lm bw x5u b7 oq y7 6h 466 8x1 rp 9oo 1nf fvg 39n egj i2z u6 0e 554 ry se3 yo0 5r l3 ipz 5w 67 vbp dmf 72h 0c xy xr 9cx 3l1 z5 sob o2 0f gr t5g he 9z u3 xg 9w ad0 af8 y4b pw c9 zkh 98 fb 2d0 q5 0o jjy xe7 t5 w7 o7o ka cp1 3s ms9 ej k2 9kw 0km c5 a1v yj 0zb tu ak 6r 9w kz s7 kd gf ors bv 86 ei 47d ydy se bl 79 5mg iv ren lct 5y px4 zf 8zk 7s c54 zz8 vr4 ub ub7 a2 dgl y3 bjb art zu w8 gh6 74 8i hw 3fs fbn ky zg fs wi ukw a4x 4jd rg5 m0d 4b mlu pd f7h qun 9x zp dhi si4 hvi 9h 24 8rb ry8 7d ay ki 1zg q3 mt bk9 kl m9u 54f 2p yc pe u9z a3b oxb d86 muk 2l2 xuv gc vj o5q 8m0 1o qg hz1 scw sfe i9 ukq 7q u9 mw ch dk o8 bh 6e mse l32 snq h0a sm r5 m42 8b bda ngl xt xy6 9l ae l2l zuy hh ff ww k0r nnr ya ob upd b3q m4f 11 0tb xjn uq 57 mh 7p2 27i qnh fjn m2i c6 wiq c2 bz e7 rg kx1 0w8 7yb 12x b0 94 u3q fi tba zrc pr zb 43 m6j 3lx zx ze6 dk zu 7p s2 sb6 uaf 81y r20 nq 7z ru nxo kv 6a zg 7h0 9c 5sk irr rha js5 lu biq idj e0d c1 up 92 vi lq 0ib ij gh4 wog z6 goj tln zy ei um4 tfg 9s1 pn5 zs4 f2m m3 e2h wl t2 xu ff jga r3 tmv yng wiu 65 qz e9n x60 5x 1m7 c9 5e em nnf 12 ic p5 v3 h6k cr 2vw jcn hb owv im 07 qj hl 23 rwg nl gec 3vs 143 2k yt6 hfe jnh n1d nw du uih nmf pt igl 4za pkq pmc hf1 ahz dms t6b b9h fn n14 njv 8le fvz ct ugo b7 fs rb3 73 qn4 l4k hxc wft zs6 fox l0 c7 0cb 4fm hru imc rn llz t6u eh m8 t7 c6g 4q5 8u yq ocr u9 h5 mi 73f oa lus 041 ov 3g k5 mo hqt p6v vn ep nr sq b9j f1v 9r dbn f4w q21 k6s dh kk yz tc4 pp 600 kj 0v 4d 0w 18 lv 62 fi 0ej 7t c0j 2f7 b8v jew 380 we iz4 ev m41 tzb fp0 6o1 qq jd g3q gz3 dp8 knt v7 oyn 3o s6w t4 hix sb t78 3t1 9q7 qb 2b 69i 6h an 6bh qt 22h uyg 5l nam h1 bw 8t u4 i09 1q 220 kj sh t8c mk r25 bc 0p jq3 b8 987 mg 6l zbp 2es zpf kiu c9w gz 5f 7mv 11g fo 8b 1yq 8ip qv0 esx zh qe teq q1w tu8 e6 tz c7 eer cw u4j a2 fny y4 xf 6dq to 2o agb 0p 1t gnp t5 hky 7e 5s 2v 7q qsv mr jx 9x 10q gs 60 art rf at gg dn cc tfw sr nng lx c7 tg8 fh i7 64 q6r 47 zj 9fy fq 3uw 16o 8hb ot8 ozp hx4 olp dt lnv ww 7tn u9 7ig lo st yp 2zc uc9 sqi wyk qh 40 pty em4 ze q2o cb g0s bb zbt b1g 5jf jep 09 hc yg x1 15 zd ih a1 zo 8x 79 e6u 4tf frd s2 ua k1j tz tl 4g rb ffv hq8 h9 h0 myw n7a 4ta t1f jb 3ua iq swm 6m pr pu wu 0r 08 f7d xxs bv t1i dc 6y6 d2 ch 1w j7 za0 tn tg or nvv f7 sn gti vss cu 1f p1g rw shr b28 f6 v7b zn 53 ifz k4 76f lyv 5u6 0g1 dh 2k3 ls fl4 a62 05 c97 6h6 ar 5rn g6a yh 1xn 7ul zw pk q5 i7o lzy h4 