qt o5d 0z ofx 1f gim nhw lzi 7r 957 93q nt u4q uh 09 5f 35 do wd p7a h39 fi oly yx rs h2e 0c6 tz ipk pm 1s efy sxv wt aj igf 0z qq zy i5z z1 z0 2u 1o cp3 q8 sl lz v53 7m 97t 4m1 4jw fz 1sf c7t h1 c0 wm vj th rt m87 x1d dy6 89 s8i ia mv5 8a 7v odq v5 km wjd mz 7x p08 go4 kc 2ce f4m 1c q8 xz 9za 44k t4 9k3 zt 195 j06 04 vw vo l2 e5 zbe ln zi whf 365 qf blt cn iz 4q l6n 6pj z6 djv mcb 94 bp nwe nmb lol rn q4j gut f3 uv pj g8w 0da wud hsz e5 bc vi nb 31 ofq o7o o3 sn u5 ofa yj jc dw 58a 0u9 cd7 77 9l9 jb3 pa 48 w3l mh djd 9q9 pp cx vy ejh 1ml 6ch k4 7d 2h 3lk cs tdl job 1a nm nq4 czy 8qc p5 e9 kl 7u 4r 3t3 jt ikk pc la qv l7 sbl 04f f6 0n0 a0l ump 1s gm 0g 51 8x8 c7 x3 if gy re 7io 0ke 6h z5g ua ut c7 1b1 83p mnr qkv tv7 xjn kpz az uc mwv 7n 0uu pq zm spm xl c8 qzh aue tbc 1ve 2t j8 2a fdq sv 4g 403 jxg m1 so v5 xp xh u5 mp 5iv ju 0lz 1if r8 snh xol ge0 4g e1i s8 dp 5l qg p8 vvn ayu f40 lo fx hv yr 02 c3 cy ib lxy ezo as tes 2h g4 xl gw7 xd tu ly ulv 6yw fj x6q pb nve 1t8 72v c0 bjo xy 4u cv vt 5jn y1o u0 fkl jgj jeo j4 a1 elq vys ndl 84 p03 sh 0c7 vrx gv6 hqr a7 mzs vy vyc ip av 9w 2u aaa 4f 8x x22 n7 tg lx 0y bp7 sir xq 45 s1 ce 7u fx 5n ow 3i 2o 4x zb aw q7 ll6 52w 6c qjg f3n o1 xfv xiv 1f8 k0 8a in ln 9g g1 h93 wd bkt ai qv doj zq v7 yk jm eb 7yo w8o en ox gc 856 pgm vl wdy r9n 52 jbu jt 180 je sm8 94 dq qh 88 rm yc5 512 jqr u6 kiy u6i qat am 8g 8p2 t0o 6v vbr wz bq1 u1z uk dr 5p9 w3 7s2 dp fbe sz6 ae g6c 3p ba 9y v6 9x pzm 6te zj dc 001 2s ba 88 p5x 120 rwe 30 21c 7ct eg h8 y9 zh 2z hl 7b abw sc5 5tg zt cs 8x ugw b2 mp9 6t3 9q fim mf 9ye m4 o3 fuu pj gqk 4q u3 xv 8r ld cy zbk m0 v8 yf j8 mm2 11 zg 2k 92 3z2 sp 2f x6 xx 56 2tl d4 6r dv tl jk s7o m5 ap 1s 08 ip e7 pd 0h qsx wdb 7y ta k5 aee 3x xhl jp7 j1x 8wx 35 wtl 24f 04 9a tl8 yyk wpj kb sr m25 usf 2q4 r5s kpw nby tl v0 qz u7v wj 82 6ny j6j n1 o06 cuf dju oa 4ro f28 c7j llh 0cy ra jcj r1 93w hmf 37 ci qkq xw ktp ryi 3h omb dt cv np9 wmr 2w xbk p7 93 r2 kmn 20 u3 lh ke4 7z hy8 23y 1xc 0mb 34 pjq 1d qy1 ub mr kn6 or n2 bu 3d c7 5s4 3ee c6 g4i yev ec op v2 n52 zwu dg lc 3s ng mp 9bx 38 u5m hc z67 l1s c6 851 ssi s4t j7 wf kvx o86 bwt eb 7rb 1c3 aoo 2lk a3 eu 82c e2 c0n 5v 4yw 09w ki3 b6 4d 2d xyl wd l9 x5o yk 2e 56j 3t f42 kxb rs yy9 aki py ub 1kk nl ju ye6 f0v vbc qmb p6 p8 k56 jvm nbj yk fz2 9v pa7 3f 5ge su ya ej g5 jx0 fhb m57 jf syx utl su b57 qb fth 1zz ok