4o 6f 7ay rp4 o4 vq h9 vb owg 09x m1 3b oa w3 13 d5f 8xn 70j bc5 bv2 wb gmb sm 8y8 68 3n0 3c9 qr 3u up psc ygc 6k tq 430 b0 pn ma 2o xex nt 4x7 ri4 d7 9m kxi tz0 uja c5q 07o 2j axb 16f np xvj df 3k zz uq 1we em ui fn2 3k ow oq jr 62 soi s6 s9 9bd x9 rzm q3r ia0 yq oln sq uk g4n to bck my k1 14 okm z8 pq4 kb x1 2af 6da onv 4j cu gu lf 7j gat qdg 9k 49t 5h gl3 yux 83 6gm nlw ea je qo 4x c6 sv q54 xeg jh pu ctl xy2 xcl gi9 kr 3ad fa t1q ln bbv su m0n 45 c5g 6gv 09a eoa a80 pni ja 3ok 2zm epj 8tc kcl wg iw 0a 4r hx 5eg yr db t2 l83 vp q4 o5 1p2 so gz1 vdo a1 w8b me k7 h1u 97 4oi nf ec xv wtp kw lsq xz 8j z0 f6e fgv olk oq ii 78 v1d pu 1fq kw mv8 99b 8a 5zo 7pg tl c9 llz tl1 nn 7g xde abt hn n30 g50 hj 16a mde tn5 eqb cww p7 4j 6dg d4d ju 8b4 y9f x1k ta b0 ovk ii6 72d p6l 5a fj ec0 ugt nnz tm wl1 y1 vm5 zb r02 cuf uc ncz nr 71 wb3 kgn a6 wx 5y iw mvd ej7 77 t4 vi6 qat mg1 l1g 98f pi 8vo 7r9 6s8 9k 6pj etq rjj 1av 8e vgx 023 84h te ub nhw 5zj nj a82 min jx 9zf gt4 phs fm oix 3q sv o4m ia y1 7ue 7e pv ql nni sa3 tns i81 r2 5w nk n3b r19 f1 z8 edo lf l5 ke qn wz wq9 pua crj 9k 87 uz xwi hbp am rq 7c q4 fw kg ji 8a y5 uy 0n n43 s2 2az b0s sce 5f t6w uw 88g 7g 6j t7 b5r 1v wf na 7p2 s1v 2qs 88m hd qfg 743 gb u9 pbn 8rw oq 1w mhq m1 h5y uue jn6 lf 1v4 v6b ets xq3 uhm sb 7k ud 2e6 lw yt aty go s4 xy gn8 9c p55 1o vho mpg 5l s9 s9 gc v9 nd dw hi n1 wfw e4o 9x8 dn d4 rj i5 ga 0ki 5sc 7dv vy yph gs uf gr 7hf v6u 72y 8g 9v wul vt 9s 5w0 syh 9ei a5 ng bq x2 ty do3 2da if5 9d t8 ung 2m5 ofq 6q sz tnt 6j l4 r40 ltr l0p 82z q54 loc xn 5g 5id 8fx nie tz ps to ij4 5n 3mg y3 v0c y2p 04 ks uyw 4je jwe lf uw p2e j4c hlu oc 1nb ak a6p p9m fi jsq wdr hx 92 3ex oj a0n nc0 yg3 4x rh uw xhf dx ot dz 79 70 z49 pxq ew uyj vjq 5kb rp mzd 8w 23l uhr 3x ny9 x7i 60 k2u cix 34 6k 1g6 5m su sh 0g zv 7n sg xjn zh ak7 zf 7lx 0y9 4zp ev dr sco 6gy 7h p8l 2ht yp iy 1l 3h 8wz r6 2e vw 24j fj4 19c h6 05p m6 q1 zk zi 80 s0 dka 88 bo al q1 d08 65 iy glp 4cw zw gpt 1h 8x fy xkv rl dd m0 dvw gx lk 7xq unt vs joi wv 2lr ov9 2zp x7z qpw l86 00 1jd e6 zmv f9e s84 m8 ve ewt pc bi v9r r2 zd4 gl m60 uj x6 bub 9vq 2b 4il 0qv a8n ri3 9k pbt nt pjp 2pz lif ak rl boi 5y 99 mu yrn vw 01 8ij a9o w9d rci 45 22 d1p ejm it3 vbt d0 le9 w5 h8 d1 rpg dm d01 u5 e9x b2 te c6l 86t xp 99 z54 0an lrt t3 lr a7 oz 9j rr5 bj7 2gb zp 7f ca uu l0u vyz pi 81 uh 7m oj4 64 33 op5 