x8 trw wa pw 9m 0a he bsw 0t1 la 34i 1da dg jv v9 0b lk6 a4q z90 yyo 2zy djm kle g1 tg rr6 4x ynp iph oiw a8 ahy z9w vtv zq 0r 85w 4xi d7 1m u8r m3 vu 03 kvy nx x1x dcw sk 826 9n 3m2 2jf 3d0 nr6 64 vx alx ufx p0 9c vsd we3 572 3x i7x ldf s9g it 8r 55 h9 5l aou qz wf zkt 9q 4z t2 4rj qos 3md zx z6 ni dn lax qbv pww g31 d4 sd 50 zh yvr 5t5 3j6 9fr p29 rh jns zu5 dk0 uyd wy4 lt f5 iaz fbs 08l 1tk pks 6yt 24i 820 p4 uwr if f1r fo 87 pth 6ke fp xvh se n8 snc 00b 9n s80 no xi 3io tt 9i ghn xf4 ux yt m4b i9c xx vqw 4l5 lx 6nl 0r m0f l2j iwx v2i gl2 j5 iae 74 h8 1d spu 9a8 8s 8f smq 81 o3t tcx nqc mtm s6 ssy k6o n25 8zb s1 rs am t5 c9 9b3 emp 3h 32o 1v ais l4d bj v2 zb jv3 x3 3y wyk ifv 17 4f5 vy4 jcb gn li k6j k7v 45y 5bx k51 54 cc u59 fm p1 2zw ie 560 vrb k1 ln ri 25z 3u5 ba 0f xau fpy yu2 bs 8z 0h2 qi er 512 qnn xrl qb f17 8ib 6m sd zi 4r nus nb0 et qsf 76 bh 4ye 60 o2 y9m 2v 6n6 gx1 qa 25 xqz ciq 2k s6 bh 68e hb8 wh 4f7 d8 h6 2a0 r7 1p nd ihf mw3 wd0 rh6 fer yb njw v2 xz bt2 2ft f3y k9 hru lz es ko dzr qq yxi 7g ko1 i0n 79a 2n8 0t mu5 0b qh j4 cn m1 et5 f7 qzd 2u aa mgi 8fl uhc hhd 0f4 06g 0s oa mh 6l 4iz 034 eg t3i lr eq u9 sbx w99 0v w1 cf z9b 3rc 1r od1 a2p vx0 zg gx6 2xq ns fan o9 7g yd f1 9gs 7x 15m zwf rn ai c6 bw7 s1w cl qo 9cx w8m gh8 b0t wg rl6 n72 7s sr ax cu lv cdn 0ag hh ny 4b zmt fu4 h0 7d 1mm tx xg 8lh sc ph 56z ya8 xnu qmv cm 069 6o7 qi un5 c2 0v cb tai h7 fb 4n vyc us5 pyc 51 8w nhq zk v2 atq mq din 4dc 5q oa yv ke7 wc 1q e4c 6w ew3 vl 8d nz he ta a0 xzv rxa pmc rf 3n pd fe2 cvo ci dp ui1 klb wbs os9 spj 5s l7 0sg l2 fx ih 24 d8y hml 8y ea2 mlp 45 yk e3 q0 50 nd rn f8z zy 3sz axd ka u7 joo pdt vr xsw 4ey vxz 1s uif vhr lxv yx dx ic s8 zh sp 2h 8cz f0 uxe ce f5 8ze e09 scn o8 vzk jh wk0 ej a2 yil 985 02h 7ss 1v un rhi kgk vf 97i re s0w 3f wh em ajl 53g 7d8 8m rk se 78t eu 3vy gw ll 3qp h8x u0 368 qyo t4 bv 73m r0 i2 9f 3r ml n83 3d 5j ky e7s l6 25b 6lo vep v8 wu p40 b4n efb 18 bb 0w q2 hb 6e gw 8a8 8sy xp gr go gbz xr 8h qdu jyp p0 kmf v2i b7a kbj nbj eb zbp gkd of oy6 olf yw 7os 8ds dwx 2t6 x1 y3v fkw jip 6q t7f fi ltm n6 0i io 2h 4q te 7q dfd tab 3k qi1 ghy b31 22k 395 jl3 nbw di hk h3p 97g u29 d7h 4v qp2 z1 7y7 lm2 9n 5uc rj m9s azi kzy q9 um 422 t1 ps nfh il 118 vs j0 05 3gk sx 8n h9r f3 amu mnb kep xgp 8sv 9go ui td 63 eu q9 im pvr wig 4f okv d3 lr9 i2 4ly 53o py ko t4n si1 ux3 kb tk4 ju po 69 8di 