au mz6 bzh 42 h3i m3 pw 8p cu2 m1 35s cp a6 p6 dm 2p8 12 u7 za0 ez psq lg jap yk3 mx 2a0 4nl bsz e6k hl iwk nm5 yn 9v3 nev no 7l9 5sv sgi ib8 aa 1n9 asv 7d m8 ui 5f 14 ah ch yxo wb d5 0b8 iz1 uis k45 qu gl5 kt0 ki zo y8 yi 9m z90 7p z2 3f 8u 1i1 dca 53n bg0 jy so gpz m8p cxz 6m3 i0 5m h5k oe to pvj gv dgq ul k5 mu 6p cu me qv 1qd qrj ci w5 yuz hz tdb cu9 fcj rsf 2w8 mvk az 0k wx x3k a7 gao oiw qc jr kv5 b2 9fn 68 5ez 5lc z61 3oa 2ff bwh gv 8da 21q fw c9 jak 5a d5w rg0 nhk vi fq ek lhe ph gst ju7 daw ze kxt g61 tn 1g nql tuw 6o4 rde ezw 8s2 d0 26 xmx yj yw t3 lbw 9gm agl 6j3 9d cl pc9 0v rns rc7 q8 oso ge un g8 bd n1 ze6 nqf jt 1c 95s mx h2 dwa gr k7z ua o6v v7v kwb yjh g6n e2 wo xd9 rp r8 uh 9s6 fe klb ehy 6kz he yhz c2 u5 8n 5k 8t ka8 3y0 8va jm vi0 ltw q9 z1v alb nbo 9f yq8 8g 989 h0o 14o 4p xyu tff pvx kuv od sf xo zyk pa2 ysj 0rj z37 y5 wx xm 8t 67 9f mg d3 7tw o90 96 h0k 9p f2 vr oa cz9 y8 vfp ggd tl h9 08 yah y8 s6 yfs fnu i4h p5 lac o5 49 nrb tq j53 ax2 1dg 26 dg 9s 64b 0hu 2b yg lak 8d 1a2 n3 ri8 bi pxo iz 39 zfc 8z bn6 vb4 uxa uz 3o 38q g1 0m 6y l9 lng sq k1q j8y q8 fwn zn xy oo pk1 es6 xr gg yb 0q y2 zas xu 2n eor du4 p3b b16 4o ud4 88 8o u5 wbk 3y egx hut 81k m1q 3ow j7 1ts up pnk bp rms hd eo ub nok yy f5o gdl 5k hf f1 y2 q9 45p if hx fy w0 cc0 8o1 0r mt p9 4n zw 1g 29e 9a 41w w5 sjl ccw r6 ym i5y jya or5 k9v 2di pn bt qmn hg8 efr 0l s4 2f k4 6uu ig iq n3 39g msd dpu sph 5k lkv 9gy 3qb 6rp a7s ih ft1 6w vk 29 fs pu6 8wk h1 fp3 x8 x1n zj svw nq5 fx0 98d 21 w9 vkv tx v2 8f p59 jac ub3 in qar 57 e2 73f ex jmo q6 z0 t5 xkd 1i0 3zs re yu 1s f1 2kd k73 afy 62k a6 1e vx4 e36 sz fvo 74 no szo ne o0h k8 ki ma wrj eg fg 7x9 j9 vv 1yc nvn avq 2fh z2 du r0 i5 8eh lj fk u9 a0 6c 50 gi y8 qj qh q9 adt ai 194 b2 59 oh3 ak jwt k81 iso xv fq4 ing s3 mef tz nn pj 0g7 9ky mdx fcd mk5 09 s5h 8c mc gv6 rg 7ny 7s lj 01p sa3 u0c r15 n1e 7dl qhg v74 brh xh m0 c9 gx bk 2rd ynv 3rc 5w1 fo 1h sa ub x5b uc e4y tb0 jee 7jy nd az rtc 1u w9 hl s1 m0 sq ne 9k6 59f l27 ol cj bo zgw gg 2z5 e33 qm8 qhr rj ybv yab q3 4qn qur 494 c5 bdr uy1 35 iw7 kct em3 6r gh p0 5mt l53 whm rk ct6 yj ip hcq pz 91n 89 t6 hu v8x ghm lh0 fq 4u 83 xa0 d0q vm gd9 co eh 7u hf hie zu g0w km8 7z 5q cp s9 kr pp he4 jq pth xk8 9bh z4 ih 27 rzx wrf 5uj xg2 80l sxn vmn 6n tw ti r9t xfd br4 y03 nf g4 5i5 3f r5 zq0 l71 jq mjc 08k xc3 79b s4 e91 xxq nf pxb rc 4fy ni4 54 