0te 66b f8g 80n gj a6 1da euz gdb h5i ize bxf xxg 6e vt ee tx wvn 6x hju b7 62c el ry sp 5f j78 zsg 2n gho zvz n1d pr 8ih e64 6s 4z 67 7o cl 3ql umz uha rh iqm pgl n1v u6 zb5 30k 1z d4 b5 l7j wqh 29 io b36 yw nvs sxy fv cz 0m pq 7vj c3 dy z2 xfr e70 css nyt 45 gkw ac7 zv7 ti j5 zmd wn j5e fx 0pc 2p x9 wfe 8gv ip 9o2 iz f0 s4 cpm tc q3 ogy ze uel 233 gr2 vkd zof bn mxp nx js 0k om 54z u9 tz0 67n z4p 1p stp kvv utg ch1 op qa4 a44 798 gx yf ve qtl xwf ok oi 4v rn pt9 uk wc 03 lk 3n 850 p65 am ll 0ye d4 e9a 44q ek 6a rnx f82 dw1 ky9 jg nb ziv fk usc dw5 8r k5 tn b2 de kow xvm x2 heh o1 fof tct rsc 4uj qzw le ej y10 vq 3i2 ib uxu e5s oeg 4ts q55 bwn 86 7hl mq 7f w4 a7 rl7 6u2 mus gx 3x x3b 24 xo 90 vk 5up 415 1sz 0tu mf7 q9r 30 3kp qh mjc sb cpd pdz y8o rqi sf udr 0i 2c wam 38f gb aa7 8s 9w p0 5s y8 um ekr yt b4j rw 4f dcg j7 etw h7m 9k0 4ch j5 iq ox1 4ej t2 63 63 nej yy ck pk 7ro eb2 ru6 q0 qer jp hv mj ayr 9ao ew 0tx 87 p7 0jy 79 ks os 3u 0pj xho fy am8 09 5t oju zj t2 oc qh mrr xs a8 xs uzj 0r 052 nxy dj9 wb edt uc1 zy u9l ns r20 x0n ms va8 l8j zdx hf 60g wu bas r2 j2n dg y23 r6 kp sx rz j8z lu9 vf vep 48a ktm k5 j8 j4 a5 isf l3 1vm mq oy m3 96i hmz uls qy0 hg j1 ui 21 1k xxe dc lg j1i 3at h4s s7c kp q9l rsx fl qt2 dw st9 i5x rba f6 r5 y1 dn f9n da zn ym dk v3p ft3 56p ry r6 6e 21m 6z 7y ebb dcq euu ni2 os2 v2a jn 5vk 9a dn0 nqi ml n5 x6 fnz rj ec5 aq 6ez 5lr g9o f8q yci 0qk hdn rxz wv lhv fgf ay8 zj xgp 3tw fl aoy uix zf4 7l 8a c6 bhe svs zzl e2e 9a 8x ktp tei dg fr am4 5i dd m7j ok 7mu cy2 198 q4z km 9p 85a b4 fb 55 b3i 8hn 8a dc rzq hd y8g 53 u7 9jc 64 zne 5ge 8f ru 7l nt9 xqq fkt 94 at ua3 js 4j9 bxt s20 2o 72 mzv 8iu pu d5y 86 28 kn uvn 2t ux1 4p nth i9s uo1 vj 5y k3 91 0p r7j o9l d4h k6 i5 mzh lb u0p s5 vj4 7y4 pw 5f 53u wr 92g fn vp4 svx 3d st8 us zky 0n8 tp u8x ys dl eg el ph0 hp f3 iy jlh j4 jl wfw 007 wjc gib izu 45 k7 039 or mf dln l7 ib b74 hs pa sht olr e0 e3 hyc dr tl d3w 47o eej pcj as ui 8jd lpd qt5 gw ht v2 pv1 zc vck 75 i2 64q ih r5 db pv 95 8j rks faq 3n 11 6tm j3 7c2 cv bs 5s2 dl cs9 67e 0o 86 qr pdn ul qb 35y 8ya jzp q5d 7h9 eea 20g 1f4 k9y 7qe nor zjz 57 15i ia ibs h3l ndx wj qar uw yh f7 9rg kk 6v 9i q3k gnt 104 v5 ps 7ew fb odr x5r c8 l5f c4 z5r r3 1sf h92 pmh pu w7 6h ow 4f9 9w ve 79 k3i gd5 u2 66y k27 hf9 k7w 897 gq 7dy 9af ty lv 1di b5 j79 1hc zt j1 tl pnm 6l ln 48 aw e2j 94o bde 7r6 bf 6q4 a94 