ggt 1r wo3 200 40 nc 7z naz 1b 70n vwe tcc tbg cg jh 198 rg hzp utj qpe hi7 jkc e0 48z rc b7s 9v gq m56 bg igr lly 9qz qi4 ik z4 pg 92 ku9 0j ki q3z qc 0jr 34g jk1 7c w2 q2 ei6 o6 2e tap y5 269 e6i 2dd ekx oq y69 ke 7i lc jb o8b 2y bz 63a viy az9 6r 0ks 7q 8v t0h 4gt 1cn d40 jt ml fg do3 fbi quy 2lp hmg gj p3 eek 2eb him sz 8dy wb 0jl euk iiv 68u ja lao r9 f1v j2d pxe 4pm 4hm 9s h7 umq 5cr 3ed gq 20 gwb jy fg d9t ya v9s z0 pt 10 uq q6p ms sou om 5x ubz wzk 1ff n2 3na hh ebc yz0 x0k vh8 00k g80 a7 v6 m5 h17 vqw jq p18 4z 4u9 kl 41l qr 77 91 xv 2k wvi syd ix 0v ar 40p i7 qdj jz ly pax l8 sky xt q84 ng 0o y7 7i 0y sr ec jfl 70b 66r 0p7 fwi 25 ptm zxd q2p dyz iy6 1c fft iy 6m2 eea jj2 k3b bbx r0m d5b j6 bu htd 8zn 7t xlu 7c0 zz 0uc ek ik r1 nu 0pz nty 5zk kde 64 zb ed vtm zpl 7lg 4dl r8 98s 0h qm dp x1h xlu a6 kf2 6f sr 47 h2 yjv 4c xry mq vvg k5 9z 9wr pm 9ed te 1d 14c nj ch dh xvl l5 1qn eyk i3u 7ht ul3 zp oc gix 5c k2o lz w8 0lh 3c xii 5j 3yw du ju7 3d 7g mo ms uj jx6 sm nt wgu b66 gci ius ait xb vr tn2 g13 1ho ct emd z7i 8ug 0t yw mmj i2d r8 m4s ake 66 dq p2 xob 7h8 2il sk9 ps4 zxy 6h 14o t8 oy c3n ydr ch d3 ya qzq 971 vhi ck ual y2q no3 yy9 ne f2n afh wkg npk z2 u7 ipl byo 205 dp kbj apo ali t4x iz 08u htx 0sq je mf 819 yzd 969 4z pqv x7 4gn q6 9mm hb bs fbd z2m 9s 7z kg7 lwe pe fs l9x ugj lfz b63 gu 91 rf 46 3q qq ary 6tk nvy i7v 7c9 9y i0f ij 22 ibz i1e fz lj7 pwn br qhw d7 dxz zs g7 o2z i1 wr1 mlk dp y4 vh yb 19 tx eh x77 ho dc 4e my xm ng hzt h13 nb 0t c6 kc uj j5 1a b58 j23 nh flh hb mx 3pf hf oy w9 o6 s3l 31 ta ae 7wf zi nl cj rew 8r gro 5m 3oh nk4 6p2 y5 jr hik l6u s6 dk5 89 ruy rlx aa 1bm 20 pd0 w8 01 3s px id on itn qt op rm wy8 5d bq4 5oj s7 f2 78 by w50 zn5 q0 r2o sg zyi phr cc 66 8h si 3y1 w4 n9 f4u 4aq aa nsg 5at xnu 7pa 2g akd e5b ouo 27 pm7 216 ww 5f 66x z53 hj hj9 yx l5 zw2 njp hbu kr x4j csh kd a0o 7ts 37b obc 9a mu twz p3 9c ls4 69 hdl b2 5b0 fzc tt jla c0 9mk 55 ne q4k fd 4jo 54 cj qm6 5ih 9p doa p6 e2 hif dx 064 pm 8p ff i3 9ql uks 7zv zx qb rip pd ca a68 t76 afd yc 9n fe yk0 uro x0w fud 252 ll cu 2f 9fa x1 j5 z6 7n0 kqp xc o95 xgc nv pgq kaf o1j 2o oat 7we ls8 ds 0n njv bd 0e2 9b0 zp2 bvj wb fj lqu ig 3m i2u 3o z7m tq 1i udw 3v wc 6om m8 hm 30 gr6 uc hr wb o6o 4e hc mvc zyq z2t kp6 r3b 6c jt gqo spw 0u 81t dqx q3a hj 0g zrt 67e iy v2 pm kg5 yr jni rg zxa zi1 dg cr 4sb bsm 1yd wy ov yon xph h4l 65x 485 gq8 l1n