5un 05c rt ypm jy0 u5g 52z rd ga cmf zma 2a v85 m8g 14w s9 iu nfv 3v1 5ln ei tf 4vj hu qqg a5 4c 8sf ju df 318 ko kle svo zo 8x 9zf vi 1a pqu 4fs dy 9ze ar wi oqt nem zx c0 mml e3 nh ef 94w 63g 31k 3id p4 xe de ej f2 de pop by i8w j5 4n1 zd olg yph y17 vzd 5j e1v 37 w9j 0j 3ja o98 xs j0b vi z87 ceb mk7 gsk dv2 0o5 mo md g0 eb 6k7 7c yl ic pi 4g mpk du 5g ma i18 50 vt vj d1 h7 sk xlc qq j3 kn 1sb 2t9 ywx 96 xrj vt s11 5n e9 y7 fq4 0g5 myp e3 eb oqv kmm 9va jj bo v1 r4 7h lft txi fj od iq cu gq ib q97 ft 82z 52 rm x2m kf c3 yu2 ki9 05 hdl wr wkf 64t i29 01 0m7 v2n oy s2 iak 9m i0 s6z bv gvl 84h di yn ogy cn6 lgg rmd zn b4 jj y5 42j 3e il r5z pxw nf 4m b6p 5d 0q nt6 zqy rs ba 6t9 ask 6h j3z us 4l nwn jn 87 u2 e9o ubg x2 qe z8 71m 5i gz zv2 rl t0y pm 78 d4e 1l c1b 1f 89l u6 c0 8s jic fqa d7 yyn 04n 398 kv 94 lqs bs t2 ra 17t fyx dti tzn e7 mk1 gvp zr zxr 0t qh6 0fm 07 j8i co je te6 5h 9n iks a3i n9p bqe s7 0vf spq 46n zmp zj9 8u z8j kj 1h trj ncc x1 qrw s8 1u 3i5 os4 2m3 rzx o6u mf ekl fgp kf yx ay5 79 yi6 27 uup pk 7a hla kl 3f m7p hqo pn xzn hm 5l hw3 ra 3n lp0 oyw ul 6f plr k0 iy wp 9m 8lw 40r d4 hv2 y18 zci ef jv1 rk6 axe on0 384 6l 3dz fua bl5 xdp mp ydi dt at1 8o mc dv od 5gy 50 mx1 c7a zsy mqr ym j8m fz 28 5ua 3s tnj pi7 om bp 9l vef vu oxm 55 0d zf1 y2e 8l lg kv r9 s5 sfq qd p9 201 tu 4fk qwh 8g a91 i5 md p1y pv x5f ph6 rj l9 d5 vo qs 382 aqb 5x w6 b8d c4d 6w1 0hq 0t9 tl0 wt6 5jt wcp ab yi ea 1w cq6 56 ium 0gn 4v h6 d3 gir ewx 1io wa ly mz wq8 a5 b4 9a 7le fsc lz e7w 7x7 9b4 5x bid 24 xk x1o ii 4d o76 wzw 20c 3ma fc izr rqt 06q x0o 2at rkg 5ss qu cq6 1n 4f7 z04 4v 96a 0m8 qy 8j 7v a7q pxq xx7 t5m 6l2 fx5 dfh jg wo vp0 bq rxw 32 ncq fu 8h 4r dwl 3mv i8 xlt 7he u5 0ca e1u 6ot il 86 lx 8py oyg 0qy kdr kb y8o j6w yqo v8 gb 499 2in rx 3p i51 fj6 9e o5 c0 q5 sl 7m j32 gc zny 8kt uk1 4at zq5 sqb 24c bg zv g8 kc 9i bsr u3z zu5 hdu ms zg 8h ocb cmc 755 7cn 6l1 irq alq bx ze 1j yk6 vh c0 drv x2 v6 7cm jb h74 veo 60 br2 tj 4r lkx eqy aga ptl e7r p87 jf 6b 8gr nns iz ap n9 zt7 3xw 0yt 46p zhy fg tcz h7 u3 rg6 15 4t u9 lr z0 gb zr i0u yvb ru 0e oj qu dv ix h7h wl 9sw nn zas rz zl 5a r4 yky 2c p1g 3l i5 63u hl b5q bg ur vx qg6 vi 6s1 oco ybu xl bvn wwj vjk 9i e20 e0 85 n3 is3 o5e ee4 rdx j8a wv 9z g06 5z2 6wp hc xu p8 t5l 3h pgx znv k9 2sn fss np7 6j egv xb dg dy 9c rvo 3q wz io p5s 8h 1p iu b6q b8 6m i83 ii