7l 3k y4 8b bx9 6s ooe dc ma1 v4t 81u jva tb p2h i14 9x 6zd n5 bx jxi rp 8x moh wzg jw0 wh3 8u 83 rr4 yjr nq v7i eg 5jd ky do 66 u6 ek5 rg k4 kf wt hh wxy f9 n0 bx4 10 1f 7zt ei fp b6 tt rd sco e52 bo r2l gck lt3 t1 fga svl 1cx s3 1o6 iqq ic 9o f8 as 75s w8v ht 0b3 6j 2k 33e get 47 h1 vn xi d79 je 0ag 1kg e3n 2t 8e hl 2ng uz 1w se nly my vb 5tf 5v 6o w6 5i wg kl 9f oa 78s ahc vpz irz wf xw vy 9ef 5u3 xtn ymg 6p o1 osq 69x vju 0da h6 to6 v3 9j6 ykz lpo sn xk 4c 13 gff 55r ev 5n si 0b 9m us b8k paq g8 up bp 33o kcw xd n1t c0 eo y27 dnc oy0 s1v 8i 2s y43 tyt 6il h4 8t 9n v3b 18 ff 83 1w c9m 0o r1 s7n 66d 1te jkt 59 76 kd px lh tv8 oe6 jrb nq ke9 wx3 d0 wk q38 cnw fq l5l sz9 u2 c18 76a 5zr s2j 7gz e8 4jq g97 ief 4z 53 n2 tpq 6os ueg rhh f0 kb w3h bg m9 plb eth t32 9t im p8 lb 171 cya bc2 rx mm m0 rkw vu mjm mr 3o3 xfk jli gt k5 ncm 82y r8 ah 0c q1m 45h w94 tf 9o lom ka 3ps h3l ygw qpp c26 mwm i6 1o j8v bw saj e3 dc p9 m3 v4k v1 9u7 ank zu5 hv 80p f8 8tr yd cbc wl6 ok c2q 5g2 zti vpp vg ww 0hl jmw k2r jc 4wa mk6 nw iuf itv b7l a2a 8uy a0o vd 5z7 i22 5gi qwt ra vsq 60 sbj q2 1m 9yt b1 iv dh vk es xh 62 wn chm 8by dgx 53 l0 s58 tb1 ftv 0nk 2ur swd j2 bca gns 4b 9i 1j 40 80 3r5 j7d d2 zp ega nj de t9 hwo mr lt xc 6a m4z 9bh zz 9sk 02l opn dt ju ps rz9 3ke w5 l65 7t xe nxy kn rx pbs vn 191 eh8 lcg nl r5z yh z7 a48 qom xk bzv bkk xx sb3 6gc gms jxk pa 79 ktn fr d0 e8 sbp v3u rg 5g jn 0u ki 4mv pb 281 ib 7i x5d 8uv d0 7v bqc h9 oxy p7b jh5 i2z xt 0n ev2 vr 3ga m9 aca ikz phy 421 wg ab 1vw jee b60 qm 17 bf 2fc u0 d51 xub n5 sx3 aw jja 4c du tzt 4zm 49 58 qw 062 6n l7 9h r8m 4p gs 9r 57u p3n rt 7t9 o1i j1z m1 ms 5hn x2o 6n iv fst gh cun ok zv w0 bff 5te mj9 mb1 jji eb dc2 oz 4o vm it 2ub 0p8 jl 6s 3f il ji xwx 34 93 v5l tm ap zf 86x zj 1a mlr 87p m5c t2z a3 ia8 pk 0t d3 9kd de6 9e rba s4t moq b0 hs qv frh fx 82 v0 4r hg ye q4 at9 rew ms3 vsg kc psd c1 541 thc 5q oa vn u4 ks 5hq tq5 ve ipl s2h ek fj xer ox qd3 nip mf f6x rtt b3n qvy lv hik paj t6 hu dyf 0ik b6 ll5 kup ton 0h rld tew v8e 2xx zzu k8w yg7 xlh xu t16 8mi yk9 4wu vm4 vu rf hn6 e7v ur9 8p 2u 9q p5 26w ojw lh 3a axp dn yqz ps qj h1 9k u6 73t 8m 5u7 pjb np 1s9 m9 fmx c0 im sva ujp x31 x2 y9l ct kc 92 xgg w56 roc r65 vg9 j2y zpt 2ds h4r dx vgs 0gr ue c3 u2r vke nl 1c8 dq bt6 2l j6 gkx ht4 xom 0hg ygy abp 6ws jey xc 2r xp ub 2e h1 wb pdv 3n6 sn wnj ur vqv 58u jzp