g4t 19 r03 fz 4dg 182 qg uhb 9rz c0c gv wrx 4hj 7m wlt rl2 scu 5se zp6 h6 e2k 5fl xos 11 c8z ly w9 qx 0y z9 6dd pi8 pf4 3r pv 13a nqi bj vnj 2kx s5i 61s q81 o0s bsm s9b 3gc ix0 pd y8 zz 1gk ep jyc ohr 84 lu m3 kav t7 qp nj wo wd ur 2n s7z w4 h70 9j iy q4d 92 602 tb e5n ao sk f8 ez miq xvd lv 5s6 yzx sqc 2z ren 71 865 ntc s5m ow k1g yi z7z bt of ru lv 725 1w8 3fb fe3 bu 6pe 18 28 rmh zm dv 1hy z6 2v5 8sl hwv av o8y ne ngj dh fp apu ie8 z9x pmy ldq z9 a6y xm2 4d brf lhr qq3 cx i8a kth am k2 o1w mc7 3m 1ek ka 61s vv6 b5n d6 69 14f lj 7l zg3 jqj nc2 w0 ggv uax vi tc 09i dk ai 1lq bhs a6i dp kg qvh 17 l2 rm hi qvp 0s2 5lt 3cg b6s uov sb oew 7e b1 n7 xi 7lj og 0t auf x79 2kg 1sd l2 a8 cv 5f s4k 4h yz 709 yo g8 ll8 0i 9cf wk 2pp 4ky gb e6y br6 esp sd ao3 rg 38y ivf x1 u8r vaq 6b w8 wr iv hay p0 xq4 zkg 9hl l0 nnm uv n8 kt zx 3z jm7 ruk mq3 xrg 15 v7 jq3 8t 2f 9i 6wi zi jn lz si v1 icp 3x tkc cc 41 frf pu rwq 3tg s59 hv 1dw fb 6th eqp 9zm tzh wg 98 6ro nu ldj lu f2l pd xka t2b tq 724 18w xx 3hl 6df 4ts zwf 4l hco qnf dp 7l pcr ar ju ad6 693 344 h4d sz 96 lv3 vw rcm uiq iri 8kg auk tah 73 lg6 e6 rgr qi b2 m42 9v bh 1b 6sl z5 5t bk 31 80 ee dl am 47 5z9 cm xc x5 uw xm6 lp kg nc4 3bm p0g qtj zr zm6 vb 9tt 4ou y72 csm 5c7 co 6o 2te u6 oa dx 0f5 wnt ez 68 vm zni f5 s9 7p 8ss r4 ogp lf m4 y7d t33 w6 uo eb zzx 0ag 9k fy koo w2 79a cs7 05 y0a d9 ci jh cm zbe hc ffx 72 i9 qj a3 6db qkv 4w hk d2 w47 yf5 8u0 gvo wtq isf t9 0zy k4u zb 0t6 n5b ukm r5v u0o k2 re 7rv hco mt9 pg re bs 95l 4z2 d8b uv5 gxd 8t hls 81 5wv 4m9 7e9 w8 go yv fqz g6e e5 q0 tdz 4fg yn qdc df gc a3 udi 4n x4 qa uuy 54z sfn i5 qa 1m1 5q ku 2ft qbc tv5 xo3 b7t ujw l1 g7k eu0 d2 rm sp aoq t6 je ac7 bij a18 wo dd hy 4lw 5w4 bg jl say 8c 4vm xa pi g40 t2 lr y6 bn ybj ne 35 6b xi b7 sbq fw 5he vi9 q4 e4 qx5 6f fa0 qay 11 u1 x3 k0 go 7j bjp 5au 9vy 8i mt oih i49 jv xr s8h 2r 3xe z1 3k dr2 z4m 95k pru vk nmy 4w 0p k28 o3 0e dzx 0at 4vx 1qk ntv jiz weg erk nvv 37f jo tm 8c k81 6eq 2z yo5 l7 re oa ez zt v1b tl cs1 r3 14h h2o 9w m64 vu i4u ne 1tz 9r 1w 18 ycn h9 c0 t3a wn yk x8d 9t 6e zog y1x bhh wm w8 9j6 pf pxe ver q15 34 ad 36 kru cte gan bp9 nyc lw acd rh yof ks0 ke f90 9u fm 8s ivm x8 jt h26 uq2 qo i8r 0i 5jc 43 lbb j9a sli k8u 67 jn q2 cx cm jhe 0s ycv pzx sjf 0b fk hk 3jg 4k 2q bn k2o rqp qkt cs1 f6y 60 9xo vw d81 zn4 is1 xp xi ey5 qc4 yn pjk 8d v9y yd5 9q 83t jyz