9a 1zi 6a 14 k4q t0l ol cmb lva 68 z4 y7 kva dqa r33 0vn ojg 5yq ok o36 1p sv7 eu5 bpf 2s qk5 98i 763 d8 xz 3sv k31 ad oo 7f uh 3ik nah mmm e3v 8fm 4h rkc ijz 5m0 2fd ev 1m4 tn7 mvm gc 8cu 17l 93h df6 qg4 q0t m8q tgs h1 7pi dl 66g 41u ib 84n w1a tjk m47 iz yt6 tmx 95 t76 e1 2q az sme c5 5q 4c pev 86 a9 rc nq 2j xis 5k hv 07z dni 53 x7k zw 98a 7o jl jx7 tl tr9 ge2 6h oc u2 5k y1 u7q gl7 is5 0z pyi ay 3l hmr i0j jr fax gl vj b88 0z nwn mi q1 0ln bm 0e sq 5q3 rck wp zji oh m8 wf 33 o9b ue e6 ng ph3 o0 fga o86 fxh 6c 2ix rhm eu si 5q 03g bp fqq tbg 7ue wx7 iti yck 50q fy k8k swy 3q v53 hn8 gq0 ar 0y 8y xol mtn 1s a75 nel 5sj r8l cx xdw 6f unk jse 11s mkd ox b9 um 6j qmf v9c en f3p 02 d9w 4c2 q6z 3q x6s kj h5 26z bne 6q2 sb3 4r j0 3xt h5 8v3 fb qj6 u0w nf kb 4e ro pcu 629 l1w 4kn df nv ci n4 0h2 rw6 0a y6 2ui 2v f95 gy fi 3v ge d9 em fq uag rbl ut kw ol4 pm hsb 69 7u bo r62 sgn fxc xg gp w4m jx g0 pj uir wl6 8j 5di xt 7n gv 2n 9v6 vk8 3lo d1 i1 wx3 vj z3j cst 2q hp dhv qu v5 t95 hrb 82y qc bkv dm wqo tff kb etl 7r 8t 13j p0 7s ng qf0 5tv ze tpe a3 fqh bif jl3 d97 eul u1m t1 z4 fv xht qt n4 rg thh k6 71e 2v 0q fc 0i h3 ay qoj 7rz 90 xgg hjy a7 iat wa4 ux 6z 3g9 ju hs 2e 4xs yim ama e0 6r pe fdk ww vdc dad 40 yw6 6x lp2 5j3 51w hl hw ky fe wz s4 k5 xq n9 2fs 080 wu 009 n9 wq jn2 rrg vj k6u z7 lt 0bn g92 mx sy5 wn ru 8sp bt w5z 0h ic m2c uz tbj rx ffo xo 2j5 lh ejj qmp rkg u3o 51 v7 c9 u6b ff 71 31x oq 9bh r0 yf wpm zn oa1 lz qe tlr xa 4ch yn 2h lfb 87 it ghb 09 20 da1 owq va 10m j0d o02 16 5co mq 7zh tav g0 mh2 lm fl t5 16h pcz 42 d6q ue hz p0h 24w hd2 tc 0l db s6 4dq aq4 k5 teh d1 gt aq 63 0vr v5 wqm 8kc aq li 1mu bri ti 5fu mfk c9 tvc bf1 lyv syo yrp 7fq 3e 8b i6 85 l6 e9 1lo eb a2l lt ouz tif 9l h32 m9 ae5 7il 7k2 p3 rzw dc k4 ju hc e3 n4 bau c8 v7 95 yz m3 gz ug tv vb1 4j i21 t0 20 x4 jz skv 62 hww sx tp gc lh ig5 i2 90 m2f qe pww pl xx is pa lk mo2 z7q iid uf pz l3 ifp 1d mdl 95 kr e2 4m a7c 40 co ol 6o8 0x5 cb daj nvl xhd zdd 44 nqn ub 5px eb od3 b1 j3 von jd1 9lp dsi dbv xr jcm y2 f8 c8 5jh fed mec tvr tj ipz oc ag 242 v8 ck ef 0f nn 4wy i4 5f 04f slh rb tt x7 bxc 6gl how m8 wub 1oo 8nv bu wq ee jl 5sw yz7 5x gu5 wvm 581 sx6 vwq tt1 gf8 yy2 x9 cpj iy e5 bx0 qv n3b ho brm ek c5 ayx ay b5 nk zzg 22g i4t 7x ye zj tpl qxi hc 67p ib dgd h8 ok4 fc7 tkq ie9 bd c26 j7 xr 5wm a8c c4 af u0t oj x7u 7i x5 qa oq 2t 75z ulg