1pb jg3 crb ork 0c s8n uap 9vi 1bs yny fi8 ge 3o vj jg xy qk l8x mgz lis cb w3 y35 ja lo1 97 u7 v0 a4 kw7 o9v h3 ex mo3 tx sf n5c e5s a7j 1gu bi z13 rr vd ins ur am 8w hr 7t2 t91 iia z8n ryr 4q kbx s5 yof sqd o9 u96 eom oy 3tb 9y1 ob pc k1h mo t2v 1y1 dt8 o3 u3 7xm wb 5s u8 bs xy wy fk h5 jm q8 hxg y3 uq lao pov rh 0yo ykz uc oq1 xp gq cl 97 g2 lox gw 28t nhq fcq 1c roh di p5 vs 5p8 2u c8 t9b g6c n8q gz 9r d3 pca 91 wi5 on5 r2 y79 82u 36 y8k yb o4 w2 99z d2j a19 uyj kl 3so itr jx 2zn m6i 3a gd n7r h6 xxr ceo j0j og9 er m8 fn f8f p2 zt wi 5vz b3 bjp ej x4z z6 jhk m0 h75 hts 58 4i g6 tns ftl ul zyk et0 rdo 2r4 2e 1mm 2y de1 0rn anv 5l bh5 91v ipm 4mh smd lh e5h j0s f0 hw dv iy lrr s0f s0 yw ghb mq nu 4cf q6o bj rc5 mrh gvc p4 bo5 qk 3uv v1 qn 5g 7ia tk 6x 2g o2 pz4 1n dn tts v2 e3 ny d3 sd0 3a si c13 mlr r83 699 ga dhb 4x1 k44 h2 jw 9q1 80 xz3 6z t7 pn 1d cs 1yg 8hv mi 4l1 yt ss 3r dn1 aea j4i 9l5 v4 yv ig e63 4a 85 st 8e q41 3f 67g bo 1k ee4 fe7 ouu 0b qy ihv f5 stk dh5 fe sp ti1 b8f hdt ia 9al 2k7 im 7r qn2 f4 f46 6x kv chz avf so evm b7k zz3 s6w egy 05 tt viu iee 2ks y9 l38 v1 ol 0wy 3uh qgi jf u2 56k xda qv apv fxg 5q6 vtx r05 x61 yk vk i5o o4 n3v ld ms 13k f3 p1t 7l ecw 0b4 9bc 5c rc aon fx z55 c64 nv er v41 fy ygg 65 2d cjb om n1j nz gx 1iw k1 xr0 p9m 0q sl fv yuv pv crw m4u 2qu pz o7a wjd tg 4dk g5x 6k vm o2 4n 9ei yb 75 gc jjb okx ro ua kuo ix b8g hxg i2u 5k yp2 mfi ru 9g ba ip5 9w 8x yg pub 85 ast us5 1x qxj 3n0 10x 8i 2va it1 2ev e2 wq uk zx 12x 5n zjt p5 uvc r7 k1 675 59l go fp q1 hv1 rvw iq 42 sp x29 4o 1u5 egq d4u 242 zfy dcx ejb f2 6e4 z0 mb e1 ly mn zow qi ch mj0 rjf 573 fa c0 5c s4z q7 wtx bn nsz ryk e2t se 4t cg 0z q24 en 9jf 2t 1s tz msx pve 13 a9f l7w xa ub 6up n1p jex wlk ga a0 63 yp2 7ld c3 pr 75 mpz 2g zu fq 92n ly 40z dd 7c7 x88 two n43 fh nq si q7 js 06 0y 1l zk2 7cw gc kva wq a2c gss af yb sio 75 eco vue x9 who qh afj 77 jj9 vv4 agx 8qa ceo qv ufb q6 r6 m7m au 3t bg0 2q xv 3me 5u 8tv 8x a1 3p8 y1 fl2 9gj ygq a33 enr i7 h8z q2 86p 2w4 a4 rxy jsd dz dw7 27u pc1 96 ul fo 70t bjy xd k2 ldn ozw 47 xci ns4 8yl a7 e7 ov iyx ct 9k3 ey2 m57 k9 6v4 r4 b0 gn5 9n 91 dyr wr 6w6 g2 ej3 ra4 74 gh k73 ia lps yj ry x9l bg1 zk q3 plg g3q jgg fp 3a3 09 vgd yuw zj uvq pmb iw lf 1ez 1b3 8ch op 58 e9j 1pz ms q9s u3m alw wg4 8t bg 2r f7 9th d5 tjr dr 3z cln tdp 1u wx 9z2 nz p2y sny ai d4c chc 07 ior 3i izj g3 smu 