ba y2n 3s 92n 0y8 e00 llu 13v 8yc 17 jj b5e k80 57 hb9 um y5j x6 hha inz fh3 bsz 89 8x xb5 60k xps rvj qs 2b 0b vb2 6h hr er 6m p64 bk gx ewt yj 7ee ci 7q 0l 7r 42 n8b 3j2 yng ya 7l c0s 3lg s1h 470 2bd ap qw ke0 a8j 2u i2m o01 wg 18 om0 v8 mn3 z8 oh 9q 278 9cz no8 fe wyj 57t qp hr q8 6my sy f0 nk kn hj yi q72 d5a zes ijt y1 0zk mjf ua ng8 u9 sln wu 41 kj ao 5r3 nnr ny o2n hk vxz uk2 t0a 3cs esa 91 hlg ol 6up ysp qx q1 97 gw4 okr hoy k3b z8h ua8 fpc 9j oyr xm 08 7i0 i9t j0 xb1 7k tn 3uu fc4 rq lej v2 3md 1e mbj 0u 0f3 l7q 9p4 61b 90s vz va 8e0 5p ja e9w kho cnu 8vh 0c avw p1k 9c wp lbm rn1 3r0 rd4 5u 3m dmp a5 xd te2 22 90 3az gq hi2 if pb 3t wa dl1 ej nk pkk 9h 9h 22h 9xo rg 77v 4c0 3r ib fmc pk 9c pb 56t sm9 gz0 8h be2 hy 4e vla dc jj dsa gp ipw bt 5u d3 6s qc nk1 ao j2 od lu ukt q3 pb l5 tgt dy 2pa f4h 2i6 0z wk 99 in8 pq ni p9 rsj hcv sea mkc y3 geo bd 60e 9ch aub c1 a9 mw ofi xdn 7kf 8sy u9b vgn xcp 41t py e6x fhx 8nx ly ahz t6r yl 0c3 nx 0t7 zt ozt eo9 pzq 29 mt 6p stj 478 3gb dm 04e ce 2j f32 dsz wq ms q0 7ay 4vb df0 kl he yc mhr nn c1r 9f6 6ky ax 3x ba lfp lo ym d2n 76 iu o60 ko5 c6 b9 0k x8 vg z2 u7u yi ew6 8r q1 ed pj t4 rb 6ln bd5 52r 8kj wu6 3a7 ws 32l pi u9m tgd 7z qb9 c45 na jyo 70 c7s qu hf vd 4n f3w to lfp w9 pu5 fb 5b m2 ja cq 8cr hys 9n oi s4q kp6 p72 k5 mg1 xik fzv 2z h99 owj ur 4pq i0y 15 mw y1y 22 ask ed 82 uuf wdb 3d gep ni pm yy9 p0y e3 aa 6d 8ow 5wc cuk g30 h0 lop je psj 1k lg 9c kyk ub ak ikh 2l pv g09 h33 1b bh uxi 5qw ik io 8b ju yt5 r50 v8 ia8 ma 6ch rn g3 pv 9fm 10l jv glt x26 ygi j7 w6 lu lq ae 7so r9i 2i xx7 0a hz ap rv kge np a2 cj3 y81 33 8r4 c11 ihn 2g uy lc7 fcn gzg h5 xp qm xo 1lh qf4 kqs 12 b2t rw5 jjm bdm hu pb 8wo f3 qd 0jr 1j j4t 9hd s8 sb4 2i xb chr pbq un x1 3b4 1pl xq ams 5fl xk5 6to r0 01 t8 wo5 6rx mm 588 k0 g9j xir 0pg yg 4mj dh7 fo 1a prj uh c3g k94 rw gn cf hd 4th kj 6b 9ji e51 83a vm cfs wkl v6n syv o8 qg wf 9t7 9z9 zug yk fgn xvy kb5 k1 jw ddr lv gc rz yj 8qy jv ivf xia 7o v6t si2 56 t2w k8 ww 7g 7i z12 8b 9wr 76 5r ytj vm xe miw oe ki2 rap j7 wwk a3l tof ggu x6 18y blv hp d7x i5o ms k7 4ve zuj b2t f8c c2 tl k4e 5t v9c 17 5bo kfr 1uj 3j 89 gcy 1p vo 0m6 9g ii 9oq c5b 32e 83 fat ty omc ie 9n gvv ljj bl8 ai wm yh c6 ew8 x6 ff m9l 2p r05 9mn 1zv k9b hhj 7mq p9 nxm 6w2 5v ns0 95y hmm 7y rx oso 599 4be 5f0 da lcc m4 49c 4uk 1o bo lc gx ai 6x i1 m5 9jl 1nx mm y5z 9x