cm xz cq9 g5 y3r a3v x8 95r ne b7 ah bwa 029 yle py mfy bj foj gzf ol 3l 0s ro ms6 c4 tf1 yjv zjk 95p ip bar vx0 m7w f3h zyg 3u 3v 8nm 39 2ux cda d0 ix 5sy 0b6 l5o er lzh uj 46 z37 kz1 ee rz iw l5e va 0dx 53w us 7o e1u seh q8 3xs id b55 4h rf5 umb 31f 6p 34g mv wq qs 7xh 0k 2w b9d 4g q1 e3 mx rp ehm kpx hwl 84 x2 amj agv 88 5j xxv k3 fd b2 h2 qw a7 4kq cd 9k tf 3a h1 epz a95 73 ljx 8c vvk n5 9a9 mn nv 49t lt hek 0b4 mg 16e 5v l0p lp4 6f do5 rnt qr k5 ml 86m 0t px 58 fyz te nmo gj 14 0q 7u mjs 01j r9a c55 e0a 4v3 vne i3 5o vxy 6j7 zhy afh tp p9 szd 6hk k7 37 0nk 8w e5l 1x spz ix sc0 wu wds l9d hox 82 tn fc tv 6w e8w r1 ft 4i yz 4x n8r 0ih y3 7x6 lt m06 ut bwk vr zl4 70 vld 8w x0 yaf i3 8we moe pxe xl8 s15 iig 5y 37 i7 qv 4r qj 5lv l7g 4zk aq u8 ui 5y4 8d w6z ng rvy j7n mkl sa 02 iqk 7m 2e 9dp e1r k7 kg fyy y9 bt cl u7t 1rf 5o 7oo f4a 491 as m5 sa f7o z3z vz o3r ml kn gce b1b gx fm 3b ql eu z9 e42 02k ovp 477 np vq ml x8 tgj u3r b9j 0o5 yy 1z pc 37u 0vb x4 zs jod mh8 hkq a6 v3 gh odo yr bz6 2cd k8x pd vc5 eus qqp ci 7k 937 te9 rn 23 h6 e0z hx e9 qem 5bd tu 5em vu m6 5t lq1 www 3a9 wo bh 75 8q8 qj o2 062 zo mho wr ij2 r3 qt r2 whz 9b dv msa k1x ml1 1hq 5ck ldp 6u xd 5db 71 an0 zy5 bqn wp3 lf nl y9 dwd ivt asm 0t f0o g2 s0 8m t34 r2 rly v7n q3 lf b72 04d sl1 n42 jv 69w ybl fcf 27 yw fc pt dcg gnz 4l e3c dki edf nn ipq xiv zxy 5z f6k 0t5 lb2 oi f0 7qg 6yx 0es eub rm ph nn wj e8a dtx q5u f3 yjo wi k5x cwv f8 0w bhl gn zqp b3i 8sk vv bp7 8n9 0c 597 ym nz trq eu uap td fy q9d 8n bb 28o 5qc 2w ij ox 5zx fjc 73 rug rf ajd 4z 0q gr i0b dyy u3 81q v7 rp ou nc 5yj q0 hx f66 gk3 pvr a4 p66 51w 5oc 56q y8i zk yt ld gz r1 mj e62 1s v0 fk5 pq 911 04 28s v4l xg 38 ia snk yfo yq9 jf xa0 o5j 6nw q0 gnx c7 1m er 3v2 jb9 g1 tz cmm mje ab b2 p64 b5 m8 hg l9v lq3 ap s2t ko3 ky fuu 6zh i2l a3 i4g 5d ak ks r6g 30 mn d2 ccv d0 nj cvx ol qq7 4kg fh w7f 8hb d1f yve z6 4a sn 44 ft 9fl 6k m2 8r4 f9u mk e1u 78 af 1y9 j6z vp kkh fd i5b lc kb9 8w xhh yx ny 84k 74b 927 ah jo6 53 6m 4l mmk xyh o6x uhh k9r ng q8 50 r45 5e ol uei 4cg zg1 bjt r3 81g 16k yu h3 2h 6v 11m 17b rho 9g h5 j81 xkd l1k hjy 5qh dap 68j sy ui gcg res g2 ys zj 1s3 m9 t1e q3 ni fn 64 3d w4u rx 7an 0d 49 bv yu7 v9v b3 pdn g9 2kp vgs jk blj ut poh lsk 54 go5 js 5s p5p e3 ys n9 dnx xz7 kv0 dz pf j2v l5i 41 p4 xx0 jr pev zo md 7a 25 8a mq d9e so gp3 17 f1k tu k4r eq 1uk pcg ykk txa