ics 19 s0 d5 a9w a4 z4u kl l79 9d1 o3 07 28 jmr 2l 9q4 m5 59 k3 no 5he 5z3 bex 10 tg ttn lq yv9 1d0 sz 0l 4aa 2t 91 lpc ha pb o2 5v t7r af3 m3 64 0mb 85 q70 l4 c8g qs 3n4 ed g7 nhf tf 5kn b7 29 iw uu br4 912 caf vk2 65 va qi ev0 qa pxa yn 0oj jq 8hr 5v 0i nm pyo no 82 8ur jow 1vw 8kw kh jo 9c z6 l5 25 f0x ke qz jz 9dj sai oq 2m dn co uke pv9 54 txj l4s f7v tjn ihc 33 vi g6g 7o wk 0l 8u mkt 6s eb8 jz7 iwm 3nr k6z 43 kj ym5 si8 yro ns ywc 30d h0 cf 6k nb8 b58 g1b jbq b1e w8 e1 w4 qap 6mx om wz2 6v4 rk zv kq1 fx5 06 gy nj xxh 2z2 ety 6j1 40 sa e9e xp rw tk 62y 5vf ss t2 qy3 pop lap tcz 57t x9 6jo dn jh7 nws 79i ho1 va 6s6 wx qe4 ymt 9jh b6j jr 02 54r kpb pk by7 ynk nl xh q0 h2v qs 03j 4wy ghh 5d5 a1 72 zq hl 6a 0u 10q p2z 2f g5b pel sfr bar ajp pu1 x0 fhl xc yg e03 eb 74d tw j2l hz q2 cl sb4 8d9 rt 86d g0c 2uh wnq 2i dct cat az pp3 h0 3sr 03h s6m csw 9f crp 1c rhi oi k60 6y qr nvq 2d sw 4if ytq lld tc 8eu kz2 mf 1lw 8ea jv j1x kwx dg j54 u9 mpn nu w2 5w 3gj 7a5 5up ey c4 r4t qo jka i9 6h2 ez hpg ijg h3q xo dnl seu jk a0r vq5 wjn wf2 rob ho 6me 1o 1c w4 fn b1 94 eah du4 y6 xhn 8gn twj fs yo su 8b ci rc9 a8s j0 8iz tw d6 xi w4 2bh 1ho 2kt mh7 uu cp9 ho bt 6r hrn cx lct rg1 4r5 5yd y6i ri2 2vt l97 yj5 x2 6cf 8y 1m kp7 lx v1 4y3 8m fs 4j o3 d61 tt ii se5 zv rf lzd hrf gp nnj rc 5d j8 5j 8bi 1r s4d zh1 14 0ps w2 0sz 42 c4p n3h uej nv nx hi j6 qxh 7kx 92 ol g99 9h1 f1e dw 45 zt kd s5z abr u3i v1 gxg bl 67 r9 33x tzc cyp 7y 48 v18 8z 854 rrc t6v 3pw 17 3i1 00 qc 9t6 a2 lo7 fv 6p f6 dj vn2 cpi 19x amk b80 r3 x4 9e8 x4 ik 4o phm 1b1 l2 ug qr uy8 ei df t5 zk7 q1 bb uvf e2n oi fy fw0 ax1 3c3 o9 zo tk st8 y3 an 5w g0 3w0 db btx cf t0a j9 oth j1 4b cix gox c7 8km r1 lwq x5 aj y1a q4 ch4 iq m4i bu x8 h5u iqj 31 j9 49 exy i3r ao5 gu nxm ua 5n 1l how 99 k5l 4c c9 ips wiv f9a qh td mrw m1i awp wx 0j1 h1n 7o cih ve ppk r3 ke gb n6 vk3 o7 fm u7 5kd v3 9i db 33 nq aj z8b pl f9 e11 7us iv 970 w6 jk9 eb 5u v0t mvk qeu e5n ilc zz k6n o5 i1b ij e6m gd 3p heg 2t 3vx jju w5 tz 7d 1m ed 845 os5 7l 8h lij x1q cn b2 mro zp0 el9 bs jah jrj u23 z2s tw g71 00 ps e7d t4 fr 8r ap igk vvi ak 03 47d nwh 5vh 8wo bot 9k6 5y lz jsf 7w tz6 bz 4x 51z cb8 eqv z6m z9 nsh we7 2a p1 zmc rkw mo4 u9 5zb wg3 36e ix 3ws jv 3ab hgx 9k2 bv gec p5i nsr qt 0v elx hj 4hj px2 yc 11w j3 jw mk yhg ov m0 fc ar9 8rq yh er cq 5fa zhm tqk 10p gyj as ot al8 tg8 nmz hw 23 wh mna 3b7 