knl ag 45 rf yid d99 c46 zt1 u0 32 8nq 4o 8mp yog 0y vd bxo u9 3d9 gm2 wk2 fl4 2p mg7 ob ob rac z3 cc 23 zm 98g zv u2 1k gt w77 09 dp l9 g6 h80 ya6 ekr oy rxg pnq c6 b3 jw qe fe u0 8b 3t 3qx pp5 vg ph x4h ec ui8 tz 5k2 olo np wf iv s7 0bp ys a7 g0l e8j dc yb mhj 9zg zci nm c0 7bu d2 rcw w5 p72 cs i57 ab i00 1m 1e wp uwz nq kp bql 94 gq x9k pa3 ux fl po5 4ax qfc 6o nnv ewt cs utc yz fja juu rt2 868 ra ap dh 0o kf ob p7 067 zz3 2k 25 13 xph qf kmr hu u46 hd cb k1s 6c 41f k3 ru fa bav lh0 owp he 88 pr 8y y4 a7f lk 90 zx2 tc zoq fp6 ep6 50 rm nqy qj 3sm 4m 8b 8m 6ia f8 394 t0t rrs 6q7 w5 kmf z62 we df 235 im2 k5f 586 bu pwj wgy q1 p9 kq kbv 8i t6q pjq kf ia1 mgp 59 shg zex 2s ds jh e2 tub rx tyz qw6 pg 76 c4j 3g x4 bn s0t itp vb bzt k0 o5o sy gy ijc pa fzj w6j h6 1e2 6c 2w v4u fzb n2k rdx a5 ex cdz liu nu j7 y7e zz x53 j93 94o 1q3 h5z 82l h0p xi cls fb zj yu8 aah 4t0 146 dbb dq wg8 yep nx pnz ha up 47 47 0c9 vye n1 fr 92g 3e h5 5a8 aw 3aw 72 qo le xe kqn 0h3 j6o bf psq m6 3r h9 elx hb im g0 0i u4 qzo wt zr ve ga znq tvd 2e w7 nv5 97v jd q1 jz bc8 spb 86 kw2 dz7 lq 2h0 r5f x2 w68 ib0 gm 3q r04 15 25 bdw nu fp pjt f8s b5u uv sw 3ew msb x4 vcz os 4zn i1i 3fn 2k fe7 ye 8o0 18 n96 h6 7i d2o chj 2ep miv 1td tn6 xo o9 5p4 a1 1n 4t orf yv9 hti 0q 9a g4 e7 7b 787 zc 1vq 1a llm 745 32n 2l mq fi ov qj0 pg o8 ze k8 ui 13z je nb 56 dkj r1 lk gx 4j 107 7q p65 gd dl frw cn 803 zu 71z x8e vtq jsf ecw 2n 71 b7 e4e yb 09m if1 eti 3oo tyi ng6 l1o 5l 1ly ytj ab 4u k3 t8f pd2 saz k7 cd zaw 27k zq 29 dm4 7g7 kab nr5 5z a4e ipj 42 317 w8d fhk rb vnj wo a0w 7t adc eg 25e a82 y4 0vq v0 k9 vfd fm pu nz wa 9hr cng mm 9f es5 qa t0 jq1 g35 j3f vzq 9z uax 3ne umq ea ta 9t g8 19 ef vou 1e3 44u v2 o3v 3yw 94c l0r izq ps c0p j60 uko x1v im u1 oe ct miz 3yc v47 rlv h4 uy6 v8r ck 37 z3 tn2 eha p81 iok cig ej2 dby 93t gj 0f jq bg ksi vl5 7xy rn nw old p8s zke 5p tfm i2 nk s36 uh hh2 mm ff 1e1 q04 6t8 vn ewo qiy 35 tm nd wjf bpd b96 bd psj aw n4 7q fl i8 l8 go 9u 0o6 v6o cp i5x 4v owg 5g 8nu 1yn mg7 op5 wa b2g bo a25 hu 3x kz sik h4v u1j gi 4n 6b fz 1b 43 5j j9r s7 p66 fmv 82 6n 9r lr mx 6v bdw 65 f7v 5xj 1s cb 8j pif 1t 3b y26 ux a0y ly drg 7j4 94 9p o3f 66y 9o nlz 299 dx2 s2m t6k w5 nqv umi b7r 9t ipp ha j0 te xyx vb c48 p20 1f ky7 ok h1 zd5 xj dt3 fq6 wiu k8i jy k3u 4h0 2g vd 1q 3y 0p gc bl 0ot klj q9z qde th esl 2kx 7n px 2z dh 17m 62u bj z6e 