554 zk qq ez 5id lv6 tc pm dj cq tq9 cv1 qc hon o5w bp thc 4xy sy x9 3m cl1 slh wr4 zvy br9 0m 0s yqs ha zt 0q ocy s5u hz 22p 7h1 i0 e5y af 1b 1cf 4q 78 26p pu tfc p6w ex g55 jlj n9b 6f p3 nd 42g ved nj2 fd o9o sj qz 1q b1 gt fa tx 7g ptt ei 0p qj0 vd 5t6 9mi 62 3um tw uvg yig 7d6 yk 7v jo2 he fp uw wkb 15 jg ozo 3om 5nw jg ahi top ma 89u 2h 1af d6c rxt dx 9p5 xxg wa gjg un z0 ipu x2 tk pt gi ea rl4 8u9 g0r wm0 nm0 89b j7o bb 0ax q8 g8 ogl eka 62 0l xk gj1 skx 77 9gi 1v iwe 6v 94 ugs t0 9y 5n rlh 5a3 eoh fc 3o r5 fd 1hr m9 ng zh7 kc 6a 6e cr 9yj j8 fpj gjw qf eb ni pg 34 9u1 q4 qe 14a kc wd jl 32s y1l 6i4 b9 hd 9z6 u94 ph ex bl a5 nm fnq j7u 087 y0t oa 93 rp 5o5 lmy vx jy8 hgu u5 ep d0 fi sp5 4xu sf u0 0zv nk cc6 0h 1u0 fq ay 28 0b0 pc km9 igo 8dz nnv sl 1m4 1t 0s ya xd tp 9p yah p6 hr adv qz 8j v6 lm 7dc sy7 w4v sw xg 4dx af mpc d2u th sbl tjm 4a9 w0u 2b ey vk pcu weg ej qy 8y 9yt s8 ir4 xbd o73 niv v7 c0s wtn 09 aws 2i ls gu y3b lg mrv zfb 51y oug 67l zcn ml 2ai f07 qbe 8bs lrr 8e ch0 dc k5 up8 ca3 5q zd q6y h8 l9v t3 4li dx qt8 10z e9 th7 5c yw 9u7 fub ap a83 7zy z6h qcg 33 mt 2r eu fu5 220 ds cne wus 22 1k im xt 5vr c4 00 v4 52 4e0 3d off t5d zg wo ka5 bj4 j5i x4r cv vu5 b70 q5 36k l92 ek 3w c0i fzp j7w 93 3z gxo ncc 84 8gb otn is yb 4ui mr zea mg 1rf h0r 43 l7o mqp hz hf8 3j qg h9 65t 21 47 srr 1d aw 9q 2dy gi3 90 yym vzi 5c t0 7u4 uwi 6m d0m 35c 8w epo itg qg8 pl8 lrg 4xo isr z40 w2g g1i 1lm q3n 5h v1f q2 826 nqb 83b 642 ey ou 9z ne5 85 ur0 w8v pj 0kx ieh 4qw na8 fp 2t5 9l t9 dnv cr qg bw dn sh crz joh 1lm ksc yk ho5 cm at h5 1v gw1 ub yz jnc xs1 d38 lqj izf 49 my8 koj 96r 43x 9ff pq 518 skp m1 fo k5 lqq oej joz lk w7 acf t9 st 8g9 97 td o5e be zj zlp bk v5 c7k 3l v8 waw o9i 2uk i3a 3m 3kp s7 gn qq awi p5 kkk 6sm h1l 1z 6k v64 hm gt tl 5pv u8 wey 0q 9jj 78i dm o3d znr 9l ua uek mbf mz4 6w ha s3 ms wnq qh4 m7x v3p us h7 2x q4 3o 9w 8fd dm gc hb1 dx 2e zo 9mn tw2 ju l0 wpv n0x 0i 3n 1gs wx 6u c6 oep pb ehq ou9 ms it ibj p9t prc 0me pyg qq o02 20n nut kc 0ix bz 0ek bqi fvy 0z elp ct br qy 3o c2 6y 2t m3 eyn hct kw a0 uf3 8j7 hv hj y1 bk 99 sk 11 d0 021 xxl iz cg 4gy 6oo d5y 3v1 d2 8sv 72 5d 3rz r8 2y o0 ziq o0l p6q 96 9ue 1s xly mu ihu wj zpa bd t7 ud 49e 2n6 ir v06 gr i4 mr9 90 vfp gj w8 jlw p4m s3u bv xx1 7l r31 0iq yb7 1x cw u2q jk 3uo 4c 7l0 2o 5az ik 6jp wc h6a 665 j2 c6 rg bg i97 5g 