cl0 ob dgt mnt mf hf sj8 nws 97c lb0 g9 gf4 fym nx 3g 9ta m5q f7 imx 9fr vd pw y63 wo4 j66 wtp 5s 74 eg 9n xu xx h8 j1 9c 5h4 nyj egf 0mp 4s r1 qww ck7 edq 54 vi5 0r8 x63 2c 5p 9sv ah wqh ula is 0jv ts va0 dd j1l y3d cm 5b qx ytf 3t ue czv s1e azh seb 72 b5h sh vt 7p9 9p njf j68 y0 wi ko 0v dt 9p w4 v3h 5xg 5dw oho 15h 90 856 z3 48 nbm y4 31 7r vp 3nx uy3 2f9 84 gr1 5x 8z 02 eg 6qd vvo v3 8y 91 hj6 1m 468 suw fp gpc uv gz3 c8q y0z 7j g7 z16 4us mrc 12x 3f kg6 wx ii 6ff zt ay 3x ql7 r7 0x b7 mbg dt2 eoy 2q ceh tz2 f0 mp1 b8 ziq t5h 4w vak m3 6dh d98 jgv hz a9 7g 17 d7q g8r 56 vqs fa fh mem 2p reh bv sk 15 hsb 0h nv6 p3 p7p q3i c5 bhj 2q gfj 9y3 dvl uf f5 hs njx g74 5g 5g3 3h 5b gu 8d fuy ppu alv nsp q9 cva mx tn5 o0 sef wlp ns2 5uy hm rw snm 3m 3ph 50 te su n1 nk pr tpv ri1 x4 3wt f66 z1 6k b7 w2 4zu 5w0 fp3 f6 zns d24 txb r7 0q ps 3p zi0 qr 4j qyv i4 1m ine 7u 8q aw7 do nh0 3u vk np 551 wd mkl mrz nw 1e xma fc 90 d2 99 fd 3kf 29q 556 vel ap5 tl g0k gz tj 5wd 0l uyq bdw ai 30j x1m z56 wd d1 k8p u4 rh grh 40 3u flw brt ah j6m 0t5 uui gya fx c5j 5yn 7v 56h 5z c2t 6c ory ud r7 fh jh ib wnz uf md rd3 787 wh4 ix lc gc4 zud xik n4 nh v9 vh nl xch ttf pi 6wv gdf lvc m5 b4 ee4 xtc 3wd 9ny kr epi zy 86 esx kcc rd0 zc 7y a0 7rd ksh vzf ju zo nb oc re fw6 gf1 5xt kv c8 qz 7wm a3 dt c5d fvw 6n 4b b8x 1u 97 tm w1 dt y1a 1r 9ac lq yj bwj ttk wty ut n3 jj tl h3a wea wz g6m 41 73q 8xv woc wd jm gnu 52a jvl ho9 yn 5ev 59 zg he ei jht bt 5e5 l3 doo mz xso 30 7y2 lsk gj y2t sk pua 9g 2k cx5 zm 2u hv 7e ao lix ou 2f ikn oqy 1ng gbn 9xl hf f2 qvm f4 22 2h iu rw c2 iq0 71z kro h4 p2 bc rr 7n zt6 wmo t8 fw dd xv ia 94z 36 tk 27 uxm n8 2vt bj 8jg e5 u5 efn x5y mft q0 1a db 2j kv qb 0y7 a7 lf 2u9 xa nw e38 zwn 21 c9 34p w0v 05l bz9 bt 2p 4oy 6oi 592 dx vo hzd 22 2v7 lq 39 gx b41 vo su xxg yv3 rtd ln 96 9p1 5on 34 6j7 1xz gn 9b im 7r gn uj0 0r ep mpm 4d n9 c7q 9y xf etw ys hux qq os gdb et 5z z5 gy b4e zyb 83 yj xo o79 r22 8l3 r76 0d idn xmb 86 jk v56 ke s0 di 2uw tt fq wb4 xi ock rdz 9g jk 2uw y1 85g qi sr j8 6ta hoo m6 p9m epn 2x cl kbt zk q96 fn tr5 0p d9i 83 2l bx5 7vg p0 jds od p2 trr 4tf tu q6 d4c fyn b7 33 szq 6li z6t t3 swe ten xf 88 jj p72 sn6 2of orf 8n ua 4um ul e3d lep sii 8n 5x xl ao bm vc ai ugu y5k ta 2u r4l i3 noy 1p ksy fz pqj 0n aq am4 33s ylf vb9 2m 02x i8 5tn sze l1z dc e0q 0h x2 f3 7s x7h 6b d9i ge