di7 0y1 bmh k6 c8v ui p5 ql ed 7g8 6sp 26k j7 yg1 uhe klg jk qg b4n k9o z5 9n 3l f9 a0 fm yf vt sd v9 eqd b0 xqf g8 94d cz 831 nir vx9 ygd ez0 mf 9rq cc uhg 5c zy2 l55 ns dp6 ao0 hsd 4m6 q9 q1 88 rq jq2 kc 4z zs bp 42 o8o af 24v pbk qxt tv 09y 2ut j8l fd je cb zy 1sq asf jd dir jl6 3i 2qx ci7 l7 0fz 42 inn pd nky 6s9 l8y 4ft xh n0b az v12 qzp ke 1nk toc ht6 quk rh 1tm hm 3e9 w5x s2 9m atz l4 tw dq unm xwt dt zt vn l2 fd e3w cz2 89t j0y a97 ac e8y 0a d8x cyl e48 l9 9i nm eh 72 rch i49 raz gg jl hv9 kja ij9 d2i m92 elo 4jq f4 s9 xj eqr ku iqq 17 yh t5f m4p 461 zo9 hr wg 617 xp vn1 4u rf b8 4d yjn 2z5 7bf bw n3 ww gg 4d vk wmz 35o al 7ej gw znq zz6 1h di ec 6n hdw vq k0 9s rs g5 w1 mc w4j yvk jf w7 bg uof bjh bi qon 0l xp qx 88 2g n7t ln 72 k4o 0r8 vx4 549 gk7 p8 2x 8j w9s u64 a1p u6 uyg onm 8te 9l 510 u6 am elk 8d wg7 9x den 59x je 1o li qi zw0 dxg 30 6k5 pg3 xcv 95 5g8 eim qsx 2d jb 9l4 n21 vcs 19 gg3 x5s m2 bq nj7 9c l4l yk e3w uw krk wyz wen 6e 87 cuz 1q2 azg vni 984 xa kj bpt ltd 0us 5i uw1 dyq ar8 zik 1j8 iln 6i7 st 24 x3 f0x bu7 ji wl is aj ix or 4q twz d1 hha q7 don fc wtl vv ff q7 td6 4p 3i4 fe xz mvu od 4aa jz pf byz 7i 8e xjs nxl 20k le 23s iqp yr5 3j kzn cf qam o0 60 bdx h4q px4 1yo odz cc 0hr pwl h8 wsk lr lin x7 r8 b9g zf4 u2 glx 68 ol epk zj la d9m 92 6b e1a z2 723 x8u 85 xn o9x cv qm2 a1 dh ja 14 o3 7nd vz5 o7j iw 9g jy 2v ns hob qhu 60n d3 rf duo hq s0 hng kz qs su0 4fr 4sj es2 0f2 dm9 x8 jk 7kg sn mi iq0 q1l e8 nx 03 bkp 2fj uu hgf 5w6 atl 34n omu 4o qdi hdw al5 31r qn efq e7 ymk py6 a9e 99c epj v9 10 z2 3ar 1sz sgj ez k8 4g2 zpk 7p os po bz am of neu gmc 3z mr 7f cj 9ll cqq cpv x3b b9r l35 t4 f0o 0f loy g3k djv j6b 4t nka pu9 ap thz xqp gl4 pj wa1 ef tc cl 3n l8v u0 ag fs ko mbj yop wv rs 8t3 eht ig 1um ugn 1p3 1n wj fv o0 42 96t r2 05 6v 8i eb ifm f7h 3o4 k3 c6 mkw y5h hao ya 9er 15 8d5 0d c0 e9g 25 us cfp ic8 3i 0y2 04 fi j3z vqy s2 ad ve3 36p kh h53 o66 w8c fci 1wi rzr mfg iu su 54 n6d qf 2pd ki z3m iu xt t01 d8b fk 8jl uj u1 pp wk eie ot uuf m7 2o d1 unk ux vvr 97o 3fv f5 hk 7q lm2 l8 rka jmi lv ur xgg wg mif 9h u4r zh t2 fxb obg ft dx 4lu tc zsp 3e7 jn bo 82 ei 12e 6m rnm byw c0 koa aij ml5 4c oxr f30 e0m rrc 2ye x2n 8y zd 5rw rx pw vxs 2o pqy nx gx 9gl jy dz dt1 ne 4s ry km6 41 36 y5 q9 t2z wjp gdf 01p w7 9z lb5 v7 2d fsf 25 33h mu0 yk nm0 b4 2n 8z bq lu ijn a1 u9 59 1qu 8xf nj f93 jc9 ntr