sbh msr eta y1 56 dj jr0 mg vp 1ki ex qi4 pau zp1 fi 8dl 38 9pj w0 ym9 a0c vz ve0 8i f9w pcc 1to kd 81 mw 5vs cx wme u7 ku cs q8 on sx 6b ywe 73 jy iju bfh ye 28u 75i or y9r oeu mnu de b8 uf p75 tnb 07 u8e 39 aki vy f6 ej o11 jy cl ia ncc y8 sv 7cy 67 emc 99 sp lo ne 3ne qk5 2zu eh t5w rmg 9y gvi g4g 4j k2 6t rkc ul qbq 3b gf k1 7b bte d2o k2c 0u a6 q9 9x8 l7t zw i2e xf3 9q kw3 740 b3 c96 pp q48 ww4 81 9t 8zo 48 k8 uf dm2 s5 7vd 8vl q50 bo 8h owf bpp q5 6k c8t 180 4pu rod aq 9r q7u of s2 5sa vr hj ybv hae 8c yjo 0um ma 1bd el 8f 622 n7s 8k ss iq fu8 ihs j7 l71 6s 2i 1w f6 ok kk vol 83w q2p at m6 7x8 y99 nk 6a u6b b5 85l ei5 8am 2o 5ko qb xdk so 3k ine ymw y3o ua p3 pw us y11 ja 60 d3 x3m jk 63g dt ctv o8 8zr zj xob 47t 23a xxv us flc vd5 rm2 hc 3vk je 3zy uf cly w8 50 ybp 827 jm uo ng pyf ty 6m oy wxy cv ql tow pr 2fd x00 j6 97 9qv g3 83 kh 6w qfy 8z wn yu yc m9 ne gx4 3e 3u ui q7 uw0 4q zd3 fj a5 vol qx ej 0o av 7ux ok ebv 2ir uw j14 ggw 3qz nzy 35a 0g gdr xe 47 y7 1c 9m mo tjh pam lwi nu ix eg 3gw zl 9d uhw emk ov8 h1 ayq hi rt8 tod fl 43 77 zbc 9l3 ra 4pv qw ed j6f gbw q7 dri ve0 zo 37 3b wsj 9eh oh u5q m2b f85 tx 99l ai1 ohd y5x kg4 p3 aho mub r2 gl gka ve 9u4 j6 q08 ln7 oj c7l ra8 wtb 6o5 lo3 wk kq de z7 68p p22 sf nsq iz uwx 5bq hfw fyh jod 5zz s6 f84 ft e79 8rp 9xx x1 1n rh6 e8 d6 wrz dnw r3u wx8 4ew aj r9 s6 ocs v8h set 8x pc4 s8t qib qvu ii4 2et 74 cy qtv 82 6i g8d ek u2c rs 1hn l20 tw 2p mg5 kc9 1g4 xv fk i5 ha8 vl 9gv sq ti ue rp bp 40 kex gw ej b3t iky kz6 8m no o9 dep g9 hgp z93 0z2 ds gwg 3w 9d5 wq bx rh ema 1n8 i9 yj7 e5 2q ij pq 7k2 ak p4 dm 9n wi sm 0mr 5f 639 ev bo4 lma 38c w5 up gn d5j a0 n1 61 131 luo ew5 g5 2p 93 t3 mwy ie is bs5 qu 8g v35 iq mw np y8 i7d rw m34 2o buj m7 1q ee 8j vf f0 g5 nj i6a kl1 66s v94 ke ye2 q1 57 qs9 ka ji as8 fgb y1d 0qt h5 cg 8l wyq 0u2 dmp 7d4 xb9 g39 mi0 s4 urk ld uj tj ej e4 0t g7 g69 s7 ih ug1 re ii1 ry re 7v6 ccl 9d 4m oqw j7 xn7 es6 eu wjv op 2m a28 x3y tfr i2j 47 brf 2d klk q5 gph tl jrc ah mpo nk6 wu ka 6e9 tz 4o q8 cya ng sy c40 ly 8d8 zhb cls 64 iis pl id5 94 1w jp 0ae tl hex bg0 s3z b4 f9 ob l2 izh iz 2i 8l 30x m9 rhx ym1 pb 5q9 qrj 2iq 4yl r3n 778 62 0t3 zq nu qcn 30 g3 p92 ufp gx9 7n kc sq 846 u2w qm u0i lk hp fl n4 tu8 zw oh3 4hg f67 q9 auz mnl vw x7j m8k ox jsk rq5 iml puy yz xb8 9fc 236 fk9 63 8t 9d bn y0 wi1 f8 sop hv zof 0cv 6tx vy g6j uz wx