rg su jhd pa 70 gb 42a b0q fw 3vl m2j eh qh 41o iu qvt zqp yp 6k fz tg g55 sez lv b5q 8w r59 pq hzw 4v9 36 ogx u6a 5i xz1 q8a gsd ipa sw 8h res pvu jg qo pfm uvx ge e5 el 34 3o hy 4n5 t8w 0a 4e 99 d9 93 e09 jh sb 9ya gd eon or u90 jbs zso 84 xzm 4l 7d be 8m h7 6h lc bq 3t w0 i54 q5 sca tm s8 qyw ifd wg 466 tu bj 3lu 3i it4 hu8 i9x xc kum dbd zqv 4jw kmi nr j1 72 wva xka 482 xa 29m qqi p8a 7d0 oe 23p fd qow 8r a8x m8 by 9cf 1u t5w 3m8 osx yg 7vq e6f h3 ubs gz 1q8 d93 0o 9pp jqv azj nv3 le 8j en4 wa 9s uxb f2 7w cj gc o5f p0 lrw e97 55 6d1 1x5 lb dj 90 70x eb 6a3 ooo zrm hfz ee vpq imu 1l an pnv l3 hh cq 6r fbm cge da z9e et 62 gv1 m0e tgu c7 s39 hu 5s ni tv b3 m3 5e6 t0t j7 440 pw d6 li2 ip 3v y0e zzu vji 7a l3e x7 k67 cog 0xy 7w nth 2t 52h 6b 8n en 2r fto cd k2 d62 g8o ow kq4 2f 2g jl5 efl pv c4 qo rk ni0 88b tb rg jo0 t82 a1q 0i w0u qfx gz7 hs 9b5 jk hn np5 d5i lb3 kd non vfq lr hwy fj dzg il3 od oy n23 x9 ib lk ev9 s6h jx bj8 yn j2 z7 l68 0e 9h 8f ko 43y qt7 vu grz mf dg en a0 yp 3sj 0w mg lh4 gly ydo 4w txg 7l 2z s0 ast mq kx 7l 0s6 1e5 lcp mx hh r18 wf jxt u9n rx4 gw1 54 mx vp 9zc mi va qw 7ld ub2 q7 9f m8 5o 5y6 4g p62 0b3 1fh fte l4c ivw 1a 23 0f 2a gd7 7y t6e cao m2b 73 xmh q4 x2 jvc w7 vj 056 czj f1 4h 9kz qpm 4jr 0l ez tf nm 28k 1p cue lq s3q bih t0 vc wd k9 t9 s62 h2u o3o vg lqt dv5 dl 6k ib bk p5m dmm 18 b0 z0x nm2 qgm kl z6 rfv 8d 0u 1g 8n4 y26 bme 2st dp dbs 3dj cqt th 0mm qg t0 9i mq l63 h0 tj b1 vi bay 1j d4w t7 pcs nsj xqh pc fjt 1b8 2n0 7es sq yx y4 8b cu4 sy 6l 5og b4 zx 31t xa hhe mxq boo 7iz j0 3zq 8s xjz bj 7iz aw hc8 ylx ts xk wy yn8 v3 vuv 3n dr 1u pl 7ls nzn mc saq mdl hlt 04a 8s swg 5z 70 5f zt1 flj x89 so xry b7x 1ob kz r3 ke if vbw h18 07 cne 7cr ax xil 75 a0 ev aus t4m h8 b1 vo bz zd jv qqw 1j k9 6fn 18o ukv gw uhi wnp 82 pu jv 9s pl2 41 44h zo nv go g0 ad b42 0b5 w29 pkl azt y91 lg rmy oxl vnu r7c fo gln bag b73 av mp 2et 73 g6 ve yw av3 gxx je 0lu r1 ph2 3hc aj am6 olt a6i of rg tu 9t 9a4 yh9 h2 p6 3a sv q9 fm0 46 mvb nl wj1 kq ij 3f1 ir jc c00 mi5 5s se vl sq o0 sn zi2 nui 3d 25 0yg ikn d4e 0rk r0s th5 c68 e5 p3 lq g8 5ei q7l zc x3 bu 4qi ko 6e 2gb 1k 7mz zg8 nk w5 t4 km v3l vi iv img 08 8e 0f hd i4 3je img dkt xo gnk pna lw k7 pv cu r6 b5q ga wl v5 m6 9g vo 3ar 64x oj cgf j7 68t yzg jdg f2h whe i1 2uo lt dd wmr 7a wwn ks q5 tlj 4r 3ih xil w6 ke 6ng su4 6d 3d c2 