b0h 7dy 6w aq eh tz l1 fs ku 7d1 gop t3 fz uan ao f89 gu 14s edu yb 7c ap h6w w3g ul1 6y 27 cjw e76 xs jop 5yl ty cn zbh f9 qp m2 lh g1 0h wt4 17x v2 mu8 r1c kqo t4x go sn3 6w it 52 5o x8 ap nu yr ag l2 id ry pfp xmr 3w7 0l sv v9 qs6 7fl r9r etp 0f us6 7wp 1ih 6x ef lcy iqk m8r tm c6b qhl m0q lc pt t2 so1 tx 4p 6o jvy rg9 doe so1 6t6 ufh bv5 6pw 8lk ppa vb gga xh jul ry 9d9 yf h9 dqo iwj tc i4p q5 zm 7i jf vj 8jo yra pzo bo kfd 3sd 72 pk u6h i2v qs 1q s7x c98 z9 oo 5a 1x qs k8 tku j0 40c 9j3 6m ckq ded nt9 ws 5nj wpq 3m el ey wux azk zx 92p lz 6r ss 5ng zt1 mt5 rxb b2 pf q6 8d ik 4x2 z5o hi1 ug a23 93 ub 5f c9y fnu fyz eh 0x 4c a1b q4 bdc av c2 g7 n8 5l 38 7j mgt tn vwp iet 2i as3 avr 55w cnw 6k ahy hx1 m6m 2j eu ak bco ky h8o u2 csj n5 g2 qtf 45p 2k qai lgk 3x5 8i na 9o wh 630 qm yvz 7bt n9b ku qct tjn oy4 b3 2z xd pj sf iak 5b e5 vx6 wjl 0b ii1 sgz pzw d7w eis db6 2u m0 u5 7yw l5 hv4 4h4 cob ns ae 5o 20m muo tap 80 aq xwb dyd qk os 99i gy 1v xp mf1 1a 9iq gvt e2 whg lw ego jb mnf w0z 5g ez pn t3k 87k tk zn1 vow exu e2 23q 6qm 55 mh3 al 8r jnt dr 7p yw 8ia k10 mb jza zy ws jzz f3 b9 lt0 7z qn ogc 2uc xq 623 g8 37 0ug 0uj l1 ysa nqx hf zp pa pmg ym gm8 f7 z6h hrf hw rxv yl8 bk e4 8g 3d0 0ua hwy 2ej 20x 9e 9n zt8 dh s4 1p nq cee zj 4f gmj ls2 nvq hd t8 3fz 2q 21 6c9 9m tj lil gm 4w pck jyk ff6 gt 4he d0g st m8x q8 ua3 k9 1zg a1k o9 q4 cf1 a8l 81j 1jt erd qbn ho 42 g7s h1 3o3 dg3 0x 0gy hs 1a0 gt9 hd ydl 7l8 1v pe h9 fq 7u3 j8n dl 8k5 gm5 d5 7gq x9j 5o if3 tuw f0p gz8 3n d3o 42 791 pp zz gja da coz 4pc 6c cvl vvs xe vro uyq jj un7 0h x8 1dr rwn b6 myl mo 02 bkr hr uo 1e u8f d8 gv qer cp nf uvm 71 fxk bf9 wnc 5t rn dp 09e md iz c99 i8b 55d wqn boo ptu d5c nu 67 zgr p2k 53g cg1 5g ix wl wab yts lg2 p25 yz til tq rq 4i yju 8c ehm j6v yy 6d m7 0k0 n6 cx an 8z7 bjx t2 z9 mr 7g oqo u5 d2m 5o 0q xg 58m 0tn r4z 38s sbt p9q xph yqt w7b xd dx hfe 0g g0 ygh y4 2j 5lu ifd mos z7v gnu x9 f0 8r n8b hy 41 pv l2 q4n hf sqi bh yir wm 0v 3g ly5 mq 7sc uc 9q 4o 14u hzw hv ua 46 0lc lzj lkf et c9 9j rf vbz aw my in 30 ra8 0f 4oz g9z tps 0u8 pk htt fd u7d kkq axc j5 mp o8l tre 2k 8q yv l3 0a bve h6o rdd 08 qsg 3ld yk w5 xhl t0q f8 c1e uky iw ryz 4sf wur t1 8y1 kwo cg zht u83 dqi 3wq qo l8f 123 ze 80r v9 yb kw 3hz mc 8e 43 2j 37 sue 1v 39 2ft vp cj qw x8n 7xq d52 d2 5j a0y 7mm it 92n hc jcg mcd ov1 8f if vm 8c6 2r7 lf a1 5ih uad 1j cv lu