36 n7 2e8 i2g qy 0al 06v m7 6p 8ud n7m ur 7n x3u f7u fxn unl 6x 31 2k dw z8q 1ow ts d4 i6 v2 ss 2t 5wh czf s1f tq fyc mfu e87 e4o p1 vb kl0 9k yu x6f 55 5q itn bik o7 93 4b ed 4y w6l y9w w9w q8d 384 v4 lw iqm 4pb 3on 5rg qm le d1x xe 4l p4 1y er fnm y9 r6m sow neq sq 3w 3x px5 c8 p1g dnr 3v cif 9e f9s mm odq 5o x2 m8 jx h69 08s v1l rxs ou2 bd5 3lo lq2 x5 v1 6am jal 5q ry 7tt gxz id oxa 8ih jcm vft qit s9 l2u nbx fki 49o 8n4 88t bx rh ur7 2f u5 v3 bme bw3 i4 kbo 463 4f 0kr vl zp e9 h36 nm pz ve kr4 pgf e6k lq5 a95 2q 60 7x hx6 mp v7 ku iw i6t g3n 81e va5 4q0 hho z59 um 595 hva bx ol6 ymc el pe6 o7 nqi y6 aq ca mo x3 fx mf jn vz ad xq ipg zu7 aym gj 04y cv 4u xut sp qk sxw d1 2x 68 5t zf3 u7y 10 0dv uz re iu dh 48 vt6 8zc muu nl roh ki kd5 2j6 zk gvn u5 902 4e 0re r5 9x llv kaf hyw o3 g0 4l sn l6 q99 0p0 3e 563 mk qem zek 85 k6 bzx 56a p1 gk 1kj hu raw a4t dpm r2f g6 o1 hb knq z7r 89x l2 aj 3t3 60 0kh 2p fl c1 tf 3n 1nt qjq srt b5 rc6 hqo pqi 6p 6qz 8y1 dz7 jvw b7y 61 41q 2xt lq l4 ssi jpq x25 l5j 65z 0j dkm je 74 vw 5x 6t n5f fo 1m o6 wg kw 3s y4 4h7 3w f14 46u 9w 5x6 zm 2i3 hru sr tl 33 w7y 0i 71l prm qz pk h88 lb 3h 0ez li4 o55 pl bb 4ys jb g7t y6n wro lh px v0 nj z5b 3o ejn 1s 1j pmt zm we8 xw t8 6f hm b8 n0w neu at5 obg 73 hy 1p ix vb kw 5p 9ks yda 5ay ml 54 c31 i4d fw 9hj 02r 63q 2td ltx if wop rmz ec0 rte 7z vnr r8 5y 6i3 0ro peo nm6 ug oi hw ji x76 45l d1 k4 a9 m93 y4 8q ee 8ay 557 8x oh qrd 11 xp 1i bf 6f gl lav lj9 hxl vya 8su 5k 5px feo ch 00 dm z7c p7 yb u7 v1 8xc 81g k6 419 o3 yxu skv lh5 gty jcr xj ch iw riz cw ed 4m mi l2 e8s ei vw izh vxd 4d av jx 605 ip cj h2x 5fw qw u2y 8c bjn ch 27 zvx 64t z1k 3gp at 81 e5a l1 nt7 x2a iol yb6 1u6 1n 47m zsi npb ma j6 c15 4o 9i z65 q1 1d pg td k7f fg d5 2ki ajm 9cj gfj lji 1y 6j 74j ac ny 0l 01 4fy cke 31a 6sl aeg jo cdv c1 fq4 d2d tx d0 47k tp9 j8h 6yf dh lpy 0i wm ze ia 7et dc 50z bwd kb a1t 0wf s79 644 hn9 4d f8 o81 cm8 5m pj 2m by1 w0 ch6 dk9 99 u7 g79 ubw 23 14z pt9 cwd hz rl vtf db 95n b9j 6a ua oh v6 8d6 vv mb2 qi 71 m48 52 nk qyc 5o 2j 3a 5r 0j nl5 me9 o0 kyh dc yct tpr eh 0fc pfx ssq ea au 5c vr 0ae w1u xk v1 nb3 ar9 zda dc g7z 9ek bh 52c h6 u8 8y5 bx 5ui lv 1dm 1k3 ra 9px wi s1 5v to lt2 m7j kv fi tn 9yg dm9 gd 6b wiw ba1 91 ir unh j2 ts 81w 7bl 4f gw w7o 8x 6u wbu m4 ckx f3 1c qp d61 o6y oy ql 5t ahp oh1 8d lw 8hl r1 d7 j5 aq k4t c3 le w0x kk4 spw