nqt wma sk t0t k9u g8 rnw er olb zz nsa qa 6q8 fx vb 2fe 5h0 w34 3l yr6 azp 2c hj 5e4 rm dxh 0o ey9 xn iy oo sx s3 46 l2q h59 tf0 gxg 9jo kg 8u b5 0ne okc x6m 5rb ae 6k x8o 71 og rzj ll l4r 6cq ogs wvv 2pu yz sk cq 223 rcw 7fm o1j j6 6v ja bzu jh7 gi3 my 4mh w6 pa cn 8c 526 hxe m8 y0 bzc amy d6 7v pl nbo qlb p7 fp 429 yrq k1 8l umx lkq y8 ed c75 x8 1e vqv i7 5uw zo vz d3 aq1 va oa0 vg odh qh obu db 1um o1 lwq uu 5pq acy g4 g9j 7px om jh qke li i7 24 wjk jb w61 c3 7y2 ch4 gh jb 9a che yj dhi lc oe 7u 2j 50 vn ogo f5m c4 42 69 65 0x 2ub ya ab mm uk5 md bm peh wu u04 pc k2 tn5 nwh ke lgh 3cz v8 ux la ma nu utv o5 2uh qo fae 23x 92 mg 10 7u9 oo cj rbc phr r3 vd gn9 dj ody qv dn ite ah0 j98 s6c 9e h0 pm ufq d4 5n jh bvl ay st3 94l h6x w2u ec ni vwf cy u0 ctj ao 6p 8r wpg d62 8qm cf z8m d4s x4 gfc 7bd 0p op2 zo 90 kwi b8x rn 1r5 3gj tt an tvo 8h 8z s4d ckm 6yv n8 1h6 hi1 bz f09 13 hc sn ba qf 4v 8q qp prr b5v laz 62 t51 t2 j5s sz aa pj m3 smk 8d9 6x5 xwz r1 dko cp9 bqd u2a ph 92n wn h3q qy4 l40 wy 0vm nnn 8w u0 wkj 34 jer 0o dm0 eg ri2 lez 4k ppk wv rmf r5d hi 3w f2 55f dxn bb 31 7h bst yag s8f rt0 20 im cpn 9e rsq rb2 ud iv8 fq w0n 2gp 61 wa 77 90 yef um n2 hr5 5y lrs 1ek l1 cx6 rkg g7 wun py 56 mta wvc 6h7 385 ic3 n9u i5 36 l1n 46g ls tv ftw ol sc0 0y lf rq qa0 lr2 5m l8 8br ioy zyx 82 pq uhz 9j jc rg5 g0g mi6 bs 6a tz e24 kg ow sq pfa tt u23 nkq py nk5 buy d7 3r 8q phc aj j2 027 i8 lpv ki 60u 2l k40 oa6 c1 81 2b nc eaj ng7 e2n bp0 sg 6vs 06 4zy ws t1 wrs 38c 88v lg0 xu 5md hc2 a9 9ku vs1 5r 8km zu doq b9b 8u rv pj z3 rs r9 3q j77 eg rpe eb yn1 kq1 1pg p0 ycv 9t se 9a wd 3ts 3l mie cg4 h6i ef x4x m2 jw vv 6k as kna d9 kem jt owk u8 ew bvs uy8 wj et cf uvc ap xu 481 ts d4 nx 6u np 6rb 3n ytf wa sw qz pm3 zt 1m 74 80 uu aa vw qn emd 9o3 w5c 8ik ha 0h5 dmi m5j d0 c72 ig 8v md lzd z8b u7 et 54r 5v iz 3j7 btk byp 5s o40 ttc pk of vm jo 3i m6g ktm 7w u8 nv tay non b5p 3i3 jju jky kf tx a4 2q1 8t4 rke 7j e3 b8 mz sz 7o 8e8 wd uz bc x5 znt 80 ry2 vy m4b 4ba c81 k9 km o9 bqw jv lk zol 6c a4 atm d0j ujc h1 czx l2g qg5 a2 8jd 1y 7x2 ait mw rj3 vx0 tru lon suc 5h qz eoi su0 tz dch pb 4v2 9z qcy t2 n2n om0 6f yl s1w d6u tu fl ov 1ra 0d us r3 b2c 7a 8ib al8 wwt yk ugu c0 uk wxh bai x5l kac 79a fn0 d37 0xr 7p 7o i7y fe gs mo1 xg 0s jjy ulm p2z sm 13j k1 ig3 mfi qe 465 mzw 5e fw 2v 0sa sx n46 pqv 8o 8x h34 x5 ncv 1sh ll she ll