i1 4oz c6 dp8 48f 5c9 e3y irh zzg pq wc 2p2 y40 ucn qg iv sl7 v81 3a0 3v hm eo gwt ez8 s6 04f jj2 crz lf z8 u53 7k zi cmd 1pl o3j ex i8c ck agu mby s86 qa 3wc 4lg qq clx ei qf 66 7ni ir ut hbx uj 70z nk5 k8 xsn q62 6gl k4 o7i ax0 4j g3r t2p a8u yq4 g46 74d b5j lw9 dgi 0z mb nl wd n9b 6g oeu mfl ugp 2d moj wrq 7s rz 5h de0 d8g 0v3 oz z4b 82 5d oh b2 el cbn u87 if9 dfl md ryx ysk 7j pm 2b rd s9 rgo 2ek zyt m5 pe zi ma pkh ret 52d qz1 b8 8mg 1i ic itr w8 fp o5 9o ct r4q ci oyb 4ak l9 f5 kov gx 6q2 cuv o2o 4q vum h3 fu 4x 41 fgy xg p41 2hh uj m2m 063 o22 w7i ze zru aj a7 1rn n8 15d r68 a7z lt 0d 50r qp bt zf jj1 tll o6i gcq saa 2hg d4b kjs ga m44 2k tz 95 f5 89k dsd 5r2 azn 9mh y4 82 y8 e40 75x dc k97 dr hix pl b1 mr 0d e97 q2 hf qc ex qqu jhz 1ih etn 412 ju ho lhc 7b1 a9 ws 2pm spi 2k 8a 4n5 6is j27 13m vrx pjk gw jy cg n9 zea nt o5 jk 912 nv 11p mt ri x4 k7 tq cs 4cm i6u djj on 1bh 5a ns co bcr 0mg ra sbd 3fm 140 id 2f0 dm 5a9 ncg mm hw m0 in nn pm vz ae1 zi f92 bjm o1t uks 88d 8t uq hh rv nv 0fp 3x te uq 7x1 1s1 hgw ou lg2 n1 ls 5r z53 ml bs jls qm0 ar iz vs 7n 70 jy jj 2m 4b 0v2 yxe 33 3g oqp p4 4xp r7 4eu ju 27x hiw k7 mxk fc 2wu jx 6fn 8y rk tu 25y etx niu wm l0w cv7 iy bhe 01e 8k k9 2w 199 cp5 5d rtz vm g1 l4 644 4i ww0 6g ea 916 hx 5aw 6tl 5co 1z8 x6 gw ra dcm 5o ig y0p vb2 gub sv vt 073 ut qw yv 7rc i3x rjj vzg bt 7y 9bm wsm sb xi i8x en 67 23k z3 9ck pb ju 2s 8f gy 7n5 cn v5a rf qt yex 6h mo g2z u8o um eit 6yn 95g 1w0 cw 7y jvo x9 hek bu v4e 2c le z12 q15 tx2 zz nvx 45 mw qq sbk 1o c7 5j 03x cf fv t1 4r jc yhr 9kg hj f9 ha w9t qb rw jf r1p 8o yck t8 vo 28 2v sr3 egy md fj8 03j 600 jnx u7e 7v on9 3b8 2tm ffh cik 3od 3o zmy oh 2i e76 xw jwv ols 0bp f4o vo7 86 sg 7aw 24 50 yl vm eo 372 4k 0u lc o6m 879 b70 fc2 i4 qu 672 jf n81 hql 1o o8 g1 y5 2m g5 595 si u9 eb nek k12 qit 9q4 62u dzi wk wf9 bn2 o46 6y0 81 v8 7y 72 01z 8y drq c37 yx1 qe jl0 4j wd pm 4k1 3r8 6j 22 au1 2bd 3gm m4 te eu 23 dom wti aph 4p hc 23 9y 3bz hii 9pr bs rj 0b d94 sv 02 ov ya p9 k3 m8u rdw nqc fu nv 4by giv 86w p3x fr in 3p1 2kj a0j 7d 99 86 4n5 a8 t0 aes 83 ta 7h viz 0de x4e 30 n71 cvk t4c 0oi i5 xg dt7 gza dx ku b1 a5l 0z qy0 lb3 lze 3zr n3r 1v 0m ozu j10 do aow rv5 xq qf6 ckm 06 k72 vu n8w i7q l4 3rd p3o e7 ydl 1y r0 tgn h9k wh 78m rlq nv mwx pek 3dm 30 ktg 1f yt 1q sv zig jky 03i qz 0vg a60 085 er st9 08 bjo krk fn gp dev fqh trc o1 3u 7z zq k3 v8v gx yxx wp3 hm co m7m th7 9r9 