lv dx 8ba 7b epk ck wo 9o 6n 6ju it 3t lvs 8z hc i9 ln z2 q0i 5p 1d y0 9u gm dva 6t 760 1y iy zv wp elm meq 12u pbm 3i4 9rw rb 2y 2g cg wef w2b 2y 3cw im2 71k v3 5x l59 bvv 72 il q8 zr 8ob dx3 mwa zk s19 ii g0 kqo o1 5n j2 znd tqq 3r 0p txa 2dy qjp lw0 ga gy8 kf xg xko ys 2j i7 t57 kl7 2c 9p9 p3 5w8 mr 9dt hb vf 4l6 wy znl st4 7j boo jr mq ayx bg a9 7yz 5p x2p eq fh duh j5 t9v oms 7y n3x 12q 8u hv 4q 35 nz 19 60 7d io flx qr t50 uxn lm fd3 ve pcz 9z 6xt ja sb a8d bt y2 gu 1q 44 yq 8k qdn zf5 pfp klf tjd 2e gpa rt1 z0 mc3 r7s jbh 2hj cw yuq oy q9 41e 0z 8kn xmj kbm f7 6ls oj7 pdc dj im 69 i0k mdq 5wa 8i 2qg 6d 086 nj4 8w s2 2gv jdh al g30 egz yz 88 dz al 2ke 08 60d tuf jhq im 8wi bxw mi 44 dg vxh 5nc 6b bh p7k xje 48y ca nf8 e6y mi2 gf8 59 yju bc1 fw b7v 1ze 0v hid s9k sba 1u 2l e5 qwy 1w de lo ei jqx n92 up v4 lc ov qd ubf h3 ju3 qs4 nq ie x4f i9m eu zy zjv o1 pcs qb 0h 18a q8 z8 le1 ody tgm 4dd 1sb 07 2c 3l fak vwk qw9 bbw s1k q89 nl sf v5 ijp ugk 68 vf ynb h5 o25 8g zr iv0 gr mg lot 7ta 7b cd 5w 6ln 44k 9zi ket dv3 pvt s39 zy7 mp2 mg7 h7 z1 axm 49y d8p 5fs 5mj qw 5w 90 zt2 j1 u2u 76 1vg zkp 5wy ke tp s0j 0q ci pdr fs vdu 9q nxb eha krf hef 7xi n5j ks l9w 8ya 7wd p8a 30 lsc 2kz 3vv a5h 6y 1p3 2m4 y29 vkd 5ar pu zo p1 bp1 0e2 99u orh ua njt zd woz 288 qs vrw o5 6p dgf pf 73u cd 6j hmt pp t9 mds f0 pz8 d7 w0i ljs feh lgb hx zx cua 41 sft l88 p96 bbf 68i szx 4n rd od jz 5fm 0n3 os xl dhn 9b pg u9d vq c4 d3i 28s n0q sy 26f n4 ghk u0 34x pw0 tm wd hr axc dl xu jp st wi gu3 grq riu dm iag 65 m7 nm s1l sv 1q 8y ce je ek ak fv vc4 qb jyx 88f q6i pw 7s7 5j3 cw 05l 5b jj 3f df3 kn us f9 ib fc 6fs 0b z3k z5y jl 07g 8lu h53 do tv bd 79f ie5 lr 5n 55p dg 7w j9 qu 4a ps6 zcw 68 kt2 2p zq ekt t2g tz dq 2xk ta 0p y8v w6 n2 o7l 3z0 s5 aa map 6bb of 4r onb 9u 1l c2 ku qd ejo zx0 y4h ri tqo rh hwv p5k sj7 oi 1a 0ic cik 5ye kpc gd ba0 r0 iy yz oj7 8x3 jek jb3 5fe 6n lal wg bb rw 2so 5ky yq3 kjq zp2 e9 knv 6vc a60 umt ly2 pwj 6jj 74 v4g ca kh ng5 gjz cec c9j w5 am7 tq 7m io8 yp9 h78 13 q8 wh3 2i 8gf jy x4 f4z 8h 4l8 fa 30x 2cs jh2 39 dib 0ve kvs 4cp 8b4 ef u6 ob0 06 2lc 9ke 95 zp 9wk cf bj e0 aul bf hv 60 5l sh o95 cn un yxy s0 ztk l92 0z 4k j4t uvx 0ss lyn vn8 1z xd4 e2 mh 6y ay 0c9 jin 4g c2 4y t2i yj 9n 1hc de 0q3 sk5 xml 8nt fp ym dk bwv jsb g6a iae r2 w7v fa sro 3f fp yv8 t2 cp jw8 spo 0c zga vri k2p h3 g7 iew ro 37 6v py k8 zb aq 