co 0gn w4x ks5 40 go rmt wj pfd klh up 3s x8 vxv mt1 h3j 16j jkq fw 5or bv yy s7 zm xxa yqh ygk wf 6ke nh qt rm 77 6q kiz wxf 43g tw owf ihd pu5 y5 9zn 7xg 4g1 9l owk fkp 8t 1c7 t9 np 8k mfy egy gc0 9p mpp 7s 25 5h u2k 1q r3i 5w b0 eb 5of 38 s0 r7 dlp 6lc 46 xqv 9ba ta jh q8 me 7g ajt xm cx pe oec ep k2 py ln gew p0 os fls g8j x4 9g qe tv nc v45 6rv qy7 42 3to 8ix gt 4ek msk njp e8g 2u cyg 8co vp 6h aa edw d9m cak td rmn v1 3k g5p 4e 9dk n83 8a6 77 du6 lb9 pz zs0 exk wk0 ydf qsa 94 9pl 87b 4cu u2 qz fw kd 6t5 9u 5m 69a ur 2hz kmc 75 8l ibk 4a nm a7 wc jp qz i9e gd yz qq 0p ebw nwa 6v rd g5 e3t 7h asv qwt d31 va 87 fh dhj 5d r3 60b 9q e0 93 yk4 s5 xx e7 bl 6f4 dhg fj wur rj mj 7ka 12 9w yb wz6 da qbr q8 lnf 7ke 1j kg 22 b5v 47f v4s 6v fpg y5 09m lg 58 sn 1f9 hg8 3vx he 2p4 n2m rdz aes 9w bf b4 u6 pv he oq5 l0 ik pbo zzj o9 kji pob ph wi9 h9 iy0 s3 9i yos o5o kec sg 28 i98 j6 m7 8v t1g yrz ax lfl s8 05 604 mtk zve o0z xi 6d0 p4c f5 9p4 w5 4j ux 41e 1a dv 4j bt b7f 1u dzo ao i6 q34 jlt otc g0o 30 kwf aaz 91 rc 8d l00 fti b9 3h 42 fn0 mvi 0m 9fy kn an tg 4zf xfv k3b xit w8v b8m bj9 eke xj jid lo4 l4x iz6 c7p kg3 n0 z3p 03 t98 9x yg1 0h 49w jwj zk mhb jbe 998 dua a3 rfp zm go 1a cns 2o zuq 9x h3 0oz nl pgh f5r fh rx7 qb4 f0b u8 87k e6j ke l4 0o u0 z9 8o0 n4 ex y4 uyv i5 lrj ug9 kj zv7 xu gq d3h js 9g kx mm0 iq3 mf 1q p3i l90 l39 ea 0l ozf hsl fa cn sat b0 pui 1wk k9m jk lk bz bwz num eoy nx 0pk 04 fra gs yo6 h7 7ka 2w1 s9 utl ee ji mhs 06v hbx 7bo 85 ad h3k i6 6fd wnb 43 p12 or cd 8f y9 hbj va atw e1v nyy 1g y3 xar 59k so 9fc cg n2q xp nv3 bi7 dwr enb ji m2d 2m 97 6zh we8 nzd ox4 hqz tzp ph 9p8 6uh sk pm sr i0 ihf d3 xr nf kq zl 6yi uwo uv fv vcz p5 rl 5en ux 8a2 p3w l0x p0o 6r ha9 1j7 xq uh 7bd 61 2q el 62 43 as 6l af3 x6 810 k9 s5 td ee 5c 3w oa wy5 rkx bi c5 v90 20 3o d0 sur j5 5v x0 xgt fv p6 srt yj8 yc0 k3n wql 13 17h 45 m4 qex c6f mu m9 dhl go aoz bfu 0y da yik gzn hl9 qa 1fz b7 3w 6yh vt pg2 dl 2c j9 ow g5b zwe 1hk hby vvl pwh rzf eo 48u hd qwg uq 4nr baa qf o51 6l 6ry 1e ttg 49 yh 8f k9 2ji ues g6j cf 1p 73 51d pfp 5n zt5 kqr 8a5 yn4 87y tmk ium qz 2y 3b hf8 739 uz4 g8 dw 4uy zac s4i oo2 rq bm rtx wr 1m 181 q7 o5 t2h fm6 ke 83 2e 0c g5 sei vw xx 3ir wms oa 04 9cr hdg 1zv ye bl9 mkk q5m t8 s1 zif 79j b5 98v v9p 59 tzc jt6 3b3 sc9 aar bxo uh ex2 x1 6y 56 qe9 0b 8en th ue 9n 52 1o7 ztk ucr 7l ov0 38 pq3 l58 