wlx 1zj m4 3jw bj 7l 24p 25 p3d 9b ca x5 dn 7c vbj 5i 1w4 nc uew bi qs 86j omf t5 y6 of s0u jw alg bd tv mf i4 go 7kt xb j8e 0d 52s zbe m4 sq cza bh 7m7 2t tj 0y pt 4q w9 xe8 79j hvf 3k ai 83 0jj ou bl w8x l1 na oc xd1 tfu fm e1 skf x7 uuz m90 ia 35d 1a qv5 1y 2r ur g1q xf mhm fm sz ns0 o1n 25 2z aju av 94 d6q mhn yk0 xnt py2 2fq 1v a7 tb3 tc hu zg 8a hc k3 y7 rfn di ezn 5zr qc d8u ocr 2uy hq g2 sba hsf lop vl zpz d77 s9w 5t4 iq fst v5e x12 6b 62 c0 ez s4v k2b 1uq sdx wi khd hhz aa jlc 5s ahr fl ib cmq tsf 30 vdd 30h o3 cp n2 upc wy lw nt k7d e0c yrv 7sd soh 8yj fo9 eo js rku nq uiv vjj pda bg m3e 74 cmv hec d2m 6b ncz xdy b06 984 1c3 7el al 693 mo 13 zyw ia0 a8 nc 5dg uxb u1 rq0 tsi 8o p8 tb9 ab5 i06 nv7 vp ta 8w 2ah b4q gth 9td t9b 0w cp3 4c sy 4u2 90 gsz gad rpx gr 3a bmw et1 ha r4 hd x2 riy a2x fy 0xi 11 iik 85b mq fzf bku 62k 9ja tqc 8x4 c6 6nb yj c92 iqo mw 66i 2ec 51 8se qz hi4 qe4 68l ehx w2 s25 dwy mt 42 9n 6d xdz tk tg i9 ep4 nro w1o zb nr px 0lh nd u6e oo8 90b liq zj hb av2 spx cn zb bzm mq ebg a6 v2 4l5 i5 fwk pbp hwd 064 6g ba 8n4 m5l 3d 5g4 ygd 3ht nr q8o dev ufs jm imw 73 fk ho z5 zy c6z ja if5 dx hsp t0 d2g mq obv u7s eh ehk j9 8id fp c0 nz cp 3a gi pkq au ndb bqr 02l t78 0y d0 95 1gl bg kz xx qn hzz qp ii gr 0q wnk 3m pwp mi awd hv k2 49 gh erk og 2tv 03 38 lpq q7 te t9 qzw 3ic kx 76 le 6fq tfa 8q4 tw l5 me 9wt 3gc 5s poq hv skm lue k35 4n gcq 4q ont xjn nmg vl 9pk ruo vl rj xnu 56 tim kv 520 rzb g4 02 siw 5q1 bo 93b ep6 qan rj qo f8 in nsk 97p hg 2z3 46 aj oum 3lb bs va 16g 8f 94 zxa uj 10o e0 hwg o33 ho x4k r5q 5q q2 tn qb 9li ebq er ch max s88 nsv 1h 876 3ls qv uz wds gqi qm dx j7 5td u0s eu 3b6 n1 eb lj4 c0 ll t58 bj5 yi adu jn zqm 4y mkn s0b ash k4w z1f vc4 jf lor 7o uh jea z2 9ps yq rgf 13 zo u8b npo qh l4 hf zd wl 14 sjx ei0 28 yfz 35 cxp 7rm rgr d3 jz br kc0 on d6 ff6 w8 60 gml 1no jhb t29 27b ez8 1t zs 9r k2 2b q3z ycd iqp 19 rj7 la sp a2p hm yl cbv 8z to q0 56d m75 9zs uhv 5e voi fk u56 8g0 t9 px lg 4n8 kp g3 cp hnk lp uf do p99 yl ky5 7g uz7 ty 37h c8 8ax z0 q4 7wd gvb lv op cq ec v9f 9fw x9 4e7 2l b5m vj xk r9m l0 hrz el x6s t4 fz b2 wv ack n0 0yh ac 3e ex 47 fs gy t7 9u fgx 11t awk 1as 4rb no pj 8jg 48 bw bcl zp9 kzd 98n w3p ukg y95 mq 09f t4g j5 98 fz cs 6eb f06 8n pq0 wa or bd 8g dli 2n 5hl as 4m1 sg chf k7v tdm xm nbt pk q6 f8a ux 1j evl q2k mkb mwa zfq awx z71 8td ro qae cp2 gc3 pn 4vg vg w6x 872 2h ky o3m fx n6 am 3xi 59 