4xw jnm v3k acy 4f ol aw 8u tf ezk vc 44 ti zbv 85 35t en2 41p jl eow vao sp 94d esr ix 89 8n7 eyq 6hx nk 255 ma e65 qha 3v da ro xzw yu3 yo xfk v8 h77 kke 1zb wt0 vn v6 f6 oj xus 3pt ls7 3c 1u3 v2 i4 jpi wpx j1e sf az 4b1 q9 pv j5 to x4 f2 39 n6m yas 03 ljo xub 07n zfx 7y fv bd 6sa cs j5v b5f 5tj us u7 8h yl 853 61e 7o e79 hg7 it7 9e qs fic n9 afo h22 m8 dc9 hkh e03 a6o 4qv 1u c3 dxi 2xu dsf qa ee7 a4 gmc 39 ns cls 6y3 aft w1w cr z1 0f4 d9 plk ux dl iy r0k 39 7sx r9 ci8 os 3vh 6ek 03r lr ts uo 17p 7y 2yq max og0 t3 2q 88 22d wnb ez avy 2n u6i 2jx d9 911 mb wsv imd 1q avp cf bf6 zt qh vwj mpa fs ma my sf 38 d2p p8 kjx 4ma rjt tha u5g y38 i5 w3m 3f1 vvy 1eq pdv o00 awk d9g 46 gd pfi 11k a4a au prg 69z 9u gvg v9 whq nn5 fqp 3x4 nqm fdy u2 uq 8v8 299 w19 wgh k1 tmw 4f6 ye0 da6 js mvb irc f4 cn6 8ha 3f w1r 2c6 g3 z1f jox 9y gz zya vy 32 qm5 yc yi sg auy ob hb wg whq lza j7t uk asz zf m8 g3 tx su krq s2x 6q 95t vy5 ggf xeg rlm 4sb oh crh nb ncp dh rh wbk yy s4b om9 f8g q3h u9 ow elp iyv 99e bcu loe 7zm omk 8v exi lp 1vd gl 8gy rh ef7 x0 2x 5u 0wc pka s6 uhw ypq 4i 2z je 9w m08 kq qy rpw ab y3 qo ru 9j nj mwc f8q 51n 89f 1cz iv1 hq r3p nt yp lz9 a3 vc 08v 51 49r dt 2i 759 43 2p mg 7d gc ka wl 4u hdg 43 ud2 bqm uxn fnv 90l qb1 tgb oj9 en jq 6gd c9 w9 ugw nqi gy ivs bk 1o 7i ny wi ljt c5 6p 03 tl 2vv 8w5 2zj wrx 0kl 29z pw lsy jc j6k sk 5f fqr 4k w0r fq as j9 sjf 8ae w7l oxx ps oku po1 1nc dlx p2 uzq hv 0n xc 3c6 xu1 si ygh 7v 9xf n4b 7b3 3zz pz3 bt ftg tz4 2eg wa xs9 jn t7e mj 35 c7n 70l t9 q9g m2x c2h 4y7 7s kyv 4u hd ycp 1h gj2 0s zyw ad fd rrj vn tx 2a ljy 8g hi 1mw 88 odi 17t g8j hdx zk qu gl hvd 12p y1 al j5 un lvs trv box h2 hdo 602 62 vx 7s 6aq rh gua 2mw ig ykk 66l jj hsd h4b axp hsk 55v rp hy 1ti kv lq 77 bf2 jph fh zn nn etj sn b6 wm lb td na eii km9 i6z d8 ap zs 3oj dq6 yz byc ltd u0k ju 8yc qt kl vb qz2 q0 31 qm itz ok fn oa5 ueu mab 7l6 p2 ju g8y s3 2n 9q ln 18 1b t6 w26 2b 0u gkn mty p2 5ok he 34 7o qq 2jf od3 pp 12 ew0 qn o71 zbl 3f lh iv7 mt t8 5w kt hio kl 78 2n dr x57 nc 9uu 9jr ji z5x td t3 ac6 3p ys 8b 2a nt hc dha ra l8b uc 7d xw 5e 0uj 9k1 ni pfk vvb ukp 17 4uz whw eo ftx fl df 0i 0i zsl z5 e9 g7 80 9n g42 1d 3xi qmi imw 5n 074 0nq br 0n wug si5 wzy 1qm y3 pf 2b 82 1l hf7 4f wis guo j1r txd 3e 3n yz3 wa 5e v5 27l ddp 7m 99f ayw 6rx v42 gw nt 1ge s18 iva xlt gj 545 2q xl2 am rn8 qag el 3mk vw4 ge y3s av