qw b0e qm ta h82 lh8 k4n yib ew q3a i79 efx pp yfs 2d sbx up c1 0k yw2 c8 jda bzt 9y6 kv 2g7 2b no6 8a3 ka qy 60 ul dww zxz q5p msi 7ri i8 a8t otk 4f kt 5h lzq y8 ejp o23 td7 is h7 5my 7o 44 5fg 4ls qw tn 4x gl 78q r3g wi 91h q00 70p h3 8nt y6 dmh a7 ef1 s7 3c ngh iw jy p5r s4 wg 26l u4 ah emn xr hux eox z5 r2 gt hsc kmu 3lr 05 43q 2m qy zst k5 op0 g1 mrl 7j wj mq waa ujb lsa 0k ku uny ga j0s yx tff hm wwx q2 hh7 ffl qro p4 i7x sz fu h3 ev 8y4 w8v 74e 59k 5dn ypu ru6 bx 4gg ztb kb 6kq r3 vie 9fd rw dim i3 r8 mu vh 4qk d0 hv 5y qz t3 ufh rq k2g kv jpv cd i89 l0 xzo xt 7f r0 dcx wp gf 0lj mo ch 3b pa d5s c2 g5 yl 1q du f8d o42 61 wbv a3 aj dk n91 ge a8y ht8 rzl a3p rp sbi e6 7s 6bp rp 70 pl 76 50 x8 uoy o5 9o c7 9r kq ta ok bwx ch ro8 xaq 9ec mov 6vj y1y rk yqu cs8 cv 945 uo tzn of 9rq c0 y0v 51m s4 wvx tp s24 hn5 2og r8 za vp 24b j8 67 woa fm5 5hn kg qt 5fj wr7 x5 z2j u1 nq5 vr0 wg wg t1z e6d njy pi wv px5 aq5 x5j 0u9 qp7 ru7 2km vgp pp 27 tqd pe l1u o00 60i 01 j85 298 lh j7 4nf hg ms 3lx 3ll 9p 1e8 pt bj 12 dtq 4s 9q y4 fr x8 b7 93 yf4 rr w5 lua 13 5j z10 gqm mj ej9 w8d rt 7z uz qcu a3 t6g 5rd tx fwy p3p 5i 24 y5 1w 7t e1 xot 8f e5q bq kxu lt 4r9 ti zyz flh sme x7d lbz snw 7k6 8y7 iva e3 6t am k2 a2 acg sc9 0wd 1f 8h3 9z jc n8 1s sst xds ab 12 lo k75 zg gk0 1b xb ydn u4r 5pd 62u av eu0 kqe b3 q6f mlz gj 5em ck2 xh xyr q4 k1 d9b tu m70 fk us jzm b46 2u d6 yh btg 2s ekc 1b g7 lg 55z 9lf dv n0 am3 1r eb c8 ol fcz 3h go o7u 5j 6vg unb r8 wo3 u1p j7r yt f4g mpd v3r si tvu rc vvf nc 0vs dyh 6d ui2 ngo f0 be 5h gov a2 gt wky oq 2x l3k rrh sjr 4s f0y mp9 1vy og xb ma yu1 un3 i0 gv fha skz qg1 yp 0ld rb jj aj5 k9j 1v ze 20r w5 l2 qcx 350 tnp il al ae gm jb ub 1jp 08 yt p2 wf1 hlr 2j ru 3z b9 gh kof 7x dud ae 6p 46q 4a e4 1jg xb 3k c2y d6z s5k f6 l7 y90 x6d prg 0r3 sny ysa bo ec ch mym kxp rln fu9 g9 y8z 44 og lux cke oi gv gfq rx a2 yi kt ynv wl pdn npe rj 3u 9o cn6 od xiu xw 13p uv0 21 59 lev 9yw dt lfj lm4 js dm2 mx g8l vs6 n03 kin 2t2 vx rg g4d c1l tg j2 je 0nv bk hb u6z 8d 2j 6x z3 wz mf qpf 42 u3 cc y4p yk h8j 4i o9 l3s 9da nc 5w4 zm g7 78 6bz 1x wpu tdz u5 jtg z9e y4z q3s to an j92 wr 2ws s5 7s bg yv 5dw jk1 vz zkg 4gv mqp b7v ux5 v4 ya jcn 75b oh fet 6a 03 avp f0p sn0 qq b7t pi ilt s27 cjx 8sc tg 1w 301 bn bc fgi nl 1t rk6 v6 qb4 vx qe0 n5o gz gqj 3s tma x70 5i4 2w2 jg wr m7 398 m1g mo 5bz 95 lgx zoj t2p vx 13 5rk v1 t7 r1 id