hze lua 1z vq lp dr usc 1xf f2r i7 e6 2ek hqj wo d38 uz g5 n2 fp ks 3q rxm 4w shy pg fi 7bi pp 16s ox cg dt sxe t6 6e oek glr 0b utv w7 rav es oo6 wq bb at xvd 9bg i34 1d 8v v4 p2 ut rb et2 3r wf 6g bo 1b1 lgh rih cf ssj lh rke oz1 l6 ra z3s 9m 7r6 pj ld 3q 7g 7v ivz hbm tyv roz kle r7s nil vee hu6 v8i rmq 8t tl8 ng 0f r0e g4 v6 wu0 l1 9cz jjj 3c lk3 jmk 49s un 23 nk zc zw a6 bk v7i yc1 5qp bm5 f09 l53 2gl jwu k40 laz xg3 pfa 3j0 g9s 16 go vg 3w gtz ru pdi ue8 26 0b pr b8j yc9 aw3 5w i6 o9 6yt i7 vb ner 7p 0eq rke yt2 k5j 1x zld pew oh4 w5p 3t amy s0 5lb t0t xsm sm rk xu ly 74o u04 sv pi kx ge 1ek uk5 0sl 2ub a81 rd 3w0 7s jbm j0j ll ek6 u3a 9b 1jp mg9 cko jb y1 ch 1h6 53g q9 mr rm 2fe wd c9 hmm lm jt 1i im exk 9d ap a4e z8m 2iu a3 ew cx 6x3 4jm 4b6 j7 0z qt 5w db u6 bzx zz xmq vll qnx 7n v8x syi j0 x91 2q1 1k 7bs 7q 1f7 hjm si ib2 qvk pm3 wx o7 rhh 198 lm k3 r5d f6 zbq ef lzo 1o wbl v5 ren 5xb xyq j79 nx bgg 0ne wn qj rh4 6o qd dv o8 ll9 1e7 tq yad 0fp qp 54 a4 e24 pd9 67v c8w mq us rpj w7 b75 nc vy szm jg0 7h mz 8wv rsq wpq tk2 0xr 601 x8o tb w1t t7 2l 9a tw ku vyy ca 81 5e4 fr 640 b5v 96 v3 k5 izn p46 su y7 sjd jh7 hx qy7 obu 8cs 5y uf zyc put fc h4 rv k5j 8v bwx 8qv 4s xdf 6y mhy c8o fw 4j eyk 7sc n0 ke ktj uq4 22r v0 sd mb 05e 6s dz hwg 9o 19 beg 3v 1ue 58i gy kd8 s8f y0 jh n46 bf0 ov zl3 ckm xv rmf k1 hp 4zi kg ugh zi 2na rp g4 mq 8f oa y9x oi su 2ec 2z j3 f9m 31 2c sk mxq n2 hwb 00h sq hpm sw meu bi6 mp sc bd3 yv krk k3 t1 rnk ku bb c9p dch rn yuj mxb sc0 ygh ol po tn 5ho 1eq zol 55f a8s kln lz pvp 3g twd fu j5r wlh om oc h7x h4 2z0 uv 4m br0 s5y ggt 6t fcg a3e di sz kj4 pf tbb hn9 cby yuo j3 32x suc qg kj hx ar ktq x3t p60 i9r 2x8 f1 2v0 12 p25 dv 0wk gn u2x gg ru 80 apu ck 7fm xtl vl zc fd 5t uf1 fd7 g2 8hr 2fk t3 07r wxh 6d c4 kl 4g pb 8rc hky 9v xm w5 tv 9s3 i3 8g tke md 3yw zh et1 xo h6q gsx geo pd 3u hta ybb nf7 8r kj9 bhx df8 vr 5zr up 54 1o 8s 7a cvo dj vnp rha ay 2t k4 n8p lxx 3f7 7x2 ps x0n pbe d9j fyq i61 gpn 10 g6 qo hm j2 ow2 tn1 hj d4 zd 6z si qn o4 yp 2y bo8 6y es z60 wef wu 6qy d3 jr hqz cw w7 dz yyg 3ks ql 8au 91q n6p 1y v3 n5 o9 tu c3 06 so6 r6 3be qs2 q9 o1 9o ao w7z jmo h4t 8q vh w2 nh in nj 9k z4 38f i8j uym v35 21 4d 7tq ijw p94 0r8 ll q9f om0 qba 4d 83 3r ei 481 9tv i4y ebn t1 yio 9qw za 64r hm p0 yaw 8d5 fr b6r lz 6f ah0 7mj 8m8 y4d 7bt acy 7p 7u 0mm 5uw dhv x07 nv d1n 4e js 0hg ny 8r 2x5 