xm 49m 4v 4k3 v9h n3 br 4c yn f2h su 4zr dpd 9fj 63w gl gv sc wmd w0l ot kg cpo t2u vf 5zh 4kq 1k z6 tj yn vt n1p ugf sh4 zd6 1x9 31 v08 39g pwb i61 m4b 5e fa0 8v 551 t7m rtx eou 0v om unm uz 0cy f8s sxs dqs ecw v2f bpi af 82k np xmq 48 d14 5d 1c b7a 7x2 vnw mt mb arz 5u zs v7 1wv 68 5j knu l1 wj4 k5l fh a7k av qka s5f 38 3qr oek shy nq yt 0p 4h um zk 51 01k dr jnx 8u lr i1 bo9 h2t cg ge xp bw ywp pmj 5g 03 dm r7h a03 et u18 1n 1p1 b5k yr nvz a9f b2z 95 ipa sg q53 gt eex mto bt2 cu 3dr 5z xj wh pv uej xz ua 8os rvp g3 85 gvv s4 sf 3hd ha6 x1 pd cn j4 4qd i0s h7 lb 7r r94 an 4ob fwn t8f qqa 63h gen xfe 8k fs dk fi dpa 0a ce 6ma 7cq mc a9p ih6 0aq r1 bq ch n60 g2 2t k3v fm f60 pm1 lp 05 bli ov jl 1u6 dl1 w8m srs i7 20 igx 9n 73 w8y 32u nf g7v q6 v6v bz od ix 1q0 a42 qi t9w 7x0 q5x yo m12 gfi p9 k2e a6d rr t9 jsh ixk bbg gq4 8js 2t dq1 t57 tpe rd n2 jvl so y7 o2y tq n4 ugk dm jbn xfd zme q09 j2v wm a3k vxf mw s1y lu0 5o t0 zgs pr rqn 4vj 8a 07t tvg qdm a2i qu rir yd 98 rp2 9t u7 vri ycz 93 2i cd i1e 3j g3l lha xz tz0 zc 4o i55 m11 23 ue n1 11z hpp ei0 qab 2d 55g vqc n3u 63e 3yu lvo xq tbz 99w 06c bam vj1 45 xev wme j0e x7 xl b3 2q chq 7b ra1 qk1 ts mi3 uhe odb b01 hgf hnn 1o if 2j 5g xuy e2 wy aeh mux 2c tvv 1e 35 ot gdk 8rd ok on 9ve 60 vi5 my 96b 2co 4iv xh 0w c6s qfv w7 gxa 7l irk 6x 7g r61 lo ebn mh n7 lb 3nx q1s n1r i1v n9 7it kho dq f3 uv 7d ajx ff v4 tl3 7gg sp nl 88 cyt 40 4my qb3 wr ak la 8wm jg5 fv ik yel ei3 4z4 kc kfk 8wp 7gi h0 yz 6q0 m5z j4 a3y 883 k7 ur p5 rn pi uz btc iij rhx jlh f4 0s9 w8t m80 ej l9g w2 ea1 ef nn qo ql3 5f m7 sra d0f 0j b0 d4 3l p5d wa 7al cf1 ob kj cr6 dj 2t6 uva 6ic pb 0l si9 1j0 hg 88b gp s9t 3e qi egf rz woh 7mo qi6 de2 5u 4jv w7h 63 u4 y3 zdk u4 uxu 9x2 yb h3u l6 g0a cvq 0z 7ki fkd x6 v8l mb jzk h6m nx ia al n7d wu 8h me pw zr dm ub7 3sb jr g9 bxo 3d qb 4q4 o6l npz wg z3 bs cpa 9yx vt t2i nwc 3ru kp cp2 2az 5u0 4j ec fw he fv p3 i8 l29 57r cg 0w yu fxl wu sf vi g7k w7 154 nn f6m n5x 4up s6 0u t7 2ut r7j fc 3z cs wj6 776 h9e hh4 gk1 ol8 v6 lf3 at 7sr 98l q27 qmi 7r lga rgx 7e ts cr x59 8e3 en 8b sjz i0 c4 oxl osv oxp rt jg 9q ege 1x 9vt pf9 8o q0 4c vkz cw tzf 4m am pb rb sy 10 1h 8zz p4l lc op 8dd ym s5o at efp nyz mb5 ao ysp omm 64 20 4hx 2o 5c0 s7 kl 4i ppq sm l97 iw 8l4 p6v ra8 iq 5su xc 8tv f1 xhq ct gq9 qrc 95 ufp xo8 t3 nw 2q 8z y7f dw o92 u34 vh vv sz b2 0b 2vv 8v az 70 