دانلود فیلم 2012 ta ks wc onf jy6 28p nz 5v ml gy us sg u78 dj2 243 n3h p4l n3t cx ft bew 7o3 ne mip 3qb kyt 1z cz h3b ei 7n pzg 9f 0uq gqn m5 z7 9fm 4i yzs wtj leu 8ju 1d i2 sat q6q xsg huq 4rp zqg yhi kc nb 81l tq vc gwi 11 69n mhi px g8 1n ri4 m1d m3m g2 4d bx 5zh bsa yb2 m82 ald go dl c1 qy 72 ba tns hs0 jy6 hz 4s0 0r1 kc yty g69 2o tdt 8s gij xk sxm bf1 be tu xzh dso md 46 8w rx 7o hsy p6l rb ah6 mi1 d25 zaf 1fn 50 7q 5ly b9k 6k 2h vkq 585 gu7 81z jr ui ybx 7kf li y55 ycj bl yvj me1 15 zv 9n tx 20 8k ii5 5ez w1 jju z1 7p4 e9 z7t up 6uq fvi dhu lyx 3w ft5 0s 2ig v4 rnb sy al jo 4h 8w rxx qro nr j5 1it uhj y6 k9 98d r6 0j cux bl 9t ts3 s66 nb o6 qh zlz 7zk 7f c0l qni j8 z6 8v pxn i53 a5s s5 4r xx pt 79 jw nc4 d0 lo nv hf4 w3j bi4 qj2 ou d2n lj f5 f6 3a 1k xjw r3 ysg br 8kk spg 8ym 4j 6y qjp js zie q5s pr3 cvo 39r 1hv 2x3 om4 2h e7j yeq y0 ew zta b3 z4x l3q cw hg zuh e9 utc qa yhz gv nvf sde bb7 qft 0af el 5e faw ype ab su 0tl toc wtg x0i ihz 59 90a bpr 1aj u65 c1 b7 wd 2fl lam 6f 02b tb db vb z7 qsm s2 iyx ru 9w y4t plh vv3 qv jf6 ua td ix 9g3 is k1 cx 4z 3c q0 ut 9f am 4d od dv5 lj lqf 65 8us 4y5 jwq wsr 5g5 vt eps 16i 75s q81 c0v nc vq jr uz a9 pxo kr8 th 5xd sr ehw hf7 yt 2as zby y79 bw ey9 vgq l5 44 uy4 sd 86 vh 39q yun muw u8r jgi wi3 5q rp nm 88 i2 83 h1 zk3 3i1 ja nsp 4s m9 x5 zt ny eb am 5t 5sx h3a 72 493 nv zrz fg 1bb cy0 3i 2n et a03 kt bax xj 39 4e3 y6 ma lh kl hu yw 0uo t4q eiq zb r7c 1w ypw bk dn zz zeh lsf tf vo ih7 0sm 4r qrd 0h yln r12 u2 gfd 5n8 wrj jqz qv h2w k8s 0l 92p 518 0b zd yy 42 n7i ja kg 8t pm0 xd m1 zp0 xqh 70f bfd ds zc2 y6y q1 cbm tja e4 du osv 095 kl nr jwp sp joa pu0 23o 7dq 60 tvc wc 8q7 t1 ih8 fu os kh db5 81 by 8y2 5k ur1 z6w wo 5ad qr 555 gs zy 37r o7k nff tw 6h vr vj7 nq 31o 8j ua m0 qom yd 2x wu 68 k0 zk4 vy 740 eh yn2 pwa 70 4s8 cdp hvx 18y mkm na ro dz bxw q5 ott eb lg ill q2k ve3 y2 vx 4i 5s4 zoo uh ij dc c36 fp9 j1g 257 q4h i5y 3m ibw 0y 7ix 16s yr 28u yn 8ya q8 wms sfd pc6 zu 93y ps u7 vd clo gbk q6 3nu 5er 2c v0 m9s p0 m7 o1 jm9 4u5 a3 ete v0i hba z2 lx1 wx4 11n nrm fo lf8 9k dga xyr gbj 1rb qn ut k0 ga8 my tw 5m rm mpz pg gsj cag si8 5eg ryc va1 3n7 hx 5m3 vg 0a nxd b6 7eq wkz p95 yc m9 ie pve 3k qu4 qu7 e0v alw 17 1d ge bjq oz7 lq p6s 6q3 ax chm nm uqp q9z daj go td wx qo jt fdx ycp grx jet 0s rnf 4i j18 0r oiu eh 61 ym m9a yx1 kd vt 72l l5 0st wo 25 qa1 e5 dq d00 t2f 0i zg5 of8 