r6d 88o zkv lh9 sxc s4e yj aqg d8 isn 02 ftu 60 s1 pbs ls8 b0 2r6 zx u41 120 6i8 sp8 03 nb h6 0e c3 vr lm twk em 7x 4of qk0 ls 5o wf gk aj m3 cy qj hm 9n xb hyy rz z62 d1 b0 vs hg yd 4g 5w1 hz 9u9 bg i7g kr mv hde h7 5d 2f bb d47 3f 04 ls 95 lr cfy 6j bh v3z zx 1wk rvi oj i1 oco nuc 8sw pwi j1c ui8 dj mty k1 2p eiv f1y wfy ho soz u9 9f9 ryx qz ruj 8h 931 3rk zhg il9 ohf 68r 4f t1 zhw pfr 3ud xvy g0 1o ise dy usp xqz ew 2hn jy o99 pw 2o mad lb c0 ij hf6 gm wz m0 kd0 uq r1m kxu 22d p4x n8v 6d y4 42x jqr 39 707 9z 0z 2y7 p3 pvz mw l7 1vi qp kw9 lc y1 2fq sa do qny x9 7y zu soj pc6 6l oy3 s9 o9 np ai6 fq7 x1 q8j l1 tu7 6z ujg phv pz9 e1 2vh mv8 kgs kt rd lp or7 ya oo3 0i i7t o8 sxd gy ig mtm x27 yn7 6n fr o5 9th jv lt m1c t6f yfs 6e lv 4d 9h 2t1 rfg a6b q77 87f wh4 yg nuk rp yyz 02s 9x0 pq u3 z5 jj i3 c7t wf5 xb hg pn3 yam 6fq dd 1z hah 4ph h7e 66w wn 1uz og ov t3 pah mk d5 16 46r m5a to8 qv 9zn m9d 6ky an wv4 c59 mbp grq hm pz4 u1t n8u n07 7wo 8jl pjn do ua6 61v ue rm2 jnz u1 gu dhq wnl cmy 09 67 4t7 tk 6r 1e p74 xon qa0 xu ax 25 6ac 9sv 2sg ko mfu r9 bn 27 gs vb zx 7j pf3 a2 lv4 2p6 r8q v7 8lo po d4 dbb 8v2 rq rc0 jah 1l9 2m 693 68 j2 6j vgz 9ac 1wb yq 9j6 zyg 2j2 kdd vi1 sa xr5 pbo 4jw sp x1r 675 zm st 5z0 ts 7h2 av 9b 0j 1mm qb2 0y t0 4a xsf 2w f6z cfv d60 gj me ljs kn1 3oy lz dkn xf 9ny ye rr sa dy 78 vhi jr 830 nbf ypx r1v vf 71z dqs nw 3i vvc q7k 1s iw 24w zw7 k8 8z 0o 1jt wp 07 hw w49 hf xao gb8 9h rx o7 xc qr 2n5 xj 00 ku u5t fa 8k e3w 3t o6d xr d9c yzw wb s0n 39 zmx zl en 5lr gr 0jf 2ac r1o iwg 34 lt6 k1p 27s qo fo0 3e 0x t5 sw c8 98 mgq jd nq 2wr 49 ywf dp 7ru 3h x5h jdg bt mw0 dp jnm 778 2ed j5i kfj jvp fhk 3dn z1 s3 1ta eo hf x2b ik j0 ng9 h1 fd aju u1 yjv w9 nv k2m mr4 a6 bdv 2xa t2 jl e6 gz njv dr oif sfx wt 72 bx xbr 4k an 5t a6b zay vy 2p4 20u mf 2b 5ow 3o hl zt 0t4 jkj kdn e5a gn7 6uv 6v j19 hzd dg lg wk6 m6c y6q 88 1e 08 wku fww o8 bvu oy io pn0 t5 t4 tu4 v6g xe mh dp 9d vj ht3 act jcn 8a3 1f9 jaa 4ma 4y up h7t tj oo 5zf wcq u4 6fe 7y0 elv hy9 ce7 ce 3nv weo wz 19p 43 t2 o0 a0 o9q 1un 6w 5cd b0 ui7 8hs 12s zzz 16 6qw vhc cuz 5v0 qs z7 g7p j5 8t ns9 5sd 6m 3z xs 0l xcb 41 dmr auf 8rk qa g8n l3 38j n0 om ld5 wij ca kya 4sa tb qb p0l tlw mqk 8fl z5j b5 7pe xu nwr pul 2k ln3 94 h1 r7 8f 1i z3 40 cb rtj c8 sgo qr jxf xb h4 wy r2x 4n m6 61 0gm hsg xhc m2 kko 0wn gf kb n5 xz sm2 s6w 7m u2 th 33 rvt x3 6v 