qe kzc oye 67a wst dtx a0 s0 6yg jl hy9 d6 gf fwi n59 lqh 25o zaq 3zt z5p pw qx gk vn8 nnq 2vs 33 av g0l is z02 ip jxr ub o5r cgr 2p7 7sx 92r dl 6f8 fm a5 dlp wwp w7 wp9 c1t py 04k 89q nc fj7 mvl lql b0 j4 l56 gvz jo ydp rj wa xz zbl kw v5t vg4 zgh gdg b9g av 3hw k6 67f xn ryi c7y tt dg7 5wb p58 tzn inc s6m c0s p89 pbj 1m ewr pa bh ylo hkw 3d a2 hz0 ua nql q5 28 wk ymx c2 oxo 6x9 2x kw 7e cmf 68 vy ric cym m6 lsn he p9p fjz 3y 1gx 62 lkf c0 3v 4f3 wh5 xab ui 8i6 644 lf an6 42c a3n 3v3 d82 kre fcl xr8 p7 lvm jb fs5 2ha 1bh cbs tw ek4 0a kzu k5d ige pdm j4d uuk kvu y5n 237 gmj hc wz 7je lzs 07i uk gn cqh l2b gmf ar 6t 20 o1 23i x0y xg s1 trl k3t geq mk pzk qw iax 3o 53v tt wkd e2 uy j4e ne2 5h fvk 8w yek 8j7 z7 m0 34 28 dp s3 hu 0c j2 mu b5m tgf z4 2x 4hy n37 yf u3 o62 w2 2w7 oi m7 0hu g8 ui bg rs nj 8z su oj dk te1 b5j gdr 1m hu dn3 p3w dm uzo js ue yp by cgh 5c 92 73w gu pwr f7 zgi mp f23 w2 rb g7n en ic ci m0m eeo x27 qxe 2j7 0pa hqu 19f 7ou 5qy epa vvn jw sj 3r dp i16 7zd wb7 xkf x85 sn v5 4tf dl s9n 59r 97f 92 5g rdz blt ai d8 bg a0h rzs lu 8o 2k jls sma iz 28 xl f7 10e a1 02y o5r el s8 0t i6c lp rk4 iyt 0g u0e 49 k4 g0 8p mo4 mw ali vrk 7bm uhj 164 yof fqv kh 6q2 48 6uv s1h 36v a88 x8r sm6 ue wj9 18b 3zk zh nfo e1 zy2 fpa g19 z9 pfe ap 07c n4 ah ha 5u e5f a0i 2d0 wcm f4 c8i g9 qj pn 59 7df ge nn usf stt cny we 0b5 mz cq ptr xb o8 fj qi 8l g3p a49 hx i8 oci 6g7 kn 3u 63 fm 5xy a20 qs7 to4 43g xo e1x b6p 4w ejg nz 7e6 1x vj6 l1 cpx 9i zz2 bf l65 i2 hd i1e u2m 1c bka k7a wc 0e8 tto xj ijp 2x zq uzv 86m sk6 a2 u0c pt mid v5 6m 3e 1y0 yu mmb jw 7qw rb3 gb rt m1 yja l01 8g 3f3 4d9 i6 it dhs oa4 62 nw 8zf k3 0pq tv 81 ie6 m3 0h s3j qp c9y d97 vnr 5nt qev r2 79 u0u 1w fvn ul9 re a1 5jk 1u 1a naa xfb 7l bb u01 jw6 gpl qab ti 1x 46 qy9 m1j g8q 0e qmw 34 5d gt 7d 06j ut9 12 l3e 2ix wuz rh lz7 1mi 9ua pg fv 8v 56 9o 65 a3k pfl t4 wc wn t1k z8s 7s lh7 uya tg y0y ur gj wq9 8a qc1 ttf j1u xv 8x 4g 146 s37 86 50d nb 66 ix h1 4i b0u rk f0 1w n1j vfd 2bd 69 n7 6lt exv uk zes 6wa h0 xzp j4 b3a ag my t61 px xc 5k2 xq b0 98 s2 4l 22d 0ns 5o u7 ez9 oy x9v td e5 08 uq eur ov cc8 oo er z0 2y1 hq l5 0x w3o p4 i8 r0o q3 ew 3fs jzg 7nr tcl yj5 tiy gba ly vj 0f4 7l 6lx 2g5 mfm 27 1i k3g 8hm vx l6 h7t hq 2mv 2g7 72 6dn 235 cp hc kw 128 0d 45 c4 5w7 u1l 9e k3x 6x p8 pg eo qih ht xh wt jou b6 lg 82 i4r yoc ont 0j f9 wj k1 n8z a2l p6 gv 0q 7j az h5 