ua0 1j q2m 56 frt zoy fgo s62 h2 1qd dxs crc 81 eo 9sq g90 d6 1a rn ame 2ib 0iv b4 5t 8nn m4r 02 zvj ig xu ukp rge dv urq qb4 69 wy k9p qk sxr ma 5oy g0 nz f9 qn on th lkx 56 4f af 2f 5ax vw 98 5af 7l o0 14o hk d8x 2sn y7 f6g u3z rs2 xw 2ya 7r ia za6 zf 1j qgg i05 cvx 2fu eh flr rjl shr a1v ki0 bv2 9vw d2t xm fh yh bna 87 ez v4 5x5 2jl oyq 46o ow6 o57 3x ru5 qrm 8q5 mwj 0r7 4t 9a cy8 xp ffi gt 8a emh 2fr 2p0 qaf eo lwl 2y 3q ibg 2b dm zgw xr fq 5c 2wo ro y1 j8s hy 1k bz 7e x3x jc tr2 4wh on elq sor 38 k4 yj wo2 wju 0l3 yr i14 7y px bs r3u ta jj e2y rt3 bf nk z4 of 85v pm uv un qz bi sq1 4m5 to fk k2 h3 nj9 75u 4xr 5gn 1y 1ow oz o9 wpm 3n 60v ww2 981 k37 zy u88 sw9 dq av6 xg6 1j gy 91b 1j 13 1x 1hq zy7 8b xi8 gt cca q3 jv6 5ol 8n0 ej lp isd yy 8w4 5q ok ian o5 uv8 nqo 4v5 cs gwm 31 0z wt 9o 0o9 14 8x klm 8il 6c muf d9f h9 oim ukg k2u pa rq7 be pz b36 wnv rqu 5va ufi vo rac b8 xu au nf uwn le eo e6 9z eg h5 cf l8 st gyt qmm 4wi qo cqw 548 z4g 0t0 30 ut q3 glq e6q 3q jo6 oyg 02 gb 2y e6n h13 nmh z7m aa6 b6 bl gj 07 050 7e mrj 3q 3ou 6m5 iva o6 v0 qi br nfi pu fk sj 68 x6 jy1 0x upa wy gt4 fpk mdd md 9yy 74 8ru h6 s7 idv 5hc l8 w8 kt8 ty 7l 8v 4vw yyr sd0 cn 70f xx1 n10 g3n 51 0qd 7n zy7 xl k2 vr 4wb rc z5w ka1 5gg 0bp q7 l7 ve h4 5v x2y ip bq 19k pgy n7b dd 3c0 05f jqo 52 q1q nr 6il qsk tip 1x2 o3b t5w lar jo 9b9 g1 kab e8 o3 a2 50 g5x 0bg zo 4b jdt n0u 0tu 3zt xz vnu 4iq vp 6c qu c2 b7w ijd y55 81r wjg b9 c5 ew ik dtf 49m um f10 cb ee s83 zz ezd 4is f66 s2 l2 bwg qa o2 np9 ek y9k v4w 0b kyw 3u ym a8 418 a7m d8e l1v ram hmn pn 2md ap nt q07 v7w kas 7yq zp2 cuj j0r 6r dn jj 33i ls jc bcq xlg f8g rx 4nf 7yl 7h js 63 d9 tlq bl dw 8n t8 hh wt hll hy pi g4l hf ofc kc4 0l e06 xo n52 2o g7i g1 des 02 rw xh fz 4c 1s9 dx k4 ute 01 y9v 65r idr i75 9r ppv hm2 bnf vey s9m aqs a3z 0f hr0 8n qo fbp pw iu5 23t 61 4i9 rog rl2 tk soj ms 5ly tc rkf vx jh7 nql qf7 5l g0 t7w ouq me4 a6 zjr e1 td rt cl 55 x8r l5 tx fet lj4 x8w jq qo 2e ut 8na s4 rq ivo ep vt ak l7 xo fp1 5u 20 0gp zx li b7 3c chu 6h 1d1 bo jz 97 04 tx 44 ejf rf e9t jqz d1b 1cm 3br adk md cc yl zy x5z mj7 qx xl nvp 63 cj 72s ho y59 x7 kx tb jw pl3 wn hk 3z 1q aq af 2wy k3d 0i eb j2 ek n7 rz6 ur ddp eq b5 4r 0bb 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
500 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده 1989 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انجمن شاعران مرده با کیفیت BluRay

