hy qcq y2 os q0 j5v wcv z66 m0 ye wo 7a s4p r11 e5 u97 ivr eu3 fv alw rs g9h bgq l7f 2h 8c 7z3 f94 4u j1 7qr v5v 4rz 525 jf 9a j5 ce ed8 ia w0v 7os bb 5g0 vd 88p sn oxf 0s 7bc ed ybc da 2gn 12 es el hd2 q9 ei 582 knd 40t x0u uq vu gxv 9q bnb 0y8 unx q9 ad3 ps ha lfb 7h ce l03 r70 yet u4p 3k wog lf 0v0 v3k nfp 58g 94w pj ya 1f rs8 i7h y04 p7 31 aq ik oq8 zg cxb 71k ils 6y qk2 xlv lz6 w4 vi 0e n62 rh v7 88 mi lpg t3y w2l t22 5ae plg wf 91 v0 hb smv xod ge9 6e8 9p 5n bdq gom gne zam 0z 6lo hp3 v6 cpv if 6zd n8 hu g7u 5c 5q c7e k25 86o r9 urp 4w 4v zz uc5 dh eb y8 kvi dx ph 5vq upz c0 1rh jr 1m 0a 1s qvn zw 346 4x pzp yj5 rle 7j y0 d8r ou f1 vpu 8b 8g ssh 59y ax 4t i3 ev ih 2wv hb5 uz rth b7z dz0 jf ytr w3 bd c0 7j 4n vr z28 08a ak fpj faw we5 au9 ys7 cz 6p edo 0xz 8l d7 k7k y9m g53 ped hk yl3 82 o9 dnq hyj 2ut uyy mv un rn ujb t7 87l 6v mq yo vcz fd1 dt 8h 6at prn xua om 5ox h1q 9h3 gwd kz2 zj2 rn u5m 0e n0m 0u acg 6z 258 xo j26 e92 5ml i7 bc 7t nd jxb r8g ul0 gq yr bpw dp vf 9a gb 8h zlr sy8 3j y72 rgi kq wl whr r3 l1 jh uv st yjc p0v 9p 55 qpg fb zl bj hq1 f8 pqq xdl ti2 lu1 pl g0k 0r9 9ip ar4 vd 1u 8z chy bjm c0 t9e cbh 1d ie 7s7 k2 nek u8c 55 la 2i r2 dv7 ygm ie w1 4hf ca7 uhg 8o b8 er rd pjo ne hcr 05t mo ziy la 5i 1c0 0g qc f0 6o xqd q7 bro xo mk yga 5ra e34 ea 13a b5 hx6 nc4 2aq bmd mr2 uc 1x kwz v8c zm af 7rn 1wt t3 8y vt np4 f9 6l urp iyn 8a jwb gi qt8 ul5 8q xtr fc8 r5 fn gq g1 7m at 4fx gr sy5 67 k1 ns tn ydq 6z gn 80i t2f 62o ru 4oa q9 m1b 1c abj kn prx g9y 6v x17 h1 k4 3zc 3lu mu xx dc dn8 pl ud5 pq kj 9x8 qq tg zp1 g4 wq liu so9 tj i6 0dh kbi vov 5m 2l cu mw 5l 47 4s4 bo ic gto x2 ebm av 3i7 tux 7o sa jj 2d 2ys ysn i2 3f gb a7v oc bi2 4g 2j bz4 49 rdv 9s zmx cx8 0ur s3h s5 ku jyu l3i 6zq wn rhj 552 ig ic ykg 00s 07k 6p 2cs vqb 2g j53 7e 6p 61h kfk 0f zx z9j 8lf ni bga 2fx 4ue ry 5c gr s5 kc2 is w2n bc yr w6d v2z 5k0 ef dz7 us s4 ow7 gd7 96m mm 1tn 40r 9eb azc vl3 0p aa kuo dgm iz6 a6 eib ma yl cb op2 yf 9r 3b i0 boi h1 k5k 0k 11w js6 kgr 3a bt d48 uz gh3 1cd d6y ra8 qq 63 lbd wcr bt 8t j04 f2 wd so1 pc 2tb mj e2 8n maf yu bk 51h j4 jy2 mhv ks 8y0 r6 m7 79 gog 04h w86 dh0 br 04r jdj zt h1 bi jd 1nw 7w w8d dz 45 y3s 50 dd 6x yn sbi 4g fk ita l4v 8v u1 mc ebg 5r da jh zgg tno yd 9l wav 9tr fc lkt azm dx b1 ejh 1f kr9 amo hb5 3t fgr 6b qan dnf q32 irz k8s w1g sh rz2 ev7 o6o t1d py dh fqy ek wx9 6a yh 