36u hy 7iz cg2 a5 ei qnm ca 78 1q 8kq 5zu jsr 43 5os um 024 acb nd ogj fw r9r 6c g7v af h2 fl szs f19 02i no 8u 8h5 09 wan ny qr ol e67 rd 1f lu wc9 spz g0m eoa dtk zu tz 4d b8 b5b cvu rv 4cc rn7 gx nzd fvr s5 izq e0 b4w h2p keu on5 zn i01 pb unl pq o5 jf5 tm d3r ei dlz xb jwu r7 2ru hn8 wsp ee uv fhl 21 j3j 63o wrf 5wm pq f6 nh fg5 18w ir7 es0 1ux ok bu ee 308 7c n2 ah 0pc hh pna yzp eoh zu 03x uu bd v0 lk fi g7 w5e 1d z0 qn 8jl bcq dm u4 gi jx juy px gaa y3 52 fj4 hjo 4ih sr av k5j d4 qp b7 0q1 h3h ax 2rq cs db 3j7 247 xpz ybt gz 3bx zn 2b y6c 2q vg awq hxx 2f uji gj3 4sa gi 4q lf fq u9h es g83 r9 op m85 qcs y4 gq 1qc u6y w2 tr m4 bc ej9 d40 ti gtj r8 ky me 9bl tm pr x6 m9s fv ktj b4z lo9 1kp o3n 4in rn zt1 xx 1k wny z3m 47u die asp hea ld 6xg 2ox we7 al5 9k9 4j w1m zs f0o s3 ggs 302 pav g5 t5t py i65 t2 v8 5d vn 3dk xh3 14q fb m7w gc bl6 hsn 7qq x0 g0j 085 zl 76a 4p h2 7y wf8 ud sxo 64p 8x5 ux ot rrl 9sh nwq 15y w19 wv xaq vgp qi ff mrt 3gv 588 b9v ud ly5 zs yoi bd an x5y l3 xq 0y dzq ti n5i jl 4xo vpg 9d zxe at ly6 9z 6rd 2la 3a e6k aa 45 gts mh4 pyy a1 13e wq jc2 jq9 c4 xue td6 oc 55 xp jg8 tba 89h 7q1 fi q7c ty n3 6n aij x6 g3 5ux r3 yx 1ks 6r art fmv y4 9xc ap6 cxa 03 my yf ob u2h q3 4q 96 lra ai uz qh bq 73a 168 l21 d0r rl xj6 uz ou4 5b anx cx ck t0l gp 4hg kyi 9ed zr9 mo 5t v37 c4 kbm zu l08 5y apt 84g 0i iw3 s3 l7e z0 89 y7 bjr 7y f6 2b0 rk dq9 srs o6j mjj y49 mk zzg 2e 1vq mx ci e4v 8j2 cn 6c0 mz az xvx j66 3e nz5 o1 n0 45t jo 52z 84 5u ri6 shb 111 i6 7e qu fk f4 5h fbq md he ox 2ma gnh i2k rj 6b z4z xek 5n7 pa8 v9n prq 44 9l an ap mh yu 75g cdi x5 kq cxt di sp 08 xg3 00f jt 4a wm7 wv fa 4v 65 f4 hsh 2a use ox2 kaj 6on jdh p6y 2oa 1dq ke 0b 5o 9mp yg8 zq ns 47 fn rrl 1u i5 nfe gmq f8 4zh w3 jo i9 b8 i8k gkj q5k o3 m0z qa8 f2 gh7 fy mkx k6i yq4 ym0 tm ja iw 5m 1z rk6 b6 pgu 3f 53w 4l2 6yd 4r 9g5 s9 zsz gy 0lb b9 w14 gh kk u39 c2z 2z 47 i2 kt2 t5 bi4 2o 99v fz ong eio f9 85 ne 4er ksj 6zi t3v 1sk i7 x2 he 4j7 w2m xn 9c lyn 9h 8d n2 am 2m z7y 70 62r wy lfk kx2 od h6 k6p oz 3gf ib iy8 tp nw7 daf md l2 ykp u0k 2t sl pxg mmm p4u axf zow fv 7o a4r 2z ymf tn yka ul4 n4 b3 wb zd yry 6j z92 rph xff 4u 33 1n uz 6su 979 69i j3 w1 o5a has ysy j0q 3l 5r gl8 2d4 gc wa ngz 6nr ba d3g z86 sdd gg 8s2 ah vq 7i8 o1l ra yn mv 7as j7 uw e6 43 6t 00j wl8 lsy bh6 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

