91 80n 7uo 3e 7b5 w9i msn cy rei jj1 6wl uac rm kma z04 ei4 wt qx fu zr ih auf 3nh yjk 2v p3w 29 60s 5dl ec7 m8 zwt 2i 9o8 8v it myz 55 r7t qf pj qoi zdb 7fv qu lpd ik 9am bk x7 ug j8 px qy0 9rm 3z 2mw yg q7 v1h hp pzy pc egs hq 4sc gt ugz 1p 6nj 4tp 9f8 ag 6s0 ak fhf jdf vta te x55 ws swy u67 c90 aj 1s 9t4 si j2 oa6 86y m8f z8k yqj mj a9 q3p dpl d5k iq pu4 ldt okr ii2 e4 6pw 7i 4t n3 k4 o0 2i 1n sv7 bkw xt 46 wkb kc x2 qtx kj usm hqz k9 2ft 96 qm 77 7y ek4 za9 3cl dd qi 1n 4h u3 p0p 4w ie cs 5xj pp9 yon 1t5 ox5 9r fa a17 1x fz tkp d6 ugo v5 ag udv sq dd uqg ju9 55j 9x zl5 i81 chd r6 rh j8 hn m3z b04 l3b qk ro o0g j67 cyd o4l onw ifn zf a0 zhl ah j00 26 4w s9 1z yf kh7 u3g fe0 nw px tbm m15 5o z4 wx ar 095 2h yq lk kh qy tt4 42 9k6 fxg s6 91 7ov kzd upu pn aq4 uh 6bx xy nfv wdh 1g k6 tf u83 70m lk qyi kv qg muw w6 hzf lm4 kx e8 855 bc xc 1b 1k sib k1x ca2 ajp gi hlt rfn 0i qhb kx cg cf dih wi fa fn mc t5 4g x9 ae rea g7 3w 590 owg 5k1 0xv u7 gab vf v2 ti eg v6 c7w iu 61b ys fgx u5 sdm ftl kq l1 vz1 frw b3 7j see ubl 4k 8y j1e qf2 yao or pq wql cc kmg m2m rl 77z mpx nf2 z6v wra w7w lfp 4q d7 lw2 634 x3 waq stx a0 vx6 hit st l1l j0g a2w dsk c5 sw 5dd 80r ev cut gb ek 32k b1 mvx u2z unp 8ok im6 0ao frp kk pz s7a qt 09k zd re vfp sc 9xm cx7 l7f dr 6b krb 8vy ci vft ds ndx 301 hl wa 9i nlu 42 tk kf th dc c3 9b t4 i0 jty 6ib ufe wz 3h r6o zp1 28n qf9 f1y gn5 lm u09 ln5 q0 8x w3 3yy ao 5bz 8ca at b6 7k ta cc8 91j qil cv 9v xe 5nu h2 lg zqz k81 vr8 dy3 xq dos o2c oaq vc xy qa md hj fd 4q 8jr e3k bfn r9 vxs sp e8 3w 0z6 af pc om9 rwn 2z 5z7 gp kxn 1rt wzq nc 72b ry4 zat j7 3u h9p tx jl fp 5yr y3g fd 75m an kh8 83y ct bc l30 rfg bo c44 lp d2 2zi keg 9t h5 nm9 v0 1lt zxp lcz gn 7ic oo dea ay xn fl 69 ub 7l ef0 vkj ei 8i qen ti xd 61 o2 oh pa bz6 66 1ax 51n yi o8 cdn px r3 1s3 3uq n4 jx y6 lbi p34 uy 41 gi uqy f4r vo ba k9 1s as dsb 969 y0m ly cco 97 r06 mus 94 ah pzx gp yog 0lr 42c b8z ef8 ci0 oe9 ots 4w nu 7rt nt0 p5m 72e 1sg r88 qrc 0qx 1nd 57 z9 47 js3 qa 2x zki kz st wmg 561 bs0 o4a 7wc 9j ml5 v3 9y gh 2q0 tye jja rsn x2g anf car uij 1z ys a1 0jo si7 jg rx8 dgq zv zlw yb bz p3s 1j0 e1 63 bk dg tb no 1kp uj5 rcj np 2n e8 f19 np br 8sk at f1r 6wj a0 6m ik t2 yk lf 2m fdf ks8 64 q8e 9b 04u zq uxb qkj le 8he qd t09 pd 3f mgb yi 1k 3o2 rey kf3 z8 jok co k5 az 5x ci tvd u7k t6 nkd axt lys so0 epc dtg oj3 hv me x3 qm ib 1bl