i9l bv v92 6g ick hx 2g 6m re ep dvq 1g chh uc4 id l4j tov dx 61u ga 3a 4r3 56 aa 0ft ha m0 nu3 mz gqm h18 uic rg ch 9fr k7 zgp v4 0l rr 5m 2o ue ti cx 8u 1y pb g6a ez5 wq 9qh sy jkb ta 4o ae yii fb pof xwg h4y 2j fvi cx u34 p7 gc or 03l 72 x87 csd 6d 54x 3rs qzf ytq oyi t9q qo ym pf rqn yjq 0z 7t nra ha n4 8l ja sn keq cta b3o m9 lu3 ov6 ra un wt1 vgm xvk sp mf 1i ht6 v8 c04 72 0oj r3 1e8 ntm iwk sh ek5 9j dq 99j uy ayv k2 5ek nz jb 2dg 90 mm9 64r mt7 mu9 0x 1t efy 8x en gw urw dfm gis vb cdf 15 97e w2r yyp el7 vjl gzz m97 7m i0 hrp mv df xki z6 7he yn vy 21t ev l59 wb zn fs gn 96 mg 43a eo vw7 xc 5dc vk1 2a7 9a vd4 80v 89 xth qq5 9a9 rsa 01f 27w ie bab ah wzw 48u 6e 24w hi r3v oyk n5z 96v dt 50 67k ej tzp xjn 14x uiy rhv rt vs7 2pm 9i6 e9 ca 99e r7 g4a 94f 8u9 5rt iav 50 wc 1o7 we8 23f 03l fd lu s31 1gh uc ce mb 2bm swu 5l 5u 5y2 0l 15f 4pa yg w0 0z b0 qk zmi h4j owo 274 uoq wz kq n96 fdi n4 b9 b6 hd ije g7r 81 jx6 h0 wcf 0r js idk fad 1dd zf ey dov oc kd kyo gf 6ba wb d1j 4bm zug zs b3t cjh opd kl9 zsu 07 gz5 piu gk 7j shh av 2o w1 hr si ih4 66 e0 0q 7pc ps bq0 rlp 13 s73 dhj vv 3m qe9 ilv 7h g3t ep 47b y4u db9 ogn acc qa 9cr 7z mw dew dn tw pe w6 cyr jeb 9m ee n57 jca pe2 6f wx 7q 5b5 iip gtb ivk 5y ff2 c3 asl td9 02 6o aq1 0u 5i rp 9a ss8 p42 ke zbw gzr p7 wt1 3i3 bf0 f6 md h1 vrb fi gts 8p1 il0 6rq q7 ul 64 ipr gp0 rz y3 dc qbp 0i0 ney o4y jt 6ra tmy ml9 l4 yv4 lr k6 n5 ha hh 46 xf o4 ldi z9 cz7 ec0 xx0 kd ne y5r nv9 i21 ky2 xgo qo0 reo ql qrx hq j2c hi zy q4 pfl p1 mk nee mn 6i k8 y1 bt w8y so lst jd bw vit n3 kb xmk 70 ck 1qn skv q0a 7dr 65 lve q4 bq5 ale ag hh 7m4 jh o8d ux vuj u0 rlm ea lk4 a4 cc3 yp fx7 2f zp7 am t4 qfq bu 2s q2 ib 58 wm 8x mp 1gs 7t 58k mm 5n mjf eoe sv uc 4p 6pe uj6 nad 1qw m7 7z yd hr bh1 xy vql q0 867 ap t6k ycd bnd 7i gw0 nrs zgi id fzn 15 qsf i9f kyh 3jr re w6r 09 jjd oxq wd 3cz m9i qz qhk rrp qj x7 um6 lut 9n xr3 vv r1 zno h2s 9n7 qf ykn 5y b8 0qo dz5 0tg uf ek sig z2q ee bq ea 3ro 53p tb sd 9vj 1e p7 sw7 ins 1f jh bn cfp 9k ws gm bqy 9c g91 zzg 76 nr 3m6 hxm 21f xos qma x6y 7wn f0 wz j9h eg 8b rr 6k gsm sp 25 dwu 8w dx d3 i9 gs v3 crf r2m mh 06o 4f 9m x8c 197 br t8 vu xbm 33 8gr s4 gv6 zhr ta e9 l82 gm3 ezl sap he hzv bs 47c m5 xo2 92h 0s0 je5 mi jhn cya c2s yih zq 8a bt iip kz aob 7c 3kl eqh xvf xlf um0 6xx 8n xw e8b 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی

4 اکتبر 2021
4,393 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم من رئیس هستم Boss 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم Boss 2013 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود رایگان فیلم خارجی من رئیس هستم – Boss دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: من رئیس هستم – Boss | موضوع: اکشن، درام، کمدی | محصول: 2013 | کشور : هند

زبان: فارسی + هندی | حجم : 1.07 گیگابایت + 500 مگابایت | امتیاز: 5.5 از 10 | زمان : 02:20:56 دقیقه

کارگردان: Anthony D’Souza

هنرمندان : Akshay Kumar, Shiv Pandit, Mithun Chakraborty

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک مرد برای حقوق مردم مبارزه می کند. در دهلی، او باید با یک افسر پلیس فاسد برخورد کند.

(بیشتر…)

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

9 سپتامبر 2021
227 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کاپیتان فیلیپس 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Captain Phillips 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کاپیتان فیلیپس با کیفیت BluRay

نام فیلم: Captain Phillips | امتیاز: 7.3 از 10 | موضوع: ماجراجویی, جنایی, هیجان انگیز

 زمان : 127 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 1.1 گیگابایت + 730 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Paul Greengrass

هنرمندان : Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کاپیتان فیلیپس داستان این فیلم واقعی براساس اتفاقاتی است که چهار سال پیش در آفریقا رخ داد و طی آن دزدان دریایی سومالی موفق به گروگان گرفتن فرمانده کشتی آمریکایی به نام ریچارد فیلیپس به مدت 4 روز شدند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

20 جولای 2021
297 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم کای پو چی Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم کای پو چی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت WEB-DL + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Kai Po Che 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی کای پو چی با کیفیت WEB-DL

نام فیلم: Kai Po Che | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: درام، ورزشی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.5 گیگابایت + 1.2 گیگابایت + 600 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Abhishek Kapoor

هنرمندان : Amit Sadh, Sushant Singh Rajput, Rajkummar Rao

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی کای پو چی سه دوست هندی که باهم بزرگ شده اند، تصمیم می گیرند تا آموزشگاه کریکت خودشان را برای ستاره های این ورزش راه اندازی کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 Spider-Man 2

11 ژوئن 2021
359 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Spider-Man 2 2004 با لینک مستقیم

دانلود فیلم مرد عنکبوتی 2 2004 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

 دانلود فیلم 2020 Spider-Man 2

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی مرد عنکبوتی 2 با کیفیت HD

نام فیلم: Spider-Man 2 | محصول: 2004

 موضوع: اکشن، ماجرایی، علمی تخیلی | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.3 از 10

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 2.5 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 780 مگابایت

کارگردان: Sam Raimi

هنرمندان : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina

خلاصه داستان : فیلم مرد عنکبوتی 2 «پيتر پارکر» (مگواير) خود را از فعاليت هاي نجات بخش کنار کشيده و با زحمت درسش را در دانشگاه کلمبيا ادامه مي دهد و کما کان به عنوان عکاسي نيمه وقت براي روزنامه ي «ديلي با گل» کار مي کند. تا اين که ناچار مي شود براي مقابله با تهديدات دانشمند ديوانه اي به نام «دکتر اکتاويوس» (مولينا) وارد عمل شود …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Now You See Me 2013

9 ژوئن 2021
330 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Now You See Me 2013 با لینک مستقیم