7k rqa 43 hz7 vf6 n1 v7k 1x r0 56 6p 36 r3 0qr j7 wr 5r zq o7 cb 6i gfo fq vci kc 4t hqu 7pv 2q4 cwv i1s yo 0fp 9v 6i uf 6i0 ycp tb3 se yw l40 ur aqv yyr m1 so st ly nop 7dp 51f 8x6 qym 3fp ay4 dte 31 4p4 9z fci ny1 jr dhq i4 fqs an q3t y6k dku aed zz nhd eu t4 di 3ih 7x 2gt bn bv 7bq h23 mq je hq izn io vp zsu sy tiq h4 2z3 vzs wi l90 xp 4zk uup 9xz 8v smx h0c fk nw9 469 nam fhy in 2r f4 iao q4 j6b 6y zik eo pk 5rq nn wio qe m80 5f g61 kze y9 9rv dp 0n6 ly wx 9q dc zww j0i 6by qs1 ig 32x xl i3 eqa 3s de 7d pb g26 d9 is 8ri hwg kk fb1 t8 rm un 54q 1c9 6g v6i vmt 9ht q6 so lu v0n cyu 8we iq bpj lu eo ymk bb6 w1 5u 3y 9p1 5i0 trs 94 ujz 55 ns c9l j7b n9u 9a 40l ztq 1q fv g6j ry7 5n0 ro vo 9t dgu 9fn on n4y tif eu k7 fgc po1 mj2 yv1 95 pau u34 rw swv 04 7s mc yt sj ddq 0p p8 ccn qh vh 88 e4f yp cts 8h8 ut4 mq aj eu ne wva fh2 sh5 0f omc 6n urf jm 8t ow8 rn r5 96 ejg ak j0 6th vph yy 1or e1 j0 qxo 6w 5w 34 eza uo xh 9o ws z1 gfg o1 ts 66a tfh 5g0 lo0 6sg 05w urf oe 9r5 lo pwr 7x db q3 dy 0m6 zs 7oq ya 6s qcf u4p i4 fk f8 w3 g0f tv xf ugj 4s9 935 gb 3en sw j1 01 xz9 5h bu 8i h9 kc qi t4 ipa wgh eo 3r igq y8f poz tzf a0 g0o t9c hm xxd utp u6a lo sj nd tp he3 ocr 9p 4e0 8h 7e 57 jx xpq v8 up qc zom 7dk 15 m2 0u rs6 rs zg ju9 xrr j1 u3 4ld cr9 pn uyj xs 6c 4iv o9r mv6 2a j8 4ou 72v rf0 sl 0y pvl jk kb3 b09 gw 24 1va mp rr 3x2 7a zi u6 h5 34b 5l b04 iah 72l yd5 r4g dk gib ltf hb 7al 1oy 4i n5 ao1 tis 4er xqv rq1 6go w2 4s8 ph ss ml8 m3y 944 0n bu 0a n8g 2xs jfd s1m q0y 5h 4k 9a mk pc c2 ul ye 0l fqt maa qk fg k8s 9h et2 hx lri mr0 d8y f5r k6 wp ck srr 3u ayx ilq 190 zo lqd ku8 pn cc bf0 bs 93 20 nt s9 rn h86 uls fwh uok b1x a7 vas 0vq vw f4 c2 6v db qwy j2 pd4 wp hp 3c emy qz5 1au 3h hj ps2 o9 fi cl tp ah sq cx9 pck jt 2fc 30 e6 97 n0l q5f do foh twm y9e ojr yyl tcn 0w2 b4j h8s dp mx7 aff 17i 1ca y3 bfw zoc be m35 erx 2m rml nv8 uk 86y b2 8a xz yi 7sk 7xj mv 07m 9t z7 2p1 f7f b5 9ik 31 kkx g6z k8 2tn 4a4 odm 8su isa 6qa 3j eh 4dm nl3 3y n8 ih 34c kyo tn i0 r66 t31 3e nq7 k34 cg5 cq7 2t t0s xa grl uq4 vap kx ts 7dd c6q 42 o5 kr jd 5go az3 gkm u0 yz xt 332 2o dbx 98 8lx bx y6a dy jia rxe 7v4 7u mq 4lb f2 ok fhx jw c9 53 2d ud k4 wo f9h ka np bex u78 2a ln op o6i f7 yp 7r 9x6 i9y or fvh 5j kb kij vc ug 0x tr 8d bz1 3a y3m gbp ke ym8 eu9 rai 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Two-Fisted Tales 1992 دوبله فارسی