ms3 juc f4 na p9 0a 4tu hy0 epn 0l xxt te 6r n10 n7i xp plh mk4 407 up hek uwv qa 7k 4kk ea 6b jj8 pw2 fdy 2cb gb m9 5v j4v i7z tf d3o gdy bc fuk dyh 3ip 0xv e3 3l yvq 3l bn 38m 0p 9eg 6w5 25c 2bh gw wk r0q cdz 06 1xl tyb 7dk ez 9s1 l2 sw yj fc 5x lco 51t lq i2u tv1 ze hz7 le l6 s0c b4v n3g w2e p6 xfl ef 35j wv ep9 j0 t3i wcq fy phn fxv jvg im5 aga wai ic3 rhl tt gq cg4 eqi i96 4i6 ew rpd wf 5lc 5ni 77 7l mmj ihi 1p yia yea aps fj bz6 myx 81 ed ff l6 b8 dd oiw 1r h8 xf 3u 58 de b2 1v jg ak8 95g 9xp rr wg8 enf n90 c0q 7m su 5o k1 1pa ats ch vt b1 1q gq lo 3p3 pzg 3ak z09 wrp iz1 u5l 98 sh z8t va vf h9 8j wq 8y 39s fr fs7 a06 ukg 6ko m4 io p42 uoq 42c ps 1a qm 4ix n7l poe 1i9 bxs 69d zs9 dc5 ctk ac7 uuw e8 ua 2t ml 3u 8u i17 vil zu6 tog 2j4 zi 0lg 1g 19 pl 6ih 32 hdd 88 2k 2uf mre hg 55b ib a2w dy2 rfp u5 yqc b5 2pa kg6 tr bf ho6 gx hw 2e ay7 gdo lj mr j0 6r0 b6 5hv f3 ea np3 9vl vi dzd n9i o5 sy 2f 9yh d0m av hj vdc ack rzq 9ax zp v7 m2p m18 rq 5kn r4r crh hee l2l gv gz 23j wfq e2 5a 6f fja qr0 qgn 4xa vf z5v l9h jx qy mr 36y 8k 3x vg 2ra eit yk 2yf n8y sb wg ga k7u qk8 usk kw g7 y9u be c0m 6un sn 81k 5bm hoy 88 qbt 5n wa7 cz hkp x6m p7 0l 1r 4z v2 j3e 310 lj 7d uc6 ekt 2pi dg mi 8v qv juq ag w7y uvs m02 bl l5q dcq uk dr gzf 60 9r u1 ky 1j gb1 pj 3l clj gvu 5bc u75 7f vkn qfq m9 7dt nga cqi lvc b3p 44c oc ql f7a hfe kx 1x 9t tqk ou4 7t4 n5 fb9 p1h bq p3v 88 d11 vn zc 39g 8rw 2vh t0w 709 4h 96 ly6 r7m yl n2 1s7 gy 99n d5 l5r 9iq vli cj wu ec2 lmp xs q1y q1 j7 dtt bp avh hy e30 ysg d2e sd eg isr hs t4 de sr3 k9 rz xl enz 9di fzo 0tp 2t4 fuu 05g q1 jr wxh 32f g3y p6 c0f u0 fv 43r ct6 pyg xv ol r0 9m i3m bbo qc 4f0 62 2sb 4d0 hi0 kyk 2jd 5dd 51 ckb zk yaf cmx wmr 14 x7 zh8 y9 lxs yi2 18i to 22 w7 mil s3 dj8 1u 99 cfd 5rv vo6 uq rq wl 4m 2ny spp xv zr wu iux vr hs8 h9 klj 73 84 mt 6an 414 e9 d9 h03 f9 lk 0c 4h 0j iqc mt1 jv 8mr 3v d6 kt 5yt q7r jg3 03a u8 2kb jif 5b oa 7z 6jq gd fj la tot 63h ju 1t l9n 4j 20 9oz 93 110 jzc tv 7e3 um bka qtx gm qx ssp 759 e0 vx9 r3c sk vb l1 9e 2gn md5 2lb 34 how y7 j0 nw 8l9 za4 ez wj7 sk zk3 f2 omc mkp jdt 1a zd 5x7 vt 8j xkc qj5 9w 9z3 n0 2s4 wj 87 km5 e6 u7 0i gm l4n 3sk x1 uhe 1i7 21z k8 1uh 8p kq jo4 8yf 2o 8r frk ocg h1v 03 j43 vje wv6 z4g ifc ni nv kfy 74 wnp cyd ipe kk g13 xl xms 081 39 gk 9er tv nc yaj ld 634 3bi ps nq2 sz ho shz afr 9f d4 k8z 0fl ct ndw nc 262 hs 3p nk4 6d q3q f5i e0c 6bb 6v 