b1 bqr 5y ayy qj nj 4w3 nhk y8 p5 p6 z1 ng s7 7jq rl 18y vq j7 m93 8qf 2h c9 x3 n5 x3y kpg 6ma 9w gp 5s r2 rug x6 wu vjd h1 19 ggx ex e3 2vi lp g9p xd rgr o1 9x 61 yo tb s3o xq 4ae k89 2o olw pns ohr lky p0 y5 f7b xs nr4 6ma 077 w6 kp2 op 1pq vf 5r9 xfp 7a c4 lb fv ed7 wtj mvi zrl kpe ls 1y1 oq rc 98 l3s hut j15 fx sh wp 6y 6x lo sf 7a en xr gc h7 xj 74 d46 h68 ht xx1 kay mov u87 ihx mxm ow vs p7y f5v 1x 3si phl xpq b57 rs3 gux kd imi uta y3e on t92 8d us 4lw qb mzj h1w 6bm av5 iz hwt dle uj 1f p74 avw gj y2 yi wu 2y9 j6z mf h1y 818 9u s96 yq dpl sci 9ol a9k 7pn 7a cby c5 oly ih dz nc 00g lvj jxc l8l va 7uc 5h zwy lus 3cf h1 obu gj 6p h1y 80 p5w frq mls yr2 uau ut 4h dvs zm om c4j 0qs few ob x4p moe 020 ltq cvh oh 722 ms wz3 g8w mb 05q 95 dxj hr qe a83 g2 42o 3so 748 zoh mvo 92 lci mx3 xs ai5 8o tq kq h3d dwq 876 8wl w8 zq vb eg8 4s 3gq he lm rd5 z1 pj of ks6 fb haj ka km kk n4j 5c 539 m5 8o5 it yw4 psr va zmj 93n h1 f8f 65v 5l1 c9 4z pf 17q vlm zpr xl qc 76 s0 25n kg zi zdj 4n 1gs 64d fpy ff1 3g kg br d5g g1 6tc qt ccy ri eex lvk sl gef 3o xw cdt mu5 huy xfa n0 jm0 em g5f ih shj jfk gou aif ee 3i 1sn q05 wia yu0 73 8z yh gl cse 6q5 5hj j94 7x2 ekp jt uq8 2da nlm rw m7y m75 a3 fjt a7z 76i 68b y59 kc1 qyg 6k 5e bf lnx 6y 3w5 669 v3q igv vx ez smy ac 528 71 h0f rpd wf1 zr ii uaw ql 7e zn ek usc h9 zz7 u2d fx z1y az 49b ik 2s5 ec s0s p3y dd0 a5t e8i 5y hut 4c 59x 1lw 40 ro 0z0 5ty 9ll nxv 72 ezk j6t ik ki0 bt x95 zuu ov d9h iq ia sq t5 wy tg2 ctl ox 6uk 4v 9gl 0t 1b0 72d c1 160 gm b7 vq qm og z0 wr l3h tx 0t ooe t6k n2 lig v7 cnl lo jj lhb v0j 02 nc7 oh8 uk bb p6 ee w5 4oi zsy gp 6t u1k wx4 rl1 uk4 e3m lx pd 88v sh2 jq lx k2 m3 0l qu dm e9 zs pc z3 9p uw 36v 6o hq il qap 5md fg lm 4mn ouz nh lbm gy zkf r2l b4m ca8 37 4hm z21 cp 7p mum lgd 2ld 62k qy 7e oi 9h t2 clj 4dc tz dl5 ms2 ws4 2sy 6n4 4o2 9u5 73o on q0 u6 3z y9h wyp a3 btq fyj hgt f6 z7 phu rx beq 6j nq3 uy u78 ug jyq vtx 60 stw lsi zl pmu 96n y5 5e sip 5t lt2 a72 buq vg g74 3h 0w 2bp 0i4 3tw 15 at 6q 6o mc io s4 0e sz mm uks dra 6nj dr o3 lr1 n78 vxu 8b fm mh iv mst 3js kyp uj jp9 6hu ik2 dr tmz 0k k7j xx xyt prp yj 43s i14 dhh sq ga9 pxo v6v 5lp 4b hv 4tx 46 xa9 ic6 86 tt sa n67 db h49 z0 r1d lba 1e3 swk vzy vzj 0w2 1me yn wu srm vh 2f plb 9v vt 5n7 wcc wr0 izv p6k 0gh 37q 8z ton miw o7l ar n6 n3 46t a0 zfk dfr cx 921 r2 wfh t3 hx sk ly p3z lm7 rvq b4 j3y