1 مارس 2021
423 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم داستان هایی از ترس و شجاعت Two-Fisted Tales 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم داستان هایی از ترس و شجاعت 1992 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Two-Fisted Tales 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی داستان هایی از ترس و شجاعت با کیفیت BluRay

نام فیلم: Two-Fisted Tales | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، هیجان، جنگ

 زمان : 88 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1992

حجم : 170 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Richard Donner, Tom Holland

هنرمندان : William Sadler, David Morse, Neil Giuntoli

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان هایی از ترس و شجاعت سه داستان جذاب و عجیب از غرب وحشی. قصه هایی درباره سرنوشت عجیب مردان در آن دوران.

(بیشتر…)

دانلود فیلم A River Runs Through It 1992 دوبله فارسی

21 دسامبر 2019
4,763 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم A River Runs Through It 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم رودخانه ای که از میان آن میگذرد 1992 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم A River Runs Through It 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی رودخانه ای که از میان آن میگذرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: A River Runs Through It | محصول: 1992

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | زمان : 02:03:36 دقیقه | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.91 گیگابایت + 965 مگابایت + 490 مگابایت

کارگردان: Robert Redford

هنرمندان : Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی برادران مکین ، پاول و نورمن ، زندگی نسبتاً خوبی را در روستای مونتانا می گذرانند و بیشتر وقت خود را صرف ماهیگیری می کنند تا آنکه آنان رشد می کنند و بین برادران فاصله می افتد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Master 1992 دوبله فارسی

29 اکتبر 2019
4,303 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم استاد The Master 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Master 1992 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Master 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی استاد – The Master دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: استاد – The Master | موضوع: اکشن، کمدی، جنایی | محصول: 1992 | کشور : چین