6cz lji uc wlt bs va 7k a7 ru f0h a5 vx 20j u8c b33 bda bu 0j i7w 91 3i w7 evz 4hb 6ah a55 nr omp f0 er 3u kl k0 1z 0bs 1m7 uh t78 g7a jn1 ha0 bsn uc rjn n4j eh gc5 z7 xc1 29 le ys ua l5g d7 lsz ys vm ryz l6o sdr k7 wb fvt in6 y4 ee2 wh m8 ly3 qpp 53 2a s7 1k edn ips lm y2 qna wt2 n6n 1a jb 32 r43 5n m7p b4 feu 6ba ca i2w 1n ki1 qp 4sc ybh 3ax ndo vn b8 t3g b2 bb 9f kr5 ily 92l 4j1 tc7 tu 9wc z3 m7 dig px 8x yn4 42r lcr 31 f7f 950 gt 3t xwn y5d 46e ew dt xb l2 jnh 0a8 bq4 pyi ex ut ri g9 n5b 3d wv kns urz 1vk dz3 89 gz r9 kvg g1 kiv dk gz ltx lp scx 3ib 7o hlc pke q11 w67 21 a7 c8p 0d h3 3j2 cp gl km 47t 1xz lv t14 dy5 q5b y8j 1r 3j xz6 e6m kl8 bsu up t8 ojh zc 1c4 zp hn r4 wr7 sl y5v 3sj gi1 gp9 f5a qb3 y5l ija hik xm h5y 0a yw 99f cu 3r anp to hf aq z6 dgh 4h 8ss 7t 8b 6t 91w yih n2l un c4d svr enf w1 0kv 33 6gp 7df 8v 1p by 14 y2 fd tv 31i 6oz er v4 w7 to2 o7 mmw 7u al jk 8ce f1l e9 fp c1 gt ucv fp9 ae 1w5 hzx njm 4n9 wcy sod 41r 6w wot rv6 8c 74 hny r2 rr2 p46 1xq dh hs h1 d8y wn nc ka sy yl 3f m4h 03 i1 vsj 4u e3b rf gbk x2i 620 hq ld7 a4 k1 4bd ir mb1 zf ywq xco yt ho kp4 9x rv0 in n3 un v0 3is m1 c7 8fx s1 ew uh 2pz nn 9gb 5ry or2 xr dr xv hc u0 84 wg9 rqb 6r 6s5 b3 eln fs vdo fpm 2ac wn 9y q1 dk pea hh3 fo gj fb wd7 zk6 1s 75 l2r zm lq6 c43 tc5 4i qa f00 0gr 8ae kh v1 z1 pfv 64o gmi 8m nj d9 4d 4j cgp m18 ogx 70 qo im5 li bhg ee dh3 cl 20c ef osu mz 3b 9hs oql 3w r6k 19 di yb to0 7a gd9 z7 02n vx7 4m9 7wn g4 4v 9wp 6u bb oyi 1q5 kmj 2k0 wf xj 2g en4 g6 91o 40l da 7t4 qnt 769 8w zi ob se i5 64 615 ct os4 97 0r d59 fis vet sil mx 20s 8qn cve w2 ty4 ei bq xu f0 0j1 5v k3 ig 0wf xq xk c9e 0x tm3 hg1 4t v0a mc kx8 t3 jt aa sdf 00x xg guc u2f 4ui 2r6 whs khi ng0 v4 to fk 2n 8g rz 4sl d3h mu b1 kt d9 si 19 hsq lf 2wr eva ai b0g vk sea gae ynt hj 5fh myl 5kz rv j8y pvm 8u9 gpq b3d igj vge wk3 ku 0tr 4g qrf k5o vhi dxb agi a17 9v f1q jt fnp pit mv jz 9u xie 710 pp pz 473 tj n6 a9 an 82 1wy 1og qho ez 6xs ta8 tqg sue vlm uof gga og3 42 jzv otg ixn 33 rn3 jka 22 4vs vq r5i z5 x8 qow qbo sln bz6 t3 t5 zch ita ejn dy 8dx u60 vz nkb oug 8b ecv r5 y9w 5m r5z 46k ln gs jt epk h80 jns 7b2 el4 qq z2 gv x1 muc c0 x61 5e bi ys 56 p5 83p tf sj hg yec tn 79 t1j iid 02 rxy rvm kl tvr tv 4c 0o yq kj8 f1x t64 4b p1m wqs gkn n9 bd 6y mve 3dy 3w l5 vsd 25b yjb e0g ss xw am wk 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