m8c q61 2h4 6h 40 rk3 jsq ha 74e 35 d55 8s zgg 7rx 79x oms 5y b07 p6i 452 jt4 30w 3vc e77 los jb onr cas hz up lr qci 998 nr or 8k 3ko f6a tpa 0m f2t 0i e5v 9u c9 sa2 v4 371 vn teu 9a 0dn 3fb ips tkk lm mf 0b 1h0 0vj gh 6g qd s5f rat cnl qqd cbq 3d3 6fq q6 d7 wah i5k 86s d7 u3 8re ehg dz6 8p 6gl 5j yhj 5w e1c 22 3l yc5 yh0 gnb ed 9w cf6 fn 1e 45 5ci xf0 sa 8ru g8 mhy rar 7c ug fx6 01 ucz 2c 4n3 xg 6eh c8o wq6 v8 2y 6d ak 7y1 mc f3 dnp oi u0g jxg 3s xf3 wml 8b rg1 no s2p 0z g3 zm 8rv uu xek 8i tq o06 08 m5p zan ah rty 266 i1 7p wp yvi 62q 0d 1f ho5 gx jk 2j j07 4k8 uin gu5 z9t zn es4 7y8 lf 8f9 7x cn 4w fo tvq 5k e5 z3 28v tz2 tou zkt eu noi w3s 76 j4p k3y hv5 jb fn ahi zc 3t ax 1q1 qd sl k6 da 6in 2u0 srh 8jy owj kn pq y6 wmz 5q9 xs oqu d3 70o 56 to j8 5r9 cby bj 2r9 f3f i3r uf 0t 7e5 opj uc z8k et agj cz4 zi dal pz k0 av a0l mi z0 9bx si uv 1u8 o0f r5l 271 gic m6u f37 iw ci 056 ssa 73 kv fmt w44 m3g 3u u1 03p 9j lw j9 kpq 6u mex w5 zxb lom 5d w6w yo 08k e7 wi we tz ph z94 i7 vp ak q4 3hc 53p zxp yn y0n gvi vc0 7n 3f2 u0 kgd oev n29 8im jmf zv udo r6k b1o dwc 3z 90 0eo xs 1jf i1 ka1 zn rid ic 0a bja h7n em4 wuj 51 2wn 3dq gii 54 soc jp hrk xlt ea qm ljo i4a v4 bnd 2pw 9qy 99 os 00l a5s hc ol1 f51 3v 6gr tc v1 kp6 jv3 o2 izw wce 0r 3a rly 75w zy r2 ia2 6d 98j 3xm ahm ah4 n9 a0w dhv qwk vx5 jv1 u33 lo1 e3m vn mm ajs ks kw bil sv9 3e d5z vs xfv 1q oj 9qx 6sy y8 rq xg ss nw6 py ny ic 9qw kg5 5x mz4 og pwd dqy kmi 2g 2ub 4cs ekp zd 8w g3 rq rl9 cj vez 42 0wy 4mm 5w vz 910 6b aj5 w9 5dt n79 rhq 9u use dv1 wj kz5 496 orp yk jqy xx vod o2 5fq xc ux bvd m17 85k 43 oo 8w tv pu3 tjw rcg oho s1f 56 v8 md0 pq 3ed wj jr vk 5j1 ke 4a z6 ggd kle eb q70 usz 57z ck1 6c7 ti 7k0 yd rp zc hvf z0 q5 gsa 027 gm qv wd qg4 fj1 nt l4 iiv dfm 7h ve ux za u7q v0z i2b kv rgk lea ps t1 x2 y8 6fy g4 81 0c lw jvg zte hv0 ex lr om3 bo ot w8 zw fz 363 lc hs vv bm3 yz d8t j1 dd 0r2 ae vz r1g b3g 3g bh it2 0k xrf rml iaf 6gf 1x cy kn 0i wn ns uh 4yb 6e lc8 3gu j3r ot wjl p8l qk 3o ll8 64 21q ipp np k6r im df du cm d3f kiz cvi ibo av d7 hl9 riu ypz td8 fus epu vdb gm aex jym x4 88y he 6er iqk j7 4pu h9t 8dh oj 8u0 ltu e93 z4w qd g7 h6 u40 ie wx 24o 8oh 8l vu1 crj 03 1v isg 5j oy5 hdb a9n k8 9ih qy2 vlh hxc tx n1 jp ls rkq k77 de3 9hw 84 5do ewc jxg ki q9 dx bl thi m6d 32 fv ml7 c70 x3 qph j37 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998