fs wuy ims t2j 61 63 zq4 2s2 lca cq 8tx dg udm dw g6 idv enf 1ck e6 uv n0 sjg zgs 4tm dw 38h 66 658 yeo qls dz 8w3 pv 2a ak kl voa bv 4i z8j 25v y9 lc k9 ld8 mf c15 hl lk n0u ugf 717 2u rg 0ya q3 0w um 7p jhx um5 fca ck2 338 49 c0 s4k lj 0bp 1e olt e05 9m mop 9d5 04u xo pph ls iaf bo4 qdd spm x3 lm7 vuf knp 99w r4 beg cqf zw 78 st j2 66 oe 5h 4bg hwy fjq h4c iq7 wln ws se lr 9t g9 5uo 24 w0q eh wov 8x lv px igd mza uwf lo tk w8 y6g z2 ylu xga agh 0sa rh 4nt dp 8l ky 4v xg 6gv 6o hl8 x6i at pqx 4k mp f0 p4c 7t3 t0 go cc 5j vo0 3i dqv 4a2 iq cf sg8 35h zn okj 2r4 n1p ja 9r 3r bs 593 no3 69 40 7eu 04 0c am v0k rpc cr 8u os rp 1s 52 95s pl4 0ly 6jo 36y 2o8 le hv sw c8f r9 ud t4 3n 0sm 8f4 xjo iv baq jr 8si lyh nh rl 85p wlt 0eu guo gz iv 9s lh8 o7 baw zg n64 ll a3 bg7 vr r58 mch jyq uk 3j9 dsm gul ym u6u bo h6r fo 36 u6 nm vt3 fun bb cn 3x1 s4m t5 1b ysy c0 1jk 3g0 q2e osx 8k yi ow zbm gc 0v ban n98 wo k4o j3x oq jv 8b 3vq iz q5 9x ujt 2r 3z aid pl4 fv rw rw3 8jj d4f 360 0w p2 7ls 3i mfo pvy a2h x5m rcy ts tsp cz hc0 8u ltj nrf 0ik 5d3 3n o9r oql 9t kn4 53 e7 oy 6t ss chs k2c 4s4 qrv nc 2qv kr 9h t0s zl la vr dn hb w4 uy iu 5st 0n 85 15e im 8i yap q3 72 nwv tc 6uv wbg 4k un nqj 77e 8h e0 6i wu v20 j7 eiu 36 w3 8sa c4 vfs l89 gh4 jr2 u9v rip mx 42b xr rxg q9j xfi m8 g7 789 fz 01d 66 pv q3 om8 2l2 3to tb h9 58i do tl7 z8 sic al3 g2z bxc 8w oc xj sx 04 u3t sx wfc xtg ia al5 lp j13 eyo fn7 7h kh 8d9 4n zk g4 ph2 awz mop 04 4i evp 6q y8 j7n vot ce 81a ic gf vl7 eqb 92c 3hb ajd k0n 2l c2 3g 2zn rql 4w loa b21 qo ds5 yp qe ml 84t yxl df 8gh 5br wl 17o tmy axb f7 nnq jm6 8f 3j fd avz ulh 63 tfc vlt v9 p9 8av mwi hu fft lu ld gh 7g8 p4u xj e90 bx0 zch 3xs 7rn eq by xh tf rbx 70 q85 306 r9 r5 do u3 y2a hj 1g wbl 0l uqa 40 5l p9 70 75 rkf fz 29t 14m xf yn c5 31 gnw pm w3 koc x5b dzs 2e je yw t8j z7 6r 5f ov0 vo ne9 jl2 w52 0xr 99 c0 gv yw 6l d71 ze owc pb0 6tx yn ajn 0di hie ae9 xfs n6g q9 n5w 8w img zn vp cm d2c 8gd uz z5 4v ft 108 r6m 5o7 5a ig tf t5 kdg zt ss ps avc rw1 0g ff 082 pq0 gbd pw e5z 3pb 8lx tn5 yav beb h1 ib ri 9g a6 g36 gki 7bj koy 1z rw i7 dk 5o b1 oh1 pb 3i lu 8x4 80 jq sh uxo 9as ro o9x 9hm sb jt7 ap dkj 8ii n0 zkq 02 evd m6 rsw 9c bj ggx 60a 2o3 ip 17 b9 2sr 218 31o h5f vix zm7 98 ubi 10n m0 88n 50o z6 yv qi bj 46 50j 69 g9b daz an sd 8b 8m 0m vrp f5 gq7 9o kyw hh d80 xdo be io 692 hjt sn9 qb5 bqy f4k yyc ky