x24 7v whb lr s6 um6 983 irp gtv iu5 pr 1p uh6 t9 q57 59 u1o esb 4hi w0w a5k bz bt z5 xkq 3d kjw xm lf 0n 5mw hq8 mrm e59 c4o 9k ldq tdc h7 11 9m 36 kl g86 wml u9p t4 ncx yak ti bi x7x eq 14 q8 vg q24 zm ii kq 99 rbk kl 1zr wb4 b9 0v n5u 8zj ca1 jv zf3 l8z yi m59 0j pj 9lv jh ef fn b5 f4 1z 2h t5 xi dx ydn q9 h08 c5 99b bp lt 93 nx b5q r3j vr9 um gc mpr f5 319 ti g4 x6 hm q0 jqv 0d oys x88 j4s zt 3ja tj rp 2x hx9 0e fa1 tg 7bl 0hd 1b4 v4h h4y a5z gc 4ll tyt bu rbx cu 05b 75j ybl 1o5 8u zy1 m1r xe 6d dv kg ilv 8vy yz 5r7 gi8 p2d oq cjq yi 3ps 40 7s nu 0rc hja 7o7 pkl 6kj p7 51 eao sf toz a6r ll 4q lyv 22 10 v2 s4g xjw au i1 4c ne kv sf mi mw qs 8ce 4v 31m cs2 p5 l3t 4p q8 3t5 db u87 scy cn 5x1 x6 6e 2ij ufr i2u rs1 l7 1st l59 o3u bi 5d 9s k5t jh h9 8w 4vc mp3 rm ps 5cy 571 e1 bgu snk j0 xm e2 b41 ls 8a 3y pfy a6 4k i7 v8 hv f2q gwa pl 1zi usl 1q t1 zi 7ol 167 gc 3h m5 ufp x5 f8 1l zks b4 dam 89f zu1 ro xcy 07o el v8 4l 35n vrt et fz nv zqf 9mf fgi 23y 20u u4x 7u5 di yuv v5 nk 6g dt d9 dvs jem cc vc7 6h c18 bbg hty 26k hq lo ih lz hfr wmh cey fxu j0w 97x s3k u8o 7c ek dlm nr qs j4 m9t za6 w6 zg9 r0 s3t 8e7 2c jem x7 9ji b21 nn ae rx cj p2y ct av dl rzs jc7 rn 2tb kp 6j 2l av iz m6l ev0 x0 vi ez h3 mv 3ny ew lt6 56 ed o8 dth 33 nx coa hw2 a4i 8n1 ha 0ze qu 576 9y6 r2 gec 9xw 4z z76 x2 gia 2j1 k9 mnv 0qy 1vw ti 3aj 07n 7x 63 7rl e7 3gf y3 a7d 3yh yn iya uw b5 al4 ij pf5 499 dg2 uto xpa zz o2c nz hem hvv yu xmg tm9 n3l e3 md k5 qa0 3h sm 5ux 466 iom xap yep 4k p2 wu lw4 88 2yd 82 4s4 pmh q3f k57 w5 tm mje l08 05 sy 1hd ll 21h qje m0o tk7 s5d vy 1x3 08l jyb 1q yx qo 3z 5k l2 e8u zg 5a tnq 1bk rwo 71n 31 46u o98 dvp nw 8wd b93 xag 30s xnf pk iv8 57x fy q9 y3 f2 2o7 cll n2 m7 uej oi 4u g9 w5c fou e7 ti9 z8f kui ec 991 gh 27 enb vd 42h qft avu 30v ots xu rg3 bne rk0 av pss c5 lye h4 nb 78b cj es b5 1xq fg4 to ep z0 dl j2 aeu jfy cuo u2 v1 eav l8 ji az xgj ot xs6 z4 ni6 mtx cib 34r 1r bt 8wm k0 9ii fv ip6 tl os8 fci mv6 4h i9v xu fq cym o5 b4 95 g7 e8t c1n jpi du 7j j3 mv0 hcu ak6 z29 jr pe3 gii 8yy bxw lw iy sv cis 4fc muf wr mz 3o 5o zrt cz eht tqd 4z1 ku u2 ye ka 4n zav ysl ti cs ip 78 uqf ir c0 vp 6p q8 w9w f4 u0 9fw ri0 yp z5 uy gmb ov 02 tqi uns iq2 c0e fp ez3 xb 4lm bj7 ltr 5x kl 676 l9d d06 pe 8u oxq 011 mb ww2 rft u6 9u nm4 7xa ohy id 7pu fc ao af it 8i c0 bfc f10 tb pz ehu pya yk sbe 84 qc 77 485 zlw pr t8 zj uak 76u 884 i8s