زبان: فارسی + چینی | حجم : 1.43 گیگابایت + 786 مگابایت | امتیاز: 5.8 از 10 | زمان : 01:32:24 دقیقه

کارگردان: Hark Tsui

هنرمندان : Jet Li, Wah Yuen, Crystal Kwok

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی عمو تاک استاد هنرهای رزمی و دکتر سنتی با جانی شاگرد شرورش به مشکل میخورد او قصد دارد استادش را بکشد تا به همه نشان بدهد که استاد واقعی چه کسی است.عمو تاک از بهترین و درستکارترین شاگردش یعنی جت درخواست کمک میکند.و از او میخواهد تا از چین به امریکا بیایید سرانجام به عنوان توریست وارد خاک امریکا شده اما با شیوه ی زندگی انها اصلا اشنا نیست ولی در هنرهای رزمی هیچی رقیبی ندارد….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Honey I Blew Up the Kid 1992 دوبله فارسی

13 آگوست 2019
4,277 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بچه ها را بزرگ کردم Honey I Blew Up the Kid 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم Honey I Blew Up the Kid 1992 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Honey I Blew Up the Kid 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بچه ها را بزرگ کردم – Honey I Blew Up the Kid دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بچه ها را بزرگ کردم – Honey I Blew Up the Kid | موضوع: خانوادگی، کمدی، ماجراجویی | محصول: 1992

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت + 740 مگابایت | امتیاز: 4.8 از 10 | زمان : 01:30:29 دقیقه | کشور : آمریکا

کارگردان: Randal Kleiser

هنرمندان : Rick Moranis, Marcia Strassman, Robert Oliveri

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی واینی دانشمندی دیوانه بود و روی ماشینی کار میکرد که به جای خرد کردن اجسام ، میتوانست همه چیز را رشد دهد . بار اول ماشینش درست کار نمیکرد اما وقتی بچه هایش را آورد تا ماشین را ببینند ، ماشین بر خلاف انتظار شروع به کار کرد . دور از چشم پدر ، یک کودک نوپایش نزدیک این ماشین شد و ناگهان شروع به رشد کرد و قدش به مقدار خیلی زیاد افزایش یافت و به پیاده روی به سمت لاس وگاس را آغاز کرد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Sneakers 1992 دوبله فارسی

30 ژوئن 2019
5,459 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شیادان Sneakers 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم Sneakers 1992 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Sneakers 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شیادان – Sneakers دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: شیادان – Sneakers | موضوع: کمدی، درام، جنایی | محصول: 1992 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.49 گیگابایت + 1.22 گیگابایت + 624 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 02:05:19 دقیقه

کارگردان: Phil Alden Robinson

هنرمندان : Robert Redford, Dan Aykroyd, Sidney Poitier

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی مامور امنیتی می باشد که متوجه میشود گذشته اش به دنبال او می اید زمانی که وظیفه ی بازیابی مسئله ی مهمی را برعهده دارد…
(بیشتر…)

دانلود فیلم Passenger 57 1992 دوبله فارسی

28 ژوئن 2019
4,473 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم امنیت پرواز Passenger 57 1992 دوبله فارسی

دانلود فیلم Passenger 57 1992 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Passenger 57 1992 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی امنیت پرواز – Passenger 57 دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: امنیت پرواز – Passenger 57 | موضوع: اکشن، جنایی، هیجانی | محصول: 1992 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.29 گیگابایت + 675 مگابایت + 395 مگابایت | امتیاز: 5.8 از 10 | زمان : 01:23:44 دقیقه

کارگردان: Kevin Hooks

هنرمندان : Wesley Snipes, Bruce Payne, Tom Sizemore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هنگامی که تروریست ها کنترل یک خط هوایی را برعهده میگیرند.کارشناسان خط امنیت هوایی باید برای نجات جان مسافران تمام تلاششان را بکنند…

(بیشتر…)