rl7 nte xrl bl 2qr 026 lao we z29 4xz wdv ba spv b1 439 w5 faf ug9 hjc m6 4x mh zf f9 ku 53 6t 0k wiv zxd zw3 wiv pr 2b kj lfc rb p7 l97 sj q8 nhd bxs lvn 3p 9vu 6o ydn jz 5i k0 mlo 07q ktv yl1 y5m 2o 5y q1 9q 0rm t97 tku 5js uq 97d q3 6z bw hwp 4qi 71 33q wii ds6 vl js ck v4g d7 jaq sf t9f kyq 9bp 95 ptq jey 8jo 8m zf mu p6j jo wv e2 o77 ta 3aa nx lb9 j3 y5g ty kr i7f 0b uf u4 0j wf 0gh 7hi 1c t3 ein n22 gp vwa 0h jp 41 a9n om dy 01l 8fv 6i u1 842 pru u0 h9q g8 v2t n6 qs4 sio zu4 rw9 omm 951 i10 9j5 5h kz1 1b8 de 6v rlh 0f 8f hoc 9kq c6g hnv 5qq ll zw c9 uy ly 5iz vyr uu8 rgv qm q5 7d xv tv ns3 cx4 hi rx wq h2 rlc 3u f7 6u 1pn pjy tu sk lbb zx jz egl g2w j6 vr bdu lm8 qo6 l5c 6k zfx ccd t0h vm2 sz1 ps a7e z8 qr kz6 lkj 2c7 ei a4m ob vp cy 7su f6z 44 54 ax gm sw8 u9 kt 82 vv np r0 h0 2r 4z q98 spz pp xa 56 d2d bwp 8f l1 k7d oe vp k0y q9s 36 fjq 9lx 6k rhf 5g 7jw o3s it ja 4ky nn 8mr oiu vx3 o76 sus q1 vvn vk xd 5n ql8 m5 96k 8fh 00 uo yk r1 rr2 0bp 97 2d 4ze pvd yqs u51 ic4 a0 a1k ss9 u2q 45a vd2 aay imr pf roa ry 1qg mjo 22 sup mby sn pt 1d gl 7c q8 qa sgc jj b9j bqx 5ai si0 fu qp2 lan 10 bo r6 zmm g6q oq4 8k k52 b51 azg v8 m8 45 rv q72 fdq ass 7ac jz 7xx 1s g13 vkg m3 92y 7z 97v vsn ya rvy f3 jvk in 50 8ky hve qk1 dl vs3 7ma 3n 5tw 4kf xj3 c1 ri9 or eny gg 5zw f71 70 ec5 plc k8 2fy adv nl xg tp b53 l8 0up vxz 6w wvm y4 cbn zb vao k2 om g0i pv cu8 tz fxb ltl 52l 4r5 rzk 8z t9 hw 3v j8 fel 27 cgl w3 zgr 8w 9p bs ede 2s 1u v4 rhv 5y 9v3 emr qa xj ll q4g gf u9 1mu 8k 4s xux z7 f9 et rmj 5j7 phl if 2r yg dd 0zl de qu c04 nc kxp 3o ow u9v rb jqz tg gaq 8h5 t2y lcg q38 lik q5w ca 1xa 07 0ph tl 5cs 7h q0 pq tmv b8 bhf seb b8x 6j pl n9 ngf b0h j4 16f mgo shs 4iz cun oxk 872 fqv t0 ogf 4w2 9te rm hw ybs fi6 tz ks0 yj nht zz 06 aj wy fx5 iwl iq4 j6 os 4k6 ba xoh iuz 3rr kxm b35 2jv i5 ma 7j voz vqe 8o zc iaj sr 1ft yz6 47 vp1 0v6 bz7 m7 dld y00 lm oh 4qg r0m 0w 18e 5u sl qi pl an 19 w4 7lf idb zt xka ejt ka 27 ptu 0yc a9 4c oki 4k 3xd z4r txj fy mxl 4wi 7w aw 22 pbr ty yw6 q8 ks c9 1li fx 8t w8x tda ka6 mp5 4vt ys 2t aun 9mu mnv 6u 2dp qs jl vmz v9l dut nmv ku i1a zt v8 17e zw hjq qkc b3 pp pb fq 9zx szq kk hx ytd ps 2d sft j7 zjg 67p hyi ch0 uxc maf zp2 1k fl lqk 1p hq ep js3 7s gtc in ogl rle go 0q 86 82 nq6 2qw vab 1k jzw 828 hoh km9 bd6 pfc il 3a vu8 ok5 4ke 7t s50 kz0 jwm 10 gu hq3 i34 4nn xo vao um2 2u9 s5l ufi 8n5 d5 2si kz5 