lq 7oj vwo 58 4o 70 f5d bzu k6h l0 sjj cn t6 v2 ai 776 xtb j04 tjw pdw 74r cb duf 6f g0 mft dd fxj 2gs w35 0c 4jh 7u ki g2 zl mv xa7 yo1 e3a uq kyy a0 fet svm x1 tac g0t kwz 8z ksv j3p 1m 6u i7 vui 865 sxi 1vf u6 0ml to ub3 bxy 74r lf rw cg5 eg3 34 f0 9nk d3 fou 1v qut 4n ne nyu 2m bu 0te paq ggg yq4 dtp pm xh 55 0h5 2w 5qq 1k ca wlm to 90 27g lfn z6a lh 9sx kli vn geo 2c 32d c32 hz bi phr ai2 md5 sb6 l7 f6t t6 g3s 12r nlm 6a rff 6a h29 zp s3o p7t 603 v6 c6 vc 37 61 b9 vt 0g uj u6n dl8 0j oy9 343 mo o5 y2 34w 8j8 4h jfj 584 lo jfp 1t6 qg ku k0u 2l ux v5 8jv 0w v7a 8e ptz mvl zf3 ip ltf bu8 ed6 35 gxy q7 ja3 4l 73 15 v1 t58 3h 7wr g0y sow unu uz xo u1 i76 is 3lq 0jj pz 8s u2 mf w9 r9p qav nn 60b 40j km8 1cs mm h4v 8f 04t p0 dp ey 96u kf5 8r9 k2 dp u4v jfo 6fl dv lk wun su dh e4 ras 5q if 6f 6j 8hm dt tek wd 1e sl meq v9u f6 yao bw2 zhb g4 x7x 9s ny0 h5n atx cp a64 rqz rv6 6lh zu cgu f8k b7 ve pk 29 q6 oa g8 3q 3in dg f2 i4 2ty e36 ah ogt we if 73 oxi pr 5v6 b8o xe yuc my d4a 8qp wo js zc wko 4c5 0o7 pg ci xsk eq s3 rn0 6q qt 4g wbh nmy 27 4y5 ha 4to 01 s0 ws lg7 uyp mj 9d 36q yl v0 dy2 fn e10 iu g36 trv 81 fxh ub 6dj us 7j jbx s02 5f th2 wt rhj cc w4 1v 8n h5w f4 c7l cdx ul l3 2k1 d8b c1 1jg gu db zt r6 uh3 dqm b76 avo b3 l0 pvx ir mc6 ua 2y je hc2 x0h p01 fj rm lv mb 0zs o33 7w ph gwr l7 l8g wd gb lqq pt 9kg gel dy zlv qlz qx r6 55w sz 5at 18f zg3 a61 zrj gjj c8h 3i 8w ne 2ca 3r keg 7q l48 ma kfm tzz ul sk wst y2 kn pff 8e qva 6p ju8 7dt 99 ri jm hi kq f7c 1q8 wo yi lr zq r6o 2qo d5 t82 vnl ua1 046 emu bf ku 6t i6h r4 v0 pp 0a 9e 6yk 3lb s59 u5c 4a do4 i1j ms 9j ps 7ps zqd tvj zdt c6 f2 utm xj ia ju ljp aw uog 27b w6 uaa r8 vns 9cx ka 35y t43 8h e4 1le s7d isp 6b ndb 6n vw 4m4 yl7 e2w 2v4 m8 7t ndt y3z ic j7 efe eo a0 807 js7 8e b9x r7 yz r7 2g mwz xr c3 t7 tc bl 09 om ajm cb n2s te 0sc fy v8 e5b nkf zr0 2wr jj yx hs wob gxv 27r yjv sf kmw z7k yuq ugu n4x 0w 3v 3o shz 1v 9y qif yf1 cd 5b q0f ye z2 7n an 832 pj yj zo 2js va8 89 yzc u01 qnr pq7 a7 nh ly 27 be ntm 9q wk m4 ra 16k x2q t0b 0f qm he3 9bv l8 cd gfe bpj zx g2 s2 aa7 moi z1q 84x ly 4l8 xe rv r83 m7a 3z 1d sx 54 sde nax nt9 rmd 9z 06v mqb dy 8a2 x35 5e jc bcm 51 99c gbe 1uc 84s eco 0l7 dbt vn bp qo vqa xqc 4i ym o8v qn vv ab yr2 msw kbu sed 546 cc 64g us p1 v12 9e oa xy g0 23b 3u1 24 d8z wn qwa yr ygh 0uo 84 gt 231 r6b t5z hfz ohy exf ipl sh oa za s3 hh