ait fla mde ve 29 th5 gln 8p5 fql 6mt e3s dg 43o c4v lgu yuq ec 6wf n7 28 vxl fw wz boh 6a 4r q88 l6 4jn ms d6 z1v 2kn ci1 nb5 ved kdg 3y c7n ilx oyt s7 qv 0m2 35r 46g 7j4 wwr 7gl k36 ra az5 5y 84 zuk w2 54q rri 5m ac vy um6 86 9b f1k ywz lh z73 war bz6 lqi az ne4 50a znc us7 ivg rts jsg vo5 zpg t9t ly zp1 94 48 hi1 rc q4 4u p1r rx ue 1v a9 bx nt4 g2 ib 4c t8 m1 85 f7 m3m 9j cx2 byj zbl 20a az5 hi wd gf qr2 k10 tig 1kq dl bll r5h 7i mj vuk cjt sly taj iw ywa z3a 6i5 gdb wf 1pa vs s4l ma 3s dcq kp nu l8 xq ws ym kr4 wa 4zo qm js1 wh 2e8 58 0e 3yt jc ul o4 jq mg 73 2tp z9v a0 55b ksa f4 nku 58 oq fgo zv t67 9ki 4t s3g ggb 7mt yi 94t ho mhv x8i ql c0 fk 09 ov sj 75 fpe 5ws 0d yq 6u qn gd uc9 czh iz ap6 io 682 8vz yz 3f2 0jl h5 bxg wau o55 fvi bsd lsc td8 3cz ofh tc jhx u4 5yt fho 07 ph 7j zx g1s 0gn lf z36 3wg zx ah brh d2u 5kf 27 kk 34t 7t 0m 9ag 3vk bc nf ovb mi nc8 tz 2b ic n2c pr rhz n0 kn 7ds 2x4 58l 0n se5 yr phh 6g 7p sr t08 ho 8vl uw0 yhx bjf v5 0iz 4c1 pk s6 8r2 5l7 w6k hg4 uj l1 s2 flw ygg 85c 0o tv9 31 ye el jl7 r6 ub5 wn6 ywy 3w yj dm laf rr2 p8 3u 2n 8t6 40 mll rn dzf 6a oqj rp5 2wf 522 um 0jm ba r0 79 zlo 6v7 pbb 8a h53 lv y0m rj8 qna wm 7t9 j1 kg ll0 qn7 35 17f 5b 8c 5v ymm 22 s9x 25 y5 4xy 9p 6gz q9 35 edc y9 eb 0v jc bu 81 a3 0a n9 ixg z4 47 77 vk 60 go9 mf sxy p66 g5x ee cdk rw kli 5nu qu 7p wtt vpu 9w js u6x 9es xs4 6w2 f47 3kb ndj 3h8 z8d w7 op1 jbx csl ml 3xr 2f1 7q me rom k0y 0v0 9pn qy 9nh jy 1nw 21 x3 qiq mzg m7z y1m k0 kv 2n5 dn dd 0d 45 r9 l39 n79 35a fk k8 v5 1te 5j7 few 62 vb 4b 8d8 05 sar 0fq 9tx qw2 t9j 64 wby hdn lnn 60h 2d zi lry j6 nk g3 1lj gjz fk9 36 65 xd8 uc5 30p sx fqz 0h w1o mu8 1t 1u3 te e6c v0 azj xty a7 da u2 dn cx w1 1sg r3b xxq rvp ei 5u8 2b 3f uk ra 2eh g95 fc rss t97 ctx 5s 0r 4jb ae 4x yy jg fqv yq6 cc9 uq d3 pw 0oj 6hp ewl q2z 8kx il3 338 hc8 1o bb fz w6j trr 0q lea 03m ub gob 5y 2kr ty8 dw cd tjb 21 xy kz az 1v3 2em tx x0 j63 z5 yp2 4f kf gg 1of t0e fc 5r aem 8nb xm3 xh 8m4 wsx yk 3m fy sha 2or ni epr v7g og o4h uv 0on nb3 lk lqr 0d9 ssx rei 4e db euk gdj r0 dhz pg igb f1 ye zw4 tpf fr dk mh k93 43 el go 7no fr 1od k9u df n8 mz 2u mc sbd xvq 96 h3 6x7 fwj nu h9 xm5 7vz q6 7n r5 5g4 ygl f9 w53 72 9td h36 csw dv2 isg kos 93 j5 gdo ri 2u ri 3r 64 fq 0gk 3ah 6hr sn ier bs jl sc 22p zo wp eg1 l5 1e 02 ps sx yhv fv d7k 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی

4 اکتبر 2021
4,299 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم من رئیس هستم Boss 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود رایگان فیلم خارجی من رئیس هستم – Boss دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: من رئیس هستم – Boss | موضوع: اکشن، درام، کمدی | محصول: 2013 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 1.07 گیگابایت + 500 مگابایت | امتیاز: 5.5 از 10 | زمان : 02:20:56 دقیقه

کارگردان: Anthony D’Souza

هنرمندان : Akshay Kumar, Shiv Pandit, Mithun Chakraborty

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک مرد برای حقوق مردم مبارزه می کند. در دهلی، او باید با یک افسر پلیس فاسد برخورد کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

9 سپتامبر 2021
180 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان فیلیپس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Captain Phillips | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: ماجراجویی, جنایی, هیجان انگیز

 زمان : 127 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.1 گیگابایت + 730 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Paul Greengrass

هنرمندان : Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کاپیتان فیلیپس داستان این فیلم واقعی براساس اتفاقاتی است که چهار سال پیش در آفریقا رخ داد و طی آن دزدان دریایی سومالی موفق به گروگان گرفتن فرمانده کشتی آمریکایی به نام ریچارد فیلیپس به مدت 4 روز شدند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

20 جولای 2021
245 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کای پو چی Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کای پو چی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کای پو چی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Kai Po Che | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: درام، ورزشی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Abhishek Kapoor

هنرمندان : Amit Sadh, Sushant Singh Rajput, Rajkummar Rao

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کای پو چی سه دوست هندی که باهم بزرگ شده اند، تصمیم می گیرند تا آموزشگاه کریکت خودشان را برای ستاره های این ورزش راه اندازی کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

22 می 2021
5,928 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم زندانیان 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی زندانیان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Prisoners | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: جنایی , درام , معمایی

 زمان : 153 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.19 گیگابایت + 1.22 گیگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Denis Villeneuve

هنرمندان : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زندانیان وقتی دختر كلر و دوستش گم شدند ، او به عنوان پلیس پیگردهای مختلفی را دنبال می كند و فشار را افزایش می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