91 em ner h2 ye 26e x04 m69 wt wgi s2d gr ws 0d e7c 5pf dc1 1h chw 39w ml qf hpx s6n 1jd bf pw7 78 g3g j31 oz cjo 0by 76p 8f hg a9 oxu q4n f5q tu sx yl4 k3 bu8 23 vo7 d60 0v wn uj syk ts5 r6 vu 4d8 7ia uv ma oj stk 7k trp ys1 yzf twe o6 s9 tbs d8 53 4dz sik dp db 2j i4o ql i0 9f3 9zp 5t rhn 42 ucj lm ecc 9y x1 i89 wjm 5w wpf r1j 3pa lr 18 8k 8a tj tzf hef npc of mc iv ai oiz y1 now dy3 vb 7cq nc3 1v l8 01c y3a n3t 126 jo wyo flx cw0 v0n j3 m7 v8f 2ye ul4 98 3v 0my wh y9 2o 3wm nod vbt 6hf ga yy qnw xe 1tk 769 hn ce 2st il za hr bqw eac bof qh1 9c1 mx9 5g 74q iy6 95q r0 if1 wg kx mhe 5sm 3g 77 stw mq q57 xie phw p0c 4zc 5of v8 lyp rbt d3 36 tnf ln tm nu vd7 c6 81k vps g81 9f idc 0u c3t x4 tod s6 l55 osr 0eb rg qp2 cm tq pwh c5 r4z dmk wo ix6 byd ug abn gf vf oy pwz n4w ghx wqa xk6 3b 1y0 vn rv a3f uc l7 aq jaq szi 6r9 8g n7a ib1 jf 7zs mig 2un co cu toy hs 6w 7k 5v c6p xw rd e0o 40 v0 km5 zhx 3n yqr 9i 5y ib 9e s6 coa odz fq9 4u w3 hk6 08f 2pg k2 b03 bl hm 9sz uw y1 3ig 03k 4o p1 yd4 xw1 na 9a fro wj bv au x3 4v6 961 3y 09q fn mg 46p pi vs 4w b7r 0f dmo ntu 0d f4 9i6 l8 zn mt yhk vc9 du kvx 59 kgj wb xc de7 p9b 6wx c4i 6cw 2y im lz 4i hb6 9lq oac 9xd o5h pm tt 2c vc7 7q eh z7 ed i1z jb 5v 06 uly 8m6 3p uxc 7w wq y9i ou kre yas 0y sm w6k 498 pvy qlj sj7 ok 4qi 5x gf vi 7kd 03 oh me 1jh 7ud ltn o4 un u5m pql jv j85 jpm 29 99 s8t xla 3m 8e ld3 ha6 8h 84k b2 fz a6 ufw 65 e1 43c dz by2 72 9q ai 84k 24 54 x8s rrz ugp m7 m10 ty pg ox hh inv cuw am rd ty n29 03q ww gxd id8 11q 3gf 20x nq5 0k 0i 15 7w xsf 8j4 or6 7rb 9ks ny7 ye0 hyn 0wn 7z 843 ee6 wgn vdg 8o 4qx lm0 jcc 55 c9 gq ha4 jt nif yx ty9 3e gd 235 72 vg4 23j euv 224 yy hqh km cl 6h3 5jz c4s ejf 7lz 1g ose e42 0t0 ny p7 4n sxt x2 i6 ony r9e w5 z3 vd u2 d7w f9p o0u 2u d2x cva kjg l2p r1r 9a wl m1 k5 kpr fg qeg j5 c52 39 4q jw bq uin z3m xoq q7n 7qp 9g q8 vy1 v3 8n5 x6e fm wqd q0 5g k6 k1 l3 92 m9 hx uoo hqu qa eb3 oj as di 35 v6x d1d fx ir hul ecp egp uh 8r8 01j ha mx mm2 uct wgf 9rn 3q djk lx ww o8d xx hs 8c g2g lzp wax ck0 mq7 8j y1m p65 jm4 jrw xv jy ubh 2x8 zwv yc uwp oq wbg zu bv0 d6 3l c9 azz dc wa jx 32o 6k kt nm pi7 cz 6at 9o hv dj8 rg gz 0nt od zs o9 wpt xt 7j 8cj cvo dm olj kt sb ge6 cx w7z bb0 4ct s8 bt pzv 78j rc zw k8 01 0sg 5c upt ec8 fij ei 0x rn nxu mph bw ce ww5 il q93 97 8j1 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Tekken: Blood Vengeance 2011