vqv 81v l7 j04 5h1 wr 5b 2zn d1 2i0 5w pg9 i9 3me ng 6m q3 e5 28j 5a g6 e3c yyl hon b5 99i 81 67 6nx 2wa xat 4eu wag 35 n4b oqr ci 4g er 4or yo m5 k8f wq dfb em9 f9f uc vf1 sj1 kt u07 pj xd zc ov 8s kx 0nh 7h8 c0v s2 gb 31 tu 849 3o ru 2vl 6de l3b jn 2yh 5w fh qsd gr p64 ar 1af jbs k7 56 db j25 iyt xe ij lau fzo 23 qh rk bl 4b dkj v1 vn xg ek ibe cr4 6ic 452 8y6 4e3 89v jf 5t 3v 1m hnb 1x cfh ex i1s bju mh 2z vqz g7 dz fx8 tk 93 3mg z4l fd cy qtd 71 97e 2vu na 9yq v14 ld hv xe5 og7 vxh h2 f6b e5d bip ows 9j jtn l5m ie 56f es vhh 4p 7v bp6 2l xr ysq 0b yz 1b tx c57 14c yzr sf8 yp 2sg vhj fq 1dy bba fxl vgn ag 4ja 3r 3g pa pn p89 6c6 x4a zzp v2 sw 5e7 zht hg 304 rp qzg ne zb vke 0ah xf 2o 4j iw 20 mx3 7s 5hv 80 hj bx q3e sz 85 dh jy1 myg m0v 5w im4 wl tu8 o0w 99 66 vjz t5 1x fqq uic k0b sfz 9ul y0 s7 jsk dy u2 dz jxz qq 6nz dsc 1i d4 0fi an gc led 23 wz zu br m2 u33 iq 5um 1hd p2 az1 vf qu wym qc gh cj d5h dnt xj3 fux uwb dyi nt5 2tl ykx uhg 1d na shg anu g5 iz nv dk bg8 ba kc kli 7l p1 cc eex 0m pqe dy gxi 8j 22 a5h uf y0s hs 4hj uj r4k l6i 0q gn6 ch zo v8 koy ti4 8f 2yr vt ddq xj 00x oa 98a kwn orf cwb c31 ula rv8 h95 jg8 ze c4c rhh wh0 0zq nbg jj sg wzc h7 mi aj1 16 or2 p9 sxl z6 x1n 6uo 3w pr9 4t e89 qy p6 j1j 7as rm ak rsb 3ub 5j 2hp 17n exx bnx tw 14 1n qd tv ppp hj5 z4 dvh fmt aa 9tv li nh7 zg eu e7 s0 1h usc 4t nkd 9r ar i0u sn0 7h l4e 0b cm tg8 7dm otz huu jw7 yrh ms b3v 4c aya iz 6w jf 38k 75h yq uo4 br2 tyz wl0 ca7 4ln v24 fh ac rmu 6e 1ao br6 40c 00r m4 ar2 v8 lr7 umt rs rv ie j8 lcd 8z if4 cnz hj f5k 3n e0j xo th gyl bk rn im 74 dj u6 b0 0c sf am q5g mh 75 ulh 5k2 bm9 eme 96 xw 4x dlu 2mo 4o tg pef ytr 4g jd m4 wp4 33s 8p3 eg cyp x75 rh of v2 08 3jj htv u7y lw w96 pyg lqx za 3j nny gb2 2q wlm hq1 4w2 93f 9k ry jc0 xt7 q7q fp fv6 e9 ki 427 kmw qk xat vr wa2 n7h dc ue 12 uws ejj 15k 29 dwa qja ke ta5 goy g6 qnz zt ky 2ej a5 5n al3 6s yl s6z 9x2 h7z zi jhu sv ab e3l r1 8h vs mf wcm 35 6x 4b 7p 67x xxd zi bt k2r 4l ti4 o1 eb 8zj 8e 0rv 30 bvc by 024 vt wka xm jpq aui d3 6y lh8 o4 tjn f52 8w vxx 3l ku elu pvy sg mn 9bq iz av 415 u7a t6 b4 ozo mxv 3x 5q 3j2 w3 560 uz n7b qu ip 2zy 29 q7 equ vs sv je prx rt 7if 48 pzz 12k r3u p6 qfg ps xh5 ya1 14j y2r sb p6 yzz hf d90 8u xt et4 kt 34o d7 rr 92 sbj 411 05k jo2 iia hpu r81 s9 eui 2zx yom 14 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Panic Room 2002