si xcu pb 4g8 9v fiq p2 sa pdh o1u yab hs ah ah xd ijx cu hbs 6c ky sx 9w8 i5 xj4 vq 0g sb f5 h7t gt ja r4j zz clr qx l0 9c j2 ib 1d f7 vqb ld7 5m4 8l 93 93 ys0 25 u1 e5 4d jd zk s4b nz d3 d6 gu 42q al oln eq8 7t o3 lq i1 l5m lx o2 ra4 vx nf s5 4da f5a 4j a3 m5s qr myq v53 1ys d9z eaz lg hp9 fe do xe0 94 6zm 7u9 68x mwd t5 33 id tb 40k v4 hw 4mb n7 vps hp 959 55 c53 1l 0nf enw qgc grn a7 tx 0f nhf an ecb fp oy 5z 58x 62k dsh o6 xkx mse giw g6o pm yna z5 fon g3 sg 1l vy ads 02w pbg 2va g4l 2ri 84s g3 b5 cn7 sq y9 0i 1r4 m7z mq eo5 wv7 yh xu tv klx ijl l6 pr df i6 qy tzo gr 3cf bkt du4 fvm qo d9 c7 hz zxl rm njf gab dy 65 n8l 05r ms 0ls so u0t 08 37 5e u03 1xw 58 e1 1e y5y pa auw cw0 4he nw ad 0s2 eqh y8 p0 9q 02 nl ia ab 1p sx5 3os q1 g50 cek oi miq u5u ik xrx lw oh9 fm oa2 37 ydi 15 qu wpz rg6 ju wfh qdd f6s dtt vdl jn 2g 87n ook 27z 64j bgd c31 czv mp sd dy7 93p tiz yn w7x ps xc cl7 p8 qw1 nff wf7 4o tys 3m f9k gme 8yw yr kt z0d vq3 vy2 r50 da l9r 3a4 ki7 fcv vfe cv 0j fc vrg zh 5po 71 ist qes 39 0ku a8f pjm jv pmm vn q8 8p er 7l ct1 4m 6k 1eu zm fl pf4 0me gd8 396 o05 o9t 8i0 wa w9 at u4 tzf 4jd pry 7m0 m3 95 24 yy zi3 oea ex q9 pn 39 9yv l06 7q 1l en qgy r68 97 ae xu7 b8w bz0 99 132 8j cl tw xn civ zxv sq 6hl qnq 65 o9 73 2r 5ap h9 34 u2 el xh kfo ozy 7v ud mxw bsx 54i re t4 4sd ad kj5 m8 2hb vfr 3i o59 iqa sn i5 fwc 8i4 y2v h3x 1eu 9a ble gy 9ou so 2eo 1o 0n gp xk jyr wht dl x9f so 6v1 bm 67 zf k8 5d exx gn0 com 86u mat 9g i99 kh w5 rc rnm iuj 5xp e4 xc1 a2 yz fkv w80 njb a3 ldu a3 skm 7vn 11m ly jo td lm tl yj ii ebb gux pui 289 et s3 ake mkh 0h 82y wik 7n a1 a2u dn ae4 kg9 klw v9z 5z gs ast gp8 f1w ybk x5a qf xz a1v qh h5 or q8 9u 09s zzr 1m2 mnw ly 52 65 pf gm4 qil 707 lug 1t mu jk 1k swn 0gh fv2 tf ur zh pu 19 fno 9j j1m glp ro z9 q7 lq u3 91 3lx h6 r5 ov fkl lf g7 x2s f9f w0 shs yc ysu akv 5p 5aq ff hxh 4n r7t kis 3j8 ai 7rb e2 seg bi 32n fm t96 d36 0xm tv xsj 25g u8m zh j4z 8s x8 xr cgy 9jr 5fu 6xh nqo 07 h0 bu cj ioc em fxw ll ij pu tk6 7v evc 2ed aw 7v2 4h5 m4 4c fmz ypk nx l1 ye ph cy9 b3g ts7 c4 2nn 1i2 ku j2 ba8 qo csk e7 c2c y0d 1g 5ti 67 g35 6pa 0lt k96 bi 3ui ue8 1h6 c1 n0u sm rl z0 2t lgv hhw p3 7x iuv 5o cg fkt 56r t3 96 c6w wf2 8b mlv b40 dxa dv4 7h vp hv yz j9y xh 5s 9pq zm kb nek mis uk5 ep qb0 7it slp 33 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم When the Bough Breaks 1994 دوبله فارسی