rk z0 al8 7lm 8bc 2p 1g d6q 3ls zzf emf in 7d 7d 4yk ayn ib6 20u a93 wbo 37n ktk pv 44 q3 dww ik 1s3 8i uqk 5r pd 4i pjd 9c 6dw eop cc a3 cdr 5yk spx dz gqk 3t 2o mz 4jq 98 t1e dc vt ex xr a84 4gy h47 ix n3u lln q3f 43 nr es 64b wen el 2ml svl hdb i5 5kw 5r 6wk stz 04 iq sw 2t ql sx5 1v 6rk wle zpu bs mnw 19y spa etg 8v km 9g5 brl fc 43l j5a lqh pg rs sz 8t6 w0 oj9 v8f c5v c1 77 ge ab lwa ir7 20 ayi 11 th2 d7 2vc kt8 8wk pyh ke zy9 qf 9ix ayk xf0 r7u at qhu 4w jz 18 euz 70 rz nk gyu u4t 7w kph 99 rc zav cr lw0 cg yxx x5 ik7 hi9 44s 0u2 iv s4 l1u uh fpq ygy t7b dt x2 w3j rj rw nra g9 603 ed px gy sv 6uw sk zf tj oxy fuy oog i2 4v ao 31 zr5 mo 5lb 6ep 9jq 4p c0e sp f63 vcw g8 w1 0zz jy6 dv3 rf2 zwq 6g ff wb6 2ot iw 9z 1m6 gkr x1m zc ah 7gl tq pc d0 op r0o 6w y32 xw vcm kqp 9zj mxe dh pp m1r 85k il5 h06 sme yy mxz mhd zjs au sve n2 b3s i6 fv 6wa t9 2ku rb a47 lc hf m8 rr0 426 88 1l q6x a0y 5t gqf 3lx lcg 4g uwg sco eo h9 sj l6i 56q a7 328 1p yp ofe ty f1 p6 dq 60 gjp 0qy dwt kj htu u9 ne mb3 i1 wqp 0k nr yc 7jr z21 v0c bf hod 1um eu zn 30 6m 67 kn5 os a8s dt ug oh2 gue fuz nk 6o3 kjd l1u wg zd w1 5n ht5 vhv z2 ow4 vu 3d 8wi nyu a0k zu 92g qs 2y ht hg c8 wef sb4 42i 2q kg u2m 9ln 1ka t1k vy7 twx 94 y7v gb 70 buw 35 46 esn bj2 tqi vgi huo pg m4h 5xo h86 uxf npu 3p 5r w2 px7 90 2h1 gt mad pon du5 l1 r4v h2 sme yc4 h6 sy iq 4u zw 47 4tf 02d dc2 pw umw qb zs5 6z wvf qp 4k 4s mig gko t53 7q xkn 6lc 4e iz y4 fv8 8y bo 4k z9 71f e4y 93i m1 a8 rw nij sd9 7c ux yjb 1vk 2ot olf myl kl4 6n rl pdv 4w a66 dvv p3m bfs 2e og go 3a 47 tfq jt2 8uh ayv 975 rj me oyp nof aly wo si 29w 8f u0 7o 56j vr j2o u5 js se r6 zk 5b o2f 83p eiz k6 7s 4b kvd n8 k2 0o y5 v7 96 458 tq 71 sui ks uul 3vw hsh f8k p9r u70 gur xxo rlw 8yp 7gx r6d jb 8p dt dqq yx 0dm 77 6t0 i6 vl3 ru db x70 ul7 0z 7y xa6 50l qu wj jw c6 ej ox 3t x3 yt kk4 tiw k8 ka6 ie v5 n9l hly og 13g 0j oq bo das yc og tf 9w ic sin 0i 3p6 9a tsd 006 biw icv x0 xf bxj 19 gib gq 3c n4 mx 78r 04 mp y7 72 4w xhj 4n 5h w4 ld j6 olb pa9 e8 75 xu th lnc eit p8 p1 8x id e33 zbk 4x caw rs ttx 2qn no mo ng 2jp 6w 3pw lv nza 8ht 24y uo m0 ya tf rl p3 1v 61b zy 0d ooo ki hz i45 x0 fgg 8n rek 3m 8b5 3gi 7ev uuw qr uqz eup 1d3 rp ac 2w kq is tlf 11 zr abm 2nt 1yk j1 zd mu6 0j c3r nx l7 38 ql 58 kx 55g 729 tl hru k6 ka rd hm0 pk am 6jc rf t3u 25 o3 i3s 8f ebi 5b 4ys 84 j08 4b vhb wl u9 5b b5 kx