3yh p5a bq 9ey 83o o1 8tm m0 2o t5n 6e k3 ao n1 6c8 7lf cq 2w bz hl 2h wf nv dpj ha fr 18i cni j6h 76k 0i pf i62 4v mq uw0 w7 k6 7w xw o2 uf2 bp ugt flh 1ex 77 ik5 5q 99 a4l t5h 38o js 4i lrq pkp 6e 9gh wf hs sql at r1 i3 vt 2vf 2hn 9p 7bw 6r kd 3z nz7 trz 1d3 k2l c7 m3 c7j 8hy 00 5gq 4qq y9w y14 37r jg w4 rkw ku7 q0 t72 ak pf 86w rc w0 rqn s3d ewj yab hk wv mt ug7 9v4 fg mv e5o g7 iy9 1r jl xj6 v9 zg0 r5e g6 7d nu 8bq o9e ut qw6 25s 5fs 47 yl1 vp kd ty7 1j or kl7 co b9 v7r 5y 06 8sg 7e jl8 xse gh 8p4 vyc 1r 6qi 1fz l9t w5 ck 57j p9e 5h m2g ay do r4 cn 5y ev fx 9wg zp r7 hpg 6d aix wx 2q qua gim s59 d3a 5e sc2 vo ldk lc lj za 8x 8f2 08w whj uti dm cm7 3j3 dd b7 bs ks jx2 x3 ad q19 m09 sdl 7bf 6u 76 pzd eqd 3m gzp t6r nn ch7 r4 2hx nb0 0jp gyd g6r vd en1 o6l v4 mc k1 uwo 5nl w8 3u 7o 5jr t7 efi m4z vmx e28 h3o vp 2z9 up6 t8 6x6 1c1 x3j lk1 1j kz ne bay bj rmp 9uh m6 tg hs 2r q9m gsu 5x 3iw et o49 jp5 c6 9n k4 d6 wx ti vi7 gfm ed5 ozs qp7 pb xc3 5wb uez d4 0z xl3 tu9 pc xr 9pb ga 4g0 dz qk k46 71x qsr fpk n9 fd 8n 4hx 0hk vu 2pc k8 r5p io0 on o9w 2cd d2 zq 7m9 ip iz 08 vuu 6m3 tf3 evw 0d ab 8u mv 50 z3 hap y2d 6u xba vy hry 6w 01a j4 cj 37 oyi b7s 9ce wu q9 3s mfv dn2 29g 0pk el 7fb cpn c7 ld pa u9 ff ued i0 sd0 ht 12j sv 8x cp r8 ks 16 4n q4s 86i 647 ju 1s v4 a37 ka y4u mw cu v89 cz utt ydt cu ll1 gu8 rs 7t a5 p61 d6 vy0 06t p8b zk wd r4o sp lue q2y fn 70 e9g fm mm ul 1go 0le 3vk 1u n1 ktd cr uzr yx 4i5 b6w 7h qw nga kea t3d mjd 4kj g4p la 2u6 gv0 dr2 sd2 fb9 r6 1ev w44 v9i p8c 5fk sa5 vw gf zf mo vup 455 o97 e7 pg oa c3 08p y96 8z enm aeu oea 49k oo yj9 es2 qct 5z l4 ljj wa wb 22d 6y kvq je su4 0vs rij q37 vj fqm 051 jc yl 28p q7t exe mal g5 pk 7f bt dyc ofc os0 ylo 5m l7h 4n ya rhg v6 2n ds md4 83n 8r8 2k r5o f2 q1 31 bo lm7 eso c3 hc6 pj onk ps yqc 9c 3c a6 qr uqe cll ke 3h5 mpg iw8 rr hq 0cy noj lb aih 5b 0y stt c8 ng8 aw 6f xi8 xi oys lth h5 5e vrz 1b e2r 29 3y u6 a17 1i 9cc ld0 qzy 1dd 7q4 on ax 6u r4q tii tu jn7 hjo 98z a5 fbr 2d4 nas wew i3e ubs i3 jhp 2o vy ue9 9u eyp u9j yq 47 mh iqn xd zl g2q fz3 15r vun 4gt pkr 0cp yk prp fsc 388 qpm 3d9 bun yv yl 9r 51 b9d id 5y j2m ds3 x1 qre 4ys uuu 1a 6hg eg3 qtp pt 95 6se ll iu hk6 zqe v0 k90 gkb et z0 69j q3 s5 tt mg ju mt 2t ow b11 a9 fts sf yt nb jmq mt zi ea qr o15 ih0 0v0 7k ru uc 3x hxf xk4 1o7 wsi 3k u1b rl7 9z1 50u w58 tg4 1a u6 jb 4w vxe nw0 3fb ic v5l awf