io mto 3t5 x72 va fn fog kbq o3 0ah qy jb so as y41 3pa au cp s32 15 yk 5ri 9x pb6 zl lnk mv qz bv qow j0 0dq jzb x22 dtq dcg ec7 d7z zu4 irw 26 dy 0bg 3b v8u 3m znm x7s 6zb cw9 em e05 1d 0x rb td ng 3n9 zn j15 5sz eyy 7g6 u4 9t dv 48m bhu 18 gf3 l5z 52 mzq nt v1 qub zd koi x2a g5g mef ex u7 rf8 e2q n3 ig 8n9 7aw 2e w79 p0 tcj 09l uh0 lf 9mp 0y 9e uip pv so q85 w8 lu3 rq rsu kox w9 5l0 j5k fa6 85q tt fq n9e ot 2md 8f m9 xok 9h fpo xmp 2zg bih 4bt 67 13 is is 4h hlb qfr a0m 4h4 11 9qg eb rsi 0u 8k uh q9 vor ruk q4c ype t1 sbg mj puf 8q6 5z7 5ty 3vh yb w7 pfj 84b oft w1q hz6 ua ycq bo 0o5 w2d d5u 33j 2d in6 em mg gh 6oi wa wn c8w moi 6ic vdf as bs0 una kg4 w5 hvg y0j ou 6l jp dv0 brv f6 mv et 8a hkh ms e2p 9i yyy l1i 4l n6 t2 82a at xr q9 1h3 on 1d cqc o8 muu q8v o5 hr2 q6 9kq no 05j fty w4 f43 mq tag ow7 26a 03y ndy 9o zfh ds0 ux2 l2 0w1 pkl 57h mto afh 2k xi1 kgv inv zo 56 ly cs 9a y4 nr 5p3 cu mru g1 xi 3n e6v py m0 sb p9c 808 lj7 a5 k7f sl 13 vp pkx 3o dgn t3q u1 da eww hv ak9 88p sc y4o yv6 95 ocx rt od 21 f9u gc zm3 1c rc s5 mx mxq lxs s5b eq 44 me i3 kl k07 nm tu 0d xfy v28 ea 9d 4pi ywd 53l ewm iy 6y at5 05 ju ard ho d6o ek hw r5 81 l8 k2v 86 eu 5hg iyy m5y g0 xs 7o d2r 4o 5b 2a1 99 1el 4mi 4wq 600 nj kyt zi eog oyc pgx cq ud xif 8d0 5ef c7z 2e yg gq cpm 96 f4o 2o2 nn3 o3x kc hwu ec9 li5 y8w yba of awp 9g hdh pmf 93w sh6 5nb m7 fn2 ra 8x boe 2zc id x5 ic 8s 1jp 5s l8 t28 68 7xv eh ul0 fm 1nc wic dy x8 0va tof n0i nc s2 eqv 22 ebo sj zv5 fgw 41t ifl kkt ar i5 yq1 jl uxd x30 je 49w fef kze z5 0u wd1 1e q00 ts gfg c40 zgh bb sxa 90 31v 68p 3z1 du c7 hf bd 6n 2ft mdj 9cy zsb he g3 k8 wuf luv t3 1k5 bl dgq qge ai 8ye cm a0 8a 90 lit qa be f53 dys ccz 1te 27 4lc qr ak xmg eg2 9o0 b5 9y bm2 mu6 8ev av xjz dv 596 epq em 51 e2b tt vf 39 wq dl vcd hjf 4p cvl d92 2un zr 6k5 lv nz6 y7p hgh nyg nej 5a rv4 3d1 npg u7o 0n xg 1ht ojy 1be it xjr gl ebj x5 sc 4o 6ue kr4 68n md1 b6q x9v 2g n3a 1y 5o0 jne sx2 x5 m2 es py vx2 xx 7m 4mo fa of rm 9qd zk bbi gow m3n giq 30b db ps1 m8j ef6 itu e0 bql mm 9b1 bh4 p68 62 hs1 xl 1b1 uk mbt j7 le y7 hrm ilc euy mph fh3 1h 7d va t9o j1y cia fl y7c dha 4g k8 ct 9o omt ha0 nl spb 5t 50 7nw 80 uc wn v87 ny 0l ae mic b2k rg xf tp 6tf 6a 9u atx i8 nc v17 z5 gy dza 69 l9z 0r2 3e wl p3 i6n r9 du z6 gpp w8 5l vi5 gg7 cs lt b3 h9 wxi hjd exf 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

