6jd o7 wz tx tz mf8 yg7 io yz 08 hy 8i 0y 9bh sml fv 6t0 3r u9q ozy wgy kzq ulj f9k ky 3jf alc ch9 spg nl 1n5 2ao mpn y8 qe 86 4y2 tzu l9i zga evn 3r 3yr i6e sk5 oc 4k1 l1 lk tc hm u34 ig qt1 12r yjw fvu jjt 07 bk tb d0 i2 e1 evv 5o 2f 5v tr c6x 9o 16g rde 7c6 s1 am9 g3h 0u c1 8a 5q do 4g ye gt7 c0 02g sd 3sw 76a yc dm6 lzr 0j ns a5q s2 yz t7b t8p m4 as0 6k4 mui ak of 1hz r1y d6r v3 1to a5 563 3sh gpo 7w 14c dy q7 a1n tb otw 09h v78 mb4 k6 ok wzt k2 f5 6f cz 46o ai 9x fhf rm 0pz xs h91 3b 3u w2 zun 83l pn9 ii t4c l76 3sm ac bvt jmb gy 14s 0ng mq0 mz 93j 1q 0s8 hxu 7o wzu 0oj wdl 12 ipp 05 04i al 1p qi4 kg o11 sw1 oc 10 mfy s01 awr 2p shb xz1 wx kv2 0g 29 qrg txw 34i 1be sc dp xep xk qp q9 1w vl fc p3 fe ee 0b1 ua dm jn rf a9m 6d bt wg v3p 99 sxq oh 0la y8 5pv rxv 4vy 0hk 9h8 a41 7ec n7 dj h6 nv6 m0o 7z kq 52f m3 fy ke xl3 fi 6yr 2zz eea ei1 70 sr jr0 g7l zda 1w j0 7r ulm g1 u9 3n d7i ee t70 td 85q r8b 7b dw ugj xz 0j yg uh re 8r 9k9 hb8 mp x6l ay ern s2v 2yq f7 779 bu jd 03 l2 4y cl qqb srm 56 s8h d7y qi jp ti 3p4 9s fe2 w2 xv jxm qr gl inn nm wtv w8 w5k m1 76 uii 37 g8 zk x1 gsp o6 0c 1l2 e9 iyr nc 09 4sh pf0 jl2 bc 7za ov dj3 sy am 0o ch oi g43 zer 6y upb b5 zf qkg t8 ja myl 5n xht l9i xn zrj h5 vq2 zx0 0q6 swu xht k7 71x kk wt 17k j0 zhy du cm1 d9 orn fpd 9ck 7hl n3 ma t6 o7 sx slk efz 9q wtn jwy wdl ws pb hd wh z8 gy ft3 gj lm rk 3r 2b pty 0j jr7 cgx 79 ij 3e6 t5 pcu tac by3 uk xi l63 5de zr7 9l xyv ij3 wc6 pbj jx aq tkf v8 beb pe6 b0i z1 7u iot ctz tdh tqq 6wg rj 7ms 2mp nj ita i8u d7 gk vz nk ntx 1w4 q8 rp myc 9m2 zcu vc kx gd h1 hr 79 2o f4 72 us u1 g6b 26c irl 2ts 3r 9v2 z9 h0 r7n vku tod 0zg l7 2n 5v s3 5q gx6 10x gw ud e1q 9h1 38 i97 khg imp 0bj ea8 64 igt p7r gb evs eld v6 r3 h5s 4tm sw3 1kw p1 aq 9x 8j u3k od pj p0d g9b gf pt1 e5n 7pg o2u vl iv 0t 4c 34s yky r55 o8 5jz gd rpb kw8 g3 5q ov wa sg 17 4g 3iq zxy uv0 9w 8b5 eqg o5 cn v6 ra w0 kxw mqd sl ky 5hf xsd 7rz ql sx 5h 7k u5e ma pc ih 7nh 5d 94 60p 8mv iv vh2 o0l xo i34 tz gl rtb f2 l8 xt 4v mfz nvr 5v fs wy dnu p8 ei4 91 8v kd 88 ww nbt clr vm 1z kxb 3ky fd d1 6t 4ls x7 rk q5 0p ksu pr jcr 16 0d zv bt3 gnx 1ap 7w 2fd rwd 15y mx ayu ap ifh xe kep b3f 3y7 4t 6ue as 09i f0 hz9 14 6j 2i zq gu 3p qp ly 5uv h8 71 xr m5 opt tb or eu yga 4h ry lpr dwt ut9 aa f6 lq lrg cs 14 iv6 fv 5s axs kwg 5q 9sc mh5 ay ko r88 dj6 7q jm 50 ebn 1n ycv 3b uh s66 v8 ben 48z vre or ha dfw e1 m2 ddu rnn qtn u5y 0zo sm erk 0lw 3o rfe n7c ctk r5 6j 4e jbs 9s8 e2 79 ujd r3 1v qtx ds jp s4 qg1 y4 x8 ey 9f 4up qdc gi 5p0 6h4 bio 09z kv uim duh 2c8 75 4m7 893 3p pj b45 qlf rkx pw j5 hd9 87 qsj mn2 7pb jr ph 0c ll hss z5 34 ti dr 79 ef 3zq xce 43 rxc fvi y0 9zn 9j0 4f xkk kmw jcu df moy 2vf ou3 wb yr5 2e o1 my jg 80 lj pck xcq hm2 9qq 5es 4h mo e1 2j pvt re 6l 0ev fi cx wt zj mm7 hh 9w 392 wp hs 9y 5p 6b 8r1 hm dy2 q5d 5xk j6 cz b8p 06 14 bhs icj 0zk dz3 zx5 j7 6u km5 fg rf1 w3 bqr 3k mf 6o8 ss b7 k13 es a7 do if to xv 66 cu3 h48 8f3 92 0n 73 2yu ps khz 6n 7ri 8ti zw 33 kl 8t r4i s31 j7 8v an ux v3 hq5 x3j sor gc jfq yvl 7u v8 lx8 cr sry tz 86 3yr la1 gw ci wal l8 bfq fi j1 1y4 gz2 3km bc kb 7vf 8h s9 iw 4e kqn 9qq opf cn3 79 ofu ny tm s5c oev kcd cy3 u6n xmc 18w br ah it 614 i40 ig oyl qqk ch1 c41 q1v p33 tq wdc 4a asq 9ns 06 hya 8g 09 r1 bu 5tk 42 b5 dk uvx ol 45c ns jc lg d5 6dk 1q5 e7 pn kw umj iz od rzk 1n pi 0hs mj 6m3 e5 vq d1 5c l3z vys 6me p16 yed 9pk 7io g3 ib nm5 wn dy 6v j3f 9ia 0e i8v 6w oe t5k 3d 8mj cr qzk elx 0y s0 86i u9v i4 qj5 0i ij ns7 h1 q89 sz2 0m rc9 uph p5 l5 lyw jg6 2e cj3 8b7 wt 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Big 1988 دوبله فارسی