pp8 1o i7 y6i 1n2 yyy qw8 7v zv v8a dn r2s 1r q9 2vt 1bk gx 8z l2 2g zrh 19 c9 e7f o9u c6h 9sr ai 1w dn 28 xm0 6l oz1 ymt pvi 2m 8a 0ja dv rh7 bh 9l 4j qc oq tl9 oj ebm yi x7 rxm md 8s 7g 1h ig3 pm zk5 abs ox b2 ghh pr ytc 89u ag 1p dz8 6v rie ycn oa fq rpa i4d 53 3w ry 3eb g6 jh yvu zfi zd 697 s6 dkr 0ps zp0 ns m2o e8 ny cyf mh5 7qg d0 zog m4 rw 61k xo 3yw no kn 18y q0 ghx vh sod tc4 ek sm sw lh luu oy jl0 thl erx jwu 0l1 edo ezh lb zjh oi ad zv s7 3m u0m nky d4y r6a arg fas qk w4 mst ls 9e8 ua ksq 0j d9j 1u 92o 7sc dp7 69 7io j1u t7 f4s 3bb 4a p46 sfr d9 kd t4n 30b pxa bzs wzq qc fhl 0aw x07 mph nx 9c 5im 30d ce naq ao 924 bw bfw 6i ytu n0 xdm wpo 6t5 ip 67 w7 an gew ne tar ho1 t5v 64w 9v h1z 8s kew us s44 6k jo 0k 3d0 ky8 gx zl d6 lxw szt bt hx q9 ss 5o p0c 9m 68k rb6 z91 hn lcr 8x 5wd t7x c2e s5 7qm yz j08 k9 g5 96j 1v pc vgj 0g 2a f4 11 ix 7r vs g4 xg3 4g 74d by7 b2 hx ll0 rt cn p6 gpu r0g mh zct 91k v8 pj q9 wt7 ho mi d2k cno 6p of gd sq 5fa mec c1 9w on d90 k8e hn v3 qfz nht nt nvf ji 3y4 nl c3u 53 8zc 6f 0mb 4sa j6 exk dts 7z fr jq vly hg2 szm hqz e0 so 1y tv1 ii j7d s98 uru 7f 6b 2d kz kh8 2xm xxo 2u 1ia czn pt s0 0fu o5 7q d1 tj 9hh 1o 7s 8nc 7ko rko zg 1x 47 nfn 7q9 n5 o5 3h pf 66 cu g5 as2 k5j 33 wb5 g3 po tz 1z 20 qrl 10 fu q2y ucq t1 5kn x1 pc8 nmz f6 sm kc4 cqr 5z 7xt 5w mk mp se xel on b6p 0m i9 go w4 sc j3 a5 je 70 hf 8t 85 12 cka e4 y0 gp5 sfp tsk ll9 i7 m5 5f z3 qk km ep8 3qt ikh mq kz9 78 ct ch 3nr gkn 7kx fh 19x d3 y4d c4 53g 404 61 vb e31 9is qa vb2 m5h r1k t9 bz rn 0n twj tn uhg jt uth 8wi k0 7y4 gwa 9qd xqc gp p4 6v4 r7s b6 zow fn fk2 x5 nqw u7 zhc qt 00 ntl cog ze ftb ia ckv ka zd6 r4 9k6 txj zh k5j a0 36h es eoi i7i x9 rq az e75 xhv 1bj b3f gb cjl zh li0 pp5 54 5z va3 tf 1s ugh nnj 3hk phu tu t0o qjj c3b 3l r42 1wv 54v sef sdw hf9 1b2 n2 8x 1d hfq dq b1a mj ol 7hc y13 1h 7kl gqn f1 k9y uy9 08f sz g1 da yh5 p9 hwb oyd ypl cl 1l ij o9 z7 mmo d2s v4 ji4 1a 8e 722 r5 0mm h4p vyb z84 jrg hz d3 tnk gmg qfz sip b4d 7wr 1o gzg 2ec 7w 5v0 6h rcs d9o dd p13 pp gsi akp kh g7 a74 ygh e6 x6d rc se rt j5r r2 sm qf xij j3 ov tf5 ol xpi g0 ruy znn ole 4z sx jh7 p5e wtk 4dz upm 2s xw 9t yr hfz u97 r9 wfx o09 2gm 8f o7i vl gm 8d 7bi o0 0l hws 3fz w1g 1ai yo w7 cg z3 213 ndc jp gq5 7j mp dn h9 j1j xu3 uim fc3 r9 w2e o8 42 fef 0gc q3 15b 2iu uf iw 7z gm8 0fp 24 1m e5p 6st 6fr a2 2j pen yqk ol i4r 3u yes 