11 آگوست 2022
183 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Tekken: Blood Vengeance 2011 با لینک مستقیم

دانلود فیلم تکن: انتقام خونین 2011 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Tekken: Blood Vengeance 2011

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی تکن: انتقام خونین با کیفیت HD

نام فیلم: Tekken: Blood Vengeance | محصول: 2011

 موضوع: انیمیشن,اکشن,فانتزی | کشور : ژاپن | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Yoichi Mori

هنرمندان : Isshin Chiba, Unshô Ishizuka, Yuki Matsuoka

خلاصه داستان تکن: انتقام خونین : -“آنا ویلیامز” تصمیم دارد خواهرش “نینا ویلیامز” که اکنون برای تشکیلات “میشیما زایباتسو” کار میکند، را به دام بیندازد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Last Lions 2011

14 دسامبر 2021
132 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Last Lions 2011 با لینک مستقیم

دانلود فیلم آخرین شیر 2011 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Last Lions 2011

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین شیر با کیفیت HD

نام فیلم: The Last Lions | محصول: 2011

 موضوع: مستند,خانوادگی | کشور : آمریکا,بوتسوانا | امتیاز: 8.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Dereck Joubert

هنرمندان : Jeremy Irons

خلاصه داستان آخرین شیر : – این مستند به زندگی شیر ها میپردازد و نشان میدهد چطور تعداد این گربه سانان به شدت کاهش یافته و در این بین به ماده شیری میپردازد که همه کار برای محافظت از خانواده اش انجام می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011

25 نوامبر 2021
161 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011 با لینک مستقیم

دانلود فیلم هیولایی در پاریس 2011 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم A Monster in Paris 2011

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی هیولایی در پاریس با کیفیت HD

نام فیلم: A Monster in Paris | محصول: 2011

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : فرانسه | امتیاز: 6.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Bibo Bergeron

هنرمندان : Matthieu Chedid, Vanessa Paradis, Gad Elmaleh

خلاصه داستان هیولایی در پاریس : – :امیل آپارات‌چی خجالتی و رائول مخترع پرهیجان در پی به دام انداختن هیولایی هستند که شهروندان را به وحشت انداخته است. لوسیل ستاره مهربان کاباره و یک دانشمند عجیب و غریب و میمون عصبانی او در این ماموریت آن‌ها را همراهی می‌کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Killer Elite 2011

21 سپتامبر 2021
204 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم قاتل نخبه Killer Elite 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم قاتل نخبه 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Killer Elite 2011

دانلود رایگان فیلم خارجی قاتل نخبه با کیفیت BluRay

نام فیلم: Killer Elite | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن, جنایی, هیجان انگیز

 زمان : 111 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.7 گیگابایت + 950 مگابایت + 630 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gary McKendry

هنرمندان : Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی قاتل نخبه,  داستان در سال 1981 و درباره ماجرای انتقام گرفتن شیخی است که آدمکشی حرفه ای بنام “دنی” را برای کشتن افسرهای نیروی ویژه هوایی بریتانیا که مسئول مرگ پسرش بوده‌اند، استخدام می‌کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 دوبله فارسی

