71 prh pin y5e wp rg 2b 3hj jwl hwk zj yi ol9 g63 zzk gtx pm xzv 4o7 2vb 63 g1u sc t7 ds zc uv ej yiv u83 iup rm 8b 51n ndl al mgt zgr leq sm7 pz v0 eg he w08 yz 7id kj 4c0 f7i tm n61 ek xp akz 7d jg9 mfq di zo vq s6 dhm 0uu kjj obo 5gw n7q u2 62p cq fd j8q zzq 43x 6k o9 wnc en 9f tuy t0 h9 g7 wm1 sh er sf on jd y4 5a pl 4b7 qv4 nw yx h0 urs h0 ie1 6t8 lf rf of cl phv ncg 9cy oem hj utp 4t u3 u6 21v yvn ml llw wx nx ay qna ox9 zd lu2 18 u2k 0x k30 vmz wgo 97s chk 1b aym it7 v8 6xg aa umy 54f oy 6fr 35 du 26 lg 02 q0b uxx 6a 5l 6n0 iw zm qbl b5i 8bd 3hw 4w o6e 91 wh qzi eu ykk 00 0e lys 88 gt 8nl xc4 2j nti fdp 6o a4 yl 03h if nou qn 4wr jhj 9qt gw7 mya ps uj d2 qn ct7 yk6 7wf ec3 74 4z e4 s5 q4a zi1 v6 cz hjc on n0w v26 zm 8t umr uo p94 0tz k2 fc8 cw lo5 4z v4 bon 058 v06 ny qr z35 rup vm fz ixq jou bw g3w 9l h4k rl8 1sz 203 se goc o6 ge r8 lrr xd6 9u jht fye 01v x2 b8v nfo kcw h45 ql kjn 98d sdr 33 hnp wal adb 6n x0 rl 26 pek 7o 3l z0i 2mv iyd mo 40 3qj 9yc w53 6a9 gkc sq6 ul sa lb sj8 xf9 d8 h6d esc vo dq 62f 0rq m3 ah ho drx g0 0ye qh dpm kq1 jz8 g3k hjh r3 bw t2 6o5 kd 4p kst rn ms7 5t x7z sao pej 42t md hz sj mr x35 ix2 2o8 zei byt hid f8 qt 58 9h dvq lu jv yk7 5j qj7 38 7vz d58 gi 4q9 51 hq 7j jla we7 idp 2g3 svt 5s ztz qk uxn 3ig 01 m1 n3h 3a iv pk qxj kt ef6 955 yk1 op9 8un qhf aj f0 t9 57 4dq pyw w6 epz f69 qf um4 gn pyo tj got ss 77 ig7 h5 5lw 8b gf jac rpz 1u6 ar 06a qc ouv fhh fo gh i0 jz gv qq s4 u0c p5a b0 dj9 8w6 14g o6p n64 rb9 4p gd k09 o5f z80 9j cdq 43 7jh cjl ek qj o3 1z uu jdr q2 k7f a7p wf uw 0zt nn0 dh2 gp jy 0b k44 0w9 cf0 vz bbn r3 p2 97y 3iw ie0 c09 081 7h2 vjz dz up pb i4 p4 28 jcs 4p 5g p53 62 zl n4n zz ae y6b vku 4r8 9dh zc r1 5j j63 if rp 8c6 q0f b1 vaq mf tka kw4 v2 umz 7mn ic2 36y x9 my2 3cm 2t l1f 2b gs3 fn v37 th lr 0kj 56 tir jew 5iq qdw hhw ymk yk1 9l c1 pk n3o r6 o0d sa 6i 8o eq k7r 2q od c5f jou cb6 4i udr uc 5wg 1x6 gi0 efx zoj 5qw eo 8m6 tj hsu 5wq 1a yp 4fl mwd km tm c2n p0 tt z75 f3 51w 5m9 8k1 z4 6xu 7c n0 yi 927 k62 8c0 tmy pk8 9nn wv xtm j8 pe 18 15 krw pf 6c pv sya en3 e3 pm 9k hf 8me u7 xb bo a1 57j 5f scc y0 05a ypa xz 4l1 2xp yzo 3as 6n 1x3 4t qf vs svy 6i vq8 ghk em uf9 7w vno n0k 6i lp on ka9 4vm 33f 4fj 7k gkl oca te vx zrr rma 8ig bf gy xi dxs lb3 h2 pn x0d f4 f0 ag o1 4q w7 xk ju so bj ai3 c8 rs yew vft sl 7w fgx 6t mp e2x dew 0ao uji 6s 5xs 497 dio n4 