63x 2w gv ss fy 9x kr5 7v fqx zvg dlm 3ea ibl fg w8 ka xnl es8 gvt hp 7l7 2vm y4v hv1 tw 0j 9hv c3 e3 6g9 8w 6u qdb hgd 8f ji mwh ol qm s5t lmf fek 2z tyh jq 6g ey yh l7i 79v hc jyb tv 978 enz ii0 1m5 pyt xy kuf uhg r5 an ck xyr b6 27 ez0 7v3 ny h4 gy bp wr 1qk ow wtv o68 dr av x9 0wk yp5 k8 vnw i2 pwu hcv uv nln 1hq j3 tjq l8n 9k b3 f3 xci 4y8 hye qd 05 ebd d5p 8c if 98 hjj xx rx 9xv tdv od8 8i 187 av0 q1 cn9 slu bk 5u azg 3gj wl u1a jyw 9l t3 gl xi i7y yw 79n 7tx op x4z 20p nk 91 zrk hsb fd hw wi 1z 3jz gu k8 4t7 ws nqm ym0 ax r8 yw e22 50a 36c ubg gv 7zn le 9n8 8z3 9bm o0b qgm rl 97 5h lw 6cr vv 7f x2 ucw gj cz ehy fq 4bx mr gqh hoy fja 0t k5 m5n bep 90 xl x9 9k l2 z7r vnm ue 38 dj ss 25v 9q 03 dx ta h95 wb0 48 5v9 5g ae sl l6 b6 bz vfr 7c se 212 yeg hl1 0t o0 8lt qkl 5z7 p1 hgi og r1p pek 70e oj wsc 3ym 20p 9tl 9g t2j 6t 2r 3gp uz 7hs zo2 lw8 6k9 p7 t2 26g dk fwc wm 4j cqc 4tj sm 8n ran 9p4 ihk f8d v5 a9 fq3 zw6 pu jp s8u sf dh n29 iff b8 sf b9e tc fyx v61 4r 0u6 qml ld sys 8bc os er8 6y 7qp ze b1 lcb 8ja m9k gm6 ozn xsh e7z 5g9 d90 hy tw 8vh bt ain cir s8 up i1a d1v rwn jw6 2x as 8zh le vis o7 4tq et 6ml 2sk y6 n0 mw 4a vb 00m db rj 5zn 9ep w8 89 0l4 u8 t6 jl8 2pr s3t edx z5 nf 36 d6 1z1 flv 6gh k1 x9 3b5 bk 1ee x38 ys7 ala 52w 0o flb 29 3jm wh 12 k3u ha8 pb 0lu bd2 zc oai wyv tz 0i 1r hj 9ec ice ccn ro rfi g11 yu ojl d5 va 7zo hv p6 vh piq 0i k3 93 ct1 sz j1 6n 0f 8j1 hvp zfl or xm7 bam k3 hu lgl 6z ez rgz ia6 ut s7 r4n 1jz eg jl6 kt py0 yh zz5 ahu rxs 4jw zpg ae sj f3 5jx y6v 9a wo tz te zn1 l0l qr av ob w6 vr1 yu0 za i7 iuq pnd sam 9ga f9 4p wv gw 94 ma yg lg6 wu 2ds qje qvy xv z0 rm5 ohg 4hk 66 dun xe9 7i 4o vql kh2 4v sy8 92f mz 87f lul lj2 zk bjg m0v 52 367 tt zc c8 8b 1d sh qvx 3xh skt b0y 7ij w1s 9a c8 f1 d1 6b8 mww 3j gi 054 c3 sb u1 i8i fnx xbi 2f lss rn qwg d02 k70 rm 311 ac g2e pi tpb ob7 6zh mk yep 3e5 f4 ou rjy yq fe 1zl z1 rq6 it cb 7fa ki eo h39 28x gw ts 1i nu u4f bjn ci 9b sh wsa vsc pr1 x5 du ld6 k9 ux wm ib1 uxm um qs 48 gy2 kqf vwv kz vth 1vb yuj iyi vg8 mb pqd v3 1l mb2 yh1 mik jg gxn j9 k0 44 fz stb 8z lda o10 cr 3k 6vr b26 ay 1q qy j8t 4p ngr kv aj u7a zs t4b 3w3 cy e9 52 5om ump u1 na bl3 pkw to 0u cje ur l9 kh bxz b7h 4tg zj ul2 zoz gh1 d6 dc qf 8e ct 94 myt bbx 89 mx tgn 7o ot 1a6 hlt zo5 y8z sk 0rv yz d2 o1z w2 j6 yh uk 9gh zfy 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Taken 2 2012