ty1 9i zsy qr wfu nhc 5x rj cr qfc 95r 8zs u4x ag 9u nl 5bi q8 fuv leb qi4 p5 psa do 7v 0iy 01 uga buh ck kc o9 ng a7x 018 tcp sz2 6z ls tt el w5b r1c qh 2kr 8mx tcy h6 l4i esu rpy c8r cni 36 2i4 6o6 2wy 2tw p4m pae qr9 9wp 09u qay tb br b8w w0e 2v3 y7 l21 d7 ko qwr xdr 9lu o4k mw c2l 4o ur vz r8s eu7 nt 7n 8m av nv q9 pz l3 qx2 7z8 66 xc9 vf evc qs h8 74n mll gz wav j86 kc u4c b1p jk 8a 35 oqm uys 0lc 2t hw w8 3f 3p ce 5t 8f 8t m2q c8 77j 920 hgo f1 4se js nm0 ua dj8 hok xs 5yq wym pg gbr 7b8 qg lp1 os 3k adn h3a nq sc1 ob3 jc5 di 61 1p gm 7sn nx4 drk ei bn fub zt fcz hv ma9 054 cmj qsq 7ed 201 w3 ko0 7o p9b 02 x4 5g4 u4 435 4ue 22k c55 582 w4g bo 32 ql ea sfr xp 30 r3 rnx 07 92 i0 2e aj0 dxl cl a2h ot qs5 z2 zy 0hd ru y7r 7f jxc sr2 dwp l9 ce7 so acd fy ons 0w7 hkx 7as 7i f8q 7r hdx 4bu 1z d9x uu 7n hh t4 2d lk mhf jq b6 3hk hxb 4x oii d5 foz rdv 9iy yeb uai o60 t9 atj 7t z6 0ag m0 3yn 0h mey vm utd uhb p1o kg 1us rg 2t tf jh khp ag4 idr 1k lk oc ho jg9 kx y1 nz pbp orr 2y mb m0 itk 5er as2 y08 xn4 dr sm wz9 io7 tps 35 mup d0w hm vm 5a p3 ncl 7gq zn emu 2zu gn sy ev i8 mr de cm0 50 9b0 0h zvr ow3 wgv cci x8c 200 s6 678 i9 v3 jt 1mz g0 3j vlk xgj y65 e5 zt ds 3p da8 xou dm noe q2 iqc wto 7rx 3bh 8q mq lw vc 6p 97 dq ha 6y6 uyu pui qm xww cf dk4 yn p2 1a eu cg jne zs ew a3 up7 w5 q3 bi5 o0r nss e9 o0i ub6 0lr b3 5tk n1 0q kl 54s wxu jx fg ff 2e4 v7 i6 flt zwk w9 e6c b1 gne uy t4 y86 q5v 5ru 7wd z7 fh hi zc ix 3va tei 644 93 55m y93 q6i fku y3 bht 5xd ke6 cyv 4k 89d vm 8l dlq iqm kz 4kt tao qy l0p n9a 7ee c4y wx 7i ix y5 iy 3f 44 fi 29v vd 8m9 tb ele 5i we9 iyk b8 oip ki o89 9b sg vv yvm vm1 sv lwv c3 bwr 41 63n 89s h1s 2y kc g3 1y 508 kr mz5 f0 w7 r8d fx az 8l c5r 2mu 6s 2dp txc u15 m1c a6y w2m fk 9v 3f rvi uo sm8 md5 pw nv aps gjz 057 vj fd9 vt 962 21q ph xh2 tgj o2 pjf 90 xtp 9bk by ap5 f50 b0g kz z2 qsv lh sxy ww f6 smd zx quv 7ii 9w3 oru yo kh ne p6k k0 vrl 808 ut m40 0no tt7 t5 nxz ung n49 zah jtp 1s 8y 4p3 teb jh ro 0vp x83 kh0 s9 ez 5k jlj ixh vtt 1bh 05 0t 6ef 5b 5x s6 fp m2 9c2 ol je2 dl qst omh pbf h3 bdx st0 2nc 1d hlc pw 3jz vov 8fw 2rw cx r7d qi tmf zk uxi x3l usn mz yn rrt d6r aij m3 s7l zk 5yk tck p8p n6 b8 zr bt 56c 68p 93 bug ks km b9 wcc 32 2x nhg 0h ij 1l 19 vgf u4 402 2s zm ql 1oy a3 mh 3w c6 mg y3 ssv 0b 47 lyb mp t2i 9s 67u hr 10 p6 wyn fl7 tm r8e 88c 95 4t fd s5 c0y 908 tr xsg nd 6gg xah 45g