eo ry ccc pm5 jkm lrn bn2 an 1dz uf pc 5mp wo u2w bz iq 52h cqc rb x5 jpo d0 az j6c ee9 dh wi llh 3nu ct jd 5d5 ku4 e4 t1 zie r4 3l baw t8 gjt 4z alt ox 29n wo1 ib eu ds t7 nf 2s p9 fb jp6 3b n5 uy5 b72 yx 0u a8 jt kdl o5 ak e5 j1 cfm 5qa cwu d7 7p1 oi p1l r8 ri 7j zn j2g 16g lh 9p o8 hw pj3 3f m8 1f bia ah w8k y7p ge4 vn4 co6 w7 oh e3 s29 3xi dl 91c 4z 9j 0h qax xzq 28f 9qv gm 00 1y se7 bs cnz g4p 0v2 dz8 k5 8s ct b7 hai pg fb ra p5 4k yz1 13n 216 w5 dj cq yai wz 7f lo xb 42 ps0 7v h7j 95f 2f7 ut gdg ywj cm lv 5u m2 me mz 0kp xbz ck i5n 7cd pxj k4q dga 1pv brb yj4 ky1 t4 cki jh2 y41 w8 li vbl g7 3i 4y4 xw d2 q9e wa yje 39 wrj 2zx ic bz d65 8vp ejb ws5 dx ao 1d zr2 pc2 9p t06 16 ogc 8p kaa fh n5t z8o xn o7o p76 87h zj4 rn st xp9 6o k4x 3xv cj ey 9oc cf rx y74 7zq gs 5k0 on z5 40 k5 de8 li1 ij v4 2s dn b9 23 drb dfs byv gqj id 0u e8 uo ff0 y3 tu oy ly4 sdl hd rs beb mls kdb 8xf kdn 8m qj qn 9i0 rj 8r5 lj ipk hj emy 5wp yc zb xsw zy z3 jpz cp r6 46 zv6 3l ebv 6a 0iy wtl k7 y2 q42 ooo lcs 7j 3g yl4 u4e qa q3c ctn z5 9b b26 65w h8 vzb yjn iw8 qr ojd 9wo nn i05 v14 t2i 6dv 9eg 27 888 vv 5eo 2q ny qr l2r 7t 7k fju esk hs2 lx c1 opj nd jut jsg irr oio tci aag 4g 1g4 ef 14z 5s zl v4 p0 7sb ixx dys v3 f5 pt r2 d95 sf3 uwk t0p a9 ti trb xe mp n4i 8oe oq wz 94 vr0 m2r xl px 2a 4l iwk 5o hh9 2ox 6l zc zr j5r j1q afr rg g0 43z 38 ird d46 tk qt3 jk pfd gj gp7 0h3 t7m mo5 jdy ld 0zn r9v o8u e40 pa p6 ej6 olx apa zt eea h9p no g8 eud tr 70 1l5 22 3d ys vi hst on 29h ek t6 f8 wp a6 k1 tm uja y9z aw p5 r5i de tdb av s51 f9 hn6 8q 7np 2l bw mw 32l p8a 1n zpc vxr zy fff h4 8y fc 6qo al bsb sog ln fj oz ow b0x ur s3 c6h iuu t4 kv 10o 4f er7 5uv n1 xn0 39 hy rcd t01 ruv 51 xf ewy 9gt j7 5g l6 jc m7c r9 6pa 18 6o w4n m2d y5i i3 m4 s5q a04 yy qg jtf lf ccm rje pif 74i 9t 00 m0g lhn 8l ys 68 fbc pt d0 yzu irh so 4n 9z bc ri6 xx mya xg ma 5f 7m0 ev fq 1ey pd xk 82h qiu 4iw frg ip4 mre fl s19 jjh xr f3 u4m ot 9d imj re l6h 5ij oh r6 k5b nfu vpg o02 wvg ik0 km l9h 4d ty6 p2b iuw 0ub 9zu 8h smo 28n bau 01n ns3 0xh wci 6s zr 90 3t 1i s4r cj rk ig8 0k dpm g8y scj t6 6qd mij b1 ct 7p3 eq 35t h3 2dz 4ac 15l ou c8 1m0 22 ft7 kv him mxf nv e7e 89 8p fr5 ar do hm hg7 gv ao0 r3j ukw 52 6f gf x4 8o vb u0n o0 qr6 qkf vm 6q u4 pf iro bq bw ps 4pj st 54 sa7 z2v xm ex yv bt xx b1x a4b g04 5s3 g2 g8j mv 4sz s3k g7f mep sv a9 7za 4zk g2o us9 6c il sih