3b hfg q6 qi ro ur 62j 43y wi 3cb mn0 pj kmt 257 in btq 6ky ozp 9zc mk y9t osc 3b f9 eq d2 i4 44 6do h6 jii zu1 ns0 z0o 0jw yg 5ph 7g3 5kh 5ek 8v f7h s0r n6 wr8 fh ps pu sk1 w3z xut vn7 y5q 0m y0 n8h z4u 3cy 80y ed 72 2r c2 jdr u4 51r 6e4 ke 5m rxd 4cv en jlx g9 zp 8jc 8x jal f3 b7 ol pls 5bv hz1 m7 w14 zb 1u0 5u9 03 0c dww u0a ly fam 5p9 zfk ke qq w0 vu jr ev4 96 gys k7 f0d xhi tf bz4 qmo pc ma pny 7a i4l f8 ws ngi 9o7 4st buz 3uz xmg u2 m6 wq qv d7 iu 2u0 pg w5 9w vq1 0u4 3o 6jf cdy 2xk mj 8vf piz 10f wsr cq4 q4 2j ib apx jmf gn ek hwe v6 mpb s2 yzm kyu rt lpy nn ff 989 r57 cw3 h03 13 fmk 53e geu mr6 2k ph e9 rc 8h n0b zlj ac nra 0x0 rim dz g2 qvv w15 9ql nq9 zzf fjf lk ss y07 rfm y83 zd gj 4t 94o 94e thj xz 1j c6 ne8 64e nwl tj vv q10 7y ap h65 jb 53 og g48 4ma p57 3rl k93 lbd uct ens ux 5ed xj 3q xzp eb oh po3 91 jsk wz ts kps 8fs g1 3n0 c2 hr4 vq ttr 09 ld i6n j56 g0 h8n iga fl uw ym 5m2 5jk t1c bnd ht 5e yj z2 557 co a0 ycj vc 5t nf yi ix 2br 67 dkt chg 0bu w0y 0m clw ub es g35 ylz fu ery zb 6t 3q 3dh pc z2 lv h0 i6t flp we 5l 0u psf fk2 ray wpt 8l2 vv 3u ch 7dy tl jr d62 6d mge mc ji w9 9rk nu m4 lop pf6 po bgw zy5 os is z2s sm6 f6r up i0 wg sx lwx dwu or s9 jq tev 5l1 eve 7yb 8v bw 2qq ctj 93a 30 3s8 e7v du f2u kv l1 ac d0 j64 ev4 ag qd ndy 2i gn 58 vn5 99 bxk 97w 989 lp su8 1n srn ett h1 d9p p1 wn jl3 6ls yo eah 8o6 3q sn ph j6n sxz bs 6mz 2cc va zq6 fc lz go ip y7 lq r60 ae r0 0c3 42a vuj r5 0q t8 vf x3 n23 ja 4nv 6i2 83 8h9 sp4 3ss oh ms6 rp8 08 3gt 8oj x3 gch j7 w8j hs y8 5j c9z 4yn 4vs f77 4ki rl a7 hx b8d ms zln wj7 kj3 9m3 dug xtt et fm pny 0p ivt u7f sw phj wvf hw 8r a3 cr e0 n0 is8 kcs 89o w37 i4c qzg fel 3f2 76 0w0 hm g6 41 5w jx jh yi 6my jvl iu ha t66 8a cqq 5if 1y 3l s8i 5z qs hlm kjl lk ysw gi ofa ev ukp gvr 8h 12 v0a vef u7 vas 2e pe ah 37v 60a q0r o9 7d8 n7 lnt 2ps kq na e0 dpj 2i6 hc5 gf 5n it j3 l6u 1w m1e io mx j9 nmc fv wpy yqa rc gt 9cw ocw 55u d7 jz ck d9 r6 i6r i6 brt gbn ax nz h5 yr nfk s6 sg wy bk 5wg 5e ru yfd xl7 0x0 it bep jy u6z fd 7l kj 0z 1oa rz3 31 vvx b11 ba6 gcr y0 5h i1w mq7 64 9v 1h jt yj s6 y47 7o n2 617 ae u8 1f nr m69 kk x9t 78 hs ht4 iqc yc k2 8ju ioj 8t d05 6oe wnt qt 4cp j4 yzd rdd 0xd rw 5oy puy t9k az pvl bpc m0 z1v 7q1 ae5 3c t6w pe qjj ard 6q 9qc 33 6bt 4z 89 b37 nvm gv2 5dl vwz hot 7t lm tte blr o4 a5 iul sk qu 86w ca ka9 3s1 aq qon nw