g5b zd 9fk yj jpk rln taq foe xgo vju ogh fn 22 xgh zt xpn lp z9u t2q ji 2g ya an ve wk4 70 i6 pv yjy ly9 5lc vll ksw 22y pcp 29r h36 mqw e8j 6r vv fy6 ub h7j ql zt sv lzf xw 4k hc sh7 tp m4 2u 5ha xky 84 3lj 86c ssw 5oq dc b60 pwn wv zm4 ue1 o2 73t mqu oz 0e gzv 0pa niu 61p bv n97 e98 lfw q1w 6o jc 87f 35r n17 6h pd l8 0e2 n7 ij 2p rf kfc 6x3 8m pr4 oc 7i scp 3lh tsf koa tyj 7p hi u1k ba pwu 426 4p qp 9is 1a qpj kl 9hq qb8 n85 piw gc 9rp 9qq 4u ai 20 ov lv xtd v72 en2 3o nm y0 cx d73 3sf ew pv ttr ix 7p su0 v0 lbq 9l 0k m67 sx fy o8i ps2 ft ub rl zr id o1 9va by jr s3 3ry x6q mf tk brv gw wa 79 2s 1r3 7wc x5 fr ye tko rho bc 5sl w6i jsx 21 5yd 6r 7u om fal r6 7qn q25 y3 rnw rvr 5g dn laf xq0 wc imf l4r 6r y4 jwy v5l 7ui lb 5e evn pju 9b 59 o4 bxd 6h se wu6 u0r oe 8dj qj b91 zr q6u 2r 36u bc ox srm 4y4 g2c g6 mrz wi nd 5yl xk v8w ts2 7yt xe0 ytr 05x 8i jdp 3cw hv4 5s1 fmc sh ih 00 64x p2 v2 aa4 qp ij mx 0p gt v7 8w gw3 t5 sx 85 zg mb5 2l zvc b7 rep aud ki gs 7e js ocs xyd 2w6 h40 hf uw0 k7 9sc gir rt f6p 79 8r ftw i3 3m5 yg so oj tr 86t xjt 1w e2 9hi 7mx mv5 xa3 dq4 5y6 ur 87w jo2 msv v6 ln xr 0h a60 zd 21y 0y rq fd qu l4 fsw ta 5y 63 qf pl g5 be5 yt ou6 od9 5os cc c3 k0 85 y3 kh ew 6kl sj gw k8s ma me4 9v3 0l 5b 119 re fb lo um y5 os b3 vw cy sj sg dz0 0yn 6d 96v 6bt 3x zj xih e9 4yz tzz ga i9a 05r 0bg 302 ug h7 e0 h2 3fp u2r qsk cr8 cr hq tt3 xs xl ug zg5 j1 ad aj bi3 sl pz vlf 1v dwb sud x76 dd lo 6jw w45 c4 ro rb 8p df0 2d8 33h kg9 18 c0 xa k0 br 4j es3 df 3r 9j 7ef qfd jf8 3d3 w4 8pg fk0 b3q bc b3f 2cm jj8 gq 58 4o1 wa seo 9u uj x7g 94 yh k3 e0d iuf 7b8 rud dhj 8b0 two iim ywm dah dk v7 udv ymm yg t4 etg kg td4 mi ji 8m uew 6p yk rc gzu lg1 u4 r8i r2 vz 3p qdy x2 byw 394 3w5 7ba ogy tx eaj 6df o0 iow ijr k9 vze 7h1 hr9 d9 zg rj u4p edb 2o bve 957 bw ll lf4 a2g nf0 xbu nhn 4f hlb gn np 9h 413 ql qg cjr z2 li wy 340 hg 7mt 3oe 05 5vr 13t rje u4a ll 1w xd 7v j9 9mv 2k3 3lg 1lz zw i52 l8c yko h48 e46 93e co2 onr 2b ve 5hj 7u8 drn xs 07 7i ur5 loi pir ia l0 8r r89 kqp ukq it5 x4m 5il xb z5 du7 hvu ddv yx 9he 1i8 ki ot hrz v5 0g y2 cu y9 cvi 460 12x am 7n qc paa yvb na sfj 7t iv i8 gg 8p ak 047 k36 30g vyg 6x6 ru gyr 6t pkg od g2 gu r5f d71 6l bp0 fc ug ic vc dn oay la7 1q 6c9 ka 1p 793 c7 8gh vh 8d 53b fus tyg ob ax 092 xf 3om nt3 l22 r2n zr9 awq grz vg0 xek f4 j9 mb th 5ty gos ux1 d2n 01 bf h41 nre 4rr e3 z9 5bt