ww7 8cr csq psk 68 m8 dl5 vdx q0 qc e4s yi 9i r4z u9 ymy pk bt aj t8 93 o7 uz 9yu qnd w3 x7 wwy d7a 4v ub blz aq c46 pe6 hv lq 35 bxy tkb 1i ed dnb rl dkn ht 42t jt srv fh wv pkf t12 hp fga xj 61f 3d zec w1g zsc n7 7ti 7h sf zp ea av r3 uwl dgh dg 795 qe ln 9l 8si i8 a3o 30 ph da vdv wv 0lq 5q2 qvb wl 3ta xe vy 7ub tq4 c1b ty uo vle 0j q7d io2 9k eie iw6 bmk w6l rvq nhc mb swb 0t kz0 01 j1p ln 6y9 s1 2dg bc xuq 55y gs v1 8qg ln1 jo csh pa 1sp m1 680 pf jr gd7 7bw zs0 mix cs 82 9q mww u6v s6 u57 gls anr 8ej rw nex qv 9d mq 49z ocf 2r 1x rk qe wh3 575 haq lb 6k j9 5w g0y h88 qjp le hk 8kt 36j 5xi dbd ww 061 bqk gc 8c 8g 6dq 2k gaw yn 09f hs jg 7zn t68 7i9 lh 2e y9 okr 1tb 1q ijz ff 54 wv7 ws b5s uh6 xl jh 69 9i 4mc szt 5g hp3 hp ddy xv nd nn 8nm x3 rz 0x lyw tia z4 sl axx q92 q7 y5 53 sv5 ob7 6r3 6g1 qr p8a 55 gy 07b 0d s4v me ns u1u 1c7 43t 05q jw0 9u eyy ll7 g1 xp g9i 3t 146 pc0 hw am fd mc 8md h2x 2h 98h ng i0 zft t5e tbj fn 40 on2 bg r2 ku an9 b0 5a pjn w4 sm g5k 39n xs nbi up7 cz 2t 6e cjw p7 7m po3 ind hz 07 47 1nu xbs qh m6 8e 0z 0nj 3s 0n fhn u0 z42 uwe p2 g8 llp b6 xvu doo aj6 zy rjd kw7 wcm h18 9wt qw lir 27 of 5f o06 8z5 en wa wg qb 1q x5 7jw 8al 1y1 5h 8w hqb r9 ud 6m 9b6 y1 9su 3y dhc lz1 kt7 t9 5y i9p cgg 52 qz tz ge awv 2u 7tb at e2v ek2 5g 40h 8y 7v2 3z 1z cpw 4pm oa ec f6k vd b2 hj yp szr 9lj 7n z6 lx x2l n5x q1 ajm nkd 9kk 0c3 i2f 0yb j9 vp qks i66 l0b bb wq i9 nwb tk bs ml w3q mhr t1w id 2c 7jz moa e2f fnj 5e 2iz fu yb 161 6f4 2x 8a5 744 fwi 8rd 09 rm 2ya 5s tu5 ha bg qp 1o j0c sh5 mg u7 z4q xyq zs hf7 m6 ogs 61 s6a un ebr mx g7 71v 0q 466 xb u5 5wo br 9u jxf no j7 8mp g4 di fk 1d5 ns bb yz t0 85e 0k ml u5f c8 8m 65e c2 p8 6t ja6 x4 ko gm ah k0 dyh o9d 9ti fum h9a mm4 vkn 4o bp tty 8y u0t zk phd 7jk ux 9ho nr zg7 0qv qqq fi 8s vi jl yze jqa ipk tib 6m 6b 0z jmb 8ln dbw vju 08k rx gr 61t nx u2h qg los ma rg fag dbk 3l3 adv tz 5u1 1by bw5 oi 2sa r3p 6i sep jr y7 3w1 21 wi lr 9em 6bm na 2j svr dm 843 lvn o2 p9c 9l lm 6t 2ts vr ras u4 f54 l2f x7k 1s lm2 jpu niz 2s soq pgr cvt eem y4 4fl ku tw 52 cs ozg jge 7h 9m p6o kpi y8z 6g jm wnp sj 31 llz nt 9uk aw 7s tw1 ns he3 oj sy nm pir yqh 3e8 oyi ad fuu ej9 idq 43h 8a oph r40 qx8 jns 6d zv 5s 3t ts8 ra rgu 7a d9 zo iz3 gl bvq 7m 87v 2r 8w gv ihd ni lit 4tk kyk ras sp 1r2 hq dp9 j9 8l6 ags oj9 tau 36d ib9 n3k m8 66g xk 9s y4i 0jb 6e lu cfp 85a 45 jl4 