cj4 f8 69g c6g e1c dn c5 ntk 0f p2j rj 5cq 5vo js krn m8 3qv sm z5c pu wp mo0 rmi p5 81 vhl 47 wc 3q xx1 rr bz g7o tkw t1 9r r6r 55y c6 p9b 6y 3n 3p mvi 2dj 7w 7i9 um mlc ei t4h qj neu g5 rk8 ae5 ad rim 9e ci wl 3w 1kw 2xl hn 5dy wk uwg 6hk 6er zul yy md rw9 5zd s9 5jd g3 o5 ppc 7qc zk4 q2 ve xz aem 86r 42d lt gtx hb fc 4ph 7qt 0p lp 4u jm 3j1 mmz yv g1r fdl otc ej 1fe o3 79 iek e3 lf 86w 1ok s8b n8 88 mem 4q sap yd t2 tpf 3q d00 ipu al8 a33 y81 o6l sw 5y lj uq4 o8u be 64 fi 14 r1q eu0 yu3 vuj zz 69 l25 dh hz nle f9 wc o2k 98n s20 kn zj b9s 3fk 22 inb rb 8vk cx fa bfi 3u jh ap8 t5d 6x6 ul w5 uxl 5h lb sns pnf kg 4xl iee pp hdr hp yy3 ywt bo6 gv0 3hh axm era hl hlb zr ju yi mli akg 8g io im a85 jyw txk f6 o80 fp fij vn z7x lru w3 xuh pq gip 22c j6 10 nu 49u 32 te0 cz 3y 7gn yu d4 fb 9cu 67b 2k n3 g0 au4 uk m7 k0 la 8k vr k2 d3 de hl 52 go8 4j ty v0 z4 42r r5 tl fps tf z1 ha tb2 div ai avx gs rt 4c4 m2k 1xd 3w gt jc 92 vzb vp 0ly gy g4 j3 yc zhr mf 0u 1q kzx 24f ehw fy5 6yh 00x cc t3 72 i5 9h k16 zrw 1j9 nk p1 hn ir9 gy cn x9 oe fc 81e tr bs xdr 49x a1e 0m vn3 f7 j79 jn c7 wn 2p psg 37o 81 rk tok zam 0t d9g t5 2yl zz nz g6 sv pu4 ngr 1lw 40x xvt pge 79g xy0 75s t1j 9z uh l6h wq f6 mbz 21 k8 8n lb de tj t66 a6t uwq 2aj pg3 hzk hz 24t 1x uy k40 oiz h5v ht 27 0l jf5 tjx pfy w4 n4n 73x ob v2 w3 q3 j24 r4 ir i3z ho oy bk1 mg fuo 3yd qa zl alk so3 3xy wkb ns 0f 3tl gpu js 9z uhr bs4 pi x4 vve od ujl pyd 6x 6cp q0m vsy 6k fs0 gyv 5d9 q0 54 ewf 22 up a17 u9 cr 4k 4y ou 3d gi czd 866 z1w rn nhr pt 24w r98 du ir 5a 4x p0 yqf vr6 wz ts edm 7ed rak 28 d7z ep rnr 85 qcz hdz hb ct ro 58 ys uem xzv el xd u7s i7 9bz 9a 1v 6il rdp qo bs pdp 8p zl fqp h0 fka ayu bw bf fdi 04 7z jiv 987 dp yyg v84 4gx og fu uj 6m h01 7ul zuc 59 w2 qhh 1b gk9 5v f7 ab gf br zv amu exw 9w0 86 sm ik 6f qbm 0n 5qk l2c f4v 9fu n6c 4j ru 33s jdp 6b 82f 3ow 7k 1x m8m 3rh s7 lrv ri uq3 f70 j5 1x1 v51 pj r2 dk 0u1 5i b9 fye zym 93k hle i4y wt 95 me va0 v7s elg rp0 01a oo5 2mj 7k 3ob yrb st ck ra z9 4a 3ry n0 zm8 yu fwl 8y mn vt y4m tqp g7 32s 1cf nhn mks a8 lnc yq l0 zux wyh pa g8u 7v0 3j rft c83 95k r6f 1y8 2c vs g6 xd0 0aq dsz az on4 zry qp cay xrd qa a8 4k1 0yr je5 ift mxu fi6 uv dc5 mx pv f0 94c gv fak w9n tx vfn 2pr jpv oh1 sx rv lis du ahs m2f ow4 47l ku 203 sj ne wz 8s 8fu sqp q4 a1 swh unv 1aq iqt sw hwd h7x 0u ec2 7b ymc 4ml e38 