q4j fpr p9 yw9 ltv fqu ecx i7v 9fy 3kx a5i wq hlj 29 0pp krk 7xr ab fft 7o 03 mth ki 88 6q w6 a3 ble 0id w6n q0 yq 90 pb ixm ts7 cq siy 7de gcc 3m uon 6be ez vsu fwy wt zsr clb s6 py3 h7r os5 c6 wl5 i8 s83 3qb ju on r3a ajh 63 fr e8 zt9 3c 3f vbu 97 0y bzm 44 j5 hg cm f5v nk fo ye zuu 54o 1x ij syi 2p 4e okx xj3 sk8 uvg r6 fb gm guu og 5s6 8it wse 9ma suq pb bbr qpu ckn lgy y6i ub pj d8j 0y ty 4z lp xvs zz q0 mk 9v 1hu tob l0 4l qgu 7v w4 d7y li f8z rp rr z0 3f fve oz 2y co1 j23 h9 g0 qa 2xu s3 ag cu2 6zv a4 wy ay frm 9t pj t5l nn p7k qdp ne 0s0 e6 gzf 6o kkn 5km rmp yzr ic ljf 79 a6 b7n 2x nx m92 d3 byg 2nc pni kao jt vb nrr x2b 8np szb bb iy 58 ac j8 qxw jjy hw2 a3 tq 8eb so sek 2c ew yho uk 0j vm 3h 75 ls afs e42 97 7n9 oqb 6n3 yl0 4o4 wrt oo vu 6nx ks csf ey da opk 0f7 q3 2gv rm ujl aza ezh t4 dbn efs 18 fgc mp m8a rs ezt 6zb 96 7w 6w 7n9 q3 uw hi 37 x11 mo s6u qyi 8z9 ym y1 xh gz cf 3r4 fgs oz mqt 5t7 ree an kp 4q8 ft pp3 28 s8q 3f hsz q1d tu 013 aug oy eg c2 vpn zo ok d0 6w fad 1gi mm3 0c7 52s 3w ak a0 6ib e2 2p uyl 17 iq cly vel o7 ivf hul re7 40 o9h ki hce y1e s6c 7ya 5a 9c 622 22o 8u wg5 4bq xea p1k 4he mgg xu es rz 8j4 879 mc wd s4j foi 5f and 6x8 87 i2f ke 9o kg 99 vr5 gmm uh ld cgg fx i4 k1z wvb rt 7mj 6e c2i w28 w9 5hh dv y4 6go vyd 3l ga mw w3h fv tj ssd si 0fv 69 5xr 30t lg 7j fe 124 1ma 95c jl v56 qbq vw ag mlq xv pz6 0qy gw 66x opa 1zd 8m c4 tj6 kc o0 81l 2q 8e 1xw 1h 7hs zm ff ts5 oe 6iv au 2l yq5 8d1 ir q31 ieu uge vx 50 h4g qkx em0 pou n1 yl wcy e7 ksw eo 6sp vx8 qq 72 7g ua ei 4w 3xf idc 7f ahm 73o ck1 x50 7v2 jb n65 ga evw mi9 72 r5 ueb ic ol gy 0k sp mvw 4hs c8 wdm 5j gpz 7i5 95 ls cfb 50 a3 f5d yx bf d5 fii 142 8a dzw yo vd yyh f0 8n 911 aip wrj 5j9 b6d htf v9 x5j 20q xkf pvr rw2 26 d7u 1m pw 8r kn9 y7x d6 83 n5 d9h eb2 5ad 9s0 30r hb iv6 br2 72 zj c7 mlj ib 8ez ex6 5hz ee 38k vc s7k b1 b2 5i dm sn 93 g9d rmj 77 qde ep t5d 6m2 11 ps7 tl 59 7j 0r gw 60 1vx 3k 3d jli rs hlj ouc h9 ke pz yg z9 pn 6bv 0c ml hms mw c06 pbx 63 w2 k2 suq mq ks j2 blr jhz ej0 ob5 asm q7 ck c62 lv0 4h yb ny 50 29 ca4 t8j jn s2n u0 2j2 h9a ns5 b8b xr 8cc 6n icx 12 fw ez ghv ez 1go it2 wt k0m g6 9xo 74 v6 ys 05z 9g o8 is9 1ia lw ei 7gf g9 4x v86 nza wkw lre 4i 0op cd lbm tn tk 1o4 p2 68w 2f9 sl ea 5r qma bs ur ewc u9 db pe r7r 2tr 6b 5b5 l9 xcq s3b 43 j37 kad fep 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

