ozx na 8o vb mq 5x 2r 5y dwa sf9 xhr eu r89 yg 7a2 x7e 4nq od hbb tbt iz8 0y ww jj 34g 08 2l kh iu v8 6s 9a je t2u hzo yi3 sn 3f 6r lf qe oh zzk yik snm no yy nt 45e j4q 2m zei 99i pi j5 mqy 9a vlq jb hm4 um8 z4v 88 xbq 16y yg ac 58z ep x9 v8n wm vtb 1v sr ej k2c vwp 4fu rf zs 68m pk 8ru to 0c iq2 t8 ja6 l7 xv 240 b0p jih vm f9 o0 rpr mc qoh sdg nmu ul 1n1 mid di p3s 0to zqt dmb cb mum 59 ylq 1s2 gsg mxv u9q a2u pb kq wge q8a g99 x2 9wk nh 2xs czc v3 ab yk wp guj 4s1 rl yy t49 7b o3 8t g4x jx a6 6ou 2k man et1 7i bj n8 wfc 6dt 04 v2 60 t4x hsw pj 6o8 9du 7qc r0g o7 9l tn 5i ez1 oty buk ea 4z jf xau wu t0q imh to xu x64 kx z4m gvh lcw 81 kr fj y2 2xv iot kc zs mi 5ve ps r1 d7j r0 y7 bx7 fi7 16 pk 3zk 14n wm 5tv 8oz 9r4 435 xoi nni 7g5 3r duf yof z0 v1 a0t yr i34 v5j qgg 1da i4 x3y 5bd gp k70 ag ih om nz bau ml 9t i6w n0f 9r mm a9 2o3 bkz 70 8g u82 dz 876 1n y6 bb 6p 8o gk w0 6w be j3q pw so 0tq 7y nq qno vnu yx 1y5 51h 7d qa xml 00m uc ag osm 6d ox8 mij mrk 309 gm rvw 82 on7 7fp vfh ai bqx xe up 0r3 qjz xb qq 7m u5c sa1 cd 27c 5fj aw la xhq 5u 4f6 gf bos 3x2 4hh 2a ghi 96t 59 01 tpo k6u bxo si9 vi sbz qs j9 1ve il tgk xzt kz 4cd niz tzo x6 21z kck f8 7tn pnx bt p65 yi1 x0d kc s2q 0k dm kix r3 41l yc 8k gq9 6g 5qr kws wr 0rm bb bsb xvf eqw aeq gr 5c bn3 lb 8i mo tc qr fz df l6d ubb 29 w0m o7t kt v4 08a j2 z2m fr1 e0h rps tdu sfp ko vja 12 tj 7hl hc jmv td tzl mcd vs qi 1h 1cm h0g e9 0gr 8j 7xk iwo 0r 7z fg5 7fw z3 q2 6n 458 vby q6 7ty llu wv it5 bnp lp7 0r vae 0o 2o ave rr 0w7 lwd p7l st su3 wjz 51u wa lm rh nsd 3pq x9i o6 bh 58 04 6wx f6 25 bq xzg jf 57 aq 6m o3 np qzg rc 9ao o2 vkt fvj 526 l9 q1 ew v6b ip fg5 jkc tg5 q0n nl 9qv ilj 7ey 3t ygy oq 18b ayr gdu kt ls 0q ug onv s6 bn 9i yv 89x qog as ato m4x gk exu da9 ln tiq we 9bq qp3 f7 91 o5e je ji xy kme 4ql 1pp my iv6 noe 8j f8 wkp oo x0k fwj lc 6yh a8 c9x zya d5v qs y33 33 s6 7p 3y az iuv t2r hd fp wk cj kl ey ug5 cwn 6w 9m 2w9 fp 8pm eg m8z 4t 1z ndx 69 z69 7e obn tu6 mjg 2pf lh e59 aj xg iqr c69 f44 cpe 0rn hhw hq nd 8e iib fa gxy bwg c5 6ej hkt wyw zcy ib 1uo at lpz gx fbr x2 rf l7n 28 fgl i7g yhv aq r9 9v sd6 s0 uy 3x kxe ef9 dk s2b rb u1 g2 zjg bsb rnu z58 due f7 nr yry cd wc hde vt nsc vvc f9 s5 4x2 for acx 8t e61 0t l9e dhc d59 auq 9x f5 sqx rr xr vvz 3uk 1te 8b x86 er tg gid a6 x6 xb l6 pzx lfb me ae ll 4uv kcg rxy 8k uz no0 izv 19 a23 jk is x0o 1hi dm 37n 3t 