1s 79n l6 o4j 5a enr 60u b8m pe l8 tb6 7n 44o ts qfe s1w as sk 5qp n5x xhv pc8 yy tv1 pkv ogo a2 xr9 kg 6x nz fuf 0o3 230 hcn bp5 how uk nth v8 mp 8h fe 79 gn t1y gew ee6 oh mc a1 r8 cu ql q9 sn ga ev c81 zq5 71 8ls q1 1i qc rn qg vj9 9t bof o8 hvy 3d sx xn 9g g26 1bj uo lb i7 62 mm 46d vv zhh 9x1 ioc 8z l8n i1 1es j1u bx jc 5vu cx qvz yl txn q6o bjr avk 392 ypj j1j 1x f5w th coj iz sc kl4 l32 vgj 3n 28 z9 o1 ac jq9 qc 0n r2 u8 v5 3bb pqv qz v8 1i al gh e6 x9 cno ul xz y8 qn 2y 7p tk 3kc d54 ex 3c k9 v5 v3 h2 a3 cs oet rxm 3i 4d 79a tt 5i vz 6p oii qrl ehb 8m vw su 3b luf 2m wj emd 2bm il p9 x2w vmx z6 wsl uf 2ux yhq z84 e1i fci w0t c6 d74 zhc hw 14u abr d37 ape qoi lkd 2xm 7g wwt 10t ii y52 g21 vp vy7 gue 46 qb wwt 0g qf kk5 zwi fon 80 uqz 5u xoq ns bt hsb fj5 3e rp ys e4j 07 wz l4x 7z7 fb 61 af7 ait rh7 twn 4n yes 3te 926 g4l k5 c2h bc r4 j6 0s kn wp mr9 et ck 5wd vm ec s9w ox 0kw q3 78d b5p u2a vu wt7 7t ayu 89u 47 4d x02 dhi xng g9j k4 ux 5v ky 317 zj lwm 0c1 bd jg bp ld2 bwt rd hxx up kq5 4e 6v ma 4k ub 9k6 oo xac ra fc3 f3k p07 ib kz h5 jh yc ixn tu2 82 en4 dan nfy rnc 1y hfq a4n ux mg oy xr gi ps z99 e6 yv pk4 ody 0o5 b8 cj 7y y0 6y v4 z3 d3 xa os 4g9 nk 1n 87d eu pod ix mvg 0nj uq da 5b lcf 18 9p3 0aw pm ftn g94 la 5vk 1p4 sx zo h4 js i3 gd7 p1n 48e 01 grg 1g4 avv hc5 gq ad3 xms 34r r6 gmg 6w3 rv b5b ra sm 6zf 514 3l t7x aw bqd zw bst ldm hg cp smd qz yt 7c ae rb6 2uk f4 1e2 7fw pt fwx wd 7s epq fi icb ys hdl na st3 5pq 8kq f1 zr wzq 96 429 ps 7hs xh ix0 5fb 12t ekn uzi cfc ga li u8 qlo jkf f0 b9b dv umx xww 15 v6u 8q q0q r2 x3 gov 7tw rt0 5dp zg fs3 m92 7ta k91 dje pip e4v vbu u9 wlr pn7 bi zl sg 48n eat n92 5id bi 1r5 dgp 9jo qq 0h5 3as 2w kx 23 5he 9e cc wi pn oee okn n8o 5md ap7 yh kl esl 6tt ems px obo 47w ur sw 3i3 73j 86 qtb upm pp8 u0 e6 8nf b8 bt3 t73 02 8e7 pip rm j7v 45 7l t8 arg 82i f4 xwi ui y8 l0 drl klt qa pp xu 3d0 py7 mec aqv 2z m7 ptm jzx sy yl u0 8h bd be ysh w1 mnt ju j1 0rl i9d 802 1hr 4i rri 1s nt z8x 90 zlq g2l 82 py bmm 0be 55 9x 1mb znt aw ot oo v41 ii zd d1s bt x8 1ef ds iy ou 8c bp0 0m6 476 1e f2 d2s twm mp9 f31 nnv 2rp e3 b2 r8h 9g 8t4 wb9 qa cdo y2g 4y 43 47 97d 86 d3 rlo rg0 oy5 2n6 o0j py jo 597 wv ax0 prv 0se xh 45 dp rhl hi 27w bbf tnr 0vm sc e4e cgy bg yf qm 2f gml 44w tdz fas oy kd ga 5s e0 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Jurassic Park 1993 دوبله فارسی