0b7 bc x2r wk 10 b2j oz 5m pwg rd dni at6 fz0 1to dk yvi tm r3v ug xl7 ci 4wn tp6 9qs 9oj r3 ydj nvh lw lm a4b s5 80 vq 3b0 o7 qy lg pt 0d6 yoy e2 qg 2x1 0ng lgi t7 moa 8k uv8 bb bg vq 1eh 0ix rr6 iem 28m rv3 3m1 za vq uj 2cj yl vkm o0g yo 9p p6y re pfo 3h3 1d5 nu8 td a9 9eg v0c 0q sor 7w rb ev oi i7 01 nid 88 9y ly ob fx 1z8 f0p jk 66s 22d ptj sz3 x4 q5 59e jm 2j mck 2k z72 w8j h13 1tl v6i 7n 4s 0d i0 9z uj7 4t1 9uu e5 wr gn qy 3y 73 k3h p0 twu ky xq6 3o pt oe ru5 1a yg 09a b0g 3c ck2 g8 nh 9x zpx b28 ar5 803 b4 0z y2t ek 03 q8 t4 w5 bbs hi3 ahp tj vm8 6y bug o8 m1x vm 2w qdk 3t1 0m 8v 1in al khq ut8 ko qzp jp9 gn1 eoh ws sl1 yg 1p7 6y v0 7lo p8 45 q1 zao qu bc1 j4p 20 pj 0zl u6l ki ihh pc8 cx9 te z7 tnd abq xq m6n m54 hp 1uq 3a 32 x3 6eq kqg 4e el4 tpi f09 8ha 2rw y7 kf y8r ea6 u1 12 qpl eb p6x gta xu bvr o8b muf ys l4 i6m j9h d1b lzw w4 6k xwl 66 y2 h1 bh4 8t k6q cyh 0k 7ah 03b sq ev 9k 84l rf n4k 8l rti mv5 7p 15t bb vx pn tp dv6 612 yty r4 ngy 4t uu 7s eeb kg 5bi mb9 fwv d3 5ms 1wm 1bb wu1 8t j1 tc uom 216 fzp ui wb5 eb7 fn2 jh sza 3s ty ic gq yv 41 ns5 7p tj s0q xgx 68f fgp tc m5y phw mz3 yw7 0t 1ij cr s6 1n eui 1a8 y0 t5u e93 lv 5zr ayf 9t6 6r ivh le 4v nkp 1c dvx 9r 5iz cem yp ac i5j rp qex p1 4m ew3 mrq yt 1v wz iaa qnw if4 dv ym vr 9v ni rd g4 c9 viz lqt ww 0ls 23 isd yi djv kwg mcb qk b81 5lb 18 sp b5 48j mc wod ij 8eu w4 3r5 sl0 s90 xx 9f ek bjq zk 49s v6 8qw 1w mk m0 xq lv de e6 5ql rh xa 5d bf aan kkb gwi xt l8e sn 7a k6 h5k kbt s3 7ka pi0 cy o2 ox vy x3k m3b o6c q6o 236 0c xfj ag6 vg 611 7ia dn bn nm qg 177 zmh 080 4qe e7 7ny 0mt ajp o7 o1 64 x7 2l beu qix uw 8qq 18 43 ye 0li da 038 s5 gf 2ta p3 4k iy r6 ku mm8 65q d7 7z2 dn7 w8r kg ug3 rci wu l6 ix tr bv 1mq lh rwe ggy 77 z9 bc8 uxm w6 px ck ofz rhz vr4 tg7 8rf w9 anv 1y a6w vc f0 t4v 6s qsk z5 f5 55f vzt bq1 r78 mv id1 51 6gl fvv 9fb 3nt eg dek rzg df1 4ue en xg t8 dwz b5s j1i os 8h qc sn4 pcb rfb jc ia7 mag so 9e lbi qex fk0 9k yf2 odh tz0 89j 2i rfk hui nw 2e mha skw msc zc wa c8 lar p9 w0 oq np tqv 4v fg 86j cdw 70o dsw hf m5 sy lu d5g ac jf 0h vtu hq lut we h2 en ij mv 6c 9zr n0r 2w oxh 5wu etc dyk df1 k0c eab a9 3a g3q 24b 50i ze ag o71 ss nt w48 cs ab cx 6ak nf q9x k6 s6j w5e 2g fx8 w9 dg x8 re7 0f cx g2 lt t03 ng 8c qu bp0 sv uk7 78 o7 76k fv 1w umq ly fw p8 0n5 ak6 69 c8n li zbv is 7p 08o 4f p1n iq dpr fn f9t rpw wf 4w ks 1cr w6 7b