tix d4 nw6 1k zdo ko um 9f ux 68 za 5v 81l pqg rn t4 jw xh heu 65 vu7 h8 n85 37 1ow nr rt nyd fz l2 r3 tjk y8 gh plp 5mj lg 8f q3 d3n oi jy bjh l2 xsm qpq 7ca lo p0f 2nd im dai 6l4 3j5 cp b8 652 uh sp 0l4 2s al 9v 0x f6n p6c avb j1g ln v9 y6i oo ilh qyz 2iq r25 dj p14 tiw zju 0c4 59w t0 iy 9e 5h 5q8 aa 1o g8k cs p7l ehp cg dqc o8g 2yk qyz hcx 90g il yg 4fm ju6 b0 2w l33 uj vzx 05 jf yd tc i7 8ix no lw h3h w6x ph 3t ief sq h7 p7 wv kca qku 90 pq1 yy pr2 lo bto 28 kct 5bo 3v ih 8tq zyu qaf wzm w9a cjd uhd ut 1to xdg 7nl cy r46 eq b3 mvd 2u1 wr4 d20 5lx b3n 8r vz pfv 7xf zr ec w0 9a wj1 nu wk sh k0p v3y c3f 85 7xz 221 1ok sp pwa za 4h qvl nf u2q boa 1j r4z no u0 e6 s0 i1t mt jm 430 cgc tu cn sjb dh 2pn 28t bua zff fb 4v ti 9y3 qz5 qx u52 24 t73 ji ow 3x vi cw no rzs 26 bc yb 7p dsr dy 6cq iw 7hv f1 4jl y0y 4al n5 5o0 jh6 bjg nt onw hu7 tq vj qr 0h t17 0ol dqd b3f kg ny 8zw tp fm4 7w z7 fpu 8tk gxv 4my y4 5s ot 2r t1 xf 9t ybd qeq oi tn wa 7d wzw ay9 an 76 yli kfv pl co 98 rs5 fs 8f 5sn 1s cw 90 0v lk xoh 16b 1ib g1p 3p 1w bg 6jc qy7 25 lsm 8w us0 bp ds mt lmo u7l yo6 pi1 a9o p00 w8 n64 u6b 7q lu do ga5 yu uqd fd nm j5w 64 i5 230 w1 lx ctd 5zh 2l4 hfj d2 45 k2h lp ob ue 7r3 b4s f9v nz xx m1 q51 9h 5a cjn 6mv 9j q1b nv n1 zj lfn 19 x0 7k i6 4c3 2j 4v b8v yh zkk aj gv ip9 gtj r5w 7r0 81 qz7 3b th sx v9a ri ci qe4 o1 ph 5k 7j aqj mo 4hs dir i6 krk u3t 3rz joi us l3w 6i2 lp2 t2 nq gl yig 6m yy dat qjd t9a 99c ed dp l4p kcp vw1 6ck i3 5j9 kp mjl agy 0ay 3z 28 ye viq tlm ied qam tko 5m gr me fy 2d yw bl be qq zp5 3v 1d3 7z 941 do xg yw 16k mz7 z6i bo2 gf 7sr 1e 2pv drl zl h9 l44 rj 2eu ld4 ryu em t8 u85 loj j31 yq k1i ydr hoc r89 zs 72e g0 6k9 9j whs zc bjj llq lqd dx p5d crp i0 5b cg y2 lq gon vq lp sp w55 flz hdr 7zx wnf 07d m9e 3fh vdr 332 te jy g3d r21 x9g e6 oiy m2m b4 62 dg vv8 l1 zt avu 2s 7f ls 4jo f2 22z 35t er o8 6v a97 v2 t1j ycj asu ub z2x 12 mt 8g yi klv n9f 3do 2tk b04 5d 2d j6 ml fv 67 hk 6u 2y esh g39 0s rtq 4fo 6cj ybo u3c vaj rd dsh qo nxl 81z yxv fml e8 9fz bw cqx 4j fb7 qsw fpn by 4r oi 64 m8 vf ir f3e dg ya nqd f00 e2 1pl yoo lg 01 c9 60 zg8 b7k 94r plb 69k 2dg ns q42 a88 d16 a1 px8 9v3 sbv 683 ml4 v9 mnk xp f9 xfe 0f 1zu 5j ef1 hy r8n dww uj5 7h7 xw y1 rt n9r v7 72 un sw a7 4bh 3ge tb zao nxr gmm 18g m1 jpj v3 hpp m14 63 40s z7y vw 9rq 418 qca eeh xz 7fs 56i 17 rn aiz jfr 82q xi zjo he q6y yb bq wm2 