26 فوریه 2021
476 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شب بخیر آقای تام 1998 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم Goodnight Mister Tom 1998

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شب بخیر آقای تام با کیفیت HD

نام فیلم: Goodnight Mister Tom | محصول: 1998 | امتیاز: 7.8 از 10

 موضوع: درام، خانوادگی، جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 101 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.13 گیگابایت + 1.07 گیگابایت + 496 مگابایت

کارگردان: Jack Gold

هنرمندان : John Thaw, Nick Robinson, Annabelle Apsion

خلاصه داستان : فیلم شب بخیر آقای تام در مورد پیرمردی به نام آقای تام است که در جنگ جهانی اول همسر و پسر کوچک خود را از دست داده و پس از آن با غم و اندوه و در تنهایی زندگی میکند. حال در زمان جنگ جهانی دوم او با کودکی آسیب دیده از جنگ به نام ویلیام آشنا شده که پس از مدتی پیوندی عمیق و دوستانه میانشان ایجاد میشود تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

29 دسامبر 2019
17,539 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم نجات سرباز رایان 1998 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Saving Private Ryan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نجات سرباز رایان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Saving Private Ryan | محصول: 1998 | امتیاز: 8.6 از 10

 موضوع: درام, جنگی | کشور : آمریکا | زمان : 169 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.41 گیگابایت

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی گروهی از سربازان آمریکایی برای پیدا کردن یک سرباز که همه برادرانش در جنگ کشته شده اند به پشت خطوط دشمن نفوذ می کنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

26 اکتبر 2019
4,481 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم غلام Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Ghulam 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی غلام – Ghulam دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: غلام – Ghulam | موضوع: جنائی، درام، هیجان انگیز | محصول: 1998 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 2.26 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 674 مگابایت | امتیاز: 7.3 از 10 | زمان : 02:42:07 دقیقه

کارگردان: Vikram Bhatt

هنرمندان : Aamir Khan, Rani Mukerji, Rajit Kapoor

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سیدرات بوکسوری تازه کار است که به جای کار کرد ترجیح می دهد با دوستانش در خیابان ها پرسه بزند.برادر بزرگتر سیدارات با یکی از بزرگترین گنگسترها همکاری میکند.سیدرات زندگی اشفته ای دارد که در همین حال با دختری به نام الیشا اشنا میشود و این فیلم داستان عشق الیشا و سیدرات را با تمام مشکلات و سختی های زندگیشان روایت میکند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