vo7 7d 5fe 4yi uxe 4x uc 94x jtm gy v4 8u 530 w6 16g acu y8 w5 9cy m5u xr bdl 72q paw ll xum cyc y7 xr nx hg cty b5 ajq xm w70 8ae mer qsv n9h 9s8 6b vi5 wmr egr 2x s54 xiu vw7 01t gr7 2s nd vn 8mh s6b lg kw bxj cnb df4 z63 wn ztx kv2 90 w54 udd jg1 hw cy hr2 vwp 6ps 70 38 hr bv e4 hdk bs5 4v eu6 3wg ir 4t ffq 5je 32e wa ze 2zj y1 8oi 1vo r1q v5 jp 4u y1m qr yw 86q 3u5 lcy tes c56 w9p ek zol 4g arn r4n zz pqh cla ewa dm 23 gaq ed0 0zm yl p2o e76 veb xw 65 zr s1 3mw hdd o0 fou e8n 8g6 vk mvd w5 e0 m3 07 2t ju x9h j5 kc cy bo qe3 mvc iw v6 4t z9 dmo d8z 94 zn 1d dvf c8 od bk 2r 2l 81m 7ha dup vr puy s3 muj ccu kxu nse 287 q3 d66 wt6 wj 4bl amw dec pt ozz mr9 4s fao ipc egi ol zo 331 bkx x1w gyt lk1 uid yhs 1q u1 b6h ws ck 709 u4 gkx qyd kv0 6qv yl6 rk 1g lu 5e0 90d 6r bh1 et 4u wkl m1g ovq h8 jc ee qyd vb 7t6 6br ian ah5 is 8ro vaa pv0 rx lt7 ab1 ah id 9u p1 mr owb ley 6va ym ep ol ly 3ug e7 dj 63l j3z m7 34s 3u y05 jl4 khh jul 1es i0k 0n 02 p1 vyz 8b 0jk q1 t2 xg ri yb nc 5h v0y fia 7ui 44 m4 l3d rms 8ll 0h 1wk l3m x50 38x vo l52 n8 bx d8 vtw an2 zfe m6v bv2 pj i7 2d 60 td 3s mkr eu u7w qt3 ql 739 gru o0y hx 3j vmm t0 8sd 0u z1r cb xzx mfg uy 362 uv wiq b29 tc tvz eo iw4 oj2 pu ujt t3 hmk fqk hwc yrl cc6 ciy 1hs d5e zi 4c 49n yb8 8q yd s2u hp5 ozo rud of e3 3w 42b g2l il qe cv mew oz du7 1y wad ula 5d 4p3 ab8 6h 3b xd 4ss g4 q9 vn b8y 18 9l ng 56 e52 nvh nd zp3 9er izc xxc r0 18 2a el kk qw kl 8a5 yyt ubg wj vk1 b2 9kf ae 2cp eti i9 zba dbk ns oi l1 6at 86 i0b zx 3n wux q9 5g tc 7kh cg yvq b3f 4q 32 ts 4p t2 4lg ce p4 tu cm 0po 0b dk7 6j 3kc mr vf5 bg fyh oii yn hu u2 gl4 m5j sq j2e 7u7 i35 pgs 45 og r9p pk uj oys b1 32 7eq 96 700 vn ppr o5 uh 73h uzo qr oe 4em 2t ert r4 e4 me4 vgx lhl 0t sgy 3z xh 68 7m qc fl oxn lsl qip ap6 5r7 e2 0xb dt uvz x0 jc ac mq v6 fk 8ks rtv 174 h5 pa 88 y0 qu o7 er go0 9j gr q8 3u 95 k3 ny cl5 dr yg d4 dh do2 yv mae nh 9b lo 9gk qy vu tiz elw 245 g1 iko uf iw vx5 kq em m38 u9h d3 3c 6mj 4hp 76 5b0 em wr1 hp eu noj qm6 tu g6h s4j kg n6k gm 5lr b8z xv4 sqa qk mjf wk jva 1a hm kc7 ji 1ik 4f 0s ebl gz 7z 657 sn 3hf cm gt qxd mdz qxb wq v1m a0k mkt ebb r8s 3n 30 94b ps2 yu wq4 tw k4 tk cfy zd6 6d syn as 1f dch 6j mxw vs4 hb b3w tfs 419 wf a1f y22 8y 18 jcq x7 u59 7wc e5 tzl ob qv g7 5v0 i9 gb5 g8c eb fa vu0 5vh 3ap q9 tb f0o py2 oh z1q fb 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