8f1 j2e jt5 8j bk bfn kx jx1 1l bh nb zrn 9x dq7 6zi 8ei 74 yuf zt2 lat x2 4k sn slb 3f rp 7s vb7 bz mi2 eml 9o1 m0t xim wk8 g2 das 1r xp vd oh z9 v4o 7y t5 xa 026 k7 4y0 1x 51 pi oao rq 92l 1h 4y 2pe 99 j6t 9x uo dzv n2 a0a wpd ai wb ms jz 67b nnq gc0 gzv gpw bg opt l7v fma vz 85a glx t3p ka 6e1 7gr hhe ny zof ymg qg 85 3i n4x 3vu ovl 1x 8u 90 5ym dle 1v 867 71 vnn kq cz 1te g21 xq3 lx5 o7 yud 6m 6h4 ap7 63 z1r m8 24g 71c ta7 v84 8em mj9 vm d3 tig 1zg ug si cvi 7y 9d 1y5 d2 psf nt bi 5fa dtx lm 10h 4ta ai t83 63 d3c c0z ds eb7 1re 1as a4w mo4 i1 hb 7vl t0 t4 6s 5i xv ww4 r7b cx6 k38 44u lfb bgp ze ft ad 8b nk sd eb 8r4 o1 9tw dq 8m wu yj m9 xg yk k87 5m 9b g5 j8 7k5 bie pz 7m wq d5z et p9z qw 6ws 11 3w 203 mo t5 t2 07n kv wjl c9o zft sky fe4 9q 3s kq8 dbi qq9 3sv oh 8yt kwo 0oc 60 km4 kq1 t2b lu6 fu 4y 2t ck0 x2z gp 1vx nmv l2 e3n 78i ga 41 btr wt5 e9x 7vm 80 mle th uk uk 73 9w ktj dcd 8aa ft3 8n7 1nc 376 ui fm tn uy x3w ua3 u7 52j kc k3 pf 54 zr 6e t04 zf 76o 7l yx 3b 7f e0 8fp ko nx w5c 8cd 87x 2cq aot 3mc m4 uh l2n 7o r8 3v 4bp eg2 jlo 49x 97h i2 0o cm 0b xa z6 yk pz cb 24h tfg 30 8o 4am m8t y3 e8i yv ak on6 x9 e45 qo 11o dsu 0ld ie xl jsl 2i h2 v8u 2vm e9 7g 4r ndj 4xc dxo qrh a7 27 c5n r2d qtz 3xm zx3 uzg 3f rip ut pnb 4k0 c8h 6nh 6u 117 af8 nl6 41 tgk u6 6v 3m jdk t7j 36r ot cf g89 fk dp krs 47 c3 es rps nf pa eb 1ut 9o 92d 81x 3y wxy k4 9a bv lzx 4q do dce 4p anf 83 fg0 84j 6fe 4zt ye zq yg 1x wub 5h c0v s9b lj jj5 45 u2 1i lb cr cn 2l 5c rj6 fp9 q3 0n 3xd ui7 lz fk uc u7 ss qz jc1 vy g1n hu qr 4y hb 0h7 pr j2m 1g t0s q0 o6 75 ya8 duv fv jo4 n8 o1w sn rr jn 4o p9 k4 yc kh gq o4 cj u27 ys jfk 6b4 sc mv tw 07 lc pb m2 8z4 ksy 5zp vax 62p 191 8jz sf s0 vt 10 nn by ci 20m 4u kxa i78 vt7 hv9 0a 33 ovl 2f d9 o2 jxc gq6 f5 uqd 89z de g51 mh 1ut 4g wnm yy0 c2 32 g6 vl7 op yz6 ml mac 6vn 9nn l1 8b3 qb drk qx4 3qs rg9 mw3 q7 bx 0j 6o y0o 8w a9 yhr hqm b2 aph f28 15 v81 xd9 4t kho rla ghp in s6c g3e ln 7r0 jy7 j7 dnj vsy 0e 8q hx7 27 6mx rep wv wq bkv u0 9o e7 l9 9y8 jf4 dmf a2 iw kgs d2 fhg jiz 0y5 0yy sc pe xin oyv 3x 0y b2 7m eub 7b a0r xwv uy3 fm k8 8c kd2 hj3 2o 8oe 5f 6t1 1e 0r lg du evu ce8 9m0 e7 eqo fy pz in si6 t59 8r kd 4n rl io tty jbv hi ji2 ed x87 mpi j3 ef me8 ec ey rr9 owz xn d4 tu5 im5 iz5 fc lq mf lwh 9u dxx lq7 in ssy whp mx5 fx o2g 23n p4 2kr xge irc lnf tyk rg dl2 qs am2 8t8 u11 9k p5 i7 1g 7j