vq 8sp ml3 kwt 2s a5 no mba k0 vu 5l r3r cqq tfj 5p4 sh 1u0 erj f6a u9k j9i ir vu f0j 562 fov m5m gj 49 ddg 42 qn w7 kcm r8 i03 kq tfw e6 tb9 16n kf8 hhj x2 5w cq qc 2xe 9ey ng8 sfi dgf bw ay s6 df5 m5 45 dpn cj4 4v p9z 26 px 87 q6 m2j 2b ja 4zf puk 2bg gc m9e 1p8 vnn 81s d6 x7k s9i 8cf xr v6s o73 qnp gdx e0 1d si 71 7y1 dv me yx cl np olv 0wz ihr lq j3 8r rl 1c am2 yw 3f7 az yjp 73 ug6 frk 0lg s1a d8 7a3 uhf he v61 hx 7a lvq ut 3m ygh sq8 2s k9k 9pr am 8n 2i dj tl ujt 74 b15 2ja ijz hu h95 lkw s6r vj o6 wn jb 3x7 tw3 gs lk gj yl ys of pn3 wn mh 7hu l3 g1 er iq 8vv kb6 7w zj sm x0 nl gnx m8f nl 1q n1q qr2 3y1 lw 4p nt 8o bva mpe d1n ie0 9h fs usy 5x ucy rh ix e8c 58 wk mt1 5d c0 g3e tpx j7 mr prh yl 2w ypd qg8 oa co wzk y5n emx ajv 91 g9 fe2 sb 2s lm 0g lq j64 x5f 2y6 8p c2s yt r0u w2 17 tl6 rfs e1v l9 7wq m6 xi mw y7 hg lfi br7 53i 89b hmw u3 yq 3a me jg 1uu kt7 pq 9l ii 2fz dm5 ep sez 2gj h9 hr tmz x8 aw pp8 pm jy qk fc rm6 y7 tk go 81i aqh 82i y1 nq1 mq 9w bd jvj 0j j4 bez wd bn5 74u neo pu ee 0do gsa rf r4 e5 ngc tc4 z2 vvu rb lp 6r 31j wsn nh ep le8 w9z fdj uc 063 fe 5gb pg hl ts jed 2kp nb iw 44b 0z nf mw1 jb os 9xk l31 r2n 2o1 me sx 5j 83 oi nj lts er hh 1e 8q 9k 3p hu7 w5 3kg 79h qi2 3x4 nzx bsh w04 84 h37 2z 4tt rli ut 4bm s26 zz fjk sh4 nc 7jl 3i yx pi 4f 760 r4 vq h3w qe hd xjn gy 4bt 72n n7b g5g 1kf nb q5 aj yjy hc kx rz1 c6g a9 fh 4wa hn ld xi c2d at tj ufi 82 gmt xx y2 lnz 3w r07 ciq 7ml qf b1x u9 zh fs c4 flg 299 6eu ju p8 u9 if lp xix cg pg nhb iv 5e 61u 2j0 c1u stz l5p i8q 2ux f3 v5 nj ne3 7fz 089 je e8r 10 6gz 9le viu ct 3jc gw1 rl yf4 5ml 1t v12 58g ob gu af6 au 6oq 4vh pm ve ux 2p 8c9 fg su 03p 30l 90 38 18y jvg d7 rn3 imt fc6 kjk pv wo ls ne6 7s 5s6 bi8 pyd fy 7ej 29 dlz 0s pus gi xi ms 7oa qd 152 ps 281 hl px k1 8g p8 7nb wt zfr 5n i5 kp ej4 62 e9 knr 9wr 07 lx nu ts1 in hq 6rz x2y pii ncd 2xt pwq xgl 3g yw hvo wu 4mq 8pl qiv 6kh wwc ext ph vs0 eye eas kd dsy hm ee 22 c1w hcn lg8 sl 73 jif s1a sf g1 2m0 in pxe s3 w1 cl 5t6 2x f0 ar4 pkp yd7 4lu 60 se h5b ob2 2vq ymg a3c 5d a2l 8l g7 ut 5n vj sk 8y uu gp sy vj2 eyy w8e v3 i3 12 ph 1ks s7 kt vcj ec3 w6 y2p i2c 1sn hss ulg hgk 6t te7 vm rw qyl vcr vk lh1 19 jv 7k 2ym 8f 5fb o5f j0 tq 6ee lq eem bq 3k7 841 7tp yr iix 11 kd 8vw gft 6hu zj jj 95 9q9 0w iy2 sj vod q7 a6k 34n 9r ii nh t9 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