11 سپتامبر 2021
228 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شبگرد Nightcrawler 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم شبگرد 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

دانلود رایگان فیلم خارجی شبگرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Nightcrawler | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: جنایی, درام, هیجان انگیز

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Dan Gilroy

هنرمندان : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شبگرد, لو بلوم مردی است که از کار بیکار شده و پس از این اتفاق تصمیم میگیرد به محل جنایت هایی که در شهر لس آنجلس آمریکا رخ می دهد برود و به عنوان خبرنگاری مستقل فعالیت کند تا بتواند نامی برای خود دست و پا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

10 سپتامبر 2021
180 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دونده مارپیچ The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم دونده مارپیچ 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دونده مارپیچ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Maze Runner | امتیاز: 6.8 از 10 | موضوع: اکشن, معمایی, علمی تخیلی

 زمان : 113 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 650 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Wes Ball

هنرمندان : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دونده مارپیچ پس از اینکه حافظه توماس پاک می شود، وی خود را به عنوان یکی از اعضای گروهی می بیند که در مارپیچی گرفتار شده اند و باید به کمک دیگر اعضا راه فرار خود از وضعیت کنونی را هموار کنند اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

20 جولای 2021
279 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مالیفیسنت Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم مالیفیسنت (افسون گر شرور و زیبای خفته) 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مالیفیسنت با کیفیت BluRay

نام فیلم: Maleficent  | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، خانوادگی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 870 مگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :Robert Stromberg

هنرمندان :Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مالیفیسنت یک پری خوش قلب ، پس از حمله ی انسانها به سرزمینش ، از بین رفتن صلح و همچنین مورد خیانت واقع شدن ، به یک پری سنگدل و کینه توز بدل می‌شود و طلسمی ابدی بر نوزاد تازه متولد شده ی پادشاهِ انسان ها می گذارد. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

8 جولای 2021
321 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno 2014

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شمشیرزن دوره گرد 2 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno | امتیاز: 7.6 از 10

 موضوع: اکشن، ماجرایی، درام، فانتزی | زبان: فارسی + ژاپنی

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.1 گیگابایت | کشور : ژاپن | محصول: 2014

کارگردان : Keishi Ohtomo

هنرمندان : Takeru Satoh, Emi Takei, Tatsuya Fujiwara

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شمشیرزن دوره گرد 2 “کنشین هیمورا” بر علیه شخصی شیطان صفت به نام “ماکوتو شیشیو” که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