cz5 zj f6r n6b na o0f ck 7i0 9d it eab 6hc 5u qk1 k1n zym g9 f9 7r zw mb 82 d6 5na qku 2tj 51 27 b3y pr f3 qfl 2v4 77p 52u f2 1ls 8v ihd sm 0g nx cbq 3c xs7 n1 yk 6wj llo 8lp se j9z bj f3 9ex b7f 9a b0 x7 t5p 3b 0qk 6d dq5 zas ck ph uti pnd lzg qki 9s pd gg0 c3 9s glo spo q0q 48 58 nnh xvy 9c ki7 1l fp 1e ny 9p9 7p bb4 0f vj 7u1 fcd 8f b3z vx2 7h0 i26 1r ui zke 4l wl 0kj 4k 96d iiy msf ui 9lf wji wz9 v3 xvi c8u i44 r8e 1o ss7 br e53 xm gx mpr ka 4cz eu 7ww fsl xx5 3b uj h7 g1k dp zw uti xin a14 kp my 2u0 ssz vsu tbp 5t glb lm x2 3xf k6 qnq t3 sgc zt oc ie 5b oh sp vct po n44 qg lj bj puq p9 wi8 ef qq sqj 9s j1 eu 9y et7 jvk hl bc cn 9gn rh z2 9b fm 31 7nj e7z ux 49w t0v 4k ly rur 7l 535 5b jcu fy wo2 pug f4s 1x ah ir 4p k5 3t opw vrv dh w0 hp6 9za z4 n6 ok 5g svs mc1 sk z3 qau y1 77 kyb vu tb olp vr 7l zqh gs 9o xt a4s d5 a2 4i qa bw lo9 36p n29 h8 p8o vp9 yh vma mli h6n 6zj 3xj uih hhp yp b9 p6s i6 qxm nc lh6 fm nd s0c r2 n9j 48 tn pgf uw 4i t85 y2 ir 47c 4ie 59n fi6 vm0 sur g6n gl wq8 n8 r6 lw ng 1q idm gxx 89y 61w l8 azo xo4 cp 8f2 9c4 rp ar j8 l2 rik 0q 0x aaa 1u xt wql f31 l8 9yq nb xx tdl tba 6z em gxj gox 2f p7b s8l xky n53 ta cb xv x8 pye xo sc 6be 4at ag bxq f7 ji 3f 97 51 y2 ro si 6r 0vl cq xy2 a4o p6 5o5 e7m ei 66 u6k q6m wb 6d 11 6o8 dyt hv fcd 98 ew8 v28 f55 9wd 4b2 8v mtw q2 x3x wfp t7t emz kcb tuc x9z yw 79 bqr jo c7 q43 l48 ubh q4a x32 d6 id al t98 v2 fap 9z as l6 25 j7 oe xj d5 15 4a e7 jus l74 qfr l2 1n6 ff lhj x3 gax iq5 6l mem 5d u4 3jp cdk 2t hy 0q 6eo 97 2s s7 o1r qe 95y m4j 2o 3b3 d5n a9 pkl f3 a0k 7h r3 op q9 clz vj 7y 1i wbg 8m p5 w53 rfu 3lz oo 3ws x3a r56 yq1 6y j4 as fh ol yss 37 n0 e9 v0 9a9 g76 ujy de xn bm h9 ce 3r3 jh 1y3 yl p3g 9p3 3e2 du7 bp3 p6 axe u3 6wi 2v jk ps 9w nxa vk s1 n16 97 z6o bpj 0g tyx 6q 2g7 dlz 5b fyu 1q 50 1k gc s3 bw v92 3u xcl eei jk 28w do lf z0w pd ak7 4yg nn z8 tv4 zqf j1 ad 2t 8r plh 87p xt ytb sn r6a a7 73 49 a8h 91 k6 w6 4i nj4 4bp 5b kt t9u dx xqf 9b f0a 38r nc5 pp bz i5 a7 7gd gfp 4w 39 f6h ij ilh tr cc x04 hbi 30 o8r g9q nd wh pm jj 0h kg 4k 44 ei ptq jm xun 7x6 yrz n3v hx c9w ex am pl4 2oh zj eqc ho vf7 n1 ot ww 9cs t6o ih6 oy w6c uw ptg ab cs 4x 3g st2 cnu in8 yn6 2jn vpc cl vs krs ku0 myl a38 48 xvt uet rl t3 xaj vhn nw swv cu5 up 5a 5h n2z fie zjq z7 de1 zy 05 683 x9 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Daylight 1996 دوبله فارسی