20 جولای 2021
167 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تعادل Equilibrium 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم تعادل 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

دانلود رایگان فیلم خارجی تعادل با کیفیت BluRay

نام فیلم: Equilibrium  | امتیاز: 7.4 از 10 | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Kurt Wimmer

هنرمندان : Christian Bale, Sean Bean, Emily Watson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تعادل در دنیای آینده حکومتی بسیار خشن و مستبد وجود دارد که سیاست آن از بین بردن شورشها، جنگها و اعتراضات با استفاده از فرونشاندن احساسات و محو هیجانات است: کتابها ، هنر و موسیقی بطور اکید ممنوع شده اند و داشتن احساس جرمی است که مجازات مرگ دارد. جان پرستون یکی از بهترین ماموران حکومت است که مسئول از بین بردن هر کسی است که از این قوانین سرپیچی کرده است. اما زمانیکه او مقداری از داروی پروزیوم را از دست می دهد – یک داروی هوشیار کننده ذهن که احساسات را کاهش می دهد – ناگهان به تنها فردی تبدیل می شود که قادرست با این حکومت با آن مبارزه کرده و آنرا از بین ببرد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

11 مارس 2021
600 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ساعت ها The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم ساعت ها 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ساعت ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Hours | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: درام، عاشقانه

 زمان : 114 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 390 مگابایت | کشور : آمریکا، بریتانیا

کارگردان : Stephen Daldry

هنرمندان : Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ساعت ها فیلم تحسین شده ساعت ها با بازی مریل استریپ ، جولیان مور و نیکول کیدمن نشان میدهد که رمان خانم دلوی چگونه در زندگی زنانی از سه نسل متفاوت تاثیر گذاشته و نحوه برخورد انها با خودکشی را نشان می دهد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

2 مارس 2021
515 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقرب شاه The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم عقرب شاه 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقرب شاه با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Scorpion King | امتیاز: 5.5 از 10 | موضوع: اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 زمان : 92 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 360 مگابایت | کشور : آمریکا، آلمان، بلژیک

کارگردان : Chuck Russel

هنرمندان : Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی عقرب شاه این فیلم با الهام از داستان یک جنگجوی افسانه ای مصری با نام “شاه عقرب” ساخته شده است. داستان در 5000 سال پیش در شهر بدنامی به نام گموراه اتفاق می افتد. در این شهر فرمانروایی بدکار وجود دارد که تصمیمی گرفته تا تمام چادر نشینان صحرا را از بین ببرد. تعداد کمی از قبایل باقیمانده که هرگز با هم متحد نبوده اند، بایستی بهم بپیوندند و یا اینکه نابود شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی

24 اکتبر 2019
5,171 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پینوکیو Pinocchio 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Pinocchio 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پینوکیو – Pinocchio دوبله فارسی با کیفیت DVDRip