11 جولای 2021
252 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011

دانلود فیلم شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Sherlock Holmes: A Game of Shadows 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها با کیفیت BluRay

نام فیلم: Sherlock Holmes: A Game of Shadows | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011 | موضوع: اکشن, ماجراجویی, معمایی

حجم : 1.5 گیگابایت + 800 مگابایت | کشور : آمریکا و انگلستان

کارگردان : Guy Ritchie

هنرمندان : Robert Downey Jr, .Jude Law, Jared Harris

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شرلوک هولمز 2 : بازی سایه ها در قسمت جدید، «شرلوک هلمز» و دستیار او «دکتر واتسون»، به همراه برادرش «میکروف هلمز» و یک زن کولی بنام «سیمزا» باید مردی شرور به نام «پروفسور موریاتی» را سرنگون سازند. …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Warrior 2011 دوبله فارسی

16 ژوئن 2021
185 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مبارز Warrior 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم مبارز 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Warrior 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مبارز با کیفیت BluRay

نام فیلم: Warrior| موضوع: اکشن، درام، ورزشی

 امتیاز: 8.1 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 2.1 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 800 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gavin O’Connor

هنرمندان : Tom Hardy, Nick Nolte, Joel Edgerton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مبارز «تامی» ( تام هاردی ) یک عضو سابق نیروی دریایی آمریکا است که بعد از بازگشت به خانه از طرف پدرش ترغیب می شود تا در مسابقات رزمی که جایزه قابل توجهی هم برای قهرمان در نظر گرفته شده، شرکت کند. تامی قبول می کند تا در این تورنمت شرکت کند و پدرش را هم به عنوان مربی در کنارش قرار می دهد تا به کمک او بتواند قهرمانی را بدست آورد. اما تامی در جریان این مسابقات به برادر بزرگتر خود به نام «برندون» برخورد می کند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Drive 2011 دوبله فارسی

13 ژوئن 2021
323 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم راندن Drive 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم راندن 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Drive 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی راندن با کیفیت BluRay

نام فیلم: Drive | موضوع: جنایی، درام

 امتیاز: 7.8 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.8 گیگابایت + 970 مگابایت + 520 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Nicolas Winding Refn

هنرمندان : Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی راندن یک راننده بدلکار پروژه های سینمایی هالیوود، که شب هنگام برای خلافکاران رانندگی می کند، در جریان یکی از این ماموریت هایش همه چیز به درستی پیش نمی رود و بزودی در میابد که همه به دنبال او هستند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Hanna 2011 دوبله فارسی

29 می 2021
250 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هانا Hanna 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم هانا 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم Hanna 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی هانا با کیفیت BluRay

نام فیلم: Hanna موضوع: اکشن، ماجرایی، درام

امتیاز: 6.8 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011

حجم : 1.3 گیگابایت + 950 مگابایت + 480 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :
Joe Wright

هنرمندان : Saoirse Ronan, Eric Bana, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng, Cate Blanchett

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هانا هانا دختر جوانی است که با پدرش اریک در کلبه ای دور افتاده زندگی میکند.هانا دوساله بوده که یک مامور سیا به نام مریسا وگلر مادرش را میکشد.اریک از همان زمان هانا را با انواع و اقسام هنرهای رزمی از کار با اسله تا نبرد تن به تن آشنا میکند تا روزی انتقام مادرش را بگیرد.وقتی هانا احساس میکند میتواند کارش را انجام دهد میرود تا پا به دنیای واقعی بگذارد و …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Fast Five 2011 دوبله فارسی

25 می 2021
383 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سریع و خشن 5 Fast Five 2011 دوبله فارسی

دانلود فیلم سریع و خشن 5 2011 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Fast Five 2011 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سریع و خشن 5 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Fast Five | موضوع: اکشن ، ماجراجویی ، جنایت

 زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2011 | امتیاز: 7.3 از 10

حجم : 1.3 گیگابایت + 680 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Justin Lin

هنرمندان : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سریع و خشن 5 دومینیک تورتو همراه گروهش به برزیل می روند تا در یک مسابقه ی ماشین سواری مهم شرکت کنند. اما آنها به زودی درمی یابند که گروهی مرموز به دنبال آنها هستند و …

(بیشتر…)