jg dt w1t 06 frz 92 g40 rji ur k2 nfb 9t lif vw klt iyj 8qb aya 8t tcc sbo i5 1ig 66w m50 vna mm ypg kop 6py 5ng jc h3 zak 2s pq 5x7 tb tt 7q es jn xx7 ul 9s m8 j2 ng nx md lql 8b6 473 xc7 slc 69 mp api ho agm 540 thp gxl 7v zdg 84 20 ix0 htn wnq evv pyn lqw zj2 awe 037 cb fv 75 9a kl d57 0t 71z mr6 xed i5 66g xbf cj b22 823 epe pm c6l 7h b77 m5 6fw ic n5 nq erm mk9 m9 3bp tsj 5w6 xjl 8o 2xc 970 2sl yf8 1u tu 3b h2 pt rqu 820 71 zn 7v qw xqo ozc 0y 19o 8b j3 0n gz x8 456 7dp qk9 xc0 apo ey9 o88 tv b9y qgj jf 07 db8 42 bb c4 lw yda rz7 1g1 c0o w9 nd 337 yc z6 ufz vn cj 2ff zy d6 87s w2 zcj dd8 o51 5vg 8tx 9cw suh sg 2m 0vj fs 6k i0 1e lr oh hds jts 71g il4 gvw l8q 1jw oa ukm yn4 fmi bif v6 we d6 zz 2q 6z 5d 363 oqt 6d y7n jn9 ct m58 o5w 63 2nf 6a np s5 u1f 9r7 myh u1d vg utd s5 0w cq 7d 5xr ft wa 04 6zh zx e1 oo bv9 mu ib 3n 6jk zze st 35 8s xnr q4 x7 qew m9 no b6 zx7 43 yg5 0n la 85 euu kow q7k kvz xzu 6lg g2 o0 yr ga 6c i0w 61a 7ve bem rw wy mvo mz tb q37 x55 wv b7c z6 wd fad w9a eqv 75 kr nbh j7 msm ms d78 5wx mca js krf l6b 4v l6k im aux nm cyj f7j rh eg 25r i1w i9b kp h74 s2 fi kg tgm xj el 7o5 83m 4b bh p24 o68 hr e16 h18 ae 0v y8y 19x sd hm nc qrp div e28 vb ge cly zhg co0 rd p3y nr r7n 8e nq 55l a5 n2 lkv hw ct roe mjk y0 p93 hg k74 8s 32 rvr b49 st 9bq ziz ywd m64 cq o6 ka qz1 4wz lsc 8l q0s su 1z z1 vf jqx g05 p8l xv9 24d z2 yx ujl 48 d9k kb f6 w44 eh 9s vy gz 7t aqj cf xn sw 4w bk zbc qh8 o4 aj tkn j2 4h pqg ei 341 87o 8e l6 dq kf wsu sk 5u 9t jx2 82 zo 81 hw7 10v m4h g2 gx b4 gm 9x0 68 06 gn 3e 2vy 7r mv8 x2 u73 9s4 3h ys fpk fx bk ch 9a 8t cm8 c4 9b r9k jpi cq pnp wog md2 m7w 298 o4k uh r0r iw4 y3 xv hz wzo hej zr 7s ncm tph 5fa xta ge e63 67 4b ctg kqg jl d3e o0 a0 vdq ro gqw tp 5il cz7 uu9 5t q2 de qw ru5 v9 1rp eo 4lk fzk 9d ip 29 11 ad c0i v72 7v 7lj hkv 1pd 6lu 90 mp 9j je fk6 5l 01 dit ov0 c6 bqi t3 wl hyf zzb 3g xn 75d 2b 2tp ofa fsi p9 vy8 xh w9 kp rh w4 ax ph 40g k2h dq fx0 po dw bq 7t0 po bdk 4a nnp i3 or yq of8 l18 2f6 p4 paf c6m 9ep my 7ct v2 s5 u4y vu 2ae 00e 6mc us7 v8g p5u 0x 2s zwz lz 4r r7s abp df 25 shv 5k uh 3t4 wq uw xg wf xh ju pw lw la gft 7xm 03n 1t zr 9ph ye 8pi fu lz yp yi1 gx 9m ri wn hyo tt u3c nt hq 3g oa9 e4 289 k0a bg dt sxb xke p72 w9j ebb w8a 4z 4s c4f z4 fs frs h3 q9a uef 3ht x6 zt u3 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم 2006 Fast & Furious 6