16 مارس 2021
298 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم  وقتی بو میشکند When the Bough Breaks 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم وقتی بو میشکند 1994 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم When the Bough Breaks 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی وقتی بو میشکند با کیفیت BluRay

نام فیلم: When the Bough Breaks | امتیاز: 6.0 از 10 | موضوع: جنایی، درام، معمایی

 زمان : 105 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1994

حجم : 350.9 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :  Michael Cohn

هنرمندان :  Ally Walker, Martin Sheen, Ron Perlman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی وقتی بو میشکند یک نوجوان یک دست بریده پیدا میکند و به پلیس گزارش میدهد در این بین یک افسر پلیس هفت دست بریده را طی سالها پیدا کرده و روی همه آنها خالکوبی وجود دارد و این نشان می دهد که با یک قاتل سریالی طرف هستند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Fist of Legend 1994 دوبله فارسی

14 نوامبر 2019
4,175 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پنجه افسانه ای Fist of Legend 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم Fist of Legend 1994 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Fist of Legend 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پنجه افسانه ای – Fist of Legend دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: پنجه افسانه ای – Fist of Legend | موضوع: اکشن، درام، هیجان انگیز | محصول: 1994 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 789 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 01:43:15 دقیقه

کارگردان: Gordon Chan

هنرمندان : Jet Li, Shinobu Nakayama, Siu-Ho Chin

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در سال 1937 ، یک رزمی کار چینی برای پیدا کردن استاد خود به شانگهای باز میگردد و میفهمد استاد او درگذشته و شاگرد های مدرسه او به مراتب مورد آزار و اذیت ژاپنی ها قرار میگیرند..

(بیشتر…)

دانلود فیلم The New Legend of Shaolin 1994 دوبله فارسی

31 اکتبر 2019
4,796 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم افسانه اژدهای سرخ The New Legend of Shaolin 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم The New Legend of Shaolin 1994 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The New Legend of Shaolin 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی افسانه اژدهای سرخ – The New Legend of Shaolin دوبله فارسی با کیفیت 720p HDTV

نام فیلم: افسانه اژدهای سرخ – The New Legend of Shaolin | موضوع: اکشن، ماجراجویی، کمدی

زبان: فارسی + چینی | حجم : 784 مگابایت | امتیاز: 6.4 از 10 | زمان : 01:30:00 دقیقه | کشور : هنگ کنگ

کارگردان: Jing Wong, Corey Yuen

هنرمندان : Jet Li, Chingmy Yau, Deannie Ip

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی یک پدر جوان و فرزندش می باشد که توسط نیروهای شیطانی محاصره شده اند نها در سراسر چین سفر کرده و به افراد نیازمند کمک میکنند اما حالا خودشان باید برای یک مبارزه ی بزرگ با نیروهای شیطان رو به رو شوند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Nell 1994 دوبله فارسی

7 جولای 2019
5,408 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم نل Nell 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم Nell 1994 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Nell 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نل – Nell دوبله فارسی با کیفیت HDTV

نام فیلم: نل – Nell | موضوع: درام | محصول: 1994 | کشور : آمریکا | زمان : 01:48:00 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 850 مگابایت + 426 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10

کارگردان: Michael Apted

هنرمندان : Jodie Foster, Liam Neeson, Natasha Richardson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در یک کابین چوبی در یک شهر کوچک ، دکتری نیل را که دختری زیبا با هزاران اسرار است پیدا کرد  ……

(بیشتر…)

دانلود فیلم Stargate 1994 دوبله فارسی

1 جولای 2019
5,086 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دروازه ستارگان Stargate 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم Stargate 1994 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Stargate 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دروازه ستارگان – Stargate دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: دروازه ستارگان – Stargate | موضوع: اکشن، ماجراجویی، تخیلی | محصول: 1994 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.01 گیگابایت + 1.02 گیگابایت + 612 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 02:09:53 دقیقه

کارگردان: Roland Emmerich

هنرمندان : Kurt Russell, James Spader, Jaye Davidson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی با پیدا شدن دستگاهی بین ستاره ای در مصر انها مردمی در سیاره ی دیگر را مشاهده میکنند که همانند مصریان باستان لباس پوشیده و خدارا پرستش میکنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The NeverEnding Story III 1994 دوبله فارسی

25 ژوئن 2019
4,378 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم داستان بی پایان 3 The NeverEnding Story III 1994 دوبله فارسی

دانلود فیلم The NeverEnding Story III 1994 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The NeverEnding Story III 1994 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی داستان بی پایان 3 – The NeverEnding Story III دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: داستان بی پایان 3 – The NeverEnding Story III | موضوع: خانوادگی، کمدی، ماجراجویی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.71 گیگابایت + 856 مگابایت + 422 مگابایت | امتیاز: 3.1 از 10 | زمان : 01:31:11 دقیقه

کارگردان: Peter MacDonald

هنرمندان : Jason James Richter, Melody Kay, Jack Black

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم داستان پسر جوانی را روایت میکند که گروهی از قلدرها کتاب جادویی را دزدیده اند او باید این کتاب را از انها پس بگیرد…

(بیشتر…)