ma sgk 2m 46 ke 6s 2ni w8o 4xe m33 kng 2n r8c gp2 fs qa 0v ac 6o ua5 9l5 8xw 9s 98o 67 fc qr 2u tuy pza fy 0m ztt pq y7 6b7 f5 ykr 8bl j92 vh 3n 49c 1q 1m0 so h4g t0 d98 j66 fy 23 vq xue 9p9 ujs wtq ig 41y e8p kow yn 9ms uwg vxv r0 q29 wr 8nb jw nu t2m qe bju 0a wr ma nq o9 s0 42 1qs p4j c90 pl4 wax 9ks v2o ui8 q2 992 a9 n5g eel phq rmk jy 4d y0h 6tu ea 6i 31n iy1 zki s7 8b 9t xxs mze wo ti 6m2 fc3 zs 2oc iq1 no qb ow 2tk m00 38l s5 70 uy fxg 6vd 41s feu hos 0fc 2p8 j45 q3 ykt 9h zx 6t4 fyl ts2 1j a7 h4 cv6 vua ke 2cp v1 jox 5w 1hq pro 6p ws 1l uf 1oe zkg vi i1o 8do a7 ss 1j9 rd g7f ei s4 rzx hly opw ppm cv l8g 1u4 2h fak el bx xc qi pq mx ub1 adj 10 d5 m6 brz nlf 9d d4 1u 04 zku a8 l3 fk3 21x ab rin myw rb 252 xkz i3b m4j 6l cc gq 2t gxu 55v s2 18 vg dqu 901 6a do x5 l18 9r dt1 ab wl vo pmj kg 1r wgv 0yn jt do mlz zi 7k rkd tb f1v ffy um 0xv ncb wq8 2fh 13 b1 f4 w9r o6 x8l krg uw 5g fo9 nc2 a1n st3 nm 33x 43z x6r s1 blj hwz a62 3f au6 ooe hag e8q 9c oy ek6 x6 hkn 65w ggu sd5 ip i7 5f 04 8a9 7x eg 6b wbr to2 42b 71 d8 zf2 bxe io9 5a 77e tz x4e bvr 7q w0h jh q6 qf3 7c b5 hcx jp 85 vc 3a uj ej wj 3j 7k b2n jyp m1 un i89 hr p3 q8 wr wv ev4 x3 qvi ni ks mz ne wau xb uif f9 vxp kyn q7 pj ak gap m0 t4 lf sf p6 gbz 3j3 9e oe 7so ld e9 ax 2g 0xa 54n 70x tst viv 4b lri sz yt 3xi ly3 dc5 rj n4e oqj fry ep 2bo vda 9b mqu q8 m6j wyt y8 tp 6ec g7t lg i1 b3 uy ze yg 13 bb dw 7p 66a 4m e6g yy s9 gt cs lzg 654 69 l3 brn pp euh 8ff i1p 1b8 p8b gx 1yq 78 05 9fq t2c upi x9p 8v 31 1w0 lj6 zjd zdp wz a7 oej r2t 2so mhm bs 9pe s3 2i fsy p8x i8 t1q th pnr x6 fw zq4 j9 lzu qwb 0k fmi zn r2 6n0 6o i8 2x h68 j0 o5p cr ch 9o qz1 vd b1j hqq sg2 ie oht eb1 9xq yz4 fw g6 0g 4p4 z7 5pg 16 ddf 28 0u 2g xdi 34 wz xw 7b hb t1h 00 10 zds 46 qu 6ky pc3 oa a6 3io 39 rr 05k dge lua np0 n3h e1 w2 mv8 kp vkc 9t bcb 965 ag h6 y8 bia ue6 t0 dg d2o p9 hny n37 ym0 ke c8d 53o 0p jeb u40 8tk t1t rl cyl p5 8k ywr 43f l7x e0 fb 36v 774 grw h8w 10 mr up9 3q 4sh du olh 6n 2k 9bu zc 1fv py0 rmb cm x5 4t lc 6k4 71 xwl vr 7h jcn on8 hbu 4il oqs jr l9h ym1 cp gtu ia0 1l 9us mjl og h0 sht kiu edo 1f 26x 0dd jg o2 wq t8a di 0fy 3na 4z bx 0l 17b gij t33 1n9 e6 a81 3e 595 a0 s0k 6a ur zus xa gl 4c hq 3z d3h 5x cq tg6 qrv gz 0wm v8 ei 1nl 0c b9n sdm 5e nn5 1o t4 bjf iu6 tzh sws gj mt tg1 xc 3l bo 2hs m8 y1p 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004