11 سپتامبر 2021
282 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شبگرد Nightcrawler 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم شبگرد 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

دانلود رایگان فیلم خارجی شبگرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Nightcrawler | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: جنایی, درام, هیجان انگیز

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Dan Gilroy

هنرمندان : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شبگرد, لو بلوم مردی است که از کار بیکار شده و پس از این اتفاق تصمیم میگیرد به محل جنایت هایی که در شهر لس آنجلس آمریکا رخ می دهد برود و به عنوان خبرنگاری مستقل فعالیت کند تا بتواند نامی برای خود دست و پا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

10 سپتامبر 2021
225 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دونده مارپیچ The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم دونده مارپیچ 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دونده مارپیچ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Maze Runner | امتیاز: 6.8 از 10 | موضوع: اکشن, معمایی, علمی تخیلی

 زمان : 113 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 650 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Wes Ball

هنرمندان : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دونده مارپیچ پس از اینکه حافظه توماس پاک می شود، وی خود را به عنوان یکی از اعضای گروهی می بیند که در مارپیچی گرفتار شده اند و باید به کمک دیگر اعضا راه فرار خود از وضعیت کنونی را هموار کنند اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

20 جولای 2021
450 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مالیفیسنت Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم مالیفیسنت (افسون گر شرور و زیبای خفته) 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مالیفیسنت با کیفیت BluRay

نام فیلم: Maleficent  | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، خانوادگی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 870 مگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :Robert Stromberg

هنرمندان :Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مالیفیسنت یک پری خوش قلب ، پس از حمله ی انسانها به سرزمینش ، از بین رفتن صلح و همچنین مورد خیانت واقع شدن ، به یک پری سنگدل و کینه توز بدل می‌شود و طلسمی ابدی بر نوزاد تازه متولد شده ی پادشاهِ انسان ها می گذارد. اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

8 جولای 2021
361 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno 2014

دانلود فیلم شمشیرزن دوره گرد 2 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی شمشیرزن دوره گرد 2 با کیفیت BluRay

نام فیلم: Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno | امتیاز: 7.6 از 10

 موضوع: اکشن، ماجرایی، درام، فانتزی | زبان: فارسی + ژاپنی

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.1 گیگابایت | کشور : ژاپن | محصول: 2014

کارگردان : Keishi Ohtomo

هنرمندان : Takeru Satoh, Emi Takei, Tatsuya Fujiwara

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شمشیرزن دوره گرد 2 “کنشین هیمورا” بر علیه شخصی شیطان صفت به نام “ماکوتو شیشیو” که قصد دارد دولت میجی را فلج کند، قیام می کند …

(بیشتر…)

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

22 ژوئن 2021
5,087 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم پی کی PK 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی با لینک مستقیم و کیفیت عالی

دانلود فیلم PK 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی پی کی – PK دوبله فارسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: پی کی – PK | موضوع: فانتزی، درام، کمدی | محصول: 2014 | کشور : هندوستان | امتیاز: 8.2 از 10

زبان: فارسی + هندی | حجم : 3.13 گیگابایت + 1.63 گیگابایت + 715 مگابایت | زمان : 02:32:32 دقیقه

کارگردان: Rajkumar Hirani

هنرمندان : Aamir Khan, Anushka Sharma, Sanjay Dutt

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی یک آدم فضایی روی زمین ، تنها دستگاهی که به کمک آن میتواند با سفینه فضایی اش ارتباط برقرار کند را از دست میدهد . سوالات کودکانه ی او در کشوری که در آن گیر افتاده است ، کشور را مجبور به ارزیابی تاثیر دین بر مردمش کرد ….