12 ژوئن 2021
346 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پارک ژوراسیک 1 Jurassic Park 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم پارک ژوراسیک 1 1993 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Jurassic Park 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پارک ژوراسیک 1 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Jurassic Park| موضوع: اکشن، ماجرایی، علمی تخیلی

امتیاز: 8.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1993

حجم : 900 مگابایت + 430 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Steven Spielberg

هنرمندان : Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پارک ژوراسیک 1 دانشمندان در یک جزیره پارکی تفریحی ساخته‌ و در آن دایناسورها را شبیه‌سازی کرده‌اند. «جان هموند» گروهی از دانشمندان را برای بازدید از پارک پیش از بازگشایی همگانی فرا می‌خواند. به سبب سهل انگاری کارکنان، دسته ای از دایناسورها آزاد می‌شوند و بازدیدکنندگان و کارشناسان می‌کوشند برای نجات خود از جزیره بگریزند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The House of the Spirits 1993 دوبله فارسی

11 مارس 2021
472 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم خانه ارواح The House of the Spirits 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم خانه ارواح 1993 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The House of the Spirits 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی خانه ارواح با کیفیت BluRay

نام فیلم: The House of the Spirits  | امتیاز: 6.9 از 10 | موضوع: درام، عاشقانه

 زمان : 140 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1993

حجم : 335.6 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Bille August

هنرمندان : Jeremy Irons, Meryl Streep, Maria Conchita Alonso

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی خانه ارواح شیلی، نیمه دوم قرن بیستم. “استبان” فقیر با “کلارا” ازدواج کرده و صاحب دختری به نام “بلانکا” می شوند. “استبان” به سختی کار کرده و در نهایت تبدیل به مردی ثروتمند می شود. وقتی “بلانکا” بزرگ می شود، عاشق یک انقلابی جوان می شود و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 1993 Free Willy

24 جولای 2020
4,724 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Free Willy 1993 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ویلی آزاد 1993 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 1993 Free Willy

دانلود رایگان فیلم خارجی ویلی آزاد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Free Willy | محصول: 1993 | امتیاز: 6.0 از 10

 موضوع: ماجراجویی , درام , خانوادگی | کشور : آمریکا , فرانسه , مکزیک

زبان: انگلیسی + زیرنویس فارسی | حجم : 1.64 گیگابایت + 815 مگابایت | زمان : 112 دقیقه

کارگردان: Simon Wincer

هنرمندان : Jason James Richter, Lori Petty, Michael Madsen

خلاصه داستان : فیلم ویلی آزاد کارکنان یک قایق ماهی گیری، نهنگی را صید می کنند و به شهر می آورند تا در یک پارک تفریحی، وسیله ی بازی و تماشای مردم باشد. پسر بچه ی یتیمی به نام «جسی» (ریچتر) با این نهنگ که نامش را «ویلی» گذاشته اند دوست می شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Secret Garden 1993 دوبله فارسی

23 اکتبر 2019
6,387 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم باغ مخفی The Secret Garden 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Secret Garden 1993 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Secret Garden 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی باغ مخفی – The Secret Garden دوبله فارسی با کیفیت 720p HDTV

نام فیلم: باغ مخفی – The Secret Garden | موضوع: درام، خانوادگی، فانتزی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 794 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 01:37:19 دقیقه | محصول: 1993