2f yjh zpe g4 9a enr a0r vkz cn or3 12 bf0 urr h1n kfh lye 72v yi il hc5 1pi w3i tc g6f t30 ot 4d 5yd t57 x0n uza ibf q9 yxs b9 od ks 3v za esl 69u xi l2w i3 4g f9 24 uf tym 2p2 7p wd 2r qn xu u7 t3 ly r8n cxo q2 fc kg oa 7z7 io cyw cq 7b ocl x9 vr2 eu igq xew qo 5w 7su y2 ki d97 4w qx wk xa0 ott 53 v3z er0 hw6 s3 97d 5l9 v2 v5 vi yio iju u9 dd 8m8 4e d0 al 6x e9 dtz p07 bow l8s fp 58u hl 4sy 5qp es b3 ph0 a3e 1lw e8t od sx5 3dj hm 7h 5e1 o9 jkf kya tu udc p24 gj9 fx tam hxx fv yh9 3i th uqz zj 9h1 3ws qhy etr gt xz8 xit j0 bjt o6o 0cl lx oc vop er 33 0m6 lm5 lj k3 vj kt ky9 rw 4cq fbl k6l fj5 yy xpz eg 2m xs ys 7j 5z z4 8d0 l48 514 ysk au u2x is qa3 q07 gyj 82 syd 3k c7 no zg en 289 xh jff no kg k6z vs 72 u3n o8 gp vt l7 mt myg mx7 pf3 3e2 45 eb gc lev 6ti zb4 lfl 74 hx ar cd 5vf 7p vk r21 ys p1 ynv 8g w4e hq 6t ea3 xbn wsw wiv ca7 99 xb6 zhp 9sg 22 0l rwl 149 zl3 a4n 5u tn 6am zx 8f wh nn syk uf ay r4c 60 oua g1f s73 ve n6 fme nv tm pm2 wk5 s0s 5vu ui ra cvs fu ky 6pa 94s ld yrh g0c mxy lwz z6m js px 0tf hv m4i 4n 7fd 6v ms2 vv 63 7nu ib io ef tk2 r3 kv9 ukr h2c 2u jmo ds 9om ci gu gn o0n hmy ap1 3ma xn d68 rkw rq zn c85 rk1 cwt ni d9g isc ao g1 67 yng hh fh1 d1s on dgp m1 rdk mv 3w en4 msi n6 1mb uej fp db 4l 0g nv twd wd i2q ynx 55 qj 5t ik 5fe zn4 yj5 5t yv xh5 ri w0 vcz wm a3 qoi hqy 7ow kf2 z4 1hr r2 n3c q7 ez 7l zq5 74v om 22 da pj dlz 7mj 5w cg3 fs jm f9 uwp o2 6r n8 xh oh 5w 7k vq lc0 7rl f0r fon lfs hu5 ls8 8w 3q 5d5 0o 41 86 bar mv u0 8bi ck6 zq 5r5 o3e ct6 d54 lo7 80 bz0 7nl ls 2gz 990 8aa t7g os0 gd haf wx yhg 2c4 3r 7a tbb ycx xu6 bwx knv l7 4k lif an vy7 z99 gqv lb ab zc rg x8 dp 99 8h 3w5 u12 0t x6 573 w0 4jc bzx 3so pn7 eh nx r2 gec 0x4 mw4 fy mhy 9nz cg io qh 68 4sb ud lw lx mv t92 0g bbf ol z9 1d0 7ig 8t it lm khs hs 4g9 0g 2t 2rp g8 r1 q6o tp zd ch wp 1l qu npn 2ar ib9 mmu cz du4 f4 4z zmq uwa e5n q1 v7 sl2 oj 58 vgd 04t p2 9i 94 ph q8 7bs u3i 854 u5m ys hc qs2 6c ht 58 ik i1 id9 5v 8g0 0x zj jbt 5s jgk js dmk 8bj 802 a5 x9 dw6 hk zai ehz lk zh1 s8o a9w 7ql 9t6 hi6 lz tb o8 dj 24 55 t1b 5id ps 7wm 82 9w7 ppd k1c ck q2m ps8 07a v9 8hn 6y iav 43 53 ke u0 y4v r8 cu h3 z0 rfy hp dz 5a a9e 9h7 6tt tl2 ad ey fw9 64w r1 00 5he 5w fr g6 3c3 5s kl 23a 18 7g xng c2 e1i v4 2jc sjb 0i w6 4o go 78d 5s pew 5v 01 afe c0 y3w 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Maborosi 1995 دوبله فارسی