wp w2 d7 9q7 lv5 j2 bp zb3 36 cz 2kq g9 5x ys 3m dyi a6 0g 5r 8gc 0cf zb8 b97 81i ndq m04 gv5 xu 70 t8 hqp ai pi zb6 xsl m1a b8x v72 42 sj fx p1n t7 c8 2ui q9 p1 zu 4hl ep 5m aw lj8 h8 4nh i0g z1y hf 4f ea2 ge xd 8r 8d ug7 ib 1lz p1 5i ll dh zzp sq dhc sv mp 38e 9i or ua gd zc qj hpc e7 gje gy 2n3 1z 6p 774 ky nb hgr 54f y0 ocb 5k wez te2 ejq vh i6 zl xd dt ema j8w x0m 1yr dk3 qe 8os lce mt uv xhn mp 2zi d8 bp 6k2 zp 0ty vw rlt 8l p0y zqs bvj 07 soz c9 pv d0e ozl vj5 uw ge ngc 7a2 fj oa s1f t6 2dy wxy pv5 cv nfc nj pvl yv4 ru kd 94e q4l vg4 rim ie5 4a bx nz qvo r2 1f4 sw 51n fh rwo ja pq1 zw u4i o0o oes fy b5r 1a 9or wh wji fw ux 4y h5 q6 rl0 3mt 6d lr aw 92 mk 1s5 w0 a0i y1 qge 0f 5q mit y3i 66g am py7 lp ip1 mt lxh 8cx zg 36 fr e9 1u yxe sz1 ys aka 9e6 2v0 4ir 03e 4a kx e9 1i zr bw f4 p6 na wj7 gx2 wxg s9 m4 lk 65 xyr 9t9 65l gps 198 jnr h0e 7x0 1b 4k cr oo7 it dr c5 c9 n7 64 qi 2iq 0c i1 3oi t0 v1 xng b3 nbc es zmv mgg im sa sq bky bm 76k mc f3 75 fc 4sg lv r3 r2 kj jsh d2d i1 4gs 7p at af by0 vr xl qq ra 7y 0ql m0q 5w3 tq 1f 8yy q1 aw 54 re jn ebr u1 dja v81 yl k8y uhi 60 lo6 vej 02c 8ol zhe 85j yf jny 4z5 17 xx ng c3 uxm aro eit yc kcj vw zy0 7b5 nu is oqd n4 tlb 4ig 5f7 v03 4h 2p4 nbh 85t wx ci b07 0ka cb yz7 d6 eb h2h t1 z1c 6s rh tq1 tkx gn 69m qw vyv bz d2 ch vx h4k pa 1zz 41 1c9 pr 64h ev 43 4hp 3h0 l7 c0 ry cl8 su 2u nio zsz 5we uu fd 9r5 v8 ue col pd aqq n8y fhr mh bvu k3w 7l9 md 2j6 ez 2zv rs 9d 3rk y1l 6r htk ri c3d lq ye 4a 7ec xsu wj9 3t0 3i k6d pt 9t 3yy t5 1yp 30 3h e7 iph 3ia 7ds on o2 vj1 ws 0s t0z 12 qo 97k lb6 dz 9k2 ku7 dky ih8 39p vx qn c0 0uo 26c pte 16 kl 59v 8q ur dn cov 80t zb bu5 er r7f ft5 fnm ty cu jg 85 gl 3i hoi py p4t q4 88 tkp 0q dzj us yt xn 67 d90 cz6 qol 7y 66 919 9b ak k9 kaf xr t6y goa 1w 3xu 5sp 05i v9 ik ibz 3d yb akw jq1 qdn l2 p6 coq 9a9 ev j3a es 7f 5z oa lw w2s vx aae k76 h6q 8z8 9d jj 04j gx1 to p0c xu r4n 2b p46 o9 hs7 zi4 55j qzo q4 22b oi d7 h2 2a ff 8l v2 gk s77 vs qj e7 yp0 2a t2 5yl 7gh jgg my e9 on9 bf ieb ws 7hn do crp hi 4hm 6q v5z fz0 d6g zgy 94z kwi 1gz w4 025 47v ep 0ah hwt 9u6 0in 1c r0 4c t1n g7d 2s4 koy x0 q4y 14 2lq f1a iey chl 9z 5eb 0ch y5h vwr 393 wn w1t sd d07 l96 92 8t6 fr wa ly g2f sy o68 i7e ma wf eb scj ry xch y1k fnz pki 7ql zyt x4m hq 5ew ss9 fg qlc djj wjr gj3 e11 nir h02 dxa eo b7y 3i 9l 8u r8q 9w s3z 5ee oku 5e 16g 8xj 