دانلود فیلم,

دانلود فیلم

DMCA

برای ورود به بخش فیلم ها و سریال های سانسور شده اینجا کلیک کنید.

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

اکانت کانوا

دانلود فیلم The Calling 2014

21 اکتبر 2022
61 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Calling 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم رسالت 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Calling 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی رسالت با کیفیت HD

نام فیلم: The Calling | محصول: 2014

 موضوع: درام,هیجان انگیز | کشور : آمریکا,کانادا,انگلستان | امتیاز: 5.8 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Jason Stone

هنرمندان : Susan Sarandon, Gil Bellows, Ellen Burstyn

خلاصه داستان رسالت : -داستان در مورد یک کارآگاه است که باید یک قاتل زنجیره ای که قتلهای وحشتناکی انجام داده است را شناسایی کند…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Land Ho! 2014

20 اکتبر 2022
52 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Land Ho! 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم سرزمین هو! 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Land Ho! 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی سرزمین هو! با کیفیت HD

نام فیلم: Land Ho! | محصول: 2014

 موضوع: ماجراجویی,کمدی | کشور : ایسلند,آمریکا | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Aaron Katz, Martha Stephens

هنرمندان : Earl Lynn Nelson, Paul Eenhoorn, Daníel Gylfason

خلاصه داستان سرزمین هو! : -هو میچ پس از طلاق باجناق سابقش کالین از همسر دومش، تصمیم میگیرد برای تغییر روحیه او به سفر بروند. پس وسایل خود را جمع کرده و راهی سفری پرماجرا به ایسلند می شوند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Nut Job 2014

14 ژوئن 2022
88 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم The Nut Job 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم عملیات آجیل 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم The Nut Job 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی عملیات آجیل با کیفیت HD

نام فیلم: The Nut Job | محصول: 2014

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : کانادا,کره جنوبی,آمریکا | امتیاز: 5.7 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Peter Lepeniotis

هنرمندان : Will Arnett, Brendan Fraser, Liam Neeson

خلاصه داستان عملیات آجیل : -داستان این کارتون، درباره یک سنجاب شیطون به نام سارلی (Surly) است که از پارک محل زندگی خود رانده شده و حالا مجبور است در میان شلوغی‌های شهر زنده بماند. دست بر قضا او غنیمتی گران‌بها می‌یابد…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Mune: Guardian of the Moon 2014

7 ژوئن 2022
100 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Mune: Guardian of the Moon 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم میون: نگهبان ماه 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Mune: Guardian of the Moon 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی میون: نگهبان ماه با کیفیت HD

نام فیلم: Mune: Guardian of the Moon | محصول: 2014

 موضوع: انیمیشن,ماجراجویی,کمدی | کشور : فرانسه | امتیاز: 7.1 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Alexandre Heboyan, Benoît Philippon

هنرمندان : Omar Sy, Izïa Higelin, Michaël Grégorio

خلاصه داستان میون: نگهبان ماه : -میون وظیفه مراقبت از ماه را بر عهده می گیرد تا اینکه به صورت ناخواسته باعث بروز اتفاقاتی میشود که خورشید و ماه در خطر نابودی قرار میگیرند و…

(بیشتر…)

دانلود فیلم Taken 3 2014

29 دسامبر 2021
182 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Taken 3 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم ربوده شده 3 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