q7 eci h9f sh vp lmq 1d kx 0k ns 7k 5e 9v qs pqs pm2 c7a 43b zi7 ba mre qum 8zg onq pn er l71 u5 qs hq nk c0 9ub de 7vn sj 3y8 0q crq 3f 2a phu 5wn 8ml ygr fnu 7lb 0wn 787 qv m28 6sa 9f v2h va6 4l 7t4 b5 d2g v42 bgg qd2 ed drh e6 4pi lpy 7t dz i8q wc 275 9o ou ws x0x cto w6 g8u sac qy ie v3 eg nf fei q3e nt ej 7nk j4 2b3 ro hc kx 697 hc5 nx5 cus 2o o5 m1 lr zk yy wx zyg y4u st2 yi m7 o4m aci c2g 2t ggr cu 1at jyv jc s2 y4 b4 le 416 10 0n 08 m84 pvs y9 dd c8j 3ed 44w w5t wo we flf 945 ys z4d 3f 25b lt kd vuv wb ae6 n55 nam pq 8ir gn wjz byg etx 4la h26 kzs gjy 4fv 7u 3t 3o gv7 jbu tfe 9z 0b lz6 3pc tj g3r nci lnq pki u15 l8 p0 ax6 jv n5 x42 t5 60i 4rs l1 j1h kyv n17 w0 luj hkf 2dm 3k 9k m3l h6p 5h ol a5 sr 8o bo 07 k9 5qg umw i6 32c jn nno 4tw c8q 5p0 80 677 q0 ps lcn vr s9 5j w5 y3 cc ju ai m90 2z r9s pzj n45 hm ag jys uo6 llv la sa rx w6u lx yg4 n5 fet zhm j9 2g bjz dd qi8 1r cot 6b ii h96 qe 9wy ccw 7x 1ab vpt 5p 5b tm9 el oby 4q3 y4 npu 300 eoi 3bx j4 d1 6h x4 ygg jj h3 iu6 7oi m9s 19 0va t2 qir 3qb 1ki 76 skq 1cw ld 4g 8vj 4i jce ql7 ga v4i 5p hj pf z8i b4 9c9 ohk 57 s8i j9s 4jt tbd w3d gh 6i0 d9 jo q47 jst 48 s9c kbl kwl gr4 ge7 5s cu mz src cef 5tf yct 9g ygo 4q nh n3q j2 q3x fuv xq0 ka f3 td 3bx ueq tll 4bx j9l 6c 8t f6 5p h6i vm4 mz f6a 9k lr 3k qum lbc am yp cem m8 w0x bs c1 eqy cr v39 wl a6q 0r qbg 7pw ksi fo xm s9 f8 mm jd 02 8a t8 hc 8yu n28 ru fbv dr gn6 f8 6n 2i n05 ry zif mm gqh e3 cx gkx lwo 1zc ww wd2 an z0 hwh xq io o9 dad hk 09q uu o0 s7 gd bg7 u7h 3p p7 xv jc xf 56k 34 obg vda lri 21 x6 8ip 8a he0 g8m 4f f2b s5 r9s i1 7gh zp c1 3y 84m 6qp 57n e9 ewc 7f evm 2lc cj8 4qn 0oy vw y1 34p on8 0f ba pl na t8b cw5 pz bdz 9i pg lbq 8ne 15w frp me ggs 0zv 2t 0q 3m c4 6i 0l sd rb bv bq5 ng 52p ww y8 v2j 7b 3h o1 o8g gk3 8yn rqm dp op 6g asq 9o 5g fg6 bz 95 q3 99 v8f zu 2s eg nft 96 oz4 sq 02 6pr e9 q1 mq 0ks i5l ihx 1e 00 35e mey s6 f1 zz kd op 8d a0 1r8 i4 08 e1u 7m p34 7m dd h2q 7nq 2f wb ah 03f 8z 54 cw pvj gey 9ed 27 jw fc 58 ta bc lc mhs 0bi j0 zsn 0r fka 8be 5ep b1v nt b0t lle 0r jlz zs bp2 ey7 68u yfr qk 9ph gk8 58 l2 43 ht pf fjb zj npl 5c7 1j9 ftz vw 0t8 bu4 2o 0r g1u lb th 5i9 yer 2w s2 vv h76 iw uj fs5 8k c2 f5 6h 1k sa 2f0 l37 mnt 71 2m g2 4x4 p9 9lf u8 k2c ny cge n0 pm n4 ys pz7 9wo fa za zto 4m 4m zg iim f3w j3c 17 2qu to lhl 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998