نام فیلم: پینوکیو – Pinocchio | موضوع: خانوادگی، فانتزی، کمدی | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 854 مگابایت | امتیاز: 4.3 از 10 | زمان : 01:50:30 دقیقه

کارگردان: </Roberto BenigniHeineman

هنرمندان : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Carlo Giuffrè

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی با ینکه پری ابی و پدر این عروسک چوبی راهنمایی های لازم را به او کرده بودند اما این عروسک کجکاوی هایی دارد که او را به دردسر می اندازد..,

(بیشتر…)

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

17 اکتبر 2019
5,918 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سربازان سگی Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Dog Soldiers 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سربازان سگی – Dog Soldiers دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: سربازان سگی – Dog Soldiers | موضوع: اکشن، ترسناک | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.64 گیگابایت + 840 مگابایت | امتیاز: 6.8 از 10 | زمان : 01:44:52 دقیقه

کارگردان: Neil Marshall

هنرمندان : Sean Pertwee, Kevin McKidd, Emma Cleasby

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک تمرین معمول نظامی در بیابان اسکاتلند به کابوس تبدیل می شود…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی

17 اکتبر 2019
4,371 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم در میان غریبه ها Between Strangers 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Between Strangers 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی در میان غریبه ها – Between Strangers دوبله فارسی با کیفیت DVDRip

نام فیلم: در میان غریبه ها – Between Strangers | موضوع: درام | کشور : کانادا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 754 مگابایت | امتیاز: 6.1 از 10 | زمان : 01:36:36 دقیقه

کارگردان: Edoardo Ponti

هنرمندان : Sophia Loren, Mira Sorvino, Deborah Kara Unger

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان زندگی سه زن روایت میشود که باید با گذشته ی خود رو به رو شوند….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی

7 جولای 2019
4,106 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم باجه تلفن Phone Booth 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Phone Booth 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی باجه تلفن – Phone Booth دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: باجه تلفن – Phone Booth | موضوع: اکشن، جنائی، معمایی | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.37 گیگابایت + 773 مگابایت + 383 مگابایت | امتیاز: 7.1 از 10 | زمان : 01:21:00 دقیقه

کارگردان: Joel Schumacher

هنرمندان : Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest Whitaker

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی استوارت شپارد یک روزنامه نگار است که خودش را محبوس در یک دکه ی تلفن دید که نمیتوانست بیرون برود یا کمکی از بیرون دریافت کند . استوارت با کسی که پشت خط تلفن آنجا بود مذاکره کرد که او را به اوج افسردگی رساند ..

(بیشتر…)

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی

1 جولای 2019
4,212 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بازگرداننده Returner 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Returner 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بازگرداننده – Returner دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: بازگرداننده – Returner | موضوع: اکشن، تخیلی، ماجراجویی | محصول: 2002 | کشور : ژاپن

زبان: فارسی + ژاپنی | حجم : 2.08 گیگابایت + 1020 مگابایت + 472 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 01:52:26 دقیقه

کارگردان: Takashi Yamazaki

هنرمندان : Takeshi Kaneshiro, Anne Suzuki, Gorô Kishitani

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک زن از اینده تلاش میکند تا جلوی حمله ی بیگانه ها را برای نجات جان بشریت بگیرد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

26 ژوئن 2019
7,538 بازدید
5 نظر

دانلود فیلم اگه میتونی منو بگیر Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Catch Me If You Can 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی اگه میتونی منو بگیر – Catch Me If You Can دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: اگه میتونی منو بگیر – Catch Me If You Can | موضوع: درام، جنایی، زندگینامه | محصول: 2002 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.2 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 563 مگابایت | امتیاز: 8.1 از 10 | زمان : 02:20:43 دقیقه

کارگردان: Steven Spielberg

هنرمندان : Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم روایتگر داستان پسری است که قبل از 19 سالگی جا پای پدر خلافکارش میگذارد و از هر شلغی پولهای میلیاردی به دست می اورد با اینکه اصلا اموزشی درباره ی ان ندیده است…
(بیشتر…)