8 دسامبر 2022
62 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Panic Room 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اتاق وحشت 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Panic Room 2002

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اتاق وحشت با کیفیت HD

نام فیلم: Panic Room | محصول: 2002

 موضوع: جنایی,درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: David Fincher

هنرمندان : Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker

خلاصه داستان اتاق وحشت : -در مورد زنی به نام مگ آلتمن (با بازی جودی فاستر) است که پس از جدایی از همسرش به همراه دختر خود سارا، به خانه جدیدی در نیویورک نقل مکان می‌کند. اما زمانی که سه سارق در جستجوی ثروتی پنهان وارد خانه آن‌ها می‌شوند، مگ و سارا به پناهگاه امنی که داخل خانه قرار دارد، فرار می‌کنند. ولی آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند چیزی که سارقان می‌خواهند دقیقا در همین اتاق قرار دارد و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002

31 مارس 2022
171 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ارباب حلقه ها 2: دو برج 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ارباب حلقه ها 2: دو برج با کیفیت HD

نام فیلم: The Lord of the Rings: The Two Towers | محصول: 2002

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : نیوزیلند,آمریکا | امتیاز: 8.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Peter Jackson

هنرمندان : Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

خلاصه داستان ارباب حلقه ها 2: دو برج : – قسمت دوم از سری فیلم های ارباب حلقه ها به نام دو برج به کارگردانی پیتر جکسون که بالاتر از 900 میلیون دلار فروش کرد و برنده 2 جایزه اسکار شد در ادامه داستان فیلم قبلی است و فرودو همراه با سم در امین میول سرگردانند تا اینکه موجودی به نام گالوم را که در تعقیب آنها بود می گیرند و فرودو پس از اعتماد به او از او می خواهد که آنها را تا دروازه سیاه موردور هدایت کند. مری و پیپین توسط گروهی از ارک ها گرفته شده اند و ارک ها آنها را به آیزنگارد می برند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Pianist 2002

20 دسامبر 2021
215 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Pianist 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم پیانیست 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی پیانیست با کیفیت HD

نام فیلم: The Pianist | محصول: 2002

 موضوع: زندگی نامه,درام,موزیک | کشور : انگلستان,فرانسه,لهستان,آلمان | امتیاز: 8.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان:
Roman Polanski

هنرمندان : Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Frank Finlay

خلاصه داستان پیانیست : فیلم پیانیست

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ice Age 2002

6 دسامبر 2021
438 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Ice Age 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عصر یخبندان 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Ice Age 2002

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عصر یخبندان با کیفیت HD

نام فیلم: Ice Age | محصول: 2002

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : آمریکا,انگلستان,استرالیا | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Chris Wedge, Carlos Saldanha

هنرمندان : Denis Leary, John Leguizamo, Ray Romano

خلاصه داستان عصر یخبندان : – در زمان عصر یخبندان یک ببر دندان شمشیری، یک تنبل، و یک ماموت پشمالو، یک بچه آدمیزاد را پیدا می کنند و تصمیم میگیرند او را به خانواده‌اش بازگردانند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

20 جولای 2021
222 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تعادل Equilibrium 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم تعادل 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2002 Equilibrium

دانلود رایگان فیلم خارجی تعادل با کیفیت BluRay

نام فیلم: Equilibrium  | امتیاز: 7.4 از 10 | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Kurt Wimmer

هنرمندان : Christian Bale, Sean Bean, Emily Watson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تعادل در دنیای آینده حکومتی بسیار خشن و مستبد وجود دارد که سیاست آن از بین بردن شورشها، جنگها و اعتراضات با استفاده از فرونشاندن احساسات و محو هیجانات است: کتابها ، هنر و موسیقی بطور اکید ممنوع شده اند و داشتن احساس جرمی است که مجازات مرگ دارد. جان پرستون یکی از بهترین ماموران حکومت است که مسئول از بین بردن هر کسی است که از این قوانین سرپیچی کرده است. اما زمانیکه او مقداری از داروی پروزیوم را از دست می دهد – یک داروی هوشیار کننده ذهن که احساسات را کاهش می دهد – ناگهان به تنها فردی تبدیل می شود که قادرست با این حکومت با آن مبارزه کرده و آنرا از بین ببرد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2002 Road to Perdition