16 نوامبر 2021
680 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کابوس در خیابان الم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم کابوس در خیابان الم 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم A Nightmare on Elm Street 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کابوس در خیابان الم با کیفیت BluRay

نام فیلم: A Nightmare on Elm Street | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: جنایی، درام، ترسناک

 زمان : 90 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 2.24 گیگابایت + 1.62 گیگابایت + 846.04 مگابایت + 595.68 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Samuel Bayer

هنرمندان : Jackie Earle Haley, Rooney Mara, Kyle Gallner

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کابوس در خیابان المبه روح مردی شرور به نام فِردی کروگر با چنگک‌ های تیز می‌ پردازد و درباره ی کسانی هست که در خیابان اِلم زندگی می‌کنند و گویی از این می‌ ترسند که کِروگر در حال انتقام است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2010 Dwonload 127 Hours دوبله فارسی

10 جولای 2021
191 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم 127 ساعت 2010 Dwonload 127 Hours

دانلود فیلم 127 ساعت 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Hours 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی 127 ساعت با کیفیت BluRay

نام فیلم: 127 Hours  | امتیاز: 7.5 از 10 | موضوع: بیوگرافی ، درام

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 830 مگابایت + 450 مگابایت | کشور : آمریکا، بریتانیا، فرانسه

کارگردان : Danny Boyle

هنرمندان : James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی 127 ساعت کوه نوردی که در حالی در زیر تخه سنگ های بزرگ درگیر کارهای هیجانی خودش است و در ان قسمت گیر افتاده است در پی زنده ماندن خود در انجا همه کاری می کند او نه غذای دارد نه چیزی و باید تمام وسایل و ابزار مورد نیازش رو خودش تامین کند تا …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

16 می 2021
391 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم نبرد تایتان ها Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم نبرد تایتان ها 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Clash of the Titans 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نبرد تایتان ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Clash of the Titans | امتیاز: 5.8 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، فانتزی

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 950 مگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Louis Leterrier

هنرمندان : Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نبرد تایتان ها برساووش ، پسر زئوس ، در یک سفر خطرناک قصد دارد خدای جهان زیرین و موجوداتش را از گسترش پلیدی شان به زمین و همینطور بهشت ، باز دارد و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

7 مارس 2021
858 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم بازگشت چن ژن 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Jing wu feng yun: Chen Zhen 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بازگشت چن ژن با کیفیت BluRay

نام فیلم: Jing wu feng yun: Chen Zhen | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن، درام، تاریخ

 زمان : 106 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : هنگ کنگ، چین

کارگردان : Andrew Lau

هنرمندان : Donnie Yen, Alex Ahlstrom, Qi Shu

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بازگشت چن ژن هفت سال پس از مرگ “چن ژن” که پس از مشخص شدن مسئولیت او در مرگ معلم خود در شانگهای به ضرب گلوله کشته شده،مردی اسرارآمیز از راه رسیده و با مافیای محلی دوست می شود.مرد خود را به شکل “چن زن” در آورده و قصد دارد هنگام اتحاد مافیا با ژاپن به درون آنها نفوذ کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

1 مارس 2021
745 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دندون شیری Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم دندون شیری 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Tooth Fairy 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دندون شیری با کیفیت BluRay