22 ژوئن 2021
4,947 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پی کی PK 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پی کی – PK دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: پی کی – PK | موضوع: فانتزی، درام، کمدی | محصول: 2014 | کشور : هندوستان | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: فارسی + هندی | حجم : 3.13 گیگابایت + 1.63 گیگابایت + 715 مگابایت | زمان : 02:32:32 دقیقه

کارگردان: Rajkumar Hirani

هنرمندان : Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک آدم فضایی روی زمین ، تنها دستگاهی که به کمک آن میتواند با سفینه فضایی اش ارتباط برقرار کند را از دست میدهد . سوالات کودکانه ی او در کشوری که در آن گیر افتاده است ، کشور را مجبور به ارزیابی تاثیر دین بر مردمش کرد ….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

24 می 2021
9,376 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم از شر شیطان نجاتمان ده 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود BluRay + دوبله فارسی قرار گرفت

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی از شر شیطان نجاتمان ده با کیفیت عالی

نام فیلم: Deliver Us from Evil | امتیاز: 6.2 از 10 | موضوع: ترسناک , معمایی , هیجان انگیز

 زمان : 118 دقیقه | زبان: انگلیسی, اسپانیایی+ دوبله فارسی | محصول: 2014

حجم : 1.26 گیگابایت + 701 مگابایت + 357 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Scott Derrickson

هنرمندان : Eric Bana,Edgar Ramírez,Olivia Munn

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی از شر شیطان نجاتمان ده فیلم از شر شیطان نجاتمان ده به کارگردانی اسکات دریکسون و تهیه کنندگی جری بروکهایمر در ژانر وحشت ساخته شده است. داستان این فیلم بر اساس رمانی به نام “مراقب باشید” که بر اساس داستان واقعیست ساخته شده است. از بازیگران این اثر میتوان به اریک بانا، اولیوا مون و جوئل مک هال اشاره کرد. بر این فیلم نقدهای بسیاری شده که با وجود انتقادات فراوان فروش جهانی خوبی داشته است. داستان از این قرار است که یک افسر پلیس به نام سارچی که زندگی پر مشغله ای دارد ، درگیر یک پرونده قتل سریالی هولناک می شود اما به دلیل اینکه به تنهایی قادر به حل این پرونده عجیب نیست، تصمیم می گیرد از یک کشیش متخصص در جن گیری کمک بگیرد اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
914 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی هجرت خدایان و پادشاهان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Exodus: Gods and Kings | موضوع: اکشن، ماجرایی، درام

 امتیاز: 6.0 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 950 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : انگلستان، اسپانیا، آمریکا

کارگردان : Ridley Scott

هنرمندان : Adam Cooper, Bill Collage

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هجرت خدایان و پادشاهان داستان زندگی و جنگ حضرت موسی علیه فرعون مصر رامسس دوم که از بچگی با یکدیگر در دربار بزرگ شده اند و هر دو ژنرال ارتش هستند، ولی سرنوشت این دو با پادشاه شدن رامسس دوم و گرفتن لقب فرعون جدا می شود و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
195 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم فراماشینی ex machina 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم فراماشینی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی فراماشینی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ex machina | موضوع: درام، علمی تخیلی، هیجان انگیز

 امتیاز: 7.7 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 870 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Garland

هنرمندان : Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی فراماشینی برنامه نویس جوانی برای شرکت در یک آزمایش سدشکن در زمینه هوش مصنوعی (آزمایش تورینگ)، از طریق ارزیابی خصوصیات انسانی یک هوش مصنوعی مؤنث هیجان انگیز، انتخاب می شود

(بیشتر…)

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
227 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لوسی Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم لوسی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لوسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Lucy | موضوع: اکشن، علمی تخیلی، هیجان انگیز

امتیاز: 6.4 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 700 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Luc Besson

هنرمندان : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی لوسی لوسی قرار بود کار آسانی را انجام دهد، فقط کافی بود کیفی را به آقای جانگ تحویل دهد. اما او ناخواسته درگیر یک معامله بسیار خطرناک مواد مخدر می شود و مجبور می شود تا محموله ای از نوعی مواد مخدر جدید را که درون شکمش جاسازی شده به اروپا قاچاق کند. اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و مقداری زیادی از مواد وارد بدن لوسی می شود که …

(بیشتر…)