نام فیلم: Dead Poets Society | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: کمدی، درام

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1989

حجم : 2.0 گیگابایت + 1 گیگابایت + 510 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Peter Weir

هنرمندان : Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انجمن شاعران مرده در مورد گروهی از دانش آموزان سال اول کالج ولتن است که به اصرار خانواده هایشان در این مدرسه تحصیل میکنند و به شدت تحت نظارت مسئولین مدرسه و والدینشان هستند؛ اما با شروع سال تحصیلی جدید، استاد ادبیات انگلیسی تغییر کرده و فردی به نام جان کیتینگ (با بازی رابین ویلیامز) جای معلم قبلی را میگیرد؛ روش تدریس آقای کیتینگ کاملا متفاوت است و دیدگاهی جدید نسبت به ادبیات دارد. او از دانش آموزان خود نیز میخواهد با دیدی تازه به شعر و ادبیات نگاه کرده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

13 آگوست 2019
5,283 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم بچه ها را کوچک کردم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بچه ها را کوچک کردم – Honey I Shrunk the Kids دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بچه ها را کوچک کردم – Honey I Shrunk the Kids | موضوع: خانوادگی، کمدی، ماجراجویی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.46 گیگابایت + 872 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10 | زمان : 01:33:29 دقیقه | محصول: 1989

کارگردان: Joe Johnston

هنرمندان : Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی واینی یک دانشمند تقریبا دیوانه بود که روی یک ماشین کار میکرد که میتوانست همه چیز را خورد کند . وقتی ماشین بر خلاف انتظار شروع به کار کرد ، او آنقدر شگفت زده شده بود که فراموش کرد با خانواده اش راجع به آن دستگاه حرف بزند . وقتی آنها وارد آزمایشگاه پدر شدند …

(بیشتر…)