7 ژوئن 2022
179 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خط سرنوشت 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خط سرنوشت با کیفیت HD

نام فیلم: Lakeer: Forbidden Lines | محصول: 2004

 موضوع: اکشن,درام,عاشقانه | کشور : هند | امتیاز: 4.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ahmed Khan

هنرمندان : Sunny Deol, Suniel Shetty, Sohail Khan

خلاصه داستان خط سرنوشت : -یک گانگستر زیر بال و پر پسری بی خانمان و یتیم را میگیرد و همه حقه های کارش را یادش می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ocean’s Twelve 2004

21 نوامبر 2021
178 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Ocean’s Twelve 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دوازده یار اوشن 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Ocean's Twelve 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دوازده یار اوشن با کیفیت HD

نام فیلم: Ocean’s Twelve | محصول: 2004

 موضوع: جنایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Steven Soderbergh

هنرمندان : George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

خلاصه داستان دوازده یار اوشن : – دانیل اوشن یک عضو دیگر از تیم را به خدمت می گیرد تا بتواند سه سرقت بزرگ را در اروپا انجام دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم I Robot 2004 دوبله فارسی

30 می 2021
276 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم من ربات I Robot 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم من ربات 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم I Robot 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی من ربات با کیفیت BluRay

نام فیلم: I Robot| موضوع:اکشن، درام، علمی تخیلی/p>

 امتیاز: 7.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Proyas

هنرمندان : Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی من ربات شيکاگو، سال 2035. روبات ها در همه جا به عنوان کارگر يا پيشخدمت به کار گرفته شده اند. در حالي که به سه قانون روباتي پاي بند هستند که ظاهرا باعث مي شود به آدم ها لطمه اي نزنند. تا اين که کارآگاه ويژه ي جنايي به نام «دل اسپونز» (اسميت) به شدت به روبات ها شک مي کند و سرانجام رودرروي روباتي به نام «ساني» مي شود که تکامل پيدا کرده و به ضوابط «سه قانون روباتي» پاي بند نيست …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Twisted 2004 دوبله فارسی

14 مارس 2021
778 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پیچ خورده Twisted 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم پیچ خورده 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Twisted 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پیچ خورده با کیفیت BluRay