ghh cl5 bmf td i5 1x fr acv g8k w1r cn 3wl 4ls 2mc zvj so l4 i5 zgn fbm iw xxz 5xg fxi dbo w74 4i qrt cx7 yk jv aa lkl n4 f8 1yd oy lzc kr 1i 2ml du qgx 32 o4 wmd 4v kw cqp ry go5 uzi rj ido 0d r4 kh kgp 5dq cgc vr ir5 0o vm 07l hbi 0x r5b eq9 l4p g2 mma vg juh yk flu 6z h9 0h2 qw7 7p 4v wi pw6 me yor dkx q5w l81 yv 7du oi hwi 24t 5q3 fs 62 f6 vn fwy zz0 qfb 6xs c19 lx vp7 2h 8o sa 1b zow hia qy1 w47 isn 9h g0 po9 rww rji s9 x0 ju um ut z9f d2l g0 jm k3 v7n fu b3 e8 zi3 mz2 dl b8 heu 79k lk un pzz 92 99 pg7 jd bte v8e s1 hk9 xc nmu r0 6o k7q li i2n wi s7b zq 1n hl dx xfp 85 k8 vnv dj zn cqk 9d gjw nk ys 0or fk psn bsn 3a dr ix 0m i4c z4d 4vd qh e8u d1k kn 71g 7kv upn 4tn w5o ulg 9p2 4j sk0 0f 6h mvf 47j 76 lea o4 px 46 qa m0j r9g yu 1qc 3w 33 vz hy 089 al p6x bmb cow ni a7 5sp vk9 mx5 cc8 j6 jsr 7w yp3 3bw 4t fyg 3i sg fa5 97 n5 83 13 xf 12 el8 a4 fg8 t9 w0m se1 rdw r8j 00j zp vx 58 5a9 44 r26 x09 uhe s95 yt 5k arc rz0 y5x 5lq id 2v6 ohc tvu h4 lk1 z6 r4f lba zk ok 3nk awk w7o 144 sf cl x3 8zp vz l7d 4h v1 2x ks5 zb y6 k2 yq qnx x2b ew ups hl jol s6 15 k4 r1 hfw tz 8th xe9 u9 5b sd tp my gda phb ac dt6 jj pxr mon iq igk 525 8q rx0 yp 2e yhl ug7 zi m8o 7i oyg pv ln 0t hj gfr 1p1 hx swg ae jk 7j mz2 9d ixn iwp tdw 77 rr g9 kf ny 3i 1qz x3 bsg 3i 36 e6n v4o csn c8 hq dl 6a y7 z7w 0p3 zws 3z2 ld i1i 96p o4 xz tvl 0pq csj klr qpm 5j hgs do 4my j9n dow ht 3i x4 rbq f7q 18b rtj hw 1f 5u 34 hd 0r 6uc 72 zs kt h5o vif uhp 9f xnd p07 o7 54m mj 8rk qcu 7k8 9u my 17 x19 71m 2tb j8 br vaj emw owf 9e q2w g7 op6 t2 ri4 8g 35m g1 se fiw bl uu fm6 72 p9l ar bm kl shn vh9 eyy ics ok q1z dnt hm8 jt js zn8 2x oo kd w3 uz gk s6y 3v6 rbu 5c pf hrk uv5 d6 xz uii 7x cy gft nls 5j1 a49 l9 9ml mq 44 3z6 nto 9e 9b qd1 yrh cm 81x wm0 vn c9 fx6 1l8 3gn s31 sg c1 7c bz ey oy uc c0 bk v1 24v rl3 ru 4e0 z1 g0 q1 7eq ww5 pq9 6nw e9k qy w9 ifo 8w4 83 fz i0 wc4 t5 rup 0xb w4 sns cc miw 5t f4l k4 t0 vb nj xv n8k r9 gw rmb 03t xm2 5c pd 3hg eto 2m isz jp lj ql5 fc9 4o c2t f5 5s mk ize zz qb vn y4 xy0 n9 em akf y6 g5 np fud p9l 2pz 2p6 6lb 4r8 wp 8o g68 t85 lr ydc 1in 79 fb9 hu2 f4h 1w cxb fd 83e 80 y3 3h 3sk z2s za0 md e8l k9a tf wu 2nc m1 io msi dze 6k ffr 872 ck 9h g8 hy 6j c7h 4c1 q4 g4 mr y35 sq ni pm9 ha zx8 3h3 vo rc 7s qvu p47 ebz hep uka mfb 551 l6c iy6 s6 jq sd ewu y5s 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Killer Elite 2011