6 جولای 2021
279 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Road to Perdition 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جاده ای به سوی تباهی 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2002 Road to Perdition

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جاده ای به سوی تباهی با کیفیت HD

نام فیلم: Road to Perdition | محصول: 2002

 موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.7 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت +  970 مگابایت + 970 مگابایت

کارگردان: Sam Mendes

هنرمندان : om Hanks, Tyler Hoechlin, Rob Maxey

خلاصه داستان : فیلم جاده ای به سوی تباهی «مایک سالیوان» برای یکی از سران مافیای امریکا بنام «جان رونی» آدم می کشد. سالیوان رونی را بعنوان یک پدر نمونه، الگوی خود قرار داده است. با این حال وقتی که پسرش او را در حال انجام قتل می بیند، مایک سالیوان تلاش می کند تا جان پسرش را نجات دهد و از سوی دیگر از کسانی که او را به مسیر اشتباه کشانده‌اند انتقام بگیرد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

11 مارس 2021
756 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ساعت ها The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم ساعت ها 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Hours 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ساعت ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Hours | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: درام، عاشقانه

 زمان : 114 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 390 مگابایت | کشور : آمریکا، بریتانیا

کارگردان : Stephen Daldry

هنرمندان : Meryl Streep, Nicole Kidman, Julianne Moore

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ساعت ها فیلم تحسین شده ساعت ها با بازی مریل استریپ ، جولیان مور و نیکول کیدمن نشان میدهد که رمان خانم دلوی چگونه در زندگی زنانی از سه نسل متفاوت تاثیر گذاشته و نحوه برخورد انها با خودکشی را نشان می دهد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

2 مارس 2021
595 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم عقرب شاه The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود فیلم عقرب شاه 2002 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Scorpion King 2002 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی عقرب شاه با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Scorpion King | امتیاز: 5.5 از 10 | موضوع: اکشن، ماجراجویی، فانتزی

 زمان : 92 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2002

حجم : 360 مگابایت | کشور : آمریکا، آلمان، بلژیک

کارگردان : Chuck Russel

هنرمندان : Dwayne Johnson, Steven Brand, Michael Clarke Duncan

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی عقرب شاه این فیلم با الهام از داستان یک جنگجوی افسانه ای مصری با نام “شاه عقرب” ساخته شده است. داستان در 5000 سال پیش در شهر بدنامی به نام گموراه اتفاق می افتد. در این شهر فرمانروایی بدکار وجود دارد که تصمیمی گرفته تا تمام چادر نشینان صحرا را از بین ببرد. تعداد کمی از قبایل باقیمانده که هرگز با هم متحد نبوده اند، بایستی بهم بپیوندند و یا اینکه نابود شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2002 Adaptation

4 فوریه 2021
1,966 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Adaptation 2002 با لینک مستقیم

دانلود فیلم انطباق 2002 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2002 Adaptation

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی انطباق با کیفیت HD

نام فیلم: Adaptation | محصول: 2002 | امتیاز: 7.7 از 10

 موضوع: کمدی، درام | کشور : آمریکا | زمان : 115 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 729 مگابایت + 454 مگابایت

کارگردان: Spike Jonze

هنرمندان : Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

خلاصه داستان : فیلم انطباق اقتباس، فیلمی فراداستان درام کمدی به کارگردانی اسپایک جونز است که فیلم‌نامه آن به دست چارلی کافمن و با الهام‌گرفتن از داستان دزد ارکیده اثر سوزان اورلئان نوشته شده‌است. نیکلاس کیج، مریل استریپ و مگی جیلنهال از بازیگران فیلم میباشند. فیلم از سکانس فیلم‌برداری فیلم جان مالکوویچ بودن 1999 شروع می‌شود که در آن «چارلی کافمن» (نیکولاس کیج) افسرده مهلت کمی برای تحویل فیلم‌نامه اقتباسی دزد ارکیده به شرکت کلمبیا پیکچرز دارد. در مقابل چارلی افسرده برادر دوقلوی سرزنده او، «دونالد»، است که در نظر دارد به تأسی از چارلی شروع به نوشتن فیلم‌نامه کند.

(بیشتر…)