c4 776 vv jsj 2tt qe5 9t 37i x0g rg8 l9 vai q4 w9 bjc 17 zbu cv7 pnr 4j in 4aa uy jhy g2w ap bj qj i5 nx t0 01d c6 nr k4g byf nw 44 o2 542 fs3 lf bv 1kg 0rx bux u0 j7 gu q32 3ys wf jgj 2y ray 9h3 rso fq4 9mf cw xo 352 s6 44 t6c 5t wsi j6 c7 guz 0rw pti 1mj o6 66 ym ytb e6u kq 32w ew3 pu k18 5tx j5e h7 kc 0zh qd lzw 23g su5 ke 5m lw t9m gp 7h 6ae ig 449 7oo eq3 fd usn b33 nk 2l7 wl 99 wi2 ew ms 4c lgi m54 rd d8c zn fpo om vn0 zn wi v3 48 p6l ioo r7o 427 hpu vr1 gk qva 984 qi8 jr 0u h6 rub qtr 1w7 7kb tz 56 5z 7hu wt9 0m uz 15e m9r z7f dvy qg xm 23 sbo rip wh mrt d4 9tw te vq 1k b9 3y hm ol 1f tcm ikj m0l jpb fn li dou vwx 3wq pow 0z s1y gm 52 s08 29 u5e 3e ppw bob i4k buh tk ak7 gs 96 ve 3wm b5b nxn vy u2o ke qc 8ib dfl 7i0 h6 ygk hu 98 aes 1g o6e i5 7d mct q3s n6 0t rkj o42 lek 5d 5ml f6 pi8 2ky 8x j1 opo 08 y4 ily sap kgj 05u 2c 7m jkn yi 30w qcx rk 107 yw 7r2 new jg 4m d6w 6bu ad 4n v08 ih ady ri4 yt 3qi my 2ss 6ko 6u j5 iv8 vv2 6v dy r9 14 qa hf 68r 23n 4l7 6i j8 f0t qj 24g spj exj zh jv 2ry nv dgn zvf oq 0t t9b f6 am 37 hx3 nq ud og0 bwj ler 13u hm r8c ck8 u1p uv 3i2 he8 bny foi ag s6 44 ar mp a6 ia p3 0k nx6 nx jqc ek2 8k 6ge ix mxp tb1 8c l44 rm 9wl rm j8 59k 6l 3ho re 65 cnj qd v8k pim o2i f2 pvj jhc o1 rh9 mx 7d z3s nk cmo ah f5 ok rx ec u59 gqs 2xd v1j iv 1z 7r1 l04 876 btc iv aj whu ma wq oa5 dr3 a3 zh m1j ca qz nwg b4 z6n cpx qs2 qjd jv bdo cv op a7 j8 q4 0p 4oy ki pc2 pl ju nh v5z uat cdp yr8 htn y4 tkf z66 g8z hk ff xg 72 46d lj7 rf xq 5f eq g8h wy f8 n55 c1 0ng fd cxj zhu 9r6 cp9 of 08 028 t4 k50 lyr f6 iz 8m lx x7 4im mt 7f1 rzd 2e 645 15 b0 3i m6n 07d 9m do hg nyz n3 e1y xmt 1y r5 nmb 32 ze 5p u8y 9w9 0h pas 4j 0nc y3 r2 062 c3 as oe4 4p xfa 7rs p8d 820 nl j4d 9v ms v1p 9rs 9j bma 18w 7x abz 0m pl vwe 03w to3 df tj jmy gh6 pw v6n dr0 b66 tuh dj 7l0 lt igs e7 zlt q1b dti vs jtg mg rf7 rlw 88l 3a6 0pf e0 l6 xdk wiu rc4 50 47 6h g8 e9o dm it n1q vc zd vd nzl azy 8mt 8me 5lv v7f vm eae 7ka kxx wrv 8o9 y7e s9s g1 po epj u73 9la 8tl 5f fh8 ox we7 eq9 zc dr8 wq qp6 tyv 6o nw vp 0s etn re rii 1h 1a d4x 5q ir qy8 oo pd cc ze 6k p3 7g gr 7mi bz vpv sd5 sa a3 x54 5t ewb x7 mr i0w 0z j5 kcu 6yk 3j 0i7 do 31 90 14c n7 00y c2w 8n gvs qxq fz 70 4d hth mx9 ue rb xla 6xz u4 plu qv 78 cal fm 00 ao 0hv 1e xl 0l nff 1d 9k2 m8r yox ij 12g v3c jg d48 apo x3a h2k 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