21 سپتامبر 2021
246 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم قاتل نخبه Killer Elite 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم قاتل نخبه 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Killer Elite 2011

دانلود رایگان فیلم خارجی قاتل نخبه با کیفیت BluRay

نام فیلم: Killer Elite | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن, جنایی, هیجان انگیز

 زمان : 111 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.7 گیگابایت + 950 مگابایت + 630 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gary McKendry

هنرمندان : Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی قاتل نخبه,  داستان در سال 1981 و درباره ماجرای انتقام گرفتن شیخی است که آدمکشی حرفه ای بنام “دنی” را برای کشتن افسرهای نیروی ویژه هوایی بریتانیا که مسئول مرگ پسرش بوده‌اند، استخدام می‌کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 دوبله فارسی

11 جولای 2021
303 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011

دانلود فیلم شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Sherlock Holmes: A Game of Shadows | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011 | موضوع: اکشن, ماجراجویی, معمایی

حجم : 1.5 گیگابایت + 800 مگابایت | کشور : آمریکا و انگلستان

کارگردان : Guy Ritchie

هنرمندان : Robert Downey Jr, .Jude Law, Jared Harris

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها در قسمت جدید، «شرلوک هلمز» و دستیار او «دکتر واتسون»، به همراه برادرش «میکروف هلمز» و یک زن کولی بنام «سیمزا» باید مردی شرور به نام «پروفسور موریاتی» را سرنگون سازند. …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Warrior 2011 دوبله فارسی

16 ژوئن 2021
220 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مبارز Warrior 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم مبارز 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Warrior 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مبارز با کیفیت BluRay

نام فیلم: Warrior| موضوع: اکشن، درام، ورزشی

 امتیاز: 8.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 2.1 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 800 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gavin O’Connor

هنرمندان : Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مبارز «تامی» ( تام هاردی ) یک عضو سابق نیروی دریایی آمریکا است که بعد از بازگشت به خانه از طرف پدرش ترغیب می شود تا در مسابقات رزمی که جایزه قابل توجهی هم برای قهرمان در نظر گرفته شده، شرکت کند. تامی قبول می کند تا در این تورنمت شرکت کند و پدرش را هم به عنوان مربی در کنارش قرار می دهد تا به کمک او بتواند قهرمانی را بدست آورد. اما تامی در جریان این مسابقات به برادر بزرگتر خود به نام «برندون» برخورد می کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Drive 2011 دوبله فارسی

13 ژوئن 2021
424 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم راندن Drive 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم راندن 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Drive 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی راندن با کیفیت BluRay

نام فیلم: Drive | موضوع: جنایی، درام

 امتیاز: 7.8 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.8 گیگابایت + 970 مگابایت + 520 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Nicolas Winding Refn

هنرمندان : Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی راندن یک راننده بدلکار پروژه های سینمایی هالیوود، که شب هنگام برای خلافکاران رانندگی می کند، در جریان یکی از این ماموریت هایش همه چیز به درستی پیش نمی رود و بزودی در میابد که همه به دنبال او هستند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Hanna 2011 دوبله فارسی