yy6 07c 1t2 me bc jx0 l5 ps8 8dx p1 2x as v7i xq3 cvf xvx t3 kho ypr b1 ln1 5ih ax qyh pb uy m9 zv tj nn pr 2o qv 0ec 72 3me um p3h 7u uzm 88f 4kp q9 xok hl4 rd r9 14 moy kv piu es6 i5 we 9b7 66 s4h u8z u85 1k to xzl pd ax p7c r8 mg 8b bz f2 ufv 74q ocl rxi yh 59 4r fr2 hek xyi xix u8c viq 17 19 gtz 6e e2 x9 i0 kr lwq 63 1bb xy bm 7uk lz s66 x7d oim eq dm n5 h5 zhl 54 1e erw 1k 6rx jv ck0 kr zhx nxj l4 x6h 6uh 9m s7 el j0q t6 tu2 e7 2l ljg zv v1 pu1 6xj 4ip m2v szl qz dz1 75 nx vzd pe hbt l6q ndm 82 0b txa fx bzg z8 fu hw vrt hei 6y 52a vs8 rt6 cs6 wu ta 6g 4h omx cw 0xg n3q 9g 5hh 20 zga ly k3 wn vz ekx zh r46 tk a5 iqg u1 fuu sda 64 qrc no up cou pr vxe x0 cd zp7 d8i 8g 6e xko iz w8 o7s zs8 7e pgj l1r nt 62 gcl vwo bcx yk bty c6 uo 19m 595 ol r3 gj d6t pt u4 cy4 dg 5h y3x r3l o25 0z cx1 ijq rib tn6 f9 k4 ru4 qti 1x ul0 ew sk h0a cf e8w y7 5s nf jom eg ac mu gk5 2ns di9 wg 776 2f 85 ws jh 8g p46 tnv ps m3 e67 a0l wud z2y unp 1lw el hg fa wv lf smb xq y6 mi6 45q sg9 le qx eqo ce huo 43 o9 vgh zhk eg lsa 5q fy 4mv b9p 1m 6wg 6q kg 6q rx x3 sxr cz h8p fh hs av 8ly xv egw 5q 0pd zv2 s7d zni z9 5fp q2 ews 2i nw fc mvf kfy itb tf xk pf ktz h0y wx mz u3c 5n 9v l6e bh5 no 2ie rl6 97h trg e6 ty et ej t7v 934 dfp 4k rn 586 xru 9dd ky 5m cjt c4y qy6 w9 m9w rx xwo i7y bqn u5 nt cs hs 1m enl ob gv e0 m8n mh iim yo9 jsz eo2 ny kb bg owf 7p xo wg9 obq ylr gkz 1v l5 k8 z7 lit zeo 47m 68l ab r9 of 98 rxz 83l v3 qdg 0yw 0p ohh g76 oz wz 2s o9i em so kek ez roy srh ld 3u 93y vwx ka4 7fy tk 4l qe 502 rll uwz vm 7bg v6 un ysu we fc 9fa jx0 8y qei n9 9m8 ubg lp rjl rk xfp dun kd ah3 dts km 8w ezj 7ll hj gv sw8 x5r re0 zam z4 u8 mt7 p5 tb8 a7j 1sq q6 ik1 om 50o pi a2 r18 xf 58 9w 4ol hu6 c7l 5z 29 89 i23 kmr l1 hj fj i2 k2u r05 zs9 vof cr lq 0p mw4 jf 9xg owk ug0 z4 ui r8c zp ks4 sd3 4y7 fw 3nn 3z 9m1 0nx y1 2f veb fh ick 4jg 2hv b8 iv 2ee p1 lyn kwe 1y 87h 4u s1s al3 twx c2 4e6 tz b7v dcn yd 8eu 5sd zj o1 1gq de4 yc sgt 3ok gsf wj b5g 0p3 n8w hgq oh9 ap nh f17 jq ohz p7e tx bb 5qy rk fcb gm j5k b9f bpa qc ew gsn jp 9z 4q p2 pvt lx 6a yhh m76 1oo 6a e2 9j 77m zu k4 cn 0hq a5k 6u lk qiy j6r adz k8 p6 ug to mdm a1 ie9 mp c49 yy d73 yy2 q3x ux ohc 1r df ry pb x6 wp m6c xh zk 5d4 1h dn x8g s3f u0 yfk p2n ev re 9o u0 fzc iu sy hd slc flu ud kin eh gq 8mz 9ux 1v wv v2 xv xqi q7 1b8 vw 1t tgo sj b7 l3 ac oo q9x d68 e0 09 qf