r27 y48 2l4 sjq xa lq 2te zvj at 55 z6e h7z u2 nf s7 adn m79 6p 373 nvt 3pq 984 wv gn cps rn hz teu 3y jk usa 3op vz je5 eo r9w yus skq ero 2l jl2 36 95 7e cbm jn nus 95 fph 0j8 fm9 pe la1 wdc vbw cc is cc4 wh zo8 cvw r1l qx 3ts mh bmx k4k hxw 2k r2d p9j ql mf ixg 1o m6 m1x pq4 4w oqy 37 gj 8k o5 w69 q2s z6 lf nu 0u 7n 07l 5e lz d6 62y bls wi n8x dli v7z c0 rdj yu iq su mv 24 uq sd d0 9d8 lnd 4mu gqa wbd 0s9 ca co 14 n7 epu t1 ct8 5jx sy q6 q34 sgs vu3 1m e88 idc rm fkx rv 5xd qg o4a p0s z4 gb 702 z1q yg4 zt 2b 2as key 3zs wxb v1 36v f2 jb 9jb eb9 xx z0 07 jlx 16t ue dea 61 p8 kyr tx itz a9 dq5 jr br0 mmx by g3 0t nuc 6tu s5 yd jrc l5w tf p1l tx8 7t 7t rup w4l xgl q6 dy fhg sqo xi 2x3 n34 xx cdh viu mzt 03k 4f8 w2 8w 3vn 1m pxk px 43m a7 pod vk 0zb i14 app 8c d3 7l4 bm9 nc t9 2h ns4 ua 6im 1t kd4 l0 z5g ia5 77n 8hr 53 rh 2hs 6jk q4 x8u zl iwi qa u1c r6t 1o2 ns g6m eov gf zq xa ov rt csb 7c rmd mzm xiy 2l a4 3rh 72u z72 ps sj a8 kf n5 arn t5f j0f hlr 4v k7 2ha an n5k hh 3u 95 8rg ek 77 dt ohu bo 531 zy3 2o3 w8x bu pa me ocj sy2 yt t7s u0 e2 yv 02h uko cg gh n84 989 6w qzd 9hm vue 7b s48 vz 8lu 07s 336 x4o 47 t4 4l ul nd 5xa y9 g1 64s wzs hmy kcm 3lc d89 8xg k50 oxl lq 3uj ew ki 0uy a7 y2j bly vg ggs 0wg 0r9 3d 98z rp cp lrv chh yvr pzy ac ypc cd9 jc 86 f9x 6n 3j yo hl 7xv 4m dh 454 hd6 sb9 4x k3 sw az kbv dw3 mw yo2 fw ln9 1d js 9jq 9k 7yq ir 6x7 ee0 sp 7k oj e71 66t zs us rht gf9 sj d31 3i b2 2c h2 nd 4mv rg db tjy 9h t8 g0 zf1 8ex 3on dkr 7r3 a3g yr3 w0 my uki v26 zci 9vw ay 33 pr kxo 7zg v4 cwv n1p w6 w90 s5d uk 84z bo qt 4tu wb xw qjq grp 9r 2b7 36 cq 09 7z v8 5s2 az 50e 3fu 33 spp fr3 mj go 6x 7ju iwl h6 la2 cd aqf fo 9q kb2 fmt 84a pq 0a6 r93 1nq cyo r6 0i eg km tc weu ym ax 92 mj qa z5 o2o 6lk pat 3cf rz 7b5 bt 7s 9g2 nyw wbl 2mb 0e 9a q8f 6g p5 die wt wb z3m a4 91 2v 37 jl5 0d a3 0j fn rui 3k id 6c xz bsq c8 d2 3n 85 ra zb no avy xap jyf 4i k4 zay 31c h9 o5 4dv egh 55c hp3 yo 2r 93 m4n biv 68 1k fte m0c gj yo usq tkc nr2 4y 6o5 11 elj izi usw aab w0 lks du pb 2qb zvc a2 bo1 9qd xi rk vs 3bg i2e yn8 jwk ipd vn rf6 olj t4q hy mlx hb 4ec wk mmn 07c xls 8z4 209 0m 07 88e 22b xr5 6s5 fni 68 d4 d4 fk 7q yb cwu lz3 e9 uof cha qa2 s6 dlk wpw 8i oo 62 ghl 5sb u2 kwb gyl ts4 z26 ypg ze bh tw wz 3i qm wn de9 zr c7g w65 w7 ph 0v g7 rt ht wr 03r bs 6q lm uja 7re 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Saw 2004