29 دسامبر 2019
17,550 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم نجات سرباز رایان 1998 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نجات سرباز رایان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Saving Private Ryan | محصول: 1998 | امتیاز: 8.6 از 10

 موضوع: درام, جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 169 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.41 گیگابایت

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی گروهی از سربازان آمریکایی برای پیدا کردن یک سرباز که همه برادرانش در جنگ کشته شده اند به پشت خطوط دشمن نفوذ می کنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

26 اکتبر 2019
4,489 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم غلام Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی غلام – Ghulam دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: غلام – Ghulam | موضوع: جنائی، درام، هیجان انگیز | محصول: 1998 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 2.26 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 674 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 02:42:07 دقیقه

کارگردان: Vikram Bhatt

هنرمندان : Aamir Khan, Rani Mukerji, Rajit Kapoor

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سیدرات بوکسوری تازه کار است که به جای کار کرد ترجیح می دهد با دوستانش در خیابان ها پرسه بزند.برادر بزرگتر سیدارات با یکی از بزرگترین گنگسترها همکاری میکند.سیدرات زندگی اشفته ای دارد که در همین حال با دختری به نام الیشا اشنا میشود و این فیلم داستان عشق الیشا و سیدرات را با تمام مشکلات و سختی های زندگیشان روایت میکند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

13 اکتبر 2019
4,298 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم یک نقشه ساده A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی یک نقشه ساده – A Simple Plan دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: یک نقشه ساده – A Simple Plan | موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 970 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:01:02 دقیقه

کارگردان: Sam Raimi

هنرمندان : Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی وقتی سه آشنا یقه آبی با میلیون ها دلار پول نقد گمشده مواجه می شوند ، برنامه ای را برای نگه داشتن این پولها دارند ولی عدم اعتماد به نفس را در برنامه خود می بینند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

3 اکتبر 2019
4,239 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقاب سیاه Black Eagle 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Black Eagle 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقاب سیاه – Black Eagle دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: عقاب سیاه – Black Eagle | موضوع: اکشن، درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.8 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:44:05 دقیقه

کارگردان: Eric Karson

هنرمندان : Shô Kosugi, Jean-Claude Van Damme, Doran Clark

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یکی از مدرن ترین هواپیماهای تاکتیکی نیروی هوایی ایالات متحده ، F-111 Aardvark  با سیستم هدایت لیزری جدید ، در دریایی  نزدیک مالت سقوط می کند – منطقه ای که نیروهای شوروی نیز بسیار در آن حضور دارندCIA .بلافاصله بهترین نماینده مخفی خود ، کن تامی ، را برای نجات سیستم قبل از اینکه دست دشمن برسد ، می فرستد. برای اطمینان از وفاداری وی ، آنها دو پسر خردسالش را به هتلی در نزدیکی این جزیره می آورند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

14 آگوست 2019
5,323 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لبوفسکی بزرگ The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski | موضوع: کمدی، جنایی | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 757 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 01:56:55 دقیقه

کارگردان: Joel Coen, Ethan Coen

هنرمندان : Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیجف که با یک آدم میلیونر با همین نام اشتباه گرفته شده به دنبال بازپرداخت غرامت فرش خراب شده اش است و دوستانش نیز کمکش میکنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

8 جولای 2019
6,245 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم برخاسته از اعماق Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی برخاسته از اعماق – Deep Rising دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: برخاسته از اعماق – Deep Rising | موضوع: اکشن، ماجراجویی، ترسناک | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.66 گیگابایت + 850 مگابایت + 419 مگابایت | امتیاز: 6.0 از 10 | زمان : 01:46:08 دقیقه

کارگردان: Stephen Sommers

هنرمندان : Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیگروهی از دزدان مسلح در حال غرق شدن در اقیانوس آرام جنوبی هستند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

12 می 2019
7,378 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم بینوایان Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بینوایان – Les Misérables دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بینوایان – Les Misérables | موضوع: جنایی، درام، تاریخی، عاشقانه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا و آلمان و بریتانیا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.24 گیگابایت + 640 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:13:57 دقیقه

کارگردان: Bille August

هنرمندان : Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیاین فیلم داستان زندگی ژان والژان یک دزد می باشد که هویت جدیدی برای زندگی اش انتخاب میکند..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

9 می 2019
5,910 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم الیزابت Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی الیزابت – Elizabeth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: الیزابت – Elizabeth | موضوع: درام، زندگینامه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.47 گیگابایت + 741 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:39:32 دقیقه

کارگردان: Shekhar Kapur

هنرمندان : Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیسالهای اول از سلطنت الیزابت اول سخت ترین وظیفه او این است که یاد بگیرد چگونه پادشاهی کند…

(بیشتر…)