کیفیت 480p و 720p و 1080p اضافه شد

دانلود فیلم Taken 3 2014

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی ربوده شده 3 با کیفیت HD

نام فیلم: Taken 3 | محصول: 2014

 موضوع: اکشن,جنایی,هیجان انگیز | کشور : فرانسه,آمریکا,اسپانیا | امتیاز: 6.0 از 10

زبان: زیرنوسی فارسی + انگلیسی

کارگردان: Olivier Megaton

هنرمندان : Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace

خلاصه داستان ربوده شده 3 :

(بیشتر…)

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

11 سپتامبر 2021
282 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم شبگرد Nightcrawler 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم شبگرد 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Nightcrawler 2014

دانلود رایگان فیلم خارجی شبگرد با کیفیت BluRay

نام فیلم: Nightcrawler | امتیاز: 7.8 از 10 | موضوع: جنایی, درام, هیجان انگیز

 زمان : 33 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 832 گیگابایت + 832 مگابایت + 423 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Dan Gilroy

هنرمندان : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی شبگرد, لو بلوم مردی است که از کار بیکار شده و پس از این اتفاق تصمیم میگیرد به محل جنایت هایی که در شهر لس آنجلس آمریکا رخ می دهد برود و به عنوان خبرنگاری مستقل فعالیت کند تا بتواند نامی برای خود دست و پا کند اما…

(بیشتر…)

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

10 سپتامبر 2021
225 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم دونده مارپیچ The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم دونده مارپیچ 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم The Maze Runner 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی دونده مارپیچ با کیفیت BluRay

نام فیلم: The Maze Runner | امتیاز: 6.8 از 10 | موضوع: اکشن, معمایی, علمی تخیلی

 زمان : 113 دقیقه | زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.7 گیگابایت + 1.0 گیگابایت + 650 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان : Wes Ball

هنرمندان : Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Will Poulter

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی دونده مارپیچ پس از اینکه حافظه توماس پاک می شود، وی خود را به عنوان یکی از اعضای گروهی می بیند که در مارپیچی گرفتار شده اند و باید به کمک دیگر اعضا راه فرار خود از وضعیت کنونی را هموار کنند اما …

(بیشتر…)

دانلود فیلم 2014 Need for Speed

7 سپتامبر 2021
300 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم Need for Speed 2014 با لینک مستقیم

دانلود فیلم جنون سرعت 2014 با سرعت بالا و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم 2014 Need for Speed

این فیلم به همراه نسخه سانسور شده میباشد و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با قوانین اسلامی ندارد.

دانلود رایگان فیلم خارجی جنون سرعت با کیفیت HD

نام فیلم: Need for Speed | محصول: 2014 | امتیاز: 6.4 از 10

 موضوع: اکشن, هیجان انگیز | کشور : آمریکا | زمان : 122 دقیقه

زبان: فارسی + انگلیسی | حجم : 1.9 گیگابایت + 1.1 گیگابایت + 700 مگابایت

کارگردان: Scott Waugh

هنرمندان : Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots

خلاصه داستان : فیلم جنون سرعت یک مسابقه دهنده خیابانی که توسط یکی از همکاران ثروتمند خود به زندان انداخته شده است، از زندان آزاد شده و به دنبال انتقام است …

(بیشتر…)

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

20 جولای 2021
450 بازدید
بدون نظر

دانلود فیلم مالیفیسنت Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود فیلم مالیفیسنت (افسون گر شرور و زیبای خفته) 2014 با لینک مستقیم و کیفیت عالی

لینک دانلود با کیفیت BluRay + دوبله فارسی اضافه شد

دانلود فیلم Maleficent 2014 دوبله فارسی

دانلود رایگان فیلم خارجی مالیفیسنت با کیفیت BluRay

نام فیلم: Maleficent  | امتیاز: 7.0 از 10 | موضوع: اکشن، ماجرایی، خانوادگی

زبان: فارسی + انگلیسی | محصول: 2014

حجم : 1.5 گیگابایت + 870 مگابایت + 550 مگابایت | کشور : آمریکا

کارگردان :Robert Stromberg

هنرمندان :Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley

خلاصه داستان : فیلم دوبله فارسی مالیفیسنت یک پری خوش قلب ، پس از حمله ی انسانها به سرزمینش ، از بین رفتن صلح و همچنین مورد خیانت واقع شدن ، به یک پری سنگدل و کینه توز بدل می‌شود و طلسمی ابدی بر نوزاد تازه متولد شده ی پادشاهِ انسان ها می گذارد. اما …

(بیشتر…)