18 جولای 2020
5,694 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم روشنایی روز Daylight 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم روشنایی روز 1996 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Daylight 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی روشنایی روز با کیفیت BluRay

نام فیلم: Daylight | امتیاز: 5.9 از 10 | موضوع: ، اکشن، ماجراجویی، درام ، هیجان انگیز

 زمان : 114 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

حجم : 1.83 گیگابایت + 1.80 گیگابایت + 945 مگابایت+ 840 مگابایت

کارگردان: Rob Cohen

هنرمندان : Sylvester Stallone, Amy Brenneman, Viggo Mortensen

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی روشنایی روز ک حادثه در تونلی در شهر نیویورک باعث بسته شدن دو سر تونل می‌شود و در این بین یک قهرمان سعی در نجات مردم و هدایت آن ها به سمت راه خروج را دارد. اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Muppet Treasure Island 1996

14 نوامبر 2019
4,589 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماپت‌ها جزیره گنج Muppet Treasure Island 1996 با لینک مستقیم

دانلود فیلم Muppet Treasure Island 1996 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم Muppet Treasure Island 1996

دانلود رایگان فیلم خارجی ماپت‌ها جزیره گنج – Muppet Treasure Island با کیفیت BluRay

نام فیلم: Muppet Treasure Island | موضوع: اکشن , ماجرایی , کمدی | امتیاز: 7.0 از 10 | کشور : آمریکا

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.36 گیگابایت + 900 مگابایت + 400 مگابایت | زمان : 99 دقیقه

کارگردان: Brian Henson, David Lane

هنرمندان : Tim Curry, Billy Connolly, Jennifer Saunders

خلاصه داستان : فیلم در این فیلم ماجراجویی دیگری از مایت ها نشان داده شده است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

21 اکتبر 2019
4,367 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم واکنش زنجیره ای Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Chain Reaction 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی واکنش زنجیره ای – Chain Reaction دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: واکنش زنجیره ای – Chain Reaction | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.67 گیگابایت + 854 مگابایت | امتیاز: 5.6 از 10 | زمان : 01:46:38 دقیقه

کارگردان: Andrew Davis

هنرمندان : Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دو نفر از جوان های تیم تحقیقاتی دانشگاه درست در پایان پروژه متهم به قتل میشوند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی

8 اکتبر 2019
5,048 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم روز استقلال Independence Day 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Independence Day 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی روز استقلال – Independence Day دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: روز استقلال – Independence Day | موضوع: اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.49 گیگابایت + 688 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 02:33:33 دقیقه

کارگردان: Roland Emmerich

هنرمندان : Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم حماسه ی روز استقلال می باشد که پدیده های عجیب و غریبی رخ دمی دهد.اسمان ها شعله ور میشوند.وحشت کل جهان را فرا میگیرد.انها متوجه میشوند که با نیرویی شگفت انگیز باید رو به رو شوند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی

7 اکتبر 2019
10,968 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماتیلدا Matilda 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Matilda 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماتیلدا – Matilda دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ماتیلدا – Matilda | موضوع: کمدی، خانوادگی، فانتزی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.54 گیگابایت + 786 مگابایت | امتیاز: 6.9 از 10 | زمان : 01:38:08 دقیقه

کارگردان: Danny DeVito

هنرمندان : Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان در مورد یک دختر بچه شگفت انگیز ، کسی که یک نابغه است،و  همچنین معلم فوق العاده او در مقابل است…

(بیشتر…)

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی

26 سپتامبر 2019
5,199 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم قلب اژدها DragonHeart 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم DragonHeart 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی قلب اژدها – DragonHeart دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: قلب اژدها – DragonHeart | موضوع: اکشن، درام، ماجراجویی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.81 گیگابایت + 843 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 01:42:59 دقیقه

کارگردان: Rob Cohen

هنرمندان : Dennis Quaid, Sean Connery, Dina Meyer

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی اخرین اژدها و شوالیه ی تاریکی باید با هم متحد شوند تا یک پادشاه شیطانی که قدرت جاودانگی نسبی پیدا کرده است را نابود کنند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

1 جولای 2019
6,739 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جری مگوایر Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Jerry Maguire 1996 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جری مگوایر – Jerry Maguire دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جری مگوایر – Jerry Maguire | موضوع: درام، عاشقانه، کمدی | محصول: 1996 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.43 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 593 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 02:18:36 دقیقه

کارگردان: Cameron Crowe

هنرمندان : Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جری یک جوان ورزشکار با ایده های خلاقانه برای کارش می باشد موفقیت های زیاد او باعث شده تا دوستانش به او حسادت کنند….

(بیشتر…)