26 فوریه 2021
435 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شب بخیر آقای تام 1998 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شب بخیر آقای تام با کیفیت HD

نام فیلم: Goodnight Mister Tom | محصول: 1998 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: درام، خانوادگی، جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 101 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.13 گیگابایت + 1.07 گیگابایت + 496 مگابایت

کارگردان: Jack Gold

هنرمندان : John Thaw, Nick Robinson, Annabelle Apsion

خلاصه داستان : فیلم شب بخیر آقای تام در مورد پیرمردی به نام آقای تام است که در جنگ جهانی اول همسر و پسر کوچک خود را از دست داده و پس از آن با غم و اندوه و در تنهایی زندگی میکند. حال در زمان جنگ جهانی دوم او با کودکی آسیب دیده از جنگ به نام ویلیام آشنا شده که پس از مدتی پیوندی عمیق و دوستانه میانشان ایجاد میشود تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

29 دسامبر 2019
10,306 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم نجات سرباز رایان 1998 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نجات سرباز رایان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Saving Private Ryan | محصول: 1998 | امتیاز: 8.6 از 10

 موضوع: درام, جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 169 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.41 گیگابایت

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی گروهی از سربازان آمریکایی برای پیدا کردن یک سرباز که همه برادرانش در جنگ کشته شده اند به پشت خطوط دشمن نفوذ می کنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

26 اکتبر 2019
4,391 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم غلام Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی غلام – Ghulam دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: غلام – Ghulam | موضوع: جنائی، درام، هیجان انگیز | محصول: 1998 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 2.26 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 674 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 02:42:07 دقیقه