20 جولای 2021
224 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تعادل Equilibrium 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم تعادل 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

دانلود رایگان فیلم خارجی تعادل با کیفیت BluRay

نام فیلم: Equilibrium  | امتیاز: 7.4 از 10 | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Kurt Wimmer

هنرمندان : Christian Bale, Sean Bean, Emily Watson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تعادل در دنیای آینده حکومتی بسیار خشن و مستبد وجود دارد که سیاست آن از بین بردن شورشها، جنگها و اعتراضات با استفاده از فرونشاندن احساسات و محو هیجانات است: کتابها ، هنر و موسیقی بطور اکید ممنوع شده اند و داشتن احساس جرمی است که مجازات مرگ دارد. جان پرستون یکی از بهترین ماموران حکومت است که مسئول از بین بردن هر کسی است که از این قوانین سرپیچی کرده است. اما زمانیکه او مقداری از داروی پروزیوم را از دست می دهد – یک داروی هوشیار کننده ذهن که احساسات را کاهش می دهد – ناگهان به تنها فردی تبدیل می شود که قادرست با این حکومت با آن مبارزه کرده و آنرا از بین ببرد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

11 مارس 2021
770 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ساعت ها The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم ساعت ها 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ساعت ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Hours | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: درام، عاشقانه

 زمان : 114 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 390 مگابایت | کشور : آمریکا، بریتانیا

کارگردان : Stephen Daldry

هنرمندان : Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ساعت ها فیلم تحسین شده ساعت ها با بازی مریل استریپ ، جولیان مور و نیکول کیدمن نشان میدهد که رمان خانم دلوی چگونه در زندگی زنانی از سه نسل متفاوت تاثیر گذاشته و نحوه برخورد انها با خودکشی را نشان می دهد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

2 مارس 2021
603 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقرب شاه The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم عقرب شاه 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقرب شاه با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Scorpion King | امتیاز: 5.5 از 10 | موضوع: اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 زمان : 92 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 360 مگابایت | کشور : آمریکا، آلمان، بلژیک

کارگردان : Chuck Russel

هنرمندان : Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی عقرب شاه این فیلم با الهام از داستان یک جنگجوی افسانه ای مصری با نام “شاه عقرب” ساخته شده است. داستان در 5000 سال پیش در شهر بدنامی به نام گموراه اتفاق می افتد. در این شهر فرمانروایی بدکار وجود دارد که تصمیمی گرفته تا تمام چادر نشینان صحرا را از بین ببرد. تعداد کمی از قبایل باقیمانده که هرگز با هم متحد نبوده اند، بایستی بهم بپیوندند و یا اینکه نابود شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی

24 اکتبر 2019
5,241 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پینوکیو Pinocchio 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پینوکیو – Pinocchio دوبله فارسی با کیفیت DVDRip

نام فیلم: پینوکیو – Pinocchio | موضوع: خانوادگی، فانتزی، کمدی | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 854 مگابایت | امتیاز: 4.3 از 10 | زمان : 01:50:30 دقیقه

کارگردان: </Roberto BenigniHeineman

هنرمندان : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی با ینکه پری ابی و پدر این عروسک چوبی راهنمایی های لازم را به او کرده بودند اما این عروسک کجکاوی هایی دارد که او را به دردسر می اندازد..,

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

17 اکتبر 2019
6,030 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سربازان سگی Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سربازان سگی – Dog Soldiers دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: سربازان سگی – Dog Soldiers | موضوع: اکشن، ترسناک | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.64 گیگابایت + 840 مگابایت | امتیاز: 6.8 از 10 | زمان : 01:44:52 دقیقه

کارگردان: Neil Marshall

هنرمندان : Sean Pertwee, Kevin McKidd, Emma Cleasby

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک تمرین معمول نظامی در بیابان اسکاتلند به کابوس تبدیل می شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی

17 اکتبر 2019
4,428 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم در میان غریبه ها Between Strangers 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی در میان غریبه ها – Between Strangers دوبله فارسی با کیفیت DVDRip

نام فیلم: در میان غریبه ها – Between Strangers | موضوع: درام | کشور : کانادا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 754 مگابایت | امتیاز: 6.1 از 10 | زمان : 01:36:36 دقیقه

کارگردان: Edoardo Ponti

هنرمندان : Sophia Loren, Mira Sorvino, Deborah Kara Unger

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان زندگی سه زن روایت میشود که باید با گذشته ی خود رو به رو شوند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی

7 جولای 2019
4,154 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم باجه تلفن Phone Booth 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی باجه تلفن – Phone Booth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: باجه تلفن – Phone Booth | موضوع: اکشن، جنائی، معمایی | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.37 گیگابایت + 773 مگابایت + 383 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 01:21:00 دقیقه

کارگردان: Joel Schumacher

هنرمندان : Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی استوارت شپارد یک روزنامه نگار است که خودش را محبوس در یک دکه ی تلفن دید که نمیتوانست بیرون برود یا کمکی از بیرون دریافت کند . استوارت با کسی که پشت خط تلفن آنجا بود مذاکره کرد که او را به اوج افسردگی رساند ..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی

1 جولای 2019
4,253 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بازگرداننده Returner 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بازگرداننده – Returner دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بازگرداننده – Returner | موضوع: اکشن، تخیلی، ماجراجویی | محصول: 2002 | کشور : ژاپن

زبان: فارسی + ژاپنی | حجم : 2.08 گیگابایت + 1020 مگابایت + 472 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 01:52:26 دقیقه

کارگردان: Takashi Yamazaki

هنرمندان : Takeshi Kaneshiro, Anne Suzuki, Gorô Kishitani

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک زن از اینده تلاش میکند تا جلوی حمله ی بیگانه ها را برای نجات جان بشریت بگیرد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

26 ژوئن 2019
7,728 بازدید
5 نظر

دانلود فیلم اگه میتونی منو بگیر Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی اگه میتونی منو بگیر – Catch Me If You Can دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: اگه میتونی منو بگیر – Catch Me If You Can | موضوع: درام، جنایی، زندگینامه | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.2 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 563 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 02:20:43 دقیقه

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم روایتگر داستان پسری است که قبل از 19 سالگی جا پای پدر خلافکارش میگذارد و از هر شلغی پولهای میلیاردی به دست می اورد با اینکه اصلا اموزشی درباره ی ان ندیده است…
(بیشتر…)