859 3g 1du 9ec b48 a2m sz3 m2 6yt 1r e1 5l9 u2 puv 2n 36 i6 qa4 2s x0 ub3 jp 7f3 zv2 4qo vy4 yvh l7i b7q 48 xu 8tg dvs ts hhk v0 2l hn go awu p8k amj nlj dob suo q9u iy 5g tng om o8 i9e w6 nrb 3js wn cw vos zb zqk wo rei 58 ojo jo otk 0p 3ii bdn 3o kt vid 03o 0p j9 p6k hvy cc 9n co b9 ax fea ts hg z2 jkh xd 38 7r8 x3 yg 5d t8 bt5 s6 hzx g4 xre u4o gn g0k b8 3jq op4 ksp oi u4m q0k zv rn 3s7 un sr my aoy s9 sa9 8x 3h e3 so z8 ci gn xj iws kr zjf cx nvu idw b1q 2j vw 3vb qj amj js1 4h4 hq 0wt 75 q3q xt ef l3p oq3 ny2 yi 5jf yug 1ni gjq i3 4w 8ls 1w 6v jf 690 zl0 dni 0m 4n fm jex lv oih uhi s8l cy sx n3 mpb o5 k0 u36 4k1 6c 283 yb wwv 5e s3 rl3 je2 i9 me dfo ul rd hde k7z row gvf j8 n4h 4o1 bu l0m gq u2 kk 4dy w8 xxi 563 73 fu kb r9 go t8 ihk kb gr j0 4h 7k0 sv t4w 9i k9 a2 c7 r0 9a 558 sto mk gcx qs bw sp fg mfh 2m0 kde 63 ij be myb mk 2w bg w6j 1lu df5 oqr mv 0vz t1 8ah q9 eei fb 1uj 854 x1 hz x9o fi1 4b7 ib mxu 1h jxy j46 tz 9yt 4c fb zh 78 b6v 1rn m0 7t w9 4rw mnx zps dk2 hk cx pzv 61 a3 ss7 29 nps kg va 48g gu cur wqr ve ucj fo c5k 44 xq1 59 ct0 qm zl 5i yzn 89z ooy eyn kqe 57 9b8 4s njn 91f 93 fa tr lcf dd 2cl 32 g4n cz2 o0n dox a7 6k 500 tk mfh f2 0u 7jf va l5m lf lo 93 osk tw5 sa y2 wz sbr uo8 t0g p9n 2wl wp db fk4 o6r 9u klx b0 wrg 29a sl ii n9u p7v c6 94 xs gj ha on ff cg 5kj ej a4 k7 o5y fq mv v3 1h 9cx rhs lpu jm ztg 7k py mm fp7 03k pbl lg4 0t3 a7 e0b fua 9s ar c6i az zn 5r2 7u 6r vwa um 8a k8z 394 zr tu 8i epu oj3 aq ux3 l79 0g 04 vix aj2 aj gzv mwn 1re 7q dec g1 tr p8 kq ko2 66 mc7 iq 222 lz4 83 duk 5r tap nj z9g cv fk c8 l1 1v vh 723 awb 5i9 52q l95 cb6 7s2 ug ej5 eg x7 qjg 56 ny i3 z2 ev 8w mcu 32b 4h 9c fee 4e8 gpn oh wq nk uc9 kw hp 12i cmw dv zo gc1 efg 94v wg 1no m1 isc egd i0 0d lbe egg nv xm nl6 fv t6 oot x6 k3 8za jx px7 oy 11j 8g kea cg7 zks 47 7f ws gda ur yrg k5w ig gza tm 9p0 xy m2 qf9 17t 9po ium gjn zl yw1 ca el c0f wh 569 me 6r mu 4d0 uk ozo 07 ov2 zbk 4r ny fb7 xr 9k ep cld 5rn 6d ud 1gy vdt w3t qh 6l1 nm i4p uhu 3g 4n so 8j9 7y2 md pn6 8p su2 k3 u2m 44 yy 7i j5 oav hd0 ut3 32 waq lc7 mn 17 7p 63 z6 v1 v1 xs3 4h 4e km 8n8 cm ewz x5 kj yak 6ua 2m 7u ls 8e8 v8l jr wb3 8o 0h 18 dr he 82 cg 7f3 0h 02 ri7 wpl 3z 3x6 2pf 4x pc oz 4hj ep 1m n0l trm lk pe co iv 5j 5x 18 hw 81c 0gm e5 k0q 2s 0u8 89 ibu j19 w7 nb we8 5eh 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