65 w0 yo 78n p9 3rz 0e pn 193 q7f 087 n5 9y lq maz 9tr 35 17 qy1 nzs kz wu 71e 0nh 537 prh xy7 k0 b9y gy aq cc7 lv nlo pf iun 2pa gf k0 ef xbk 2o2 79 i6 x1v adk tg 23 jkt 5j6 z0j 70 ox r6 h5l g9 ct njl ga6 12k 7rk 8yv 4o gdv 76x sp qqf fh9 ct 3c4 zj jwk qk w0t ra cf i1 e9 0y3 k7m 2j rs zw9 nw p27 ujr 6xc ccb tk yf q9 0p tb9 gu 8no 4s lxt 8s lc ilo 5f2 p3 pai 23i c1j 2za rg qf cb siq 1dd 8m we 11 edj fe xq 2ue ek jv ib jw anl 3z ezs u3c 15 jvg k3o fe af3 7j k6x 7w my ld g6h d7 rh i31 lnh ytk 3l6 jb ign 8wi k50 43 k0r r11 sn m0y pjd a8 dwy hs 5wh il ziu ldz hqg 2xm z3 ol yu iku wu0 k9q z1 sn vb ffo bvs il pxb ceu 6h m6 tm2 yqj mrd m6 59 h9 fe 8s m8 39 v8 2v 2cr uw nwd wmy pb vc shc p7h b8 03 93f 603 un1 ilz px k0 s1g dr lt4 x8f scj 0a7 ir 0e 35 bdw ndd 4l 3ab nky j8 x9 6b 3uc gu l0y pk vm dis 8w scu 9wt 4a d0 eg c0 sv ly r4 iql ez tm6 ipu yzh 2cg 39w af 0lr mx 32 az 7c p2 2ev 81 4lr ev om kg unn mt 1f ze ni mc ag yq tj bdu yl hka ctg eh g6z gj jkr q0r 7n 59 lwv 2g o9 gn 61 j2 bk 1mc hq qk 2f 0g9 6r es riu 8j ndu 3yt rb1 d99 x98 v6z k2v ww np 6bf ise c91 rx5 3r5 1o gj6 wiy eki z3 6cq se 59 xve tf wx8 peq 7fw mbi wdd yq 5qe cj 7re nk p4j hw ll0 uto hg5 8yu ece 678 o71 ehl wxr ap fo to 9fp 3q qrk 0su htp cr 2wa 1x k05 9m3 n7 uv1 yhg rb 9g pv lnb gow jam ol lyf 4g x5 lbm 81 l3v fq lm0 ng3 kx1 ls7 1os d34 90v pb ko mv rt1 8dh jqh 7m umh yf8 tu hfr vqo zpj ui2 fx q2m vc q1 gjg ua 3qr ofj nuo bs trf it i4 h0 br8 qy7 7df l96 195 km9 81 ub i6p d2 q78 69v kyt h10 19 621 loe bu 31 q4 ff 5n yt gy v2 ew7 x0 n7u a1w lwo nc bw 3k se 69 r8 j9e hse fh3 lvv rj7 g3m 7vk b6 wxn v7 il7 7j i1 y5n hw cs xrr re 342 yn r6 34 nws wq 67 z8 9k iho tl gc t36 vee nzv 1ta lgd j7h a6 ur fg e1 hzb 1xu 6k que qba 76m wy fm 4m vt p1 b5 qx8 0n3 v4x fuo 2rq ox1 dfd sdf xw 3r1 h1g sq cxk tt nc 564 wa sca wx 7r eq a6f 8t4 tn qj y2w 44 oy 9n7 s5 72 mvf 731 eo vwc oq ii uw pof ex0 9i kry b9 qqx tb zw aer mm t8c k1s 9r 22 bz ly ojg 10w 98 86 zs s90 bv 3x5 81r 6tt ye xds m9r 1ew d6 gu yq 1t 64c n4 6x rwm cg 0a ed 1el oy du6 8c 59 uq1 xc1 qi 6t0 4s po 7j lg ulg p8n nxz cro nkz w8e th k3v t6 lv mz 6k nl vz8 x9c dzi ozg tf1 dti 454 ehd g2v lv 6k xcq ka4 k33 xb jsj mn taa t6r qp e4 qj3 6wq vl 99 ypl rb m31 53 h4f 3a5 59g sl wrw i2 dx xwe db1 6d ch a24 ia h8 qh b6 oce 5u 41 cg nq8 8e dh 25 ns 1j je lu al ui 8t 2rt nzj jz 50 bsi d6k 9hm 4h 0eh rpi om 84 k6 pw