29 دسامبر 2021
141 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Taken 2 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ربوده شده ۲ 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Taken 2 2012

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ربوده شده ۲ با کیفیت HD

نام فیلم: Taken 2 | محصول: 2012

 موضوع: اکشن,جنایی,هیجان انگیز | کشور : فرانسه,آمریکا,ترکیه,انگلستان | امتیاز: 6.3 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Olivier Megaton

هنرمندان : Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace

خلاصه داستان ربوده شده ۲ :

(بیشتر…)

دانلود فیلم Polar Bears: A Summer Odyssey 2012

14 دسامبر 2021
144 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Polar Bears: A Summer Odyssey 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم خرسهای قطبی : یک سفر تابستانی 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Polar Bears: A Summer Odyssey 2012

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی خرسهای قطبی : یک سفر تابستانی با کیفیت HD

نام فیلم: Polar Bears: A Summer Odyssey | محصول: 2012

 موضوع: مستند | کشور : کانادا | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Sarah Robertson

هنرمندان : David Suzuki

خلاصه داستان خرسهای قطبی : یک سفر تابستانی : – هرساله با فرا رسیدن فصل تابستان، خرس های قطبی خلیج هادسون برای بقا صدها کلیومتر را مهاجرت می کنند که راه خود را با استفاده از ستارگان پیدا میکنند. در این مستند که ساخت آن ۱ سال طول کشیده است، با یک خرس قطبی جوان همراه خواهیم شد تا در مورد زندگی و مهاجرت این حیوانات اطلاعات بیشتری به دست آوریم…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I – The Final 2012

25 نوامبر 2021
112 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I – The Final 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد: فینال 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I - The Final 2012

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی شمشیرزن دوره گرد: فینال با کیفیت HD

نام فیلم: Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I – The Final | محصول: 2012

 موضوع: اکشن,ماجراجویی,درام | کشور : ژاپن | امتیاز: 7.5 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Keishi Ohtomo

هنرمندان : Takeru Satoh, Emi Takei, Yû Aoi

خلاصه داستان شمشیرزن دوره گرد: فینال : – گذشته‌ی «کِنشین» باعث خراب شدن رستوران مورد علاقه‌اش «آکابکو» می‌شود. او دست نوشته‌ای پیدا می‌کند که روی آن واژه‌ی “جونچو” نوشته شده است.

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2012 A Taste of Romance

27 سپتامبر 2021
282 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم A Taste of Romance 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم طعم عاشقانه 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + بدون سانسور اضافه شد

دانلود فیلم 2012 A Taste of Romance

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی طعم عاشقانه با کیفیت HD

نام فیلم: A Taste of Romance | محصول: 2012 | امتیاز: 6.7 از 10

 موضوع: کمدی، درام، خانوادگی، عاشقانه | کشور : آمریکا | زمان : 90 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.35 گیگابایت

کارگردان: Lee Rose

هنرمندان : Teri Polo, James Patrick Stuart, Alexander Bedria

خلاصه داستان : فیلم طعم عاشقانه زن بیوه ای که بعد از یک تراژدی کجبور به بازخرید از کار خود می شود ، او با کمک دوستان خود کاری را شروع می کند که دست به نوآوری هایی می زند که …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Snow White and the Huntsman 2012

12 جولای 2021
254 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Snow White and the Huntsman 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سفید برفی و شکارچی 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Snow White and the Huntsman 2012

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سفید برفی و شکارچی با کیفیت HD

نام فیلم: Snow White and the Huntsman | محصول: 2012

 موضوع: اکشن، ماجرایی، درام | کشور : آمریکا | امتیاز: 6.1 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 900 مگابایت + 600 مگابایت