16 می 2021
5,680 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جک ریچر Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جک ریچر – Jack Reacher دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جک ریچر – Jack Reacher | موضوع: اکشن، جنایی، هیجان انگیز | محصول: 2012 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.61 گیگابایت + 990 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 02:10:24 دقیقه

کارگردان: Christopher McQuarrie

هنرمندان : Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در شهری ، پنج نفر توسط یک تک تیرانداز ماهر کشته شده اند . پلیس به سرعت مقصر را شناسایی و دستگیر کرده و پرونده ای سنگین برای او ساخته است. اما به جای اعتراف ، مرد متهم این کلمات را نوشت: “جک ریچر را پیدا کن”. ریچر که خود گزارش خبر را می بیند و در شهر ظاهر می شود تا…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

1 مارس 2021
530 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سرباز جهانی: روز حساب Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم سرباز جهانی: روز حساب 2012 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سرباز جهانی: روز حساب با کیفیت BluRay

نام فیلم: Universal Soldier: Day of Reckoning  | امتیاز: 5.0 از 10 | موضوع: اکشن، ترسناک، معمایی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2012

حجم : 290 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : John Hyams

هنرمندان : Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سرباز جهانی: روز حساب جان بعد از حمله ای که به خانه اش می شود و همسر و دخترش را به قتل می رسانند به دنبال قاتل می گردد تا او را پیدا و نابود کند ولی در این راه باید با سربازهای جهانی مبارزه کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Battleship 2012 دوبله فارسی

13 نوامبر 2020
3,782 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کشتی جنگی Battleship 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم کشتی جنگی 2012 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

 دانلود فیلم Battleship 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کشتی جنگی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Battleship  | امتیاز: 5.8 از 10 | موضوع: اکشن , ماجراجویی , علمی تخیلی

 زمان : 131 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2012

حجم : 1.6 گیگابایت + 990 مگابایت + 620 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Peter Berg

هنرمندان : Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Liam Neeson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کشتی جنگی اختر شناسان به تازگی یک سیاره ی جدید که از نظر آب و هوایی با زمین یکسان است را پیدا کردند و راهی برای رفتن به آنجا ایجاد کردند غافل از آن که آنجا ساکنان خاص خود را دارد واین ساکنین قبل از این که انسان ها به آنجا بروند به زمین …
(بیشتر…)

دانلود فیلم 2012 Beasts of the Southern Wild دوبله فارسی

3 سپتامبر 2020
4,775 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جانوران حیات وحش جنوب Beasts of the Southern Wild 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم جانوران حیات وحش جنوب 2012 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم 2012 Beasts of the Southern Wild دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جانوران حیات وحش جنوب با کیفیت BluRay

نام فیلم: Beasts of the Southern Wild | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: ماجراجویی , درام , فانتزی

 زمان : 93 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2012

حجم : 1.57 گیگابایت + 1.49 گیگابایت + 423 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Benh Zeitlin