16 می 2021
427 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماموریت مخفی Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم ماموریت مخفی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماموریت مخفی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Homefront | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: اکشن، جنایی، هیجان انگیز

  زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 800 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gary Fleder

هنرمندان : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ماموریت مخفی فیلم درباره یک مامور سابق سازمان DEA است که به همراه خانواده اش به یک محله آرام نقل مکان می کنند اما بزودی با یک باند مواد مخدر درگیر می شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم White House Down 2013 دوبله فارسی

23 نوامبر 2020
5,625 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم سقوط کاخ سفید White House Down 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم سقوط کاخ سفید 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم White House Down 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی سقوط کاخ سفید با کیفیت BluRay

نام فیلم: White House Down | امتیاز: 6.4 از 10 | موضوع: اکشن ، درام ، هیجان انگیز

 زمان : 131 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.8 گیگابایت + 1 گیگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Roland Emmerich

هنرمندان : Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی سقوط کاخ سفید در جریان ملاقات یک پلیس پارلمان به همراه دخترش از کاخ سفید، توطئه و حمله ای به کاخ سفید شکل می‌گیرد و حال این پلیس دست به هر کاری میزند تا بتواند جان دخترش و رئیس جمهور آمریکا را نجات دهد و در عین حال از آمریکا و ایران در برابر حملات اتمی محافظت کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم The White Storm 2013

7 اکتبر 2020
4,420 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم طوفان سفید The White Storm 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم طوفان سفید 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The White Storm 2013

دانلود رایگان فیلم خارجی طوفان سفید با کیفیت BluRay

نام فیلم: The White Storm | امتیاز: 6.6 از 10 | موضوع: اکشن , جنایی . هیجان انگیز

 زمان : 140 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.9 گیگابایت + 1.1 گیگابایت | کشور : هنگ کنگ

کارگردان : Benny Chan

هنرمندان : Ching Wan Lau, Louis Koo, Nick Cheung

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی طوفان سفید در عملیات خطرناکی که در هنگ کنگ بر علیه گروهی از مافیای مواد مخدر انجام میشود تمام دوستان و گروه یا بازرس حرفه ای کشته میشوند و …
(بیشتر…)

دانلود فیلم The Last Stand 2013 دوبله فارسی

3 سپتامبر 2020
4,318 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم آخرین مقاومت The Last Stand 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم آخرین مقاومت 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم The Last Stand 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی آخرین مقاومت با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Last Stand | امتیاز: 6.3 از 10 | موضوع: اکشن ، هیجان انگیز

 زمان : 107 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.5 گیگابایت 850 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Jee-woon Kim

هنرمندان : Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی آخرین مقاومت رئیسِ یکی از بزرگترین باندهای قاچاق موادمُخدر از دادگاه فرار می کند و با گروهی از افرادش راهی مرز مکزیک می شوند، اما در مسیرشان، روستایی کوچک با کلانتری میانسال (آرنولد شوارتزنگر) و همکاران بی‌تجربه و دست‌وپا چلفتی‌اش قرار دارد که …
(بیشتر…)

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی

18 جولای 2020
4,540 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم تبعیض Elysium 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم Elysium 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی تبعیض – Elysium دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: تبعیض – Elysium | موضوع: اکشن، درام، علمی تخیلی | محصول: 2013 | کشور : آمریکا

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.7 گیگابایت + 910 مگابایت + 453 مگابایت | امتیاز: 6.6 از 10 | زمان : 01:49:35 دقیقه

کارگردان: Neill Blomkamp

هنرمندان : Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی در سال 2154 در حالی افراد ثروتمند درون ایستگاه فضایی به نام بهشت زندگی میکنند افراد فقیر بر روی زمین که تنها ویرانه ای از ان باقیمانده است زندگی میکنند در ابین فردی به نام مکس ماموریتی را شروع میکند که ممکن است برابری را میان انسان ها برقرار کند….

(بیشتر…)