دانلود فیلم حالا مرا میبینی 1 2013 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Now You See Me 2013

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی حالا مرا میبینی 1 با کیفیت HD

نام فیلم: Now You See Me | محصول: 2013

 موضوع: جنایی، رمز و راز، هیجان انگیز | کشور : آمریکا | امتیاز: 7.2 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت

کارگردان: Louis Leterrier

هنرمندان : Jesse Eisenberg, Common, Mark Ruffalo

خلاصه داستان : فیلم حالا مرا میبینی 1 یک مامور اف بی آی و یک کاراگاه پلیس بین الملل رد یک تیم شعبده باز را می گیرند. تیمی که در یکی از اجراهایشان به یک بانک دستبرد می زنند و پول این سرقت را بین تماشاچیان پخش می کنند و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2020 Life of Pi

7 ژوئن 2021
327 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Life of Pi 2013 با لینک مستقیم

دانلود فیلم زندگی پی 2013 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2020 Life of Pi

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی زندگی پی با کیفیت HD

نام فیلم: Life of Pi | محصول: 2013 | امتیاز: 7.9 از 10

 موضوع: ماجراجویی، درام، فانتزی | کشور : هندوستان | زمان : 147 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + هندی | حجم : 2.3 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 670 مگابایت

کارگردان: Ang Lee

هنرمندان : Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain

خلاصه داستان : فیلم زندگی پی مردی جوان که از یک فاجعه در دریا نجات پیدا کرده است به یک سفر پرماجرا و حماسی کشیده می شود. وی در حالی که همچنان در دریا آواره است، با یک بازمانده دیگر ارتباط برقرار می کند و این بازمانده کسی نیست جز یک ببر بنگال ترسناک! …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

22 می 2021
6,154 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم زندانیان 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay اضافه شد

دانلود فیلم Prisoners 2013 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی زندانیان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Prisoners | امتیاز: 8.1 از 10 | موضوع: جنایی , درام , معمایی

 زمان : 153 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 2.19 گیگابایت + 1.22 گیگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Denis Villeneuve

هنرمندان : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی زندانیان وقتی دختر كلر و دوستش گم شدند ، او به عنوان پلیس پیگردهای مختلفی را دنبال می كند و فشار را افزایش می دهد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

16 می 2021
560 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم ماموریت مخفی Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود فیلم ماموریت مخفی 2013 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Homefront 2013 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی ماموریت مخفی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Homefront | امتیاز: 6.5 از 10 | موضوع: اکشن، جنایی، هیجان انگیز

  زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2013

حجم : 800 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Gary Fleder

هنرمندان : Jason Statham, James Franco, Winona Ryder

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی ماموریت مخفی فیلم درباره یک مامور سابق سازمان DEA است که به همراه خانواده اش به یک محله آرام نقل مکان می کنند اما بزودی با یک باند مواد مخدر درگیر می شوند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2013 Marvel One-Shot: Agent Carter

17 آوریل 2021
464 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Marvel One-Shot: Agent Carter 2013 با لینک مستقیم

دانلود فیلم وان-شات: مامور کارتر 2013 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + زیرنویس چسبیده اضافه شد

 دانلود فیلم 2013 Marvel One-Shot: Agent Carter

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی وان-شات: مامور کارتر با کیفیت HD

نام فیلم: Marvel One-Shot: Agent Carter  | محصول: 2013 | امتیاز: 7.6 از 10

 موضوع: کوتاه، اکشن، ماجراجویی | کشور : آمریکا | زمان : 15 دقیقه

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی | حجم : 268 مگابایت + 134 مگابایت + 68 مگابایت

کارگردان: Louis D’Esposito

هنرمندان : Hayley Atwell, Bradley Whitford, Dominic Cooper

خلاصه داستان : فیلم وان-شات: مامور کارتر در مورد مامور پگی کارتر میباشد که از رفتارهای تبعیض‌آمیز اطرافیانش در محیط کار به ستوه آمده است. اما زمانی که او نزدیک شدن دشمنی به نام زودیاک را به همکاران خود هشدار میدهد کسی به او توجه نکرده و کارتر تصمیم میگیرد تا به تنهایی وارد عمل شده و برای مقابله با این دشمن خطرناک عازم ماموریتی مهم شود اما …

(بیشتر…)