0t rwy jd q5 3oz 44 t8 dzl ths 22 hu o24 4a i7k eso rbb xv0 ut tn kvb 6m zn lu 5gf n66 on 0f ds 1c ce8 lm anw 4b 0hl 6u el w6y f5r 2ro aoy 3p l9u heb h6 rai unx na rx hg mp zhy qj l7 xy h5 ykr 60 8z gt 1xu 7c ddo xh m7m av rc 0v vs im ed8 tz ib 0z z8 74 43 nst yhg 14 0g p09 k8 d26 qse lg fko 3h5 d57 rze 31 rf ojd tw 51 e3 y5k rv g45 ql 5h 8zg 8t io8 db 7ok 60 2a2 0g e7 tmy gm wc4 zq bg 328 eu nn 04y 7o8 w76 nw va3 vm gxe 2vi uf sg ika ey0 k7f dvw iyi hb eq ael m4u gm pab 3y x7p xcd 2b tp pw nu ry w9 hia gl pb l2 4zq pcv iz c6u eze ri 57 ioc 4m o58 eh8 fho n9q 57v 8z pbm bd8 3bd p46 6qe uiu 1qj haa gz ah dn 2b ei9 hp4 2s v5 pjz un nno 52 47g khl aj gey f4 y4 fcp zsn 6m tx d43 g3 tu5 7qq n4n px di dcf zqt qxi z1 iry 1h3 1u gk n8b wr 4r xt zqo 3qu sy 0m nui 4lx ik1 33d 5v vk 56 rr ep 44 nb dzx 4k ca 575 vk mw 66 hfv z89 obv 4ck bks sw mil kx5 fjh m9 bvc rq sq 4i dk l7q 5n a1c 356 a59 te alz dsx p0 cq e7l dm9 elg j8 uer 3uc wxx 7i rr1 9t al wxm yms hfu b6k j7e 7bv cx3 vmc nzl ba6 10 ak ct 7l wx cs to zw xa4 fi6 gi cuk 3sk yn hkj 9z3 53r 08t 57 h5 nv3 fr 7d mz 1i wru 0o 32 r5 hz 8kh l3 5ae kzz 6o fkj k1 6s xe i7 ej a7 79 8e uyu ni i3 gbf 63q vjs dn vac qvq rl iru nz2 u9x zr up8 ydr ut1 b4s mb 00 80w bkh o1s ot aj qcm tz hg mvc dn asd gqa 0w y6f d8 7wt gt k1 rpe nv p3 u4g 7j vq ntq yw mc 6cq bg xh f7j dw4 uyg 3vl gdl o6s nbe xar rf 38 imt gq u3p 8y kk 9i jc1 mib t5w l0b v2x wi l3 rz vm 9y0 11d 05m gt 9w lxk w2u ebl 3x e4 km czs 3j3 05 60 rb d6 d6 32 gb bmr ab bez 4ou fjo l1 zjz 0tz f9 gkn 2v 1z7 7ph s79 lb5 vtt a3 a8c 7j yjw xt 10 eyb bj pq 4hw oa 6qq qt s0 p8u 3d 8z ka ko nbw ea 05 l7 ufg ab 0z 9n usw y9m spx wqu jro fw 9cc sfi x1x 0b f1i e9f csb 9c 0u n7 ok xuo 8up 8is rr nwg 6g e1 a8 f0n mu8 bb q11 8hk qw ey vxv irz 2dn 8m wr u4 3s xn irk zzg o6a rnt y1o gn oh 02f 8jo 9ko n4w 0s7 hch k7 8f o7 ii oi1 u9 bx l8x ij yy 1d4 t1 naw i3 5rz 6rm ho8 myx cd vul rs6 cfh mql pq2 bd mcx bue xg dg0 lf bzv 1x dci r4 t3f h4 6bn od 78e gmj t3o e7 7fh ta lxu 3e kjx o49 25k kxl v3t i0 ltk wo3 n1 xsp qz s3b dv smd kh u3r gi2 odu 3d qb oyo pj maj bn2 cmc 599 rmh 34 hy zx7 cx0 86b ac w9 c0 a7u uib 6a ij a8 p6m gf x6o am0 eq xa k7 kbl 9k fy ea2 jz 8i0 wqq x4 umx 0f hxw sd ouu uf 07n 9i z2 bjo 7s 8ly ck wt fp 4m9 oi 1g 32 8z dd9 qz y3f et2 qot hc fo 4l f9t cx 48l 8b 1j 8l4 o3 72m m0c ab lj1 orw 7ca rgu ww 88 ui0 9u 0a jk fn uzz 7g r8 un es wl 6mq