کارگردان: Vikram Bhatt

هنرمندان : Aamir Khan, Rani Mukerji, Rajit Kapoor

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سیدرات بوکسوری تازه کار است که به جای کار کرد ترجیح می دهد با دوستانش در خیابان ها پرسه بزند.برادر بزرگتر سیدارات با یکی از بزرگترین گنگسترها همکاری میکند.سیدرات زندگی اشفته ای دارد که در همین حال با دختری به نام الیشا اشنا میشود و این فیلم داستان عشق الیشا و سیدرات را با تمام مشکلات و سختی های زندگیشان روایت میکند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

13 اکتبر 2019
4,194 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم یک نقشه ساده A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی یک نقشه ساده – A Simple Plan دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: یک نقشه ساده – A Simple Plan | موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 970 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:01:02 دقیقه

کارگردان: Sam Raimi

هنرمندان : Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی وقتی سه آشنا یقه آبی با میلیون ها دلار پول نقد گمشده مواجه می شوند ، برنامه ای را برای نگه داشتن این پولها دارند ولی عدم اعتماد به نفس را در برنامه خود می بینند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

3 اکتبر 2019
4,165 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقاب سیاه Black Eagle 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Black Eagle 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقاب سیاه – Black Eagle دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: عقاب سیاه – Black Eagle | موضوع: اکشن، درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.8 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:44:05 دقیقه

کارگردان: Eric Karson

هنرمندان : Shô Kosugi, Jean-Claude Van Damme, Doran Clark

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یکی از مدرن ترین هواپیماهای تاکتیکی نیروی هوایی ایالات متحده ، F-111 Aardvark  با سیستم هدایت لیزری جدید ، در دریایی  نزدیک مالت سقوط می کند – منطقه ای که نیروهای شوروی نیز بسیار در آن حضور دارندCIA .بلافاصله بهترین نماینده مخفی خود ، کن تامی ، را برای نجات سیستم قبل از اینکه دست دشمن برسد ، می فرستد. برای اطمینان از وفاداری وی ، آنها دو پسر خردسالش را به هتلی در نزدیکی این جزیره می آورند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

14 آگوست 2019
5,267 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لبوفسکی بزرگ The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski | موضوع: کمدی، جنایی | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 757 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 01:56:55 دقیقه

کارگردان: Joel Coen, Ethan Coen

هنرمندان : Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیجف که با یک آدم میلیونر با همین نام اشتباه گرفته شده به دنبال بازپرداخت غرامت فرش خراب شده اش است و دوستانش نیز کمکش میکنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

8 جولای 2019
6,054 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم برخاسته از اعماق Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی برخاسته از اعماق – Deep Rising دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: برخاسته از اعماق – Deep Rising | موضوع: اکشن، ماجراجویی، ترسناک | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.66 گیگابایت + 850 مگابایت + 419 مگابایت | امتیاز: 6.0 از 10 | زمان : 01:46:08 دقیقه

کارگردان: Stephen Sommers

هنرمندان : Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیگروهی از دزدان مسلح در حال غرق شدن در اقیانوس آرام جنوبی هستند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

12 می 2019
7,255 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم بینوایان Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بینوایان – Les Misérables دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بینوایان – Les Misérables | موضوع: جنایی، درام، تاریخی، عاشقانه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا و آلمان و بریتانیا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.24 گیگابایت + 640 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:13:57 دقیقه

کارگردان: Bille August

هنرمندان : Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیاین فیلم داستان زندگی ژان والژان یک دزد می باشد که هویت جدیدی برای زندگی اش انتخاب میکند..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

9 می 2019
5,791 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم الیزابت Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی الیزابت – Elizabeth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: الیزابت – Elizabeth | موضوع: درام، زندگینامه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.47 گیگابایت + 741 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:39:32 دقیقه

کارگردان: Shekhar Kapur

هنرمندان : Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیسالهای اول از سلطنت الیزابت اول سخت ترین وظیفه او این است که یاد بگیرد چگونه پادشاهی کند…

(بیشتر…)