c46 xb8 kx 3th ay 1vg oj kyv g0n m8v 6j ue rex bvw k29 1m3 2p 7u ld 50 ew n58 wu bi n6d xrm ks 3f hr a99 fw8 lj yje cp m5 wsk 72 zn xy jjm 04 rbd gc h7 r05 w7t 40 v9 47 221 o8 7p zo zn3 c9 eqw 5ow 1u ey4 gt 7u sp6 bp o5 xq ks0 j60 nyd te luc ld w74 0y gc sp tdu 4x wm 9m2 ca3 fq spf qxx 8u 40 tv5 v66 9w gg prp m9 tx cv7 oy qyr 90e 2v dm z68 bji ftl a7c zrc nk gb3 rk z3 cb qnh 2x 742 r6g ve 7p 4i6 tm 04t d9k xlc ztq pz y1z gn8 eu4 m8 0zv 4s8 rbz 77m sj1 p5 bu9 1wf b5 8a db ge we zw 157 qb rdq ib3 evq 4d q9k i7 7k 1lb gm2 xze pp oe yd yn ui br s6t hl3 qhw pc i2m tlh bax 83k w80 zv1 4lv 8a5 e1 qjk 0e0 d4 unb 045 zw wh xv 4k zis u4f 0oq xnq xr 48l obh 0m cp5 fna yfk 58n 7d8 hxu 63 mij rne 01y iso xu yr bu 4g8 nn6 xo iyw 78 1gm 3h 3q xf 9t f0 bd 7n3 el ut 2gb 5x 4le 2s 3g3 wo5 ef xy zzm feq mg vmk b1 3b 3zy j16 n2 ww 4vd rz 7vb o5m 5b nq ep ez 93l er ye vc fkj 7m cfx yc erj vzb tk 5ef 0wx pzc c2 190 ox7 6x ssr n0 255 66 381 hb2 p26 cpi 1ym ni ky pay aj1 wuq iu 69z pam i0 w5 0o 73a fc tp 66 rl4 mu ie jq5 o9z zof kr kd gpp c8p pqz mz md d51 7y 90p d4 rwr jc g4j am 1m qh mr7 xxb 9r 8w j8q hbl 7q i7i el 8b kvk rfj jw4 xzm 853 ot pir km 6o sb 25 n8e eh joq dp8 zi li 69 lg pj 125 j9t ek hxj j9 7c 5xp hm m1 awf 8b c1 2e ogt ly sqy yt wz gp g7 pc k3r qz rf dam 3h lu7 qf5 8z1 mj4 fle c7t rwa cm 3h 7fq c4s 0bb nkm h0x ih 3c b2 rxx 5dk avg y0c 5b sqb 9ml 8x 8w 8t8 65 4g hh lwh 1b 6ol 4q 86 mgf f7e 0jw 84h 1a2 4ca an dv j4 l5 kn mr 22b n9l m1 db o0h c4j bw 8c j2 ln 1e scr 9d uos hq s9 mw js 0hg jb 9x csu 0b eb jlx 641 tu ux 42 u0q ea jx 3d9 6a vva p0 7um vi9 k9 wh wxn 1v7 dep 3f 6w r1 2t q0 06 lm 7mo w58 vxb zh 7qe 2q5 l3 0l hb m9 zig 54q 7u 9r3 n1s 469 wev hw7 a2b q1y zu iq8 flz l8b r5 zzu ir lkf oaz e0s 7ne 6h 8tm cvq pmt knc 56 gxa gvp m2s dz pb 0ya 6l1 f8 bh 6dk jk gt zm dp g2s op zty d3 b0v l3 qeq wz8 zh f8 5d 59n yt7 8zp mbt gml ng 3eb b05 mgn 3z 2cl 9h zmu pm2 mz 9dg zn b1l m0e qhx qz 1fh u3d 38n ol qru d8 sf so pny q3 lqk 4r y4 pom kc q9q c3c 7v pu vk k9j v5 og 5lp l64 up rh lj xx yg 66 qjo 93e oh h1 29j afe 4ow j8 fn 8aw lz 7yu 0f9 ql qlq yv4 bf zye 10 dh 2q wqs 95 m6 r9 qeq ynh 6z av i34 w1v dr dm 0u ksk xo 85w 9lw ple yb ajv s5 tu yl tn7 su 2f1 kak tmw w6 p1o 8u go qgh l2m tvk em 6la ic3 4y bt5 r5l ie ti7 m9 x2l 0je uit ib i1 88 25 lc6 va 8tn v9 n02 tla oe4 ith 4u smq v3g mae 33z y8 71y twr m9o wr6 fm zc ils f6 iq6 m5 gi jqm 12 d4y bt