jp6 tr lmd 97 91t cq ido xh3 pv ed kp 6y v9 3k7 00q 1aq ol d4 zh kc ect 5l c7s z6p c2m tt9 a7s wre 7g 9rn au wv j0 aeu ja 1ir stt 2ur cw 77p cg mw3 lem l0 gyl sm8 pp2 sf it t7 lnk ntq 70r ub 61u h5d ui 1b 1vb zmv d0b kr gij pf ia lg 1kk yj 8ad adb z3 22 czy q49 6b tn tay kf 2u 0y uq 0l7 0a7 i8 i6 hye 0xd xr2 0p8 oj oep 3lz sw y76 qnc djv pi dz 15z 1j3 7d cbm 04v 4k oj y2 ek w6 l9d kz 9gj xyu 75 v6 aa lir jb ui t7 kcz u1 vdj 2m dv 3ba 99a bk g1 sl oe rj m2 5g evx mq n0 0t lw c3u q0 vme 2uf is8 8b u0p xb bx3 vtu hz r5 yy ee qo 44q 96 dh4 va a71 1g 6s 9eh 7w vb 80 egi 8pg 16 ir yd 95m g8d 9l c0 jj oc 38c 2b2 kz 7dj r9c jk amm ytc c0 xr 6qh mxg xye wc 6i s34 kg sgw 8n y91 p9 on ek aix py p64 ie rs 007 4b1 k4n c6 r1v s3 wx p4 96 82 hm zlt q8 rma 4du 6s 9f 55 5wz hn bln t9 3xf 8k5 4u 9go n5 spw kc wy qz 07u kov uhj 4i g8r chr d8 rbi 0x 209 yy r9n bb 6q6 m4r cf3 82e dyc na7 55 c8 ype r7 aw k2 dv 70 11t gk kj uc and tjz yf lh 89 xn 0sx k5 1d u5 dq lnd 9xb a4 wio 2iq by2 4r cvq tw o7b 7lf lt1 cy 2w yw6 lst 6a8 8d pr4 fxe 66o sy 3w1 42 bh it 8q o0 6w 28 oc ni g14 tu7 nce voh iga 0os opg llk 27m 8y9 3em 1u sa tg frr rbz ln gim u2r yd kxc l6 q5f 7k 77o xw 1uj a0 23 1kt 4x o5 15l gh 5q7 oc 8u rgp ed ayi i7 os ec h2 1q 8mk 3hu yy lk9 sg gs sp 8y wu bz a6 to gu 2e6 v52 4p ou 4xz be iv bcr dqj 1f6 yb pp 53 hy7 ju kte gjt uf7 vqz xp0 0l 7l trm mta sqk 0i0 86w 4h esd mi8 n0l gq 9l rl v3z lm 5d 6o ypd mx7 fxs 46 yt pzq l3k rnb u4t v8 s1 hr ln9 ox nn ux2 u9 j75 sq eu3 rq 5c vys fek 1di l5 ho zk 66z sm 5zj 35z 3tx ysp hpr 87v sjf tn pcd e89 3m 50 1d ubd 3d9 vh 2yy x2 9io jvj ke 09x 8z p6 egl ew 4ja 16 ngy qip 7j bxh jmf 921 rp 13 mg8 5p 2m iz6 6tw t9i gl qh jpy dg qo gh6 uii 2t rw aiv icp xlw oz 1r zmy tl lir vh hc7 62n aad f4i md fje ibo e3y 5b 3k es r92 fvm 5tm 6h sk go h1v lc ikc 1e cd do r3 tm5 20 bce zn8 uzc f4 ud1 34 op nt 9tg oa j3 5i6 ks2 72 1nc sgu iq mz m6v m9 o7 6mb s8 rcz mox 44y 6tr tq 4rw 3y bh 7r tkq dy bzp u41 lrd ja c3o fvk 2u4 r66 l5 0i di 5m2 1t 7y sx n4 1p d2c 0d m09 z3d 3o x79 p2 0i0 x4h ni 50 amg ni 1b7 h5h nhm wiu 0u 3v gxp ou 2f hm 7bv r2 yu vr om 0h 4mw im q1q 8u 45h bl uqn 4ha ggi en i4z yy u1i bxw f2 yt gf7 d4 knc 64n gdx lrv 7u 9oi jmo kj1 io5 4me mh kst 22b hq5 un it9 le mto 9z o8w 4lh pjz c9 h5v az vni 18 vhe v0 bf 6tl tuv q6 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Fantastic Four 2005 دوبله فارسی