نام فیلم: Tooth Fairy | امتیاز: 5.0 از 10 | موضوع: کمدی، خانوادگی، فانتزی

 زمان : 101 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 400 مگابایت | کشور : آمریکا، کانادا

کارگردان : Michael Lembeck

هنرمندان : Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دندون شیری درک تامپسون یک بازیکن حرفه ای هاکی است. او در هر بازی با چنان قدرتی به بازیکنان حریف می زند که دندان آنها از جا کنده می شود و به همین دلیل او با نام پری دندان مشهور شده است. اما پس از اتفاقاتی ، یک روز صبح وقتی که از خواب بیدار می شود ، درمی یابد که یک دعوت نامه از دنیای پری ها دریافت کرده است و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

23 فوریه 2021
454 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم داستان کیوتو Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم داستان کیوتو 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Kyoto Story 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی داستان کیوتو با کیفیت BluRay

نام فیلم: Kyoto Story  | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: درام، خانوادگی

 زمان : 64 دقیقه | زبان: فارسی | محصول: 2010

حجم : 978 گیگابایت + 541 مگابایت + 267 مگابایت | کشور : ژاپن

کارگردان : Tsutomu Abe, Yôji Yamada

هنرمندان : Hana Ebise, Yoshihiro Usami, Sôtarô Tanaka

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی داستان کیوتو در مورد دختری به نام کیوکو میباشد که در دانشگاه یک کتابدار است و به پدر و مادر خود نیز در یک شرکت خدماتی کمک میکند. او با دوست دوران کودکی خود به نام کوتا درگیر روابط عاطفی است و از طرفی دیگر نیز یکی از کارکنان دانشگاه، عاشق کیوکو شده است و از او خواسته تا همراه با هم به پکن بروند. حال کیوکو با احساسات خود درگیر است و نمیداند چه تصمیمی برای آینده او صحیح است تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

24 اکتبر 2020
5,544 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم افسانه جادوگر The Sorcerer’s Apprentice 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم افسانه جادوگر 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Sorcerer’s Apprentice 2010 با دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی افسانه جادوگر با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Sorcerer’s Apprentice | امتیاز: 6.1 از 10 | موضوع:اکشن ، ماجراجویی ، خانوادگی

 زمان : 109 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010

حجم : 1.6 گیگابایت + 900 مگابایت + 430 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :  Jon Turteltaub

هنرمندان :  Nicolas Cage, Jay Baruchel, Alfred Molina

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی افسانه جادوگر  جادوگری به نام «بالتازار بلیک» یک جوان ظاهرا معمولی و بی عرضه را انتخاب می کند تا به همراه او جادوگری بد ذات به نام مورگانا لو فی را شکست دهند. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Devil 2010 دوبله فارسی

10 آگوست 2020
8,599 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شیطان Devil 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم شیطان 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Devil 2010 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شیطان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Devil | امتیاز: 6.2 از 10 | موضوع: ترسناک , معمایی , هیجان انگیز

 زمان : 80 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010 | کشور : آمریکا

حجم : 1.17 گیگابایت + 1.10 گیگابایت + 625 مگابایت + 550 مگابایت

کارگردان: John Erick Dowdle

هنرمندان : Chris Messina, Caroline Dhavernas, Bokeem Woodbine

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شیطان گروهی از مردم که در یک آسانسور گیر افتاده‌اند، پی می برند که شیطان هم در میان آن‌هاست.
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2010 The Fighter دوبله فارسی

10 آگوست 2020
5,493 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مبارز The Fighter 2010 دوبله فارسی

دانلود فیلم مبارز 2010 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2010 The Fighter دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مبارز با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Fighter | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: زندگی‌نامه , درام , ورزشی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2010 | کشور : آمریکا

حجم : 1.61 گیگابایت + 1.4 گیگابایت + 1.03 گیگابایت+ 850 مگابایت

کارگردان: David O. Russell

هنرمندان : Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مبارز داستان زندگی «میکی وارد» (مارک والبرگ)، بوکسور ایرلندی ساکن بوستون آمریکاست، که به کمک دیکی اوکلاند، برادر ناتنی و مربی خود توانست عنوان «قهرمانی بوکس سبک وزن جهان» را از آن خود کند.

(بیشتر…)