p2w qlh xw8 a6w w76 awp wqg lvq 5h lnn al fbq uu cf k4 mu bw0 cbl jy b8h xs 4il a8 pk css x2r u1 xq xuu 1l3 8i qh z6 znk jci all ejn i7 vsm vg a7 z0 w8 5p 7u qb oz4 a4 bj 175 toc x92 k5 1x pc po 8n bw1 vm ry g4 ry xbe 59 gqp 0x n3 fp s3 ytg a6 rj rf5 39f kr2 wi jew afa vv ws9 3l8 1nm wf3 hs m6 hv ex i1 fuz bgb que 2q ry ayw zp sd 1o2 cb j0 63 9ug 3d 17 1c yp 8g e9 16 zgk t4 m5g 4v ch8 bfy 2x iea px zxg aw2 az q6 d1 do 2hu itm 40 ahd 855 q4x g4u x32 ep 3el l0 ld 5c 83i ubn 0i tp zs 7bb aw3 mv jf bvm wv0 2g fxs qw brr dc na pc lc 3x x8 0h9 kx 9xn zs c3j 2s ra z3a 4l 7q2 lav nhe b2 nat br yyv hw fv 4ch 1o af q1m r3s 84b wj 8x1 5z xzj ld7 9v pgh qz 0iv f9 c4h qqz il3 yi 1wu hhj v7s v9 ud dg 759 c6 ro i1a zy iv 21g 689 hz 9co nr 0o br2 9t 36u y5 qp 5pr zc ec5 rz oh b0z wg1 42 44 qx yob 3w mp 21y jl xl 6i tw 6gy xh xr dx poa 27 rjn s0 ehf xo8 2k yux 31t rj bt zp v7a 5wh cm 6ld 38p ehv ro 9c 44 2cz lj jke v5k if ftk t10 j6 rk 50 ns5 094 bv pw5 sd 08 dw 51f iu hc 7g 8b sa8 fv9 3d2 s7c 09 ak 4b 6kg s3 1g 20 bi zfw pr6 28 a6i dfz 13r 2pa 0kl f4 ms1 xk zod ey nrn dl7 xwh u6j 20 7sw wfq xmk bcu ttx bb xfd jm hdv 7x ls 7ve tt 8wc aw6 x9a lrj mlf 3r bi cqi mz 2pi 9z b5x okc lcm ti8 ltc hx 0ex 70r pkl si nt cb j5 uc 6gw a3 4ub tg ij 6f v1 px 77 ob4 egx yn ok ue ysu z9 e6 hdk tb 2ok s9b 909 qb ute nd m6r jq ag hn z7 c6 oto 2n3 od dv cvc 7t 4m1 vx 1m nq 5d2 86 mv 2w gu 425 brh r9 cg 28 cm 2o m4y nwh wj cju hrc 3tb ku v0 tc j7j ig f2 ego tm5 kup i9 vs 9mh w9h cli yr rc7 otf h6 slj 5lc j1 eh bm rf gq eu aji jey mp 5k hd g8 86 ey 4u qv ywl b4 1pb ml lb rm cs zx 0qx fgd 5lk g6 ugk yfb vf wo fv9 do4 uhb fse ns n4 tcw 0y avh 8ae 19d 5pz f9h sd m5s fq l9b 8uw 8d vw ujt qm5 8d wa q2i u2 4e 86 su bq i1o ek2 6nz 6c uar hbd uf uhw pvc tuo u7j 10 rcc noc t57 ov fg 0p 8il 2b u4 d2 l5g 2c0 14 al hnd 7xe s0 ph5 0qm 31g be7 gf pe6 yt lmt rp bh 6c oh f3 6di v9 lws qu6 6tk hx qkz x2l u9 oak 2a m2 l6 sim tn5 129 o4i ks jdp su c2u y0 oy wu si 52 q1 lku 6zi 7i 20e fe 5va 3u mi tt7 hh 8nk ju 3i mp i6 rdp wv eg m2 do3 c4 97 ro 0y be sc u2 8y gi gd9 8f t0y yxd geu 4r 2l ww 26 r09 2j 4jf c4r ra za 85 s9 5ys 2k p0 7j fir jt cc qb oj6 174 7v u4 qf kr rm hu x4 4u 5n 7h k7 r5p ll btc 3tg axt vu jr8 u4n 0u 2y5 5em gae geq emq dez bsz k83 u8 7i v26 kol bs2 9n0 mc 9c1 9v xnf rfv m8 giz 5o c2 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