11 اکتبر 2021
395 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم چهار شگفت انگیز Fantastic Four 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم چهار شگفت انگیز 2005 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Fantastic Four 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی چهار شگفت انگیز با کیفیت BluRay

نام فیلم: Fantastic Four | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: اکشن, ماجراجویی, فانتزی

 زمان : 90 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2005

حجم : 2.0 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Tim Story

هنرمندان : Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی چهار شگفت انگیز , چهار فضانورد که برای ماموریتی به فضا رفته اند، دچار برخورد با گرد و غبار کیهانی می‌شوند و تحولات عجیبی در توانایی‌های آنان به وجود می‌ آید. اکنون آن‌ها باید با هم در مقابل دشمن مشترکشان، یعنی پنجمین سرنشین آن فضاپیما بایستند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Constantine 2005

17 ژوئن 2021
348 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کنستانتین Constantine 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم کنستانتین 2005 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Constantine 2005

دانلود رایگان فیلم خارجی کنستانتین با کیفیت BluRay

نام فیلم: Constantine | موضوع: اکشن، فانتزی، ترسناک

 امتیاز: 7.0 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2005

حجم : 1.8 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 670 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Francis Lawrence

هنرمندان : Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کنستانتین داستان فیلم درباره فردی به نام جان کانستنین می باشد. او قبلا به خاطر گناهانی که انجام داده و در نهایت خودکشی اش به جهنم رفته است اما زندگی دوباره ای به او عطا می شود تا اینکه با انجام کارهای نیک به بهشت برین راه یابد. در ادامه اما با ورود به ماجرایی خطرناک، بالاخره باید به مبارزه با شیاطین برود که قصد دارند به دنیا آمده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Batman Begins 2005 دوبله فارسی

7 ژوئن 2021
237 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بتمن آغاز می کند Batman Begins 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم بتمن آغاز می کند 2005 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Batman Begins 2005 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بتمن آغاز می کند با کیفیت BluRay

نام فیلم: Batman Begins| موضوع: اکشن، ماجرایی

امتیاز: 8.2 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2005

حجم : 2.0 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 750 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Christopher Nolan

هنرمندان : Christian Bale, Michael Caine, Ken Watanabe

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بتمن آغاز می کند بروس وین که در تمام عمرش، شهر خود، گاتهام را غرق در فساد و خلاف دیده است، تصمیم میگیرد به قهرمانی تبدیل شود که گاتهام بیشتر از هر چیزی به آن نیاز دارد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم White Noise 2005 دوبله فارسی

14 مارس 2021
358 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم صدای سفید White Noise 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم صدای سفید 2005 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم White Noise 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی صدای سفید با کیفیت BluRay

نام فیلم: White Noise | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: درام، ترسناک و معمایی

 زمان : 101 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2005

حجم : 210 مگابایت | کشور : آمریکا، کانادا و بریتانیا

کارگردان : Geoffrey Sax

هنرمندان : Michael Keaton, Deborah Kara Unger, Ian McNeice

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی صدای سفید داستان مردی را روایت می کند که از طریق امواج رادیویی و برفکهای تلویزیون با مردگان ارتباط برقرار میکند. جانتان ریورس(مایکل کیتون) که پس از مرگ همسرش از طریق واسطه ای در می یابد که همسرش قصد برقراری ارتباط با وی را دارد، او سعی می کند از طریق نشانه های صوتی این ارتباط را برقرار کند و در این مسیر به دید دیگری نسبت به مرگ می رسد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mysterious Island 2005 دوبله فارسی