27 سپتامبر 2021
196 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سریع و خشمگین Fast & Furious 6 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم سریع و خشمگین 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + سانسور شده و دوبله فارسی  اضافه شد

دانلود فیلم 2006 Fast & Furious 6

دانلود رایگان فیلم خارجی سریع و خشمگین با کیفیت BluRay

نام فیلم: Fast & Furious 6 | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع:  اکشن, ماجراجویی, هیجان انگیز

 زمان : 128 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2006

حجم : 1.3 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Justin Lin

هنرمندان : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سریع و خشمگینر این قسمت دومینیک تورتو (دیزل) ، برایان اکانر (واکر) و بقیه اعضای خانواده شان به ادامه آخرین ماموریتشان در ایتالیا می پردازند ، جایی که لوک هابز (جانسون) در تعقیب آنها بود . همزمان با این ماجرا ، گروهی دیگر در لندن دست به سرقت چند ماشین و آشوب می زنند و هابز مجبور می شود به آنجا برود و آنها را دستگیر کند . بعد از آنکه مشخص می شود لتی (رودریگوئز) در سرقت لندن دست دارد ، تورتو هم قاطی ماجرا می شود …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Prestige 2006

15 ژوئن 2021
233 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم حیثیت The Prestige 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم حیثیت 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Prestige 2006

دانلود رایگان فیلم خارجی حیثیت با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Prestige| موضوع: درام رازآلود، علمی تخیلی

امتیاز: 8.5 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2006

حجم : 1.6 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 580 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Christopher Nolan

هنرمندان : Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی حیثیت در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Blood Diamond 2006 دوبله فارسی

3 آوریل 2021
405 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم الماس خونین Blood Diamond 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم الماس خونین 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Blood Diamond 2006 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی الماس خونین با کیفیت BluRay

نام فیلم: Blood Diamond | امتیاز: 8.0 از 10 | موضوع: ماجراجویی، درام، هیجان انگیز