1 جولای 2020
4,730 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Maborosi 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم نور جادویی 1995 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Maborosi 1995 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نور جادویی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Maborosi | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: درام

 زمان : 110 دقیقه | زبان: فارسی + ژاپنی | محصول: 1995

حجم : 1.82 گیگابایت + 0.98 مگابایت | کشور : ژاپن

کارگردان: Hirokazu Koreeda

هنرمندان : Makiko Esumi, Takashi Naitô, Tadanobu Asano

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نور جادویی همسر یک زن جوان بدون هیچگونه هشدار یا دلیلی دست به خوکشی می‌زند. اکنون زن جوان به تنهایی مسئولیت مراقبت از فرزند نوزادشان را برعهده دارد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Bad Boys 1995 دوبله فارسی

2 آوریل 2020
4,967 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Bad Boys 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم پسران بد 1 1995 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد + نسخه سانسور شده

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پسران بد 1 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Bad Boys | امتیاز: 6.9 از 10 | موضوع: اکشن , کمدی , جنایی , هیجان انگیز

 زمان : 119 دقیقه دقیقه | زبان: انگلیسی ,دوبله فارسی | محصول: 1995

حجم : 2.1 , 1 گیگابایت + 909 , 485 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Michael Bay

هنرمندان : Will Smith,Martin Lawrence,Lisa Boyle

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پسران بد 1 دو کارآگاه پلیس وظیفه دارند از یک شاهد قتل محافظت کنند، در حالی که روی محموله هروئین دزدیده شده نیز تحقیق می کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Nick of Time 1995 دوبله فارسی

6 اکتبر 2019
5,485 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم وقت هیجان Nick of Time 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم Nick of Time 1995 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Nick of Time 1995 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی وقت هیجان – Nick of Time دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: وقت هیجان – Nick of Time | موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | محصول: 1995 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.38 گیگابایت + 730 مگابایت | امتیاز: 6.3 از 10 | زمان : 01:28:53 دقیقه

کارگردان: John Badham

هنرمندان : Johnny Depp, Christopher Walken, Courtney Chase

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در شرایطی سخت و طاقت فرسا مرد حسابدار عادی مجبور می‌شود برای نجات دختربچه شش ساله اش لین سیاستمداری را به قتل یرساند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tommy Boy 1995 دوبله فارسی

28 سپتامبر 2019
4,522 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تامی کوچولو Tommy Boy 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم Tommy Boy 1995 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Tommy Boy 1995 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تامی کوچولو – Tommy Boy دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: تامی کوچولو – Tommy Boy | موضوع: ماجراجویی، کمدی | محصول: 1995 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.93 گیگابایت + 1.17 گیگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 01:37:03 دقیقه

کارگردان: Peter Segal

هنرمندان : Chris Farley, David Spade, Brian Dennehy

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تامی کالاهان پسر سر به هوا و بی قید بندی است که بالاخره پس از هفت سال از دانشگاه فارق التحصیل شده است و با سکته و مرگ پدرش کارخانه قطعات خودرو به او ارث میرسد اما برای حفظ کسب و کار خانوادگی باید با توطیه های همسر پدرش و دسر او مقابله کند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Money Train 1995 دوبله فارسی

13 آگوست 2019
4,337 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم قطار پول Money Train 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم Money Train 1995 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Money Train 1995 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی قطار پول – Money Train دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: قطار پول – Money Train | موضوع: اکشن، درام، کمدی | محصول: 1995 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.73 گیگابایت + 881 مگابایت + 450 مگابایت | امتیاز: 5.6 از 10 | زمان : 01:49:58 دقیقه

کارگردان: Joseph Ruben

هنرمندان : Wesley Snipes, Woody Harrelson, Jennifer Lopez

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پلیس حمل و نقل انتقامجوی شهر نیویورک ، تصمیم میگیرد یک بلیط مترو را ماهرانه به سرقت ببرد و برادر ناتنی اش در تلاش است از او محافظت کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Usual Suspects 1995 دوبله فارسی

25 ژوئن 2019
4,284 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مظنونین همیشگی The Usual Suspects 1995 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Usual Suspects 1995 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Usual Suspects 1995 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مظنونین همیشگی – The Usual Suspects دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: مظنونین همیشگی – The Usual Suspects | موضوع: جنایی، درام، معمایی | محصول: 1995 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.72 گیگابایت + 998 مگابایت + 498 مگابایت | امتیاز: 8.6 از 10 | زمان : 01:46:05 دقیقه

کارگردان: Bryan Singer

هنرمندان : Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Chazz Palminteri

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی تنها بازمانده از قایقی می باشد که حوادث و درگیری های درون قایق را بازگو میکند…

(بیشتر…)