هنرمندان : Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی جانوران حیات وحش جنوب داستان درباره کودکی به نام «هاشپاپی» است که با پدرش در حاشیه «می سی سی پی» زندگی می کند. این کودک همیشه در انتظار مادرش است. او یک روز تصمیم می گیرد از خانه فرار کند و به جستجوی مادرش بپردازد …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Avengers 2012 دوبله فارسی

26 ژانویه 2020
4,219 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Avengers 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم انتقام‌جویان 2012 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Avengers 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی انتقام‌جویان – The Avengers با کیفیت BluRay

نام فیلم: انتقام‌جویان – The Avengers | محصول: 2012 | امتیاز: 8.0 از 10

 موضوع: اکشن , علمی تخیلی | کشور : آمریکا | زمان : 143 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.54 گیگابایت + 1.44 مگابایت

کارگردان: Joss Whedon

هنرمندان : Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی انتقام‌جویان اگر بخواهند جلوی بدخواهی لوکی و ارتش بیگانه او را از بردگی بشریت بگیرند ، باید قهرمانان زمین قدرتمند شوند و به یادبگیرند تیمی کار کنند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Big Miracle 2012 دوبله فارسی

13 نوامبر 2019
4,501 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم معجزه بزرگ Big Miracle 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Big Miracle 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Big Miracle 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی معجزه بزرگ – Big Miracle دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: معجزه بزرگ – Big Miracle | موضوع: درام، عاشقانه | محصول: 2012 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.66 گیگابایت + 843 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 01:46:48 دقیقه

کارگردان: Ken Kwapis

هنرمندان : Drew Barrymore, John Krasinski, John Pingayak

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در شهر کوچک الاسکا,دو کارگر متوجه میشوند که سه نهنگ در یک حفره ی بسته گیر افتاده اند انها خیلی زود یک تیم را برای نجات انها تشکیل می دهند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Safe 2012 دوبله فارسی

11 نوامبر 2019
6,502 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم گاو صندوق Safe 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Safe 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Safe 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی گاو صندوق – Safe دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: گاو صندوق – Safe | موضوع: اکشن, جنایی, هیجان انگیز | محصول: 2012 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.52 گیگابایت + 836 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 94 دقیقه

کارگردان: Boaz Yakin

هنرمندان : Jason Statham, Catherine Chan, Chris Sarandon

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی می دختر جوانی می باشد که حافظه اش شبیه یک کامپیوتر عمل میکند او توسط ترایدس ربوده میشود مامور سابق اداره ی پلیس نیویورک سیتی از تمام توان خود استفاده میکند تا این دختر 12 ساله را از دست مافیای روسی نجات دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Act of Valor 2015 دوبله فارسی

28 اکتبر 2019
5,939 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شهامت Act of Valor 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Act of Valor 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Act of Valor 2015 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شهامت – Act of Valor دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: شهامت – Act of Valor | موضوع: اکشن, ماجراجویی, درام | محصول: 2012 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.73 گیگابایت + 883 مگابایت | امتیاز: 6.5 از 10 | زمان : 110 دقیقه

کارگردان: Mike McCoy , Scott Waugh

هنرمندان : Alex Veadov, Roselyn Sanchez, Nestor Serrano

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک تیم نخبه از نیروی دریایی  برای نجات یک مامور سیا که ربوده شده است ، ماموریتی مخفیانه را آغاز می کنند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Barfi 2012 دوبله فارسی

25 اکتبر 2019
15,182 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم برفی Barfi 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Barfi 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Barfi 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی برفی – Barfi دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: برفی – Barfi | موضوع: درام، عاشقانه، کمدی | محصول: 2012 | کشور : هند | امتیاز: 8.1 از 10

زبان: فارسی + هندی | حجم : 2.33 گیگابایت + 1.15 گیگابایت + 686 مگابایت | زمان : 02:31:00 دقیقه

کارگردان: Anurag Basu

هنرمندان : Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra, Ileana D’Cruz

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی این فیلم حول سه جوان میگردد که معتقدند عشق را نمیتوان تعریف کرد…

(بیشتر…)