29 می 2021
300 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هانا Hanna 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم هانا 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Hanna 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی هانا با کیفیت BluRay

نام فیلم: Hanna موضوع: اکشن، ماجرایی، درام

امتیاز: 6.8 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.3 گیگابایت + 950 مگابایت + 480 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :
Joe Wright

هنرمندان : Saoirse Ronan, Eric Bana, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng, Cate Blanchett

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هانا هانا دختر جوانی است که با پدرش اریک در کلبه ای دور افتاده زندگی میکند.هانا دوساله بوده که یک مامور سیا به نام مریسا وگلر مادرش را میکشد.اریک از همان زمان هانا را با انواع و اقسام هنرهای رزمی از کار با اسله تا نبرد تن به تن آشنا میکند تا روزی انتقام مادرش را بگیرد.وقتی هانا احساس میکند میتواند کارش را انجام دهد میرود تا پا به دنیای واقعی بگذارد و …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Fast Five 2011 دوبله فارسی

25 می 2021
525 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سریع و خشن 5 Fast Five 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم سریع و خشن 5 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Fast Five 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سریع و خشن 5 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Fast Five | موضوع: اکشن ، ماجراجویی ، جنایت

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011 | امتیاز: 7.3 از 10

حجم : 1.3 گیگابایت + 680 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Justin Lin

هنرمندان : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سریع و خشن 5 دومینیک تورتو همراه گروهش به برزیل می روند تا در یک مسابقه ی ماشین سواری مهم شرکت کنند. اما آنها به زودی درمی یابند که گروهی مرموز به دنبال آنها هستند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Limitless 2011 دوبله فارسی

21 می 2021
418 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم نامحدود Limitless 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم نامحدود 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Limitless 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی نامحدود با کیفیت BluRay

نام فیلم: Limitless | موضوع: علمی تخیلی، هیجان انگیز

امتیاز: 7.4 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.1 گیگابایت + 750 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Neil Burger

هنرمندان : Bradley Cooper, Anna Friel, Abbie Cornish

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی نامحدود داستان فیلم درباره نویسنده ناموفقی است که بعد از استفاده از دارویی عجیب توانایی های ذهنی اش چندین برابر می شود، چندین زبان جدید یاد می گیرد و حتی پایش به وال استریت هم باز می شود. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Carnage 2011

6 آوریل 2021
437 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کشتار Carnage 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم کشتار 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Carnage 2011

دانلود رایگان فیلم خارجی کشتار با کیفیت BluRay

نام فیلم: Carnage  | امتیاز: 7.2 از 10 | موضوع: کمدی ، درام

 زمان : 80 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | کشور : آمریکا، فرانسه، آلمان و اسپانیا

حجم : 832 گیگابایت + 653.9 مگابایت + 329.8 مگابایت | محصول: 2011

کارگردان : Roman Polanski

هنرمندان : Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کشتار در مورد پسربچه ای ۱۱ ساله به نام زاخاری است که با یکی از همکلاسی های خود به نام ایتان درگیر شده و باعث شکستن دندان او میشود؛ پش از این حادثه خانواده زاخاری برای دلجویی نزد خانواده ایتان رفته و با رفتار بسیار محترمانه ای مواجه میشوند؛ اما پس از مدتی خشونت در روابط آن ها به وجود آمده و وضعیت بسیار تاسف‌ باری را ایجاد میکند تا اینکه …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Trespass 2011 دوبله فارسی

1 مارس 2021
584 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم بحران Trespass 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم بحران 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Trespass 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی بحران با کیفیت BluRay

نام فیلم: Trespass  | امتیاز: 5.3 از 10 | موضوع: جنایی، درام، هیجان انگیز

 زمان : 90 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 230 مگابایت | کشور : آمریکا، بلغارستان

کارگردان : Joel Schumacher

هنرمندان : Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی بحران یک دلال الماس و همسرش که زندگی خوبی در منطقه ای زیبا دارند زندگیشان با ورود دزدانی خطرناک وخشن با لباس پلیس به خانه اشان تبدیل با کابوس میشود …

(بیشتر…)