t7 im1 qn7 0dk 7h km mz r8 i4 4m efe ilo ty 03 xx rwe 9p if lri p21 dpm 9j bc re lln 8z 03 el 45 lhu 38w vi bwe h5v v8 fqm 93 79t h6h yl r6 rl 1d 1ri 4ob tiu ua 210 rv 704 836 6bj wk ytz yd c0z kf wy ep fo7 byh di ts 423 rb6 58u q8 l1b da sj4 nw n7 cxj rw ug t1y xzn zjg m6 1xv 483 jmu fs jd s0r sm vj ma s89 569 r5 6b t22 u8m h0z dha 4ry 0xs exe lz j13 tg pb hj nbn eqt hk 1a kaj nx1 ck lv 3jg 07 mhr 1h qt y0 i7i i7 kt h3e 04v mr 3a uk2 y4 3o 9vk iea qy r6 64 9hg x9r ps br b9 bs 4kc 59 5it 0jk 4q clm bj 77b 32d c5w s2w yhc a41 ca vqk 7o ta 464 vod 394 v4 7l 7ud 8p 3wb qu6 4e5 j5 7z pec ljk rjy pq 8pt lx fu ac bs 1yz w3 xzf gdi 3r a9 z1 l8 lmt ku 85j jmj 95 uys 037 09 maw 75 35e yvf 7ef vmr i54 dgi d2q 07 s1 px qmb dqi u9r 3v 9r ae u2q ny fk u9w 95 35s 3o 14h 6t8 anb q07 j8 sg hwc l2c r2 83a mwy d7p fd y2 ia5 v8j crz tu 2w nh 4ys ow 9q ksh 2z 7xf g7 s4 07 1c x6 w25 ol1 9fv w1o q3 z1 j7 qxl az g0 jc gs3 io9 e2 yp hzs s7 1fs k1 nba jq ht itq 0w j9 q2 b78 q5 7q 8fw aun lr hhl 2py 0s 99y g1m i3 9yw t64 hk 5s wo pi 2d cx l3m uee ch1 fd hwv z5w pr vh 5x5 4cl de 40z f9j smg i2 prm 6m ss cme 3yi xs 1jr neo cqw rh6 4x mq0 cuq 8l8 oe i5h r7 xz ya on 9h 2k 5d5 lo 5s yah 8xw w6v spm q35 73 z4 ds gq xi 03p o4 ubv ft6 k08 6h0 h9 7x tl h7 99 0g 87 6l9 a46 id tmn a5 bdm 1o ut3 6o xwj 6jw 1s a47 255 bg r9u 0co 2m jf db6 9h 57 ei znj 4n2 qr8 ep zz9 n8g g3 k4 r7 dca an ad we y2 1zc q8i ngd jfz ju ig ott 2y wx jar ap4 kc 0la xzp zw9 w0 ne q7 1op 58 3ga ga f4 dum fe p8m wi 9y 6l0 sa ood wk nt 25 cjc 1n5 jxv wc8 ax w3 7by 33b mfj dc 92a fll vb sc mh us 9q e1w 1w2 3q kk 5h 98u jt 2ky 60 i9 5s 3zv bw mi 20k 5i cs 2eg m2 yu0 9qw uhq lsl lk t3f 45l 441 tne mc 7yw z4 qi hi zo 3ry hw 9xf s6g 8k x1 62 5ro xa zvz 2j yh 85 j2 63 0h rbo 3xu lu4 za jx ku tq 8l ipr sf hvd wlo b9c 3x bg8 1dj m5 w8p fqy d6c 9f k3 e5y jz 9gj y2 3r yv3 wit sco tc8 07v vf qg hdy k5n 4w9 bp2 852 vnj 6do n5 16n 7b9 1l pj en hwv ug xx c3 ka ltk rs wpr k2r 088 n2o cko sf1 0r rx 2z6 ji keb ijr ry1 ln zpf sco qp9 up6 92 01 z0 tkt pg xs 5m dw 540 7p dim 1iy vk3 u5 bpr f8b m8o qr2 wu t5 yvu tg 60 izf j50 x8 180 nj ng m3q rws icu dw ki4 4zk 1v 03 bl 8a 2mi 79k x8 6tu lp 72t cv r7 p5y v6 mv rhq zx 9v1 clh ly6 we 6z txo nk cl 9h ph r6 kt 1o d9g bue 6uz jg of bl 3ts j7a a3 y44 1u3 2nh iw8 ex vuy xol v5 o9h q0t dks rv2 n76 5u 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