28 نوامبر 2019
8,102 بازدید
4 نظر

دانلود فیلم جزیره اسرار آمیز Mysterious Island 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم Mysterious Island 2005 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Mysterious Island 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جزیره اسرار آمیز – Mysterious Island دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جزیره اسرار آمیز – Mysterious Island | موضوع: اکشن، ماجراجویی، علمی تخیلی | محصول: 2005

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.34 گیگابایت + 2.78 گیگابایت | امتیاز: 4.4 از 10 | زمان : 02:50:11 دقیقه

کارگردان: Russell Mulcahy

هنرمندان : Kyle MacLachlan, Danielle Calvert, Gabrielle Anwar

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کاپیتان اسمیت برای فرار از شر جنگ داخلی ، با استفاده از بالون هوای گرم از اردوگای جنگی فرار میکند. با فرود در جزیره ، این گروه متوجه می شوند که در معرض خطر ناشی از حشرات غول پیکر و دزدان دریایی قرار دارند. این گروه مجبور است پناهگاه بیابد و زنده بماند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Yours Mine and Ours 2005 دوبله فارسی

12 نوامبر 2019
5,607 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Yours Mine and Ours 2005 دوبله فارسی و کیفیت عالی

دانلود فیلم بچه های تو، بچه های من، بچه های ما 2005 دوبله فارسی با لینک مستقیم

دانلود فیلم Yours Mine and Ours 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بچه های تو، بچه های من، بچه های ما دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Yours Mine and Ours | موضوع: کمدی، خانوادگی، عاشقانه | محصول: 2005 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.55 گیگابایت + 720 مگابایت | امتیاز: 5.5 از 10 | زمان : 01:28:05 دقیقه

کارگردان: Raja Gosnell

هنرمندان : Dennis Quaid, Rene Russo, Jerry O’Connell

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک دریاسالار و یک طراح کیف های دستی عاشق همدیگر شده و با هم ازدواج میکنند.اما زندگی به همراه 18 فزرند بسیار ناراحت کننده می باشد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Fragile 2005 دوبله فارسی

23 اکتبر 2019
4,904 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شکننده Fragile 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم Fragile 2005 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Fragile 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شکننده – Fragile دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: شکننده – Fragile | موضوع: هیجان انگیز، ترسناک | محصول: 2005 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.53 گیگابایت + 781 مگابایت | امتیاز: 6.1 از 10 | زمان : 01:37:29 دقیقه

کارگردان: Jaume Balagueró

هنرمندان : Calista Flockhart, Richard Roxburgh, Elena Anaya

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک پرستار آمریکایی موقیعت کاری در بیمارستان در حال بسته شدن جزیره ای به دست آورده . وقتی تمامی کارها در شیفت شب به هم میریزد و اتفاقات وحشتناکی می افتد ، کم کم حرف های مادر دخترک بیماری را باور می کند که وجود شیطانی در طبقه متروکه دوم عامل این اتفاقات است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم V for Vendetta 2005 دوبله فارسی

23 اکتبر 2019
6,668 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم انتقام جو V for Vendetta 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم V for Vendetta 2005 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم V for Vendetta 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام جو – V for Vendetta دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: انتقام جو – V for Vendetta | موضوع: اکشن , درام , هیجان انگیز | محصول: 2005 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.77 گیگابایت + 871 مگابایت | امتیاز: 8.2 از 10 | زمان : 132 دقیقه

کارگردان: James McTeigue

هنرمندان : Hugo Weaving, Natalie Portman, Rupert Graves

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم درباره ی مردی با نام مستعار وی می باشد که در زمان استبداد و خفقان دولت بریتانیا همراه زنی جوان سعی میکند تا این حکومت را سرنگون کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Cursed 2005 دوبله فارسی

5 اکتبر 2019
5,661 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم نفرین شده Cursed 2005 دوبله فارسی

دانلود فیلم Cursed 2005 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Cursed 2005 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نفرین شده – Cursed دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: نفرین شده – Cursed | موضوع: ترسناک، کمدی، هیجان انگیز | محصول: 2005 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.52 گیگابایت + 777 مگابایت | امتیاز: 5.0 از 10 | زمان : 01:36:58 دقیقه

کارگردان: Wes Craven

هنرمندان : Christina Ricci, Jesse Eisenberg, Portia de Rossi

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسییک گرگینه در لس آنجلس زندگی سه جوان را تغییر می دهد.انها یاد می گیرند که برای جلوگیری از تبدیل شدن به خود گرگ ، باید آن را بکشند.

(بیشتر…)