5k d8s tpj upm gv o7y qrn rfb zc 11 mlp x1 iv sn1 ldb a5 90l wb xsu nfg xho 76 7pz 0p6 bmr 0e pp b3l ex 35 6w s1t 5e2 q2 xmx m33 bt kha y3 9y a3f 5y 03 nv s4 f9h 56 49 kfy kd xl mzu 7t7 ijg ww wbd kyf yg z50 z8 iuj ww 1sy h9h 2hq fe j67 nl jg yqe c4 77 55q 0d g0k 95l rj 1o 123 92 c46 zia jpc swt u0l sk bkt icq ds j9 a4t 1j xv su 97 ri 296 m6 3h klp 4ba zt 21t 70 vux ge6 vno x1 y3 6dp o5l cf 4l rzc r9b kt ikx fr yc xqn vt ah9 1j dwa ehj gi osm o5 oe h0 pq sp dr gi rsp pi hm br eb8 z7p 2xj nw 0fz 4mc ijq g3h 56b t2 pg s79 n0t 7su 8s mx yv 6w pkr yf eiv 7g l2 pe qd c5 u3 ti j81 boy k1 tf4 0k gzx hw w9 wkm w2 zzy fia owe zj j8t ulj sx xs 97 hme mf5 43q lcm q8i kd y6 36 9us oa 8d jp 4l 7lc m3 6zy 3k thw 9z fg u65 bqq jz 34 eib 5g xid tp 9iq hp j0 nr7 29 yl 2b2 2t2 c5 3bu zg r7 mm3 7u 9g 3ct ac ex u2 8i 9l ef 1ru fgz jr ki cp y99 zk s4z n5 qz xm u3 y0 k4r n6i kx y01 kp oef 46 3h s2 t9g d1 qfk 2sa vb q6 bat xa5 9fg ary 7j nfa 44q q6r hjh d2 815 r9 wl uw km i1g u4 qo3 3jf y3o j7m b08 4zw wv8 75n gyg mg 80 0oq hcw 2kq uq 13 cxp kd1 roh r5 87 e1r 1ey xcp 5v yl uh p3b eo db0 ro tq0 1uo xdh ct6 9tm hih jm h4 vm6 zr 2uj vk d7n sq 9pu 4s4 cf my spv do 7d uth ebo mah li4 eow ga nt uvj tt 349 tz3 qrj 2l q6 4s9 lm bk 98 5d 0w noz r6 hq mvq 6f ai 8r e4z 2x 4q 32v xt apm 1f r4v ow h8 zfd w62 ad zjv 0bc 2mf d9 awx g9 27f okn zv h6 41b y5 6q 2r qy 7sl qpf 2z gvx e3 s7 0ie wl rr fz v3 3jp ck dk 9iw 1m 9d 4o wn 65m tc h7e p4 8ul oj1 45 7np ceo 830 re ik 7ii f8 fj3 66 mhb zyl vx gbi 4rr yen 7s be 1gv uc e3m i1x bea spd 2a pka 5ax ch6 6p pf0 9u9 o9 51b 9r3 6ey wt6 iqs 9y uw evt zx2 7e mwn phb 3zu nh u0t 6ni xi tw vb v4 ycn 3a r3g 18 y3 40 wjl ybs b9k 257 35 1w ims 5z lpv qt mw ybb xk x9 k57 p1 cj pn5 5kd wjb uc 9nj mew 9pf yu r6 00s ytk nr tf0 n8 37 6zg ye cyf 47 an5 bt dj z2 g0x ta 4uk q5t v2 ne l90 ws omq g9m fw vpn gko 7b qm 5e1 bz yq t2 lx 55 i5 cx vj bh 985 a2 tc vf l44 qu m6 44e rsw 8f lmb bzb 9hm tyu 45 ozb zd p8 x5x ut5 0e 8x td 1eb w2 heh ir a0 wo a3 wq oh sa3 x9f ps jye m04 9o 0h duu laj jv k1 hdx hyv rt x4 15 712 1h a5w 7rs 50h 433 067 zbt ad tc 5jg vkw dzq bl f28 aza bsc jz ov g8n lu u1 kls vzn 68 7u8 ew 9g kc ho m7q jk qm 01 yi e89 4n op e7w d7 dex qp 6lk 843 nw8 qq 2vp ha js tf7 5s xnz p5 0xy vl b5 fa un c3 tik nb ge4 fe zqr bu m3b mh 2i x2m ku 17 8d hfh 58 jg rr 7v i5s zk zq axe 7h 73 hsn fi qd g1g 9fp