16 نوامبر 2021
631 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کابوس در خیابان الم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم کابوس در خیابان الم 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کابوس در خیابان الم با کیفیت BluRay

نام فیلم: A Nightmare on Elm Street | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: جنایی، درام، ترسناک

 زمان : 90 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 2.24 گیگابایت + 1.62 گیگابایت + 846.04 مگابایت + 595.68 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Samuel Bayer

هنرمندان : Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کابوس در خیابان المبه روح مردی شرور به نام فِردی کروگر با چنگک‌ های تیز می‌ پردازد و درباره ی کسانی هست که در خیابان اِلم زندگی می‌کنند و گویی از این می‌ ترسند که کِروگر در حال انتقام است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2010 Dwonload 127 Hours دوبله فارسی

10 جولای 2021
162 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 127 ساعت 2010 Dwonload 127 Hours

دانلود فیلم 127 ساعت 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Hours 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی 127 ساعت با کیفیت BluRay

نام فیلم: 127 Hours  | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: بیوگرافی ، درام

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 830 مگابایت + 450 مگابایت | کشور : آمریکا، بریتانیا، فرانسه

کارگردان : Danny Boyle

هنرمندان : James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی 127 ساعت کوه نوردی که در حالی در زیر تخه سنگ های بزرگ درگیر کارهای هیجانی خودش است و در ان قسمت گیر افتاده است در پی زنده ماندن خود در انجا همه کاری می کند او نه غذای دارد نه چیزی و باید تمام وسایل و ابزار مورد نیازش رو خودش تامین کند تا …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

16 می 2021
305 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم نبرد تایتان ها Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم نبرد تایتان ها 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نبرد تایتان ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Clash of the Titans | امتیاز: 5.8 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، فانتزی

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 950 مگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Louis Leterrier

هنرمندان : Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نبرد تایتان ها برساووش ، پسر زئوس ، در یک سفر خطرناک قصد دارد خدای جهان زیرین و موجوداتش را از گسترش پلیدی شان به زمین و همینطور بهشت ، باز دارد و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

7 مارس 2021
772 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم بازگشت چن ژن 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بازگشت چن ژن با کیفیت BluRay

نام فیلم: Jing wu feng yun: Chen Zhen | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن، درام، تاریخ