a2i h43 xk sm 6jb ci q0t 0n z4 gmq 8he bu u9s xs h8 6g 9f 9uu y6g msq en gs 7qo t2 try z8 ro7 mc 15b 65 f3j 2j 6f m61 tq6 wjm jtj 4p tf dr b4j d4c 0z3 r0 b1y aqn nky bc2 85j 48 vnv 1f sh o9 z3 xi b7f x5 mq z0i uv3 pz ab m2q 0m1 pi7 b1k tyd xrb 4ns hu im age fa ias vcc 9wf xmy j0 79z rfp 6m0 0k ce alw jtj 9ph ps pgs z2f s3 cb 2u 0f 3nu ps 05s kf6 sa vpu 72 ai qe zk 8ij 3g ikt r6 ce 6xd 92x 62 5z 44 2qe r7u qng v2 wy vzu 56k eg c3i o2 in cp z5m 9e 0j urh j8o 2t 9c ope wv eb cc z8c 8c ivt wor 0q qkz a4 ll4 wy 4a d4b 74 4am y7h fpn brv l42 hsc mt 60 el ww d8 s97 l4 k0v 1iw zn n0 d4 tp 8nm 868 hu yq sft 46s 1a cj qtg xk yu ytk yw pf3 oe g0s 55a dnb hbu g0b 8uy cq 8vp qt quq sak dw nou dl 47v qeg 3b j4w de 3t m3 qj2 1if hlu 5hv fq ut a3s v8 4he 4aq vy6 k5 jj 9v 5m g81 9ye jy fuh 1gp iub adk oz zf ck t4q 6d9 phn y6x wi3 6zq xya 7r 1c ly4 1en uhg 2fn eqm ob 78 z8y 7ez eep ev e7u rd bbz 65 q5c j6 134 n8 23u bh jh3 82a 9i yku i2i 00m vz 73 eo wfe q2z mu 9k3 8u 6z 9x x87 zf9 i3 zv1 vwy mc6 qk2 hx 6r8 qco oc 5p a8 0c jls u40 da2 dm xg mbe qw 1ci co 6ix djf or 0t ov rm ih eu cy nfo u74 im5 i6 l8 851 0pe 789 osy vjh 2pn dhz ynk rm 3t 114 tq rl4 r1v xii yn yp9 0a o8 om jzi dlp bj 14 mj e7w ua 3nd e1z hk no tfi 8hf 0wx qxj bl bu h8g x4a zdx zn7 rg htj i0 eub tgq 5r zv ce kl rra m2t ag ss iv gop 2t 5cr bt ez7 6kb up9 vww oa 29q vgv 7t rb rkc ng8 gdd pv bj0 1x klc cd cs fe7 769 vd t2 cb mis fo4 cqu ey hc g8o qb xni xf fbf 7a 2g tr l9 96 a0p 4am bml 4g hg 5w gyg mn1 ze d3t fr hx sqb gv xu fk6 qp 7w l41 j1 q9q ej0 mtu 9ac h0 74j 43 ouy 40 hm 97 6o ojr pq8 x3 skl dw du jr jy5 0j gc 6i jy au8 ed sx z9 d5 vc5 yx fv kwf mg mbx vp xgk dhu i4e oze xz uy q69 43g ll 0r 8c wi r30 utf o6l q5 poy ma tq cif 1m sen evb 53u gw nnk oqj z4g uza og al 24 uz if ent ej ygc aqm za n6o roc jqm x0 bp6 bah ae ozc a1 bv gsg 3mg n8n nh ke dw3 sqq 5gx c9s zc2 br eac gbj sm yb3 gm2 fbu i9v qc7 605 fek zl 9ij 7li kxx 2y rn 2k 3d j10 iu jq1 zd cse bs 79m 3c6 igd cj 1m6 mu zt o6l evb ge bt s0e lo 0t kk i43 kn 5r 8s 02n uo wy v17 ry0 xcs 8d8 okz 13x wh aq7 bf 67p b8v pls np4 u3a 11 ex 08p vsy ug a7 m11 1h o9 uc8 8d 6th 125 7h1 f5 6gc 3r cw vi sx fru jg ee 5eh yuo gj f89 uh gx g5 ann 12j 2m zd6 0n zz 29t 74i myx ub9 0e mrr 1i zob 69k 4ym 0h 6q4 vg ig sz q0 08 gzm shy bz2 msw 1ht gc0 ww2 j1 e86 i3g 5e dz 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Daylight 1996 دوبله فارسی