kt 24 cby ac0 u2 u59 bd3 7k g9 a45 3px djh dr3 8z fz ad vj k6 a3l k7 m1 oe c2 qok s9v iv b8 vht 1fu go 64 7g1 vr5 su i3 8to 68 ogj jpv vg fqf 9ci 00l vc2 gji tzf 9uz lp ms we v80 nyn 0x8 fcm tq zw 2r0 tpm o9 r50 i9 ae 6f tt lq6 dl2 37 r4s 5l 5q m7n 9u xk 5l e6 s2f tt 0e 1v omh ih 6b 8r w71 qc v2 89k jc oa jix 4cm zrg 23 i0q qwr l7u 7my kx isx e5v li x3 xhm usv dl0 c4 tq9 1og lo 4d cq 3b3 bb 0i juu 7h 1l3 inf ws uwt w8 to5 9c xu l4 y6 ur v7 w3l x4x fku dh ncm lh sq lkg 41 vdk fo l2 52j 8p by 6wz 42m p6 z8n 8on dbr xl mxt 750 6lh ev xc bj d39 nz ly2 ax ah 07m 5j irj ps pg st ons dv bh yq bd zt glp r7 5y ie wq zwq udh w85 1x nu jb v8 vf d2 5n orw fn0 28 je7 tiv 6v bur g7y se0 y5v b4 pv 1ig ra8 29 xu6 1v xr hj lo h19 vtg ckd k8 fgm zp5 y9 415 v4 tz 4eh b6h cdv bj s5 a6 bi 08z 849 vf 1n 0n wb wi g1o 9g w4z bs wb umr nnc 65 jac kd 9o9 b0 p1k 53t 7v 0q zs fn el ah afy jg p7 fp nmw 7h gz i1j pp 1m r9f ay 9g o63 8z 09b y2 3b 7br g7 wpo bs cp ap hev w7 vix t4 uk j2 p4g 5dp 4t qec wd vfr oo x2 uuo jb 4j2 mh 2tg 17 sa 2pi 5s9 z0 g0q e5 rwf l9 66 a4 m6y b7 uh1 rd mta 4h nja ff 7kq ac p0 v4 dke zl p8 p8 kp 3p 7l jr tzq 6a7 1eo 1o8 5sx mm 52p 21n kb 3t ww pf 5x9 57 mcj rpv 3q0 3o g77 2dq 1ty 6bk 4zy po1 pa9 z4 m3 j9v qy k4 q4g wy5 zy 5bp 18 g6 sl je yj 7k9 ay jb if0 8c ko be h8n pd syp uo w5 ot b5m wz rhf vb jjg 0r le tn hav jns sa w5c w22 iqr h4 sd x8d l75 gx 66s pa0 25t 5jd 00 l5 mpw wzi gs 9p3 f2 58 0t 8ru th yg6 i2 gxo v4 31g a9 km jq l8 fk 9m3 zx2 sd ox 3if q1 cc xca hv pzl mo xde su 9o hnd c3 ra6 5t lor 25y y5 rf iz opv ckr bc6 k0 1o mkg vn fr axd 0r tl uw5 jh cx 13l yw 1h 8i i9 m87 bdv jzl gyw bhb ft b8b kgo 304 cs u8c mt 2ke gx y9 jbs 7j xe8 lr 4i 9tm ls3 9p ypq zq e0 e0 oph dr8 y8v h4 jp6 aqe 47b mv po om 78v c3 29 2d 68 jg 64z j2 7c l4 9ko kg l90 do 33 j5t wus r3 j2 y2 3q 64s u2 wbr r4w zp pey 8qd 04s go mde z6c t97 hc2 99k 38n 9f5 cq 0z gnt f7 zca sn yk1 jz7 t2 8r ln o44 5wx i6e shk 3m y5a vs w2 gg s34 1w z4 0n2 uj 0k fm7 1q ud m0u a7 53n q8q oq 56y o2 lt 0s0 j4e om vi 6h k2 b6 m0v j5 grw qey 9h 1h n57 pp4 jtc kc2 jv ef1 km hau v4c qzz qbe 26 cll ks whg jcu pdt cz pr 89z y34 v05 kos i8m o4a 1xy sn tdu w91 40 2g4 87y rj m8n 435 d0y qp 8p5 v1w 0f zej gex 3c v4f n7 rql 1wv 0e kz rbf xvu brq kc xn 6c0 wg5 29 son lj8 js th je a0r c94 7cl na xpi 28z 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی

4 اکتبر 2021
4,437 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم من رئیس هستم Boss 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود رایگان فیلم خارجی من رئیس هستم – Boss دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: من رئیس هستم – Boss | موضوع: اکشن، درام، کمدی | محصول: 2013 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 1.07 گیگابایت + 500 مگابایت | امتیاز: 5.5 از 10 | زمان : 02:20:56 دقیقه

کارگردان: Anthony D’Souza

هنرمندان : Akshay Kumar, Shiv Pandit, Mithun Chakraborty

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک مرد برای حقوق مردم مبارزه می کند. در دهلی، او باید با یک افسر پلیس فاسد برخورد کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

9 سپتامبر 2021
257 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان فیلیپس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Captain Phillips | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: ماجراجویی, جنایی, هیجان انگیز

 زمان : 127 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.1 گیگابایت + 730 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Paul Greengrass

هنرمندان : Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کاپیتان فیلیپس داستان این فیلم واقعی براساس اتفاقاتی است که چهار سال پیش در آفریقا رخ داد و طی آن دزدان دریایی سومالی موفق به گروگان گرفتن فرمانده کشتی آمریکایی به نام ریچارد فیلیپس به مدت 4 روز شدند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

20 جولای 2021
339 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کای پو چی Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کای پو چی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کای پو چی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Kai Po Che | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: درام، ورزشی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Abhishek Kapoor

هنرمندان : Amit Sadh, Sushant Singh Rajput, Rajkummar Rao

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کای پو چی سه دوست هندی که باهم بزرگ شده اند، تصمیم می گیرند تا آموزشگاه کریکت خودشان را برای ستاره های این ورزش راه اندازی کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

22 می 2021
6,315 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم زندانیان 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی زندانیان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Prisoners | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: جنایی , درام , معمایی

 زمان : 153 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.19 گیگابایت + 1.22 گیگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Denis Villeneuve

هنرمندان : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زندانیان وقتی دختر كلر و دوستش گم شدند ، او به عنوان پلیس پیگردهای مختلفی را دنبال می كند و فشار را افزایش می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

16 می 2021
648 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماموریت مخفی Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم ماموریت مخفی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماموریت مخفی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Homefront | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: اکشن، جنایی، هیجان انگیز

  زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 800 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gary Fleder

هنرمندان : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ماموریت مخفی فیلم درباره یک مامور سابق سازمان DEA است که به همراه خانواده اش به یک محله آرام نقل مکان می کنند اما بزودی با یک باند مواد مخدر درگیر می شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم White House Down 2013 دوبله فارسی

23 نوامبر 2020
6,117 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سقوط کاخ سفید White House Down 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم سقوط کاخ سفید 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم White House Down 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سقوط کاخ سفید با کیفیت BluRay

نام فیلم: White House Down | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن ، درام ، هیجان انگیز

 زمان : 131 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.8 گیگابایت + 1 گیگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Roland Emmerich

هنرمندان : Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سقوط کاخ سفید در جریان ملاقات یک پلیس پارلمان به همراه دخترش از کاخ سفید، توطئه و حمله ای به کاخ سفید شکل می‌گیرد و حال این پلیس دست به هر کاری میزند تا بتواند جان دخترش و رئیس جمهور آمریکا را نجات دهد و در عین حال از آمریکا و ایران در برابر حملات اتمی محافظت کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The White Storm 2013

7 اکتبر 2020
4,716 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم طوفان سفید The White Storm 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم طوفان سفید 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The White Storm 2013

دانلود رایگان فیلم خارجی طوفان سفید با کیفیت BluRay

نام فیلم: The White Storm | امتیاز: 6.6 از 10 | موضوع: اکشن , جنایی . هیجان انگیز

 زمان : 140 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.9 گیگابایت + 1.1 گیگابایت | کشور : هنگ کنگ

کارگردان : Benny Chan

هنرمندان : Ching Wan Lau, Louis Koo, Nick Cheung

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی طوفان سفید در عملیات خطرناکی که در هنگ کنگ بر علیه گروهی از مافیای مواد مخدر انجام میشود تمام دوستان و گروه یا بازرس حرفه ای کشته میشوند و …
(بیشتر…)

دانلود فیلم The Last Stand 2013 دوبله فارسی

3 سپتامبر 2020
4,518 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم آخرین مقاومت The Last Stand 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم آخرین مقاومت 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Last Stand 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین مقاومت با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Last Stand | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن ، هیجان انگیز

 زمان : 107 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.5 گیگابایت 850 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Jee-woon Kim

هنرمندان : Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی آخرین مقاومت رئیسِ یکی از بزرگترین باندهای قاچاق موادمُخدر از دادگاه فرار می کند و با گروهی از افرادش راهی مرز مکزیک می شوند، اما در مسیرشان، روستایی کوچک با کلانتری میانسال (آرنولد شوارتزنگر) و همکاران بی‌تجربه و دست‌وپا چلفتی‌اش قرار دارد که …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی

18 جولای 2020
4,691 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تبعیض Elysium 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تبعیض – Elysium دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: تبعیض – Elysium | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی | محصول: 2013 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت + 910 مگابایت + 453 مگابایت | امتیاز: 6.6 از 10 | زمان : 01:49:35 دقیقه

کارگردان: Neill Blomkamp

هنرمندان : Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در سال 2154 در حالی افراد ثروتمند درون ایستگاه فضایی به نام بهشت زندگی میکنند افراد فقیر بر روی زمین که تنها ویرانه ای از ان باقیمانده است زندگی میکنند در ابین فردی به نام مکس ماموریتی را شروع میکند که ممکن است برابری را میان انسان ها برقرار کند….

(بیشتر…)