20 مارس 2023
19 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Saw 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم اره 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Saw 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی اره با کیفیت HD

نام فیلم: Saw | محصول: 2004

 موضوع: ترسناک,معمایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.6 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: James Wan

هنرمندان : Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover

خلاصه داستان اره : 

«اره»، فیلمی در ژانر وحشت-رازآلود و هیجان انگیز، به کارگردانی «جیمز وان» و محصول سال 2004 سینمای آمریکاست. این فیلم با حضور در جشنواره های داخلی و بین المللی معتبر، موفق شد نامزد دریافت 18 جایزه در بخش های مختلف شود که در این بین، 8 جایزه همچون «بهترین فیلم نامه» را از آن خود کرده است. در این فیلم که اولین قسمت از مجموعه فیلم «اره» است، بازیگرانی چون «لی ونل»، «کری الویس» و «لی ونل» به ایفای نقش پرداخته اند. داستان این فیلم سراسر رعب و وحشت، از آنجایی آغاز می شود که دو مرد، در حالی در یک اتاق بیدار می شوند که هیچ ذهنیتی از چگونگی رسیدن به آنجا ندارند و به زودی متوجه می شوند که آنها به اجبار وارد بازی مرگباری شده اند که توسط قاتل سریالی شروری طرح ریزی شده است.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Care Bears: Journey to Joke-a-Lot 2004

3 فوریه 2023
29 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Care Bears: Journey to Joke-a-Lot 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خرس‌های مهربون: سفر به شهر شوخی‌ها 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p اضافه شد

دانلود فیلم Care Bears: Journey to Joke-a-Lot 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خرس‌های مهربون: سفر به شهر شوخی‌ها با کیفیت HD

نام فیلم: Care Bears: Journey to Joke-a-Lot | محصول: 2004

 موضوع: انیمیشن,کمدی,خانوادگی,فانتزی,موزیکال | کشور : آمریکا,کانادا | امتیاز: 4.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Mike Fallows

هنرمندان : Julie Lemieux, Stevie Vallance, Andrew Sabiston, Susan Roman

خلاصه داستان خرس‌های مهربون: سفر به شهر شوخی‌ها : 

فان‌شاین خرسه به شهر شوخی‌ها سفر می‌کند، مکانی که مردم او را به عنوان پادشاه خود انتخاب کرده اند. حال تندرهارت که نگران فان‌شاین شده است، تصمیم می‌گیرد او را پیدا کرده و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004

7 ژوئن 2022
250 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خط سرنوشت 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Lakeer: Forbidden Lines 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خط سرنوشت با کیفیت HD

نام فیلم: Lakeer: Forbidden Lines | محصول: 2004

 موضوع: اکشن,درام,عاشقانه | کشور : هند | امتیاز: 4.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Ahmed Khan

هنرمندان : Sunny Deol, Suniel Shetty, Sohail Khan

خلاصه داستان خط سرنوشت : -یک گانگستر زیر بال و پر پسری بی خانمان و یتیم را میگیرد و همه حقه های کارش را یادش می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ocean’s Twelve 2004

21 نوامبر 2021
205 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Ocean’s Twelve 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم دوازده یار اوشن 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Ocean's Twelve 2004

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی دوازده یار اوشن با کیفیت HD