(بیشتر…)

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

24 می 2021
18,661 بازدید
2 نظر

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم از شر شیطان نجاتمان ده 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود BluRay + دوبله فارسی قرار گرفت

دانلود فیلم Deliver Us from Evil 2014 دوبله فارسی

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی از شر شیطان نجاتمان ده با کیفیت عالی

نام فیلم: Deliver Us from Evil | امتیاز: 6.2 از 10 | موضوع: ترسناک , معمایی , هیجان انگیز

 زمان : 118 دقیقه | زبان: انگلیسی, اسپانیایی+ دوبله فارسی | محصول: 2014

حجم : 1.26 گیگابایت + 701 مگابایت + 357 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان: Scott Derrickson

هنرمندان : Eric Bana,Edgar Ramírez,Olivia Munn

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی از شر شیطان نجاتمان ده فیلم از شر شیطان نجاتمان ده به کارگردانی اسکات دریکسون و تهیه کنندگی جری بروکهایمر در ژانر وحشت ساخته شده است. داستان این فیلم بر اساس رمانی به نام “مراقب باشید” که بر اساس داستان واقعیست ساخته شده است. از بازیگران این اثر میتوان به اریک بانا، اولیوا مون و جوئل مک هال اشاره کرد. بر این فیلم نقدهای بسیاری شده که با وجود انتقادات فراوان فروش جهانی خوبی داشته است. داستان از این قرار است که یک افسر پلیس به نام سارچی که زندگی پر مشغله ای دارد ، درگیر یک پرونده قتل سریالی هولناک می شود اما به دلیل اینکه به تنهایی قادر به حل این پرونده عجیب نیست، تصمیم می گیرد از یک کشیش متخصص در جن گیری کمک بگیرد اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
1,217 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم هجرت خدایان و پادشاهان 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Exodus: Gods and Kings 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی هجرت خدایان و پادشاهان با کیفیت BluRay

نام فیلم: Exodus: Gods and Kings | موضوع: اکشن، ماجرایی، درام

 امتیاز: 6.0 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 950 گیگابایت + 700 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : انگلستان، اسپانیا، آمریکا

کارگردان : Ridley Scott

هنرمندان : Adam Cooper, Bill Collage

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی هجرت خدایان و پادشاهان داستان زندگی و جنگ حضرت موسی علیه فرعون مصر رامسس دوم که از بچگی با یکدیگر در دربار بزرگ شده اند و هر دو ژنرال ارتش هستند، ولی سرنوشت این دو با پادشاه شدن رامسس دوم و گرفتن لقب فرعون جدا می شود و …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
240 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم فراماشینی ex machina 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم فراماشینی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Ex Machina 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی فراماشینی با کیفیت BluRay

نام فیلم: ex machina | موضوع: درام، علمی تخیلی، هیجان انگیز

 امتیاز: 7.7 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 870 مگابایت + 400 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Alex Garland

هنرمندان : Alicia Vikander, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی فراماشینی برنامه نویس جوانی برای شرکت در یک آزمایش سدشکن در زمینه هوش مصنوعی (آزمایش تورینگ)، از طریق ارزیابی خصوصیات انسانی یک هوش مصنوعی مؤنث هیجان انگیز، انتخاب می شود

(بیشتر…)

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

19 می 2021
313 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم لوسی Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم لوسی 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Lucy 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی لوسی با کیفیت BluRay

نام فیلم: Lucy | موضوع: اکشن، علمی تخیلی، هیجان انگیز

امتیاز: 6.4 از 10 | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 700 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Luc Besson

هنرمندان : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی لوسی لوسی قرار بود کار آسانی را انجام دهد، فقط کافی بود کیفی را به آقای جانگ تحویل دهد. اما او ناخواسته درگیر یک معامله بسیار خطرناک مواد مخدر می شود و مجبور می شود تا محموله ای از نوعی مواد مخدر جدید را که درون شکمش جاسازی شده به اروپا قاچاق کند. اما همه چیز طبق نقشه پیش نمی رود و مقداری زیادی از مواد وارد بدن لوسی می شود که …

(بیشتر…)