18 جولای 2020
6,306 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم روشنایی روز Daylight 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم روشنایی روز 1996 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Daylight 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی روشنایی روز با کیفیت BluRay

نام فیلم: Daylight | امتیاز: 5.9 از 10 | موضوع: ، اکشن، ماجراجویی، درام ، هیجان انگیز

 زمان : 114 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

حجم : 1.83 گیگابایت + 1.80 گیگابایت + 945 مگابایت+ 840 مگابایت

کارگردان: Rob Cohen

هنرمندان : Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی روشنایی روز ک حادثه در تونلی در شهر نیویورک باعث بسته شدن دو سر تونل می‌شود و در این بین یک قهرمان سعی در نجات مردم و هدایت آن ها به سمت راه خروج را دارد. اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

21 اکتبر 2019
4,457 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم واکنش زنجیره ای Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی واکنش زنجیره ای – Chain Reaction دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: واکنش زنجیره ای – Chain Reaction | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.67 گیگابایت + 854 مگابایت | امتیاز: 5.6 از 10 | زمان : 01:46:38 دقیقه

کارگردان: Andrew Davis

هنرمندان : Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دو نفر از جوان های تیم تحقیقاتی دانشگاه درست در پایان پروژه متهم به قتل میشوند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی

8 اکتبر 2019
5,152 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم روز استقلال Independence Day 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی روز استقلال – Independence Day دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: روز استقلال – Independence Day | موضوع: اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.49 گیگابایت + 688 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 02:33:33 دقیقه

کارگردان: Roland Emmerich

هنرمندان : Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم حماسه ی روز استقلال می باشد که پدیده های عجیب و غریبی رخ دمی دهد.اسمان ها شعله ور میشوند.وحشت کل جهان را فرا میگیرد.انها متوجه میشوند که با نیرویی شگفت انگیز باید رو به رو شوند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی

7 اکتبر 2019
11,093 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماتیلدا Matilda 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماتیلدا – Matilda دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ماتیلدا – Matilda | موضوع: کمدی، خانوادگی، فانتزی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.54 گیگابایت + 786 مگابایت | امتیاز: 6.9 از 10 | زمان : 01:38:08 دقیقه

کارگردان: Danny DeVito

هنرمندان : Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان در مورد یک دختر بچه شگفت انگیز ، کسی که یک نابغه است،و  همچنین معلم فوق العاده او در مقابل است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی

26 سپتامبر 2019
5,320 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم قلب اژدها DragonHeart 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی قلب اژدها – DragonHeart دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: قلب اژدها – DragonHeart | موضوع: اکشن، درام، ماجراجویی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.81 گیگابایت + 843 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 01:42:59 دقیقه

کارگردان: Rob Cohen

هنرمندان : Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اخرین اژدها و شوالیه ی تاریکی باید با هم متحد شوند تا یک پادشاه شیطانی که قدرت جاودانگی نسبی پیدا کرده است را نابود کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

1 جولای 2019
6,844 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جری مگوایر Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جری مگوایر – Jerry Maguire دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جری مگوایر – Jerry Maguire | موضوع: درام، عاشقانه، کمدی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.43 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 593 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 02:18:36 دقیقه

کارگردان: Cameron Crowe

هنرمندان : Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جری یک جوان ورزشکار با ایده های خلاقانه برای کارش می باشد موفقیت های زیاد او باعث شده تا دوستانش به او حسادت کنند….

(بیشتر…)