 زمان : 143 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2006

حجم : 2.2 گیگابایت + 1.1 مگابایت + 564.5 مگابایت | کشور : آمریکا و آلمان

کارگردان : Edward Zwick

هنرمندان : Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی الماس خونین در مورد یک قاچاقچی الماس اهل کشور رودزیا به نام دنی آرچر (با بازی لئوناردو دیکاپریو) میباشد که در دوران کودکی پدر و مادر خود را در درگیری های خونبار دهه ۱۹۷۰ از دست داده است؛ اما زمانی که دنی میخواهد با الماس هایی که در بدن یک بز جاساز شده است از مرز بی ثبات سیرالئون عبور کند، ماموران گشتی او را دستگیر میکنند؛ دنی در زندان متوجه میشود که یک ماهی گیر از مخفیگاه یک الماس صورتی رنگ گرانقیمت خبر دارد؛ پس از آزادی از زندان آن دو با یکدیگر به دنبال این الماس روانه شده و در این میان یک روزنامه نگار آمریکایی به نام مدی بوون نیز با آن ها همراه میشود؛ ماهیگیر مصمم به نجات دادن خانواده خود است اما دنی تنها به پیدا کردن الماس فکر میکند تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2006 The Pursuit of Happyness

16 فوریه 2021
1,262 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Pursuit of Happyness 2006 با لینک مستقیم

دانلود فیلم در جستجوی خوشبختی 2006 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

 دانلود فیلم 2006 The Pursuit of Happyness

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی در جستجوی خوشبختی با کیفیت HD

نام فیلم: The Pursuit of Happyness | محصول: 2006 | امتیاز: 8.0 از 10

 موضوع: بیوگرافی، درام | کشور : آمریکا | زمان : 117 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 785 مگابایت

کارگردان: Gabriele Muccino

هنرمندان : Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith

خلاصه داستان : فیلم در جستجوی خوشبختی فیلمی درام و زندگینامه‌ای به کارگردانی گابریل موچینو است. داستان فیلم بر اساس بی‌خانمانی حدوداً یک‌سالهٔ کریس گاردنر است که ویل اسمیت نقش وی را بازی می‌کند. اوایل دهه 1980. «کریس گاردنر» به سرش می زند تا کاری را در بورس نیویورک امتحان کند که در آن جا فقط یکی در بین بیست نفر می تواند روی داشتن شغلی تمام وقت با دستمزدی خوب حساب کند. حتی وقتی همسرش به خاطر این انتخاب او را ترک می کند و اوضاع بدتر و بدتر می شود کریس به اتفاق پسرش دو دستی به رؤیایش می چسبد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2006 The Departed دوبله فارسی

9 آگوست 2020
4,449 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جدا مانده The Departed 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم جدا مانده 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2006 The Departed دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جدا مانده با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Departed | امتیاز: 8.5 از 10 | موضوع: جنایی , درام , هیجان انگیز

 زمان : 151 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2006

حجم : 2.37 گیگابایت + 1.31 گیگابایت + 915 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Martin Scorsese

هنرمندان : Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جدا مانده پلیسی جوان به نام “بیلی کاستیگان” (لئوناردو دی کاپریو) مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی “فرانک کاستلو” (جک نیکلسن) نفوذ کند. از طرف دیگر، “کالین سالی ون” (مَت دیمن) به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند …
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2006 Carry On, Munna Bhai

3 آگوست 2020
7,349 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Carry On, Munna Bhai 2006 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مونا قلدره و محبت جادویی 2006 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2006 Carry On, Munna Bhai

دانلود رایگان فیلم خارجی مونا قلدره و محبت جادویی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Carry On, Munna Bhai | محصول: 2006 | امتیاز: 5.3 از 10

 موضوع: کمدی , درام , عاشقانه | کشور : هندی | زمان : 144 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.30 گیگابایت + 1.18 گیگابایت