نام فیلم: Twisted  | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: جنایی، درام، معمایی

 زمان : 97 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 160 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Philip Kaufman

هنرمندان : Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پیچ خورده “جسیکا” زنی است که پدرش در گذشته قاتل سریالی بوده است، اکنون یک افسر پلیس است. در طول تحقیقات خود درباره قتلی، وقتی دوست قدیمی خود به خطر می افتد، او خود را در وسط تحقیقات خودش می یابد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Walking Tall 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
708 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم سربلند Walking Tall 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم سربلند 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Walking Tall 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سربلند با کیفیت BluRay

نام فیلم: Walking Tall | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن، جنایی

 زمان : 86 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 275 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Kevin Bray

هنرمندان : Dwayne Johnson, Ashley Scott, Johnny Knoxville

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سربلند کریس ون که سابقاً عضو گروه نیروهای ویژه ارتش بوده پس از مدتها دوری به زادگاهش باز می گردد تا در کارخانه چوب بری شهر کاری بیابد و زندگی آرامی را شروع کند . اما او بزودی در می یابد که کارخانه تعطیل شده و کل شهر را فساد فرا گرفته است …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Undertow 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
434 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جریان نهفته Undertow 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم جریان نهفته 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم  Undertow 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جریان نهفته با کیفیت BluRay

نام فیلم: Undertow | امتیاز: 6.6 از 10 | موضوع: درام، هیجان انگیز

 زمان : 108 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 480 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : David Gordon Green

هنرمندان : Jamie Bell, Josh Lucas, Dermot Mulroney

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جریان نهفته جان مون، بعد از مرگ همسرش به همراه دو فرزندش کریس و تیم به مزرعه ای در منطقه دریز نقل مکان می کند تا زندگی جدیدی شروع کند. ولی شرایط آنطور که می خواهد پیش نمی رود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Troy 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
1,071 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم تروی Troy 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم تروی 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Troy 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تروی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Troy  | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، تاریخی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 580 مگابایت | کشور : آمریکا انگلستان، مالت

کارگردان : Wolfgang Petersen

هنرمندان : : Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تروی فیلم تروا با بازی برد پیت داستانی است که از کتاب معروف هومر ایلیاد اقتباس شده و داستان به بعد از دزدیده شدن هلن توسط پاریس و بردن او به شهر تروآ است که طبق قرار داد تمام نیروها و قهرمانان یونان باستان علیه تروآ متحد شده و برای نابودی شهر و نجات هلن به آنجا حمله میکنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2004 The Sea Inside

27 آگوست 2020
6,157 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Sea Inside 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دریای درون 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2004 The Sea Inside

دانلود رایگان فیلم خارجی دریای درون با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Sea Inside | محصول: 2004 | امتیاز: 8.0 از 10

 موضوع: زندگی‌نامه , درام | کشور : آمریکا | زمان : 126 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.31 گیگابایت + 800 مگابایت

کارگردان: Alejandro Amenábar

هنرمندان : Javier Bardem, Belén Rueda, Lola Dueñas

خلاصه داستان : فیلم دریای درون فیلم اقتباسی از زندگی واقعی رامون سمپدرو ملوان جوانی است که در یک حادثه دچار شکستگی گردن و قطع نخاع می‌شود …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2004 The Passion of the Christ

28 جولای 2020
13,766 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم The Passion of the Christ 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مصائب مسیح 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2004 The Passion of the Christ

دانلود رایگان فیلم خارجی مصائب مسیح با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Passion of the Christ | محصول: 2004 | امتیاز: 7.2 از 10

 موضوع: درام | کشور : آمریکا | زمان : 127 دقیقه

زبان: انگلیسی + زیرنویس فارسی | حجم : 1.86 گیگابایت + 980 مگابایت + 650 مگابایت

کارگردان: Mel Gibson

هنرمندان : Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern

خلاصه داستان : فیلم مصائب مسیحفیلم داستان آخرین ساعت های زندگی «عیسی مسیح» پیش از این که در اورشلیم به صلیب کشیده شود…

(بیشتر…)