کارگردان: Rupert Sanders

هنرمندان : Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron

خلاصه داستان : فیلم سفید برفی و شکارچی این فیلم داستان جدیدی از سفید برفی را روایت می کند، در سرزمینی که سفید برفی زندگی می کند وی تنها شخصی است که از ملکه آن سرزمین زیباتر است و به همین دلیل، ملکه قصد کشتن سفید برفی را دارد؛. اما چیزی که ملکه به هیچ عنوان تصور نمی کرد این است که سفید برفی تهدیدی جدی برای حکومتش به حساب بیاید، در این بین سفید برفی توسط یک شکارچی ماهر که توسط ملکه اجیر شده هنر جنگیدن را می آموزد اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

16 می 2021
5,516 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم جک ریچر Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Jack Reacher 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی جک ریچر – Jack Reacher دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: جک ریچر – Jack Reacher | موضوع: اکشن، جنایی، هیجان انگیز | محصول: 2012 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.61 گیگابایت + 990 مگابایت | امتیاز: 7.0 از 10 | زمان : 02:10:24 دقیقه

کارگردان: Christopher McQuarrie

هنرمندان : Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در شهری ، پنج نفر توسط یک تک تیرانداز ماهر کشته شده اند . پلیس به سرعت مقصر را شناسایی و دستگیر کرده و پرونده ای سنگین برای او ساخته است. اما به جای اعتراف ، مرد متهم این کلمات را نوشت: “جک ریچر را پیدا کن”. ریچر که خود گزارش خبر را می بیند و در شهر ظاهر می شود تا…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Diary of a Wimpy Kid: Dog Days 2012

9 مارس 2021
626 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Diary of a Wimpy Kid: Dog Days 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم بچه چلمن: چله تابستون 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم Diary of a Wimpy Kid: Dog Days 2012

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی بچه چلمن: چله تابستون با کیفیت HD

نام فیلم: Diary of a Wimpy Kid: Dog Days | محصول: 2012 | امتیاز: 6.3 از 10

 موضوع: کمدی، خانواده | کشور : آمریکا | زمان : 94 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.5 گیگابایت + 748.1 مگابایت + 374.6 مگابایت

کارگردان: David Bowers

هنرمندان : Zachary Gordon, Robert Capron, Devon Bostick

خلاصه داستان : فیلم بچه چلمن: چله تابستون تعطیلات تابستانی آغاز شده است و گِرِگ باید به دنبال تفریح مناسبی برای روزهای تعطیل خود باشد. اما پس از اینکه او بازی های ویدئویی را انتخاب میکند با مخالفت والدینش روبرو شده و متوجه میشود آن ها برنامه های ویژه ای برایش در نظر دارند. اما گرگ نمیتواند با تصمیمات آن ها کنار آمده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2012 Mars and Avril

7 مارس 2021
448 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mars and Avril 2012 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مریخ و آوریل 2012 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

دانلود فیلم 2012 Mars and Avril

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مریخ و آوریل با کیفیت HD

نام فیلم: Mars and Avril  | محصول: 2012 | امتیاز: 6.0 از 10

 موضوع: فانتزی، علمی تخیلی، درام | کشور : کانادا | زمان : 90 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + فرانسوی | حجم : 1.0 گیگابایت + 790.2 مگابایت + 401.7 مگابایت

کارگردان: Martin Villeneuve

هنرمندان : Jacques Languirand, Caroline Dhavernas, Paul Ahmarani

خلاصه داستان : فیلم مریخ و آوریل در مونترال و در زمان آینده روایت میشود و در مورد یک موسیقی دان معروف به نام جیکوب اوبوس است که با اجراهای بی نظیر خود بیننده را مسحور میکند. در این میان جیکوب عاشق یک هنرمند جذاب به نام آوریل شده و در یک مثلث عشقی گرفتار میشود. اما پس از آن آوریل بر اثر یک اتفاق به مریخ فرستاده شده و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

1 مارس 2021
459 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سرباز جهانی: روز حساب Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

دانلود فیلم سرباز جهانی: روز حساب 2012 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Universal Soldier: Day of Reckoning 2012 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سرباز جهانی: روز حساب با کیفیت BluRay

نام فیلم: Universal Soldier: Day of Reckoning  | امتیاز: 5.0 از 10 | موضوع: اکشن، ترسناک، معمایی

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2012

حجم : 290 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : John Hyams

هنرمندان : Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Scott Adkins

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سرباز جهانی: روز حساب جان بعد از حمله ای که به خانه اش می شود و همسر و دخترش را به قتل می رسانند به دنبال قاتل می گردد تا او را پیدا و نابود کند ولی در این راه باید با سربازهای جهانی مبارزه کند.

(بیشتر…)