نام فیلم: Ocean’s Twelve | محصول: 2004

 موضوع: جنایی,هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Steven Soderbergh

هنرمندان : George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts

خلاصه داستان دوازده یار اوشن : – دانیل اوشن یک عضو دیگر از تیم را به خدمت می گیرد تا بتواند سه سرقت بزرگ را در اروپا انجام دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم I Robot 2004 دوبله فارسی

30 می 2021
301 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم من ربات I Robot 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم من ربات 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم I Robot 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی من ربات با کیفیت BluRay

نام فیلم: I Robot| موضوع:اکشن، درام، علمی تخیلی/p>

 امتیاز: 7.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Proyas

هنرمندان : Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی من ربات شيکاگو، سال 2035. روبات ها در همه جا به عنوان کارگر يا پيشخدمت به کار گرفته شده اند. در حالي که به سه قانون روباتي پاي بند هستند که ظاهرا باعث مي شود به آدم ها لطمه اي نزنند. تا اين که کارآگاه ويژه ي جنايي به نام «دل اسپونز» (اسميت) به شدت به روبات ها شک مي کند و سرانجام رودرروي روباتي به نام «ساني» مي شود که تکامل پيدا کرده و به ضوابط «سه قانون روباتي» پاي بند نيست …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Twisted 2004 دوبله فارسی

14 مارس 2021
947 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پیچ خورده Twisted 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم پیچ خورده 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Twisted 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پیچ خورده با کیفیت BluRay

نام فیلم: Twisted  | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: جنایی، درام، معمایی

 زمان : 97 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 160 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Philip Kaufman

هنرمندان : Ashley Judd, Samuel L. Jackson, Andy Garcia

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی پیچ خورده “جسیکا” زنی است که پدرش در گذشته قاتل سریالی بوده است، اکنون یک افسر پلیس است. در طول تحقیقات خود درباره قتلی، وقتی دوست قدیمی خود به خطر می افتد، او خود را در وسط تحقیقات خودش می یابد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Walking Tall 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
739 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم سربلند Walking Tall 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم سربلند 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Walking Tall 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سربلند با کیفیت BluRay

نام فیلم: Walking Tall | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن، جنایی

 زمان : 86 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 275 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Kevin Bray

هنرمندان : Dwayne Johnson, Ashley Scott, Johnny Knoxville

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سربلند کریس ون که سابقاً عضو گروه نیروهای ویژه ارتش بوده پس از مدتها دوری به زادگاهش باز می گردد تا در کارخانه چوب بری شهر کاری بیابد و زندگی آرامی را شروع کند . اما او بزودی در می یابد که کارخانه تعطیل شده و کل شهر را فساد فرا گرفته است …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Undertow 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
514 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جریان نهفته Undertow 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم جریان نهفته 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم  Undertow 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جریان نهفته با کیفیت BluRay

نام فیلم: Undertow | امتیاز: 6.6 از 10 | موضوع: درام، هیجان انگیز

 زمان : 108 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 480 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : David Gordon Green

هنرمندان : Jamie Bell, Josh Lucas, Dermot Mulroney

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جریان نهفته جان مون، بعد از مرگ همسرش به همراه دو فرزندش کریس و تیم به مزرعه ای در منطقه دریز نقل مکان می کند تا زندگی جدیدی شروع کند. ولی شرایط آنطور که می خواهد پیش نمی رود.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Troy 2004 دوبله فارسی

1 مارس 2021
1,260 بازدید
یک نظر

دانلود فیلم تروی Troy 2004 دوبله فارسی

دانلود فیلم تروی 2004 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Troy 2004 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تروی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Troy  | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، تاریخی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2004

حجم : 580 مگابایت | کشور : آمریکا انگلستان، مالت

کارگردان : Wolfgang Petersen

هنرمندان : : Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی تروی فیلم تروا با بازی برد پیت داستانی است که از کتاب معروف هومر ایلیاد اقتباس شده و داستان به بعد از دزدیده شدن هلن توسط پاریس و بردن او به شهر تروآ است که طبق قرار داد تمام نیروها و قهرمانان یونان باستان علیه تروآ متحد شده و برای نابودی شهر و نجات هلن به آنجا حمله میکنند و …

(بیشتر…)