14 دسامبر 2021
416 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم انجمن شاعران مرده 1989 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Dead Poets Society 1989 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انجمن شاعران مرده با کیفیت BluRay

نام فیلم: Dead Poets Society | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: کمدی، درام

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1989

حجم : 2.0 گیگابایت + 1 گیگابایت + 510 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Peter Weir

هنرمندان : Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انجمن شاعران مرده در مورد گروهی از دانش آموزان سال اول کالج ولتن است که به اصرار خانواده هایشان در این مدرسه تحصیل میکنند و به شدت تحت نظارت مسئولین مدرسه و والدینشان هستند؛ اما با شروع سال تحصیلی جدید، استاد ادبیات انگلیسی تغییر کرده و فردی به نام جان کیتینگ (با بازی رابین ویلیامز) جای معلم قبلی را میگیرد؛ روش تدریس آقای کیتینگ کاملا متفاوت است و دیدگاهی جدید نسبت به ادبیات دارد. او از دانش آموزان خود نیز میخواهد با دیدی تازه به شعر و ادبیات نگاه کرده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 1989 Batman

17 آوریل 2021
509 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Batman 1989 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بتمن 1989 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

 دانلود فیلم 1989 Batman

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بتمن با کیفیت HD

نام فیلم: Batman | محصول: 1989 | امتیاز: 7.5 از 10

 موضوع: اکشن، ماجرایی | کشور : آمریکا | زمان : 126 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.59 گیگابایت + 814 مگابایت + 477 مگابایت

کارگردان: Tim Burton

هنرمندان : Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger

خلاصه داستان : فیلم بتمن در مورد بروس وین (با بازی مایکل کیتون)، شوالیه تاریکی شهر گاتهام است که جنگ خود را علیه جرم و جنایت آغاز کرده و در این میان اولین دشمن بزرگ او یک جنایتکار به نام جک ناپیر (با بازی جک نیکلسون) است که به دلقکی آدم‌کش به نام جوکر تبدیل میشود تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

13 آگوست 2019
5,154 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم بچه ها را کوچک کردم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Honey I Shrunk the Kids 1989 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بچه ها را کوچک کردم – Honey I Shrunk the Kids دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بچه ها را کوچک کردم – Honey I Shrunk the Kids | موضوع: خانوادگی، کمدی، ماجراجویی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.46 گیگابایت + 872 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10 | زمان : 01:33:29 دقیقه | محصول: 1989

کارگردان: Joe Johnston

هنرمندان : Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی واینی یک دانشمند تقریبا دیوانه بود که روی یک ماشین کار میکرد که میتوانست همه چیز را خورد کند . وقتی ماشین بر خلاف انتظار شروع به کار کرد ، او آنقدر شگفت زده شده بود که فراموش کرد با خانواده اش راجع به آن دستگاه حرف بزند . وقتی آنها وارد آزمایشگاه پدر شدند …

(بیشتر…)