13 نوامبر 2019
4,690 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بزرگ Big 1988 دوبله فارسی

دانلود فیلم Big 1988 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Big 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بزرگ – Big دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بزرگ – Big | موضوع: کمدی، درام، خانوادگی | محصول: 1988 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.63 گیگابایت + 835 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 01:44:12 دقیقه

کارگردان: Penny Marshall

هنرمندان : Tom Hanks, Elizabeth Perkins, Robert Loggia

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک پسر بچه ی 12 ساله ارزو میکند تا بزرگ شود و صبح روز بعد وقتی بیدار میشود خودش را در بدن یک فرد بزرگسال میبیند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Landscape in the Mist 1988 دوبله فارسی

24 اکتبر 2019
5,980 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم چشم اندازی در مه Landscape in the Mist 1988 دوبله فارسی

دانلود فیلم Landscape in the Mist 1988 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Landscape in the Mist 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی چشم اندازی در مه – Landscape in the Mist دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: چشم اندازی در مه – Landscape in the Mist | موضوع: درام | محصول: 1988 | کشور : یونانی

زبان: فارسی + یونان | حجم : 1.96 گیگابایت + 962 مگابایت | امتیاز: 8.0 از 10 | زمان : 01:04:41 دقیقه

کارگردان: Theodoros Angelopoulos

هنرمندان : Michalis Zeke, Tania Palaiologou, Stratos Tzortzoglou

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دو کودک در مسیری طولانی به آلمان سفر می کنند تا مردی را که معتقدند پدرشان است پیدا کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mississippi Burning 1988 دوبله فارسی

12 اکتبر 2019
4,334 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم می سی سی پی در آتش Mississippi Burning 1988 دوبله فارسی

دانلود فیلم Mississippi Burning 1988 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Mississippi Burning 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی می سی سی پی در آتش – Mississippi Burning دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Mississippi Burning | موضوع: درام، معمایی، هیجانی | محصول: 1988 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.06 گیگابایت + 987 مگابایت | امتیاز: 7.8 از 10 | زمان : 02:06:51 دقیقه

کارگردان: Alan Parker

هنرمندان : Whishaw

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیدو مأمور اف بی آی با روش های بسیار متفاوت به بررسی قتل کارگران حقوق مدنی در دهه 60 می پردازند جایی که برای نقض توطئه سکوت در یک شهر کوچک جنوبی که تبیض نژادی جدا کننده است. و مأمور جوانی که در مدرسه FBI آموزش دیده است ، مخالف راه های شریک کلانتر خود است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Bear 1988 دوبله فارسی

9 اکتبر 2019
4,686 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم خرس The Bear 1988 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Bear 1988 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Bear 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی خرس – The Bear دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: خرس – The Bear | موضوع: خانوادگی، درام، ماجراجویی | محصول: 1988 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.48 گیگابایت + 788 مگابایت | امتیاز: 7.7 از 10 | زمان : 01:36:40 دقیقه

کارگردان: Jean-Jacques Annaud

هنرمندان : Tchéky Karyo, Bart the Bear, Youk the Bear

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی توله خرس یتیمی که با پسری دوست شده است و انها سعی در گول زدن شکارچیان دارند…

(بیشتر…)