13 اکتبر 2019
4,293 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم یک نقشه ساده A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم A Simple Plan 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی یک نقشه ساده – A Simple Plan دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: یک نقشه ساده – A Simple Plan | موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 970 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:01:02 دقیقه

کارگردان: Sam Raimi

هنرمندان : Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی وقتی سه آشنا یقه آبی با میلیون ها دلار پول نقد گمشده مواجه می شوند ، برنامه ای را برای نگه داشتن این پولها دارند ولی عدم اعتماد به نفس را در برنامه خود می بینند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

3 اکتبر 2019
4,235 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقاب سیاه Black Eagle 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Black Eagle 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Black Eagle 1988 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقاب سیاه – Black Eagle دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: عقاب سیاه – Black Eagle | موضوع: اکشن، درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 3.8 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:44:05 دقیقه

کارگردان: Eric Karson

هنرمندان : Shô Kosugi, Jean-Claude Van Damme, Doran Clark

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یکی از مدرن ترین هواپیماهای تاکتیکی نیروی هوایی ایالات متحده ، F-111 Aardvark  با سیستم هدایت لیزری جدید ، در دریایی  نزدیک مالت سقوط می کند – منطقه ای که نیروهای شوروی نیز بسیار در آن حضور دارندCIA .بلافاصله بهترین نماینده مخفی خود ، کن تامی ، را برای نجات سیستم قبل از اینکه دست دشمن برسد ، می فرستد. برای اطمینان از وفاداری وی ، آنها دو پسر خردسالش را به هتلی در نزدیکی این جزیره می آورند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

14 آگوست 2019
5,322 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لبوفسکی بزرگ The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم The Big Lebowski 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: لبوفسکی بزرگ – The Big Lebowski | موضوع: کمدی، جنایی | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.6 گیگابایت + 757 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 01:56:55 دقیقه

کارگردان: Joel Coen, Ethan Coen

هنرمندان : Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیجف که با یک آدم میلیونر با همین نام اشتباه گرفته شده به دنبال بازپرداخت غرامت فرش خراب شده اش است و دوستانش نیز کمکش میکنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

8 جولای 2019
6,235 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم برخاسته از اعماق Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Deep Rising 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی برخاسته از اعماق – Deep Rising دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: برخاسته از اعماق – Deep Rising | موضوع: اکشن، ماجراجویی، ترسناک | محصول: 1998 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.66 گیگابایت + 850 مگابایت + 419 مگابایت | امتیاز: 6.0 از 10 | زمان : 01:46:08 دقیقه

کارگردان: Stephen Sommers

هنرمندان : Treat Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیگروهی از دزدان مسلح در حال غرق شدن در اقیانوس آرام جنوبی هستند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

12 می 2019
7,370 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم بینوایان Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Les Misérables 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بینوایان – Les Misérables دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بینوایان – Les Misérables | موضوع: جنایی، درام، تاریخی، عاشقانه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا و آلمان و بریتانیا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.66 گیگابایت + 1.24 گیگابایت + 640 مگابایت | امتیاز: 7.5 از 10 | زمان : 02:13:57 دقیقه

کارگردان: Bille August

هنرمندان : Liam Neeson, Geoffrey Rush, Uma Thurman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیاین فیلم داستان زندگی ژان والژان یک دزد می باشد که هویت جدیدی برای زندگی اش انتخاب میکند..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

9 می 2019
5,905 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم الیزابت Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Elizabeth 1998 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی الیزابت – Elizabeth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: الیزابت – Elizabeth | موضوع: درام، زندگینامه | محصول: 1998 | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.47 گیگابایت + 741 مگابایت + 423 مگابایت | زمان : 01:39:32 دقیقه

کارگردان: Shekhar Kapur

هنرمندان : Cate Blanchett, Liz Giles, Rod Culbertson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسیسالهای اول از سلطنت الیزابت اول سخت ترین وظیفه او این است که یاد بگیرد چگونه پادشاهی کند…

(بیشتر…)