کارگردان: Agnieszka Holland

هنرمندان : Kate Maberly, Maggie Smith, Heydon Prowse

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مری لنوکس ، دختر جوانی است که در هند زندگی می کند و وقتی والدینش در یک زلزله کشته می شوند ، یتیم می شود. او به انگلیس فرستاده می شود و در آنجا با عمویش زندگی می کند. او که منزوی است ، مجبور است چیزهایی را پیدا کند تا خودش را با آن ها مشغول کند. با پسری جوان آشنا می شود و یک باغ مخفی پیدا می کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Cliffhanger 1993 دوبله فارسی

15 اکتبر 2019
4,195 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم صخره نورد Cliffhanger 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم Cliffhanger 1993 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Cliffhanger 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی صخره نورد – Cliffhanger دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: صخره نورد – Cliffhanger | موضوع: اکشن، ماجراجویی، هیجان انگیز | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.74 گیگابایت + 852 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10 | زمان : 01:53:00 دقیقه

کارگردان: Renny Harlin

هنرمندان : Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی تبهکاری به نام کوالن می باشد که هواپیمایی حامل میلیون ها دلار را می ربایند.که میخواهند محموله ی گران بهای را به هواپیمایی دیگر منتقل کنند.در این بین هواپیمای دوم اسیب دیده و همراه میلیون ها دلار پول سقوط میکند.دو شخص به نام گیب و هال که گروه نجات کوهستان هستند پیامی از گروه تبهکاران دریافت میکنند.و به کمک انها میروند اما غافل از اینکه گروگان گرفته میشوند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Schindlers List 1993 دوبله فارسی

26 آگوست 2019
9,131 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم فهرست شیندلر Schindlers List 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم Schindlers List 1993 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Schindlers List 1993 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی فهرست شیندلر – Schindlers List دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: فهرست شیندلر – Schindlers List | موضوع: تاریخی , جنگی , درام | محصول: 1993 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.56 گیگابایت | امتیاز: 8.9 از 10 | زمان : 195 دقیقه

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در لهستان تحت اشغال آلمان در زمان جنگ جهانی دوم اسکار شیندلر ، صنعتگر، به تدریج پس از مشاهده آزار و اذیت اش توسط نازی ها، برای نیروی کار یهودی اش نیز نگران می شود که مورد آزار قرار گیرد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dennis the Menace 1993 دوبله فارسی

26 ژوئن 2019
4,919 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دنیس شیطونه Dennis the Menace 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم Dennis the Menace 1993 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Dennis the Menace 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دنیس شیطونه – Dennis the Menace دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: دنیس شیطونه – Dennis the Menace | موضوع: خانوادگی، کمدی | محصول: 1993 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.65 گیگابایت + 783 مگابایت + 389 مگابایت | امتیاز: 5.5 از 10 | زمان : 01:35:55 دقیقه

کارگردان: Nick Castle

هنرمندان : Walter Matthau, Mason Gamble, Joan Plowright

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زمانی که پدر و مادر دنیس برای یک مسافرت به خارج شهر میروند او مجبور است پیش خانواده ی ویلسون بماند.دنیس سعی میکند برای این خانواده مفید باشد و و به اقای دنیس کمک کند تا برابر تهدید ها بایستد و با دزدان تازه وارد شده در شهر مبارزه کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Adventures of Huck Finn 1993 دوبله فارسی

10 می 2019
4,551 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماجراهای هاکلبری فین The Adventures of Huck Finn 1993 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Adventures of Huck Finn 1993 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Adventures of Huck Finn 1993 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماجراهای هاکلبری فین – The Adventures of Huck Finn دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ماجراهای هاکلبری فین – The Adventures of Huck Finn | موضوع: درام، کمدی، ماجراجویی | محصول: 1993

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.69 گیگابایت + 927 مگابایت + 511 مگابایت | امتیاز: 6.2 از 10 | زمان : 01:43:13 دقیقه | کشور : آمریکا

کارگردان: Stephen Sommers

هنرمندان : Elijah Wood, Courtney B. Vance, Robbie Coltrane

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیفیلم در سال 1840 اتفاق می افتد زمانی که هاک فین از دست پدر خودخواهش همراه یک قایق فرار میکند و به میسیسپی میرود و در انجا با برده ای سیاهپوست به نام جیم اشنا میشود و ماجراهایی را باهم رقم میزنند.

(بیشتر…)