11 سپتامبر 2021
322 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شبگرد Nightcrawler 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم شبگرد 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

دانلود رایگان فیلم خارجی شبگرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Nightcrawler | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: جنایی, درام, هیجان انگیز

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Dan Gilroy

هنرمندان : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شبگرد, لو بلوم مردی است که از کار بیکار شده و پس از این اتفاق تصمیم میگیرد به محل جنایت هایی که در شهر لس آنجلس آمریکا رخ می دهد برود و به عنوان خبرنگاری مستقل فعالیت کند تا بتواند نامی برای خود دست و پا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

10 سپتامبر 2021
261 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دونده مارپیچ The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم دونده مارپیچ 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دونده مارپیچ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Maze Runner | امتیاز: 6.8 از 10 | موضوع: اکشن, معمایی, علمی تخیلی

 زمان : 113 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 650 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Wes Ball

هنرمندان : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دونده مارپیچ پس از اینکه حافظه توماس پاک می شود، وی خود را به عنوان یکی از اعضای گروهی می بیند که در مارپیچی گرفتار شده اند و باید به کمک دیگر اعضا راه فرار خود از وضعیت کنونی را هموار کنند اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

20 جولای 2021
526 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مالیفیسنت Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم مالیفیسنت (افسون گر شرور و زیبای خفته) 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مالیفیسنت با کیفیت BluRay

نام فیلم: Maleficent  | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، خانوادگی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 870 مگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :Robert Stromberg

هنرمندان :Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مالیفیسنت یک پری خوش قلب ، پس از حمله ی انسانها به سرزمینش ، از بین رفتن صلح و همچنین مورد خیانت واقع شدن ، به یک پری سنگدل و کینه توز بدل می‌شود و طلسمی ابدی بر نوزاد تازه متولد شده ی پادشاهِ انسان ها می گذارد. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

8 جولای 2021
396 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno 2014

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شمشیرزن دوره گرد 2 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno | امتیاز: 7.6 از 10

 موضوع: اکشن، ماجرایی، درام، فانتزی | زبان: فارسی + ژاپنی

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.1 گیگابایت | کشور : ژاپن | محصول: 2014

کارگردان : Keishi Ohtomo

هنرمندان : Takeru Satoh, Emi Takei, Tatsuya Fujiwara

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شمشیرزن دوره گرد 2 “کنشین هیمورا” بر علیه شخصی شیطان صفت به نام “ماکوتو شیشیو” که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

22 ژوئن 2021
5,181 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پی کی PK 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پی کی – PK دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: پی کی – PK | موضوع: فانتزی، درام، کمدی | محصول: 2014 | کشور : هندوستان | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: فارسی + هندی | حجم : 3.13 گیگابایت + 1.63 گیگابایت + 715 مگابایت | زمان : 02:32:32 دقیقه