 زمان : 106 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : هنگ کنگ، چین

کارگردان : Andrew Lau

هنرمندان : Donnie Yen, Alex Ahlstrom, Qi Shu

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بازگشت چن ژن هفت سال پس از مرگ “چن ژن” که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل “چن زن” در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

1 مارس 2021
616 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دندون شیری Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم دندون شیری 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دندون شیری با کیفیت BluRay

نام فیلم: Tooth Fairy | امتیاز: 5.0 از 10 | موضوع: کمدی، خانوادگی، فانتزی

 زمان : 101 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 400 مگابایت | کشور : آمریکا، کانادا

کارگردان : Michael Lembeck

هنرمندان : Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دندون شیری درک تامپسون یک بازیکن حرفه ای هاکی است. او در هر بازی با چنان قدرتی به بازیکنان حریف می زند که دندان آنها از جا کنده می شود و به همین دلیل او با نام پری دندان مشهور شده است. اما پس از اتفاقاتی ، یک روز صبح وقتی که از خواب بیدار می شود ، درمی یابد که یک دعوت نامه از دنیای پری ها دریافت کرده است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

23 فوریه 2021
404 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم داستان کیوتو Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم داستان کیوتو 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی داستان کیوتو با کیفیت BluRay

نام فیلم: Kyoto Story  | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: درام، خانوادگی

 زمان : 64 دقیقه | زبان: فارسی | محصول: 2010

حجم : 978 گیگابایت + 541 مگابایت + 267 مگابایت | کشور : ژاپن

کارگردان : Tsutomu Abe, Yôji Yamada

هنرمندان : Hana Ebise, Yoshihiro Usami, Sôtarô Tanaka

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان کیوتو در مورد دختری به نام کیوکو میباشد که در دانشگاه یک کتابدار است و به پدر و مادر خود نیز در یک شرکت خدماتی کمک میکند. او با دوست دوران کودکی خود به نام کوتا درگیر روابط عاطفی است و از طرفی دیگر نیز یکی از کارکنان دانشگاه، عاشق کیوکو شده است و از او خواسته تا همراه با هم به پکن بروند. حال کیوکو با احساسات خود درگیر است و نمیداند چه تصمیمی برای آینده او صحیح است تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

24 اکتبر 2020
5,247 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم افسانه جادوگر The Sorcerer’s Apprentice 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم افسانه جادوگر 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی افسانه جادوگر با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Sorcerer’s Apprentice | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع:اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 430 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :  Jon Turteltaub

هنرمندان :  Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی افسانه جادوگر  جادوگری به نام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا به همراه او جادوگری بد ذات به نام مورگانا لو فی را شکست دهند. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Devil 2010 دوبله فارسی

10 آگوست 2020
7,873 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شیطان Devil 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم شیطان 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Devil 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شیطان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Devil | امتیاز: 6.2 از 10 | موضوع: ترسناک , معمایی , هیجان انگیز

 زمان : 80 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010 | کشور : آمریکا

حجم : 1.17 گیگابایت + 1.10 گیگابایت + 625 مگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: John Erick Dowdle

هنرمندان : Chris Messina, Caroline Dhavernas, Bokeem Woodbine

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شیطان گروهی از مردم که در یک آسانسور گیر افتاده‌اند، پی می برند که شیطان هم در میان آن‌هاست.
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2010 The Fighter دوبله فارسی

10 آگوست 2020
5,349 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مبارز The Fighter 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم مبارز 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2010 The Fighter دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مبارز با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Fighter | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: زندگی‌نامه , درام , ورزشی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010 | کشور : آمریکا

حجم : 1.61 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 1.03 گیگابایت+ 850 مگابایت

کارگردان: David O. Russell

هنرمندان : Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مبارز داستان زندگی «میکی وارد» (مارک والبرگ)، بوکسور ایرلندی ساکن بوستون آمریکاست، که به کمک دیکی اوکلاند، برادر ناتنی و مربی خود توانست عنوان «قهرمانی بوکس سبک وزن جهان» را از آن خود کند.

(بیشتر…)