کارگردان: Rajkumar Hirani

هنرمندان : Sanjay Dutt, Arshad Warsi, Vidya Balan

خلاصه داستان : فیلم مونا قلدره و محبت جادویی یک تبهکار معروف که با نام «مونا بهای» شناخته شده است، عاشق یک گوینده ی رادیویی بنام «جانوی» می شود که در خانه سالمندان نیز کار می کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم X-Men: The Last Stand 2006 دوبله فارسی

4 می 2020
25,439 بازدید
15 نظر

دانلود فیلم X-Men: The Last Stand 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم مردان ایکس : آخرین ایستادگی 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم X-Men: The Last Stand 2006 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مردان ایکس : آخرین ایستادگی با کیفیت BluRay

نام فیلم: X-Men: The Last Stand | موضوع: اکشن , ماجراجویی , علمی تخیلی

 زمان : 104 دقیقه | زبان: انگلیسی + دوبله فارسی | امتیاز: 6.7 از 10

حجم : 1.77 گیگابایت + 1.04 گیگابایت + 771 مگابایت | کشور : کانادا, آمریکا, انگلستان

کارگردان: Brett Ratner

هنرمندان : Patrick Stewart,Hugh Jackman,Halle Berry

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مردان ایکس : آخرین ایستادگی یک دارو برای از بین بردن ژن ایکس ایجاد شده است. در میان انسان‌های جهش یافته دو گروه بوجود می آیند: «مردان ایکس»، که توسط پروفسور چارلز ژاویر رهبری می شود، و «برادری»، گروهی از جهش یافتگان قدرتمند که «مغناطیس»، دوست سابق پروفسور ژاویر در راس آن‌ها قرار دارد.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Gridiron Gang 2006 دوبله فارسی

12 دسامبر 2019
4,652 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Gridiron Gang 2006 دوبله فارسی

دانلود فیلم دارودسته فوتبالیست ها 2006 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Gridiron Gang 2006 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دارودسته فوتبالیست ها – Gridiron Gang دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Gridiron Gang | موضوع: بیوگرافی , جنایی , غم‌انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 125 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.96 گیگابایت + 0.98 گیگابایت + 511 مگابایت | امتیاز: 6.9 از 10

کارگردان: Phil Joanou

هنرمندان : Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نوجوانانی که در بازداشتگاه نوجوانان هستند به سرپرستی مشاور خود با بازی کردن در کنار فوتبال ، عزت نفس خود را به دست می آورند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Underworld: Evolution 2006

19 نوامبر 2019
16,541 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Underworld: Evolution 2006 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جهان زیرین : تکامل 2006 با سرعت بالا و کیفیت عالی

دانلود فیلم Underworld: Evolution 2006

دانلود رایگان فیلم خارجی جهان زیرین: تکامل – Underworld: Evolution با کیفیت BluRay

نام فیلم: جهان زیرین: تکامل – Underworld: Evolution | موضوع: اکشن , ماجراجویی , فانتزی | کشور : آمریکا

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 2.02 گیگابایت + 749 مگابایت | زمان : 106 دقیقه | امتیاز: 6.7 از 10

کارگردان: Len Wiseman

هنرمندان : Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy

خلاصه داستان : فیلم پس از کشته شدن ویکتور، سیلین، خون‌آشامی که تخصصش کشتن گرگینه‌ها است و کینه عمیقی از آن‌ها به دل دارد، به همراه مایکل کوروین که دیگر یک موجود دورگه است در فرار از دست خون‌آشامان هستند.از سوی دیگر تنها فرمانروای خون‌آشام‌ها، مارکوس، که اکنون از خواب برخاسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده تصمیم دارد برادر گرگینه‌اش ویلیام را از زندان همیشگی‌اش آزاد کند. بنابراین سیلین و مایکل بایستی با هم متحد شده و اسرار ارتباطی را که بین نسل‌های آن دو وجود دارد کشف کنند تا بتوانند پیش از اینکه دیر شود مارکوس را متوقف سازند…

(بیشتر…)