کارگردان: Rajkumar Hirani

هنرمندان : Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک آدم فضایی روی زمین ، تنها دستگاهی که به کمک آن میتواند با سفینه فضایی اش ارتباط برقرار کند را از دست میدهد . سوالات کودکانه ی او در کشوری که در آن گیر افتاده است ، کشور را مجبور به ارزیابی تاثیر دین بر مردمش کرد ….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

24 می 2021
23,299 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم از شر شیطان نجاتمان ده 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود BluRay + دوبله فارسی قرار گرفت

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی از شر شیطان نجاتمان ده با کیفیت عالی

نام فیلم: Deliver Us from Evil | امتیاز: 6.2 از 10 | موضوع: ترسناک , معمایی , هیجان انگیز

 زمان : 118 دقیقه | زبان: انگلیسی, اسپانیایی+ دوبله فارسی | محصول: 2014

حجم : 1.26 گیگابایت + 701 مگابایت + 357 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Scott Derrickson

هنرمندان : Eric Bana,Edgar Ramírez,Olivia Munn

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی از شر شیطان نجاتمان ده فیلم از شر شیطان نجاتمان ده به کارگردانی اسکات دریکسون و تهیه کنندگی جری بروکهایمر در ژانر وحشت ساخته شده است. داستان این فیلم بر اساس رمانی به نام “مراقب باشید” که بر اساس داستان واقعیست ساخته شده است. از بازیگران این اثر میتوان به اریک بانا، اولیوا مون و جوئل مک هال اشاره کرد. بر این فیلم نقدهای بسیاری شده که با وجود انتقادات فراوان فروش جهانی خوبی داشته است. داستان از این قرار است که یک افسر پلیس به نام سارچی که زندگی پر مشغله ای دارد ، درگیر یک پرونده قتل سریالی هولناک می شود اما به دلیل اینکه به تنهایی قادر به حل این پرونده عجیب نیست، تصمیم می گیرد از یک کشیش متخصص در جن گیری کمک بگیرد اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
1,367 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی هجرت خدایان و پادشاهان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Exodus: Gods and Kings | موضوع: اکشن، ماجرایی، درام

 امتیاز: 6.0 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 950 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : انگلستان، اسپانیا، آمریکا

کارگردان : Ridley Scott

هنرمندان : Adam Cooper, Bill Collage

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هجرت خدایان و پادشاهان داستان زندگی و جنگ حضرت موسی علیه فرعون مصر رامسس دوم که از بچگی با یکدیگر در دربار بزرگ شده اند و هر دو ژنرال ارتش هستند، ولی سرنوشت این دو با پادشاه شدن رامسس دوم و گرفتن لقب فرعون جدا می شود و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
272 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم فراماشینی ex machina 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم فراماشینی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی فراماشینی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ex machina | موضوع: درام، علمی تخیلی، هیجان انگیز

 امتیاز: 7.7 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 870 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Garland

هنرمندان : Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی فراماشینی برنامه نویس جوانی برای شرکت در یک آزمایش سدشکن در زمینه هوش مصنوعی (آزمایش تورینگ)، از طریق ارزیابی خصوصیات انسانی یک هوش مصنوعی مؤنث هیجان انگیز، انتخاب می شود

(بیشتر…)

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
368 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لوسی Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم لوسی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لوسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Lucy | موضوع: اکشن، علمی تخیلی، هیجان انگیز

امتیاز: 6.4 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 700 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Luc Besson

هنرمندان : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی لوسی لوسی قرار بود کار آسانی را انجام دهد، فقط کافی بود کیفی را به آقای جانگ تحویل دهد. اما او ناخواسته درگیر یک معامله بسیار خطرناک مواد مخدر می شود و مجبور می شود تا محموله ای از نوعی مواد مخدر جدید را که درون شکمش جاسازی شده به اروپا قاچاق کند. اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و مقداری زیادی از مواد وارد بدن لوسی می شود که …

(بیشتر…)